Sunteți pe pagina 1din 451

usrplus.

ro

Revoluția
Bunei Guvernări.
Angajamentele și planul USR PLUS.

Ce ne Viziunea Cele 40 de angajamente Planul USR PLUS


propunem USR PLUS de guvernare pentru guvernare
www.usrplus.ro 1

România
e ca o mașină cu
rezervorul spart.
Acum faci plinul, peste 15 minute rezervorul e aproape gol.
În stilul ăsta, nu ajungi prea departe.

Știm prea bine cine ne tot găurește rezervorul: de 30 de ani


încoace, majoritățile politice din parlament creează și apără
mecanismele hoției.

În ultimii patru ani, USR PLUS a demascat hoția din parla-


ment. Dar nu e destul. Vrem să facem mai mult de atât.

Ajută-ne să o stopăm—ca să obținem astfel resursele nece-


sare pentru a moderniza educația și sănătatea.

O Românie fără hoție


nu e o fantezie.
Hoția s-a umflat pentru că a fost sprijinită politic. Deci tot
politic poate fi distrusă. Hai s-o distrugem împreună.
www.usrplus.ro 2

Planul USR PLUS


pentru o revoluție
a bunei guvernări
VIZIUNE

România traversează o criză sanitară gravă Viziunea noastră este să construim, în sfârșit,
accentuată de haos administrativ, de impostură o Românie fără hoție. Fără sinecuri și fără
politică și de hoția generalizată care ne-a mân- privilegii pentru aleși. Fără imunități și fără
cat resursele necesare modernizării țării. pensii speciale. Fără atentate la păduri și la
mediul înconjurător.
Vechile partide au eșuat. După 31 de ani nu mai
avem așteptări de la ele. Progresul e prea lent O Românie administrată cu competență și
cu ele la cârmă. Au distrus încrederea românilor cinste. O Românie dreaptă, modernă și dez-
în stat și în politică. voltată. Bine conectată la Uniunea Europeană,
dar având un loc și o identitate bine definite
Nu mai avem răbdare. Nu le mai suportăm în cadrul ei. O Românie care să învețe, ală-
minciunile și incompetența. Și nu mai merge turi de cetățenii ei, să se reinventeze după
cu petice și improvizații. Avem nevoie de un moment de criză fără precedent pentru
o schimbare radicală a modului în care se generația noastră.
guvernează România.
Fundația pe care vom construi este garantarea
Avem nevoie de o unei justiții libere și independente. De aceea,
Revoluție a Bunei Guvernări. una dintre primele măsuri de guvernare va fi
corectarea legilor PSD antijustiție și întărirea
reglementărilor din Codul Penal.
www.usrplus.ro 3

VIZIUNE

Avem resurse, dar înainte de toate trebuie să E un plan cu măsuri gândite de sute de experți
eliminăm hoția. Eliminarea corupției e singura din partidele noastre, dar și din societatea civilă.
cale pentru refacerea școlilor și spitalelor. E Pentru că noi credem într-o guvernare des-
calea către servicii publice decente. E trambu- chisă, în care ne vom consulta mereu cu actorii
lina pentru relansarea economică post-criză. relevanți din societate: antreprenori, sindicate,
Putem aduce bani europeni care să fie investiți ONG-uri și lideri comunitari.
cu cap—nu furați, ca până acum.
Vom avea o țară în care fiecare dintre noi
USR PLUS e singura forță politică capabilă să va avea o viață de calitate doar dacă o vom
facă asta. Suntem cei care ne luptăm de ani construi cu cetățeni activi și responsabili, cu
buni pentru o Românie cinstită și pentru com- comunități deschise și solidare. Dar, pentru asta,
petență în funcția publică. Suntem singurii care avem întâi nevoie de un stat responsabil, care
putem să curățăm statul de corupție—nu am să asigure cadrul și sprijinul necesar pentru
fost complici la hoțiile din ultimii 30 de ani, deci construirea unei Românii prospere.
nu avem nimic de pierdut.
Acesta este planul USR PLUS.
Acesta e momentul nostru. Și ne-am pregătit
pentru el cu un plan de guvernare care va Aplicându-l, „O Românie fără hoție” va deveni o
schimba România, rapid, în bine. realitate—și nu doar un slogan.

Ne luăm, începând de azi, 40 de angajamente Nu mai avem timp de pierdut. Și vom trece la
pe care le putem pune în practică imediat ce treabă imediat ce primim încrederea voastră.
ajungem la Guvernare. Propunem și un plan de
guvernare detaliat pentru fiecare domeniu care
contează în viețile noastre.
40
www.usrplus.ro 4

de angajamente
la guvernare
1 Fără penali în O Românie
funcții publice fără hoție
Interzicerea ocupării de funcții publice alese
PAGINILE 12–23
pentru persoanele condamnate penal care nu
s-au reabilitat.

2 Fără pensii 4 300 de parlamentari,


speciale primari în 2 tururi și
Eliminarea pensiilor speciale și calcularea tutu-
ror pensiilor după același sistem. Egalitatea
reforma electorală
românilor în fața pensiei înseamnă la contribuție Schimbarea modului în care sunt ocupate funcțiile
egală, pensie egală. publice prin: limitarea numărului de parlamentari
la 300, alegerea primarilor în două tururi, creș-
terea reprezentării românilor din diaspora, vot

3 Să nu mori cu
prin corespondență și vot electronic, liste des-
chise de candidați.

dreptatea în mână
Vindecarea justiției prin corectarea legilor Justiției,
desființarea Secției Speciale, repornirea activi-
tății DNA. Mai mult, justiție funcțională pentru
cetățeni prin măsuri clare care vor face ca aceștia
să primească soluții rapide și echitabile pen-
tru dosarele lor.
www.usrplus.ro 5

Un stat 7 Fără mii


reformat de agenții
Desființarea sau reorganizarea agențiilor, autorită-
PAGINILE 24–34 ților și instituțiilor care deși sunt finanțate cu bani
publici sau beneficiază de privilegii de la stat, nu
sunt în mod real în serviciul cetățeanului, ci doar

5 Transparență
sinecuri pentru oameni conectați politic. În plus,
obligativitatea ca acestea să raporteze public
indicatorii de performanță, numărul de beneficiari
totală și bugetul cheltuit.

Publicarea online și accesul cetățenilor la toate

8 Cetățenie
cheltuielile publice, contractele de achiziții publice
și la toate informațiile relevante privind instituțiile
statului, de la Guvern până la primării.

digitală

6 Primării mai puține


Crearea infrastructurii necesare pentru ca cetățenii
să nu mai plimbe hârtii între instituții, ci informațiile
să circule electronic, sigur, rapid și ușor de urmărit.

și mai eficiente Construirea „autostrăzilor digitale” între instituțiile


statului care au baze de date, astfel încât acestea
Reducerea numărului de primării prin comasare să comunice eficient între ele.
voluntară, în vederea creșterii calității serviciilor
publice furnizate locuitorilor.

Reforma administrativă va viza și gestionarea


eficientă a zonei metropolitane din jurul orașelor
cu peste 100.000 de locuitori.
9 Fond de 1 miliard
de euro pentru
o infrastructură
sanitară modernă
Modernizarea spitalelor, construirea de spitale
noi și a unei infrastructuri sanitare moderne, prin
investirea a 1 miliard de euro în următorii patru ani.
www.usrplus.ro 6

Sănătate
cu prioritate
PAGINILE 35-49
13 Siguranța
pacientului
pe primul loc

10 Stimulente pentru a ne
Creșterea calității actului medical și a siguranței
pacientului prin măsuri care asigură profesionali-
zarea continuă. Crearea primului Program Național

menține sănătoși de Îmbunătățire a Calității Actului Medical prin care


vor fi recompensate educațional și financiar echi-
Îmbunătățirea stării de sănătate a românilor prin pele medicale care își îmbunătățesc rezultatele,
măsuri precum: medici de familie în toate comu- precum și spitalele care implementează proiecte
nele și asistenți medicali în toate satele din țară concrete de creștere a siguranței actului medical și
până în 2024, dublarea performanței programelor a experienței pacientului.
naționale de prevenție, recompensarea persoane-
lor care duc un stil de viață sănătos și introducerea
educației pentru sănătate în școli.

14 Medic și pacient,
la un click distanță
11 Dreptul de a Constituirea unui Fond Național de Inovație în

alege în sănătate Sănătate prin care să fie stimulată dezvoltarea de


soluții digitalizate și de telemedicină prin care să
Încurajarea concurenței în sistemul de sănătate debirocratizăm practica medicală și să apropiem
astfel încât toți românii să aibă dreptul de a alege în medicul de pacient.
ceea ce privește serviciile și asigurările de sănătate
și să beneficieze de sprijinul financiar al statului
prin care să poată face efectiv această alegere.

12 Acces garantat
la medicamente
esențiale
Garantarea accesului românilor, în regim 100%
compensat, la medicamentele esențiale de pe lista
Organizației Mondiale a Sănătății.
www.usrplus.ro 7

Educație
ca la carte 17 Școala de la 8 la 5,
PAGINILE 50–61
masă caldă și
școală după școală
Creșterea calității învățământului prin reorgani-
zarea programului elevilor. Astfel, în intervalul
8:00–17:00, elevii participă la orele de studiu

15 Fără politică la școală


dimineața, la prânz au parte de o masă caldă, iar
după-amiază se pot implica în activități opționale
(teme, activități sportive, cluburi de interes etc.)
Depolitizarea învățământului românesc și așezarea
copilului în centrul sistemului. Desființarea inspec-
toratelor școlare și transformarea directorilor de
școli în manageri performanți, aleși prin concurs.

18 Sprijin pentru
școala online
16 Dreptul de a alege Organizarea și dezvoltarea a 8 Centre Regionale
pentru Suport în Educație Online, care să ofere

în educație școlilor sprijin în desfășurarea


orelor online; de la conec-
Să poți alege școala la care merge copilul tău, din tarea la internet de mare
mai multe opțiuni bune. Deciziile în școlile publice viteză și achiziția de
să fie luate nu de minister și primărie, ci de consiliul echipamente până la
de administrație al școlii. Regândirea materiilor formarea de compe-
și stabilirea unui curriculum național simplificat, tențe digitale pentru
completat de unul suplimentar ales de elev sau de cadrele didactice.
școală. Un proces mai ușor de înființare și funcțio-
nare a grădinițelor, școlilor și liceelor private.
www.usrplus.ro 8

19 Antreprenoriat Economia
fără birocrație pe care țara
o merită
Reducerea birocrației impuse de stat pentru între-
prinderi. Continuăm procesul de debirocratizare
prin analiza permanentă a poverii administrative pe
mediul de afaceri și reducerea cerințelor inutile.
PAGINILE 62–83

20 Bani europeni
investiți în industrii
ale viitorului 23 Acces la finanțare pen-
Dezvoltarea României prin investiții în industrii stra-
tru antreprenori
tegice la nivel european și în avantaje competitive Facilitarea accesului la informații și la finanțare
la nivel local: tehnologie verde, digital, eco turism, pentru antreprenori, oportunități în funcție de sta-
industrii creative. diul afacerii și diversificarea surselor de finanțare.

21 Zero taxe 24 Lider european în


pe salariul minim îngrijirea vârstnicilor
Reducere impozitării muncii prin scutirea de taxe Revigorarea Institutului Ana Aslan și crearea unei
și impozite a 2.230 de lei din salariul brut (echiva- rețele naționale la standarde europene pentru asis-
lentul salariului minim pe economie). Aplicarea tență medicală geriatrică, cercetare și gerontologie
taxelor și impozitelor să se facă doar pe suma care socială, îngrijire geriatrică și paliativă.
depășește salariul minim pe economie.

22 Clasa de mijloc 25 Gazele din Marea


Neagră contribuie
la sate: susținerea la pensiile românilor
fermierilor mici prin investiții
și mijlocii Demararea proiectului strategic de exploatare
Creșterea competitivității și a performanței eco- a gazelor naturale din Marea Neagră și folosirea
nomice a fermierilor mici și mijlocii prin acces la: veniturilor obținute pentru a investi, prin fondurile
know-how, forme asociative și centre de colectare de pensii administrate privat (Pilon II), în bene-
cu servicii integrate („food hubs”) și la canale de ficiul românilor.
vânzare variate.
www.usrplus.ro 9

26 Drumul spre acasă


pentru românii
din diaspora
Facilitarea reîntoarcerii în țară a românilor din
diaspora care își doresc să revină. Programe de
asistență clar țintite pentru informare, întoarcere,
acomodare și încurajarea antreprenoriatului în țară.

Și natură, și
infrastructură
PAGINILE 87–97

27 Autostrăzi pe 29 Împădurim
bune, nu pe hârtie România și combatem
O nouă abordare în implementarea marilor pro- tăierile ilegale prin
iecte de infrastructură cu: finanțare adecvată, un
calcul realist al costurilor, restructurarea companiei
DNA-ul Pădurilor
naționale de autostrăzi, angajarea de profesioniști Creșterea treptată a capacității de împădurire prin
și stabilirea unor priorități clare. atragerea de fonduri europene, fonduri private
și alocări bugetare. Atingerea unui ritm de împă-
durire anual care să facă posibilă acoperirea cu
păduri a aproximativ 40% din suprafața terestră a

28 Fără gunoaie
României, până în 2050.

Înființarea unei Direcții de Investigare a

în natură Infracțiunilor de Mediu, instituție autonomă,


organizată pe modelul DNA și DIICOT.
Reducerea cantităților de ambalaje care în loc să
fie reciclate ajung să polueze mediul, prin introdu-
cerea unui sistem național de returnare voluntară
a ambalajelor: lăsăm garanție, ducem ambalajele
înapoi și recuperăm garanția. Un parteneriat real și
reciproc avantajos între stat și cetățeni.
www.usrplus.ro 10

Lupta 33 Fleximuncă
cu sărăcia Introducerea contractelor de muncă multi-fle-
xibile, care permit angajatorilor și angajaților să
decidă individual condițiile în care un angajat își
PAGINILE 98–116 desfășoară activitatea. Soluții precum munca de
la distanță (telemuncă), adaptarea programului de
lucru de 8 ore, comprimarea săptămânii de muncă,
măsurarea rezultatelor cu indicatori de obiectiv și
nu normare pe ore, job-sharing, alegerea zilelor
libere, beneficii flexibile.

