Sunteți pe pagina 1din 11

Test de evaluare, tema 6: Evaluarea și calculatia

1. Se prezintă următoarele costuri şi cheltuieli:


1) Valoarea de piaţă a computerului procurat
2) Salariul lucrătorului ce exploatează computerul
3) Cheltuieli de transport la achiziţionarea computerului
4) Taxa vamală la procurarea computerului
5) Amortizarea calculată la explorarea computerului
6) Cheltuieli de modernizare a computerului
7) Cheltuieli de reparaţie curentă a computerului
8) Consum de energie electrică pentru funcţionarea computerului
9) Servicii de consulting la procurarea computerului
10) Taxa pe valoare adăugată
Alegeţi, care cheltuieli prezintă cheltuielile capitalizate: (ce se include în valoarea de intrare).
2. În luna iulie la întreprinderea „Noroc” au fost obţinute următoarele date:
a) Producţie în curs de execuţie la 31.07.20XX – 38 000 lei;
b) Costuri materialelor de producţie – 270 000 lei;
c) Costuri directe privind retribuirea muncii – 150 000 lei;
d) Contribuţii la asigurarea socială și medicală (18%+4.5%) - ? 27000+6750=33 750;
e) Cheltuieli comerciale – 17 000 lei;
f) Costuri indirecte de producţie – 60 000 lei;
g) Producţia în curs de execuţie la 30.06.20XX– 23 100 lei;
Costul produselor=23100+60000+17000+33750+270000+150000-38000=515850
Se solicită a se preciza costul produselor fabricate:

a) 538 400 e) 530 200


b) 515 200
c) 455 200 f) nici un raspuns corect
d) 511 600
3. În luna august la întreprinderea „Steaua” au fost obţinute următoarele date:
a) Producţie în curs de execuţie la 31 iulie – 38 000 lei;
b) Costuri materiale directe de producţie – 280 000 lei;
c) Costurile privind salariul muncitorilor – 140 000 lei;
d) Contribuţii sociale și medicale (18%+4.5%)- 25200+6300=31500;
e) Cheltuieli comerciale – 15 000 lei;
f) Costuri indirecte de producţie – 90 000 lei;
g) Producţie în curs de execuţie la 31august – 23 100 lei;
Se solicită a se preciza costul produselor fabricate:

CP=571 400
a) 470 200 d) 530 200
b) 485 400 e) 565 500
c) 512 600
4. În anul curent, întreprinderea „Crin” are următoarele solduri pe conturile:

Conturile La începutul perioadei La sfârşitul perioadei


Materialele 55 000 65 000
Producţia în curs de execuţie 96 000 80 000
Produse finite 50 000 85 000
În perioada respectivă au avut loc următoarele operaţii (lei):
1) Achiziţia de materiale – 400 000
2) Costuri directe privind remunerarea muncii – 220 000
3) Costuri indirecte de producţie – 330 000
55000+96000+1)+2)+3)-65000-80000
Costul producţiei fabricate în anul curent va fi:
a) 921 000 c) 956 000
b) 966 000 d) 979 000
5. În luna martie anul curent întreprinderea „Astra” are următoarea informaţie pe contul 216
”Produse finite”:
Soldul la începutul lunii – 20 100 lei
Producţia fabricată în cursul lunii martie – 9 900 lei
Soldul la sfârşitul lunii – 13 900 lei
Costul vânzărilor în luna martie va fi:

