Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect de activitate

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA P.N. MÂTNICU MARE

PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR: JIVAN SIMONA-OTILIA

DATA: 03.11.2020

DURATA: 1 ZI

NIVEL: II (GRUPA MARE)

TEMA ANUALĂ: ,, CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?’’

SUBTEMA: ,, TOAMNĂ HARNICĂ ȘI DARNICĂ”

TEMA ZILEI: ,,MĂRUL VESEL’’

FORMA ACTIVITĂŢII: Activitate integrată

TIPUL ACTIVITĂŢII: Verificare şi consolidare de cunoştinţe şi deprinderi

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupe, individual

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

- Mesaje orale în diverse situații de comunicare;


- Cunoștiințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și comunicarea mediului apropiat.
- Activare și manifestare a potențialului creativ.
COMPORTAMENTE VIZATE:

1.1. – ascultă povești șin povetiri scurte, participă la jocuri/cântece/poezii însoțite initial de gesture (comunicare receptive);
1.2. –folosește intonații diferite , gesture, limbajul corpului, stucturi lingvistice/gramaticale simple pentru a transmite un mesaj (comunicare
expresivă);

2.1. – demonstrează familiarizarea cu conceptual de număr și cu numerația;


2.3. – efectuează operații de scriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor;
3.1. – Manifestă creativitate în activități diverse;
3.2. – demonstrează creativitatea prin activități artistico-plastice.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

8:00 – 8:30 ALA - Joc liber.


8:30 - 9:00 ADP - Deprinderi specifice specifice sosirii la grădiniță, deprinderi de autoservire, igienico-sanitare.

R: ,,Fructe curate/Bune-s pentru sănătate!” (deprinderea de a spăla fructe înainte de a le consuma).

9:00 – 10:30 ADP – ÎD: „De eşti fruct, legumă, floare/Ţie cum o să-ţi spun, oare?”
T: „Adunăm fructe!” (joc de mişcare).
ADE – DLC: ”Mărul” de Elena Bejenaru (memorizare);
ALA – B: ”Drumul spre mere” (exerciţii grafice); C: „Lădițe pentru fructe”;
10:30 – 12:00 ADE – DȘ: Joc didactic: ”Mărul buclucaș”; DOS 2: ”Borcanul cu compot de mere” (ampretare).
T: ”Prinde mărul!” (exerciții de prindere).
ALA – A: „Mere coapte” (modelaj); JM: „Ziua recoltei” (sortare cu jetoane).
12:00 – 13:00 MM -„Festival de Toamnă” (cu măşti şi marionete de fructe).
ADP - R: „Mâncăm fructe cât mai multe” (deprinderea de a consuma hrană natural, sănătoasă).
ACTIVITĂŢI LIBER – ALESE:
a) Construcţii: ,,Lădița cu fructe”
Sarcini de lucru:
 să identifice elementele de joc;
 să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
 să realizeze construcţia respectând tema dată;
 să coopereze cu colegii în realizarea sarcinii.
b) Bibliotecă: ,,Drumul spre mere”
Sarcini de lucru:
 să descrie materialele puse la dispoziţie;
 să refacă imaginea mărului/drumului spre măr prin unirea corectă a punctelor .
c) Joc de masă: ,,Ziua recoltei”
Sarcini de lucru:
 să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
 să sorteze fructele în lădițe;
 să coopereze cu colegii în realizarea sarcinii.
d) Arte:,,Mere coapte” – modalat
Sarcini de lucru:
 să descrie materialele puse la dispoziţie;
 să modeleze mere din plastelină.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
DLC: ”Mărul ” de Elena Bejenaru

O1 – să memoreze poezia;

O2 – să intoneze poezia expresiv prin limbajul corpului;

DȘ: „Mere buclucașe” (mic, mijlociu, mare)

O3 – să ordoneze crescător, apoi descrescător merele după mărime;

O4 – să identifice mărimea mărului;

O5 – să coloreze cu culorile indicate mere mari, mijlocii, mici;

DOS: ”Borcanul cu compot de mere” (ampretare)

O6 – să picteze mărul cu acuarele;

O7 – să ampreteze mere de diferite culori în borcanul de compot.

