Sunteți pe pagina 1din 7

MUŞCHII MEMBRULUI INFERIOR

VASCULARI-
DENUMIRE ORIGINE INSERŢIE ACŢIUNE INERVAŢIE
ZAŢIE
MUŞCHII BAZINULUI
M. ILIO-PSOAS - alcatuit din psoas mare şi iliac
-partea infero-laterală a
corpului ultimei vertebre -ilio-psoasul flectează
coapsa pe bazin şi îi
dorsale;
-faţa laterală a corpurilor imprimă o mişcare de
-pe trohanterul mic printr-un rotaţie dinspre medial spre -ramuri
M. PSOAS MARE primelor 4 vertebre lombare
tendon comun cu m.iliac lateral;
-arterele lombare,
colaterale,
GRUPA MUSCULARĂ -pe discurile intervetebrale ilio-lombară,
-când ia punct fix pe femur scurte din
ANTERIOARĂ corespunzătoare;
flectează coloana şi bazinul;
circumflexă iliacă
plexul lombar şi
-procesele costiforme ale profundă şi artera
-când ia punct fix pe bazin 1-2 ramuri din
vertebrelor lombare obturatorie.
şi coloană intervine în n.femural.
-fosa iliacă şi marginea locomoţie ducând coapsa
-pe trohanterul mic printr-un
medială a crestei iliace;
M. ILIAC -pe ligamentul ilio-lombar;
tendon comun cu m.psoas dinspre anterior spre
mare posterior
-posterior şi pe sacrum
PLANUL PROFUND

GRUPA -abductor al coapsei;


MUSCULARĂ -contracţia fasciculelor ant.
-suprafaţa gluteală cuprinsă -ramul profund al
-marginea anterioară a determină rotaţia medială; -N.gluteu
POSTERIORĂ M.GLUTEU MIC între liniile gluteale anterioară
trohanterului mare - contracţia fasciculelor
a.gluteale
superior
şi inferioară superioare
post. determină rotaţia
laterală.
-faţa ant. a vertebrelor -a.sacrală laterală -ram colateral
sacrate 2,3,4 inferioară; al plexului
-marginea superioară a -rotator lateral, abductor şi -a.iliacă internă, sacral.
M.PIRIFORM trohanterului mare extensor al coapsei. -a.gluteală
superioară, şi
inferioară
-faţa medială a membranei
obturatorii;
-faţa medială a ramurii
ischio-pubiene; -puternic rotator lateral al -ram colateral
M.OBTURATOR -faţa medială a trohanterului
-supraf.osoasă ce coapsei (împreună cu cei 2 -artera obturatorie al plexului
INTERN corespunde fundului
mare
gemeni). sacral.
acetabulului;
-pe faţa profundă a fasciei
sale.
M.GEMENI:SUPERIOR -gemenul sup. pe faţa -se termină pe tendonul -rotatori laterali ai coapsei -artera obturatorie -ram colateral
ŞI INFERIOR laterală a spinei ischiadice; m.obturator intern şi se va împreună cu obturatorul al plexului
- gemenul inf. pe insera pe faţa medială a intern
sacral.
tuberozitatea ischiadică. trohanterului mare.
-faţa laterală a cadrului osos
M.OBTURATOR -a.gluteală
al găurii obturate; -pe fundul fosei trohanterice. -rotator lateral al coapsei. -n.obturator
EXTERN inferioară
-bandeleta subpubiană.
-a.gluteală
inferioară, -ram colateral
-faţa laterală a tuberozităţii -rotator lateral al coapsei;
M.PĂTRAT FEMURAL ischiadice.
-pe creasta intertrohanterică.
-adductor al coapsei.
obturatorie şi al plexului
circumflexă sacral.
femurală medială.
PLANUL SUPERFICIAL MIJLOCIUPLANUL -fasciculele posterioare
produc extensie şi rotaţie
-suprafaţa osoasă gluteală
laterală a coapsei;
cuprinsă între liniile gluteale -a.gluteală
- fasciculele anterioare
anterioară şi posterioară; inferioară şi ramul -n.gluteal
-pe creasta oblică de pe faţa produc flexie şi rotaţie
M.GLUTEU MIJLOCIU -3/4 anterioare ale marginii
laterală a trohanterului mare. medială a coapsei;
profun al a. superior (ram al
laterale a crestei iliace; gluteale plexului sacral).
