Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicatia__

PERSPECTIVE DE ANALIZĂ A EDUCAŢIEI

1. Perspectiva structurală (statică) – vizează componentele educaţiei

CADRUL SPAŢIAL CADRUL TEMPORAL

F, O C

S Re O R

Mm Forg Str. de ev.


Str. de instr.

Strategia didactică

F=
C=
S=
O=
Re =
Mm =
Forg =
Str. de instr. =
R=
Str. de ev. =
Str.did. =
2. Perspectiva procesuală (dinamică) - vizează fazele procesului instructiv-educativ
PROIECTAREA IMPLEMENTAREA EVALUAREA
FAZA FAZA FAZA
PREACTIVĂ INTERACTIVĂ POSTACTIVĂ

3. Perspectiva organizatorică contextuală – vizează contextele şi formele de organizare ale


activităţii instructiv-educative:
- lecţii,
- cercuri tematice,
- vizite,
- excursii,
- consultaţii etc.

S-ar putea să vă placă și