Sunteți pe pagina 1din 6

Activitate de învățare la disciplina Consiliere și dezvoltare personală care să contribuie la dezvoltarea încrederii elevilor clasei a VIII-a în propriile

capacități de învățare, utilizând o resursă educațională online.

Competențe specifice

3.1. Gestionarea eficientă a motivației, timpului și efortului pentru învățare în contexte variate

3.2. Manifestarea interesului pentru învățare, ca proces personal, autonom şi continuu, în context formale, nonformale şi informale
2.1. Manifestarea unor forme simple de autocontrol și autoreglare

Motivatia pentru învățare

Obiective

 Să clarifice aspecte ale motivaţiei pentru ȋnvăţare

Materiale

 Energizer „Valorile”
Filmul „Born in darkness” http://www.amara.org/pl/videos/2TmxafQerU75/info/born-in-darkness-motivational-video/ ( 4:45’)

 Exerciţiul „10 motive”


E x e r c i ţ i u l “ E x a m e n u l v i e ţ i i - o l e c ţ i e ȋ n v ă ţ a t ă ” http://webcultura.ro/examenul-vietii-o-lectie-invatata/ ( 5’)

 Fişa de lucru „Termometrul emoţiilor”


MOMENTELE LECȚIEI MATERIALE NECESARE
Energizer: „ Valorile” ( Scop: ierarhizarea şi prioritizarea valorilor ) - energizer
Fiecare participant va scrie pe colţurile unei coli de hârtie valorile pe care şcoala i le transmite. - instrumente de scris
După ce elevii scriu, profesorul le spune că vor trebui să renunţe la una din valorile scrise, rugându-i să rupă - discuţii
colţul respectiv şi să ȋl arunce la coş.
Apoi, pe rând, vor trebui să mai renunţe la încă 2 valori.
La final se face evaluare:
 cum s-au simţit renunţând la aceste valori,
 care au fost criteriile de selecţie de care au ţinut cont
 ancora ȋn realitate- ȋn ce situaţie de viaţă a trebuit să prioritizaţi/ faceţi o matrice decizională?
( 5’ )
Filmul „Born in darkness”: - Filmul „Born in darkness”
http://www.amara.org/pl/videos/2TmxafQerU75/info/born-in-darkness-motivational-video/
( 4:45’)
Discuţii: - Discuţii- masă rotundă
 De ce succesul e un drum pe care eşti foarte singur? Cum se poate schimba acest fapt?
 Care sunt ingredientele succesului?
 Ce contează cu adevărat pentru un om de succes? ( ȋncrederea ȋn visul său)
 Ce aduce cu sine succesul? ( atât admiraţie, cât şi dispreţ)
 Ce determină ca unele reacţii să fie de dispreţ faţă de succes? ( succesul tău le aduce aminte celor
care au ȋnregistrat eşec faptul că nu au perseverat)
 Care e diferenţa dintre un câştigător şi un perdant? ( puterea de a o lua de la capăt)
 De ce „campionatele nu se câştigă pe stadion, ci ȋn miile de ore de antrenament prin ploaie, când
ceilalţi dorm”? ( determinarea şi tenacitatea sunt mai importante decât victoria ȋn sine, căci ele
te pot „programa” şi pentru un viitor alt succes )
 Care e atitudinea de dorit după un eşec? ( tăria de a o lua de la capăt, depăşirea momentului )
 Care este semnificaţia sintagmei „Bentley nu se dă niciodată pe gratis, nu e niciodată la
reducere”? ( izbânda înseamnă frustrare, tărie de caracter, stăruinţă, dârzenie- care nu sunt
atribute specifice tuturor oamenilor)
( 20’)
Exerciţiul “Zece motive “ - coli de flipchart
 Împărţiţi grupul în două echipe - instrumente de scris
 Distribuiţi fiecărei echipe o coală de flipchart şi rugaţi-i să noteze :
- Echipa 1: Zece motive pentru care profesorii trebuie să existe
- Echipa 2: Zece motive pentru care profesorii nu trebuie să existe
 Rugaţi fiecare echipă să-şi desemneze un reprezentant care să joace rolul de VOCEA ECHIPEI
 Solicitaţi celor două echipe, prin VOCEA EI, să enunţe pe rând câte un motiv pentru care profesorii
trebuie / nu trebuie să existe, până la epuizarea celor două liste
 Rugaţi câte un participant dintre cei care au răspuns DA/NU să-şi expună motivele şi trageţi
concluziile votului cu ajutorul participanţilor
( 10 ’)
Exerciţiul “Examenul vieţii- o lecţie ȋnvăţată” - Materialul “Examenul vieţii- o
http://webcultura.ro/examenul-vietii-o-lectie-invatata/ lecţie ȋnvăţată”
( 5’)
Discuţii: - Discuţii- masă rotundă
 Care era motivaţia pentru care elevii au chemaţi să arunce mingea de hârtie? (astfel erau
consideraţi printre cei ȋnstăriţi)
 Care era condiţia sine-qua-non a ȋncercării de aruncare? ( să nu se ridice nimeni de la locul
ocupat)
 Cine au fost cei care au avut prima reacţie? ( cei din spatele clasei, care se considerau lipsiţi de
şansă)
 Care a fost raportul aruncare/ reuşită? ( mai mare pentru cei din primele rânduri, mai mic al
celor care stăteau ȋn spate )
 Deşi cei din faţă au reuşit mai multe aruncări, erau conştienţi de faptul că sunt avantajaţi? ( nu,
nu au realizat că au un privilegiu pe care alţii nu ȋl au, erau doar concentraţi să efectueze
aruncările)
 Care este “ancora” ȋn viaţa reală a acestui fapt? ( educaţie este un privilegiu de care suntem prea
puţin conştienţi)
( 5’)
Secvență de autoevaluare- Fişa de lucru „Termometrul emoţiilor”- copiii vor nota pe termometru unde - Fişa de feed- back
se poziţioneaza ȋn urma activităţii “Termometrul emoţiilor”
ÎNTREBĂRI DE PERSONALIZARE

