Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. PROCEDURA TEHNICA Data: 20.01.

2011
ALLSTAR PROD DE Editia 1 rev.1
S.R.L. EXECUTIE Pagina 1

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

P.T.E. 06 DESFACERE SI EXECUTIE SARPANTA

A. Scop
Procedura are drept scop descrierea activitatii de desfacere si executare a sarpantei
de lemn.

B. Domeniu
Se aplica la lucrarile de constructii civile executate,completand informatiile
tehnologice impuse prin caietele de sarcini ale proiectelor.

C. Definitii
Reprezinta lucrarile de executie sarpante din lemn.

D. Documente de referinta
NP 019-1997 – Ghid pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din lemn
GE 023-1996 – Ghidul privind tehnologia realizarii constructiilor din lemn
Legea nr.10/1995 – privind calitatea in constructii
H.G.R. nr.766/1997 privind apararea impotriva incendiilor
C 58/1986 – Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si
textile utilizate in constructii
Ordonanta nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor
ST 014-1996 – Specificatie tehnica privind conditiile de calitate ale lemnului pentru
constructii
C 217-83 – Norme tehnice privind alcatuirea si executarea hidroizolatiei cu folie din
PVC plastifiat la acoperisuri
C 199-1979 – Instructiuni tehnice privind manipularea ,livrarea,depozitarea,transportul
si montarea in constructii a tamplariei din lemn.

E. Procedura
1.Desfacerea sarpantei
In cazul desfacerii sarpantei ordinea fazelor acesteia este inversa executiei sarpantei.
2. Executie sarpanta
Contrafisele sunt realizate din bile de lemn o10-o12,legatura intre contrafise si popi,sau
intre contrafise si pane realizandu-se dupa chertari cu ajutorul buloanelor,scoabelor si
cuielor.
Clestii au rolul de a solidariza popii si capriorii,amplasandu-se sub panele chertate.Sunt
din cherestea de 24 sau 48, avand latimi cuprinse intre 10 si 15 cm si se prind de popi si
capriori prin buloane sau cuie.
Dupa realizarea sarpantei,pe capriori se monteaza astereala.
Astereala este un strat continuu de scanduri (cherestea de 24) care se prinde de capriori
prin cuie.
Astereala se monteaza in general pentru sustinerea invelitorilor din tabla,olane sau
tigla.Pe suprafata asterelei in cazul utilizarii invelitorii din tigla se asterne o hidroizolatie din
carton asfaltat.

Intocmit Semnatura Aprobat Semnatura


S.C. PROCEDURA TEHNICA Data: 20.01.2011
ALLSTAR PROD DE Editia 1 rev.1
S.R.L. EXECUTIE Pagina 2

In cazul in care invelitoarea se executa din tigla,pe capriori se monteaza sipci pentru
sustinerea acestora ,distanta dintre sipci fiind in functie de dimensiunile tiglelor.

F. INREGISTRARI

ACTIVITATEA SS RTE CQ B
Pregatire lucrari E Co Co Co
Executie lucrari E Co Co Co
Verificari in timpul executiei E E E E
Control final pentru receptie E E E E

Inregistrarea Intocmeste Valorifica Patreaza Arhiveaza


Respons. Durata Respons. Durata
PV B+SS SS SS Pana la B Durata de
predare/primire terminarea viata a
front lucru lucrarilor constructiei
contractante
PV receptie B+SS+RTE SS SS Pana la B Durata de
calitativa terminarea viata a
lucrarilor constructiei
contractante

Legenda:
SS - Sef Santier
RTE – Responsabil Tehnic cu Executie
CQ – Responsabil cu Calitatea
B – Benficiar (Inspector de santier)
PV – Proces Verbal

Intocmit Semnatura Aprobat Semnatura

S-ar putea să vă placă și