Sunteți pe pagina 1din 113

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA


ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 1 la OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CALIFICARE Tehnician în activităţi economice

Nivel 3

BUCUREŞTI
2005
GRUPUL DE AUTORI:

• Dima Raluca - Colegiul Economic Viilor Bucureşti


• Dorobanţu Elena - Colegiul Economic Viilor Bucureşti
• Georgescu Roxana - Colegiul Economic Ion Ghica Târgovişte
• Iliescu Rodica - Colegiul Economic "Iulian Pop" Cluj-Napoca
• Matei Rodica - Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploieşti
• Poştovei Cătălina - Colegiul Economic Buzău
• Todoruţ Amalia - Colegiul Economic V. Madgearu Târgu Jiu
• Verdeş Ştefania - Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploieşti

CONSULTANŢI:
CIOBANU GABRIELA– Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi
Tehnic
TANISLAV CRISTINA - Colegiul Economic “Ion Ghica” Târgovişte

Tehnician în activităţi economice 2


LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE

UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE


1. Comunicare în limba modernă 2 credite
2. Gândire critică şi rezolvare de probleme 1 credit
3. Managementul relaţiilor interpersonale 1 credit
4. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei 1 credit
5. Comunicare 1 credit
6. Dezvoltarea carierei profesionale 1 credit
7. Procesarea datelor numerice 1 credit
8. Iniţierea unei afaceri 1 credit

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE

9. Managementul afacerii 1 credit


10. Marketingul afacerii 1 credit
11. Planificare operaţională 1 credit
12. Resurse umane 0,5 credite
13. Managementul calităţii 1 credit
14. Finanţarea afacerii 1 credit
15. Igienă, securitatea muncii şi protecţia mediului 0,5 credite

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE

16. Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor 2 credite


17. Realizarea situaţiilor financiare 2 credite
18. Finanţe şi fiscalitate 2 credite
19. Asigurări 2 credite
20. Contracte economice 1 credit
21. Analiza pieţei 2 credite
22. Statistică 1 credit
23. Negocieri în afaceri 2 credite
24. Utilizarea calculatorului în contabilitate 1 credit
25. Instrumente de plată 1 credit

Tehnician în activităţi economice 3


Titlul unităţii: 1. Comunicare în limba modernă

Nivel de calificare: 3

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, în scopul


îndeplinirii unor sarcini de lucru

2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise, în scopul


îndeplinirii unor sarcini de lucru

3. Exprimă mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru


variate

4. Elaborează mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de


lucru variate

5. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme


profesionale

Tehnician în activităţi economice 4


Titlul unităţii: 1. Comunicare în limba modernă

Competenţa 1: Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, în scopul


îndeplinirii unor sarcini de lucru

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al


mesajelor orale

(b) Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte, relevante pentru sarcina de lucru

(c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate, precum şi a atitudinilor şi


sentimentelor

(d) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului

(e) Identificarea sensului elementelor de vocabular nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin
asocieri/conexiuni

(f) Precizarea acţiunilor adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală

Condiţii de aplicabilitate:
Surse şi tipuri de
mesaje orale: texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare,
emise la viteză normală, în diverse registre, de lungime variabilă:
mesaje, formale şi informale, emise de cei din jur; conferinţe,
discursuri, prezentări de produse / servicii; transmisiuni radio şi TV,
talk-show-uri, anunţuri publice; conversaţii telefonice, inclusiv mesaje
telefonice înregistrate.

Informaţii obţinute: ideea principală (sensul global); informaţii factuale, pe teme de interes
comun; informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni,
explicaţii, specificaţii de produse şi servicii; opinii, puncte de vedere,
atitudini (pro, contra, neutră), sentimente.

Limbaj: termeni specifici mesajelor mass media; vocabular specific comun,


relevant pentru domeniul ocupaţional, varietăţi de accent (pentru
domeniile ocupaţionale unde este relevant)

Moduri de acţiune: întrebări, limbaj corporal/nonverbal, verificarea sensului prin alte


surse; comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane;
acţiuni proprii (realizarea de operaţii, activităţi).

Probe de evaluare

Tehnician în activităţi economice 5


Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin
ascultare informaţii, detalii, opinii, atitudini, sentimente, aşa cum se precizează în criteriile de
performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea
elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant)
nefamiliare şi clarificarea sensului, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d), (e) şi în
condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza
informaţiei obţinute prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în
condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească
strategii de înţelegere prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c),
(d), (e), (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 6


Titlul unităţii: 1. Comunicare în limba modernă

Competenţa 2: Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise, în scopul


îndeplinirii unor sarcini de lucru

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare
la domeniul ocupaţional

(b) Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice
necesare

(c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului, atunci cînd este
necesar

(d) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din
texte diferite

(e) Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme
de prezentare

(f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte, în scopul luării
unor decizii

(g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut


operaţional complex

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de text: texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse


registre, de lungime variabilă: texte specifice domeniului ocupaţional:
manuale, rapoarte, note, fişe tehnice; texte de popularizare: ştiri şi
articole de presă, reclame, anunţuri; texte cu conţinut operaţional:
corespondenţă, faxuri, formulare, standarde, instrucţiuni; mesaje,
cereri, reclamaţii.

Informaţii obţinute: informaţii factuale, relativ complexe, pe teme de interes comun;


informaţii profesionale: instrucţiuni, explicaţii, date tehnice ale unor
produse şi servicii; date privind: materii prime, materiale şi produse
finite, operaţii şi procese tehnologice

Materiale de referinţă: dicţionare; diagrame şi alte materiale vizuale; instrucţiuni, manuale


tehnice, prospecte, pagini Internet.

Forme de prezentare: tabele, grafice, scheme; notiţe.

Moduri de acţiune: comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; transferul


informaţiilor în diverse forme de prezentare; acţiuni proprii: realizarea
de operaţii, modificarea unor operaţii, luarea de decizii.
Tehnician în activităţi economice 7
Probe de evaluare
Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii,
detalii sau opinii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de
aplicabilitate.
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale
de referinţă adecvate pentru identificarea sensului, atunci cînd este necesar, aşa cum se precizează
în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze
informaţii în diverse moduri, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d), (e), (f) şi în
condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze
adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă
(f), (g) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 8


Titlul unităţii: 1. Comunicare în limba modernă

Competenţa 3: Exprimă mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru


variate

Criterii de performanţă:
(a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru

(b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru


profesionale

(c) Formularea clară, precisă şi în mod politicos a informaţiilor, instrucţiunilor, întrebărilor şi


solicitărilor

(d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci cînd informaţia / instrucţiunea nu este
înţeleasă imediat

(e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi
profesional

(f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de
lucru

Condiţii de aplicabilitate:
Tipuri de informaţii: schimburi de informaţii, care pot conţine şi elemente de vocabular
nefamiliare, la viteză normală, în diverse registre, în conversaţii de
lungimi variate, privind: activităţi de rutină şi non-rutiniere:
instrucţiuni, explicaţii, detalii de operare, sfaturi; aranjamente sociale;
descrieri de obiecte, procese, operaţii; probleme operaţionale în
situaţii de viaţă cotidiene.

Contexte: personal şi social – situaţii specifice în familie, şcoală, comunitate;


profesional – situaţii specifice în organizaţie, la locului de muncă,
situaţii conflictuale.

Limbaj: vocabular adecvat contextului personal şi social; vocabular specific


comun, relevant pentru domeniul ocupaţional.

Moduri de comunicare: faţă în faţă; la telefon, robot telefonic.

Moduri de acţiune: comunicarea / transmiterea de informaţii/detalii către interlocutor/i.

Probe de evaluare
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite
informaţii şi instrucţiuni, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), şi în condiţiile
de aplicabilitate

Tehnician în activităţi economice 9


Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite
clarificări şi explicaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c), (d) şi în condiţiile de
aplicabilitate
Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri, aşa cum se
precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat
terminologia specifică, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de
aplicabilitate

Tehnician în activităţi economice 10


Titlul unităţii: 1. Comunicare în limba modernă

Competenţa 4: Elaborează mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru


variate

Criterii de performanţă:
(a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional

(b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe, structurate şi cu folosirea de
conectori

(c) Transmiterea, în limbaj clar şi precis, de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul
de activitate

(d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea


informaţiei şi limbii folosite

(e) Adecvarea formatului şi limbajului la context, la tipul de text, la subiect şi la cititorul


intenţionat

(f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de texte funcţionale: formulare şi alte documente specifice, în funcţie de domeniul


ocupaţional (facturi, facturi pro-forma, fişe tehnice, fişe de evidenţă,
fişe de producţie, documente de evidenţă primară, standarde);
corespondenţă personală şi profesională: scrisori, note, mesaje
(inclusiv e-mail); procese verbale, rapoarte, eseuri.

Tipuri de informaţii: în texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse


registre, de lungimi variate: informaţii factuale, inclusiv date
personale; aranjamente şi instrucţiuni; idei, opinii, puncte de vedere;
mesaje din partea altor persoane; raportări privind desfăşurarea unor
evenimente, şedinţe, procese

Convenţii şi limbaj: pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni, colegi,


membri ai organizaţiei, ierarhii); pentru atingerea scopului comunicării
(tehnici de argumentare, formule de persuasiune); formule de
comunicare standardizate, formule de politeţe.

Contexte: organizarea locului de muncă; activităţi şi procese de producţie;


calitatea serviciilor / produselor.

Materiale de referinţă: dicţionare, glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice;


documente normative şi tehnice modele de documente şi formulare.

Probe de evaluare

Tehnician în activităţi economice 11


Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil completeze formulare
şi să întocmească corespondenţă, texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional,
aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.
Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale
de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite, aşa cum se
precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.
Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format
recomandat, un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală /
informală, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e), (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 12


Titlul unităţii: 1. Comunicare în limba modernă

Competenţa 5: Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme


profesionale

Criterii de performanţă:

(a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de
interes

(b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină, în contexte profesionale


predictibile

(c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de
activitate

(d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea

(e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional, pe bază de materiale pregătite în
prealabil

(f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea/oferirea de clarificări/explicaţii când informaţia nu este


clar înţeleasă, în conversaţii şi prezentări

(g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectând convenţiile
folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale, în funcţie de rolul şi relaţiile cu
interlocutorul/ii

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de interacţiuni: a. Schimburi de opinii, care pot conţine şi elemente de vocabular


nefamiliare, la viteză normală, în diverse registre, în conversaţii de
lungimi variate, privind: chestiuni de ordin social şi de interes public
curent; chestiuni profesionale de interes comun

b. Discuţii profesionale, care pot conţine şi elemente de vocabular


nefamiliare, derulate cu viteză normală, în diverse registre, în
conversaţii de lungimi variate, privind: aranjamente la locul de muncă,
cum ar fi planuri, activităţi şi aranjamente operaţionale; relaţii cu
clienţii şi partenerii, negocieri, contractări (în funcţie de domeniul
ocupaţional).

c. Prezentări scurte, care pot conţine şi elemente de vocabular


nefamiliare, făcute la viteză normală, privind: relatări ale unor
evenimente şi conversaţii, rapoarte intermediare / de progres;
prezentări de produse, tehnologii.

Contexte: a. Schimburi de opinii: situaţii sociale informale, situaţii familiare,


situaţii conflictuale; întâlniri profesionale de rutină, contacte
profesionale informale, sarcini de lucru;

Tehnician în activităţi economice 13


b. Discuţii profesionale: interviuri individuale, faţă în faţă sau
telefonic; întâlniri formale/informale, activităţi profesionale zilnice;

c. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale.

