Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea din București

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”


Specializarea: Teologie Pastorală (specializarea)

Vizionarea excesivă a televizorului-


efecte psihologice și duhovnicești

Îndrumător:
Pr. Conf. Dr. Gheorghe Holbea

Susținător:
Mocanu Mihai-Florin

Bacău
2020