Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE PERIODICĂ

Clasa: a V-a
Disciplina: Religie
Unitatea de învățare: „A trăi împreună cu ceilalți. Modele din Vechiul Testament”.
Profesor: Mihai Geanina Magdalena
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Traian”, Pitești

I. Completează spațiile libere (Elisei, Daniel, sfântă, Iona, dar):


1. Viața omului este .................. și dată în ...................... de Dumnezeu.
2. Prorocul ................... a fost mare apărător al credinței.
3. Prorocul ..................... este continuatorul Prorocului Ilie.
4. Prorocul ..................... a fost trimis să profețească în Ninive.

II. Stabilește corespondența.


A B
1. Prorocul Iona a. 20 iulie
2. Prorocul Ili. b. 17 decembrie
3. Prorocul Daniel c. 21 septembrie

III. Notează cu Adevărat (A) sau Fals (F):


1. Prorocul Ilie a fost găzduit de mama prorocului Iona.
2. Prorocul Iona a vorbit locuitorilor idolatri din Ninive.
3. Daniel a fost generalul armatei babiloniene.
4. Daniel a fost frate cu Anania, Azaria și Misail.

IV. Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte: semeni, misionar, a tămădui, Babilon.