Sunteți pe pagina 1din 3

Varianta 3

Curs “MANAGEMENTUL PROIECTELOR”

Incercuiti raspunsul corect pentru urmatoarele intrebari:

1. Care sunt principalele doua atributii ale managerului de proiect?

a) A verifica si a conduce,

b) A coordona si a controla,

c) A conduce si coordona.

2. Care sunt cele trei elemente ale succesului unui proiect (triunghiul magic)?

a) Atingerea obiectivelor, satisfactia echipei de proiect, manager carismatic,

b) Obtinerea de rezultate bune (calitate) intr-o anumita perioada de timp (repede), cu un buget
limitat (limitat),

c) Satisfactia beneficiarului, realizarea activitatilor, incadrare in timp.

3. Unitatea de implementare a proiectului este definita prin:

a) Organigrama, responsabilitati stabilite prin fisa postului, reguli organizationale,

b) Proceduri de lucru, diversitatea atributiilor, existent unui manager,

c) Manager, responsabil tehnic, responsabil comunicare.

4. Managerul ca Lider trebuie sa fie:

a) Liber in exprimare, independent, diplomat, echilibrat, realist,

b) Planificat, realist, organizat, inventiv, entuziast, comunicativ, tenace,

c) Modest, altruist, negociator, ambitios, ganditor, echilibrat, realist.

5. Competente ale managerului de proiect care sa asigure succesul proiectului, pot fi:

a) Capacitatea de a forma o echipa de implementare a proiectului, capacitatea de a stabili


atributiile membrilor echipe, capacitatea de a comunica cu persoane aflate la toate nivelurile
ierarhice ale institutiei,

b) Rabdare, perseverenta, rezistenta la stres,

c) Capacitate de lucru mai mare de 8h/zi, capacitatea de a-si impune punctual de vedere,
persuasiv.

6. O problema corect enuntata trebuie sa fie:

a) Clara, concisa si completa,


b) Sintetizata, justificata, limitata,

c) Concisa, sa rezolve o necesitate, justificata.

7. Principalele trei criterii de selectie ale proiectelor pot fi:

a) Necesitatea, oportunitatea si beneficiile obtinute.

b) Implicarea factorilor interesati, bugetul necesar, rezultatele obtinute,

c) Urgenta, Importanta, fezabilitatea tehnica, financiara si aspectele sociale si de mediu,

8. Consecintele aparitiei riscului in cadrul unor proiecte pot fi:

a) Directe si indirecte,

b) Majore si minore,

c) Care afecteaza sau care nu afecteaza rezultatele proiectului.

9. Ce cuprinde arborele problemei?

a) Problema si factorii interesati,

b) Cauze, problema, efecte,

c) Problema si grupul tinta.

10. Cum se intocmeste bugetul proiectului?

a) Pe capitol bugetare si surse de finantare,

b) Pe activitati,

c) Pe obiective ale proiectului.

11. Elemente care genereaza blocaje in realizarea sarcinilor echipei de proiect pot fi:

a) Lipsa de colaborare, lipsa surselor de finantare, lipsa manegerului de proiect,

b) Neintelegerea atributiilor ce trebuie indeplinite, lipsa de cooperare, alocarea gresita a


timpului/activitati,

c) Management defectuos, echipa redusa ca numar de membri, multitudinea de activitati..

12. Nerespectarea calitatii sau a conformitatii livrabilelor in cadrul unui proiect genereaza:

a) Costuri suplimentare, risc de nefinalizare a proiectului si retragerea finantarii,

b) Insatisfactia beneficiarului, insatisfactia echipei de proiect, refuzarea livrabilelor,

c) Depasirea termenelor alocate, reluarea activitatilor pentru remedierea defectiunilor sau a


neconformitatilor, costuri suplimentare,
13. Responsabilitati ale managerului de proiect pot fi:

a) Conducere, coordonare, control,

b) Planificare, raportare, verificare progres al proiectului,

c) Monitorizeaza modul in care sunt implementate activitatile de catre echipa de proiect,


realizeaza raportari periodice, raspunde de incadrare in timp, in bugetul stabilit si obtinerea
rezultatelor proiectului,

14. Caracteristici ale echipei de proiect pot fi:

a) Responsabilitate, interdependenta, obiective comune,

b) Implicare, angajare, executie,

c) Colaborare, comunicare, control.

15. Ce documentatii pot sa insoteasca o cerere de finantare a unui proiect?

Titlul; Rezumat Descriere problemei, justificare; Descriere beneficiarilor si grupurilor tinta;


Scopul si Obiectivele proiectului Planul de activitati; Descrierea rezultatelor asteptate; Bugetul
detaliat.

……………………………………………………………………………………………..

16. Cum se raporteaza incheierea unui proiect?

a) Prin raportul final,

b) Prin raportul annual,

c) Prin prezentarea cheltuielilor realizate in proiect.

17. Prezentati o Unitate de Implementare a Proiectului, formata din minim 5 specialisti.

1.Director general; 2.Manager; 3.Contabil; 4.Ajutor contabil 5.Inginer; 6.Muncitori


calificati; 6.Muncitori necalificati.

...........................................................................................................................................

18. Prezentati un potential grup tinta al unui proiect .

Entuziasti; Sceptici; Opozanti

………………………………………………………………
Nota: Timp de lucru: 1 h.