Sunteți pe pagina 1din 242
MANUALUL PROPRIETARULUI Focus Ghid pentru realimentare la benzinarie Deschiderea capotei. Trageti lateral emblema Ford de pe masca radiatoru- lui in sus. Pentru a deschide capota, introduceti cheia gi rotiti mai intai in sen- sul invers acelor de ceasornic. Ridicati usor capota si rotiti complet cheia in sensul acelor de ceasornic. Scoateti cheia imediat dup deschidere si puneti la loc embiema Ford. Pentru o informare rapida la realimentare, puteti inscrie mai jos datele speci- fice vehiculului dvs. Detaliile corespunzatoare pot fi gisite in capitolul Capacitati si specificatii. Combustibil Ulei de motor Capacitate rezervor combustibil; Atunci cAnd puneti ulei nu depasiti Motor pe benzina: 55 litri semnul MAX Motor Diesel: 52,7 litri Benzina fara plumb Grad de vascozitate (cifra octanica 95) Se poate utiliza si benzina fara plumb cu cifra octanica 98, Combustibil Diesel Nu folositi RME (bio diesel) Pre: iunea pneuri Dimensiune pneuri Cand pneurile sunt reci - exprimata in bari. Sarcina normala pentru pandla Sarcina maxima pentru mai 3 persoane mult de 3 persoane f Fafi Spate Fata Spate Ilustratile, informatiile tehnice, datele si descrierile din aceasta publicajie au fost corecte in momentul tiparirii. Ne rezervam dreptul de a face orice modificari necesare, in conformitate cu o dezvoltae si imbundttire continue. Aceasti publicatie nu poate fi reprodusi, retipérita, memoratd intr-un sistem de preluerare a datelor sau transmisd in orice formé electronic’, mecanici, fotograficd sau de alt tip inregistratd,tradusi, editatd, abreviatd sau extinsd fri acordul prealabil in seris al Ford-Werke Aktiengesellschafl. Aceleasi restrict se apicd parjlor din manual i utiliziri lor in cadrul altor publicatii. Nici o rispundere nu este asumata pentru orice inadvertentS sau omisiune din aceasti publicatie, desi au fost luate toate masurile pentru a obfine o publicatie cat mai corecta si completa posibil Aceasti publicatie descrie optiuni si versiunirectficate disponibile in intreaga gama de vehicule Ford, si prin urmare © posibil ca unele articole sd nu poat fi aplicate in cazul vehiculului dvs Important: Pentru vehiculele Ford au fost proiectate in mod special piese si accesorii Ford, ca si piese Motorcraft. Ele se potrivesc in orice moment vehiculului dvs. ‘Am vrea si subliniem faptul ci piesele gi accesoriile de alta fabricatie decit Ford nu au fost certificate si aprobate de Ford si, in ciuda monitorizirii permanente a pietei, nu putem certifica nici gradul de potrivire, nici siguranta acestor. prodiuse daca sunt instalate sau destinate a fi instalate in vehiculele noastre. Ford nu este responsabil pentru nici 0 defectiune cauzati de utilizarea unor piese si accesorii de altd fabricatie decat Ford. © Copyright 2001 Editat de Ford-Werke Aktiengesellschaft, Ford Service Organisation ‘Tradus in limba romani dupa editiatipar Cod nr. CG3321en LHD 08/2001 in Anglia