Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

Şcoala Gimnazială Geaca,Com.Geaca


Com. Geaca nr. 254, jud. Cluj
Nr. Tel: 0264287500; 0264554445
Nr.fax:0264287500
e-mail:scoalageaca@yahoo.com
Nr............../........................

Raport privind situația corigenților la limba engleză pe semestrul I


An școlar 2019-2020

Disciplina: Lb. engleză


Elevi corigenti: Jecan Luca (clasa aII-a), Ciurcui Maria (clasa aII-a), Lăcătuș Rareș (clasa aII-
a), Pap Bogdan (clasa aIII-a) ,Jecan Ionut (clasa aIV-a), Ciurcui Adrian Mauro(clasa aIV-a).
Clasele: II, III, IV

Pornind de la cunoașterea realității socio-economice individuale și de evaluarea nivelului


de performanțe cognitive ale elevilor, s-au avut în vedere următoarele aspecte în scopul
remedierii deficiențelor de învățare:
- Întocmirea programului de remediere;
- Monitorizarea progresului școlar;
- Identificarea punctelor slabe/ forte ale elevilor;
- Stabilirea priorităților de învățare.
Elevii clasei a II-a, aIII-a și a IV-a au avut un program bine stabilit de pregatire ( marți,
13.30- 14.40(elevii claselor a IV-a, aIII-a), vineri, ora 12.30-13.30(elevii claselor a II-a). În
cadrul orelor s-a utilizat manualul Comunicare în Limba engleză, clasa aII-a manualul de clasa
a III-a, Lb Modernă engleză, manulaul de clasa a IV-a, Lb. Modernă engleză, dar și fișe de lucru
din caiete speciale, ed Booklet. Temele abordate au fost în concordanță cu programa școlară.
În semestrul al II-lea, în cadrul orelor de curs, dar și al orelor de pregătire suplimentară,
am efectuat activități de recuperare și aprofundare, care au vizat remedierea problemelor de
limbă străină: înțelegrea unui fragment, scrierea după dictare a unor propoziții/ cuvinte,
traducerea unor propoziții/ cuvinte în limba română sau engleză, transcrierea și rezolvarea
corectă a unor exerciții, ascultare, citire, portofoliul.
Predarea lecțiilor noi a fost îndreptată către toți elevii, ținându-se cont de nivelul fiecăruia
(predare diferențiată în timpul orelor de curs). În felul acesta elevii reușesc să transcrie corect un
exercițiu din carte sau de pe tablă, citesc dialoguri scurte , traduc corect unele cuvinte simple, și-
au însușit expresii din sfera tematică a: saluturilor, numerelor, culorilor, animalelor, zielelor
săptâmânii etc, expresii pe care elevii nu le stăpâneau în semestrul I.
S-a insistat asupra unor norme de vorbire- citire- scriere, însoțite de explicații, am
corectat sistematic temele și fișele de lucru ale elevilor, explicându-le, de fiecare dată, unde au
greșit, cu scopul consolidării unor competențe solide de folosirea corectă a structurilor
ortografice și gramaticale tipice limbii engleze.
Elevii au fost recompensați pentru reușitele lor ( ex: rezolvarea unui exercițiu corect,
dictare fără greșeli, pronunția corectă a unor cuvinte etc) cu aprecieri verbale, buline de diferite
culori, ștampile cu diferite încurajări în lb engleză și calificative. În felul acesta am reușit să îi
motivez sau să le stârnesc spiritul de competiție, reușind astfel să notez activitate lor cu
calificative suficiente pentru a promova clasa.

Întocmit,
Prof. Remeș Cristina