30 Programele națio-
nale „Fiecare copil
la grădiniță” și
34 Un loc de
muncă: cea mai bună
„Școală pentru toți” protecție socială (VMI)
Creșterea numărului de copii din medii sărace care
Implementarea legii Venitului Minim de Incluziune
merg la grădiniță, prin dezvoltarea și extinderea
care stimulează căutarea locurilor de muncă pen-
programului „Fiecare Copil în Grădiniță”. Redu-
tru că persoanele care primesc asistență socială
cerea abandonului școlar prin extinderea progra-
nu mai trebuie să aleagă între un loc de muncă și
mului „Școală pentru Toți”, de la 500 la 1.200 de
păstrarea ajutorului social.
școli vulnerabile.

31 Combaterea 35 CRESC—Corpul
sărăciei energetice Român de Solidari-
Implementarea de proiecte și programe finanțate
tate și Cooperare
cu fonduri europene, care să asigure accesul Crearea unui sistem integrat de servicii pentru:
tuturor românilor la energie. oamenii care doresc să se implice în activități cu
impact în comunitate, organizații care lucrează cu
aceștia și comunitățile beneficiare. Inițiativă a Cor-

32 Protecție socială și
pului Român de Solidaritate și Cooperare (CRESC).

muncă legală în
domeniul serviciilor
Crearea unui cadru legal simplificat în domeniul
serviciilor, prin acordarea unei forme simplificate
de plată (vouchere) pentru lucrătorii sezonieri, zili-
eri, personalul de menaj și îngrijire. Aceste catego-
rii vor dobândi beneficii sociale (pensie, asigurare
de sănătate) și în același timp se va lărgi baza de
colectare a contribuțiilor și impozitelor.
www.usrplus.ro 11

Calitate
36 Internet pentru toți a vieții
Asigurarea accesului tuturor românilor la inter-
net de mare viteză și alfabetizare digitală, nevoi
PAGINILE 117–128
devenite esențiale în orice aspect al vieții, inclusiv
sănătate educație și muncă.

39 Sate cu arhitectură tra-


37 Un viitor pentru dițională protejată
cultura independentă și pusă în valoare
Ajutor de stat pentru operatorii culturali din secto- Sprijin financiar pentru cei care cumpără case
rul independent-privat, în condițiile suspendării părăsite la țară pentru a le restaura și pune în
activității acestora pe termen nedefinit. Sprijin valoare, fie pentru locuit, fie pentru a le introduce
pentru relansarea producției culturale în condițiile în circuitul turistic, mai ales în zone rurale recunos-
revenirii treptate a publicului la evenimentele cu cute pentru tradiția arhitecturală specifică.
prezență fizică.

38 Aducem sportul 40 Democrație și


presă liberă
înapoi în școală în Republica Moldova
Educație pentru și prin sport prin creșterea rolu-
Crearea unui Fond pentru Democrație în Repu-
lui formativ-educațional al sportului în școală.
blica Moldova care să sprijine dezvoltarea societă-
Regândirea orelor de educație fizică și încurajarea
ții civile și a presei libere.
competițiilor școlare.
www.usrplus.ro 12

O Românie fără hoție

Fără penali
în funcții
publice
Interzicerea ocupării de funcții
publice alese pentru persoanele con-
damnate penal care nu s-au reabilitat.

Justificarea problemei
„Fără penali în funcții publice” are la
bază o inițiativă cetățenească ce are ca
scop interzicerea ca cetățenii condam-
nați definitiv să mai ocupe funcții publice
în instituțiile de stat. Cei mai importanți

1
oameni politici din instituțiile care con-
duc în prezent România sunt puși sub
învinuire pentru fapte de corupție, de
aceea considerăm că este necesară o
curățenie în politica românească.

UTILE

http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.
proiect?cam=2&idp=17842

https://farapenaliinfunctiipublice.ro/
www.usrplus.ro 13

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Corupția stă la baza problemelor pe care Româ- UE. România conduce și clasamentul țărilor cu
nia le are în cele mai importante domenii: sănă- cei mai puțini kilometri de autostradă construiți.
tate, educație și dezvoltarea infrastructurii.
Din cauza corupției, doi din cinci români trăiesc
Țara noastră are cel mai slab sistem de sănătate în sărăcie sau la un pas să ajungă în această
din Uniunea Europeană. Lipsa medicilor și a situație, județele cele mai sărace din țară sunt
medicamentelor, corupția managementului și și cele conduse de baronii locali ai PSD: Teleor-
infrastructura șubredă plasează România pe man, Buzău, Vaslui. Fără penali în funcții publice
primul loc în UE la mortalitatea în spitale. Nici în ar însemna ca cei care au condus România
privința educației nu stăm mai bine, peste 40% în ultimii 30 de ani să se apropie mai greu de
dintre elevii români de gimnaziu sunt analfabeți funcțiile publice.
funcțional, ceea ce ne duce tot pe primul loc în

MĂSURA CONCRETĂ

Introducerea unui nou articol în Constituție care aplicabilă tuturor reprezentanților puterilor statu-
prevede că: „Nu pot fi aleși în organele admi- lui. Astfel, persoanele care urmează să ocupe o
nistrației publice locale, în Camera Deputaților, funcție ce implică exercițiul autorității puterii de
în Senat și în funcția de Președinte al României stat vor trebui să îndeplinească anumite cerințe
cetățenii condamnați definitiv la pedepse priva- de integritate, legalitate și corectitudine, menite
tive de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu să consolideze încrederea cetățenilor în autori-
intenție, până la intervenirea unei situații care tățile publice și să preîntâmpine derapajele de la
înlătură consecințele condamnării”. principiile democrației prin drept.

Este imperios ca legislația care guvernează con-


dițiile de accedere la o funcție sau demnitate
publică să fie coerentă, predictibilă și unitară,

INSTITUȚII RESPONSABILE
Parlamentul României
www.usrplus.ro 14

O Românie fără hoție

2 Fără
pensii
speciale
Eliminarea tuturor pensiilor
speciale și egalitatea românilor
în materie de pensii. La contri-
buție egală, pensie egală.

Justificarea problemei
În România există două sisteme de
pensie. Cu toții contribuim după aceleași
reguli, dar nu toți primim după aceleași
reguli. Marea majoritate a românilor
primesc pensie în funcție de cât au
contribuit, pe când o minoritate primește
după alte sisteme de calcul.

Aceste pensii se numesc în mod uzual


„speciale”, deoarece sunt instituite prin
legi speciale, și sunt plătite din bani
publici. În legislație, ele poartă denumiri
diverse precum „pensii de serviciu” sau
„indemnizații pentru limită de vârstă”.

UTILE

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.
proiect?idp=16972

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.
proiect?idp=18455
www.usrplus.ro 15

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

În 2020, România va cheltui peste zece miliarde inițiat primul proiect de lege din România de
de lei doar cu pensiile speciale. Deși vechea desființare a pensiilor speciale. La scurt timp, au
clasă politică afirmă că își dorește desființarea apărut și proiecte ale altor partide, dar care nu
acestor pensii, ele au tot crescut și s-au adăugat acopereau toate pensiile speciale. După o luptă
noi categorii de pensionari speciali. legislativă grea împotriva acestora, Parlamentul
Între 2016 și 2019, suma totală cheltuită de statul a decis contopirea proiectului USR de desfiin-
român pe pensii speciale a crescut cu 57%! țare a pensiilor speciale cu proiectul altui partid
(scris în mod neconstituțional). Ulterior, USR
Acest sistem de pensii rezervat celor pe care a inițiat un proiect de impozitare cu 90% a
Statul a vrut să-i privilegieze este injust, inechi- pensiilor speciale, acesta fiind momentan blo-
tabil și nejustificat de scump. De aceea, USR a cat în Parlament.

MĂSURA CONCRETĂ

Eliminarea tuturor pensiilor speciale și recalcula-


rea lor, în cazul categoriilor profesionale (exem-
plu: militari) care nu au avut contribuții, pe baza
unei contribuții implicite la veniturile pe care
le-au avut de la Stat.

În cazul în care unele nu se pot elimina, se


va aplica impozitarea cu 90% a tuturor pen-
siilor speciale peste pragul de cinci pensii
minime cumulate.

Cel mai bun lucru de făcut ar fi desființarea


definitivă a tuturor pensiilor speciale pentru
toate categoriile de pensionari speciali. Aceș-
tia ar pierde numai pensia specială, nu și pe
cea contributivă. Toți românii ar fi egali în fața
Statului și ar primi pensia după aceleași reguli.
Pentru militarii, pentru care nu s-au calculat și
perceput contribuții, pensia ar fi calculată exact
la fel precum o pensie contributivă, pe baza
soldelor și sporurilor pe care le-au primit de IMPACT BUGETAR
la Statul român.
Impact pozitiv

Vom căuta căile constituționale


de implementare. INSTITUȚII RESPONSABILE
Ministere, agenții, autorități:
Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor Publice
www.usrplus.ro 16

O Românie fără hoție

3 Să nu
mori cu
dreptatea
în mână
Vindecarea justiției prin corectarea
legilor sale, desființarea Secției Spe-
ciale, repornirea activității DNA. Mai
mult, justiție funcțională pentru cetă-
țeni prin măsuri clare care vor face ca
aceștia să primească soluții rapide
și echitabile pentru dosarele lor.

Justificarea problemei
Timp de 3 ani Justiția din România a fost sub
un continuu asediu. Este clar că primul pas pe
care îl vom face odată ajunși în Parlament este să
reconstruim tot ce a fost distrus. Corectarea legilor
Justiției, desființarea Secției Speciale, repornirea
activității DNA. Toate sunt măsuri imediate
pentru a readuce Justiția acolo unde era înainte
de tăvălugul PSD.
www.usrplus.ro 17

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Însă ne dorim să mergem și mai departe. Asu- de dosare pe an. O astfel de încărcare duce nu
măm că justiția este un serviciu public. Dincolo doar la termene inacceptabil de lungi, ci poate
de misiunea lor esențială de a face dreptate, afecta chiar temeinicia soluțiilor. Cauza princi-
instanțele trebuie să se asigure că cetățenii pală este generată de numărul foarte mic de
vor primi o soluție rapidă și echitabilă, fără magistrați care intră anual în sistemul de justiție,
să aștepte ani la rând răspunsuri în cele mai în timp ce ieșirea din sistem a fost încurajată în
simple dosare. În acest moment, procesele ultimii ani prin măsuri precum pensionarea la
durează și mai mulți ani, începând cu o lungă vârste mult prea reduse. Spre exemplu, după
perioadă de citare a părților, continuând cu ultimul examen anual de titularizare în magis-
termene stabilite, de obicei, o dată pe lună și tratură, au fost repartizați pe posturi 196 de noi
finalizându-se cu amânări repetate ale pronun- magistrați, deși la ultima evaluare în sistem erau
țării hotărârii și redactarea acesteia pe parcursul peste 670 de posturi libere.
mai multor luni.
La prelungirea judecării litigiilor contribuie,
Poate cea mai importantă cauză a acestei situ- de asemenea, sistemul mult prea complicat
ații de fapt este supraîncărcarea instanțelor și a de calculare și achitare a taxelor judiciare (mai
judecătorilor: aproximativ 4.000 de judecători multe termene ale procesului sunt adesea
trebuie să soluționeze anual peste două mili- pierdute doar pentru stabilirea cuantumului
oane de dosare. Implicit, se poate spune că taxei de timbru).
fiecare judecător soluționează aproximativ 500

MĂSURI CONCRETE

Desființarea Secției pentru investigarea unei astfel de structuri și consideră că trebuie


infracțiunilor din justiție. să fie repuse în vigoare dispozițiile anterioare
În contextul în care au existat doar cazuri izolate privind competența de investigare a infracțiuni-
de corupție în rândul judecătorilor și procurori- lor săvârșite de către magistrați.
lor, înființarea unei structuri specializate, având
o competență care se raportează la calitatea Întărirea DNA și DIICOT.
persoanelor și nu la natura faptelor, este nejusti- Luarea unor atribuții ale DNA referitoare la
ficată și lezează prestigiul profesiei de magistrat, corupția din justiție, precum și o serie de decizii
prin inducerea ideii că fenomenul criminalității CCR neurmate de adaptarea adecvată a legis-
ar fi larg răspândit în această categorie profesio- lației au condus la o încetinire a activității DNA.
nală. Un astfel de corp reprezintă de asemenea Este necesară o refacere a competențelor DNA
un mijloc de intimidare a magistraților și un mod cu privire la corupția din justiție. De asemenea,
de izolare a acestora în raport cu cetățenii obiș- este necesară asigurarea suportului logistic și
nuiți. USR PLUS se opune întru totul existenței uman pentru ambele instituții: mijloace tehnice
www.usrplus.ro 18

