Sunteți pe pagina 1din 1

Directorului SRL «____________________»

Doamnei _______________________

de la ____________________

tel. _______________________

CERERE

Rog, să fiu angajată pe perioada de probă în funcţia de


________________________________ la salon de înfrumusețare___ la SRL
«__________________», începînd cu data de _______ _____________________ 2020 pînă la
_______ _____________________ 2020.

La cerere anexez:

1. Copia buletin de identitate

Data ______.________________.2020 Semnă tura ________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------

S-ar putea să vă placă și