Schimburi de opinii: pro şi contra în susţinerea unor idei personale; ipoteze, predicţii;
preferinţe, evaluări de: produse, servicii, procese.

Materiale pentru
prezentări: notiţe, scheme de prezentare; suport vizual:
folii/planşe/modele/mostre.

Convenţii şi limbaj: formule de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii,


limbaj nonverbal; vocabular adecvat contextului personal şi social;
vocabular specific comun, relevant pentru domeniul ocupaţional.

Moduri de interacţiune: faţă în faţă, în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii, discuţii
profesionale); în faţa unui auditoriu (prezentări); la telefon, robot
telefonic (schimburi de opinii, discuţii profesionale).

Probe de evaluare:
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în
care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă
(a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie
semnificativ la discuţii profesionale, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în
condiţiile de aplicabilitate
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să
răspundă adecvat la acestea, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de
aplicabilitate
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să
facă prezentări, în care să includă informaţii faptice, interpretări şi opinii, aşa cum se precizează în
criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea,
să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării, aşa cum se precizează în criteriul de
performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate
Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la
conversaţii utilizând un limbaj adecvat şi respectând convenţii folosite în conversaţie, aşa cum se
precizează în criteriile de performanţă (b), (c), (d), (g) şi în condiţiile de aplicabilitate

Tehnician în activităţi economice 14


Titlul unităţii: 2. Gândire critică şi rezolvare de probleme

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Identifică probleme complexe

2. Rezolvă probleme

3. Evaluează rezultatele obţinute

Tehnician în activităţi economice 15


Titlul unităţii: 2. Gândire critică şi rezolvare de probleme

Competenţa 1: Identifică probleme complexe

Criterii de performanţă:

(a) Anticiparea situaţiilor problemă

(b) Definirea problemei

(c) Reflectarea asupra propriilor acţiuni

Condiţii de aplicabilitate:

Situaţii problemă: calitatea muncii, proces de muncă, interacţiuni între oameni, sesizări,
situaţii de urgenţă

Anticiparea problemei: corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă

Definirea problemei: identificarea problemei, cauze şi efecte ale problemei, cui aparţine
problema

Reflectarea: pune întrebări relevante asupra problemei; compara situaţia problemă


cu situaţia normală; emite idei privind rolul lui în rezolvarea
problemei

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze
situaţiile problemă, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor
acţiuni, conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 16


Titlul unităţii: 2. Gândire critică şi rezolvare de probleme

Competenţa 2: Rezolvă probleme

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea soluţiilor posibile

(b) Alegerea celei mai potrivite soluţii, în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a
evaluării lor

(c) Întocmirea planului de acţiune

(d) Aplicarea planului de acţiune

Condiţii de Aplicabilitate:

Soluţii posibile: metode de rezolvare

Selectare: compară şi analizează soluţiile posibile şi decide

Justificare: argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei

Întocmire: listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor, alocarea de resurse


(materiale, financiare, timp) şi stabilirea responsabilităţilor

Aplicare: punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii, să selecteze
şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi
condiţiilor de aplicabilitate.

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune
conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează ca este capabil să aplice planul de acţiune,
conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 17


Titlul unităţii: 2. Gândire critică şi rezolvare de probleme

Competenţa 3: Evaluează rezultatele obţinute

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea rezultatelor

(b) Obţinerea feed-back-ului

(c) Analizarea metodei aplicate

Condiţii de aplicabilitate:

Analizarea rezultatelor: compară rezultatul obţinut cu cel dorit; aplică măsuri de corecţie, dacă
este cazul

Feed-back: concluzii, calificative proprii şi de la alte persoane

Analizarea metodei: resurse, acţiuni, responsabilităţi; generează şi extinde idei, sugestii


alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează ca este capabil să analizeze rezultatele, să
obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c)
şi condiţiilor de aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 18


Titlul unităţii: 3. Managementul relaţiilor interpersonale

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Creează şi menţine relaţii profesionale

2. Gestionează conflicte

3. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi

Tehnician în activităţi economice 19


Titlul unităţii: 3. Managementul relaţiilor interpersonale

Competenţa 1: Creează şi menţine relaţii profesionale

Criterii de performanţă:

(a) Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă

(b) Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv

(c) Stabilirea unor relaţii de cooperare, în interesul reciproc al părţilor

(d) Susţinerea muncii în echipă

(e) Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale

Condiţii de aplicabilitate

Ascultare activă: urmăreşte interlocutorul, nu întrerupe interlocutorul, preia


argumentele interlocutorului

Dialog constructiv: oferă sugestii, ascultă sugestiile celorlalţi, formulează propuneri


consensuale; exprimă un feedback pozitiv; cade de acord; face
distincţie între fapte, opinii şi sentimente

Relaţii de cooperare: suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului,


încredere în deciziile luate de grup, discutarea deschisă a
iniţiativelor, analiza critică şi evaluarea opiniilor în grup

Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali, psiho-sociali, contextuali; metode


de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare, analiza
unor indicatori de coeziune socială, interviuri, culegere de mărturii,
motivare, încurajare, integrare, redefiniri de rol, evitarea jocurilor
de putere

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii
profesionale, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d) şi (e) şi în condiţiile
de aplicabilitate formulate.

Tehnician în activităţi economice 20


Titlul unităţii: 3. Managementul relaţiilor interpersonale

Competenţa 2: Gestionează conflicte

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea surselor de conflict

(b) Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor

(c) Medierea conflictelor

Condiţii de aplicabilitate

Surse de conflict: neînţelegeri, interese şi obiective opuse/diferite

Modalităţi de rezolvare: renunţarea, forţarea, aplanarea, compromisul, confruntarea, feedback


legat de performanţă şi acceptare

Mediere: ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei


modalităţi de rezolvare

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în
situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale), aşa cum se specifică în criteriile de performanţă
(a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Tehnician în activităţi economice 21


Titlul unităţii: 3. Managementul relaţiilor interpersonale

Competenţa 3: Gestionează aşteptările factorilor interesaţi

Criterii de performanţă:

(a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi

(b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora

Condiţii de aplicabilitate

Factori interesaţi: persoanele implicate direct sau indirect în conflict

Roluri funcţionale: în calitate de manageri, colegi, clienţi

Interese: personale, psiho-sociale, contextuale

Anticipare şi satisfacere: asimilarea rolului factorilor interesaţi, comunicarea cu factorii


interesaţi prin întrebări şi ascultare activă

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările
factorilor interesaţi, preferabil în situaţii reale, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a),
(b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Tehnician în activităţi economice 22


Titlul unităţii: 4. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Utilizează informaţii de pe internet

2. Organizează şi prelucrează informaţia

3. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web, comunicare) pentru


crearea documentelor Web.

4. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al


proiectelor

Tehnician în activităţi economice 23


Titlul unităţii: 4. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

Competenţa 1: Utilizează informaţii de pe internet

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea noţiunilor de bază.

(b) Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă.

(c) Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi


informatice.

Condiţii de aplicabilitate:

Noţiuni de bază: informaţie dată, sistem, sistem informaţional, proces informaţional,


sistem informatic, bază informaţională, bază tehnică, flux
informaţional.

Surse de informaţie: bănci de date, baze de date, Internet, resurse umane implicate în
sistemul informaţional.

Criterii de eficientă: uşurinţă în utilizare, rapiditatea obţinerii informaţiei, corectitudinea


informaţiei obţinute, relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem.

Tehnici de căutare: motoare de căutare, selectarea după criterii/chei multiple, utilizând


operatorii relaţionali (<,<=,>,>=, egal, diferit) sau operatorii logici
(AND, OR, NOT).

Probe de evaluare:

Probe orale/practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile
de bază ale unui sistem informaţional, conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile
de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de
informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă, aşa cum se precizează în criteriul de
performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de
căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice, aşa cum se precizează în
criteriile de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 24


Titlul unităţii: 4. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

Competenţa 2: Organizează şi prelucrează informaţia.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri.

(b) Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate.

(c) Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic

(d) Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente.

Condiţii de aplicabilitate:

Tip de informaţie/dată: numeric, şir de caractere (text), imagini, logic.

Structuri de date: fişiere (text, binare), foi de lucru, tabele, baze de date, liste.

Instrumente de lucru: tabele, schiţe, grafice, formulare (templates), rapoarte (simple,


complexe, pivot).

Tehnici software: utilizarea macrocomenzilor (macro), interogări ale bazelor de date,


validarea datelor.

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de
date necesare organizării informaţiei, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), conform
condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze
informaţia, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), conform condiţiilor de
aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru
pentru sistemul informatic, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform
condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software
specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente, aşa cum se precizează în criteriul de
performanţă (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 25


Titlul unităţii: 4. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

Competenţa 3: Utilizează tehnologii IT multimedia (Web, comunicare) pentru


crearea documentelor Web.

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării


elementelor de conţinut din documentele Web.

(b) Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie.

(c) Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu
elementele de conţinut.

(d) Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia


proiectului. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite
tipuri

Condiţii de aplicabilitate:

Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salveaza documentele ca


pagini Web, editoare de HTML, editoare de imagini, sisteme de
gestiune a bazelor de date, servere

Elemente de conţinut: text, liste, tabele, imagini, hărţi de imagini, sunete, animaţie, cadre,
filme, butoane, casete de dialog, casete combinate, ferestre, baze de
date

Tehnologii Web: ASP, Client-Server

Document Web: viteza de încărcare, raport text/imagine, configurare şi administrare,


rapoarte, formulare, căutare şi regăsire a informaţiei

Cerinţe: de conţinut, acurateţe, lizibilitate, de design, conformitate cu cerinţele


proiectului.

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de
lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web, aşa
cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform conditiilor de aplicabilitate.
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze
un document Web pentru propria organizaţie, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b),
conform condiţiilor de aplicabilitate.
Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web
pentru obţinerea, testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din
specificaţia proiectului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d), conform
condiţiilor de aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 26


Titlul unităţii: 4. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

Competenţa 4 : Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al


proiectelor.

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor.

(b) Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele,
componentele şi obiectivele proiectului.

(c) Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor.

(d) Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor.

Condiţii de aplicabilitate:

Concepte generale: noţiunea de proiect, obiectivele proiectului, fazele unui proiect,


managerul de proiect, echipa de proiect (roluri), planul unui proiect,
elemente de evaluare, structura pe activităţi (WBS), grafic de
activităţi, traiectorie critică.

Etapele unui proiect: justificarea economica, structura echipei de proiect, planul de


proiect, structura activităţilor (WBS), alocarea resurselor
(efort/durată, cost, dependinţe), cereri de schimbare cu justificare şi
aprobare, controlul riscului, rapoarte (de progres, de excepţii, de
sfârşit de proiect).

Componentele proiectului: organizaţia de proiect, planurile, mijloacele de control, etapele,


managementul riscului, controlul schimbării, managementul
configuraţiei, calitatea.

Instrumente software: pentru crearea graficelor, schitelor, şabloanelor de prezentare,


diagramelor (Gantt).