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

pentru interceptări, suplimentarea schemei de de la distanță, iar părțile să poată încărca pe o


personal (ofițeri de poliție, procurori, personal platformă electronică actele aferente litigiului.
auxiliar). Avem în vedere și asigurarea cadrului Măsura va genera o scurtare semnificativă a ter-
unei bune și eficiente colaborări cu instituția menelor, evitându-se disputele privind corecta
procurorului european. citare sau comunicare a actelor. Să ne gândim
doar că cele mai întâlnite cauze de amânare
Reevaluarea modificărilor aduse Codului privesc citarea greșită sau necesitatea de a lua
penal și Codului de procedură penală. la cunoștință actele depuse prea târziu la dosar.
Perioada 2017–2019 a presupus modificarea Astfel de cauze vor dispărea odată cu imple-
normelor penale și de procedură penală după mentarea măsurii propuse, ducând la scurtarea
bunul plac al politicienilor ce făceau parte din semnificativă a duratei judecății.
majoritatea parlamentară, astfel încât să fie solu-
ționate favorabil dosarele ce îi priveau în mod Transmiterea online a ședințe-
direct. De la redefinirea unor infracțiuni, așa cum lor de judecată.
este cazul abuzului în serviciu, sau dezincrimi- La momentul actual, orice persoană are acces
narea altora, așa cum s-a întâmplat cu neglijența în sala de judecată, însă numai în limita locurilor
în serviciu, și până la limitarea mijloacelor orga- din sală. Dacă ne dorim să transparentizăm cu
nelor de urmărire penală, prin eliminarea posi- adevărat actul de judecată, este necesar ca
bilității folosirii unor categorii de probe în cadrul ședințele să poată fi urmărite de orice persoană
procesului penal, dispozițiile adoptate de PSD- interesată. Sălile de judecată sunt deja dotate cu
ALDE au avut natura de a îngreuna și chiar de a aparatură precum microfoane și camere video,
face imposibilă identificarea și pedepsirea unui nu există niciun motiv pentru a fi în continuare
număr semnificativ de infractori. Soluția este forțați să urmărim posturile de știri pentru a afla
reanalizarea tuturor acestor dispoziții, pe baza ce se întâmplă în marile dosare. Cu un efort
unor dezbateri transparente și deschise publi- minim din partea autorităților, toți cetățenii vor
cului, astfel încât activitatea de combatere a putea urmări în direct orice proces public.
infracționalității să devină din nou una eficientă.
Ne angajăm să inițiem astfel de dezbateri alături Mai mulți judecători.
de profesioniști ai justiției penale și să revizuim Un număr mai mare de absolvenți ai Institutului
rapid modificările aduse legislației penale de Național al Magistraturii trebuie să intre în sis-
către PSD-ALDE. temul judiciar în fiecare an. Calitatea viitorilor
magistrați nu este dată de un examen mult prea
Informatizare. dificil la admitere, ci de buna pregătire primită
Perioada pandemiei a obligat instanțele să în cadrul Institutului Național al Magistraturii.
devină mai deschise către utilizarea mijloacelor Simultan, vom elimina sistemul pensionărilor
electronice de comunicare. Această abordare anticipate din Justiție. Chiar dacă magistrații
trebuie continuată. Comunicarea actelor proce- sunt subiectul diferitelor limitări și restricții, acest
suale trebuie să poată fi realizată online, toate lucru nu trebuie să fie compensat printr-o pensi-
dosarele trebuie să devină integral accesibile onare anticipată.
www.usrplus.ro 19

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Achitarea simplificată a taxei judiciare de Mecanisme alternative de soluțio-


timbru, prin înființarea de puncte de plată la nare a litigiilor.
sediile tuturor instanțelor, astfel încât să nu mai Ne propunem să încurajăm utilizarea medierii
fie necesare drumuri suplimentare la bancă sau și arbitrajului, fără ca ele să devină obligatorii.
la administrația finanțelor locale. Susținem, de Apelul la mediere sau arbitraj poate conduce la
asemenea, lansarea unei platforme online și a degrevarea instanțelor ordinare și poate genera,
unei aplicații pentru telefoanele mobile, care să în același timp, rezultate mai rapide pentru
elimine inclusiv necesitatea depunerii la dosar a justițiabili. Pentru a înlătura reticența justițiabililor
chitanței doveditoare. de a apela la astfel de mecanisme, cauzată în
primul rând de costurile ridicate, Statul român
Restructurarea circumscripțiilor judecăto- poate lua în calcul susținerea unei părți a cheltu-
riilor în funcție de volumul de muncă existent. ielilor specifice arbitrajului, precum și facilitarea
La acest moment, în România există judecătorii soluționării pe calea arbitrajului a unui număr
cu peste 80 de judecători, precum cele din cât mai mare de litigii, nu doar a celor comerci-
orașele foarte mari, și judecătorii cu până la trei ale. Vindecarea justiției prin corectarea legilor
judecători, în special în mediul rural. O astfel de Justiției, desființarea Secției Speciale, reporni-
organizare presupune o distribuire ineficientă rea activității DNA. Mai mult, justiție funcțională
a costurilor administrative și a resursei umane, pentru cetățeni prin măsuri clare care vor face
dar și o distribuire inechitabilă a volumului de ca aceștia să primească soluții rapide și echita-
muncă. Restructurarea circumscripțiilor jude- bile pentru dosarele lor.
cătoriilor va permite ca mai multe instanțe mici,
lipsite de activitate, să poată fi eliminate, iar jude-
cătorii activi în cadrul acestora să își desfășoare
în continuare activitatea în cadrul instanțelor
subdimensionate ca personal.

INSTITUȚII RESPONSABILE

Parlamentul / Guvernul / Ministerul Justiției


www.usrplus.ro 20

O Românie fără hoție

4 300 de
parlamentari,
primari în 2
tururi și
reforma
electorală
Schimbarea modului în care sunt ocu-
pate funcțiile publice prin: limitarea
numărului de parlamentari la 300, ale-
gerea primarilor în două tururi, crește-
rea reprezentării românilor din dias-
pora, vot prin corespondență și vot
electronic, liste deschise de candidați.

Justificarea problemei
Dreptul de vot este legătura esențială dintre un
cetățean și un stat democratic. Totuși, la momentul
actual, exercitarea acestui drept este îngreunată
în România prin reglementări menite să păstreze
la putere aceleași forțe politice. Prea mulți aleși și
prea puțini cetățeni care au acces la vot înseamnă
o limitare a democrației. USR PLUS își asumă
implementarea unor soluții de mult existente în
alte state ale Uniunii Europene sau în SUA, astfel
încât România să devină o țară a cetățenilor, și nu a
politicienilor.
www.usrplus.ro 21

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURI CONCRETE

300 de parlamentari. Extinderea votului prin corespondență.


Românii au decis în mod constituțional, prin În prezent, doar românii din Diaspora pot vota
referendum, necesitatea limitării numărului de prin corespondență. Alte țări, inclusiv SUA, au
parlamentari la 300. Scăderea numărului de par- acceptat de mai mult timp votul prin cores-
lamentari nu presupune o mai slabă reprezen- pondență, exercitat cu mai multe săptămâni
tare a cetățenilor, ci, dimpotrivă, forțarea parti- înaintea datei alegerilor. Să ne gândim doar la
delor să trimită în Parlament cei mai competenți impactul pe care românii din Diaspora sau cei
membri, renunțând la punerea pe locuri eligibile care locuiesc în marile centre urbane l-ar fi putut
a unor candidați doar ca răsplată pentru activi- avea trimițând din timp votul lor în localitățile
tatea din partid, urmând ca aceștia să ocupe un din care provin.
fotoliu cald pentru următorii patru ani.
Vot electronic.
Primari aleși în două tururi. Chiar dacă la acest moment este dificilă iden-
Actualul sistem, în care este ales primar cel care tificarea unor sisteme informatice complet
obține cele mai multe voturi, chiar dacă nu și o sigure pentru administrarea unui proces atât de
majoritate a acestora, favorizează vechile par- important precum cel de vot, suntem obligați
tide, care și-au creat un electorat dependent de să facem acest pas cu hotărâre. Alte state din
ele prin poziții în administrația locală. Mai mult, cadrul Uniunii Europene și-au asumat votul
nu putem considera că un edil este reprezenta- electronic, iar România, cunoscută pentru IT-iștii
tiv când, în fapt, mai puțin de 20% din populația săi ingenioși, trebuie să facă același lucru.
unei localități îl votează. Avem nevoie de reveni-
rea la organizarea în două tururi a alegerilor, ast- Liste deschise.
fel încât să ne asigurăm că o majoritate a votan- Atunci când votăm în alegerile locale, parla-
ților a optat pentru primarul care îi va conduce. mentare sau europarlamentare, suntem forțați
să aprobăm lista propusă de către partidul
Creșterea numărului de reprezentanți preferat, fără să putem indica și candidatul care
aleși în Diaspora. ar trebui să fie ales cu prioritate. Propunem ca
Deși este estimat că aproape patru milioane de fiecare votant să poată realiza propria ierarhie a
români locuiesc în afara granițelor țării, Dias- candidaților în interiorul listei partidului pe care
pora are cel mai mic număr de reprezentanți în îl susține, generând competiție și în interiorul
Parlamentul României. Așa cum ne bazăm pe partidelor, nu doar între partide.
ei pentru banii pe care adesea îi trimit acasă,
trebuie să le asigurăm și o bună reprezentare în
deciziile luate în țară.

INSTITUȚII RESPONSABILE
Parlamentul României
www.usrplus.ro 22

O Românie fără hoție

5 Transparență
totală
Publicarea online și accesul
cetățenilor la toate cheltuielile
publice, contractele de achiziții
publice și la toate informațiile rele-
vante privind instituțiile statului,
de la Guvern până la primării.

Justificarea problemei
Instituțiile care compun Statul român
sunt extrem de opace. Informațiile se
dau greu și, în general, în formate inac-
cesibile. Acesta este un climat în care
diverse grupuri infracționale și-au putut
crea ușor rețele de furt generalizat al
banului public, pentru că au știut că, în
afară de verificările pasagere ale Curții
de Conturi, nu îi va deranja nimeni.
Lucrul acesta trebuie să se schimbe.
www.usrplus.ro 23

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

În 2016, România a lansat cea mai amplă plat- fiecărei primării din București (cea generală și
formă de transparență bugetară în care să se cele șase primării de sector) să poată fi urmărite
poată vedea absolut toate cheltuielile fiecărei ușor: bucuresti.openbudget.ro.
instituții a statului: transparenta-bugetara.gov.ro.
Transparența permite tuturor cetățenilor să afle
În februarie 2020, pe baza datelor din acea plat- cum funcționează Statul și dacă banii pe care
formă, echipa Open Budget și USR București statul li-i ia sunt furați, risipiți sau, dimpotrivă,
au lansat o platformă prin care toate cheltuielile cheltuiți eficient.

MĂSURA CONCRETĂ SCHIMBĂRI PRECONIZATE

Punem online toate contractele de Transparența sporită va avea patru principale


achiziții publice. efecte pozitive:
Niciun ban nu o să poată fi plătit până când
nu este înregistrat transparent într-o platformă • va descuraja aranjamentele obscure
online. Niciun contract cu Statul nu va fi în care încă domină instituțiile
vigoare până nu apare transparent pe site-ul publice din România;
instituției publice.
• va încuraja implicarea socială prin accesul
facil la informații;
De asemenea, facem un registru online pe
site-ul fiecărei instituții în care toate cererile pe • va descuraja refuzurile abuzive ale
legea 544/2001 privind liberul acces la infor- autorităților de a prezenta informații;
mații publice să fie făcute publice, împreună cu
• va descuraja funcționarii și politicienii să
răspunsurile care li s-au dat. În felul acesta, vom
facă anumite aranjamente despre care s-ar
preveni răspunsurile abuzive. De asemenea,
putea afla informații mult mai ușor.
dacă informațiile solicitate există deja în format
electronic, instituțiile Statului vor trebui să le
furnizeze în acel format. USR a depus deja un
proiect de lege în acest sens, PL-x 529/2020,
care a trecut în unanimitate de Senat, dar care
este în prezent blocat la Comisia de Cultură a
Camerei Deputaților.

INSTITUȚII RESPONSABILE
Fiecare Minister, Agenție, Primărie.
www.usrplus.ro 24

O Românie fără hoție

6 Primării
mai puține și
mai eficiente
Reducerea numărului de primării
prin comasare voluntară, în vederea
creșterii calității serviciilor publice fur-
nizate locuitorilor. Reforma adminis-
trativă va viza și gestionarea eficientă
a zonei metropolitane din jurul ora-
șelor cu peste 100.000 de locuitori.

Justificarea problemei
România se confruntă cu una dintre cele
mai fragmentate administrații locale de
la nivelul UE, ceea ce conduce la inefi-
ciență și lipsa capacității reale (adminis-
trative și financiare) de a furniza servicii
publice de calitate. Foarte puține autori-
tăți locale din mediul rural reușesc să-și
acopere cheltuielile de funcționare din
veniturile proprii (taxe și impozite locale),
iar noul sistem de salarizare a funcțio-
narilor publici din administrația locală a
înrăutățit și mai mult situația.
www.usrplus.ro 25

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Cheltuielile de funcționare mari nu sunt com- Totodată, avem o uriașă problemă cu lipsa unor
pensate de o calitate corespunzătoare a servici- mecanisme legale și instituționale de adminis-
ilor furnizate; în mediul rural, tipurile și calitatea trare a zonelor metropolitane: zona de 20–50
acestora sunt mult, mult mai reduse decât în km din jurul marilor orașe. Existența unui număr
mediul urban, fie că vorbim de servicii comu- mare de administrații locale autonome cu funcții
nale esențiale (apă potabilă și canalizare, colec- identice cu cele ale orașului din vecinătate,
tarea deșeurilor), de transport public, locuire, dificultatea funcționării mecanismelor de coo-
servicii sociale sau spații de recreere. perare intermunicipală fac ca dezvoltarea eco-
nomică, urbanistică și teritorială să fie haotică,
iar integrarea și coordonarea serviciilor publice
esențiale să fie dificilă sau chiar imposibilă.

