Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE LUCRU – POEZIA EU NU STRIVESC COROLA DE MINUNI A LUMII, L BLAGA

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii


şi nu ucid
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori morminte.
Lumina altora
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns
în adâncimi de întuneric,
dar eu,
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină -
şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna
nu micşorează, ci tremurătoare
măreşte şi mai tare taina nopţii,
aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare
cu largi fiori de sfânt mister
şi tot ce-i neînţeles
se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari
sub ochii mei-
căci eu iubesc
şi flori şi ochi şi buze şi morminte.

1. Explica semnificatia motivului poetic central - lumina1


………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………....

2. Comenteaza semnificatia titlului poeziei


………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Identifica opozitiile pe care se bazeaza textul

1
LUMINĂ: în opoziţie cu întunericul, lumina este un principiu al binelui. Ea este expresiaforţelor ura-niene fecundante, asociată căldurii care dă
viaţă. Este produs al focului, ea se degajă din focşi de aceea este legată de naşterea vieţii. Multe mituri cosmogonice pun la originea ivirii
lumiiprincipiul: Fiat luxl Va succede întunericului care simbolizează haosul (post tenebros lux). Lachinezi lumina e un principiu cerescşi
masculin (yang), iar întunericul e htonianşi feminin (yin).LuminajEe^ cundează întunericul ca ufT mascul femela. Cele două principii se întregesc,
suntcomplementare, alcătuind perechea originară, din care, prin filiaţie, derivă toate f ăpturile. Aproape în
toate religiile lumii divinităţile sunt luminoase. La vechii evrei, Dumnezeu se arată lumiişipoate fi perceput în chip palpabil sub forma luminii.
Una din înf ăţişările luminoase ale lui Iahve oreprezintă splendoarea „slavei" (rabod) lui (Isaia, 60, 1—2). Luminoşi suntşi zeiipanteonului indo-
european: rădăcina sanscrită ăiv — „a străluci", „ziuă" dă pe divus în latină; de easunt legate numele numeroşilor zei: Zeus, Diana, Div
etc. „Lumina este un derivat benefic al focului— scrie J. Bahme — dar focul e dureros pe când lumina — prietenoasă, dulceşi fecundă".
Lumină e simbolul dragostei", vieţii, salvării, elevaţiei spirituale. Lumina zilei este Logosul (Cuvântul), careprezidează la crearea universului. Ea
esteşi simbolul stării extatice în gândirea misticilor, îngândireaşi simţirea românească lumina este principalul atribut al lumii cosmice, e chiar
sinonimul lumii ca sferă de vieţuire (cosmos = lume < lat. lumen „lumină"), opusă haosuluişi morţii („acolo undezorile nu se revarsă").
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Gaseste metafore ale textului , stabilind si natura lor
a. Plasticizanta……………………………………………………………………………
b. Revelatorie……………………………………………………………………………
5. Stabileste, la nivel semantic, diferenta dintre versurile scurte si cele lungi
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Argumenteaza-ti punctul de vedere intr-un eseu de o jumatate de pagina in legatura cu
urmatoarea afirmatie a lui Tudor Vianu: „ Poemele luminii, primul volum al lui Blaga,
alcatuiesc o culegere inchinata iubirii. Dar cu acea pornire spre esential si totalitate, care
ramane proprie intregii sale inspiratii, iubirea se asociaza pentru Blaga cu emotia
religioasa”
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….