Sunteți pe pagina 1din 4

Document și an Rezumat

Andrei al II-lea, regele Transilvaniei, întărește


Doc.1, 1222 Ordinului Cavalerilor Teutoni țara Bârsei și le
(înainte de mai) acordă mai multe privilegii

Papa Honoriu al III-lea întărește Țara Bârsei


Doc.2, 1222 (decembrie) Cavalerilor Ordinului și confirmă privilegiile oferite
de Andrei al II-lea

Papa îi poruncește episcopului Transilvaniei să își


Doc.3, 1223 retragă jurisdicția asupra Țării Bârsei. Cavalerii își
întind prezența și peste munți.
DRH,
D, 1, Doc. 4, 1224 Papa le scrie cavalerilor să ia sub protecția lor Țara
1224- Bârsei și pe cea de dincolo de Carpați.
1456
Doc. 5, 1225 Papa îl sfătuiește pe Andrei al II-lea să restituie
teutonilor Țara Bârsei și cetatea ridicată de aceștia
dincolo de peste munții Carpați*
Doc. 6, 1227 Arhiepiscopul de Strigoniu este numit de papă legat
apostolic al țării cumanilor și a brodnicilor și îi
fixează atribuțiile
Doc. 7, 1231 Papa Grigorie al IX-lea îl sfătuiește pe Bela, fiul lui
Andrei al II-lea, să returneze Cavalerilor Teutoni
Țara Bârsei și teritoriile de peste munți, care au fost
în stăpânirea lor
Doc. 8, 1232 Papa însărcinează pe Iacob, legatul papal din
Ungaria, să îl sfătuiască pe Bela al IV-lea să
întoarcă teutonilor Țara Bârsei și partea din
Cumania ce se află dincolo de munții Carpați.
Doc. 9, 1234 Papa îl sfătuiește pe Bela, devenit deja coregent al
tatălui său, să-i readucă pe români sub ascultarea
episcopului catolic al Cumaniei

DOCUMENTE PRIVITOARE LA ORDINUL TEUTONIC


(1211-1234)

DRH:
HURMUZAKI:
1211-1224 (Prima fază)

Document și an Rezumat

Doc. 41, 1211 Andrei al II-lea le oferă teutonilor Țara Bârsei din
Transilvania pentru apărarea regatului său
împotriva cumanilor.
Doc. 42, 1212 Regele Ungariei conferă teutonilor noi drepturi și
privilegii. Aceștia sunt priviți în document drept
coloniști plasați pentru a apăra frontierele
împotriva cumanilor.
Doc. 43, 1212 Andrei al II-lea oferă teutonilor și castrul (cetatea)
Kreuzburg (Kruczburg), construit/ă de dânșii
Doc. 44, 1213 Marele maestru al teutonilor din Maramureș atestă
că domnițele Sara și Anca donat bisericii noi din
Hurmuzaki, Bihor părți însemnate din moșiile lor, pentru
Vol 01,
part 1,
pomenirea părinților lor, care s-au convertit la
1199-1345 catolicism.
Doc. 47, 1218 Papa Honoriu al III-lea confirmă dijmele conferite
de episcopul de Alba Iulia Teutonilor pentru Țara
Bârsei

Doc. 53, 1222 Papa Honoriu al III-lea concede capelanului de


curte a regelui Andrei al II-lea să primească a
patra parte din veniturile Țării Bârsei, pe care le-a
câștigat pe cale canonică.
Doc. 54, 1222 (Doc. 1 din DRH)
Mențiune: Andrei al II-lea le concede teutonilor să
nu plătească nici o vamă, când vor trece prin Țara
Secuilor sau a Românilor.
Doc. 55, 1222 (Doc. 2 din DRH)