MĂSURA CONCRETĂ

Reforma teritorială prin comasare voluntară are Criteriile esențiale pentru comasarea teritori-
la bază voința liber exprimată a comunităților ală la nivelul 1 al administrației publice locale
locale de a fuziona, un sistem legal și instituțio- (localități) pot fi:
nal facil pentru a realiza acest lucru și un sistem
de stimulente pentru a încuraja comasarea. În • Populația și densitatea acesteia
detaliu, toate acestea presupun realizarea unui
• Distanțele—diametrul maxim al noilor unități
model de consolidare teritorială voluntară—
administrativ-teritoriale
criterii, metodologie și proceduri, cadrul legal
adecvat; punerea la punct a unui model de • Rețeaua de drumuri și transport;
alocare a responsabilităților/funcțiilor în noua
• Situarea geografică;
situație de după consolidarea teritorială; institui-
rea unui sistem de stimulente și a unui model de • Capacitatea fiscală și administrativă;
alocare a resurselor financiare, predictibil, trans-
• Dezvoltarea economică și dotările
parent și stabil, în funcție de responsabilități, de
social-edilitare.
dezvoltarea economică locală și de nevoi.
www.usrplus.ro 26

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

Criteriile de comasare teritorială la nivelul 2 al • Avantaje ale noilor unități administrativ-


administrației publice locale (județe) pot fi: teritoriale comasate voluntar în criteriile de
eligibilitate și de evaluare pentru fondurile
• Fluxurile economice și de transport; europene la care au acces.
• Situarea geografică și distanțele față de • Avantaje ale noilor unități administrativ-
centrul administrativ al noului județ comasat; teritoriale comasate voluntar în criteriile de
eligibilitate și de evaluare pentru programele
• Tradițiile cultural-istorice.
naționale de investiții la care au acces.
Mecanismul instituțional de comasare va presu-
• Un transfer bugetar necondiționat special,
pune fie decizii ale consiliilor locale ale unităților
pe o durată de trei-cinci ani, calculat
administrativ-teritoriale implicate, fie inițiative
crescător în funcție de numărul de locuitori
cetățenești urmate de decizii ale consiliilor
ai noului UAT comasat voluntar.
locale sau de referendumuri locale.
Va exista și un termen-limită pentru comasarea
Sistemul de stimulente va avea trei compo- voluntară, după care se va trece la un proces de
nente principale: comasare normativă. Termenul-limită ar putea fi
sfârșitul anului 2026.

INSTITUȚII RESPONSABILE
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
și Ministerul Finanțelor Publice
www.usrplus.ro 27

O Românie fără hoție

7 Fără mii
de agenții
Desființarea sau reorganizarea
agențiilor, autorităților și instituțiilor
care, deși sunt finanțate cu bani
publici sau beneficiază de privile-
gii de la stat, nu sunt în mod real
în serviciul cetățeanului, ci doar
sinecuri pentru oameni conectați
politic. În plus, obligativitatea ca
acestea să raporteze public indica-
torii de performanță, numărul de
beneficiari și bugetul cheltuit.

Justificarea problemei
Statul român are 13.751 de ordonatori
de credite. Agenții, instituții, autorități
care își desfășoară toate activitatea
având un mare punct în comun, faptul
că sunt finanțate din banii noștri luați din
taxe și impozite.
www.usrplus.ro 28

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Multe dintre bugetele acestor agenții au explodat în ultimii eficiență sau performanță și fără să le fie pusă vreodată la
ani, preponderent în zona cheltuielilor de personal. Multe îndoială rațiunea de a exista. Odată ce apar, ele pur și simplu
își desfășoară activitatea fără niciun fel de control serios își continuă existența.
asupra cheltuirii banilor publici, fără niciun criteriu de

MĂSURA CONCRETĂ SCHIMBĂRI PRECONIZATE

Auditarea tuturor agențiilor finanțate de Statul Reducerea semnificativă a cheltuielilor publice


român sau autofinanțate, dar care beneficiază și posibilitatea de a redirecționa acele fonduri
de monopoluri/privilegii de stat, în vederea des- către alte proiecte viabile.
ființării sau reorganizării celor care nu fac decât
să cheltuiască banii contribuabililor și care nu-și Un stat care nu se mai împrăștie în mii de agen-
justifică existența. ții, ci care devine mai concentrat pe îndeplinirea
sarcinilor sale.
Obligativitatea raportării publice a indicato-
rilor de performanță, a numărului de bene-
ficiari și impactul asupra acestora, și a fiecă-
rui leu cheltuit.

Desființarea sau reorganizarea lor se va face


pe baza auditului intern și a unei evaluări de la
beneficiarii direcți și de la cei afectați de activita-
tea autorității.

Dintre acestea, am reperat deja câteva:

• Academia de Științe ale Securității Naționale


• Institutul de Studii Avansate pentru Cultura
și Civilizația Levantului

INSTITUȚII RESPONSABILE
Secretariatul General al Guvernului, Ministerul
Finanțelor Publice
www.usrplus.ro 29

O Românie fără hoție

8 Cetățenie
digitală
Crearea infrastructurii necesare
pentru ca cetățenii să nu mai plimbe
hârtii între instituții, ci informațiile să
circule electronic, sigur, rapid și ușor
de urmărit. Construirea „autostrăzilor
digitale” între instituțiile statului care
au baze de date, astfel încât acestea
să comunice eficient între ele.

Justificarea problemei
În acest moment, interacțiunea cetățe-
nilor cu instituțiile Statului este specifică
secolului XX: cozi peste cozi, hârtii peste
hârtii, ștampile peste ștampile (chiar
dacă ștampilele au fost, teoretic, elimi-
nate din perspectivă legală). Din punct
de vedere digital, România se află pe
penultimul loc (27) din Uniunea Euro-
peană, depășind doar Bulgaria vecină.
www.usrplus.ro 30

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Problema nu este faptul că România nu a dema- Deși am instituit prin OUG, în 2016, obligația
rat digitalizarea Statului. Într-un fel, faptul că a instituțiilor de a accepta documente
demarat-o e rău: începutul a fost prost, haotic și electronice emise de alte instituții, practica
contraproductiv. E mai greu de reparat decât de se păstrează (multe reglementări în materie
luat de la zero. Dar știm cum o vom face. rămân ignorate și situația va continua până
când vom construi infrastructura reală de
În teorie, România oferă diverse metode pentru „autostrăzi” digitale între instituții).
a completa formularele online. Există servicii
• Doar 10% dintre formularele pe care le pot
precum Punctul de Contact Unic Electronic,
completa cetățenii au date precompletate.
Ghiseul.ro, Spațiul Privat Virtual, servicii electro-
Majoritatea covârșitoare a formularelor puse
nice la diverse primării (Cluj, Oradea, Sectorul
la dispoziție de statul român sunt făcute
3). În practică, rata de folosire a acestor instru-
pentru a fi ușor de înțeles pentru funcționari,
mente este foarte mică, din mai multe motive:
nu pentru cetățeni.
• Chiar dacă unele instituții emit documente • Diverse instituții au diverse baze de
electronice, alte instituții nu le acceptă sau date care nu comunică între ele. Avem,
nu știu să le utilizeze. De exemplu, degeaba practic, de-a face cu adevărate „cetăți
emite Primăria Sectorului 3 certificat de informaționale”. Și în loc ca aceste cetăți să
urbanism electronic, dacă Ministerul Culturii comunice între ele rapid, electronic, Statul
nu acceptă acest format de certificat de român obligă cetățenii s-o facă ei pe curierii
urbanism și îl cere „pe hârtie”. de hârtii între aceste instituții.

MĂSURI CONCRETE

Digitalizarea României are nevoie de măsuri pe • Simplificarea și clarificarea formularelor


mai multe planuri pentru utilizatori (echipă de UX—user
experience). Formularele diverselor instituții
• Transformarea Punctului de Contact înrolate în PCUE vor fi regândite astfel încât
Unic Electronic (PCUE) în interfața reală să fie intuitive și ușor de înțeles de către
de comunicare dintre cetățean și Statul cetățeni. Cetățenia digitală trebuie să fie
român. Orice document depus în PCUE să și una incluzivă, care să permită accesul
aibă valoare legală și să intre pe circuitul oricărui cetățean, chiar și al celor puțin
documentelor legale pentru toate instituțiile. familiarizați cu tehnologia.
www.usrplus.ro 31

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURI CONCRETE SCHIMBĂRI PRECONIZATE

• Construirea autostrăzilor digitale ale Fiecare instituție va trebui să-și schimbe fluxurile
României, între instituțiile deținătoare interne de lucru, astfel încât să acomodeze
de baze de date, astfel încât acestea să lucrul cu documente electronice.
comunice eficient între ele.
• Crearea unui departament în cadrul
• Niciun ban public nu va fi cheltuit pentru Autorității pentru Digitalizarea României
softuri care nu prevăd și interconectarea la responsabil cu crearea de interfețe intuitive.
rețeaua de autostrăzi digitale.
• Crearea la nivel guvernamental a unei
• Cetățeanul va putea delega Statului echipe responsabile cu implementarea,
obținerea documentelor necesare unei rând pe rând, a autostrăzilor digitale între
cereri, dacă acele documente se află la alte instituțiile publice.
instituții publice.
• Orice soft dezvoltat din bani publici care
prevede autentificarea cetățenilor va permite
și autentificarea prin intermediul cărții
electronice de identitate.

IMPACT BUGETAR
Cartea de identitate electronică: cca 300 de
milioane de euro, pe parcursul a zece ani (15
euro/carte de identitate/cetățean)

Echipă pentru interfețe intuitive:


240.000–500.000 euro/an

Echipă interconectare instituții (autostrăzi


digitale): 1 milion de euro/an

INSTITUȚII RESPONSABILE
Guvernul României / Autoritatea pentru Digitalizarea
României / MAI, MFP, MFE, Cancelaria Prim-Ministrului
www.usrplus.ro 32

O Românie fără hoție

9 Fond de
1 miliard de
euro pentru o
infrastructură
sanitară
modernă
Modernizarea spitalelor, construcția
de spitale noi și a unei infrastructuri
sanitare moderne, prin investirea a 1
miliard de euro următorii patru ani.

Justificarea problemei
Sistemul public de sănătate este subfi-
nanțat, are o proastă guvernanță, cu
infrastructură inadecvată, cu clădiri vechi
și insalubre, cu circuite improprii, care au
autorizații de funcționare temporare și
planuri de conformare perpetue.
www.usrplus.ro 33

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

În afara marilor centre universitare, dotarea ținere. Prin acest fond se va asigura inclusiv
este precară, personalul insuficient, materialele cofinanțarea pentru spitalele regionale pentru
sanitare puține și de slabă calitate. Totodată, care avem finanțare europeană, dar pentru care
operarea infrastructurii spitalicești nu permite lucrările nu au fost demarate.
susținerea costurilor de mentenanță și de între-

MĂSURI CONCRETE

Finalizarea celor trei spitale regionale (Cluj, Iași, Construcția de centre comunitare și asigurarea
Craiova) a căror pregătire alături de Banca Euro- dotării minime a cabinetelor medicilor de familii.
peană de Investiții a fost demarată în 2016.
Înființarea unui centru de permanență în ime-
Pregătirea construcției de spitale regionale în diata vecinătate a Unităților de Primiri Urgențe,
București, Brașov și alte centre universitare. astfel încât timpii de așteptare la UPU să
scadă semnificativ.
Asigurarea standardelor minime în toate spi-
talele României prin inventarierea urgentă a Redesenarea, renovarea și dotarea infrastructurii
unităților medicale care funcționează în condiții de tratament a marilor arși în toată țara.
insalubre sau care pun în pericol siguranța
cetățenilor și demararea procedurilor de achiziții Infrastructură dedicată prevenirii și îngrijirii
pentru renovarea lor. infecțiilor nosocomiale—compartimente de boli
infecțioase, laboratoare de microbiologie.
Modernizarea spitalelor județene pentru a
asigura condiții optime actului medical și pentru Încurajarea dezvoltării centrelor de excelență
a asigura accesul cetățenilor la servicii de sănă- și cercetare medicală pe lângă universitățile și
tate la ei în județ. facultățile de medicină.
www.usrplus.ro 34

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

SURSA DE FINANȚARE
Bugetul de Stat, Fonduri europene (FEDR, FSE+), personal cu competențe avansate din străinătate pentru
fonduri private consolidarea capacității CDI; crearea de sinergii cu acțiu-
nile de CDI ale Programului Orizont Europa; constituirea/
Viitorul Program Operațional Sănătate:
promovarea de clustere)
Axa Prioritară 1 „Investiții pentru construirea spitalelor
Programe dedicate cercetării și/sau utilizării clinice. Ex:
regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact terito-
producție de plasmă sau derivate, producție de vacci-
rial major”: Infrastructură și dotări: Spitalele regionale de
nuri (dezvoltarea infrastructurii, modernizarea, reluarea
urgență Iași, Cluj, Craiova—etapa a II-a; alte spitale, alte
producției de vaccin și dezvoltarea de noi produse far-
infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major.
maceutice în Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare
Axa Prioritară 2 „Servicii de asistență medicală primară, Medico–Militară ”Cantacuzino”)
comunitară și servicii oferite în regim ambulatoriu”:
Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. comba-
Infrastructură și dotări: Cabinetele medicilor de familie;
terea cancerului)
Centrele și compartimentele unde se furnizează servicii
de asistență medicală comunitară; infrastructura publică Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în
în care se furnizează servicii de asistență medicală șco- domeniul genomicii.
lară, inclusiv servicii de asistență stomatologică; unitățile
Facilitatea de Redresare și Reziliență (Next Generation
sanitare și alte structuri publice care desfășoară activități
EU), alocare indicativă pentru România 35 de miliarde de
medicale de tip ambulatoriu
euro: Pilonul „Coeziune socială”.
Axa Prioritară 5 „Abordări inovative în cercetarea din
domeniul medical”: Cercetare și inovare prin implemen-
INSTITUȚII RESPONSABILE
tarea de soluții cu relevanță publică (ex: atragerea de

Ministerul Sănătății, Ministerul Fondurilor Europene,


Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții și Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
www.usrplus.ro 35

O Românie fără hoție

10 Stimulente
pentru a ne
menține
sănătoși
Îmbunătățirea stării de sănătate a
românilor prin măsuri precum: medici
de familie în toate comunele și asis-
tenți medicali în toate satele din țară
până în 2024, dublarea performanței
programelor naționale de prevenție,
recompensarea persoanelor care duc
un stil de viață sănătos și introducerea
educației pentru sănătate în școli.

