Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. PROCEDURA TEHNICA Data: 20.01.

2011
ALLSTAR PROD DE Editia 1 rev.1
S.R.L. EXECUTIE Pagina 1

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

P.T.E. 01. EXECUTIA TRASARII


A. Scop
Stabilirea si materializarea pe teren a cotelor,dimensiunilor , distantelor,a axelor pentru asigurarea
executiei corecte a constructiei.

B. Domeniu
Se aplica la toate tipurile de constructii.

C. Definitii
Reprezinta modul de materializare, de transpunere pe teren a datelor regasite in planul de trasare
din proiectul de executie.

D. Standarde, norme tehnice


STAS 9824/1-87 – Masuratori terestre.Trasarea pe teren a constructiilor civile,industriale si
agrozootehnice;
STAS 9824/5-87 – Masuratori terestre.Trasarea pe teren a retelelor de conducte,canale si cabluri
STAS 9824/0-74 – Masuratori terestre.Trasarea pe teren a constructiilor.Prescriptii generale.
STAS 1913/2-76 – Teren de fundare.Determinarea scheletului pamantului
C 83-75 – Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii
C 56/2002 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;

E. Responsabilitatii
1. Redactare,verificare,aprobare procedura
- sef santier,topometrist,CQ
2. Aplicare procedura
- sef punct de lucru,topometrist,CQ
3. Cine verifica :
- sef santier,CQ

F. Procedura
I. Operatiuni premargatoare
1. Conditii
- predarea – preluarea amplasamentului (tip)
2. Aparatura utilizata
- teodolit, rulete sau panglici de otel,sarma,firul cu plumb,jaloane, furtun de nivel sau
instrumente optice
3. Verificari obligatorii de aparaturii
- periodice
- inainte de efectuarea procedurii
4. Materiale pentru efectuarea procedurii
- material lemnos si/sau metalic si de marcare pentru tarusi,balise,puncte reper etc.

Intocmit Semnatura Aprobat Semnatura


S.C. PROCEDURA TEHNICA Data: 20.01.2011
ALLSTAR PROD DE Editia 1 rev.1
S.R.L. EXECUTIE Pagina 2

II. Efectuare procedura


Se fixeaza pozitia pe amplasamentul proiectat atat pe orizontala,cat si pe verticala conform notei
de trasare.
Pentru trasarea axelor principale se vor utiliza teodolitul (pentru trasarea directiilor) si a ruletelor
sau a panglicilor de otel (pentru masurarea lungimilor)
Marcarea axelor se face prin implantari de borne si materializari de puncte pe imprejmuiri
realizate in afara lucrarilor de terasamente.
Transmiterea pe verticala a liniilor nivel ale perimetrului real al constructiilor,precum si a
colturilor acestora,se executa in raport cu conta de nivel a imprejmuirilor cu ajutorul jaloanelor
de referinta si a jaloanelor in forma de T.
Pe jaloane se materializeaza o cota de nivel unica ce este cu 1 m mai mare decat cota nivelului
finita a suprafetei de excavare.
Aceasta cota se transmite cu ajutorul furtunului de nivel sau al instrumentelor.
In cazul constructiilor cu forma regulata in plan,cu trama modulara pe cele doua directii mai
mare de 6,00 m si in special in cazul constructiilor cu structura din elemente prefabricate si
transversale,denumite axe principale.
Trasarea axelor principale se efectueaza in raport cu reperii de trasare a pozitiie de amplasare
a constructiei,prin metoda coordonatelor rectangulare.
De la caz la caz,marcarea axelor se poate face prin :
- implantarea de borne a caror pozitie si alcatuire sa permita utilizarea acestora pe toata durata
executiei constructiei ;
- materializarea punctelor ce apartin axelor pe imprejmuiri proiectate si executate in acest scop.
In cazul materializarii pe imprejmuiri,acestea trebuie sa fie astfel concepute si
executate, incat ulterior sa poata asigura realizarea trasarii restului de puncte.
Este recomandat ca imprejmuirea sa se faca paralel cu laturile constructiei,la o
distanta suficienta,pentru a nu fi in zona lucrarilor de terasamente.
Imprejmuirea poate fi continua sau discontinua,orizontala sau in trepte.
Marcarea axelor pe imprejmuire se face prin cuisoare sau crestaturi in jurul carora se
traseaza un cerc de vopsea si in care se scrie numarul axei.
Pentru trasarea perimetrului lucrarilor de suprafata se poate utiliza imprejmuirea
folosita la trasarea axelor principale ale constructiei,daca aceasta a fost deja executata.in caz
contrar, se executa in mod special o imprejmuire,discontinua sau continua,utilizandu-se profile
de colt amplasate la intersectiile laturilor perimetrului si profile auxiliare amplasate de-a lungul
laturilor intre profilele de colt.
Trasarea pozitiei cofrajelor pentru turnarea fundatiilor din beton se realizeaza de-a
lungul sarmelor intinse intre reperii materializati in acest scop pe profilele de colt sau
intermediare ce au servit la trasarea lucrarilor de sapaturi.
Intrucat in timpul definitivarii lucrarilor de cofrare elementele cofrajului pot capata
deplasari de la pozitionarea initiala,este necesar ca inaintea turnarii betonului,sa se verifice
corectitudinea pozitiei finale a acestora.Verificarea se executa cu ajutorul unui instrument optic
(se recomanda teodolitul).
Operatiunile de trasare vor fi urmarite si verificate de conducatorul tehnic al executiei.

G. INREGISTRARI

- se intocmesc procese verbale de trasare,semnate de proiectant,beneficiar si executant –


formular tipizat

Intocmit Semnatura Aprobat Semnatura

S-ar putea să vă placă și