METODE ŞI PROCEDEE: conversația, exercițiul, exeplicația, munca independentă, problematizare.

MATERIAL DIDACTIC: jetoane, lego, acuarele, pensula, fișa cu borcanul, jumătăți de mere, planșetă, plastelină, fișe de lucru, Planșă cu
pomul cu mere

.BIBLIOGRAFIE:

-MECI - ,,Revista Învăţământului Preşcolar’’ 1-2/2009;

- ,,Învăţământul Preşcolar’’ Nr. 3-4/2009, Număr tematic proiectare integrată;

- ,,Revista Învăţământului Preşcolar’’ 1-2/2010;


-Georgeta Toma, Daniela Petre, Maruţa Ristoiu, Magdalena Anghel, Daniela Petre -,,Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru
învăţământul preşcolar’’, nivel 3-5 ani.

- MEC – „Metodica Activităţilor Instructiv-Educative în Grădiniţa de Copii”- Craiova 2011


SCENARIUL ZILEI

Activitatea zilei începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ.


Copiii sunt aşezaţi în semicerc pe covor pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei. Salutul porneşte de
la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă, adresându-i drept apelativ un nume al
fructelor de toamnă : ,,Bună dimineaţa, gutuie catifelată!‘‘, ,,Bună dimineaţa, măr rumenit!‘‘, ,,Bună dimineaţa, strugure parfumat!‘‘,
,,Bună dimineaţa, pară strălucitoare!‘‘, ,,Bună dimineaţa, prună gustoasă!‘‘, ,,Bună dimineaţa, nucă înțeleaptă!‘‘.
Se face prezenţa copiilor şi se completează calendarul naturii.
Copiii sunt invitaţi să observe imaginile expuse la centrul tematic şi să enumere fructele cunoscute, răspunzând la ghicitori.
Se poartă o scurtă discuţie despre anotimpul toamna, enunţând succint ce elemente specifice are acesta.
Zâna Toamnă a trimis un coș cu fructe grupei mari, darurile ei pentru cămara grădiniței și o scrisoare.
Dragi copii,
Eu azi nu am ajuns la voi, dar vă trimit ca dar un coș cu fructe. Vă invit să descoperiți comorile din coșul trimis de mine cu
ajutorul unor ghicitori și vă promit că împreună cu doamna educatoare veți afla foarte multe lucruri despre acestea, dacă și voi veți dori
să aflați, desigur.

Cu mare drag,

Zâna Toamnei
Vreți să aflați? Atunci azi ne vom pregăti să întâmpinăm pe Zână, că poate va trece totuți și ope la noi azi. Pentru început vom învăța poezia
”Mărul” de elena Bejenaru, apoi la centrul bibliotecăm vor uni pucte pentru a forma un măr sau pentru a trasa drumul spre mere, la centrul
construcții vom construi din lego lădiță pentru fructe. La umătoarele centre vom sorta fructele de pe jetoane la jocul de masă și vom modela un
măr la arte. . În acest timp voi supraveghea desfăşurarea activităţilor la centre şi îi voi ajuta dacă este nevoie. După ce sarcinile de lucru au fost
îndeplinite, invit copiii să viziteze fiecare centru pentru a observa ce s-a realizat la fiecare. Vom continua ziua cu ul ”Mere buclucașe”, apoi vom
umple un borcan cu compot de mere prin ampretare În încheiere se fac aprecieri privind participarea copiilor la activităti şi se oferă recompense,
apoi vor fi solicitaţi să își aleagă fiecare câte o mască a unui fruct pentru a putea să participe la ”Festivalul Toamnei”.
Activitatea se va încheia cu rutina „Mâncăm fructe cât mai multe” (deprinderea de aconsuma hrană natural, sănătoasă).
Etapele Ob. Conținutul învățării Strategia didactică Eva-
luare
lecției op.
Metode și Materiale Tip de Org. înv.
procedee didactice învățare
C Gr I
.