1. Pe baza acestei activităţi, aţi putea spune că vă cunoaşteţi la fel de bine pe cât credeaţi
înainte?
2. Pe baza răspunsurilor la întrebarea anterioară, există lucruri pe care aţi vrea să le schimbaţi
la propria persoană? Este posibil? Cum puteţi face acest lucru? (Invitaţi elevii să ofere exemple specifice.)
1. Să presupunem că nu puteţi schimba nimic. Vă puteţi accepta aşa cum sunteţi?
2. Ce aţi învăţat despre voi din această activitate?
Resursa educațională identificată este deschisă inclusiv elevilor în risc întrucât conține situații atractive, pe placul oricărui copil. Elevii aflați în
situație de risc vor participa la discuțiile de la masa rotundă organizată în clasă. Vor fi ajutați să conștientizeze că învățatul le este și lor la îndemână, că
nimic nu e prea greu dacă folosesc tehnica potrivită, că modul prin care pot reuși se află în ei. Elevii aflați în situație de risc vor primi următoarea fișa de
lucru (autoevaluare),

5. Cum te-ai simțit în timpul activității de astăzi?

 La lecțiile de limba și literatura română, pot valorifica Exercițiul “Examenul vieţii- o lecţie ȋnvăţată” http://webcultura.ro/examenul-vietii-o-
lectie-invatata/, enunțul plin de semnificații „Bentley nu se dă niciodată pe gratis, nu e niciodată la reducere”? (izbânda înseamnă frustrare, tărie de
caracter, stăruinţă, dârzenie- care nu sunt atribute specifice tuturor oamenilor) în realizarea unei argumentări cu tema Ambiția înseamnă succes
după discuțiile de la lecția despre motivație.
 De fapt, întreaga lecție este construită interdisciplinar, Consiliere și dezvoltare personală + Limba și literatura română.
 Bibliografie
1. Băban, A., ,,Consiliere educaţională”, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2003;
2. Gabriela Lemeni, Mircea Miclea ,,Consiliere şi orientare- Ghid de educaţie pentru carieră ”- Ed. a 2-a, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2010