Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de evaluare

1. ,,Geții sunt cei mai drepți și mai viteji dintre traci” conform spuselor lui Herodot….
2. „ Dacii au aceeași limbă ca și geții” conform istoricului…Strabon………….
3. Din punct de vedere social, geto-dacii se impart în două clase:…aristocrați(tarabostes)
oameni de rând (copilleati)………….
4. Din punc de vedere religios, geto-dacii sunt politeiști…iar zeul suprem al acestora
este Zalmoxis…
5. Din punct de vedere politic, geto-dacii erau organizați în uniuni tribale conduse de
regi(basilei)……………………..
6. În acțiunile sale, Burebista este sprijinit de…Deceneu mare preot…………
7. Potrivit istoricului Strabon, armata lui Burebista ar fi numărat…200000 de
soldați…………….
8. În anul 60 î.Hr. Burebista îi atacă pe…celții ……din N-V Daciei
9. În anul 55 î. Hr. Burebista cucerește…cetățile de pe litoral de la Olbia până la
Apollonia…………………………………………….
10. În urma acțiunilor sale, Burebista devine,,cel dintâi si cel mai mare dintre regii din
Tracia.……conform inscripției de la Dionysopolis.
11. La Roma are loc războiul civil dintre…Caesar și Pompei…………………………..
12. Enumerați urmașii lui Burebista…Deceneuși
Comosicus,Coryllos,Duras………………………………..
13. La conducerea statului, Decebal este ajutat de…vicerege Vezinas………………..
14. În campania din 85/86 armata romană era condusă de…Domițian………..
15. În primăvara anului 87 armata romană înaintează spre teritoriile dacilor sub
conducerea lui……Corneliu Fuscus…………………………..
16. În anul 88 Imperiul Roman organizează o nouă campanie militară împotriva
dacilor….condusă deTettius Iulianus…..Bătălia are loc la Tapae….iar victoria
aparține…dacilor……………….
17. În anul 89 se încheiepace…. între…Domițian și Decebal………………
18. Primul război daco-roman începe la data de…25 martie 101…………
19. Decebal organizează…diversiunea moesiană în iarna 201-102.
20. În urma păcii din 102, Decebal…înapoiază armele,dezertorii și mașinile de război
romanilor;-renunță la teritoriile cucerite de romanipână atunci;-sunt dărâmate
fortificațiile realizate de către daci;-Decebal la o politică externă proprie.
…………………
21. La 4 iunie 105 începe…al doilea război daco-roman…………………………..
22. În anul 106 Dacia devine……Provincie romană…………………….
23. Ce înțelegeți prin romanizare și care sunt factorii romanizării?
-reprezintă prima etapă în lungul proces de formare a poporului român și constă în
însușirea culturii materiale și spirituale romane de către daci.
-administrația ,armata, veteranii, coloniștii,urbanizarea, religia, dreptul, viața
culturală, viața economică.
24. Edictul de la Milano este semnat de…Constantin cel Mare…….în anul…313…
25. Ce înțelegeți prin etnogeneză?
-este un proces istoric, lingvistic și cultural de formare a poporului român și a limbii
române.
26. Poporul român s-a format prin …prin romanizarea spațiului daco-
moesian…………..la……N și S de Dunăre………..după anul…106….
27. În alcătuirea limbii române se disting trei elemente…substratul-daco-moesian; -stratul
latin;-adstratul:slav………………………
28. Răspundeți prin Da/ Nu
a) Dacii au fost distruși de războaiele cu romanii. NU
b) Structura gramaticală a limbii române este de origine latină.Da
c) Dacia nu a putut fi romanizată în 165 de ani.Da
d) Veteranii nu erau vorbitori de limba latină.Da
e) Stuctura gramaticală a limbii romaâne este de origine slavă.Da