Probe de evaluare:

Probe practice, orale şi scrise prin care elevul demonstrează ca este capabil să descrie conceptele
generale utilizate în managementul proiectelor, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă
(a), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează ca este capabil să planifice un proiect, să
utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor, să livreze şi să validaze proiecte
simple conform cerinţelor, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b), (c) şi (d), conform
condiţiilor de aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 27


Titlul unităţii: 5. Comunicare

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Susţine prezentări pe teme profesionale

2. Moderează dezbateri şi şedinţe

3. Elaborează documente pe teme profesionale

Tehnician în activităţi economice 28


Titlul unităţii: 5. Comunicare

Competenţa 1: Susţine prezentări pe teme profesionale

Criterii de performanţă:

Pregătirea prezentării în funcţie de obiective, temă şi audienţă

(a) Organizarea logică şi concisă a informaţiei

(b) Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa

Condiţii de aplicabilitate:

Pregătire: consultă surse (baze de date, manuale, articole, reviste de


specialitate), pune întrebări altor persoane, selectează informaţiile

Organizare: prezentare structurată, stil adaptat situaţiei, scopului, nevoilor


audienţei, realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau
altele).

Tehnici: prezentare atractivă pentru audienţă, tehnici de implicare a audienţei,


argumentare logică, fapte şi date statistice, suport non-verbal
(imagine, grafică), exemplificări, gestică, mimică asociată, pronunţie,
intonaţie.

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenta de realizare a unei
prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b),
şi (c ), şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Tehnician în activităţi economice 29


Titlul unităţii: 5. Comunicare

Competenţa 2: Moderează dezbateri şi şedinţe

Criterii de performanţă:

Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume

Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume

Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc

d) Prezentarea succintă a conţinutului, concluziilor, deciziilor şi acţiunilor

Condiţii de aplicabilitate:

Pregătire: agendă, structură, tipul situaţiei, nevoile interlocutorului, tipul


interlocutorului (colegi, clienţi, furnizori, alte persoane), luări de
cuvânt, întrebări posibile, compromisuri posibile, consensul vizat

Teme: ştiinţifice, tehnice, sociale

Participare: face observaţii constructive, are în vedere obiectivul propus,


raţionează, dă dovadă de receptivitate

Respectare: ascultă cu atenţie, invită interlocutorul să vorbească, încurajează


discuţia prin întrebări, argumente, aprobări, acceptă opinii diferite de
cele proprii, nu face discriminări

Exprimare: concisă, clară, conciliantă, corectă din punct de vedere lingvistic şi


gramatical

Prezentare: sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele

Probe de evaluare:

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la şi să modereze constructiv
dezbateri şi şedinţe, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d) şi în
condiţiile de aplicabilitate formulate.

Tehnician în activităţi economice 30


Titlul unităţii: 5. Comunicare

Competenţa 3: Elaborează documente pe teme profesionale

Criterii de performanţă:

Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia

Scrierea unui document clar şi corect

Verificarea documentului, asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective

Condiţii de aplicabilitate:

Funcţie: instrucţiuni, manuale, scrisori sau rapoarte

Pregătire: stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe,


organizarea materialului

Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie, reguli gramaticale, coerenţă,


folosirea imaginilor, a schemelor, graficelor şi diagramelor

Verificare: corectarea, redactarea, editarea textului

Probe de evaluare:

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri, un
set de instrucţiuni şi un scurt raport, aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c )
şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Tehnician în activităţi economice 31


Titlul unităţii: 6. Dezvoltarea carierei profesionale

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Îşi valorifica resursele personale pentru obţinerea unui loc de


muncă.

2. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale

3. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale

Tehnician în activităţi economice 32


Titlul unităţii: 6. Dezvoltarea carierei profesionale

Competenţa 1: Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă.

Criterii de performanţă:

(a) Autoevaluarea nivelului de pregătire.

(b) Identificarea cerinţelor locului de munca.

(c) Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de munca.

(d) Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut.

Condiţii de aplicabilitate:

Nivel de pregătire: studii, competente profesionale, abilitati sociale, aspiraţii


profesionale.

Cerinţele locului de munca: fisa postului, fisa angajatului, reglementări, condiţii specifice
angajatorului.

Portofoliu personal : rezultate la testări, premii, diplome, certificate, Curriculum Vitae,


autoevaluare, produse reprezentative pentru locul de munca,
recomandări.

Interviu : atitudine, postura, prezentare, limbaj verbal şi nonverbal, ţinuta.

Aprecierea rezultatului: comentariu cu privire la performanţă personală, completarea


portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut.

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise: prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să
identifice cerinţele locului de munca prin raport, prezentare orala, aşa cum se precizează în criteriul
de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil sa-si alcătuiască
portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol/simulare aşa cum se precizează în criteriile
de performanţă (c) şi (d), în condiţiile de aplicabilitate date

Tehnician în activităţi economice 33


Titlul unităţii: 6. Dezvoltarea carierei profesionale

Competenţa 2: Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea obiectivelor carierei proprii

(b) Descrierea realista a obiectivelor în raport cu oportunitatile prezente sau viitoare

(c) Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formala, non formală, informală)


corespunzătoare obiectivelor stabilite

(d) Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesionala

Condiţii de aplicabilitate:

Obiective: calificări, competente, aptitudini necesare unei calificări, spirit de


iniţiativă

Surse şi oportunităţi
de formare: centre de formare profesionala, programe de formare continua la locul
de munca, programe de scurta durata, cursuri serale, consultanta de
specialitate, învăţământ la distanta/frecvenţă redusă, conferinţe, studiu
individual, învăţare continuă, voluntariat.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îsi stabilească o strategie de
dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi în
condiţiile de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 34


Titlul unităţii: 6. Dezvoltarea carierei profesionale

Competenţa 3: Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate

(b) Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a
lungul întregii vieţi.

Condiţii de aplicabilitate:

Informaţii : cercetare on-line, articole şi emisiuni ale mass-media, articole de


specialitate, manuale, consultanta specializata, afişe, discuţii,
aprecierea propriilor performanţe.

Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale, a evoluţiei


calificărilor la nivel naţional şi european, consultarea unor persoane
specializate (psihologi, consilieri ai carierei profesionale), consultarea
unor agenţii de recrutare de personal

Probe de evaluare:

Probe orale (prezentări orale) / practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate să-şi
procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră, aşa cum
se specifică în criteriile de performanţă a) şi b) şi în condiţiile de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 35


Titlul unităţii : 7. Procesarea datelor numerice

Nivel de calificare: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.

2. Prelucrează datele numerice.

3. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.

Tehnician în activităţi economice 36


Titlul unităţii : 7.Procesarea datelor numerice

Competenţa 1 Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta

Criterii de performanţă:

(a) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate

(b) Selectarea datelor obţinute din măsurători/alte surse

(c) Înregistrarea datelor

Condiţii de aplicabilitate:

Date numerice: dimensiuni, distanţe, temperatură, masă, concentraţie, densitate,


tensiune

Selectare: după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării

Înregistrare date: tabele, fişe

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi
culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta.

Tehnician în activităţi economice 37


Titlul unităţii : 7. Procesarea datelor numerice

Competenţa 2 Prelucrează datele numerice

Criterii de performanţă

(a) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi

(b) Utilizarea formulelor de calcul

(c) Reprezentarea grafică a datelor obţinute

(d) Citirea graficelor

Condiţii de aplicabilitate:

Calcule: puteri, radicali, procente, scări şi proporţii

Formule de calcul: transformări de unităţi de măsură, calcule economico-financiare,


ecuaţii liniare cu două variabile, media aritmetică, geometrică,
dispersia, abaterea medie pătratică

Reprezentare grafică: grafice în plan

Citirea graficelor: coordonatele graficului, relaţia dintre mărimile reprezentate

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenta de prelucrare a datelor numerice,
aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d), şi în condiţiile de aplicabilitate
formulate.

Tehnician în activităţi economice 38


Titlul unităţii : 7. Procesarea datelor numerice

Competenţa 3 Interpretează rezultatele obţinute

Criterii de performanţă:

(a) Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi


tendinţelor

(b) Formularea concluziilor în baza unei analize critice

(c) Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime

Condiţii de aplicabilitate:

Comparare rezultate: erori, cauze, tipuri de erori, tendinţe

Tipuri de grafice: liniare, în coloane şi bare, circulare, radar, Gantt

Tipuri de diagrame: cumulativă, Paretto, de dispersie

Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a
rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice, aşa cum se specifică în criteriile de
performanţă (a), (b), (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Tehnician în activităţi economice 39


Titlul unităţii: 8. Iniţierea unei afaceri

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale

2. Defineşte posibilităţile pieţei

3. Elaborează un plan de afaceri

Tehnician în activităţi economice 40


Titlul unităţii: 8. Iniţierea unei afaceri

Competenţa 1: Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea criteriilor, abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de activitatea


antreprenorială

(b) Evaluarea propriilor abilităţi, ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale
activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a)

Condiţii de aplicabilitate:

Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii, discuţii cu profesorii, colegii şi


părinţii

Probe de evaluare:

Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial
antreprenor, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ) şi în condiţiile de
aplicabilitate formulate.

Tehnician în activităţi economice 41


Titlul unităţii: 8. Iniţierea unei afaceri

Competenţa 2: Defineşte posibilităţile pieţei

Criterii de performanţă:

(a) Studierea evoluţiilor economice

(b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei

(c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale

(d) Identificarea strategiilor de marketing

Condiţii de aplicabilitate

Evoluţii economice: la nivel global, naţional, regional şi local

Analizarea
posibilităţilor pieţei: impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de afaceri,
analiză SWOT, ciclul de viaţă al produsului

Resurse: financiare (credit bancar, sponsorizări, asocieri, proiecte cu finanţări


nerambursabile), umane, materiale, oportunităţi de dezvoltare.

Strategii de marketing: marketing de nişă sau alte strategii

Probe de evaluare:

Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei, aşa cum se specifică
în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d) în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Tehnician în activităţi economice 42


Titlul unităţii: 8. Iniţierea unei afaceri

Competenţa 3: Elaborează un plan de afaceri

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile, resursele şi legislaţia

(b) Elaborarea unui plan de afaceri simplu

(c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri

Condiţii de aplicabilitate

Riscuri: analizarea riscurilor, scenarii posibile

Resurse: plan financiar, repartizarea bugetului, alocarea resurselor,


identificarea resurselor financiare, subvenţii, abilităţi

Legislaţie: sănătate şi securitatea muncii, probleme de mediu, legislaţia muncii,


drept comercial

Plan: structură, organizare, management, informaţii, clienţi şi furnizori, resurse umane, logistică

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un
plan de afaceri într-o situaţie reală, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), şi (c ) şi
în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Tehnician în activităţi economice 43


Titlul unităţii: 9. Mediul concurenţial al afacerilor
Nivel: 3
Valoare credit: 1

Competenţe:

1. Analizează concurenţa pe piaţă


2. Analizează modalităţile de a fi competitiv în mediul de afaceri
3. Adaptează strategiile în funcţie de informaţiile deţinute în urma
analizei mediului concurenţial

Tehnician în activităţi economice 44


Titlul unităţii: 9. Mediul concurenţial al afacerilor

Competenţa 1: Analizează concurenţa pe piaţă

Criterii de performanţă:
(a) Identificarea concurenţilor
(b) Evaluarea ofertei de produse şi servicii a concurenţilor
(c) Determinarea punctelor tari şi slabe ale ofertei proprii prin comparea acesteia cu cea a
concurenţilor

Condiţii de aplicabilitate:

Modalităţi de identificare: studierea directă a pieţei, publicaţii de specialitate, Internet, alte


modalităţi mass media

Evaluarea ofertei: din punct de vedere a preţurilor, diversităţii sortimentale, calităţii,


segmentelor de consumatori, cotei de piaţă, nivelului tehnologic, etc.

Compararea:
• preţurilor proprii cu cele ale concurenţilor
• structurilor sortimentale
• nivelurilor calitative
• cotelor de piaţă
• segmentelor de consumatori
• nivelurilor tehnologice

Probe de evaluare:

Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze concurenţa
pe piaţă conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate, într-o
situaţie reală sau simulată.

