Sunteți pe pagina 1din 1

LITOSFERA - ÎNVELIȘUL SOLID AL TERREI ȘI

SUPORT AL RELIEFULUI

I. Structura internă a Terrei

1. Nucleul: 3.400 km grosime și cuprinde:


a. nucleul intern, solid, Fe și Ni;
b. nucleul extern, lichid, Ni, Fe, Cr;
Discontinuitatea Gutenberg –Wiechert
2. Mantaua (Mezosfera): 2.900 km grosime, Ni, Fe, Si, Mg și cuprinde:
a. partea inferioară, solidă;
b. partea superioară numită astenosferă: 400-700 km
grosime, vâscoasă, conține magmă, prezintă curenți de convecție ( în
cadrul unor celule de convecție);
Discontinuitatea Moho
3. Litosfera: 100 km grosime medie și cuprinde:
a. stratul din baza litosferei, mai plastic;
b. scoarța terestră, solidă (crusta terestră);

II. Scoarța terestră este de două tipuri:


a. Scoarță continentală, mai groasă și ușoară alcătuită din
trei învelișuri:
1. învelișul bazaltic: 20 – 30 km grosime, Si și Mg, densitate
medie = 3 – 3,5 g/cm cub, prezintă pungi de materie topită;
2. învelișul granitic: 40 – 80 km grosime, sub continente și
sub oceane până la 3.000 de m adâncime, Si și Al, densitate medie = 2-
2,5 g/cm cub;
3. învelișul sedimentar: format din roci sedimentare, pe
continente;
b. Scoarța oceanică: mai subțire și grea alcătuită din
1. învelișul bazaltic: 10 - 20 km grosime
2. învelișul granitic: până la 3.000 m
adâncime, formează marginea
soclurilor continentale
3. învelișul sedimentar: discontinuu
Litosfera cuprinde mai multe plăci litosferice sau plăci tectonice,
fragmentate și deplasate de curenții de convecție din astenosferă.