1+2-3
a) 3 700 b) 16 100 c) 24 100
6. Beneficiind de următoarele date se solicită a se determina valoarea de intrare a mărfii „A”
şi „B”:
 Preţul mărfii achiziţionate de la furnizori:
Marfa „A” – 1 300 unităţi cu preţul unitar 8 lei, fără TVA; 1300*8= 10400 lei*0,19373=2015 lei
Marfa „B” – 270 cutii cu preţul unitar 25 lei, fără TVA. 270*25=6750 lei*0,19373=1307.5 lei
Total=10400+6750=17150 lei
Costul efectiv a marf A= 10400+2015=12415 lei
Costul efectiv a marf B= 6750+1307,5=8057.5 lei
Costul efectiv unitar a marf A= 12415/1300=9,55 lei
Costul efectiv unitar a marf B=8057,5/270= 29,84 lei
 În legătură cu procesul de achiziţionare a mărfurilor întreprinderea a suportat următoarele
cheltuieli:
 Cheltuieli ale activităţii auxiliare privind transportarea mărfurilor – 400 lei
 Salarii calculate lucrătorilor pentru descărcarea mărfii – 100 lei
 Contribuţii la asigurări sociale si medicale (? %) – 22.5 lei?
 Taxa vamală – 2 800 lei
 Taxa pe valoare adăugată – 3 430 lei
CTA=400+100+22.5+2800=3322,5
Kcta=3322.5/17150=0,193731778

Valoarea de intrare a mărfurilor A şi B respectiv va fi:


a) 10 400; 6 750 f) nici unraspuns corect
b) 12 420; 5 439 d) 13 731; 10 081
c) 14 500; 9 411 e) 12 420; 9 411
7. La 13 aprilie SRL „Aliona” a procurat mărfuri de la furnizor străin:
 Preţul mărfii achiziţionate de la furnizori:
Marfa A – 1 200 unităţi cu preţul 10 lei, fără TVA. 1200*10=12 000*0.380484= 4565.8
Marfa B – 270 cutii cu preţul 29 lei, fără TVA. 270*29=7 830*0.380484=2979.2
Total=12 000+7830= 19 830
Costul efectiv a marf A= 4565.8+12000=16 565.8
Costul efectiv a marf B= 2979.2+7830= 10809.2 lei
Costul efectiv unitar a marf A= 16 565.8/1200=13.80 lei
Costul efectiv unitar a marf B=10809.2/270 = 40.03 lei

 În legătură cu procesul de achiziţionare a mărfurilor întreprinderea a suportat următoarele


cheltuieli:
 Cheltuieli de transport (transport propriu) – 500 lei;
 salariu calculat muncitorilor pentru descărcarea mărfii – 200 lei;
 contribuţii la asigurări sociale si medicale (22,5%) - 45;
 taxa vamală – 2 500 lei;
 TVA – 4 300 lei.
CTA=500+200+45+2500+4300= 7 545
Kcta=7545/19830=0.380484

Valoarea de intrare a mărfii „A” şi „B” respectiv vor fi:


1) 12 000; 7 830
2) 1 974; 1 288
3) 13 972; 9 116
4) 15 063; 9 829
5) nici un răspuns corect
8. Firma „ABC” a procurat materialul „A”: cantitatea – 1 000 unităţi; preţul unitar – 18 lei,
MatA=1000*(18-3)=15 000*10.56338=
inclusiv TVA – 3 lei,
servicii prestate de organizaţia de transport – 1 200 lei,
inclusiv TVA,(200)
taxe vamale – 20 lei.
CTA=1200 +200+20=1420
Kcta=15000/1420=10.56338
Valoarea de intrare a materialului „A” va fi:
a) 19 020; b) 16 020; c) 19 200; d) 19 220
9. Un material „X” a intrat în patrimoniu astfel:
04.01 – 100 kg x 2000 lei;
05.01 – 800 kg x 2100 lei;
13.01 – 100 kg x 1800 lei;
Să dă în consum pe data de 08.01.20XX, 120 kg din respectivul material „X”. Care este preţul cu
care se dă în consum materialul, dacă se aplică metoda FIFO:
1) 120 kg cu preţul de 2000 lei;
2) 100 kg cu preţul de 2000 lei şi 20 kg cu preţul de 2100 lei;
3) 100 kg cu preţul de 1800 lei şi 20 kg cu preţul de 2100 lei;
4) 120 kg cu preţul de 1966 lei.

