Sunteți pe pagina 1din 13

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

Şcoala Gimnazială Geaca,Com.Geaca


Com. Geaca nr. 254, jud. Cluj
Nr. Tel: 0264287500; 0264554445
Nr.fax:0264287500
e-mail:scoalageaca@yahoo.com
Nr............../........................

RAPORT DE ACTIVITATE ONLINE

LUNA MARTIE 2020

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI : REMES VIORELA CRISTINA

SPECIALITATEA: LIMBA SI LITERATURA ENGLEZĂ

PERIOADA EVALUATĂ : MARTIE

În luna MARTIE, perioada 16-27 Martie, an şcolar 2019- 2020 am realizat activitate
didactică online cu elevii Școlii Gimnaziale Geaca. În perioada 30 martie-3 aprilie 2020 a fost
fixat Programul Național Școala Altfel. În acea săptămână, elevii au primit zilnic materiale
video, filmulețe, jocuri, activități preactice. Toate aceste materiale au fost postate pe pagina de
facebook a Școlii Gimnaziale Geaca. https://www.facebook.com/scoalageaca/?ref=bookmarks

1. Proiectarea activităţii:

Am contactat diriginții și învățătorii pentru a afla modalitatea elevilor de a comunica în


această perioadă. O parte dintre ei au avut posibilitatea, o parte nu. Am identificat resursele
informaţionale adecvate conţinutului stabilit şi am selectat activităţi şi situaţii de lucru ,astfel încât
acestea să capete un caracter antrenant, în concordanţă cu nivelul clasei, stilurile de învăţare ale elevilor
şi cunoştinţele lor anterioare.
2. Realizarea activităţii didactice:

Mijloacele prin care ei au putut comunica au fost fie telefonul, fie calculatorul/laptopul.
Am creat grupuri pe pagina de socializare Facebook, am uitlizat Messenger-ul, Yahoo Mail.
Mi-am construit demersul didactic pe principiul învăţării conştiente, utilizând metode moderne
activ- participative centrate pe elev.

Am căutat să folosesc mai mult manualul de la clasă, manualul auxiliar, fișe de lucru,
dar totodată, am ales să utilizez și materiale video-audio (cântecele, povești, explicații, jocuri).
După fiecare temă propusă, elevii aveau un termen bine stabilit pentru realizarea acesteia. Am
încercat să imprim elevilor formarea deprinderilor de studiu individual în vederea dezvoltării

1
competenţelor de „a învăţa să înveţi” realizând de asemenea şi diseminarea, evaluarea şi
valorizarea activităţilor realizate.

Am ales să respect planificarea pentru fiecare clasă în parte. Am reușit să am o


comunicare mai bună cu elevii de gimnaziu. Elevilor din clasele primare le-am transmis să
urmeze exercițiile din manual de la lecțiile curente sau exerciții din manualul auxiliar.
Conform planificării, elevii de gimanziu au avut de recapitulat lecțiile anterioare sau să
realizeze anumite proiecte.

Clasa a V-a, Manual Limba Modernă 1, lb. Engleză, ed Litera- Rezolvarea Progress-
check-ului 3, pg 89. După rezolvarea testului, am încercat să corectăm împreună. Elevii au
primit suplimentar fișe de lucru, teste on-line, am utilizat site-ul http://rapiduldeengleza.ro/.

Clasa aVI-a, Manual Limba Modernă 1, lb. Engleză, ed Uniscan- Rezolvarea unor
exerciții de la paginile 82,83. După rezolvarea acestora , am corectat, iar mai apoi elevii au
primit exerciții recapitulative cu Timpul Trecut. Am utilizat site-urile http://rapiduldeengleza.ro/.,
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary .

Clasa aVII-a, Manual Limba Modernă 1, lb. Engleză, ed Litera- Rezolvarea Rezolvarea
Progress-check , pg 82, rezolvarea a fost realizată individual de către elevi, mai apoi am
corectat împreună. Am utilizat ca suport site-ul: http://rapiduldeengleza.ro/.