-fasciculele mijlocii produc o
-faţa profundă a fasciei ce-l superioare.
puternică abducţie
acoperă.
-dacă ia punct fix pe bazin
este adductor al coapsei.
- suprafaţa gluteală a osului -fibrele superficiale se
iliac, posterior liniei gluteale termină pe marginea
posterioare; posterioară a tractul ilio-tibial; --a.gluteale
-extensor şi rotator lateral al
-1/4 postrioară a crestei -fibrele profunde se împart în superioară şi
coapsei;
iliace; 3: cele superioare pe ramura inferioară;
-fasciculele inferioare sunt -n.gluteu
M.GLUTEU MARE -pe creasta sacrată prin laterală de trifurcaţie a liniei
adductorii;
-a.circumflexă
inferior.
fascia ilio-lombară; aspre, cele mijlocii pe partea femurală laterală
-fasciculele superioare sunt
-pe cornul sacral, pe creasta superioară a buzei laterale a şi pudendală
abductorii.
sacrală laterală; liniei aspre şi cele inferioare internă.
-marginile laterale ale pe septul intermuscular
sacrumului şi coccisului. lateral.
-extensor al gambei;
-a.gluteală
-abductor şi rotator medial
M.TENSOR AL -pe spina iliacă antero- superioară şi -n.gluteu
-pe tractul ilio-tibial. al coapsei;
FASCIEI LATA superioară. circumflexă superior.
-tensor şi proiector anterior
femurală laterală.
al fasciei lata.
MUŞCHII COAPSEI
M.QUADRICEPS FEMURAL alcătiut din muşchii: drept femural, vasl lateral, vast medial şi vast intermediar.-
-pe spina iliacă antero- -cei patru muşchi se inseră
inferioară; terminal printr-un tendon
-suprafaţa rugoasă situată comun ce se formează la
M.DREPT FEMURAL deasupra sprâncenei câţiva centimetri deasupra -în ansamblu este un
-a.femurală
acetabulare, sub linia patelei; puternic extensor al gambei
profundă;
gluteală inferioară. -tendonul quadricepsului pe coapsă;
-a.circumflexă
-pe creasta ce limitează este împărţit în 3 planuri -în mers contracţia
femurală laterală;
inferior faţa laterală a tendinoase suprapuse: quadricepsului contibuie la
-vastul medial
trohanterului mare; 1.planul superficial (tendonul alungirea pasului prin
M.VAST LATERAL primeşte şi din
-pe buza laterală a crestei dreptului femural) se inseră extensia bruscă a -n.femural (ram
a.descendentă a
m.gluteu mare; pe marginea anterioară a genunchiului terminal al
genunchiului şi
-buza laterală a liniei aspre. bazei patelei şi pe -separat: plexului
a.supero-medială
-buza medială a liniei aspre; tuberozitatea tibiei; 1.m.drept femural lombar).
a genunchiului;
M.VAST MEDIAL -ramura medială de trifurcaţie 2.planul mijlociu (tendoanele determină si flexia coapsei
-vastul lateral
superioară a liniei aspre. vastilor medial şi lateral) se pe bazin şi extensia
primeşte ramuri
MUŞCHII REGIUNII inseră la baza patelei, genunchiului; abductor şi
din a.perforante şi
posterior dreptului femural; rotator lateral al şoldului.
ANTERIOARE -3/4 superioare ale feţelor 3.planul profund (tendonul 2.cei trei vaşti sunt puternici
a.supero-laterală
M.VAST anterioară şi laterală; vastului intermediar) se extensori ai genunchiului.
a popliteei.
INTERMEDIAR -pe marginile medială şi inseră la baza patelei dar
laterală ale femurului. posterior vastilor medial şi
lateral.