Intrari Iesiri Stoc


Data Explicatii
Q P Suma Q P Suma Q P Suma
04.04 Întrare 100 2 000 20 000
05.01 Întrare 800 2 100 1 680 000
08.01 Ieșire - - -
13.01 Întrare 100 1 800 180 000

10. Având în vedere datele referitoare la materialul „X”:


 valoarea stocului iniţial – 460 000 lei;
 valoarea intrărilor – 70 000 lei;
 stocul iniţial – 1 000 kg;
 cantitatea intrată – 160 kg.
CMP=(460 000+70 000)/(1 000+160)=456.89
Se cere a se determina preţul mediu ponderat ce va fi avut în vedere la înregistrarea dării în
consum a materialului „X”.
a) 433,80 lei;
b) 570,50 lei;
c) 456,89 lei;
d) 232,00 lei;
e) 186,50 lei.
11. Un material „X” a intrat în unitate astfel:
04.01.1998 – 100 kg x 2 000 lei=200000;
05.01.1998 – 800 kg x 2 100 lei=1 680 000;
07.01.1998 – 300 kg x 1 800 lei=540 000
(200 000+1 680 000+540 000)/(100+800+300)=2016.66=2017
Se dă în consum pe data de 08.01.98 – 80 kg. Cu ce preţ se dă în consum materialul, dacă se aplică
metoda costului mediu ponderat

a) 2 089 lei;
b) 2 100 lei;
c) 1 966 lei;
d) 2 000 lei,
e) 2 017 lei.

12. Obiect de calculaţie poate fi:


a) Un produs finit, o grupă de produse omogene, o secţie, un atelier, o comandă;
b) Etalonul de evidenţă a obiectului de calculaţie;
c) Valoarea elementului patrimonial;
d) Calcularea costurilor efective.
13. Unitatea de calculaţie reprezintă:
a) Etalonul de evidenţă a obiectului de calculaţie;
b) Valoarea elementului patrimonial;
c) Un produs finit, o grupă de produse omogene, o secţie, un atelier, o comandă;
d) Calcularea costurilor efective.
14. După momentul întocmirii calculaţiei se deosebesc calculaţii periodice şi anuale.
a) Adevărat;
b) Fals.
Situații:
Situația 1. La SRL „Cocor” pentru sortimentul de materie primă A se cunosc următoarele date
corespunzătoare lunii aprilie a anului de gestiune:
1 aprilie: Stoc iniţiale 500 bucăţi a 10 lei bucata;
7 aprilie: Recepţie, cumpărări 3 000 bucăţi a 11 lei bucata;
10 aprilie: Consum în producere 2 300 bucăţi;
20 aprilie: Recepţie, cumpărări 1 900 bucăţi a 14 lei bucata;
29 aprilie: Consum în producere 2 500 bucăţi.
Se cere:
1. Analizaţi operaţiile economice şi stabiliţi corespondenţa contului 211 „Materiale”
2. Înregistraţi operaţiile menţionate în contul sintetic 211 „Materiale”.
3. Calculaţi rulajele şi stocul final al contului „Materiale”.
4. Aplicaţi selectiv procedeele FIFO, CMP lunar, CMP unitar
Operaţii Intrări Ieşiri Sold
Data,
de
luna cant. preţ suma cant. preţ suma cant. preţ suma
mişcare
Sold la
01.04 500 10,00 5 000
07.04 receptie 500 10,00 5 000
3 000 11,00 33 000 3000 11,00 33 000
10.04 Consum 2 300
500 10,00 5 000
1 800 11,00 19 800 1200 11,00 13 200
20.04 receptie 1 200 11,00 13 200
1 900 14,00 26 600 1 900 14,00 26 600
29.04 Consum 2 500
1 200 11,00 13 200
1 300 14,00 18 200 600 14,00 8 400
Rulaj 4 900 - 59 600 4 800 - 56 200 -
Sold 600 14,00 8 400