Justificarea problemei
Factorii socio-economici și cei de mediu
influențează semnificativ starea de
sănătate a populației. Pentru a avea o
populație sănătoasă, România va trebui
să adopte principiul de guvernanță
europeană „health in all policies”.
www.usrplus.ro 36

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Prevenția trebuie să devină o componentă medicinei de familie și optimizarea rolului


strategică a sistemului public de sănătate; acesteia în „gate-keeping” și creșterea calității
de asemenea, este esențială dezvoltarea vieții în orașe.

MĂSURI CONCRETE

„Sănătatea populației în toate politicile”— O nouă strategie națională de diagnosticare


Constituirea unui Grup Interministerial care și tratament a diabetului de tip 2, având în
va cuprinde specialiști ce vor evalua impactul vedere că rata de diagnostic în România este
asupra sănătății cetățenilor și asupra sănătății de maximum 50%. Propunem oferirea de bonu-
publice a politicilor din alte domenii: educație, suri materializate în servicii medicale gratuite
mediu, economie, transporturi etc, în vederea tuturor persoanelor obeze și diabeticilor și ce își
instituirii principiului „Sănătatea populației în îmbunătățesc indicatorii de severitate (scăderea
toate politicile”. greutății, controlarea indicelui glicemic, scăde-
rea tensiunii arteriale etc)
Lege a Prevenției care să structureze o nouă
arhitectură a responsabilității infrastructurii Prevenția prin screening și depistare precoce,
instituționale, să dimensioneze resursa umană și monitorizarea și managementul integrat al boli-
financiară pentru Planurile Naționale de Control lor netransmisibile.
Integrat al bolilor cardiovasculare și oncolo-
gice—principalele contributoare la mortalitatea Deblocarea legii vaccinării. Vom lua decizii pe
și morbiditatea din România. bază de dovezi asigurând funcționarea Comite-
tului Național de Vaccinologie.
Organizarea de caravane medicale în zonele
fără infrastructură medicală ori acordare de Elaborarea, finanțarea, implementarea progra-
vouchere de transport pentru bolnavii nevoiași melor profilactice pentru copii pentru toate
sunt alte măsuri care vor îmbunătăți accesul ariile terapeutice, prin rețeaua de medicină
pacienților la serviciile medicale. școlară sau prin cabinetele de medicină. Un
rol important îl va avea dezvoltarea cabinetelor
Vouchere de transport pentru ca pacienții cro- medicale școlare.
nici nevoiași să ajungă la tratament
Educație pentru sănătate—materie obligatorie
Vouchere de transport pentru consultațiile în școală la care copiii vor învăța să acorde
anuale prevăzute în pachetul asigurărilor medi- primul ajutor, despre educația nutrițională și
cale sau monitorizarea gravidelor și a bolnavilor reproductivă, despre riscurile consumului de
cronici cu anumite patologii. alcool și droguri etc.

Un asistent medical, asistent medical comu- Planuri clare de prevenție a infecțiilor nosoco-
nitar sau un mediator sanitar în fiecare miale și de utilizare judicioasă a antibioticelor în
comună din România. spitale și centrele rezidențiale.
www.usrplus.ro 37

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Descurajarea automedicației. Consumul de și fetale ale sarcinii începând din primul tri-
medicamente, în special de antibiotice, trebuie mestru; continuarea îngrijirilor în concordanță
să fie supravegheat de specialiști și realizat pe cu riscurile identificate, acces universal la
bază de prescripție, ghiduri și instruire. îngrijire la naștere și neonatală la standarde
actuale, atât pentru gravidele/nou născuții
Dezvoltarea serviciilor de prevenție, de inter- fără probleme de sănătate, cât și pentru cei cu
venție timpurie și de suport pentru persoanele patologii complexe.
cu afecțiuni mintale—centre de zi, prim ajutor
psihologic, integrare pe piața muncii. Ombudsman în sănătate—crearea unui orga-
nism independent care să investigheze diferitele
Finanțarea corespunzătoare a medicinei de tipuri de administrare defectuoasă, de abuzuri
familie, cu minimum 8% din Fondul Național sau de discriminare din sistemul de sănătate.
Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și crește-
rea progresivă a rolului său, astfel încât numărul Monitorizarea factorilor care afectează sănătatea
internărilor evitabile să scadă prin monitorizarea în orașe (poluare, acces la spații verzi) alături de
și dispensarizarea adecvată a bolilor cronice și Garda de Mediu și construirea unor mecanisme
măsuri preventive eficiente. de intervenție prin Direcțiile Publice de Sănătate
în colaborare cu aceasta.
Servicii pentru mama și copilul: asigurarea
accesului universal la îngrijire antenatală bazată Impact bugetar asupra Fondului Național Unic
pe prevenția și detecția complicațiilor materne de Asigurări Sociale de Sănătate

SURSA DE FINANȚARE
Surse nerambursabile de finanțare: prostată, cancere ginecologice, cancere ale capului
și gâtului, testare genetică)
Viitorul Program Operațional Sănătate (alocare indicativă
circa 4 miliarde de euro): • Măsuri de diagnosticare precoce și/sau tratament
prenatal/neonatal/postneonatal
Axa Prioritară 4 „Creșterea eficacității sectorului medical
prin investiții în infrastructură și servicii” • Implementare de programe de schimbare a stilului
de viață și aplicarea de politici de încurajare a
• Implementarea de programe de screening
unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea de
populațional/diagnosticare și tratament al stadiilor
măsuri de prevenție
incipiente (ex. tuberculoză, testare genetică,
oncologie, hepatite, HIV SIDA, screening • Implementarea de programe/măsuri destinate
metabolic, screeningul factorilor de risc comuni ai controlului infecțiilor asociate actului medical
bolilor cronice)
• Măsuri destinate creșterii eficacității
• Implementarea de programe de diagnosticare serviciilor de laborator
precoce și tratament (ex. cancer pulmonar, cancer
INSTITUȚII RESPONSABILE
Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale
www.usrplus.ro 38

O Românie fără hoție

11 Dreptul
de a alege
în sănătate
Încurajarea concurenței în sistemul
de sănătate astfel încât toți românii
să aibă dreptul de a alege în ceea ce
privește serviciile și asigurările de
sănătate și să beneficieze de spriji-
nul financiar al statului prin care să
poată face efectiv această alegere.

Justificarea problemei
Nici pacienții, nici asigurații nu sunt în
centrul actualului sistem de sănătate.
Mulți trebuie să plătească de două
ori pentru a primi serviciile de care au
nevoie. O dată oficial, prin contribuția la
asigurările sociale de sănătate. Și încă
o dată prin plățile neoficiale, pentru a
acoperi toate lipsurile din spitale.
www.usrplus.ro 39

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Lucrurile au ajuns până într-acolo încât numim riale și medicamente. Iar asta e cazul în care
cu lejeritate șpaga „plată informală” și urmărim asiguratul nu aude că s-a atins „plafonul” și este
cu maxim interes mercurialul din teroarea de a rugat să revină luna viitoare și să încerce din
nu fi privat de tratamente sau intervenții care pot nou. Ce alt asigurator ne mai ia bani pentru asi-
fi vitale pentru noi sau pentru cei apropiați. Nu gurare lunar, dar când vine vorba să plătească
vom ignora realitatea aceasta, cunoscută atât ne spune că nu mai există plafon? Niciunul.
de bine de mulți români.
Cheltuielile statului român cu sănătatea au
În prezent, 10% din orice ban câștigăm se duce crescut în ultimii 13 ani de 3,5 ori. O creștere
la stat pentru sistemul de sănătate. Un angajat semnificativă ca urmare a căreia ne-am fi aștep-
cu salariu minim plătește în fiecare lună 223 lei tat la o calitate mai bună a actului medical.
pentru sănătate. Dar atunci când vine vorba să Nu am avut parte de asta. Scandaluri precum
primească servicii, banii aceia nu se mai văd Hexipharma, cazul Colectiv și chiar pandemia
nicăieri. Ba mai mult, e un fenomen bine cunos- de Coronavirus ne-au arătat starea deplorabilă a
cut faptul că spitalele publice cer bolnavului și sistemului de sănătate.
familiei să vină cu bani de acasă pentru mate-

MĂSURI CONCRETE

Sistemul de sănătate trebuie să pună pacientul Fără concurență nu există calitate. Monopolul
în centrul sistemului. Iar acel pacient trebuie să de stat s-a dovedit un eșec. CNAS nu a fost
aibă cât mai multe opțiuni de tratament. Niciun capabil să combată fraudele, ci dimpotrivă, le-a
român nu mai trebuie să fie nevoit să facă plăți concentrat. Mai mult, nu a reușit nici să remu-
„informale” sau să cumpere materiale în spitale nereze corect operațiuni medicale, punând
pentru buna desfășurare a actului medical. în dificultate furnizorii de servicii medicale și
Avem nevoie de mai mulți bani, dar și să fie mai încurajând decontările fictive prin sistemul DRG.
bine cheltuiți. De aceea propunem încurajarea Pentru a combate toate acestea, vom acționa în
dezvoltării sistemului de asigurări private de două planuri. Primul referitor la funcționarea în
sănătate. Românii plătesc sume importante de sine a CNAS, care trebuie depolitizat, profesio-
bani în sistem, trebuie să aibă dreptul să direcți- nalizat și condus mai bine. Al doilea referitor la
oneze o parte din ele către un asigurator pe care piața asigurărilor de sănătate, unde vom permite
și-l aleg, pe modelul Pilonului 2 de pensii. românilor să aibă mai multe opțiuni prin deschi-
derea la concurență.
www.usrplus.ro 40

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURI CONCRETE SCHIMBĂRI PRECONIZATE

De asemenea, vom garanta posibilitatea fiecă- Dreptul românilor de a alege va deschide sis-
rui român de a putea alege opțiunea dorită pe temul concurenței, care va încuraja apariția de
modelul Pilonului 2 și 3 de pensii. noi furnizori de servicii medicale și creșterea
calității acestora.
Astfel, pacientul chiar va fi în centrul sistemului
de sănătate, pentru că va avea dreptul de a De asemenea, deschiderea aceasta va permite
alege, ceea ce nu are în prezent. Având dreptul atragerea de fonduri suplimentare în siste-
de a alege, va putea selecta servicii mai bune, mul de sănătate.
asigurări de sănătate mai bune și va putea eva-
lua în mod real—cu banii și alegerea lui—calita-
tea serviciilor oferite.

Statul își menține rolul de reglementator, finan-


țator și chiar ofertant de servicii de asigurare
prin CNAS. Adăugăm, însă, componenta de
drept de a alege în sistem.

INSTITUȚII RESPONSABILE
Ministerul Sănătății
www.usrplus.ro 41

O Românie fără hoție

12 Acces
garantat la
medicamente
esențiale
Garantarea accesului românilor, în
regim 100% compensat, la medi-
camentele esențiale de pe lista
Organizației Mondiale a Sănătății.

Justificarea problemei
Accesul la sistemul public de sănătate
din România este foarte scăzut. Nevoile
medicale nesatisfăcute ale românilor
sunt printre cele mai mari din Europa,
peste dublul mediei UE. Mai mult, în
ultimii ani, România se confruntă atât
cu lipsa medicamentelor esențiale, cât
și cu întârzieri considerabile în accesul
la medicamente de ultimă genera-
ție, cauzate de birocrație și de con-
strângeri bugetare.
www.usrplus.ro 42

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Accesul la medicamente inovative este în con- dictibilă, cu o întârziere semnificativ mai mare
tinuare limitat, introducerea de molecule noi în comparativ cu alte țări ale Uniunii Europene.
lista medicamentelor compensate fiind impre-

MĂSURI CONCRETE

Întocmirea listei medicamentelor esențiale calității medicamentelor și a eficienței utilizării


care să fie prezente permanent, fără nicio banului public.
discontinuitate.
Revizuirea criteriilor de includere a medicamen-
Actualizarea site-ului www.medicamentelipsa.ro telor în sistemul de asigurări sociale de sănătate
pentru a asigura disponibilitate rapidă și în
Revizuirea politicii de preț a medicamentelor condiții de sustenabilitate bugetară.
astfel încât să se asigure disponibilitatea conti-
nuă a medicamentelor de bază pentru pacienți Ghidare—înființarea unor birouri/call center-uri
cu personal medical specializat dedicat pacien-
Asigurarea de urgență a disponibilității tuturor ților care necesită o atenție medicală complexă,
medicamentelor esențiale și a celor fără înlocui- pluri-disciplinară (navigator oncologic, naviga-
tor prin reintroducerea în legislație a Listei Medi- tor TBC, navigator cardio-vascular)
camentelor Esențiale a Organizației Mondiale a
Sănătății, limitarea exportului paralel și a practici- Responsabilizarea ca „procurator de medica-
lor din sistem care duc la lipsa medicamentelor mente” a mediatorilor sanitari și a asistenților
din spitale și farmacii medicali comunitari din Centrele de Asistență
Medico-Socială, astfel încât persoanele vârst-
Reluarea achizițiilor centralizate pentru medi- nice sau nedeplasabile din zona rurală să aibă
camente la nivel național pentru asigurarea acces la medicamentele de care au nevoie.

SURSA DE FINANȚARE
Buget de Stat—FNUASS, Fonduri Europene, fonduri private • Infrastructură și dotări: Cabinetele medicilor de
familie; Centrele și compartimentele unde se
Surse nerambursabile de finanțare:
furnizează servicii de asistență medicală comunitară;
Viitorul Program Operațional Incluziune și infrastructura publică în care se furnizează servicii
Demnitate Socială: de asistență medicală școlară, inclusiv servicii de
asistență stomatologică.
Axa prioritară 1 „Dezvoltare Locală plasată sub Responsa-
bilitatea Comunității”: • Facilitatea de Redresare și Reziliență (Next
Generation EU), alocare indicativă pentru România
• Servicii sociale, de ocupare și de sănătate,
35 miliarde euro: Pilonul „Coeziune socială”; Pilonul
combaterea abandonului școlar, incluziune
„Garanția pentru copii”.
• Infrastructură socială
INSTITUȚII RESPONSABILE
Viitorul Program Operațional Sănătate:

Axa Prioritară 2 „Servicii de asistență medicală primară, Ministerul Sănătății, Ministerul Fondurilor Europene, CNAS,
comunitară și servicii oferite în regim ambulatoriu”: Consiliile Județene, ONG medicale
www.usrplus.ro 43

O Românie fără hoție

13 Siguranța
pacientului,
pe primul loc!
Creșterea calității actului medical și
a siguranței pacientului prin măsuri
care asigură profesionalizarea con-
tinuă. Crearea primului Program
Național de Îmbunătățire a Calității
Actului Medical prin care vor fi recom-
pensate educațional și financiar
echipele medicale care își îmbunătă-
țesc rezultatele, precum și spitalele
care implementează proiecte con-
crete de creștere a siguranței actului
medical și a experienței pacientului.

