Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 2.4.a.

Sinteză pentru activități metodice

Metodele ca mijloace de dezvoltare a competențelor elevilor

Metoda „ciorchinelui”
Este o metodă grafică care stimulează gândirea critică si creativitatea
elevilor. Elevii sunt puşi în situaţia de a crea o structură grafică, utilizând
informaţiile, cunoştinţele acumulate la o lecţie, unitate de învăţare ori să ajungă
să descopere noi informaţii după lectura unui text. Metoda poate fi folosită în
activităţile de învaţare sau de fixare a cunoştinţelor ori la evaluarea sumativă a
unei unităţi de învăţare.
Metoda «ciorchinelui» dezvoltă la elevi:
– capacităţile cognitive
– capacităti de evaluare și autoevaluare ;
– abilitaţi de muncă în echipă ;
– atitudini.
Avantajele metodei:
- se încurajează participarea întregii clase
- poate fi folosită cu succes la evaluarea unei unităţi de conţinut, dar şi pe
parcursul predării, făcându-se apel la cunoştinţele dobândite de elevi
- stimulează conexiunile dintre idei
- pune în evidenţă modul propriu de a înţelege o temă anume
- caută căi de acces spre propriile cunoştinţe.
Limite:
- enunțarea unor idei și urmarea unor piste nerelevante pentru tema
propusă;
- timpul îndelungat necesar pentru aplicare;
- posibila implicare inegală a elevilor în activitate.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ROMÂNIA MODERNĂ


LECŢIA : REGATUL ROMÂNIEI – CAROL I
COMPETENȚA SPECIFICĂ: 2.1. – Prezentarea unei teme istorice prin valorificarea
informațiilor provenite din diferite surse.
Activitatea de învățare: să realizeze portretul lui Carol I sub forma unui ciorchine
FORME DE ACTIVITATE : activitate pe grupe/individuală.

Realizaţi portretul lui Carol I, cu ajutorul informaţiilor aflate în sursele


istorice.
Vizionați cu atenție următorul filmuleț:5 minute de istorie: Regele Carol I
https://www.youtube.com/watch?v=pt27fpe8p60&ab_channel=TV
FIŞA DE LUCRU- Citiți cu atenție textul de mai jos:
Carol I al României

- Născut pe 20 aprilie 1839, Sigmaringen, Germania;


- A fost prinț al României între 1866 și 1881și apoi regele României între
1881și 1914;
- În cei 48 de ani ai domniei sale, Carol I a adoptat Constituţia din iulie
1866, a obţinut independenţa ţării, căreia i-a şi crescut imens prestigiul, a
redresat economia şi a pus bazele unei dinastii. A construit în munţii
Carpaţi castelul Peleş;
- Carol s-a născut în Sigmaringen ca Prinţul Karl von Hohenzollern-
Sigmaringen, familie înrudită cu dinastia Prusiei. Era cel de-al doilea fiu
al prinţului Karl Anton şi al soţiei sale, principesa Josephine;
-  După finalizarea studiilor elementare din Dresda s-a înscris la școala de
cadeți din Münster, pe care a absolvit-o cu calificativul bine, devenind
sublocotenent. La 1 ianuarie 1857 a fost numit locotenent secund în suita
unui regiment de artilerie. În 1857 a terminat cursurile Școlii de Artilerie
și Geniu din Berlin iar în anul1866 a fost înaintat la gradul de căpitan;
- Deşi nu era de statură înaltă, Carol a fost descris drept soldatul perfect,
sănătos, disciplinat şi de asemenea un politician excelent, cu vederi
liberale. Cunoştea bine mai multe limbi europene.
- Regele Carol a fost descris drept o persoană rece. Era permanent
preocupat de prestigiul dinastiei pe care o fondase. Soţia sa, Regina
Elisabeta , îl caracteriza ca „o persoană care îşi poartă coroana şi în
somn”. Era foarte meticulos şi încerca să îşi impună stilul fiecărei
persoane care îl înconjura. Deşi era foarte devotat sarcinilor sale de rege
al României, niciodată nu şi-a uitat rădăcinile germane.
- A murit pe 10 octombrie 1914 la Sinaia.

S-ar putea să vă placă și