Clasa aVIII-a, Manual Reward Intermediate, ed Heinemann. Rezolvarea Progress-check 26-30,


pg 72. rezolvarea a fost realizată individual de către elevi, mai apoi am corectat împreună. Am
utilizat ca suport site-ul: http://rapiduldeengleza.ro/.

Elevii din clasele primare au lucrat exerciții din manual, fișe de lucru, desene,
ascultarea unor cântece în limba engleză, jocuri. Totodată, le-am pus la dispoziție următoarele
site-uri:https://learnenglishkids.britishcouncil.org/,
https://www.youtube.com/channel/UC6YxUEHobzhK2ysYEUni42w?
fbclid=IwAR3YvVD7rVAr6eHJ5Fm1Y19UyavfbEQBeCweFzOMRATL9Xxat6DrLJ6R-Lo,
kidsartncraft.com.

Evaluarea rezultatelor învăţării:

În vederea evaluarii am asigurat transparenţa criteriilor, a procedurilor de evaluare şi


cât și rezultatele activităţilor de evaluare.

Elevii au făcut poze tuturor temelor realizate,desenelor, fișelor de lucru, urmând apoi să
mi le trimită pentru a fi corectate. După adunarea materialelor, am discutat cu elevii
nelămuririle lor privind tema, greșelile unor exerciții. În felul acesta am reușit să coordonez
activitatea elevilor.

2
PUNCTE TARI:

- relaţia bună dintre diriginţi/profesori şi majoritatea elevilor;


- receptarea mesajelor transmise prin intermediul internetului;
-posibilitatea elevului de a utiliza site-uri propuse de profesor;
- existența site-ului școlii și a unor grupui pe internet pentru a comunica mai bine cu
părinții și elevii;
- responsabilizarea elevului.

PUNCTE SLABE:

- lipsa totală a mijloacelor de comunicare, a internetului în rândul elevilor;


- înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu unii elevi și părinți;
- insuficienta implicare a familiei și comunității locale în activitățile desfășurate;
- elevii nu reușesc să țină pasul cu noua metodă de predare-învățare;
- tratarea cu superficialitate a rezolvării cerințelor.

Prof. Remes Viorela Cristina

3
ANEXE

 Clasa aV-a

4
 Clasa aVI-a

Recapitulare/Fisa de lucru

Simple Past

Rules: (Reguli)
1. Past Simple is the tense that refers to actions completed in the past.
2. Past Simple requires the second form of the verb.

3. Verbs may be regular or irregular. This is reflected in their second form.

How do I recognize Past Simple?- Cum recunosc un timp trecut?

Past Simple is often marked by explicit or implicit adverbs or time expressions.

 yesterday, yesterday morning, the day before yesterday


 last evening, last week, last month, last September, last summer, last year

 one week ago, two months ago, three years ago

 specific dates or months (if they are in the past): on the 1st of March, in May

 implicit reference (it is obvious that we are referring to the past): As a teenager, he played
video games a lot.

Regular and irregular verbs

English verbs may be regular or irregular. This is linked to their second form. For Past Simple, we
need the second form of the verb, which is formed like this:

 Regular verbs have regular second forms. They take an -ed at the end of the first
form. e.g.: (to) watch - watched
 Irregular verbs have irregular second forms. These can only be learned by heart or by
practice. e.g.: (to) drink – drank

5
Exercise 1

In this exercise, we will practise the adverbs and the time expressions used with Past
Simple. Complete the translations of the following Past Simple sentences:

1. Clara s-a uitat la TV ieri.


Clara watched TV  .
2. Școala a început acum o lună.
School started  .

3. Am vorbit cu profesorul la telefon săptămâna trecută.


I talked to the professor on the telephone  .

4. A: Am vizitat Parisul în noiembrie? B: Nu, nu l-am vizitat. Am vizitat


Parisul în decembrie.
A: Did we visit Paris  ? B: No, we didn't. We visited
Paris in December.