-se contractă odată cu
quadricepsul şi trage în sus
-pe faţa anterioară a bursa seroasă împiedicând
M.ARTICULAR AL -se termină pe bursa
femurului sub inserţia vasului inclavarea ei între
GENUNCHIULUI intermediar.
suprapatelară.
suprafeţele osoase (în
extensia gambei pe
coapsă).
-flexor al coapsei pe bazin;
-accesor abductor şi rotator -a.circumflexă
M.SATROIUS -pe spina iliacă antero- -ram di
-pe faţa medială a tibiei. lateral; laterală şi din
(CROITOR) superioară.
-stabilizator în extensia a.femurală.
n.femural.
puternică a genunchiului.
MUŞCHII REGIUNII -ramul posterior al
MEDIALE a.obturatorii; -ramul profund
-2/3 posterioare ale ramurii
-pe interstiţiul liniei aspre a -cel mai puternic adductor -a.circumflexă al n.obturator;
ischio-pubiene şi pe faţa
M.ADDUCTOR MARE laterală a tuberozităţii
femurului şi pe epicondilul al coapsei şi singurul femurală medială; -partea
medial. extensor din acest grup. -a.perforante şi inferioară şi de
ischiadice.
a.gluteală n.ischiadic.
inferioară.
M.ADDUCTOR SCURT -pe unghiul pubelui; -1/3 superioară a interstiţiului -adductor şi rotator lateral al -ramul anterior al -ramul
-ramura inferioară a pubelui. liniei aspre. coapsei; arterei obturatorii; superficial
-flexor al coapsei pe bazin. -a.circumflexă terminal al
femurală medială; n.obturator.
-a.perforante.
-ramul profund
-ramul anterior al
-porţiunea mijlocie a liniei al n.obturator;
-unghiul pubelui şi spina -adductor, flexor şi rotator arterei obturatorii;
M.ADDUCTOR LUNG acestuia.
aspre, de-a lungul buzei
lateral al coapsei. -a.circumflexă
-ram muscular
mediale. medial al
femurală laterală.
n.femural.
-pe creasta pectineală de la -ramuri din n.
eminenţa ilio-pectinee la femural, din
spina pubelui; ramul muscular
-pe linia mijlocie de trifurcaţie -adductor şi flexor al
-pe porţiunea invecinată medial al
M.PECTINEU supraf.pectineale;
superioară a liniei aspre a coapsei; -a.obturatorie.
n.femural şi din
femurului. -uşor rotator lateral.
-pe lig.COOPER şi pe faţa ramul
profundă a aponevrozei care- ant.superficial
l acoperă. al n.obturator.
-unghiul pubelui; -flexor al coapsei; -a.femurală
-partea superioară a feţei -ramul
-marginea simfizei pubiene şi -adductor al coapsei şi profundă;
M.GRACILIS ramura descendentă a
antero-mediale a tibiei la
rotator medial când -a.circumflexă
superficial al
nivelul labei de gâscă. n.obturator.
pubisului. genunchiul este extins. femurală medială.
-este o suprafaţă tringhiulară situată în partea antero-superioară a coapsei, subfascial. Baza este orientată superior şi formată de
TRIGONUL FEMURAL lig.inghinal, iar vârful inferior situat la intersecţie croitorului cu adductorul lung.Marginea laterală este marginea medială a croitorului,
SCARPA iar marginea medială este marginea laterală a adductorului lung. În acest trigon se află: prima porţiune a vaselor femurale cu
ramurile lor, vase şi noduli limfatici, ramul femural al n.genito-femural.
Tendonul terminal se împarte
în 3 fascicule:
-tendonul direct se inseră în -a.gluteală
partea posterioară a -extensor al coapsei; inferioară;
-partea laterală a tuberozităţii tuberozităţii mediale a tibiei; -flesor al genunchiului; -a.circumflexe
M.SEMIMEMBRANOS ischiadice -tendonul reflectat se fixează -slab rotator medial al femurale laterală
-n.ischiadic.
pe extremitatea anterioară a genunchiului. şi medială;
acestui şanţ; -a.perforante.
-tendonul recurent pe coaja
condiliană laterală.
