Sunteți pe pagina 1din 2

TRADIŢIONALISMUL (sămănătorism; poporanism; gândirism-ortodoxism)

• literatura trebuie să exprime „specificul naţional” (≈lumea rurală)


• dorinţa conservării factorului autohton [ fie la sămănătorism (satul), poporanism (poporul) sau ortodoxism (spiritualitate ortodoxă) ]
• spiritualitatea ortodoxă  „sufletul etnic” dătător de cultură/civilizaţie
• refractar la imitaţia culturii occidentale
• aversiunea faţă de modernism (=decadent) – văzut ca import cultural neasimilat
Cele 3 orientări (sămănătorism, poporanism, gândirism) ≈ ruptura rap. naţ./univ. în favoarea factorului autohton.
 ≈ 1910
SĂMĂNĂTORISM (Sămănătorul, 1901)
• problema ţăranului (ofensiva POPORANISM (Viaţa românească, 1906)
ungurilor în Ardeal) = drama • reacţie la poporanism; mai mult o GÂNDIRISM (Gândirea, 1921, N. Crainic)
acestei clase (1907) doctrină social-politică, la fel ca şi • continuarea ideologiei sămănătoriste
• sit. soc./ist. ist. reprezentativă sămănătorismul • reprez. tradiţ. Radicalizat desf. În
• expresia conservatorismului • motivul central:datoria acelaşi timp cu „ismele”
• respinge civ. de tip industrial intelectualului faţă de popor • acc. factorul etnic
• fenom. de epigonism eminescian • necesitatea reformelor sociale/ec. dimens. spiritualit. Ortodoxe
≈ refugiul nostalgic într-un trecut • lit. devine expresie a socialului • susţin nevoia unei cult.
patriarhal Tezele: Creatoare de val. autohtone; o creaţie
≈ satul – univ. idilic, securizant • specificul naţ. al artei cult. proprie
≈ respingerea citadinului, strainilor • dreptul tuturor categ. soc. de a fi • ortodoxia – cea care ne-a
Teme: satul idilizat – spaţiu edenic reprez. în artă (mai ales ţăranul) conservat fiinţa
oraşul demonizat • carac. soc. şi moral al artei • reîntoarcerea spre fondul
mitul, datina, păm. străbun • ilustr. vieţii umile pe fond realist ancestral; spre fondul ne-latin (trac,
trecutul istoric, glorios • primul nr. din 1920 anunţă sf. unei slav)
Motivul: haiducului, voievodului, dorun, per. a cărei emblemă a fost ţăranul- Motive lit.: mănăstirea, altarul, crucea,
strainul rob; ţăranul-suferinţă steaua, magii, îngerii, arhanghelii, Iisus,
O. Goga, G. Coşbuc, Şt. Oct. Iosif, Al. Maria; imagini artistice, sensul tradiţiei
• reformele soc./ist. ,
Vlahuţă, M. Sadoveanu, N. Iorga, Duiliu  Iisus în ţara mea (ian. 1923)
împroprietărirea ţăranului
Zamfirescu.  A doua neatârnare (1926)
Calistrat Hogaş, George Coşbuc.
 Persifal (1924)