Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE 1 DECEMBRIE

(Cărți tematice aflate în dotarea CDI-ului)


* Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu - Neamț *

14419 *** Desăvîrșirea Unității Național-Statale a Poporului Român. Recunoașterea ei


Internațională. 1918 - București: Editura Științifică, 1986

25776 Djuvara, Neagu. O scurtă istorie ilustrată a Românilor - București: Humanitas, 2013

25851 Bărbulescu, Mihai; Deletant, Dennis; Hitchins Keith; ș.a. Istoria României - București: Editura
Corint Educațional, 2014

25869 Dumitrescu, Doru; Manea, Mihai; Popescu, Mirela. Mica Enciclopedie a Marelui Război (1914-
1918) - București: Editura Corint Educațional, 2014

20384 Almaș, Dumitru. Eroi au fost, Eroi sînt încă… Evocări și portrete istorice - București: Editura
Politică, 1983

20480 Cristescu, Octavian; Păsăilă, Vasile; ș.a. Istoria Românilor Epoca Modernă și Contemporană
Manual pentru clasa a VIII-a - București: EDP, 1994

15964 Moldoveanu, Petre. Cum se falsifică istoria - Baia Mare: Casa de Presă și Editură „Gutinul”, 1991

15209 Oprițescu, Mihai. 1918 - 1947 Aceasta ne este Istoria - Bacău: Editura Moldova, s.a.

19455 Manea, Mihai; Teodorescu, Bogdan. Istoria Românilor de la 1821 până la 1989 Manual pentru clasa
a XII-a - București: EDP, 1996

25206 Prof.Oprean, Elena. Atlas Istoria Românilor - București: Editura Steaua Nordului, s.a.

8754 Suciu, I.D. Unitatea poporului roman - Iași: Editura Junimea, 1981

10004 Pascu,St. Faurirea statului national vol.I - București: Editura Academiei, 1983

10122 Buzatu,Gh. Aspecte ale luptei pentru unitatea națională - Iași: Editura Junimea, 1983

Goga, Octavian Popezii

Coșbuc, George. Cântece de vitejie