Justificarea problemei
Siguranța pacientului se bazează pe
parteneriatul dintre acesta și medic,
pe prevenirea și controlul infecțiilor,
pe siguranța medicației și a proceduri-
lor administrate.
www.usrplus.ro 44

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Absența personalului dedicat îmbunătățirii și replicate și trebuie să devină normative pentru


siguranței actului medical menține o cultură sistemul de sănătate din România.
organizațională spitalicească înțepenită în
stagnare, nu în evoluție. Deficitul cronic de Profesionalizarea continuă a corpului medical
personal medical specializat (infecționiști, epi- prin crearea unui fond național pentru educație
demiologi, microbiologi) pune piedici semnifi- medicală continuă și accesul gratuit la revistele
cative în gestionarea eficientă infecțiilor asociate de specialitate din domeniul său pentru a fi la
asistenței medicale, iar utilizarea excesivă de curent cu cele mai noi rezultate ale cercetării
antibiotice și prevalența mai multor tulpini de sunt doar câteva măsuri care pot motiva medicii
bacterii rezistente la medicamente pun Româ- să nu mai plece în afara țării pentru a profesa,
nia în zona roșie. alături de alte schimbări precum creșterea
accesului la investigații și mijloace terapeutice,
Corpul profesional medical trebuie să fie parte- eliminarea birocrației ori asigurarea persona-
ner în procesul de reformare a sistemului sanitar lului suficient.
din România pentru a sparge ierarhiile nelegi-
time, a diminua corupția și a institui un mana- Reformarea, depolitizarea și profesionaliza-
gement profesionist și performant. Sistemul de rea Autorităților Competente din sistem este
indicatori de performanță medicală și financiară necesară, astfel încât reprezentarea breslei și
a spitalelor—managementul resurselor umane, reglementarea profesiei să fie făcute onest, în
utilizarea eficientă a serviciilor, performanța interesul practicianului și al pacientului.
economico-financiară, indicatori de calitate,
siguranța pacientului și satisfacția pacientului, De asemenea, sistemul de hemovigilență și tra-
transparența cheltuielilor—trebuie să reprezinte sabilitate a sângelui și componentelor derivate,
criteriul după care se face evaluarea manage- de la donare la transfuzie reprezintă, conform
mentului spitalicesc și nu cel subiectiv, de apar- unui audit organizat de Comisia Europeană,
tenență la grupuri de interese. Implementarea solicitat de Ministerul Sănătății în 2016, „o ame-
de mecanisme moderne de transparentizare, nințare gravă la adresa sănătății publice”. Riscu-
supraveghere și eliminare a practicilor corupte rile unor erori fatale sunt inacceptabil de mari.
din domeniile achizițiilor, a autorizațiilor și a Echipamentele sunt depășite și insuficiente
actului medical vor contribui de asemenea la un pentru gestionarea eficientă a colectării, testării
sistem medical sănătos, în slujba pacientului. și prelucrării sângelui. Sistemul Transfuzional
din România trebuie reorganizat.
Modelele de bună practică medicală, integritate
și profesionalism, dedicare și empatie trebuie
www.usrplus.ro 45

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURI CONCRETE

• Combaterea infecțiilor nosocomiale— • Întărirea instituției avertizorului de


crearea unei infrastructuri adecvate care să integritate—suport juridic și protecție
permită izolarea pacienților infectați, planuri extinsă pentru cei care semnalează
clare de prevenire și protocoale de utilizare nelegalitatea, corupția sau încălcarea
judicioasă a antibioticelor, compensarea regulilor epidemiologice sau de
deficitului de personal medical specializat— igienă în spitale.
infecționiști, epidemiologi, microbiologi—,
• Feedback-ul pacienților—obligativitatea
raportarea corectă de către fiecare spital al
pentru fiecare manager de spital de a
numărului de infectări, finanțarea distinctă
facilita folosirea mecanismului electronic de
pentru decontarea îngrijirii pacienților
feedback al pacienților și integrarea acestuia
diagnosticați și raportați cu infecții
în evaluările profesionale periodice.
nosocomiale cu scopul stimulării raportării.
• Coordonarea activităților de formare,
• Management profesionist în Sănătate—
dezvoltarea carierei, stabilirea necesarului
manageri de spitale angajați prin concurs
pentru toate categoriile de personal
corecte, având obiective clare de calitate
medical vor fi făcute de Centrul Național de
și investiții, evaluați riguros în baza
Resurse Umane în Sănătate, în subordinea
indicatorilor de performanță
Ministerului Sănătății, în colaborare cu
• Transparentizarea cheltuielilor Colegiile și Ordinele Profesionale din
tuturor entităților publice de sănătate: sănătate și instituțiile academice medicale.
transparentizarea CNAS e un pas înainte Vom avea astfel un Catalog Național al
către diminuarea fraudei din Sănătate. Vom Profesioniștilor din Sănătate care va sta la
continua cu măsuri specifice, țintite, care să baza fundamentării necesarului de formare
crească transparentizarea cheltuielilor. de profesioniști.
• Zero toleranță pentru corupție • Campanie pentru păstrarea în țară
și neglijență care pot pune viața a medicilor performanți și atragerea
pacienților în pericol specialiștilor români ce activează în alte țări.
• Creșterea pedepselor pentru orice act • Asigurarea formării unui număr adecvat
de corupție în domeniul sănătății de categorii de personal medical, cu
preponderență pentru acele specialități care
• Depolitizarea și (re)profesionalizarea
înregistrează un deficit: medici infecționiști,
instituțiilor din sănătate (ANMDMR,
specialiști anestezie-terapie intensivă,
CNAS, Departamentul pentru Politica
epidemiologi și alte specialități care
Medicamentului din Ministerul Sănătății,
înregistrează deficit.
Inspecția Sanitară etc.)
www.usrplus.ro 46

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURI CONCRETE

• Reformarea și eficientizarea sistemului de • Asigurarea calității actului medical prin:


admitere în rezidențiat
• Introducerea la nivelul fiecărui spital
• Crearea unui fond național pentru a unui set de indicatori de urmărire a
educație medicală continuă. Finanțarea calității actului medical și de raportare a
unei conferințe pe an per specialitate de rezultatelor. Recompensarea financiară
la bugetul de stat sau din alte surse de și prin pachete educaționale a echipelor
finanțare (fonduri europene, programe etc). medicale care ating nivelul optim al
acestor indicatori. Recompensarea
• Ghiduri de bună practică pentru a
financiară a spitalelor care fac dovada
uniformiza practica medicală și pentru
existenței practice a unor programe de
a o face mai puțin vulnerabilă la malpraxis
îmbunătățire a calității actului medical.
precum și înființarea unui Monitor Oficial
Medical unde vor fi publicate toate ghidurile • Ghiduri de bună practică pentru a
și protocoalele medicale, ordinele de uniformiza practica medicală și pentru a
ministru și reglementările care privesc o face mai puțin vulnerabilă la malpraxis
sistemul medical pentru ca standardele
• Întărirea independenței profesiilor
de bună practică să fie aplicate adecvat și
medicale prin definirea clară a actului
predictibil în toate spitalele din România.
medical, a limitelor de competență
• Reformarea rezidențiatului în ceea și a responsabilităților pentru fiecare
ce privește admiterea, pregătirea și profesie medicală pentru a preveni
obținerea calificărilor de specialist. Cifra exercitarea abuzivă a oricărei dintre
de școlarizare pentru rezidențiat trebuie să profesiile medicale.
țină cont de profilul de patologie actual și
• Posibilitatea reconversiei specialității
viitor al României.
medicale pentru medic în cazul în care
• Reorganizarea sistemului transfuzional uzura fizică și psihică în specialitățile
din România. Asigurarea unui stoc solicitante nu mai permite exercitarea
continuu și adecvat de sânge și a unui activității în specialitatea inițială
necesar suficient de imunoglobuline și
• Ameliorarea relaționării corpului medical
alte medicamente derivate din plasmă
cu pacientul—prin introducerea
prin reorganizarea și reformarea sistemului
în metodologia de concurs pentru
național de transfuzie.
accesul în sistemul public de sănătate
a evaluării capacității de a comunica
empatic și deontologic cu pacientul și
aparținătorii acestuia.
www.usrplus.ro 47

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

SURSA DE FINANȚARE
Program Operațional multifond Sănătate, conform docu- • Implementarea de programe/măsuri destinate
mentului de fundamentare aflat în consultare publică, controlului infecțiilor asociate actului medical
capitolul Prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale.
Axa Prioritară 7 „Măsuri care susțin cercetarea, informa-
Totodată, măsurile de prevenire și de îngrijire a pacienților tizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de
cu IAAM se pot finanța de la bugetul de stat, din bugetul investigare, intervenție, tratament”:
Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și
• Măsuri de formare/specializare—utilizare
din orice alte surse, potrivit legii. Pentru asigurarea fondu-
echipamente medicale inovative
rilor necesare aplicării prezentei legi Ministerul Finanțelor
Publice, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției • Utilizare de metode moderne de investigație,
Sociale, poate introduce modificările ce decurg din apli- intervenție și tratament
carea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de
• Dezvoltarea de programe/module specifice la
stat și a bugetului Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
nivelul universităților de medicină, care să permită
Surse nerambursabile de finanţare: perfecționarea sau reconversia profesională

Viitorul Program Operațional Sănătate: • Susținerea parteneriatelor dintre furnizorii de formare


(de la nivelul învățământului terțiar) și instituțiile
Axa Prioritară 4 „Creșterea eficacității sectorului medical
din domeniul medical, pentru dezvoltarea unor
prin investiții în infrastructură și servicii”:
programe de formare continuă în domeniul medical
• Sistemul național de transfuzii, inclusiv infrastructura și zonele conexe (competențe digitale, specializare
de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei inteligentă etc.)

INSTITUȚII RESPONSABILE
Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției
Sociale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Educa-
ției și Cercetării, Comitetul Național pentru Prevenirea și
Limitarea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, Institu-
tul Național de Sănătate Publică, Direcțiile de Sănătate
Publică Județene și a municipiului București
www.usrplus.ro 48

O Românie fără hoție

Medic și
pacient, la
un click
distanță
Constituirea unui Fond Național de
Inovație în Sănătate prin care să fie
stimulată dezvoltarea de soluții digi-
talizate și de telemedicină prin care
să debirocratizăm practica medicală
și să apropiem medicul de pacient.

Justificarea problemei

14
Este nevoie de dezvoltarea unui sistem
informatic integrat în sistemul de sănă-
tate publică ca suport pentru sistemul
informațional, care să permită interopera-
bilitatea aplicațiilor informatice existente
și viitoare, pe baza unei arhitecturi inte-
gratoare, în vederea utilizării eficiente a
informațiilor în elaborarea politicilor de
sănătate și managementul sistemului.
www.usrplus.ro 49

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURI CONCRETE

• Dezvoltarea și implementarea • Operaționalizarea și utilizarea


serviciilor e-health / telemedicină, mai Dosarului Electronic al Pacientului
ales în mediul rural unde există penurie care va cuprinde toate datele de sănătate,
de medici, consultările la distanță pot fi accesibil pacientului și medicului curant,
încurajate pentru a trece peste obstacolul instrument standardizat care va conține
distanțelor lungi, dar și în cazul pandemiilor istoricul medical complet—alergii,
când accesul la servicii medicale uzuale imunizări, diagnostice, investigații efectuate,
este limitat. Măsura este susținută de tratamente urmate.
angajamentul de acoperire cu acces la
• Realizarea Registrelor Naționale
internet de mare viteză a 96% din România.
Suverane de Boli. Registrele de boală
• Digitalizarea și integrarea sistemului, reprezintă o formă standardizată de
programările online și calendare colectare de date epidemiologice, despre
personalizate de dispensarizare atât pentru tipul, stadiul, tratamentul cazurilor precum
componenta de prevenție cât și pentru cea și despre profilul pacientului. Registrele
de supraveghere a patologiei cronice. sunt esențiale pentru ghidarea măsurilor de
prevenție, screening și control al bolilor.

SURSA DE FINANȚARE
Buget de Stat—FNUASS, Fonduri Europene, de interoperabilitate, pentru sarcini și funcțiuni
comune în sectorul sanitar, în special în domeniile
Surse nerambursabile de finanțare:
vizate de operațiunile de importanță strategică
Viitorul Program Operațional Sănătate:
• Facilitatea de Redresare și Rezilienta (Next Generation
Axa Prioritară 6 „Digitalizarea sistemului medical”: EU), alocare indicativă pentru România—35 miliarde
euro: Pilonul „Coeziune socială”; Pilonul „Reziliență
• Redimensionarea și standardizarea sistemului
instituțională”; Pilonul „Digitalizare”.
informatic al CNAS

• Observatorul național pentru date în sănătate

• Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu INSTITUȚII RESPONSABILE


anvergură națională, care să încorporeze standarde
Ministerul Sănătății,
Ministerul Fondurilor Europene, CNAS
www.usrplus.ro 50

O Românie fără hoție

Fără politică
în școală
Depolitizarea învățământul româ-
nesc și așezarea copilului în centrul
sistemului. Desființarea inspec-
toratelor școlare și transformarea
directorilor de școli în manageri
performanți, aleși prin concurs.

