Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE LUCRU

1.Ce se va afişa în urma executării secvenţei strncpy(x, "azi,25noiembrie,2020",strrchr(s,'e')-s+1) ;


de cout<<strrev(x+11)<<endl ;
program alăturate,cunoscând că x şi s sunt strupr(x+4);x[3]=tolower(x[7])+1;
variabile globale  declarate mai jos? cout<<strcat( x,"?");
char x[20],s[]=”albe,galbene,verzi”;
2.Se consideră declararea char s[25]= ”aria=13.141592*r*R”;
Care este rezultatul afişat după executarea instrucţiunilor de mai jos?
cout<<strcpy(s,strstr(s,”415 ” )) ; cout<<strlen(s) ;
3.Se consideră variabila globalăa care memorează şirul de caractere PaRalelaşi variabila globală bcare
memorează şirul de caractereParaleloGram. Ce se va afişa după executarea instrucţiunii de mai jos?
if (stricmp(a, b)>0)
cout<<strlen(strchr(a,'l')); else if(stricmp(a,b) < 0) cout<<strupr(strstr(b,"le")); else cout<<"??"
;
4.Ce se va afişa în urma executării secvenţei de char s[ ]="tEzA,mAtE-InfO";
program alăturate , considerând că s este o for (i=1;i<=3;i++)
variabilă de tip şir de caractere, iar i o variabilă { strcpy(s+i,s+i+2); cout<<s<<endl ; }
de tip întreg?

II
Realizaţi execuţiile pentru următoarele secvenţe de program :
1. Ce se va afişa în urma executării secvenţei de program alăturate, ştiind că variabila x memorează un şir cu cel mult 100
de caractere, iar variabila i este de tip întreg ?
strcpy(x,”16. noiembrie .2019 !”); cout<<x<<strlen(x)<<endl;
for(i=0;i<strlen(x)/6;i++)
if (strchr(“0123456789”,x[i])==0) cout<<x[i]<<”#”; else cout<<x[i+1]<<”*”;

2. Care va fi şirul s după executarea secvenţei alăturate în care variabila s memorează un şir cu cel mult 20 caractere
iar variabila x un caracter?
char s[ ]=”corectitudine”;
x=s[2]; s[2]=s[4]; s[4]=’x’;s[3]=x ; cout<<strupr(s);
3.Se consideră variabila s care memorează şirul de caractere Paralelism  şi în t şirul de caractere Paralelogram . Ce
se va afişa după executarea instrucţiunii de mai jos?
If (strcmp(s, t) > 0)
Cout <<strstr(s,"ra")) <<s[2]; else if(strcmp(s,t) < 0) cout<<strcat (t,’’el’’))<<s[0] ; else cout<<’’ NIMIC’’ ;

4.Ce se va afişa în urma executării secvenţei de program de mai jos, considerând că a este o variabilă de tip şir de
caractere, iar i o variabilă de tip întreg?
char a[ ]="concurs de creatie ";
for (i=1;i<=3;i++)
{ strcpy(a+i,a+i+3);
cout<<a ; }
5. Ce se va afişa în urma executării secvenţei de program alăturate, ştiind că variabillele x și s memorează un şir cu
cel mult 100 de caractere, iar variabila i este de tip întreg ?
strcpy(x,"cord2/concord24.11.2017"); cout<<strstr(x,"co")<<strlen(x)<<endl;
strcpy(s,strrchr(x,'d')); cout<<s<<endl;
i=0; while(i<strlen(x)/3) { if (strchr("cord24.11",x[i])!=0)
{ cout<<x[i+1]<<" ";i=i+2;} else i++;}
6. Care va fi şirul s după executarea secvenţei alăturate în care variabila s memorează un şir cu cel mult 20 caractere
iar variabila a un caracter?
char a,s[ ]="TENACIC"; a=s[6]; s[2]='d'; s[4]=s[0]; s[6]=a; s[0]='r'; cout<<strlwr(s);
7.Se consideră variabila s care memorează şirul de caractere compozitie  şi în t şirul de caractere compozitor. Ce se
va afişa după executarea instrucţiunii de mai jos?
if (strcmp(s,t)>0) cout<<strstr(t,"po")<<s[2]+1;
else if(strcmp(s,t)<0) cout<<strupr(strcpy(s+2,s+5))<<char(s[2]+1);
else cout<<strlen("copilot") ;
8.Ce se va afişa în urma executării secvenţei de program de mai jos, considerând că a este o variabilă de tip şir de
caractere, iar i o variabilă de tip întreg?
char a[ ]="temperament "; for(i=0;i<3;i++) { strcpy(a+i,a+i+2); cout<<a+i<<endl;}

S-ar putea să vă placă și