Sunteți pe pagina 1din 12

Brexit-ul.

De la Idee la Realizare

Poterasu Cristiana iuliana


Specializare: Ai ,an 2,grp 2
Ce este Brexit-ul?
Este retragerea programată a Regatului Unit (UK) din 
Uniunea Europeană (UE). În urma unui referendum din iunie
2016, în care 51,9% dintre alegătorii participanți au votat
retragerea, guvernul britanic a anunțat în mod oficial
retragerea țării în martie 2017, începând un proces de doi
ani care urma să se încheie cu retragerea Regatului Unit la 29
martie 2019
Acordul privind retragerea Regatului Unit:
La 18 octombrie 2019, liderii UE 27 au invitat Comisia, Parlamentul European și
Consiliul să parcurgă etapele necesare pentru a se asigura că acordul poate intra în
vigoare. Această procedură constă în cinci etape:
1. Comisia adoptă:
- o propunere de decizie a Consiliului privind semnarea acordului de retragere
- o propunere de decizie a Consiliului privind încheierea acordului de retragere
Comisia a adoptat ambele propuneri la 19 octombrie 2019.
2. Consiliul :
- adoptă decizia privind semnarea acordului de retragere
- aprobă decizia privind încheierea acordului de retragere și o transmite
Parlamentului European spre aprobare
- Consiliul a adoptat decizia privind semnarea la 21 octombrie 2019. În aceeași zi,
Consiliul a aprobat proiectul de decizie adaptat privind încheierea acordului de
retragere și a decis transmiterea respectivului proiect de decizie Parlamentului
European.
3. Parlamentul European își exprimă aprobarea cu majoritatea simplă a membrilor
Parlamentului European.
4. Consiliul adoptă decizia privind încheierea acordului de retragere. În scopul
acestei adoptări, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată consolidată la nivelul
UE 27 (cel puțin 20 de state membre care întrunesc cel puțin 65 % din populația
statelor membre ale UE 27).
5. Președintele Consiliului informează în scris depozitarul acordului de retragere
(secretarul general al Consiliului) cu privire la îndeplinirea procedurilor interne
necesare în acest scop.
Scurt Istoric
29 martie 2017, în scris către președintele Consiliului European, Donald Tusk, prim-ministrul a declanșat
oficial articolul 50 și a început numărătoarea inversă de doi ani în Marea Britanie, părăsită oficial din UE
(cunoscută drept „Brexit”).
20 martie 2019, premierul i-a scris președintelui Consiliului European, Donald Tusk, solicitând extinderea
articolului 50 până la 30 iunie 2019.
În urma unei reuniuni a Consiliului European a doua zi, liderii UE27 au convenit să acorde o prelungire
cuprinzând două date posibile: 22 mai 2019, în cazul în care Acordul de retragere va primi aprobarea
parlamentarilor; sau 12 aprilie 2019, în cazul în care Acordul de retragere nu va fi aprobat de Camera
Comunelor.
2 aprilie 2019, premierul a anunțat că va solicita o extindere suplimentară a procesului articolului 50 și i s-a
oferit să se întâlnească cu șeful opoziției pentru a înțelege un acord care poate câștiga sprijinul parlamentarilor.
În cadrul unei reuniuni a Consiliului European din 10 aprilie 2019, Marea Britanie și UE27 au convenit să
extindă articolul 50 până la 31 octombrie 2019.
19 octombrie 2019, noul acord Brexit al primului ministru a fost pierdut la modificarea Comunei. În
conformitate cu Legea nr. 2 a Uniunii Europene (Retragere) (cunoscută sub denumirea de „Legea Benn”),
premierul i-a scris președintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a solicita o prelungire a procesului
Brexit.
8 octombrie 2019, ambasadorii UE au convenit o extindere suplimentară pentru Brexit până la 31 ianuarie
2020. Primul ministru a confirmat acordul Regatului Unit în acest sens.
Brexit-ul la nivel European
• Regatul Unit este nevoit să negocieze o nouă relație economică cu
Europa, atât cu Uniunea Europeană cât și cu țările din afara
Uniunii Europene.
În ceea ce privește comerțul cu statele Europei care nu fac
parte din UE, pentru Marea Britanie ar fi avantajoasă
negocierea unui acord de liber schimb cu European Free Trade
Asociation.
• Aderarea Regatului unit la OMC este interconectată cu cea a
Uniunii Europene, un pas important este stabilirea Regatului
Unit ca membru independent al OMC.
• Marea Britanie va negocia o nouă relație cu UE și cu alți vecini
europeni , cei mai buni candidați la negocierile comerciale
inițiale ar fi Australia, Canada, Noua Zeelandă și Statele Unite.
Dintre aceste țări Australia și Noua Zeelandă sunt, probabil,
cele mai deschise în ceea ce privește comerțul liberalizat.
• Atunci când vorbim despre relația UK-UE putem menționa faptul că
este o tendiță pronunțată de euroscepticism în Marea Britanie,
iar acest lucru se reflectă asupra arenei internaționale
Problema economică
• Economia este afectată deoarece accesul pe piața unică a
U.E reprezintă un venit economic substanțial, iar
participarea efectivă la piețele europene a fost un
beneficiu uriaș.
• Firmele din Marea Britanie au un acces de neegalat la o
piata de aproape 500 de milioane de persoane si un PIB
de 16,6 trilioane de dolari.”
• În eventualitatea ieșirii U.K din U.E, imigranții s-ar reduce
drastic și acest lucru aduce consecințe negative pe plan
economic, nu doar din cauza reducerii forței de muncă.
• De asemenea, United Kingdom și-ar pierde din prestigiu
retrăgându-se, deoarece investitorii și companiile
prezente în țară și-ar schimba părerea și deciziile pe care
le-ar lua pe plan economic.
Problematica politică