Justificarea problemei
Inspectoratele școlare sunt una dintre
principalele surse de influență politică
în sistemul de educație și una dintre
cele mai mari frâne în calea modernizării
învățământului, prin cenzura aproape

15
totală a autonomiei școlare, sub toate
aspectele ei: catedre, norme, personal,
numiri de directori, alocări de fonduri etc.
Vom depolitiza învățământul preuniver-
sitar românesc și vom repune copilul în
centrul sistemului.
www.usrplus.ro 51

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Această măsură nu poate fi aplicată în afara Profesionalizarea managementului școlar


profesionalizării managementului școlar, prin trebuie să fie o prioritate a sistemului, care
care să asigurăm funcționarea armonioasă și determină, într-o bună măsură, calitatea actului
eficientă a comunităților școlare. De asemenea, educațional, mai ales din perspectiva descen-
măsura nu va fi aplicată în perioada de pande- tralizării reale a învățământului. Managerul sau
mie COVID–19 (ce implică numeroase schimbări directorul școlii trebuie să devină acea persoană
de organizare la nivel național și județean). Însă echipată cu un set complex de competențe în
perioada de pandemie va fi prielnică pentru management organizațional, recrutarea, selecția
analiza și detalierea planurilor de tranziție de și managementul resurselor umane, mana-
după desființarea inspectoratelor, precum și gementul timpului, managementul resurselor
pentru pilotarea descentralizării în mai multe financiare și logistice, comunicare organizați-
categorii de școli, înainte de scalarea la nivel onală și relațională, managementul conflicte-
național a transformării propuse. lor și nu numai.

MĂSURI CONCRETE

Atribuțiile de ordin administrativ ale inspectora- gestiona atribuțiile suplimentare va fi furnizat de


telor școlare vor fi transferate către consiliile de Ministerul Educației și Cercetării și de Centrele
administrație ale școlilor. Regionale de Sprijin în Educația Online (vezi
angajamentul #29).
Atribuțiile ce țin acum de inspecția școlară (Art.
3 din Regulamentul de organizare și funcțio- Ocuparea pozițiilor de manageri școlari profe-
nare a inspectoratelor școlare) vor fi efectuate sioniști în unitățile școlare va fi organizată după
la nivelul școlii, prin mecanisme obiective de susținerea examenului de intrare în carieră.
audit. Este necesară o schimbare de paradigmă Managerii școlari vor susține un interviu cu Con-
în ceea ce privește activitatea de inspecție siliul de Administrație al unității de învățământ
școlară, care, în prezent, este o activitate exclu- unde au vizat ocuparea postului vacant. În acest
siv administrativă, preponderent sancționatorie proces, candidații la postul de manager vor
și un instrument de control (inclusiv politic) al prezenta un program de management. Consiliul
cadrelor didactice. Aceasta nu se bazează pe de Administrație va organiza concursul și va
observarea riguroasă și constructivă a climatu- confirma numirea în post a managerului școlar.
lui școlar. Alianța USR PLUS propune modelul
auditului școlar orientat spre îndrumarea Se va face o distincție clară între funcția de
activităților didactice și dezvoltarea cognitivă, management al școlii și cea didactică, iar direc-
socială, personală și interpersonală a elevilor. torii și profesori aflați în aceste poziții de mana-
Sprijinul suplimentar către școlile care nu au gement, la care au ajuns prin concurs, vor avea
suficiente competențe locale pentru a putea posibilitatea de a alege doar una dintre funcții.
www.usrplus.ro 52

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Punem un accent deosebit pe recrutarea, de școli care dorește să beneficieze de mana-


selecția și managementul resurselor umane, din gementul performant al unui manager școlar
perspectiva faptului că fiecare manager școlar (ex. mai multe unități școlare mici comasate
va avea responsabilitatea organizării concursu- într-o clădire modernizată, accesibilă—consorții
rilor de selecție a cadrelor didactice, la nivelul școlare rurale).
instituției de învățământ.
Autonomia și depolitizarea școlii sunt două
Managerul școlar va putea asigura și mana- elemente centrale care vor guverna și procesul
gementul unor sisteme de școli. Aceasta este de recrutare și selecție a managerului școlar,
situația școlilor mici din mediul rural, care își ce va fi realizat de către Consiliul de Administra-
pot eficientiza costurile prin „împărțirea” ace- ție al unității.
luiași manager școlar, sau orice altă asociere

SITUAȚIA ACTUALĂ PROPUNEREA USR PLUS

Ministerul
Educației
Ministerul
Educației
Inspectorate A.R.A.C.I.P.
Desființate Debirocratizat
Inspectorate A.R.A.C.I.P.

PUTEREA Școala

Consiliul de Profesori Părinți


Administrație al
Școlii

Copii

Copii
Comunitate

PUTEREA
IMPACT BUGETAR
Măsura se face cu încadrarea în cheltuielile
actuale cu educația.
INSTITUȚII RESPONSABILE
Ministerul Educației Naționale, ARACIP
www.usrplus.ro 53

O Românie fără hoție

16 Dreptul
de a alege
în educație
Să poți alege școala la care merge
copilul tău, din mai multe opțiuni
bune. Deciziile în școlile publice să
fie luate nu de minister și primărie, ci
de consiliul de administrație al școlii.
Regândirea materiilor și stabilirea
unui curriculum național simplificat,
completat de unul suplimentar ales
de elev sau de școală. Un proces mai
ușor de înființare și funcționare a
grădinițelor, școlilor și liceelor private.

Justificarea problemei
În prezent, învățământul românesc se
derulează pe o structură piramidală
de coordonare și control care împinge
beneficiarul final al sistemului, elevul, la
baza piramidei, pe cea mai îndepărtată
poziție de puterea de decizie.
www.usrplus.ro 54

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Această construcție a dus la apariția și prolife- În ultimii 12 ani, bugetul educației a crescut de
rarea unui sistem extrem de stufos și birocratic, la 13,8 miliarde lei la 29,2 miliarde lei în 2018. O
care consumă resurse și împiedică sistemul să creștere cu 112%, mai mult de dublu. În condiți-
se autoregleze și să se adapteze la schimbările ile în care populația școlară în aceeași perioadă
tehnologice, sociale și de mediu din ce în ce s-a diminuat cu 18%, de la 4,3 milioane la 3,5
mai rapide. Este un sistem piramidal bazat pe milioane. Dacă ne uitam la finanțarea aceasta
frică, frică ce se multiplică pe măsură ce cobo- raportată la elev/student vedem o creștere cu
râm la baza piramidei, producând în final, cei 160% a finanțării.
mai nemotivați și mai dezinteresați elevi din
țările participante la evaluarea PISA (2012). Cu toate acestea, rezultatele acestor creșteri de
finanțare în educație nu au fost deloc la înălțime.
Nevoia de schimbare în sistemul de educație România a înregistrat chiar regrese la indicatori
din România este acută. Sistemul românesc de internaționali relevanți pentru educație. Este clar
învățământ rămâne înghețat în propriile rutine, că trebuie să acționăm și asupra eficienței bani-
insensibil parcă la schimbarea societății în gene- lor cheltuiți. Mai multe fonduri alocate ineficient
ral și a pieței muncii în special. Acesta și-a arătat sau care cad pradă corupției nu vor ajuta.
în mod sistematic, ineficiența și lipsa de consis-
tență și relevanță, cu prilejul diverselor testări
internaționale, dar și prin rata îngrijorătoare a
părăsirii timpurii a școlii (16,4% în 2018).

MĂSURI CONCRETE

Sistemul de educație, în orice stat, trebuie să • Mutarea centrului de decizie de la nivelul


fie un organism viu, într-o continuă căutare și politic (minister și primărie) la nivelul
adaptare. Eficiența și capacitatea de autoreglare consiliului de administrație al școlii, pentru
a sistemului de educație sunt date de calitatea școlile publice.
cadrelor didactice, de o formare inteligentă
• Debirocratizarea și flexibilizarea procesului
inițială și continuă a acestora.
de înființare și funcționare a grădinițelor,
școlilor și liceelor private.
Dar tocmai actorii principali ai educației, copiii,
profesorii, părinții, comunitățile sunt cei mai • Debirocratizarea ARACIP.
departe de decizia care le afectează viața și
• Desființarea inspectoratelor școlare.
viitorul. Schimbarea sistemului de decizie
în educație este, mai mult decât oricând, o • Regândirea materiilor și a încărcării acestora.
necesitate în reafirmarea sistemului de învăță- Un curriculum național simplificat completat
mânt în România. de un curriculum suplimentar la decizia
elevului sau școlii.
Românii vor avea dreptul de a alege
• Trecerea terenurilor și clădirilor care
în educație prin:
găzduiesc unități de educație timpurie,
www.usrplus.ro 55

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

de învățământ preșcolar, școli primare, dintr-o soluție eficientă testată în Portugalia,


gimnaziale și liceale, inclusiv celelalte care a avut cea mai spectaculoasă
niveluri de învățământ din cadrul acestora, scădere a procentului de eșec școlar și
înființate de stat, care fac parte din domeniul părăsire timpurie a școlii din Europa, de
public local, în administrarea instituțiilor de 24,6% în 10 ani.
învățământ enumerate anterior. Astfel, vom
• Acordarea unor atribuții sporite la nivelul
elimina situațiile de lipsă a investițiilor sau
fiecărei școli îi va permite acesteia, prin
investiții discreționare și condiționate politic.
cadrele sale didactice, să adapteze și
• Fiecare părinte va putea alege școala cea metodele de învățare, nu doar curriculumul,
mai bună pentru copilul său și va avea la la nevoile copilului. De aceea, este
dispoziție aceeași sumă pe care o poate important ca școlile să-și poată adapta cât
direcționa către o școala publică sau privată mai bine procedurile și metodologiile astfel
pe care o alege. Noi propunem 3 trepte de încât să ofere cea mai bună experiență
finanțare. Una standard, una pentru elevi de învățare pentru copii, atât prin prisma
din zone de educație prioritare (mai ales eficacității metodei (dacă elevul a învățat sau
din mediul rural sau din urban dezavantajat nu), cât și prin prisma satisfacției copilului în
definite ca Bazine de Risc Socio- procesul de învățare.
educațional—BRSE) și alta pentru elevi cu
cerințe educaționale speciale.
• Flexibilizarea sistemului va permite școlilor
integrarea mai concretă cu viața comunității
din care fac parte acestea. Motivația pentru
școală a cunoscut în România un declin
dramatic: doar 2% dintre copiii români
sunt puternic motivați de ce se întâmplă la
școală. Dincolo de aceste două procente
începe indiferența. Vizăm adaptarea unor
programe de educație la nevoile elevilor,
încă din învățământul secundar inferior
(clasele V–X) cu rolul de a prezenta copiilor
opțiunile de carieră din comunitatea lor și nu
numai. Acestea pot fi inclusiv programe de
dezvoltare de competențe antreprenoriale și
financiare. Aceste instrumente au făcut parte

IMPACT BUGETAR
Măsura se face cu încadrarea în cheltuielile
actuale cu educația.

INSTITUȚII RESPONSABILE
Ministerul Educației
www.usrplus.ro 56

O Românie fără hoție

17 Școala
de la 8 la 5,
o masă caldă
și școală
după școală
Creșterea calității învățământului prin
reorganizarea programului elevilor.
Astfel, în intervalul 8:00–17:00 elevii
participă la orele de studiu dimineața,
la prânz au parte de o masa caldă,
iar după-amiază se pot implica în
activități opționale (teme, activități
sportive, cluburi de interes etc.)

Măsura vine în sprijinul elevilor din


comunitățile dezavantajate, private
de posibilitățile unei mese sănătoase,
dar și în sprijinul tuturor părinților
care pot opta pentru luarea copi-
lului de la școală după terminarea
activității profesionale, în timp ce
participarea acestora la activități
poate duce la îmbunătățirea calității
vieții copiilor și a rezultatelor școlare.
www.usrplus.ro 57

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

JUSTIFICAREA PROBLEMEI

România continuă să înregistreze rate foarte Măsura propusă ajută la prevenirea și diminua-
mari ale abandonului școlar (rata de părăsire rea fenomenului de excluziune socială manifes-
timpurie a școlii), în condițiile în care există o tat în sistemul educațional prin abandon școlar
legătură clară între abandonul școlar și șomaj, și contribuie la creșterea calității învățământului
excluziune socială și sărăcie. De la un vârf de (prin crearea unor premise pentru creșterea
19,3% în 2010, România a înregistrat o evolu- rezultatelor școlare). Concomitent, măsura
ție oscilantă până la o rată de 16,4% în 2018. sprijină familiile monoparentale sau cele care au
Astfel, abandonul școlar rămâne o provocare probleme în asigurarea monitorizării activității
pentru societatea românească, în condițiile zilnice a copiilor în intervalul 14:00–17:00.
în care înregistrăm vârfuri mult mai înalte în
zonele rurale (25,4% în 2018) și în rândul copiilor
romi (77% în 2018).
www.usrplus.ro 58

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

Măsura propusă este construită pe mai într-un singur schimb (pachetul de activități
mulți piloni cheie: pentru accelerarea învățării și performanță,
pachetul de activități de sprijin și pachetul
• În perioada desfășurării activității didactice, de pregătire pentru viață—prevăzute în
preșcolarilor și elevilor din toate unitățile normele de organizare)—prin utilizarea de
de învățământ preuniversitar de stat li se fonduri locale și fonduri europene atrase.
acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar,
• Identificarea necesarului pentru extinderea
constând într-un pachet alimentar sau
infrastructurii școlare pentru toate școlile
într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori
din România care funcționează în mai
zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe
multe schimburi (circa 1.500 de școli
valoarea adăugată. Valoarea zilnică va fi
cu personalitate juridică—din care 600
indexată cu indicele inflației (în perioada
figurează în mediul rural și aproximativ 900
afectată de pandemie, acordarea suportului
în mediul urban). Inițierea unui master-plan
va fi gestionată diferit, conform normelor de
național pentru construcția de infrastructură
sănătate în vigoare); eliminarea barierelor
școlară suplimentară sau pentru închirierea
birocratice pentru funcționarea programului
pe termen lung a unor spații potrivite pentru
în parteneriat cu furnizori locale pentru
activități didactice, cu viziunea de a respecta
suport alimentar.
Legea Educației Naționale 1/2011 privitoare
• Extinderea programelor de tip „școală la numărul maxim de elevi în clase, și de
după școală” pentru toate școlile din a organiza învățământul tuturor școlilor
mediul rural sau urban care funcționează într-un singur schimb.

