Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru cls.

a V-a
Educatie muzicală

 CITITI din manual ce este cuprins în chenarul de la pagina 23, apoi rezolvati
următorul rebus!