1.Moment Se creează condiţiile necesare bunei desfăşurări a Conversaţia di-


organizatoric activităţii:
ri-
-aerisirea sălii de grupă;
jat
-amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii;

-pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv;

-introducerea copiilor în sala de grupă pentru


„Întâlnirea de dimineaţă”.

2.Reactualizare Reactualizarea cunoştinţelor despre anotimpul Conversaţia Receptiv di-


a cunoștințelor toamna și despre fructe de toamnă -repro-
ri-
anterioare Se poartă o scurtă discuţie despre anotimpul ductivă
toamna: jat

-În ce anotimp suntem?

- Toamna.

-Cum este vremea în acest anotimp?

- Este mai frig. Explicaţia


-Ce se întâmplă cu pomii?

- Pomii desfrunzesc.

-Ce fac păsările?

- Păsările pleacă în tările calde.

3.Captarea Noutatea zilei se realizează la sfârşitul întâlnirii de Conversația Coș cu di-


atenției dimineaţă prin descoperirea coșului cu fructe și fructe
scrisoarea de la Zâna Toamnei! ri-

Ghicitori despre fructe: jat


Scrisoare
”Să vă spun o ghicitoare

Despre ceva demâncare: Receptiv


- Inteligi-
Crude sau puse la fiert
bilă
Se consumă ca desert,

Le dorește orișicine

Că-s pline de vitamine.”

(fructele)

”Boabele îi sunt mărgele,

Însă în ciorchi stau ele,


Must și vin din ele fac

Cui îi dai, zău că-i plac!”

(strugure)

Exerciţiu

”Mică, mov și ovală

E la gust dulce-acrișoară.

Pentru gem e foarte bună

Sigur știți, este o ..... Receptiv


- Inteligi-
(prună)
bilă

”Este un fruct acrișor,

Roșu, verde, gălbior,

În poveste-i otrăvit

Ghicește fructul oprit.”

(mărul)

Solicit câte un copil să răspundă la ghicitoare și să


identifice fructul respectiv din coș!

4.Anunțarea Împreună cu copiii se va stabili tema zilei: ”Mărul Conversația Recep- di-
subiectului și a vesel”
obiectivelor tiv ri-
operaționale -Astăzi vom învăța poezie ”Mărul” de Elena
Bejenaru, ne vom juca jocul didactic ”Mărul jat
buclucaș” , vom umple borcanul cu mere prin
ampretare, apoi vom sorta fructe, vom exersa
exerciții grafice, vom modela mere, vom construi
lădițe pentru fructe, vom prinde mărul și vom
încheia cu un festival al Toamnei!

5.Prezentarea Tranziție Conversaţia Recep- di-


noului conținut
și dirijarea Se va face tranziție prin jocul tiv-repro- ri-
învățării ductivă
„Adunăm fructe!” (joc de mişcare) jat

ALA Fișe

B: ”Drumul spre mere” (exerciţii grafice);

C: „Lădițe pentru fructe”(lego) Explicaţia Jetoane cu


fructe
A: „Mere coapte” (modelaj);

JM: „Ziua recoltei” (sortare cu jetoane).


A: „Mere coapte” (modelaj); Plastelină

În acest timp voi supraveghea desfăşurarea Lego


activităţilor la centre şi îi voi ajuta dacă e nevoie.

După ce sarcinile de lucru au fost îndeplinite, invit


copiii să viziteze fiecare centru pentru a observa ce
s-a realizat la fiecare.

Tranziție

,,Iute, iute alergăm/Rândul repede formăm/ Spre


baie ne îndreptăm.’’

Recit model poezia ”Mărul” de Elena Bejenaru,


apoi explic cuvintele necunoscute.

Mărul

de Elena Bejenaru Memorizarea

Mărul este rotunjor

Roşu, verde, gălbior. Exerciţiul Evaluare


verbală
Parcă-i minge, dar nu sare
O1 Şi codiţă mică are.

Parfumat, dar şi gustos,

El mă face sănătos.”

Memorizarea poeziei ”Mărul”

Se memorizează poezia!

-se recită titlul și autorul poeziei, copiii recită.