Doc. 58, 1223 Papa Honoriu al III-lea îl autorizează pe episcopul


de Agria, să numească un protopop pentru
cavalerii teutoni din Țara Bârsei, până când
populația se va înmulți, astfel încât să aibă un
episcop
Doc. 60, 1223 (Doc. 3 din DRH)
Motivul plasării directe a Țării Bârsei sub jurisdicția
papei, invocat de Honoriu este că: “Teutonii au
început a se așeza în Țara Bârsei și în țările
transalpine‚ care erau nelocuite până atunci din
cauza incursiunii păgânilor, și fiindcă acestea au
să fie sub jurisdicția directă a pontifului, episcopul
Transilvaniei să nu-și aroge nici un fel de drepturi
(n.n.) asupra acelor părți”
Doc. 61, 1223 Honoriu al III-lea il autorizează pe arhiepiscopul de
Strigoniu să declare nule orice sentințe anterioare
ale episcopului Transilvaniei privitoare la Țara
Bârsei și țara transalpină.
Papa le scrie Cavalerilor Teutoni că a luat sub
directa oblăduire a scaunului apostolic țara Bârsei
și țara transalpină, iar poporul de aici va avea, în
semn de recunoaștere a acestei domnii, să
Doc. 63, 1224 plătească, anual, câte două mărci de aur, una
Doc. 64, 1224 cavalerilor teutoni și cealaltă Papei
Doc. 65, 1224 Papa Honoriu al III-lea le scrie prelaților din
Doc. 66, 1224 Ungaria, că a luat sub directa sa oblăduire Țara
Bârsei și țara transalpină, și ca atare le solicită să
(în această ordine) nu-i molesteze pe Cavalerii Teutoni.
Papa (n.n) numește un protopop peste Țara
Bârsei și peste țara transalpină.
Papa Honoriu al III-lea aduce la cunoștința clerului
și poporului din Țara Bârsei că aceștia vor fi numai
sub oblăduirea papei, și le-a numit un protopop, de
care să asculte, ca de păstorul lor sufletesc.

1224-1234 (După incursiunea lui Andrei al II-lea în Țara Bârsei)

Document și an Rezumat

Doc. 67, 1225 Honoriu al III-lea îi invită pe Teutoni să nu


părăsească Țara Bârsei, cu toate mustrările
Hurmuzaki regelui Ungariei, și îi informează că, în această
, privință, l-a mustrat pe rege pentru atitudinea sa
Vol 01, aspră față de cavaleri.
part 1,
Doc. 68, 1225 Honoriu al III-lea îl invită pe legatul apostolic din
1199-1345
Ungaria să-l dojenească pe regele Ungariei să
nu-i mai molesteze pe Cavalerii Teutoni din Țara
Bârsei și să facă dreptate plângerilor sale.
Doc. 69, 1225 Doc. 5, 1225 (DRH, D)

Doc. 71, 1225 Motiv: Andrei al II-lea se plânge papei Honoriu,


că dânsul a dăruit Cavalerilor numai un teren de
30 de iugere, dar cavalerii, nemulțumiți de
liberalitatea acestuia au ocupat un teritoriu mult
mai mare.
Pontiful ordonă episcopilor din Oradea și Iaurin
să se ducă la fața locului și să cerceteze starea
de lucruri, și să înduplece pe cavaleri să se
mulțumească cu pământul primit.
Doc. 72, 1225 Papa Honoriu al III-lea îl dojenește pe Andrei al
II-lea că, deși îi primise mai înainte pe teutoni în
țară, acum i-a alungat, și-l invită să-i recheme pe
cavaleri, să le restituie pământul și averile
confiscate
Doc. 73, 1226 Papa Honoriu îl dojenește din nou pe Andrei al II-
lea.
Doc. 74, 1226 Papa îl învită pe episcopul de Vesprim să-l
mustre pe Andrei al II-lea, în legătură cu teutonii
Doc. 75, 1226 Papa o roagă pe Regina Iolanda, să-și dea toată
silința, să-l convingă pe Andrei al II-lea în
chestiunea teutonilor.
Doc. 90, 1231 Papa Grigorie al IX-lea îi reamintește regelui
Andrei al II-lea privilegiile pe care le oferise
acesta cavalerilor teutoni în privința țării Bârsei
Doc. 91, 1231 Papa Grigorie al IX-lea îl dojenește pe regele
Andrei al II-lea, că acesta dăduse cavalerilor
Țara Bârsei, dar apoi, văzând că țara este
cultivată, i-a alungat pe cavaleri, astfel încât papa
îî cere regelui să retrocedeze cavalerilor țările.
Doc. 95, 1232 Papa îl invită pe Bela, principele de coroană al
Ungariei să retrocedeze Cavalerilor Teutoni Țara
Bârsei, oferită încă de tatăl său, Andrei al II-lea
Doc. 96, 1232 Papa îl invită pe legatul apostolic în Ungaria să-l
dojenească pe Andrei al II-lea, în chestiunea Țării
Bârsei.
Motivul este expus și în doc. 91
Doc. 102, 1234 Papa Grigorie al IX-lea îl invită pe patriarhul
Aquileii să-l dojenească pe Andrei al II-lea, regele
Ungariei, să le restituie cavalerilor Teutoni țara
Bârsei și Țara Transalpină.