5. Ei au gătit pizza alaltăieri.


They cooked pizza  .

6. Aseară, Ruby a băut ceai și s-a uitat la un film pe laptop.


, Ruby drank tea and watched a movie on her laptop.

7. El a condus până la țară weekendul trecut.


He drove to the countryside  .

8. Ai cumpărat o mașină de spălat nouă acum două săptămâni.


You bought a new washing machine  .

9. A: Ți-ai cumpărat noua mașină luna trecută? B: Da.


A: Did you buy your new car  ? B: Yes, I did.

10. Brian nu a cumpărat televizorul acesta acum două zile. L-a cumpărat
sâmbătă.
Brian didn't buy this TV  . He bought it on
Saturday.

Exercise 2

6
This exercise is about appliances and devices. Choose the option that fits best.

1. Yesterday, I bought my wife .......... . She hates doing the dishes.


a washing machine  a dishwasher  a blender
2. Your hair looks pretty. Did you dry it with the new ..........?
hair dryer  electric shaver  air conditioner

3. It was too hot last week, so we turned on .......... .


the cooker hood  the air conditioner  the oven

4. She made really good coffee with our new .......... .


coffee maker  coffee grinder  sandwich maker

5. I forgot the bread in .......... for too long and it got burnt.
the freezer  the sandwich maker  the toaster

6. My husband didn't find .......... at the store, so we still don't have where to
keep the food.
a TV set  a fridge  an epilator

7. Jeremy didn't clean .......... when he finished cooking. I'm so angry with
him!
the cooker  the dishwasher  the cell phone

8. Ruby drove to the shopping center and bought .......... – she needs it for
school.
a hair dryer  a laptop  a fridge

9. Did you turn off ........... when you finished cooking?


the dishwasher  the cooker hood  the radio

10. George and Freddie listened to .......... last evening.


the radio  the telephone  the cell phone

Exercise 3

In this exercise, we will practise the second (past simple) form of regular verbs.

1. Brian   late at her birthday party and she was upset. (to arrive)
2. I   you, but the line was busy. (to call)

3. They   my favorite dessert – marshmellows. (to cook)

7
4. Ruby   her homework on time. (to finish)

5. We   here almost a decade ago. (to move)

6. Last summer, you   video games a lot. (to play)

7. The TV show   an hour late. (to start)

8. We   for hours, but we couldn't reach a conclusion. (to talk)

9. Clara and Jeremy   to the USA in February. (to travel)

10. He   an interesting documentary last night. (to watch)

 Clasa aVII-a

REVISION/ recapitulare
What's the difference? Present Perfect and Past Simple

Present Perfect Simple Past Simple

Unfinished actions that started in the


Finished actions:
past and continue to the present:
I knew Julie for ten years (but then she
I've known Julie for ten years
moved away and we lost touch).
(and I still know her).

A finished action in someone's life


A finished action in someone's life (when the
(when the person is still alive: life
person is dead):
experience):
My great-grandmother went to Mexico
My brother has been to Mexico
three times.
three times.

A finished action with a result in the A finished action with no result in the present:
present:
I lost my keys yesterday. It was terrible!
I've lost my keys! (The result is (Now there is no result. I got new keys
that I can't get into my house now). yesterday).

With an unfinished time word (this With a finished time word (last week, last

8
week, this month, today): month, yesterday):
I've seen John this week. I saw John last week.
Vă rog să rezolvați exercițiile de mai jos în caietul de clasă până miercuri, 25 martie
2020!!!!

După rezolvarea acestora, vă rog să completați în caiete Progress-check-ul de la


pagina 82, din manualul de limba engleză, până luni, 30 martie 2020!!!

Spor la treabă!