-recit primele 3 versuri, copiii recită de 2-3 ori

O2 -recit ultimele 3 versuri, copiii repetă de 2-3 ori

-solicit copiii să repete primele 3 versuri, apoi


ultimele 3 versuri

-recit toată poezia, apoi solicit copiii să recite


poezia toată în cor, pe grupe/perechi, individual.
Conversaţia

Tranziție

Se va face tranziție prin jocul ”Prinde mărul!”


(exerciții de prindere) Explicaţia
Joc didactic: ”Mere buclucașe”

Intuirea materialului de pe băncuțe:

-Ce aveți pe măsuțe? Inteligibi


-Un coșuleț. -lă
-Ce se află în coșuleț?
-Mere.
-Cum sunt merele?
-Sunt diferite.

Explicarea jocului exemplificând: Conversaţia

- Care este cel mai mic măr? Evaluare

- Care este cel mijlociu? continuă

- Dar cel mare?

Asez merele de la cel mai mic, la cel mai mare la


panou, apoi le ordonez invers, de la cel mai mare la
cel mai mic.
Explicaţia
Desfăşurarea jocului propriu-zis
Măr
Solicit elevii să rezolve sarcinile urmatoare,
folosind materialul individual de pe măsuțe: Jocul
-Ridicați mărul cel mai mare!

-Așezați pe masă mărul cel mic!


-Lasați în coș doar mărul mijlociu!

După fiecare sarcină elevii așează merele inapoi în


coș.

Solicit 2-3 copii să-mi dea , mijlociu, apoi mare.

Soliciti tutuor copiilor să așeze de la cel mai mic la


cel mai nare măr, apoi invers.

Problemă ilustrată:

”Într-un măr sunt 3 mere. Vântul toamnei a făcut ca


O3 un măr să cadă. Câte mere au rămas în pom?”

Cer copiilor să repete problema, apoi s-o rezolve


oral!

Copiii vor constata că în pom au mai rămas 2 mere.


Explicația

Se execută câteva mişcări de încălzire a muşchilor


mici ai mâinilor Joc didactic Operațio-
nală
Se explică sarcinile de pe fișă, apoi elevii o rezolvă Planșă cu
individual. pomul cu
O4 Munca mere
independentă

FIȘĂ DE LUCRU
Problematiza
-rea

O5 Colorează cu roșu mărul mare, cu galben


mărul mijlociu, iar cu verde cel mic..

Tranziție

,,Iute, iute alergăm/Rândul repede formăm/ Spre Fișă de


baie ne îndreptăm.’’ lucru
Munca
independentă

6.Asigurarea O6 ”Borcanul cu compot de mere” Conversaţia Recep- di- Evaluare


retenției și a pe
transferului Mere tiv/ ope- ri- produs
Se intuiesc materialele primite pe mese. raţiona- jat

Acuarele lă

Prezint copiilor planşa model şi o analizez.

Pensulă

Explic şi demonstrez modul de lucru : se pictează


jumătatea de măr, apoi se apretează pe foie.
Procedeul se repetă.
Explicaţia

Se execută câteva mişcări de încălzire a muşchilor


mici ai mâinilor (demonstrez în timp ce explic),
apoi se trece la realizarea propriu-zisă a lucrării.

Muncă
În timp ce copiii lucrează, îi îndrum, stimulându-le independentă
O7
încrederea în forţele proprii şi încurajându-i.

Se insistă asupra poziţiei corecte a corpului. Se dau


indicaţii individuale unde este cazul. Se orientează
atenţia copiilor asupra aspectului estetic al lucrării şi Exerciţiul
a curăţeniei la masa de lucru.

apoi vor fi solicitaţi să își aleagă fiecare câte o


mască a unui fruct pentru a putea să participe la
”Festivalul Toamnei”.

7.Aprecieri Aprecieri Conversaţia di-

Se fac aprecieri generale şi individuale privind ri-


participarea la activitate.
jat
Rutină
Activitatea se va încheia cu rutina „Mâncăm fructe
cât mai multe” (deprinderea de aconsuma hrană
natural, sănătoasă).