Tehnician în activităţi economice 45


Titlul unităţii: 9. Mediul concurenţial al afacerilor

Competenţa 2: Analizează modalităţile de a fi competitiv în mediul de afaceri

Criterii de performanţă:
(a) Selectarea ofertelor optime ale furnizorilor
(b) Identificarea modalităţilor de creştere a eficienţei activităţii
(c) Anticiparea nevoilor clienţilor şi adaptarea permanentă a ofertei la acestea

Condiţii de aplicabilitate:

Selectare prin: observare, compararea ofertei furnizorilor cu obiectivele proprii,


analiza preţurilor, analiza calităţii, aprecierea credibilităţii furnizorilor

Creşterea eficienţei prin: măsuri de formare continuă a personalului, motivarea personalului,


modernizarea tehnologiei, măsuri de reducere a costurilor,
îmbunătăţirea continuă a calităţii

Anticiparea nevoilor: studierea comportamentului de consum al clienţilor, identificarea


nişelor de piaţă

Probe de evaluare:

Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modalităţile
de a fi competitiv în mediul de afaceri, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi a condiţiilor
de aplicabilitate, într-o situaţie reală sau simulată.

Tehnician în activităţi economice 46


Titlul unităţii: 9. Mediul concurenţial al afacerilor

Competenţa 3: Adaptarea strategiilor în funcţie de informaţiile deţinute în urma


analizei mediului concurenţial

Criterii de performanţă:
(a) Realizarea unei oferte competitive
(b) Aplicarea strategiilor adecvate mediului concurenţial
(c) Promovarea pe piaţă a ofertei proprii de servicii şi a întreprinderii

Condiţii de aplicabilitate:

Ofertă competitivă prin: costuri reduse, preţuri, calitate, diversitate sortimentală, modalităţi de
prezentare şi informare, comportamentul personalului

Strategii cu privire la: resursele umane, produs/serviciu, preţuri, distribuţia pe piaţă,


promovare

Promovare prin: publicitate, promovarea vânzărilor, relaţii publice, forţele proprii de


vânzare, târguri şi expoziţii

Probe de evaluare:

Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să adapteze strategiile
proprii în funcţie de mediul concurenţial, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi a
condiţiilor de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 47


Titlul unitatii 10. Marketingul afacerilor

Nivel: 3

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

1. Analizează rolul marketingului în activitatea agentului economică

2. Determină nevoile clienţilor

3. Analizează oportunităţile de marketing

Tehnician în activităţi economice 48


Titlul unităţii: 10. Marketingul afacerilor

Competenţa 1: Analizează rolul marketingului în activitatea agentului economic

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea obiectivelor şi principiilor marketingului

(b) Comunicarea eficientă cu consumatorii pentru satisfacerea nevoilor acestora

(c) Coordonarea funcţiilor de marketing în realizarea scopurilor propuse

Condiţii de aplicabilitate:

Obiective : economice (cifra de afaceri, cota de piaţă, volumul vânzărilor) şi


psihologice (imaginea firmei, nivelul fidelizării clienţilor, gradul de
satisfacere al clienţilor),

Principii: satisfacerea clienţilor şi obţinerea de profit

Comunicare : verbală, nonverbală

Funcţii de marketing: investigarea pieţei şi a nevoilor, conectarea la mediu, maximizarea


profitului şi satisfacerea superioară a clienţilor

Probe de evaluare:

Probe scrise/orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rolul
marketingului în activitatea agentului economic conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi
condiţiilor de aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 49


Titlul unităţii: 10. Marketingul afacerilor

Competenţa 2: Determină nevoile clienţilor

Criterii de performanţă:

(a) Investigarea nevoilor clienţilor

(b) Stabilirea metodelor de cercetare a nevoilor clienţilor

(c) Analizarea şi interpretarea datelor

Condiţii de aplicabilitate:

Investigarea: surse primare, surse secundare

Metode de cercetare: investigarea surselor primare, cercetarea directă, experimentul de


marketing

Analizare şi interpretare: grafice, diagrame, scale, chestionare (manual sau informatizat)

Probe de evaluare:

Probe scrise/practice/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să determine nevoile
clienţilor, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 50


Titlul unităţii: 10. Marketingul afacerilor

Competenţa 3: Analizează oportunităţile de marketing

Criterii de performanţă:

(a) Evaluarea factorilor externi ai agentului economic

(b) Identificarea constrângerilor asupra activităţilor de marketing a agentului economic

(c) Dezvoltarea şi fundamentarea diferitelor strategii de piaţă

Condiţii de aplicabilitate:

Factori externi: micromediul, macromediul

Evaluare: prin comparare, prin determinare

Constrângeri: de mediu, etice, legale, sociale, publicitare

Strategia de piaţă: după poziţia agentului economic faţă de elementele evoluţiei pieţei

Fundamentarea: pe baza factorilor endogeni şi exogeni

Probe de evaluare:

Probe scrise/practice/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze


oportunităţile de marketing, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi condiţiilor de
aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 51


Titlul unitatii 11. Planificarea operaţională

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Analizează structura organizatorică a unităţii economice

2. Organizează activităţi în funcţie de obiective

3. Evaluează rezultatele obţinute

Tehnician în activităţi economice 52


Titlul unităţii: 11. Planificarea operaţională

Competenţa nr. 1: Analizează structura organizatorică a unităţii economice

Criterii de performanţă:

(d) Identificarea factorilor de influenţă a tipurilor de structuri

(e) Stabilirea poziţiei sale în structura organizatorică

(f) Determinarea relaţiilor ce se stabilesc în cadrul structurii organizatorice

Condiţii de aplicabilitate:

Factori de influenţă: tipul şi complexitatea producţiei de bunuri şi servicii, dimensiunile


întreprinderii, calificarea personalului, cadrul juridic şi statul juridic
de funcţionare, strategia dezvoltării

Tipuri de structuri: complexe, simple

Poziţia: în cadrul firmei, în cadrul compartimentelor, în cadrul birourilor

Relaţii: ierarhice, funcţionale, de cooperare, de reprezentare, de stat major, de


control

Probe de evaluare

Probe orale/scrise/ practice de evaluare prin care elevul dovedeşte capacitatea de a analiza
striuctura oraganizatorică a unităţii economice, conform criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de
aplicabilitate într-o situaţie reală sau de simulare.

Tehnician în activităţi economice 53


Titlul unităţii: 11. Planificarea operaţională

Competenţa nr. 2: Organizează activităţi în funcţie de obiective

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea obiectivelor pentru diferite poziţii în structura organizatorică

(b) Stabilirea unui plan pentru realizarea activităţii

(c) Analizarea resurselor necesare activităţii

Condiţii de aplicabilitate:

Poziţii în structura
oragnizatorică: post, funcţie, compartiment, agent economic

Plan: individual, colectiv

Resurse: materiale, financiare, umane

Probe de evaluare

Probe orale/scrise/ practice de evaluare prin care elevul dovedeşte capacitatea de a organiza
activităţii în funcţie de obiective, conform criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de aplicabilitate
date, într-o situaţie reală sau de simulare.

Tehnician în activităţi economice 54


Titlul unităţii: 11. Planificarea operaţională

Competenţa nr. 3: Evaluează rezultatele obţinute

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea modalităţilor de evaluare

(b) Utilizarea instrumentelor de evaluare

(c) Descrierea rezultatelor evaluării

(d) Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii

Condiţii de aplicabilitate:

Modalităţi de evaluare: autoevaluarea, evaluarea internă( la nivel de unitate operativă de


execuţie), evaluare externă

Instrumente: fişe de autoevaluare, fişe de evaluare cu indicatori de calitate specifici

Descriere: raport de activitate,

Măsuri de îmbunătăţire: legate de organizare, resurse

Probe de evaluare

Probe orale/scrise/ practice de evaluare prin care elevul dovedeşte capacitatea de a organiza
activităţi în funcţie de obiective, prin aplicarea unor măsuri adecvate în condiţiile criteriilor de
performanţă (a), (b), (c), (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 55


Titlul unităţii: 12. Resurse umane

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Planifică necesarul de resurse umane

2. Analizează mediul de recrutare şi selecţie

3. Motivează resursele umane

Tehnician în activităţi economice 56


Titlul unităţii: 12. Resurse umane

Competenţa 1: Planifică necesarul de resurse umane

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea necesarului de personal la locul de muncă

(b) Evaluarea locului de muncă

(c) Identificarea profilului socio-profesional al personalului

Condiţii de aplicabilitate:

Necesar de personal: în funcţie de: legislaţie, volumul activităţii economice, concurenţa,


structura organizatorică a unităţii, profil, structura pe grupe de vârstă,
sex

Evaluarea: natura postului, sarcinile şi activităţile specifice, poziţia în structura


organizatorică, aria responsabilităţilor

Profil socio-profesional: cunoştinţe profesionale, abilităţi profesionale, comunicare eficientă,


motivaţie, comportament profesional (amabilitate, sociabilitate,
diplomaţie, maleabilitate, inventivitate, rabdare, calm, punctualitate)

Probe de evaluare:

Probe orale, practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze
caracteristicile unui loc de muncă, să identifice necesarul de personal pe baza cărora să
caracterizeze profilul socio-profesional al personalului necsar, conform criteriilor de performanţă
(a), (b) şi (c), şi condiţiilor de aplicabilitate formulate.

Tehnician în activităţi economice 57


Titlul unităţii: 12. Resurse umane

Competenţa 2: Analizează mediul de recrutare şi selecţie

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea indicatorilor ce stau la baza recrutării

(b) Studierea legislaţiei cu privire la drepturile indivizilor de a ocupa anumite posturi

(c) Stabilirea etapelor pentru selectarea personalului

Condiţii de aplicabilitate:

Indicatori: nivelul calificării, gradul de specificitate (cât de specifice sunt


calificările pentru agentul economic), dacă standardele de
performanţă pot/nu pot fi măsurate, măsura în care calităţile
personalului joacă un rol important în cadrul postului

Legislaţie: Codul Muncii, legislaţie specifică domeniului de activitate

Etape: interviu preliminar, testare, examen medical, interviu final, decizia de angajare, instalarea pe
post

Probe de evaluare:

Probe orale/ practice/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze mediul de
recrutare şi selecţie conform criteriilor l de performanţă şi a condiţiile de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 58


Titlul unităţii: 12. Resurse umane

Competenţa 3: Motivează resursele umane

Criterii de performanţă:

(a) Asigurarea feed-back – ului privind performanţa personalului

(b) Încurajarea perfecţionării continue

(c) Aplicarea tehnicilor de stimulare a creativităţii

Condiţii de aplicabilitate:

Feed-back: aprecieri asupra comportamentului profesional, executarea


sarcinilor, relaţiilor interdepartamentale, gradului de satisfacere a
clientelei

Căi de perfecţionare: cursuri de perfecţionare, seminarii de specialitate, sisteme de


training

Încurajare: feed-back, bonusuri, stimulente individuale sau de grup (plăţi),


promovare

Tehnici: brainstorming (dezbateri de grup), sinectica (dezbateri dirijate),


stimularea iniţiativelor individuale

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure feed-back – ul
privind performanţele obţinute, să identifice căile de perfecţionare şi încurajare a perfecţionării,
precum şi tehnicile de stimulare a creativităţii în vederea îmbunătăţirii performanţelor, conform
criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c), şi condiţiilor de aplicabilitate formulate.

Tehnician în activităţi economice 59


Titlul unităţii: 13. Managementul calităţii

Nivel: 3

Valoare credit : 0.5

Competenţe:

1.Realizează planificarea calităţii proceselor şi a


produselor/serviciilor.