Exercises

A) Underline the correct one


1) I lost – have lost my wallet. I cannot find it anywhere. I looked – have looked at the
bedroom but it wasn’t there.
2) I didn’t sell – haven’t sold my car. I decided – have decided to keep it.
3) Didn’t you finish – haven’t you finished your work yet?
4) They went – have gone to New York. They must be having great time. Last semester
I was – have been there and I had – have had wonderful time.
5) Selma lived – has lived in Qatar for two years. Last month she moved – has moved
to Barcelona.
6) I was – have been born in Sydney but I lived – have lived in Canberra.
7) “Did she help – has he helped you with your Spanish exam?”
“No, he didn’t – hasn’t. He is busy.”
8) My father was – has been very busy recently.
9) We bought – have bought a new house. It has got a very large garden.
10) She was – has been a teacher when she was – has been 21.

B) Fill in the blanks with the given time expressions.


last month – since 2003 – in 1978 – just (2)- already – yesterday – yet (2) – last
summer – ever – ten minutes ago

1) I haven’t watered the flowers ________.


2) ________, I bought a mobile phone but I lost it.
3) My family has lived in Dubai ________.
4) The train left ________. I missed it.

9
5) I graduated from high school ________.
6) Haven’t you made up your mind ________?
7) He has ________ painted the benches. They are wet.
8) Have you ________ been to Istanbul?
9) It was very cold ________ but today it is warm and sunny.
10) We have ________ found a new servant.
11) We were in Hawaii ________. It was an unbelievable holiday.
12) I have ________ phoned Melisa. She is fine. We don’t need to phone her again.
C) Rewrite the sentences.
1) I prepared the table a few minutes ago. ( just )
__________________________________________.
2) She has already done the washing up. ( an hour ago )
____________________________________.
3) We didn’t get ready for the party. ( yet )
___________________________________________.
4) Have you ever visited an orphanage? ( last year )
______________________________________.
5) Uncle Tom took me to the school today. ( already )
_______________________________________.
6) Dorothy has just watered the flowers. ( two minutes ago )
________________________________.
7) They have never been to Bangkok. ( in the past )
____________________________________.
8) Haven’t you put on your jacket yet? ( in the morning )
__________________________________.
9) The clients have complained about the products for hours. ( this afternoon )
_____________________________________________.
10) I didn’t play chess last year. ( since )
_____________________________________________.
11) The children didn’t turn back from the school. ( yet )
_____________________________________________.
12) My father has just come in. ( one minute ago )
_____________________________________________.
13) Susan didn’t spend her summer in Italy last year. ( never )
_____________________________________________.

10
 Clasa aVIII-a

REPORTED SPEECH STATEMENTS/


RECAPITULARE

1. Simple Present → Simple Past

Direct Speech Reported Speech

Peter: “I work in the garden.” Peter said (that) he worked in the garden.

2. Simple Past, Present Perfect, Past Perfect → Past Perfect

Direct Speech Reported Speech

Peter: “I worked in the garden.”

Peter: “I have worked in the garden.” Peter said (that) he had worked in the garden.

Peter: “I had worked in the garden.”

11
3. Auxiliaries, Modals

Direct Speech Reported Speech

Peter: “I will work in the garden.” Peter said (that) he would work in the garden.

Peter: “I can work in the garden.” Peter said (that) he could work in the garden.

Peter: “I may work in the garden.” Peter said (that) he might work in the garden.

Peter: “I would work in the garden.” Peter said (that) he would work in the garden.

 could could
 might might

 should should

 ought to ought to

4. Present Progressive → Past Progressive

Direct Speech Reported Speech

Peter: “I'm working in the garden.” Peter said (that) he was working in the garden.

Peter: “I was working in the garden.” Peter said (that) he had been working in the
garden.

Peter: “I have been working in the


garden.”

12
Peter: “I had been working in the
garden.”

TIME REFERENCE CHANGES

Direct Speech Reported Speech

today that day

now then

yesterday the day before

… days ago … days before

last week the week before

next year the following year

tomorrow the next day / the following day

here there

this that

these those

13