Sunteți pe pagina 1din 7

COMBINAREA AC’IUNILOR

STĂRI LIMITĂ ULTIME SLU

Distingem între următoare stări limită ce trebuie verificate:

EQU – Pierderea echilibrului static a structurii sau a unei părți a acesteia considerată ca un
corp rigid, unde:

- variații mici în valoarea distribuției spațiale a acțiunilr structuii de la o singură sursă


sunt considerate importante
- și rezistențele materialelor de construcție sau ale solului, în general, nu sunt decisive

STR – Cedarea internă sau deformarea excesivă a structurii sau elementelor structurale
inclusiv fundații, piloți, pereți de subsol etc, unde rezistențele materialelor de construcție a
structurii sunt decisive

GEO – cedare la deforamarea excesivă a solului unde rezistența pământului sau rocii sunt
semnificative în asigurarea rezistenței

FAT (OB) – cedarea la oboseală a structurii sau a elementelor structurale (pentru calculul la
oboseală vezi EC aferent materialului utilizat)

Combinarea efectelor acțiunilor

În fiecare combinație (grupare) trebuie să avem cel puțin o acțiune variabilă sau una
accidentală.

Avem trei tipuri de grupări:

GRUPAREA FUNDAMENTALĂ = pentru situația de proiectare persistentă (sau normală) și


tranzitorie

Aici dacă acționează simultan mai multe încărcări variabile atunci una din ele o considerăm
încărcare variabilă considerată predominantă (principală) restul considerânduse încărcări
variabile secundare.

Combinația are următoarea formă:


n m
Ed =∑ γ G . j∗G k . j+ γ P∗P+ γ Q .1∗Qk .1 + ∑ γ Q .i∗ψ 0. i∗Qk .i
j=1 i=2

i – numărul încărcării variabile secundare (este de la 2 pentru că prima încărcare variabilă este
cea predominantă)

ψ 0.i – factorul pentru valoarea de grupare a acțiunii variabile secundare i


COMBINAREA AC’IUNILOR

EC0 (În CR0 – 2012 nu pare acest lucru) zice pentru stările limită STR / GEO că putem
considera alteranativ fașă de combinația fundamentală anterioară, cea mai defavorabilă dintre
următoarele 2 situații:
n m
Ed =∑ γ G . j∗Gk . j+ γ P∗P+ γ Q .1∗ψ 0.1∗Qk .1 + ∑ γ Q .i∗ψ 0.i∗Q k. i
j=1 i=2

n m
Ed =∑ ξ j∗γ G . j∗G k . j + γ P∗P+ γ Q .1∗Qk .1 + ∑ γ Q . i∗ψ 0.i∗Qk .i
j=1 i=2

ξ j – este coeficient de reducere al acțiunilor pemanente defavorabile G.

GRUPAREA ACCIDENTALĂ = pentru situația de proiectare accidentală

Această grupare:

- fie implică explicit o acțiune accidentală A (foc, impact, impuls (explozie))


- fie se referă la ituația de după accident unde se ia A=0
n m
Ed =∑ Gk . j + P+ Ad +(ψ 1.1 sau ψ 2.1 )∗Q k.1 + ∑ ψ 2 .i∗Qk . i
j=1 i=2

ψ 1.1 – primul indice ne spune (1) ne spune că este vorba de factorul pentru valoarea frecventă a
acțiunii variabile – cel de-al doilea indice ne indică cărei încărcări varaibile aparține (1 –
încărcarea variabilă predominantă)

ψ 1.2 – primul indice ne spune (2) ne spune că este vorba de factorul pentru valoarea
cvasipermanentă a acțiunii variabile – cel de-al doilea indice ne indică cărei încărcări varaibile
aparține (1 – încărcarea variabilă predominantă)

ψ 1.1 sau ψ 2.1 – se ia una din aceste două funcție de ce impune situația de proiectare (situația de
calcul cu acțiunea accidentală respectivă) (Vezi EN1991 ÷ EN1999)

ψ 2.i - primul indice ne spune (2) ne spune că este vorba de factorul pentru valoarea
cvasipermanentă a acțiunii variabile – cel de-al doilea indice ne indică cărei încărcări varaibile
aparține (i – încărcarea variabilă secundară i)
COMBINAREA AC’IUNILOR

GRUPAREA SEISMICĂ = pentru situația de proiectare seismică

OBSP: În acest caz nu avem o încărcare variabilă predominantă.


n m
Ed =∑ Gk . j + P+ A E d + ∑ ψ 2.i∗Qk .i
j=1 i=1

ψ 2.i Aici pentru încărcări varaibile se aplică factorul pentru valoarea cvasipermanentă a acțiunii
variabile.