2. Monitorizează calitatea proceselor şi a produselor/serviciilor

3. Îmbunătăţeşte calitatea proceselor şi a produselor/serviciilor

Tehnician în activităţi economice 60


Titlul unităţii 13. Managementul calităţii

Competenţa 1 Realizează planificarea calităţii proceselor şi a produselor/ serviciilor

Criterii de performanţă

(a) Definirea nivelului de calitate acceptat

(b) Stabilirea resurselor necesare

(c) Elaborarea planului de obţinere a calităţii proceselor şi produselor/ serviciilor

Condiţii de aplicabilitate

Nivel de calitate acceptat cerinţe privind calitatea, indici de calitate, indicatori de noncalitate
(număr de produse livrate cu defecte pe săptămână, numărul de
servicii prestate necorespunzător pe o perioadă de timp, numărul de
zile necesare pentru remedierea defectelor)

Resurse necesare umane, de timp, financiare, materiale

Plan stabilirea succesiunii etapelor de acţiune şi a termenelor, repartizarea sarcinilor şi a


responsabilităţilor

Probe de evaluare

Probe orale/practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze
planificarea calităţii proceselor si produselor/serviciilor într-o organizatie, conform criteriilor de
performanta (a), (b), şi (c) în condiţiile de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 61


Titlul unităţii 13. Managementul calităţii

Competenţa.2 Monitorizează calitatea proceselor şi a produselor/ serviciilor

Criterii de performanţă

(a) Supravegherea proceselor

(b) Prevenirea apariţiei defectelor

(c) Analizarea calităţii proceselor şi produselor/ serviciilor

Condiţii de aplicabilitate

Procese: activităţi, flux tehnologic, ciclul de viaţă a produsului/servicului

Prevenirea: identificarea şi îndepărtarea factorilor care determină apariţia


defectelor

Analizarea compararea valorilor caracteristice de calitate cu standardele

Probe de evaluare

Probe orale/scrise/practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să


monitorizeze calitatea produselor şi serviciilor la locul de muncă, conform criteriilor de performanţă
(a), (b), si (c) în conditii de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 62


Titlul unităţii 13. Managementul calităţii

Competenţa 3 Îmbunătăţeşte calitatea proceselor şi a produselor/serviciilor

Criterii de performanţă

(a) Analizarea datelor despre desfăşurarea proceselor şi despre calitatea produselor/ serviciilor

(b) Rezolvarea problemelor identificate

(c) Stabilirea obiectivelor pentru îmbunătăţirea calităţii

Condiţii de aplicabilitate

Analizarea pe baza datelor din analiza personală şi a informaţiilor suplimentare


obţinute de la angajaţi şi clienţi, prin comunicare deschisă şi muncă în
echipă, pentru identificarea puntelor tari şi a punctelor slabe

Probleme identificate neconformităţi, reclamaţii, insatisfacţia clientului, deficienţe ale


materiilor prime folosite, ale procesului de realizare a produselor, ale
atitudinii sau competenţelor profesionale ale lucrătorilor

Rezolvare remedierea defectelor produselor, dacă este posibil; compensarea


nemulţumirilor clienţilor, îmbunătăţirea procesului, perfecţionare a
personalului

Obiective realiste, măsurabile, adaptate cu obiectivele generale ale întreprinderii

Probe de evaluare

Probe orale/scrise/practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să


îmbunătăţească calitatea produselor şi serviciilor la locul de muncă, conform criteriilor de
performanţă (a), (b), şi (c) în condiţii de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 63


Titlul unitatii 14. Finanţarea afacerii

Nivel de calificare: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Determină sursele proprii şi străine în finanţarea unei afaceri.


2. Utilizează documentele şi registrele obligatorii în derularea unei afaceri.
3. Analizează informaţiile economico-financiare din bilanţ.

Tehnician în activităţi economice 64


Titlul unităţii: 14. Finanţarea afacerii

Competenţa 1: Determină sursele proprii şi străine în finanţarea unei afaceri

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea tipurilor de surse de finanţare

(b) Selectarea surselor proprii de finanţare ale agentului economic şi caracteristicile acestora

(c) Selectarea surselor străine de finanţare după natură şi scadenţă şi caracteristicile lor.

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de surse: surse de finanţare proprii şi străine

Surse proprii: capital, prime de capital, rezerve, rezultatul exerciţiului, rezultatul


reportat, provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

Surse străine: împrumuturi, datorii faţă de terţi, pe termen lung (mai mare de un an),
pe termen scurt ( mai mic de un an).

Caracteristici: sursele proprii sunt nerambursabile şi se utilizează conform legislaţiei


în vigoare asigurând finanţarea permanentă a întreprinderii
sursele străine au caracter rambursalil şi sunt de regulă purtătoare de dobânzi, asigurând
finanţarea temporară a întreprinderii.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează ca este capabil să determine sursele proprii şi
străine de finanţare, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 65


Titlul unităţii: 14. Finanţarea afacerii

Competenţa 2 Utilizează documentele şi registrele obligatorii în derularea unei


afaceri.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea documentelor şi registrelor obligatorii în derularea unei afaceri.

(b) Verificarea registrelor contabile.

Condiţii de aplicabilitate:

Documente: pe tipuri de evenimente şi tranzacţii: factură, aviz de însoţire a mărfii


pentru achiziţie şi vânzare de bunuri, stat de salarii pentru operaţii
legate de salarii, chitanţă, ordin de plată pentru încasări şi plăţi, note
de contabilitate pentru operaţiile care nu au la bază documente
justificative.

Registre: jurnal, inventar, cartea mare.

Verificarea
registrelor: se verifică dacă documentele justificative şi notele contabile au fost
înregistrate cronologic în registrul jurnal şi sistematic în registrul
cartea mare.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să


utilizeze documentele şi registrele contabile, conform criteriilor de performanţă (a), (b), şi
condiţiilor de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 66


Titlul unităţii: 14. Finanţarea afacerii

Competenţa 3 Analizează informaţiile economico-financiare din bilanţ.

Criterii de performanţă:

(a) Identificare funcţiilor bilanţului.

(b) Compararea informaţiilor din bilanţ pentru perioada curentă cu cele din perioada precedentă

(c) Calcularea indicatorilor pe baza informaţiilor din bilanţ

Condiţii de aplicabilitate:

Funcţiile bilanţului: de informare, de analiză, previzională

Informaţii din bilanţ: active imobilizante, active circulante, capitaluri proprii, datorii,
venituri, cheltuieli, rezultat financiar

Indicatori
economico-financiari: capitaluri proprii, capitaluri permanente, fondul de rulment, nevoia de
fond de rulment, trezoreria netă, lichiditate, solvabilitate

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise/ prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze informaţiile din
bilanţ, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 67


Titlul unităţii: 15. Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului

Nivel: 3

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

1. Aplică legislaţia privind igiena şi securitatea muncii

2. Desfăşoară acţiuni de evitare a riscurilor privind igiena şi


securitatea muncii

3. Aplică măsuri de protecţie a mediului

Tehnician în activităţi economice 68


Titlul unităţii: 15. Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului

Competenţa 1: Aplică legislaţia privind igiena şi securitatea muncii

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea legislaţiei privind igiena şi securitatea muncii echipei de lucru

(b) Monitorizarea modului de aplicare a normelor de igienă şi securitatea muncii

(c) Verificarea funcţionării sistemelor, dispozitivelor şi a condiţiilor de igienă şi securitatea


muncii

Condiţii de aplicabilitate:

Prezentarea legislaţiei: prin instructaje generale la locul muncii, instructaje curente, periodice,
afişe, filme, cataloage, broşuri, pliante, simboluri

Mod de aplicare: existenta sau semnarea periodica a fişa individuală de instructaj,


folosirea echipamente de lucru şi protecţie, existenta truse de prim
ajutor, materiale igienico-sanitare specifice locului de muncă

Sisteme, dispozitive: specifice locului de muncă ( calculatoare, copiator, in funcţie de


fiecare domeniu)

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte legislaţia privind igiena
şi securitatea muncii în echipa de lucru, conform criteriului de performanţă (a), şi condiţiilor de
aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze aplicarea normelor de
igienă şi securitatea muncii şi să verifice funcţionarea sistemelor, dispozitivelor şi a condiţiilor de
igienă şi securitatea muncii, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi condiţiilor de
aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 69


Titlul unităţii: 15. Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului

Competenţa 2: Desfăşoară acţiuni de evitare a riscurilor privind igiena şi securitatea


muncii

Criterii de performanţă:

(a) Supravegherea activităţilor la locurile de muncă pentru evitarea riscurilor

(b) Luarea măsurilor pentru evitarea riscurilor privind igiena şi securitatea muncii

(c) Coordonarea echipei pentru rezolvarea situaţiilor provocate de accidente

Condiţii de aplicabilitate:

Supravegherea activităţilor: observarea şi verificarea activităţilor specifice locului de muncă, a


echipamentelor de protecţie, a truselor sanitare, a parametrilor de
lucru, a sistemelor de siguranţă şi a posturilor de prevenire a
incendiilor

Măsuri: intervenţii specifice locului de muncă prin înlăturarea factorilor de


risc

Factori de risc: specifici activităţii şi locului de muncă

Coordonarea echipei: stabilirea sarcinilor, eliminarea cauzelor accidentelor, evacuarea


accidentaţilor, anunţarea organelor abilitate

Probe de evaluare:

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze activităţile la
locul de muncă, conform criteriului de performanţă (a), şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice prin exerciţiu şi simulare prin care elevul demonstrează că este capabil să ia măsuri
pentru evitarea riscurilor privind igiena şi securitatea muncii şi să coordoneze echipa pentru
rezolvarea situaţiilor provocate de accidente, conform criteriului de performanţă (b) şi (c), şi
condiţiilor de aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 70


Titlul unităţii: 15. Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului

Competenţa 3: Aplică măsuri de protecţi e a mediului

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea surselor de poluare de la locul de muncă şi din vecinătatea acestuia

(b) Asigurarea mijloacelor pentru îndepărtarea surselor de poluare şi a efectelor

(c) Evaluarea activităţii echipei privind protecţia mediului

(d) Aplicarea de măsuri de prevenire a poluării mediului

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de poluare: substanţe chimice, deşeuri, ambalaje, diferite noxe, radiaţii,


poluanţi fonici, vibraţii

Mijloace pentru îndepărtare: instruirea personalului, dotarea cu echipamente de protecţia


mediului specifice activităţii desfăşurate

Evaluarea activităţii: observare, raportare, stimulare, feed-back

Măsuri eliminarea materiilor prime şi materialelor poluante

Probe de evaluare:

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice sursele de poluare
de la locul de muncă şi din vecinătatea acestuia, conform criteriului de performanţă (a), şi
condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure mijloacele pentru
îndepărtarea surselor de poluare şi a efectelor, conform criteriului de performanţă (b), şi condiţiilor
de aplicabilitate.

Probe scrise/practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa evalueze activitatile echipei
privind protectia mediului si sa aplice masuri de prevenire a poluarii mediului, conform criteriilor
de performanta (c), (d) si conditiilor de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 71


Titlul unităţii: 16. Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor

Nivel de calificare: 3

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

1.Utilizează planul general de conturi pentru înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor.