+ =
• Viziunea U.K este una orientată mai degrabă spre o relație personalizată cu UE ce îi
oferă mult mai multe libertăți Marii Britanii.
• Izolarea totală nu este neapărat cea mai bună soluție, dar acest tip de cooperare ar fi
mai pe placul Marii Britanii. Chiar și asupra acestei chestiuni părerile sunt
împărțite, iar elita politică britanică merge pe ideea că UE trebuie reformată, iar
dacă acest lucru nu se va întâmpla părăsirea Uniunii este foarte posibilă.
• De asemenea, dacă Marea Britanie ar părăsi EU s-ar produce o schimbare majoră la
nivel cultural și politic, iar identitatea europeană ar deveni ceva irelevant.
Europenii sunt legați de mai multe elemente culturale, dar și politice și tocmai de
aceea ieșirea U.K din Uniunea Europeană ar avea grave consecințe.
Brexit-ul la nivel național
• Referitor la relația comercială, aceasta va avea de
suferit prin introducerea de taxe și proceduri
vamale care vor îngreuna circulația bunurilor
• Fost produsele chimice, echipamentele de
transport și mașinării. De asemenea, un alt
aspect important este cel legat de înmatriculările
de autoturisme noi în Marea Britanie. , în prima
jumătate a acestui an au scăzut înmatriculările
de mașini noi cu 3,5% față de perioada similară a
anului precedent. În aceste condiții este de
așteptat ca exporturile de autoturisme către
Marea Britanie să reînceapă să crească odată cu
diminuarea stocurilor din lanțurile de
distribuitori auto Dacia.
• Având în vedere dimensiunea diasporei românești
din Marea Britanie (a doua cea mai mare dintre
statele membre), precum și accesul la unitățile
de învățământ britanice (UK este principala
destinație pentru studenții români).
Măsuri adoptate
• Se definesc noțiunile de “persoană cu statut Brexit”(cetățenii britanici intrați în România până la 31 ianuarie 2020,
înregistrați sau neînregistrați la Inspectoratul General pentru Imigrări)
• Persoanelor cu statut Brexit care au fost înregistrate sau au obținut rezidența permanentă pe teritoriul României până la
Imigrare momentul Brexit

 Certificatele A1 emise de autoritățile din Marea Britanie sau România pentru Marea Britanie în temeiul
regulamentelor europene își încetează valabilitatea începând cu 1 februarie 2020. Ulterior acestei date, se vor
Securitate respecta prevederile legislației naționale.
socială

 Calificările profesionale și experiența profesională a cetățenilor cu statut Brexit, recunoscute pe teritoriul


României până la 31 ianuarie 2020, rămân valabile.
 Se fac precizări cu privire la procedura de recunoaștere aplicabilă după Brexit, atât a calificărilor profesionale și
Recunoașterea exercitarea profesiilor, cât și a studiilor în vederea accesului la piața muncii, studii sau la continuarea acestora.
calificărilor
profesionale și
exercitarea
profesiilor
Impactul Brexit în Marea Britanie

Lira britanică a scăzut de la


1,48 dolari în ziua
referendumului la 1,36
dolari a doua zi. Acest lucru Brexit-ul ar elimina statutul De asemenea, companiile
Comerțul și călătoriile pe
ajută la exporturi, dar de comerț fără tarife al U.K. ar pierde avantajele din U.K. ar putea pierde
insula Irlandei ar deveni
crește prețurile Marii Britanii cu ceilalți tehnologiilor de ultimă capacitatea de a licita
mai complicate în cadrul
importurilor. Lira se poate membri ai UE. Tarifele ar generație ale UE. pentru contracte publice în
unui Brexit fără acord.
consolida odată cu crește costul exporturilor orice țară a UE.
aprobarea unei tranzacții, în
funcție de condițiile
comerciale
Concluzii și propuneri
În ceea ce privește problematica discutată pe parcursul
lucrării este evident faptul că un eventual exit din partea
Marii Britanii este dominat de elemente negative. Sunt
și elemente pozitive, dar acestea sunt nesemnificative în
comparație cu cele negative. Colaborarea UK-UE este
una complicată, iar tentativa de retragere reprezintă o
ultimă încercare de settlement în ceea ce privește
viitorul. Deși sunt multe voci eurosceptice, depărtarea
Marii Britanii de Uniunea Europeană ar aduce
impedimente substanțiale în economie, politică, cultură,
etc. Este crucial de înțeles cât de mult UE are nevoie de
UK, dar și viceversa, deoarece împreună pot trece mult
mai ușor peste un eventual obstacol ce poate apărea în
viitor.
Mulțumesc!

Bibliografie
https://www.thebalance.com/
http://www.europa.eu
http://www.networkevents.ro
http://www.imm.gov.ro
http://www.ccir.ro