Operaţii Intrări Ieşiri Sold


Data,
de
luna cant. preţ suma cant. preţ suma cant. preţ suma
mişcare
Sold la
01.04 500 10,00 5 000
07.04 receptie 3 000 11,00 33 000 3500 10,8571 38 000
10.04 Consum 2 300 10,8571 24 971 1200 10,8571 13 029
20.04 receptie 1 900 14,00 26 600 3 100 12,7835 39 629
29.04 Consum 2 500 12,7835 31 959 600 12,7835 7670
Rulaj 4 900 - 59 600 4 800 - 56 930 -
Sold 600 12,7835 7670

Situația 2. Având următoarele date aferente unui fel de materiale:


- valoarea stocului iniţial – 460 000 lei;
- valoarea consumului – 360 000 lei;
- valoarea stocului final – 400 000 lei;
- cantitatea stocului iniţial – 1 000 kg;
- cantitatea intrată – 760 kg.
Se cere a se determina costul mediu ponderat, luat în considerare la înregistrarea consumului
materialului respectiv.
cmpu
Operaţii Intrări Ieşiri Sold
Data,
de
luna cant. preţ suma cant. preţ suma cant. preţ suma
mişcare
Sold la
01.04 1000 460 460 000
07.04 receptie 760 460 349 600
10.04 Consum 360 000
Rulaj
Sold 400 000

Situația 3. Există următoarele date privind mişcarea materialelor A din luna curentă(PMP)
Data, Operaţii Intrări Ieşiri Sold
luna de cant. preţ suma cant. preţ suma cant. preţ suma
mişcare
Sold la 500 10.00 5 000
1.05
2.05 Intrări 1 000 11.00 11 000 1500 10.66 16000
5.05 Consum 600 10.66 6396 900 10.66 9594
9.05 Intrări 1 500 12.00 18 000 2400 11.50 27600
14.05 Consum 500 11.50 5750 1900 11.50 28850
18.05 Intrări 1 200 11.50 13 800 3100 11.50 35650
23.05 Intrări 1 600 13.00 20 800 4700 11.95 56165
25.05 Consum 1 700 11.95 2031 3000 11.95 35850
5
28.05 Consum 1 300 11.95 1536 1700 11.95 20315
5
Rulaj 5300 ??? ??? ????
Sold 1700 11.95 20315

E necesar de calculat consumul de materiale conform metodelor costului mediu ponderat, FIFO

Data, Operaţii Intrări Ieşiri Sold


luna de cant. preţ suma cant. preţ suma cant. preţ suma
mişcare
Sold la 500 10.00 5 000
1.05
2.05 Intrări 1 000 11.00 11 000 500 10.00 5000
1000 11.00 11000
5.05 Consum 600
500 10.00 5000
100 11.00 1100 900 11.00 9900
9.05 Intrări 1 500 12.00 18 000 900 11.00 9900
1500 12.00 18000
14.05 Consum 500 11.00 5500 400 11.00 4400
1500 12.00 18000
18.05 Intrări 1 200 11.50 13 800 400 11.00 4400
1500 12.00 18138
1200 11.50 13800
23.05 Intrări 1 600 13.00 20 800 400 11.00 4400
1500 12.00 18138
1200 11.50 13800
1600 13.00 20800

25.05 Consum 1 700 200 12.00 4400


400 11.00 4400 1200 11.50 13800
1300 12.00 1560 1600 13.00 20800
0
28.05 Consum 1 300 100 11.50 11500
200 12.00 4400 1600 13.50 20800
1100 11.50 1265
0

Rulaj 5300 ??? ???