2. Înregistrează evenimente şi tranzacţii în contabilitate

3. Completează registrele contabile şi balanţa de verificare

Tehnician în activităţi economice 72


Titlul unităţii: 16. Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor

Competenţa 1: Utilizează planul general de conturi pentru înregistrarea evenimentelor


şi tranzacţiilor

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea conturilor pe categorii de evenimente şi tranzacţii

(b) Folosirea conturilor corespunzătoare evenimentelor şi tranzacţiilor

Condiţii de aplicabilitate:

Identificare: pe bază de simbol, căutând în planul general conturile specifice


pentru fiecare eveniment sau tranzacţie

Categorii de conturi: de capitaluri, imobilizări, stocuri ( materii prime, materiale,


mărfuri,ambalaje, produse), terţi, trezorerie, cheltuieli, venituri.

Conturi: conturi sintetice de gradul 1 si gradul 2, funcţionarea conturilor de


activ şi pasiv, în corelaţie cu evenimentele şi tranzacţiile desfăşurate.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează ca este capabil să identifice conturile
corespunzătoare evenimentelor şi tranzacţiilor şi modul de funcţionare a acestora, conform
criteriilor de performanta (a), (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Tehnician în activităţi economice 73


Titlul unităţii: 16. Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor

Competenţa 2: Înregistrează evenimentele şi tranzacţiile în contabilitate

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea evenimentelor şi tranzacţiilor

(b) Utilizarea analizei contabile pentru înregistrarea în contabilitate

(c) Stabilirea articolelor contabile pe categorii de evenimente şi tranzacţii

(d) Înregistrarea articolelor contabile în documente contabile

Condiţii de aplicabilitate:

Evenimente şi tranzacţii: constituirea, majorarea şi diminuarea capitalului, alte operaţii de


capitaluri(prime de capital, rezerve, rezultatul exerciţiului, rezultatul
reportat, provizioane pentru reicuri şi cheltuieli, subvenţii pentru
investiţii), împrumuturi pe termen lung, achiziţia de imobilizări şi
stocuri, decontări cu terţii, operaţii de trezorerie, cheltuieli şi venituri.

Analiza contabilă: parcurgerea etapelor analizei contabile pentru fiecare eveniment sau
tranzacţie.

Articole contabile: simple, compuse corespunzătoare evenimentelor şi tranzacţiilor.

Documente contabile: note contabile, fişe de cont

Înregistrare manual sau informatizat pe bază de soft specific

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să


înregistreze evenimentele şi tranzacţiile în documentele contabile, conform criteriilor de
performanta (a), (b), (c), (d) şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 74


Titlul unităţii: 16. Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor

Competenţa 3: Completează registrele contabile şi balanţa de verificare

Criterii de performanţă:

(a) Înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în registre contabile cronologic şi sistematic.

(b) Întocmirea balanţei de verificare.

(c) Analizarea corelaţiei dintre registrul jurnal şi balanţa de verificare.

Condiţii de aplicabilitate:

Înregistrare manual sau informatizat pe bază de soft specific.

Registre contabile: cronologic- registrul jurnal, sistematic- registrul cartea mare.

Balanţa de verificare: cu una, două, trei sau patru serii de egalităţi.

Corelaţia dintre registrul


jurnal şi balanţă: egalitatea dintre totalul rulajelor din registrul jurnal şi totalul rulajelor
din balanţa de verificare.

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze registrele
şi balanţa de evrificare şi să analizeze corelaţia dintre ele, conform criteriilor de performanta (a), (b)
si (c) si condiţiilor de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 75


Titlul unităţii: 17. Realizarea situaţiilor financiare

Nivel: 3

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

1.Întocmeşte situaţii financiare anuale.

2. Analizează informaţiile din situaţiile financiare anuale.

3. Calculează costul de producţie complet.

Tehnician în activităţi economice 76


Titlul unităţii: 17. Realizarea situaţiilor financiare

Competenţa 1: Întocmeşte situaţii financiare anuale.

Criterii de performanţă:

(a) Delimitarea lucrărilor de întocmire a situaţiilor financiare.

(b) Completarea situaţiilor financiare anuale.

Condiţii de aplicabilitate:

Lucrări de
Întocmire: balanţa conturilor înainte de inventariere, inventarierea, operaţii de
regularizare, balanţa de verificare după inventariere, determinarea
rezultatului, repartizarea profitului sau finanţarea pierderii.

Completarea: manual sau pe bază de soft specializat.

Situaţii financiare: bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia privind modificările capitalului
propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative.

Probe de evaluare

Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească situaţii
financiare anuale conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 77


Titlul unităţii: 17 Realizarea situaţiilor financiare

Competenţa 2: Analizează informaţiile din situaţiile financiare anuale.

Criterii de performanţă:

(a) Caracterizarea indicatorilor economici pe baza situaţiilor financiare.

(b) Calcularea indicatorilor pe baza informaţiilor din situaţiile financiare.

(c) Interpretarea indicatorilor calculaţi.

Condiţii de aplicabilitate:

Indicatori
economici: situaţia generală a patrimoniului, situaţia netă a patrimoniului, fondul
de rulment, nevoia de fond de rulment, trezoreria netă, lichiditate,
solvabilitate.
Calcularea
indicatorilor: utilizând formulele corespunzătoare de calcul, manual sau cu soft
specializat.

Interpretarea
indicatorilor: stabilirea de măsuri previzionale pe baza indicatorilor economici
( dezvoltarea activităţii, atragerea de noi surse de finanţare,
restrângerea activităâii, etc.).

Probe de evaluare

Probe scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze informaţiile din
situaţiile financiare anuale conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de
aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 78


Titlul unităţii: 17. Realizarea situaţiilor financiare

Competenţa 3: . Calculează costul de producţie complet.


.

Criterii de performanţă:

(a) Delimitarea tipurilor de costuri.

(b) Caracterizarea metodelor de calculaţie a costurilor.

(c) Aplicarea procedeelor de repartizare a cheltuielilor indirecte.

Condiţii de aplicabilitate :

Tipuri de
costuri: de achiziţie, de producţie, prestabilit, efectiv, directe, indirecte,
variabile, fixe, al produsului sau al perioadei.

Metode de
calculaţie: globală, pe faze, pe comenzi, direct costing, standard.

Procedeee de
repartizare: procedeul diviziunii simple, al coeficienţilor de echivalenţă, al
coeficienţilor de suplimentare.

Probe de evaluare

Probe scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze costul complet de
producţie conform criteriilor de performanţă (a),(b) şi (c) , şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 79


Titlul unităţii: 18. Finanţe şi fiscalitate

Nivel: 3

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

1. Analizează veniturile publice.

2. Caracterizează cheltuielile publice.

3. Analizează controlul financiar.

Tehnician în activităţi economice 80


Titlul unităţii: 18. Finanţe şi fiscalitate

Competenţa 1: Analizează veniturile publice.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea veniturilor publice.

(b) Prezentarea elementelor impozitelor.

(c) Determinarea impozitelor şi taxelor.

Condiţii de aplicabilitate:

Venituri publice: venituri bugetare (impozite, taxe, împrumuturi de stat, ajutoare şi donaţii, ),
venituri proprii ale societăţilor ce aparţin statului.
Elementele
.impozitelor: subiectul impozitului, suportatorul, obiectul impozitului, sursa impozitului,
unitatea de impunere, cota de impunere.

Impozite
şi taxe: impozit pe rpofit/venit, impozit pe salarii, impozit pe dividende, TVA, accize, taze
vamale,taxe de timbru, impozite şi taxe locale.

Probe de evaluare

Probe scrise/orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze


veniturile publice conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 81


Titlul unităţii 18. Finanţe şi fiscalitate

Competenţa 2: Caracterizează cheltuielile publice.

Criterii de performanţă:

(a) Clasificarea cheltuielilor publice.

(b) Prezentarea cheltuielilor publice

Condiţii de aplicabilitate:

Criterii de
clasificare: din punct de vedere administrativ (cheltuieli efectuate de ministere,
departamente, unităţi administrativ teritoriale), economic (curente, de
capital, ale serviciilor publice, de transfer), funcţional ( pentru
domenii, ramuri, sectoare economice).
Prezentarea
cheltuielilor: cheltuieli pentru finanţarea acţiunilor social culturale, cheltuieli
pentru sistemul asigurărilor sociale, cheltuieli pentru acţiuni şi
obiective economice, cheltuieli privind administraţia.

Probe de evaluare

Probe scrise/ orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze
cheltuielile publice criteriile de performanţă (a), (b), şi în condiţiile de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 82


Titlul unităţii: 18. Finanţe şi fiscalitate

Competenţa 3: Analizează controlul financiar.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea formelor controlului.

(b) Caracterizarea procedeelor de control.

(c) Prezentarea actelor de control financiar.

Condiţii de aplicabilitate :

Formele controlului: control anticipat, operativ-curent, ulterior

Procedee de control: documentar – contabil, faptic, total, prin sondaj.

Acte de
control financiar: proces verbal de control, proces verbal separat (pentru fapte penale), proces
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor note de constatare
unilaterale şi de prezentare.

Probe de evaluare

Probe scrise/ orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze controlul
financiar conform criteriilor de performanţă (a),(b) şi (c) , şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 83


Titlul unităţii: 19. Asigurări

Nivel: 3

Valoare credit: 2

Competenţe:

1. Analizează rolul asigurărilor în economie;

2. Analizează eficienţa activităţii societăţilor de asigurări

Tehnician în activităţi economice 84


Titlul unităţii: 19. Asigurări

Competenţa 1: Analizează rolul asigurărilor în economie

Criterii de performanţă:

(a) Caracterizarea trăsăturilor contractului de asigurare;

(b) Identificarea elementelor asigurărilor.

(c) Clasificarea asigurărilor.

(d) Completarea poliţei de asigurare.

Condiţii de aplicabilitate:

Trăsăturile contractului
de asigurare: consensual, aleatoriu, sinalagmatic, cu titlu oneros, de adeziune, de
bună credinţă,
Elementele
asigurărilor: asigurătorul, asiguratul, beneficiarul asigurării, contractantul
asigurării,contractul de asigurare, riscul asigurat, evaluarea în vederea
asigurării, suma asigurată, norma de asigurare, prima de asigurare,
durata asigurării, dauna sau paguba, despăgubirea de asigurare, cazul
asigurat, franciza, fondul de asigurare, vârsta de asigurare,durata
asigurării, poliţa de asigurare, reasiguarera, prima de reasigurare,
coasiguarera.

Criterii de
asigurare: după domeniul de asigurare, felul obiectelor asigurate, riscurile
cuprinse în asigurare, sfera de cuprindere în profil teritorial, modul de
înfăptuire a asigurării, felul raporturilor stabilite între asigurat şi
asigurător.

completarea: utilizând formulare tipizate corespunzătoare tipului de asigurare.

Probe de evaluare:

Probe scrise/ orale/ practice prin care elevul este capabil să analizeze rolul asigurărilor în
economie conform criteriilor de performanţă (a),( b), (c), (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 85


Titlul unităţii: 19. Asigurări

Competenţa 2: Analizează eficienţa activităţii societăţilor de asigurări

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea caracteristicilor pieţei asigurărilor;

(b) Caracterizarea indicatorilor de eficienţă

(c) Calculul indicatorilor de eficienţă

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici: omogenitatea produsului, transparenţa pieţei, atomizarea pieţei

Indicatori: volumul primelor încasate, nivelul protecţiei prin asigurare a riscurilor


din societate, productivitatea muncii în domeniul asigurărilor, suma
medie asiguartă ce revine pe un contract de asigurare, prima medie
încasată pe un contract de asigurare, prima medie pe locuitor, gradul
de acoperire prin asigurare, gradul de acoperire a daunei, costul relativ
al activităţii de asigurare.
Calculul
indicatorilor: manual sau pe bază de soft specific, respectând formulele de calcul
pentru indicatorii respectivi.

