Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL ORIENTATIV DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

=tranzitarea unei localități carantinată=

Subsemnatul/a…………………………….. născut la data…………………..în


localitatea……………………………………
cu locuința declarată la
adresa…………………………………………………………………………………………
tranzitez localitatea/localitățile………………………..
pentru care a fost instituită măsura carantinei zonale, cunoscând faptul ca am obligația de a
tranzita fără a staționa în zona de carantină și de a respecta traseul indicat de autorități.
Menționez ca destinația finală a călătoriei mele este localitatea………………………..

Data. Semnătura

*Declarația pe propria răspundere trebuie semnată olograf și poate fi scrisă și de mână, cu


condiția să fie preluate datele de mai sus.
**Declarația pe propria răspundere poate fi stocată pe dispozitive electronice și prezentată astfel
autorităților, cu condiția ca documentul sa fie semnat olograf.