Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU- clasa a VI-a

Lecția: IISUS HRISTOS, ÎNVĂȚĂTORUL LUMII

1. Completează spațiile libere, cu termenii din paranteză:

Mântuitorul a ales 12 ucenici, numiți ………., care L-au urmat


pretutindeni, timp de trei ani și jumatate de activitate publică. Ei I-au ascultat
învățăturile, I-au văzut……..și au crescut în credința că El este ………… .
Mântuitorul a întărit învățăturile Sale prin săvârșirea multor minuni asupra
………… ,asupra …….. și asupra ……. . Domnul Iisus Hristos ne învaţă că cea
mai mare poruncă este ............ lui Dumnezeu şi a aproapelui.Învățăturile
Mântuitorului sunt cuprinse în ...................

(învățăturile, minunile, apostoli, oamenilor, Sa, iubirea, Sfintele Evanghelii,


naturii, Fiul lui Dumnezeu)

2. Alege varianta corectă:

a) Domnul a învățat uneori în mod direct, transmițând :

a. adevăruri clare;
b. învățături religioase;
c. pilde

b) Alteori Mântuitorul a vorbit în pilde, prin intermediul cărora a


transmis:

a. învățături morale;
b. profeții despre împărăția cerurilor;
c. povestiri.
3. Pe țărmul Mării Galileii, Iisus le-a spus: „Veniți după Mine și vă voi face
pescari de oameni” (Matei 4, 19).

Colorează litera C şi află numele celor 12 apostoli.

C C S I M O N C C P E T R U C C C C C C
A C C C C I A C O V C C C I O A N C C C
N C C F I L I P C C B A R T O L O M E U
D C S I M O N C C Z I L O T U L C C C C
R C C C C I A C O V C A L F E U C C C C
E T O M A C C L E V I C C M A T E I C C
I C C I U D A C I S C A R I O T E A N U

1. Toma

S-ar putea să vă placă și