Sunteți pe pagina 1din 1

TTI, Bibliografie suplimentară, Ș.l. Lucian Perișoară III C, 10.

2016

Bibliografie suplimentară

În plus faţă de notele de seminar, se mai pot utiliza şi următoarele materiale bibliografice:

[MSG83] A. T. Murgan, Iulia Spânu, Inge Gavăt, I. Sztojanov, V. E. Neagoe, Adriana Vlad,
„Teoria Transmisiunii Informaţiei - probleme”, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1983.

MSG83
Seminar
Pb. rezolvate Pb. propuse
S1. Surse discrete de 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.16 1.26
informaţie
S2. Codarea surselor 2.1, 2.2, 2.3 2.20,
de informație
S3. Canale de 1.6, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.27,
comunicații 1.15, 1.16, 1.17, 1.18
S4. Coduri bloc/grup 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.16, 2.17, 2.21, 2.22,
2.18, 2.19
S5. Coduri ciclice 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.23
S6. Coduri - -
convoluționale

Observaţii:
• Atenţie la notaţiile utilizate in materialele bibliografice! Vă rog să citiţi şi breviarul teoretic
de la începutul fiecărui capitol.