Sunteți pe pagina 1din 2

Suport de lecţie: ,,Anul 1848 în Europa” Clasa a-X-a

OBIECTIVELE REVOLUŢIEI DE LA 1848 - înlăturarea regimurilor feudale absolutise, instaurarea regimurilor politice de tip liberal, lupta
popoarelor împotriva dominaţiei străine a Marilor Puteri, câştigarea de drepturi şi libertăţi democratice, instaurarea dreptăţii sociale, afirmarea naţiunilor.
REVOLUŢIA ÎN FRANŢA (1848)- În februarie 1848- izbucneşte revoluţia –Paris. Regele Ludovic Philip- abdică. La 28 febr. 1848- proclamată
Republica. Se formează un guvern provizoriu: Lamartine- republican burghez, Louis Blanc- socialist, Albert- muncitor. Adoptă - Decrete- legi- vot universal
pentru bărbaţi, libertăţi cetăţeneşti, organizarea de Ateliere Naţionale. În Martie 1848- vot universal- Adunarea Constituantă adoptă o Constituţie. Adunarea
Naţională desf. Atelierele Naţionale. În iunie- iulie 1848- conflict burghezie- muncitori. În noiembrie 1848- a doua Republică franceză. La 2 dec. 1848-
Ludovic Bonaparte- ales preşedinte. La 2 dec. 1852- împărat Nap. al III lea- al doilea imperiu francez.
REVOLUŢIA ÎN IMPERIUL HABSBURGIC (1848) - Cauzele: politice, sociale, naţionale. În martie 1848- izbunesc revoluţii la Praga, Pesta,
Viena, Milano. Cancelarul Metternich- demis; sunt promise reforme democratice, constituţie liberală. Obiectivele revoluţiei maghiare în contradicţie cu cele
ale revoluţionarilor români. Dieta de la Pozsony- Lajos Kossuth- program liberal, refacerea Ungariei istorice Tactica ,, divide et impera’’- înăbuşite mişcările
revoluţionare din Milano. La 2 dec. 1848- împărat Franz Josef- constituţie liberala. Sprijinit de ţarul Nicolae I- revoluţiile sunt înfrânte. În 1851- instaurat
regimul neoabsolutist.
REVOLUŢIA ÎN GERMANIA (1848)- În martie 1848- izbucneşte revoluţia în Confederaţia statelor germane. Gruparea naţională- unificarea
Germaniei. Gruparea revoluţionar- radicală- reforme liberale radicale imediate. Regele Frederic Wilhelm IV al Prusiei numeşte un guvern liberal. La 18 mai
1848- Parlamentul de la Frankfurt- dezbătea unificarea patriei. Noiembrie 1848- înăbuşite mişcările revoluţionare. Parlamentul de la Frankfurt – desfiinţat.
REVOLUŢIA ÎN ITALIA (1848)- Cauzele: politice, naţionale. Revoluţionarii- ,,TÂNĂRA ITALIE’’ Personalităţi: Garibaldi, G. Mayyini, regele
Piemontului Carol Albert. Papa Pius IX- eliberarea şi unificarea Italiei. Ian. 1848- izbucneşte revoluţia la Milano, Palermo, Neapole, Piemont, statele papale-
constituţii liberale. Milano, Veneţia- habsburgii alungaţi. Război cu Austria. Intervin armatele franceze- revoluţiile înfrânte.
ACTIVITATE DE ÎNVĂŢARE:

Citiţi textul următor:


,,În 1852 l-a numit ca prim-ministru pe contele Camillo Cavour, un maestru al Realpolitik. Susţinute de conducerea statului Piemont, metodele utilizate
de Cavour au făcut din iniţiatorul lor fondatorul naţiunii italiene.Cavour reprezenta numărul crescând de aristocraţi europeni care acceptau liberalismul
politic moderat şi valorile economice burgheze.El a început imediat să guverneze în conformitate cu aceste principii moderne, ca un prim pas în planul de
dezvoltare a Piemontului.”

Cerinţe:
1. Menţionaţi pe baza textului ideile susţinute de prim-ministru Camillo Cavour.
2. Enumeraţi câteva personalităţi politice implicate în procesul de unificare naţională.

S-ar putea să vă placă și