-a.gluteală
-printr-un tendon comun cu -partea superioară a feţei inferioară; -n.ischiadic prin
capul lung al bicepsului pe mediale a tibiei constituind -extensor al coapsei; -a.circumflexe 2 ramuri:unul
MUŞCHII REGIUNII M.SEMITENDINOS faţa posterioară a planul profund al labei de -flesor al genunchiului; femurale laterală superior şi altul
POSTERIOARE tuberozităţii ischiadice. gâscă. şi medială; inferior.
-a.perforante.
-este un complex tendinos format din tendoanele m.:gracilis, croitor şi semitendinos.
LABA DE GÂSCĂ -in profunzime poate prezenta o bursă seroasă ce protejează laba de gâscă în timpul rotaţiei gambei.
-capul lung printr-un tendon
comun cu semtendinosul pe
-a.gluteală -n.ischiadic prin
faţa posterioară a -capul lung este extensor al
inferioară; 2 ramuri:unul
tuberozităţii ischiadice; coapsei pe bazin;
-a.circumflexe superior
M.BICEPS FEMURAL -capul scurt pe 2/3 inferioare -vârful capului fibulei. -ambele capete acţionează
femurale laterală pt.capul lung şi
ale interstiţiului liniei aspre şi ca flexori ai gambei pe
şi medială; altul inferior
pe porţiunea superioară a coapsă şi rotatori laterali.
-a.perforante. pt.capul scurt.
ramurii de bifurcaţie a liniei
aspre.
MUŞCHII GAMBEI
-tuberculul Gerdy şi pe
creasta oblică ce pleacă de
la el la tuberozitatea tibiei; -n.peronier
-faţa medială a primului
-pe condilul lateral; -flexor dorsal al piciorului; -a.tibială comun şi
M.TIBIAL ANTERIOR -faţa laterală a tibiei;
cuneiform şi baza primului
-adductor şi rotator medial. anterioară. n.peronier
metatarsian.
-membrana interosoasă; profund.
-faţa profundă a fasciei
gambiere.
-porţiunea mijlocie a feţei -extremitatea posterioară a -extinde a 2-a falangă a
antero-mediale a fibulei, celei de-a 2-a falangă a halucelui pe prima, aceasta
M.EXTENSOR LUNG -a.tibială -n.peronier
anterior membranei halucelui; pe metatarsian;
AL HALUCELUI interosoase şi in vecinătatea -marginile laterală şi medială -flectează dorsal piciorul pe
anterioară. profund.
ei. a primei falage. gambă
MUŞCHII REGIUNII Tendonul distal se împarte în
ANTERIOARE 4 tendoane secundare ce se
-condilul lateral al tibiei; distribuie ultimilor 4 degete;
-2/3 superioare ale feţei fiecare tendon secundar se
-extensor al degetelor;
antero-mediale a tibiei; imparte în 3 fascicule:
M.EXTENSOR LUNG -flexor dorsal al piciorului cu -a.tibială -n.peronier
-pe partea laterală a -mijlociu se inseră în partea
AL DEGETELOR membranei interosoase; posterioară a celei de-a două
o uşoară mişcare de anterioară. profund.
abducţie şi rotaţie laterală.
-faţa profundă a fasciei falangă;
gambiere. -2 fascicule laterale ce se
inseră pe faţa dorsală a celei
de-a 3-a falangă.
-1/3 inferioară a feţei antero- -flectează dorsal piciorul pe
M.AL TREILEA mediale a fibulei; -faţa dorsală a bazei celui gambă; -a.tibială -n.peronier
PERONIER -membrana interosoasă; de-al 5-lea metatarsian. -abductor şi rotator lateral al anterioară. profund.
-septul muscular anterior. piciorului.
-partea antero-laterală a
capului fibulei;
-tuberculul lateral al -extensor al piciorului;
-1/3 superioară a feţei -n.peronier
M.PERONIER LUNG antero-laterale a fibulei;
extremităţii posterioare a -abductor şi rotator lateral al -a.peronieră.
superficial.
primului metatarsian. piciorului.
MUŞCHII REGIUNII -septurile intermusculate
LATERALE anterior şi lateral.