Sold 100 11.50 11500
1600 13.50 20800

Situația 4. Se prezintă următoarele informaţii cu privire la produsele finite şi produsele în curs de


execuţie aferente perioadei de gestiune:
- Stoc iniţial de produse în curs de execuţie – 83 700 lei;
- Costuri directe de materiale – 225 315 lei;
- Costuri directe privind retribuirea muncii – 13 500 lei;
- Contribuţii privind asigurările sociale și medicale - ?;
- Costul efectiv al produselor fabricate predate la depozit - ? lei;
- Stoc final de produse în curs de execuţie – 63 450 lei.
În timpul perioadei produsele fabricate au fost vândute cu 379 000 lei, inclusiv TVA.
E necesar de întocmit formulele contabile respective şi de calculat costul efectiv al produselor
fabricate predate la depozit şi rezultatul din vânzări.
Operaţi Intrări Ieşiri Sold
Data, i
luna de cant. preţ suma cant. preţ suma cant. preţ suma
mişcare
Sold la 8 500
30.06 (3) 134,00 1 139 000(1)
07.07 Intrări 3 000 456 000
(4) 152,00 (2)
15.07 Consum 138,69
2 900 (5) 402201 8600 138,69 1192734
16.07 Intrări 4 300 149,00 640 700 12900 142,12 1833348
21.07 Consum 7 800 142,12 1108536 5100 142,12 724812
25.07 Consum 1 650 142,12 234498 3450 142,12 490314
Rulaj 7300 - 1095700 12350 - 1745235 -
Sold 3450 142,12 490314

Operaţi Intrări Ieşiri Sold


Data, i
luna de cant. preţ suma cant. preţ suma cant. preţ suma
mişcare
Sold la 8 500
30.06 (3) 134,00 1 139 000(1)
07.07 Intrări 8500 134,00 1139000
3 000 152,00 456 000 3000 152,00 456000
15.07 Consum 5600 134,00 750400
2 900 134,00 388700 3000 152,00 45600
16.07 Intrări 5600 134,00 750400
3000 152,00 45600
4 300 149,00 640 700 4300 149,00 640700
21.07 Consum 7 800
5600 134,00 750400 800 152,00 121600
2200 152,00 334400 4300 149,00 640700
25.07 Consum 1 650
800 152,00 121600
850 149,00 126650 3450 149,00 514050
Rulaj 7300 - 1095700 12350 - 1721750
Sold 3450 149,00 514050
Situatia de la profesoara
De evaluat stocurile de materiale conform metodei FIFO si costul lui mediu ponderat (CMP)
Pe perioada raportata au avut loc urmatoarele raportari

07.07 3000 buc la 152 lei


15.07 consum 2900 buc
16.07 intarri 4300 la 149
21.07 consum 7800
25.07 consum 1650
CMP
Operaţi Intrări Ieşiri Sold
Data, i
luna de cant. preţ suma cant. preţ suma cant. preţ suma
mişcare
Sold la 8 500
30.06 (3) 134,00 1 139 000(1)
07.07 Intrări 3 000 456 000
(4) 152,00 (2)
15.07 Consum 138,69
2 900 (5) 402201 8600 138,69 1192734
16.07 Intrări 4 300 149,00 640 700 12900 142,12 1833348
21.07 Consum 7 800 142,12 1108536 5100 142,12 724812
25.07 Consum 1 650 142,12 234498 3450 142,12 490314
Rulaj 7300 - 1095700 12350 - 1745235 -
Sold 3450 142,12 490314
CMP(5)= (1+2)/(3+4)
FIFO
Operaţi Intrări Ieşiri Sold
Data, i
luna de cant. preţ suma cant. preţ suma cant. preţ suma
mişcare
Sold la 8 500
30.06 (3) 134,00 1 139 000(1)
07.07 Intrări 8500 134,00 1139000
3 000 152,00 456 000 3000 152,00 456000
15.07 Consum 5600 134,00 750400
2 900 134,00 388700 3000 152,00 45600
16.07 Intrări 5600 134,00 750400
3000 152,00 45600
4 300 149,00 640 700 4300 149,00 640700
21.07 Consum 7 800
5600 134,00 750400 800 152,00 121600
2200 152,00 334400 4300 149,00 640700
25.07 Consum 1 650
800 152,00 121600
850 149,00 126650 3450 149,00 514050
Rulaj 7300 - 1095700 12350 - 1721750
Sold 3450 149,00 514050

S-ar putea să vă placă și