Sunteți pe pagina 1din 2

Imunogenetica

Imunologia = ştiinţa ce studiază rezistenţa organismelor la diferiţi agenţi


patogeni din punct de vedere a relaţiei antigen-anticorp şi a mecanismelor
răspunsului imun.

Imunogenetica = ştiinţa ce studiază mecanismele genetice ce determină


răspunsul imunologic al organismelor

Memorie imunologică = cel de-al doilea răspuns al organismului faţă de un


patogen antigen – la cel de-al doilea contact.

Anticorpi (imunoglobulinele)

- Produşi de limfocite – tip de leucocite cu nucleu mare şi cu origine în


ganglionii limfatici

- Se găsesc în plasma sanguină, limfă, lichide interstiţiale

Tipuri:

B – imunitatea umorală – maturare îm măduva osoasă

T – imunitate celulară – maturare în timus

Anticorp monoclonat – anticorp specific produs de celule clonate ceea ce


duce la fuzionarea celulelor normale producătoare de anticorpi cu o altă celulă
provenită de la o tumoare malignă din tesutul limfoid.

Celula limfoidă impreună cu un limfocit B = proces de hibridizare somată a


celor două tipuri de celule somatice şi constitue o celulă hibridă numită
HIBRIDOMĂ.

Noua celulă moşteneşte de la celula tumorală capacitatea de diviziune


repetată iar de la limfocit B capacitatea de producere de anticorpi.

Structura anticorpului = foram literei Y, constituit din patru catene


polipeptidice, două catene grele şi două catene uşoare, fiecare braţ al structurii Y
prezintă locus de legare a antigenului.

Tipuri la om: D;E;M;A;G


Interferonul

Interferonii = glicoproteine mici, produse de mamifere, ce răspund la infectii


virale, unor microorganisme sau endotoxine microbice

Tipuri:

Interfenorul de tip 1= proteine monomere produse de celule infectate viral

- Sintetizază enzime ce inhibă proliferarea virală, blocând sinteza acizilor


vitali.

Interferonul de tip 2: proteine dimere

- Sintetizează enzime ce distrug celule canceroase şi celule infectate cu


paraziţi

La om există 5 tipuri:

- Alfa, beta, tau şi omega – sintetizate de genele cromozomilor din perechea a


9-a

- Gamma sintetizată de gene din pereche 12 de cromozomi

Alfa sintetizată de leucocite

Beta – fibroblaste

Gamma – limfocite, celule killer

Rolul interferonilor:

- Acţiune antivirală

- Acţiune imunomodulatoare (modifică reacţii imunologice ale organism)

- Acţiune antitumorală

Acţiune : spre deosebire de anticorpi ce acţionează direct aspura virusului


acesta acţionează celulelor infectate, împiedicând replicaţia virală