......................................................................................................................................................................................................

Elementele acțiunilor ce nu se produc simultan nu vor fi considerate împreună în proiectare

Dacă SLU este sensibilă la varaiții de intensitate a acțiunilor permanente se recomandă


utilizarea în proiectare atît a valorilor caracteristice maxime cât și a celor minime (asta
înseman ă că dacă încărcarea permanentă are un efect nevaforabil în calcul mergem cu
valaorea maximă iar dacă dă un efect favorabil mergem cu cea minimă)

Un exemplu când mergem cu cea minimă este:

.........................
COMBINAREA AC’IUNILOR

COEFICIENȚI PARȚIALI DE SIGURANȚĂ – pentru SLU

SLU – STR/GEO – situații de proiectare persistente ți tranzitorii – Gruparea fundamentală

Dacă efectul încprcprilor variabile predominante sau nu, este unul favorabil asupra siguranței
aceste acțiuni se pot neglija din gruparea fundamentală.

Pot fi folosite și alți coeficienți parțiali de siguranță – indicați în codurile de specialitate

SLU – ECH – situația de proiectare persistentă și tranzitori – Gruparea fudnamentală

STR /
GEO – situația
de

proiectare accidentală / seisimică – Gruparea accidentală / seismică


COMBINAREA AC’IUNILOR

γ I – este factorul de importanță și expunere a construcției la cutremur.

Valori recomandate pentru factorii de grupare ψ (Vezi si normele de evaluare a încărcărilor de


exemplu pentru vânt zăpadă etc.) – aceste valori pot diferi de la țară la țară mai ales pentru
acțiuni variabile cum este zăpada sau vântul.

Valoarea de combinare / grupare a unei acțiuni (varaibile) – valaore determinată în mod ideal
pe baze statistice, astfel încât probabilitatea de depășire a efectelor provocate de combinația
(gruparea) de încărcări din care face parte este aproximatic aceeași cu probabilitatea de
depășire a valorii sale caracteristice (OBSP: considerate individual) – se exprimă ca o fracțiune
din valoarea caracteristică a acțiunii.
COMBINAREA AC’IUNILOR

Valoarea frecventă a unei acțiuni (varaibile) – este determinată în mod ideal pe baze statistice
astfel încât pe durata de ciață a structurii această valoare se întâlnește frecvent (OBSP: procent
din acțiunea variabilă care nu este tot timpul de apare de multe ori - frecvent)

Valoarea cvasipermanentă a unei acțiuni (variabile) – valoarea determinată astfel încât durata
totală în care aceasta este depășită reprezintă un procent ridicat din durata e viață proiectată a
structurii (OBSP: procent din acțiunea variabilă care este prezentă mai tot timpul).

STAREA LIMITĂ DE SERVICIU

Combinarea efectelor acțiunilor

Și aici avem trei tipuri de grupări:

GRUPAREA CARACTERISTICĂ = Combinația caracteristică


n m
Ed =∑ Gk . j + P+Qk .1 + ∑ ψ 0. i∗Qk .i
j=1 i=2

GRUPAREA FRECVENTĂ = Combinația frecventă


n m
Ed =∑ Gk . j + P+ψ 1 .1∗Q k.1 + ∑ ψ 2. i∗Qk . i
j=1 i=2

Încărcarea varaibilă predominantă o consider frecventă și restul încărcărilor variabile le


consider cvasipermanente.

GRUPAREA CVASIPERMANENTĂ = Combinația cvasipermanentă


n m
Ed =∑ Gk . j + P+ ∑ ψ 2.i∗Qk .i
j=1 i=1

Toate încărcările variabile se consideră cvasipermanente

..........
COMBINAREA AC’IUNILOR

Pentru situații de proiectare seismice valoarea de proiectare SLS a acțiuni seismice vezi P100-1
(4.6.3)

Coeficienți parțiali de siguranță (nu apar în cadrul formulelor pentru combinații deoarece sunt
egali cu 1.0)

Criterii de serviciu SLS = limite ce nu trebuie depășite pentru a ăndeplini un anumit criteriu

Se referă la (de ex: - rigiditatea planșeului, deplasări relative de nivel, deplasarea laterală a
clădirii, rigiditatea acoperișului etc.) = exprimate sub formă:

- de limite de deplasări (veriticale sau orizontale)


- limite de conformt pentru vibrații.

Putem specifica și alte criterii de serviciu, în afară de cele din normative, referitor la confortul
utiliztorului (doar cu acordul clientului).

S-ar putea să vă placă și