Sunteți pe pagina 1din 1

Timpul Învierii:

- Când se lumina spre ziua cea dintâi a săptămânii (MT)


- Foarte de dimineață / la răsăritul soarelui (MC, LC)
- Fiind încă întuneric (IN)
Mărturii:
- Petru și Ioan – fug la mormânt și se conving că Iisus nu mai este acolo
- Străjerii au mers la arhierei să le spună (unde au primit bani din belșug - MT)
Arătări:
A) Către Maica Domnului.
1) Aratarea Domnului catre Maria Magdalena
Ioan XX, 11-18 Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu
Marcu XVI, 9-11 El s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte
demoni
2) Aratarea catre femeile mironosite
Matei XXVIII, 9-10; Bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui
şi I s-au închinat.
Luca, XXIV, 10-11 Maria Magdalena, şi Ioana şi Maria lui Iacov şi celelalte
împreună cu ele, care ziceau către apostoli acestea
3) Catre Simon Petru
Luca XXIV, 34; s-au întors la Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe
cei ce erau împreună cu ei,
Cf. I Cor. XV, 5.Şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece;
4) La doi ucenici in drumul de la Ierusalim spre Emaus (60 stadii – 12 km):
Luca și Cleopa
Luca XXIV, 13-35.Şi s-au deschis ochii lor şi L-au cunoscut;
Marcu, XVI, 12-13) , S-a arătat în alt chip, la doi dintre ei, care mergeau la o ţarină
5) Apostolilor si unor ucenici la Ierusalim (-Toma), in seara invierii
Ioan XX, 19-23; Pace vouă! 20.Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa
Luca XXIV, 36-43 înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh.
6) Apostolilor dupa opt zile, impreuna cu Toma, la Ierusalim
(Ioan XX, 26-29): Domnul meu şi Dumnezeul meu! Pentru că M-ai văzut ai
crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!
7) La sapte Apostoli (Petru, Toma, Natanael, Iacov și Ioan, și alți doi), in
Galileea, la Marea Tiberiadei
(Ioan XXI, 1-14) când au ieşit la ţărm, au văzut jar pus jos şi peşte pus deasupra, şi
pâine.
8) La toti Apostolii pe un munte in Galileea (Matei XXVIII, 16-20) Şi văzându-
L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră... Drept aceea, mergând...
9) Apostolilor in ziua inaltarii Domnului la cer (Luca XXIV, 44-53; Şi pe când
îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer.
Marcu XVI, 15-20) după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta
lui Dumnezeu.
10) Aratarea Domnului Hristos la mai mult de 500 de frati deodata, probabil
tot in Galileea
(I Cor. XV, 6) S-a arătat deodată la peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai
mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit
11) Aratarea Domnului catre Iacov, fratele (ruda) Domnului in Galileea
(I Cor. XV, 7). După aceea S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor;
12) Aratarea extraordinara catre Sf. Ap. Pavel pe drumul Damascului
(I Cor XV Iar la urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, mi S-a arătat şi mie
Fapte IX, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată. 4.Şi, căzând la
pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?