2/3 inferioare ale feţei
-flexor plantar;
laterale a fibulei; -tuberculul celui de-al 5-lea -n.peronier
M.PERONIER SCURT -septurile intermusculare metatarsian.
-abductor şi rotator lateral al -a.peronieră.
superficial.
piciorului.
anterior şi lateral.
M.TRICEPSUL SURAL este o masă musculară alcătuită din 2 m.: gastrocnemian şi solear.
-capul medial (gemenul
medial) faţa medială a
condilului medial al
-tendonul distal se uneşte cu
femurului, pe tuberculul
cel al solearului formând
supracondilian medial;
M.GASTROCNEMIAN -capul lateral (gemenul
tendonul lui Achile şi se
-în totalitate tricepsul este

PLANUL SUPERFICIAL
inseră pe faţa posterioară a
lateral) se inseră într-o fosetă extensor;
calcaneului. -a.surale ramuri
situată postero-superior -abductor şi rotator medial
epicondilului lateral, din poplitee;
al piciorului;
-a.tibială -n.tibial.
deasupra inserţiei popliteului. -separat capul lateral al
posterioară şi
-capul fibular se inseră pe gastrocmenianului produce
peronieră.
faţa post. a capului fibulei, roraţie medială şi capul
1/3 sup. a marginii laterale şi medial rotaţie laterală.
-prin tendonul lui Achile se
pe septul intermuscular
M. SOLEAR lateral;
inseră pe faţa posterioară a
calcaneului.
-capul tibial pe buza inf. a
liniei solearului şi 1/3 mijlocie
a marginii mediale.
-acţiune auxiliară tricepsului -a.surale ramuri
-tendonul distal se ataşează
sural; din poplitee;
MUŞCHII tendonului lui Achile şi se
M. PLANTAR -condilul lateral al femurului
inseră pe faţa posterioară a
-punct fix pe calcaneu este -a.tibială -n.tibial.
REGIUNII calcaneului.
tensor al capsulei posterioară şi
POSTERIOARE articulaţiei genunchiului. peronieră.
-foseta de pe faţa laterală a
-flexor al gambei pe
condilului lateral al femurului -buza superioară a liniei
M.POPLITEU sub foseta calului lateral al solearului.
coapsă; -a.poplitee. -n.tibial.
-rotator medial.
gastrocnemianului.
-tendonul distal se împarte în
-partea medială a buzei -flexor al degetelor şi
4 tendoane secundare care
M.FLEXOR LUNG AL inferioare a solearului; extensor al piciorului pe -a.tibială
PLANUL PROFUND

se inseră la baza celei de-a -n.tibial.


DEGETELOR -1/3 mijlocie a feţei gambă; posterioară.
3-a falangă a ultimelor 4
posterioare a tibiei. -supinato-adductor.
degente.
-flectează a două falangă a
- 3/4 inferioare ale feţei halucelui pe prima şi
M.FLEXOR LUNG AL -pe cea de-a 2-a falangă a -a.tibială
posterioare a fibulei; aceasta pe metatarsian; -n.tibial.
HALUCELUI -membrana interosoasă.
halucelui.
-extinde piciorul pe gambă;
posterioară.
-supinato-adductor.
2/3 superioare a feţei -extensor slab al piciorului
posterioare a tibiei, pe partea pe gambă;
laterală a buzei inferioare a -puternic adductor şi
-tuberozitatea osului -a.tibială
M.TIBIAL POSTERIOR solearului;
navicular.
supinator al piciorului;
posterioară.
-n.tibial.
-2/3 superioare a feţei -slăbirea muşchiului
mediale a fibulei; contribuie la formarea
-membrana interosoasă piciorului plat.
VASCULARI-
DENUMIRE ORIGINE INSERŢIE ACŢIUNE INERVAŢIE
ZAŢIE
MUŞCHII PICIORULUI
M.EXTENSOR SCURT -a.dorsală a -n.peronier
AL DEGETELOR piciorului. profund.
M. EXTENSOR SCURT
REGIUNEA DORSALE
AL HALUCELUI
M.
M.
M.
REGIUNEA PLANTARĂ
M.