Sunteți pe pagina 1din 2

STRUCTURA COMPETENŢEI DIDACTICE

Componentele Capacităţi şi trăsături de personalitate


competenţei corespunzătoare fiecărei competenţe
didactice
 capacitatea de a selecta, verifica şi actualiza
informaţia ştiinţifică;
 capacitatea de transmitere a cunoştinţelor;
Competenţa  inteligenţă;
ştiinţifică  operaţii mintale flexibile şi dinamice;
 capacităţi şi strategii creative;
 capacităţi de transfer şi aplicare a cunoştinţelor;
 multiple şi variate strategii rezolutive;
 aptitudini pentru cercetare, experimentare şi control.
 capacitatea de a stabili fără dificultate relaţii adecvate
cu elevii;
Competenţa  capacitatea de adaptare la diverse roluri sociale;
psihosocială  capacitate de comunicare lejeră atât cu grupul, cât şi
cu indivizii luaţi separat;
 abilităţi de utilizare şi drămuire adecvată a autorităţii;
 disponibilităţi de adaptare la variate stiluri
educaţionale;
 entuziasm, înţelegere, prietenie.
 capacitatea de influenţare a clasei în general şi a
fiecărui elev în particular;
Competenţa  abilităţi de planificare şi proiectare;
managerială  forţa şi oportunitatea decizională;
 capacitatea de a organiza şi coordona activitatea
clasei;
 administrarea corectă a recompensei şi pedepsei.
 capacitatea de determinare a gradului de dificultate a
unui conţinut;
 capacitatea de accesibilizare a informaţiei didactice;
Competenţa  capacitatea de înţelegere a elevilor;
psihopedagogică  creativitate în munca educativă;
 capacitate empatică;
 atitudine stimulativă, energică, plină de entuziasm;
 tact pedagogic.
PROFILUL DE COMPETENŢE AL CADRULUI DIDACTIC

1. Asociați cele patru competenţe cu trăsăturile de personalitate şi capacităţile care


credeţi că le corespund.
2. Proiectați o secvență didactică în cadrul specializării dvs și precizați
competențele și capacitățile/ trăsăturile de personalitate corespunzătoare pe care
trebuie să le dețină profesorul (clasa, disciplina, subiectul lecției).

Componentele Capacităţi şi trăsături de personalitate


competenţei corespunzătoare fiecărei competenţe
didactice
 creativitate în munca educativă;
 capacitatea de influenţare a clasei în general şi a fiecărui
elev în particular;
 capacitate de comunicare lejeră atât cu grupul, cât şi cu
indivizii luaţi separat;
Competenţa  operaţii mintale flexibile şi dinamice;
 tact pedagogic
psihosocială  aptitudini pentru cercetare, experimentare şi control
 capacitatea de accesibilizare a informaţiei didactice
 administrarea corectă a recompensei şi pedepsei
 capacitatea de a selecta, verifica şi actualiza informaţia
Competenţa ştiinţifică
 abilităţi de utilizare şi drămuire adecvată a autorităţii
ştiinţifică  capacitate empatică;
 abilităţi de planificare şi proiectare
 capacităţi şi strategii creative
 forţa şi oportunitatea decizională;
 capacitatea de a organiza şi coordona activitatea clasei
Competenţa  capacitatea de determinare a gradului de dificultate a unui
conţinut
psihopedagogică  capacitatea de transmitere a cunoştinţelor;
 inteligenţă
 atitudine stimulativă, energică, plină de entuziasm
 disponibilităţi de adaptare la variate stiluri educaţionale;
Competenţa  capacităţi de transfer şi aplicare a cunoştinţelor;
 multiple şi variate strategii rezolutive
managerială  entuziasm, înţelegere, prietenie
 capacitatea de a stabili fără dificultate relaţii adecvate cu
elevii
 capacitatea de înţelegere a elevilor
 capacitatea de adaptare la diverse roluri sociale

S-ar putea să vă placă și