Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.3.2.

Proiectarea unei programe de opțional


(120 min)
Comparați modelul de proiectare al unei programe școlare pentru o disciplină opțională cu
actualul model de proiectare utilizat în învățământul gimnazial, evidențiind aspectele
convergente și divergente cu acesta.

Modelul vechi de realizare al programei de opțional

         Argument : Ȋn aceasta primã etapã a elaborãrii unei programe de opțional, argumentul
are rolul de a prezenta, pe scurt, acest optional, de ce sã faci acest opțional şi care va fi
finalitatea lui, ce va aduce în plus.

        Obiective de referinţă: Erau formulate după modelul celor din programele şcolare
naţionale elaborate pentru disciplinele obligatorii (din trunchiul comun), însă nu trebuia să fie
reluări ale acestora. Pentru un opţional de o oră pe săptămână, se recomanda să se definească
minimum 5-6 obiective de referinţă.

         Conţinuturi:  Cuprindeau informaţiile, unităţile şi subunităţile de conţinut, pe care


opţionalul le propunea ca bază de operare, ca mijloace pentru formarea capacităţilor vizate de
obiective. . Componente: unităţile de învăţare, temele aferente fiecărei unităţi de învăţare,
numărul de ore alocat fiecărei unităţi de învăţare, la finalul unei unităţi de învăţare există oră de
evaluare

      Modalităţi de evaluare: Erau menționate tipurile de evaluare care se potrivea


opţionalului propus.

         Modelul nou de realizare al programei de opțional 

Notă de prezentare: -se precizeazã statutul disciplinei de studiu; se face trimitere la


profilul de studiu al absolventului; motiveazã cursul propus; prezintã succint structura programei.

Competențe generale:- se raporteazã la cele din trunchiul comun; poate fi şi o singurã


competențã

Competențe specifice:-sunt formulate dupã modelul celor din programe şcolare, dar nu
vor fi reluãri ; trebuie sã arate un rezultat imediat al învãțãrii; cinci competențe specifice sunt
suficiente.

Activități de învățare: reprezintă sarcini de lucru prin care se dezvoltă competenţele


specifice la elevi.
Elemente de conținut: Conținuturile includ acele aspecte care oferă baza de operare
pentru formarea competențelor. Ca şi în cazul programelor disciplinelor de trunchi comun,
conţinuturile incluse în opţional nu sunt un scop în sine, ci mijloace informaţionale pentru
formarea competențelor.

Sugestii metodologice- recomandări referitoare la strategiile didactice, tipuri de exerciții,


precum şi modalităţi de evaluare; fac trimitere la o diversitate de contexte de învăţare.

Bibliografia: însoțește lista de conţinuturi, include lucrări de referință.