Probe de evaluare:

Probe scrise/ orale/ practice prin care elevii sunt capabili să determine eficienţa activităţii
societăţilor de asigurări conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţii de aplicabilitate
date.

Tehnician în activităţi economice 86


Titlul unităţii 20. CONTRACTE ECONOMICE (NIVEL 3)

Nivel: 3
Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Aplică dispoziţiilor legale în materie de practici comerciale

2. Acţionează in spiritul concurenţei licite

3. Aplică prevederi contractuale in termeni favorabili agentului economic

Tehnician în activităţi economice 87


Titlul unităţii: 20. Contracte economice

Competenţa nr. 1: Aplică dispoziţii legale în materie de practici comerciale

Criterii de performanţă:
(a) Identificarea surselor de informare privind reglementarile legale necesare desfăşurării
activităţilor economice.

(b) Analizarea informaţiilor necesare propriei activităţi.

(c) Utilizarea dispoziţiilor legale în materie de practici comerciale în propria activitate.

Condiţii de aplicabilitate:

Surse: Monitorul Oficial, reviste de specialitate, ziare, Internet, Camere de comerţ,


Registrul Comerţului

Informaţii: legi, ordonanţe, hotărâri de guvern, norme interne

Dispoziţii legale: drepturi ale comerciantului, obligaţii, alte clauze,

Probe de evaluare
Probe orale/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice dispoziţii legale
în materie de practici comerciale în condiţii de simulare, conform criteriilor de performanţă (a) ,(b) ,
(c) în condiţiile de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 88


.Titlul unităţii: 20. Contracte economice

Competenţa nr.2: Acţionează în spiritul concurenţei licite

Criterii de performanţă:
(a) Identificarea părţilor implicate şi a conduitei lor în raporturile de concurenţă

(b) Prezentarea formelor concurenţei licite comparativ cu practicile monopoliste si neloiale

(c) Acţionarea în sensul limitării actelor restrictive de concurenţă

_____________________________________________________________________
Condiţii de aplicabilitate:

Părţi implicate: agenţi economici,persoane fizice, persoane juridice

Conduita: drepturi şi obligaţii în raporturile de concurenţă

Forme de
concurenţă: concurenţă onestă, patologica, neloială

Acte restrictive
de concurenţă: interzicerea împărţirii pieţelor, aplicarea faţă de parteneri a unor
condiţii inegale la prestaţii echivalente, fixarea sau impunerea
preţurilor de monopol şi dumping

Probe de evaluare
Probe scrise/orale / practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze în
spiritul concurenţei licite în condiţii de simulare, conform criteriilor de performanţă (a),(b),(c) în
condiţiile de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 89


Titlul unităţii : 20. Contracte economice

Competenţa nr. 3: Aplică prevederi contractuale in termeni favorabili agentului economic

Criterii de performanţă:
(a) Întocmirea documentaţiei necesare desfăşurării unei activităţi economice

(b) Identificarea caracteristicilor contractelor economice

(c) Utilizarea contractelor economice în propria activitate

(d) Identificarea măsurilor ce pot fi aplicate în caz de nerespectare a obligaţiilor


contractuale

Condiţii de aplicabilitate:
Documentaţie: contract de asociere, statut, declaraţii, alte acte

Caracteristici: caractere juridice, încheiere, efecte, modalităţi de plată, încetare

Contracte
economice: de vânzare, de cumpărare, de muncă, de leasing, de franchising, de lohn

Măsuri : blocarea contului bancar, sechestru asigurator, poprire asiguratorie, daune


cominatorii.

Probe de evaluare
Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice prevederi
contractuale în termeni favorabili agentului economic în condiţii de simulare, conform criteriilor de
performanţă (a) ,(b),(d) în condiţiile de aplicabilitate date.

Probe scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze contractele
economice într-o activitate de piaţă simulată conform criteriului de performantă (c) în condiţii de
aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 90


Titlul unităţii: 21. Analiza pieţei

Nivel: 3
Valoare Credit: 2.0

Competenţe:

1. Identifică caracteristicile pieţei pe care acţionează agentul economic.


2. Evaluează piaţa pe care acţionează agentul economic.
3. Caracterizează intermediarii şi rolul lor.
4. Aplică informaţii referitoare la produse şi servicii.
5. Formulează oferte de preţ.
6. Aplică diverse componente ale mixului promoţional.

Tehnician în activităţi economice 91


Titlul unităţii: 21. Analiza pieţei

Competenţa nr. 1: Identifică caracteristicile pieţei pe care acţionează agentul economic

Criterii de performanţă:
(a) Identificarea surselor documentare legate de piaţă
(b) Determinarea diferitelor categorii de pieţe şi a dimensiunilor acestora
(c) Exploatarea diverselor surse interne ale agentului economic
________________________________________________________________________________
Condiţii de aplicabilitate:

Surse: presa specializată, anuare specializate, bănci de date, fişiere, tabele,


studii statistice, Internet
Categorii: piaţa efectivă, piaţa potenţială, piaţa produsului, piaţa firmei
Dimensiuni: structură, dinamică, arie, capacitate
Surse interne: evoluţia vânzărilor ( globale, pe sectoare, pe produse), obiective,
rapoarte

Probe de evaluare
Probe orale/ scrise /practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze piaţa
conform criteriilor de performanţă a) ,b) ,c) în condiţiile de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 92


Titlul unităţii: 21. Analiza pieţei

Competenţa nr.2: Evaluează piaţa pe care acţionează agentul economic

Criterii de performanţă:
(a) Caracterizarea poziţiei unui agent economic pe piaţă
(b) Determinarea indicatorilor ce caracterizează piaţa agentului economic
(c) Realizarea de previziuni pe termen scurt
________________________________________________________________________
Condiţii de aplicabilitate:
Caracterizarea poziţiei: cota de piaţă, cota relativă de piaţă, evoluţia vânzărilor, componente
ale imaginii şi poziţionării.
Indicatori: grad de concentrare al pieţei, segmentarea pieţei, gravitaţia
comercială, coeficientul de elasticitate al cererii de mărfuri
Previziuni pe
termen scurt: relaţia dintre perioade succesive, testul conjunctural.

Probe de evaluare
Probe orale/ practice/ scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să evalueze piaţa pe
care acţionează agantul economic conform criteriilor de performanţă a), b), c) în condiţiile de
aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 93


Titlul unităţii : 21. Analiza pieţei

Competenţa nr. 3: Caracterizează intermediarii şi rolul lor

Criterii de performanţă:
(a) Prezentarea diferitelor forme de aprovizionare

(b) Descrierea diferitelor circuite de distribuţii.

(c) Precizarea intermediarilor şi a rolului lor

Condiţii de aplicabilitate:
Forme de aprovizionare: antredepozite, furnizori, transferuri între suprafeţele de distribuţie.
Circuite: directe, scurte, lungi.

Descriere: lungime, lăţime, adâncime.

Intermediari: agenţi, angrosişti, detailişti, agenţi de import/export.

Probe de evaluare
Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să caracterizeze
intermediarii şi rolul lor conform criteriilor de performanţă a) ,b), c) în condiţiile de aplicabilitate
date.

Tehnician în activităţi economice 94


Titlul unităţii : 21. Analiza pieţei

Competenţa nr. 4: Aplică informaţii referitoare la produse şi servicii

Criterii de performanţă:
(a) Identificarea informaţiilor utile în studiul unui produs sau serviciu
(b) Analizarea ciclului de viaţă al unui produs
(c) Descrierea unei game de produse
(d) Precizarea punctelor de sprijin a unei acţiuni comerciale pentru un produs sau serviciu

Condiţii de aplicabilitate:
Informaţii utile: provenienţa produselor, componentele produsului (corporale, acorporale,
comunicaţii cu privire la produs, imaginea produsului).
Ciclul de viaţă: etape (lansare, dezvoltare, maturitate, declin), factori( generali, specifici).
Gama de produse: dimensiuni (lungime, lăţime, profunzime), dinamica( ritm de înnoire,
diversificare), sortiment(produse leader, de chemare, de viitor, de marcă,
permanente, sezoniere).
Puncte de sprijin: raport calitate-preţ, marca, servicii anexe (reduceri, garanţii, service după
vânzare, termene de livrare).

Probe de evaluare
Probe orale/ scrise/ practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să consulte
informaţii referitoare la produse şi servicii conform criteriilor de performanţă a) ,b), c),d) în
condiţiile de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 95


Titlul unităţii: 21. Analiza pieţei

Competenţa nr. 5: Formulează oferte de preţ

Criterii de performanţă:
(a) Identificarea elementelor negociabile intr-o vânzare
(b) Diferenţierea categoriilor de preţuri
(c) Calcularea diferitelor categorii de preţuri
(d) Recunoaşterea diferitelor strategii de preţ

Condiţii de aplicabilitate:
Elemente negociabile: reduceri de preţ, tipul de plata
Categorii de preţuri: preţ de vânzare, preţ promoţional, preţ psihologic, preţuri umbrelă,
preţ de prestigiu, preţ momeală, preţuri magice(terminate în 9), preţuri
diferenţiate, preţuri de licitaţie, tarife
Strategii de preţ: după nivelul preţurilor, orientate după costuri, orientare după
concurenţă, după cerere

Probe de evaluare
Probe orale/ scrise/ practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să formuleze oferte
de preţ conform criteriilor de performanţă(a) ,(b), (c), (d) în condiţiile de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 96


Titlul unităţii: 21. Analiza pieţei

Competenţa 6: Aplică diverse componente ale mixului promoţional

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea unor media cât mai diferite.


(b) Identificarea tehnicilor moderne de promovare
(c) Identificarea caracteristicilor constitutive ale imaginii de marcă a unui agent economic.

Condiţii de aplicabilitate :
Media: ziare , reviste, televiziunea, radioul, cinema, panouri publicitare, târguri şi expoziţii, pliante,
broşuri, fluturaşi, cadouri promoţionale, Internet

Tehnici moderne: marketingul direct, e-comerţ, metode interactive de comunicare


Caracteristici constitutive: firma, emblema, numele,amplasare,aria de atracţie,disponibilitatea
produselor şi serviciilor, ambianţa, comportamentul personalului,
ţinuta personalului

Probe de evaluare

Probe orale/practice/ scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice
diverse componente ale mixului promoţional conform criteriilor de performanţă a),b),c) în
conformitate cu condiţiile de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 97


Titlul unităţii 22. Statistică şi analiză economică

Nivel: 3
Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Sistematizează date elementare.

2. Analizează distribuţii.

3. Determină dinamica fenomenelor economice.

4. Analizează indicatorii economici de la nivelul agentului economic.

Tehnician în activităţi economice 98


Titlul unităţii: 22. Statistică şi analiză economică

Competenţa nr. 1: Sistematizează date elementare

Criterii de performanţă:
(a) Identificarea surselor de date statistice

b) Centralizarea datelor elementare

) Gruparea datelor elementare

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de date: anuare statistice, reviste, broşuri,documente de evidenţă,experienţa proprie, a


grupului de prieteni sau cunoscuţi

Centralizare: simplă sau pe grupe

Grupare: pe variante sau pe intervale

Probe de evaluare
Probe scrise/orale/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să sistematizeze
date elementare conform criteriilor de performanţă (a) ,(b) ,(c) în condiţiile de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 99


Titlul unităţii : 22. Statistică şi analiză economică

Competenţa nr. 2: Analizează distribuţii

Criterii de performanţă:
Calcularea indicatorilor tendinţei centrale

Caracterizarea distribuţiei rezultate

Interpretarea rezultatelor obţinut.

Reprezentarea grafică a distribuţiei rezultate

Condiţii de aplicabilitate:
Indicatorii tendinţei centrale: media, mediana, modulul

Caracterizare : structură, omogenitate, formă

Interpretarea rezultatelor: prin comparaţie: simetrie, asimetrie, omogenitate,


eterogenitate

Reprezentări grafice: histograma, poligonul frecvenţelor, curbele cumulative ale


frecvenţelor, dreptunghiul si cercul de structura

Probe de evaluare
Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să caracterizeze
distribuţii conform criteriilor de performanţă (a) ,(b),( c),(d) în condiţiile de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 100


Titlul unităţii: 22. Statistică şi analiză economică

Competenţa nr.3: Determină dinamica fenomenelor economice

Criterii de performanţă:
Calcularea şi interpretarea indicatorilor seriilor dinamice
Reprezentarea grafică a seriilor dinamice
Calcularea indicilor individuali şi de grup cu ajutorul echipamentului de specialitate
Interpretarea indicilor individuali şi de grup

_____________________________________________________________________
Condiţii de aplicabilitate:

Indicatorii seriilor dinamice: absoluţi, relativi şi medii

Reprezentare grafică: diagrama prin coloane, benzi, cronograma

Indici individuali şi de grup: indicii volumului fizic, indicii preţului, indicii valorii

Echipament de calcul: calculator de birou, computer, soft de specialitate

Interpretarea: verificarea relaţiilor care exista între indici şi între modificările


absolute

Probe de evaluare
Probe orale / practice /scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze
dinamica fenomenelor economice conform criteriilor de performanţă (a),(b),(c), (d) în condiţiile de
aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 101


Titlul unităţii: 22. Statistică şi analiză economică

Competenţa nr.4: Analizează indicatorii economici de la nivelul agentului economic

Criterii de performanţă:
Calcularea indicatorilor economici la nivelul agentului economic
Interpretarea indicatorilor calculaţi
Reprezentarea grafică a indicatorilor calculaţi

_____________________________________________________________________
Condiţii de aplicabilitate:
Indicatorii economici : ai potenţialului intern, ai cheltuielilor şi indicatori valorici de
rezultate

Interpretare: caracterizarea structurii şi a dinamicii,extrapolarea trendului

Reprezentări grafice: histograma, poligonul frecvenţelor, curbele cumulative ale


frecvenţelor, dreptunghiul şi cercul de structură

Probe de evaluare
Probe orale / practice /scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze
dinamica fenomenelor economice conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) în condiţiile de
aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 102


Titlul unităţi: 23. Negocierea în afaceri
Nivel : 3
Valoare Credit: 2.0

Competenţe:
1. Aplică tehnici de comunicare în negociere.
2. Pregăteşte negocierile.
3. Utilizează strategii şi tactici de negociere.

Tehnician în activităţi economice 103


Titlul unităţii: 23. Negocierea în afaceri

Competenţa 1 : Aplică tehnici de comunicare în negociere

Criterii de performanţă:
(a) Alegerea tipului de comunicare verbală adecvat în negociere.
(b) Utilizează comunicarea scrisă în negociere.
(c) Aplicarea elementelor de comunicare nonverbală în negociere.

Condiţii de aplicabilitate:
Comunicare orală: forme de comunicare orală, reguli, stiluri
de comunicare.
Comunicare scrisă: redactarea invitaţiilor, redactarea raportului,
corespondenţa de ofertare.

Comunicare nonverbală: comunicarea prin ţinută, poziţie şi mişcare,


caracteristicile fizice, comportamentul personal,
ticurile verbale sau gesturile, ţinuta vestimentară,
modul de folosire a timpului.

Probe de evaluare :
Probe orale/scrise/practice de evaluare prin care elevul este capabil să aplice tehnici de
comunicare în negociere, în condiţii de simulare conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c), în
condiţiile de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 104


Titlul unităţii: 23. Negocierea în afaceri

Competenţa 2 Pregăteşte negocierile

Criterii de performanţă:
(a) Consultă logistica negocierilor
(b) Analizează locul de desfăşurare al negocierilor
(c) Stabilirea ordinii de zi a negocierii
(d) Intocmirea documentelor şi dosarelor de negociere

Condiţii de aplicabilitate:

Logistica
negocierilor: componenţa echipei şi conducătorul, locul şi data negocierii, momentul
începeri negocierii , rezolvarea formalităţilor de deplasare, stabilirea de
comun acord cu partenerul a programului social.
Locul de
desfăşurare: sediul uneia dintre părţi sau teren neutru încăperea de desfăşurare a
negocierii, sala de desfăşurare, mobila, săli anexe, bufetul.
Ordinea de zi: stabilită prin mandatul de negociere sau prin consultare cu parte
parteneră.
Documente: planul de negociere (scopul negocierii, obiectivele maxime şi
minime, modul şi poziţiile de tratare, variantele de oferte de
negociere, variantele de formulări, argumente şi contraargumente, posibilităţi de
compromis).
Dosare: dosarul tehnic, dosarul comercial, dosarul privind conjunctura
pieţei, dosarul concurenţei, dosarului partenerului de negociere, dosarul economico-
financiar.

Probe de evaluare :
Probe scrise/ practice prin care elevul este capabil să pregătească negocierile
în condiţii de simulare conform criteriilor de performanţă a, b, c, d în condiţii de aplicabilitate
date.

Tehnician în activităţi economice 105


Titlul unităţii: 23. Negocierea în afaceri

Competenţa 3: Utilizează strategii , tehnici şi tactici de negociere

Criterii de performanţă:
(a) Analizarea factorilor care stau la baza alegerii strategiei.
(b) Identificarea tipului de strategie de negociere adecvat.
(c) Alegerea tacticilor şi tehnicilor adecvate.
(d) Negocierea ofertelor.

Condiţii de aplicabilitate:
Factori: conjunctură (internă sau internaţională); resursele financiare,
umane şi materiale; posibile acţiuni ale partenerului.
Strategii de
negociere: directe, indirecte, conflictuale, cooperative.

Alegere: în funcţie de: împrejurările specifice în care are loc


negocierea, scopul urmărit şi mijloacele de care se dispune,
acţiunile partenerului, tehnicile folosite
Tactici si tehnici
de negociere: defensive, ofensive

Negociere: contacte, runde de discuţii, hotărâri, pledoarii, schimburi de


informaţii, concesii, obiecţii, schimburi de mesaje,
argumentaţia, persuasiunea, acordul., stabilirea rezultatelor
negocierilor, analizarea negocierilor.

Probe de evaluare :
Probe orale/ practice de evaluare prin care elevul este capabil să utilizeze strategii şi
tactici de negociere în condiţii de simulare, conform criteriilor de performanţă a, b, c, d, în condiţii
de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 106


Titlul unităţii: 24 Utilizarea calculatorului în contabilitate

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Aplica strategii de îmbunătăţire a activităţii la locul de muncă prin


utlilizarea softului specializat

2..Analizează structura softului.

3. Implementează softului specializat la locul de muncă.

Tehnician în activităţi economice 107


Titlul unităţii: 24. Utilizarea calculatorului în contabilitate

Competenţa 1: Aplica strategii de îmbunătăţire a activităţii la locul de muncă prin utlilizarea


softului specializat

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea tipurilor de softului specializate necesare locului de muncă

(b) Evaluarea softurilor identificate

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de softuri: pentru calculul salariilor, clienţi – furnizori – stocuri,


gestiuneamijloacelor fixe, evidenţă încasări şi plăţi pentru obţinerea
registrului de casă

Evaluare Avantaje /dezavantaje, preţ, timp de operare, viteza de lucru, calitatea


informaţiilor rezultate, accesibilitatea softului.

Probe de evaluare

Probe orale/ practice de evaluare prin care elevul este capabil să dezvolte strategii de îmbunătăţire
a muncii la locul de muncă prin utilizarea softului specializat , conform criteriilor de performanţă
(a), (b) în condiţii de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 108


Titlul unităţii: 24. Utilizarea calculatorului în contabilitate

Competenţa 2: Analizează structura softului.

Criterii de performanţă:

(a) Instruirea privind utilizarea softului


(b) Identificarea structurii softului.
(c) Accesarea meniurilor, ferestrelor, iconurilor

Condiţii de aplicabilitate:

Instruire: consultarea ghidului de utilizare

Structură
soft: meniuri, ferestre, iconuri

Accesare: direct de la tastatură sau din bara de unelte pentru a vizualiza modul
de prezentare al programului.

Probe de evaluare

Probe orale/ practice de evaluare prin care elevul este capabil să analizeze structura softului,
conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) în condiţii de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 109


Titlul unităţii 24.Utilizarea calculatorului în contabilitate

Competenţa 3: Implementează softul specializat la locul de munca.

Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea documentelor ce urmează a fi prelucrate.

(b) Introducerea datelor .

(c) Derularea programului.

(d) Listarea situaţiilor necesare.

(e) Evaluarea performantelor.

Condiţii de aplicabilitate:

Pregătirea
documentelor: dacă aparţin perioadei de inregistrare curente, sortarea pe categorii de
evenimente şi tranzacţii,
Introducerea
documentelor: pentru vânzări (comenzi, avize de expediţie, facturi, chitanţe fiscale,
încasări client), pentru cumpărări (comenzi,note de recepţie şi
constatare de diferenţe, facturi, chitanţe fiscale, plăţi furnizori) fără a
greşi sumele, respectând datele de identificare ale documentului,

Derulare : utilizând comenzile conform subsistemului informatic,

Listarea: pe ecran sau pe hârtie

Evaluare: în funcţie de calitatea informaţiilor şi a situaţiilor finale obţinute.

Probe de evaluare

Probe orale/ practice de evaluare prin care elevul este capabil să dezvolte strategii de îmbunătăţire
a muncii la locul de muncă prin utilizarea softului specializat , conform criteriilor de performanţă
(a), (b), (c), (d), (e) în condiţii de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 110


Titlul unităţii: 25. Instrumente de plată

Nivel: 3

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Caracterizează modalităţile de plată.

2. Utilizează instrumente de plată.

Tehnician în activităţi economice 111


Titlul unităţii: 25. Instrumente de plată

Competenţa 1: Caracterizează instrumentele de plată.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea modalităţilor de plată.

(b) Prezentarea instrumentelor de plată.

Condiţii de aplicabilitate:

Modalităţi de
plată: numerarul, viramentul (transferul banilor dintr-un cont în altul), mijloace electronice
( cărţi magnetice).
Instrumente
de plată: dispoziţie de plată/încasare cu numerar, ordin de plată, cec, cambie, bilet la
ordin, cărţi de plată.

Prezentare: structură, reguli de completare, menţiuni obligatorii, operaţiuni de regres şi


de protest, posibilităţi de transmitere (gir, cesiune de creanţă), tipuri.

Probe de evaluare

Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze instrumentele de
plată conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Tehnician în activităţi economice 112


Titlul unităţii: 25. Instrumente de plată

Competenţa 2: Utilizează instrumente de plată.

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea circuitului instrumentelor de plată.

(b) Completarea instrumentelor de plată.

Condiţii de aplicabilitate:

Circuitul instrumentelor
de plată: în funcţie de clientul plătitor şi clientul beneficiar (local,
intrajudeţean, interjudeţean).

Completarea: electronic sau manual, respectând regulile de completare.

Probe de evaluare

Probe scrise/ orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze
instrumentele de plată conform criteriilor de performanţă (a), (b), şi în condiţiile de aplicabilitate
date.

Tehnician în activităţi economice 113