IMPACT BUGETAR
Măsura are un impact bugetar estimat de 3,05 miliarde lei în anul 2020 pentru
pilonul de „masă caldă în școli”, nu are impact bugetar pentru pilonul „școală
după școală”, în cazul atragerii de fonduri europene, și nu are un impact
financiar pentru finalizarea master-planului de construcție de infrastructură
școlară. Construcția de infrastructură școlară are costuri separate ce vor fi
evidențiate distinct.
INSTITUȚII RESPONSABILE
SURSA DE FINANȚARE
Secretariatul general al Guvernului, Ministerul
Unităților administrativ-teritoriale de care Finanțelor Publice și Ministerul Educației.
aparțin unitățile de învățământ le vor fi acordate
sume defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat pentru bugetele locale.
www.usrplus.ro 59

O Românie fără hoție

18 Sprijin
pentru
școala online
Organizarea și dezvoltarea a 8 Centre
Regionale pentru Suport în Educație
Online, care să ofere școlilor sprijin
în desfășurarea orelor online; de
la conectarea la internet de mare
viteză și achiziția de echipamente,
până la formarea de competențe
digitale pentru cadrele didactice.

Justificarea problemei
Contextul pandemiei de COVID–19 a for-
țat sistemul educațional românesc să se
adapteze rapid la nevoia de organizare a
educației la distanță pentru învățământul
preuniversitar. Perspectiva Organizației
Mondiale a Sănătății estimează că obți-
nerea unui vaccin anti-COVID–19 este
posibil să aibă loc peste 1,5–2 ani. Până
atunci, sistemul educațional va fi cel mai
probabil forțat să funcționeze flexibil, cu
o puternică componentă online. Una din
cele mai mari probleme ale sistemului
educațional a fost și este cea a lipsei
competențelor digitale în rândul cadrelor
didactice (de multe ori, elevii fiind mai
familiari cu tehnologia).
www.usrplus.ro 60

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

În acest moment, în afara structurii clasice de IT și administratori de rețele, unitățile șco-


funcționare ierarhică de sus în jos—Minister, lare au de suferit.
Inspectorate, unități școlare—și cu puținul
sprijin oferit (fie de către Casa Corpului Didactic În acest context atipic de pandemie, dar și pen-
din fiecare județ, din partea unor universități tru a asigura procesul de tranziție de la învățarea
partenere sau prin participarea la programul în clasă la învățarea prin intermediul echipamen-
EDUCRED), cadrele didactice sunt lipsite de telor tehnologice, este necesară crearea unor
programe de instruire și formare de competențe echipe dedicate responsabile de asigurarea
digitale și competențe pedagogice online. De tranziției educației din România la noul mod de
asemenea, pe fondul unei penurii de specialiști organizare și predare online.

MĂSURA CONCRETĂ

Demararea unui program național finanțat prin • sprijin în instalarea și darea în folosință a
fonduri europene de inițiere (cu durată de patru tehnologiei achiziționate;
ani), recrutarea de personal specializat și ges-
• furnizarea de programe de dezvoltare
tionarea a opt Centre Regionale de Suport în
competențe digitale pentru
Educația Online—CR-SEO (cu acoperire teritori-
cadrele didactice;
ală a regiunilor de dezvoltare ale României), care
să furnizeze pentru toate unitățile școlare din • suplinirea predării online a orelor de
zonă servicii de: Tehnologia Informației și Comunicațiilor
(TIC) pentru colectivele școlare care nu
• analiză de nevoi tehnologice ale beneficiază de cadre didactice specializate.
unităților școlare;
Din punct de vedere administrativ, cele opt Cen-
• sprijin în achiziționarea de tehnologie în tre Regionale vor raporta către Ministerul Educa-
baza programelor naționale sau europene; ției și Cercetării și vor interacționa digital, dar și
www.usrplus.ro 61

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

fizic, cu toate unitățile școlare de pe raza regiunii Dincolo de rezolvarea regională a problemelor
pe care o deservesc. În funcție de nevoile fiecă- tehnice, aceste centre vor avea responsabilita-
rei unități școlare, aceste centre vor putea apela tea dezvoltării de competențe digitale în rândul
la furnizori specializați care să gestioneze pro- cadrelor didactice—oferind programe de pregă-
blemele tehnice de conectivitate și funcționare, tire, mentorat și suport pentru cadrele didactice
în dialog cu administratorii IT locali. care au nevoie de acoperirea unor carențe de
pregătire în utilizarea tehnologiei și, de aseme-
Centrele vor pune la dispoziție, în timp real, nea, vor furniza experimental, la nivelul regiunii,
situația tuturor școlilor din regiune din punct de cursuri de TIC (prin profesori specializați), pen-
vedere al calității conexiunii la internet, al tehno- tru clasele de elevi care nu au postul de profe-
logiei disponibile în școală /clase și în posesia sor specializat acoperit la nivel de școală.
elevilor, precum și lista problemelor asociate în
curs de rezolvare, funcționând ca un pol profesi- Cheltuielile pentru funcționarea acestor centre
onist de furnizare de servicii (trasabilitate digitală vor fi acoperite din fonduri europene, printr-un
pentru solicitări, reclamații, probleme rezolvate). proiect de patru ani, implementat de către
Ministerul Educației și Cercetării.

IMPACT BUGETAR
Fondurile necesare pentru înființare și funcționare
pentru primii patru ani vor fi acoperite din fon-
durile europene.
www.usrplus.ro 62

O Românie fără hoție

19 Antreprenoriat
fără birocrație
Reducerea birocrației impusă de
stat pentru întreprinderi. Conti-
nuăm procesul de debirocratizare
prin analiza permanentă a poverii
administrative pe mediul de afaceri
și reducerea cerințelor inutile.

Starea de fapt și argu-


mentarea măsurii
Statul descurajează antreprenorii români
printr-o birocrație excesivă. De la înfiin-
țarea unei firme până la desfășurarea
activității în sine, legislația românească
este extrem de stufoasă și are cerințe de
multe ori aberante.

UTILE

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.

https://www.usr.ro/2020/04/23/usr-taie-birocratia-
proiectul-usr-care-faciliteaza-infiintarea-firmelor-
adoptat-de-parlament/proiect?idp=18455
www.usrplus.ro 63

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Astfel, România este pe locul 55 în lumea în Descurajarea producției face ca România să


ceea ce privește ușurința de a face business, exporte materie primă și să importe produse
după țări precum Maroc, Kazahstan, Cipru sau finite. De aceea, este mai mult decât necesar
Polonia. Suntem pe locul 91 în ceea ce privește acest proces de debirocratizare. Birocrație care
greutatea de a deschide o întreprindere, după îi afectează predominant pe întreprinzătorii micii
țări precum India, Togo sau Coasta de Fildeș. Și și mijlocii, care îi pot face față mai greu. Legile
mai rău stăm la capitolele obținerea de permise de multe ori nu fac diferența între micii și marii
de construire (locul 147) sau deschiderea unei producători și îi supun pe toți aceleiași birocrații.
linii de electricitate (locul 157) unde chiar ne Asta omoară din fașă idei valoroase de afaceri
batem pentru coada clasamentului. care ar putea apărea în România.

Sunt multe întreprinderi care ajung să aștepte Mai multe legi pentru debirocratizare, inițiate de
până la 9–12 luni pentru a putea deschide o afa- grupul parlamentar deocamdată USR, au trecut
cere. Asta, după multe drumuri la stat și birocra- deja de Parlament. Am tăiat astfel multe hârtii
ție. Mai trist, foarte mulți dintre cei care pornesc inutile cerute la înființarea unei firme, precum
în aventura de a face afaceri se lasă păgubași și limitări precum cea de a fi acționar unic într-o
și astfel România pierde potențial economic și singură societate comercială.
locuri de muncă.

MĂSURI CONCRETE

• Eliminarea acordului vecinilor la înființarea proiectul PL-x 599/2020, care se


unei firme într-un sediu în care nu se află la promulgare.
desfășoară activitate.—Obiectiv atins prin
• Eliminarea hârtiilor anuale de confirmare
legea 102/2020
a beneficiarilor reali când nu intervine
• Eliminarea interdicției de a avea mai mult de nicio schimbare sau când asociații sunt
un singur SRL cu asociat unic.—Obiectiv exclusiv persoane fizice.—Obiectiv atins
atins prin legea 102/2020 prin legea 108/2020
• Eliminarea hârtiilor redundante necesare • Digitalizarea completă a procesului de
pentru înregistrarea firmelor sau pentru înființare a firmelor.
activitatea lor.—Obiectiv atins parțial
• Reînființarea comisiei de tăiat hârtii.
prin legea 102/2020 și parțial prin
www.usrplus.ro 64

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

SCHIMBĂRI PRECONIZATE

Eliminând povara birocratică, economia În perspectiva relansării economiei post-corona-


României se poate dezvolta sănătos, având virus, debirocratizarea începerii unei afaceri și a
la bază o mulțime de întreprinderi mici și mij- interacțiunii mediului de business cu Statul este
locii. În Germania, acel strat de întreprinderi cheia pentru a putea încuraja dezvoltarea de
se numește Mittelstand și el reprezintă forța întreprinderi mici și mijlocii, competiția crescută
economiei germane. pe piață și inovarea.

Înlesnind antreprenoriatul, vom avea o prosperi- Ease of doing business:


tate reală, nu creată prin inflație monetară și vom https://www.doingbusiness.org/en/rankings
crea locuri de muncă bine plătite în România.

IMPACT BUGETAR
Impactul bugetar este pozitiv—încurajează antreprenori-
atul și activitatea fiscală a întreprinderilor.

SURSA DE FINANȚARE INSTITUȚII RESPONSABILE


Nu este cazul, măsura are impact pozitiv. Ministerul Justiției
www.usrplus.ro 65

O Românie fără hoție

20 Bani
europeni
investiți în
industrii
ale viitorului
Dezvoltarea României prin investiții
în industrii strategice la nivel euro-
pean și în avantaje competitive la
nivel local: tehnologie verde, digi-
tal, ecoturism, industrii creative.

Justificarea problemei
La nivel european, se află în plină adoptare
Noua Strategie de Politică Industrială, care
exprimă ambiția UE de a fi competitivă pe
piața globală. Strategia este centrată pe 14
ecosisteme industriale paneuropene și pe
ideea de a investi masiv în consolidarea
și dezvoltarea lanțurilor valorice cheie.
Acestea vor permite reducerea dependen-
ței de materiile prime importate din afara
Uniunii Europene. În același timp, tot la
nivel european au fost deja setate două
priorități cheie, transformarea verde și cea
digitală, menite să reconfigureze transver-
sal întreaga industrie a UE.
www.usrplus.ro 66

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Pactul Ecologic și Noua Agendă Digitală devin izolarea locuințelor, contoare inteligente, sis-
parte integrată a pachetului de redresare (Reco- teme de iluminat inteligente etc. Asta înseamnă
very Plan) pe care UE mizează pentru viitor. că locurile de muncă în sectoarele tradiționale
Pentru România, contextul european oferă vor suferi transformări. Ultimul raport al Agenției
o oportunitate excelentă pentru dezvoltare Internaționale a Energiei Regenerabile ne arată
industrială și locală, existând posibilitatea reală că UE, deși Europa este continentul cu cel mai
de mobilizare a unor investiții semnificative în mare angajament pentru reducerea emisiilor cu
noile domenii cheie ce se prefigurează. Ambiți- efect de seră, are doar 1,2 milioane de job-uri în
osul program al Uniunii Europene de a reduce sectorul energiei regenerabile. Cele mai multe
emisiile de gaze cu efect de seră până în 2030, sunt în Germania (în jur de 25%), iar România
precum și previziunile de creștere a cererii de apare în statistici mai ales în ceea ce privește
energie electrică în Europa vor determina o job-urile din producția de biocombustibili. Prin
cerere în creștere de bunuri și servicii pentru comparație, Asia are peste 60% dintre job-urile
protecția mediului și gestionarea resurselor. în sectorul energiei regenerabile. Europa este
net importatoare a principalelor materii prime
Printre sectoarele cu mare potențial de creștere specifice industriei verzi. Ne referim aici la alumi-
pentru Europa și pentru România sunt producția niu, litiu, siliciu, cupru etc. Reciclarea poate ajuta
de baterii, subansamble și componente pentru la îmbunătățirea disponibilității materialelor prin
autovehicule electrice, turbine pentru eoliene, generarea așa-numitelor materiale secundare,
panouri fotovoltaice și termice, materiale pentru crescând astfel securitatea aprovizionării.

MĂSURI CONCRETE

Ne propunem reindustrializarea României și Hub-urile industriale conectate la ecosistemele


atragerea proactivă de investiții strategice în industriale europene vor fi în zona marilor orașe
domeniile cheie ale viitorului și crearea unei universitare, cum ar fi Timișoara, București,
rețele de hub-uri industriale și de inovare în Brașov, Cluj sau Iași. De asemenea, fostele
următoarele domenii: zone miniere sau zone industriale afectate de
tranziția către o economie cu emisii reduse de
• tehnologii noi de producție și stocare a CO2, precum Gorjul și Hunedoara, Vâlcea sau
energiei curate (hidrogen, fotovoltaice, Argeșul, pot reprezenta poli importanți în noile
eoliene, baterii etc.); industrii ale viitorului. Resursa umană pregătită
și competențele tehnice pot fi adaptate și valori-
• industria producătoare de componente și
ficate în cadrul firmelor private care vor investi în
subansamble pentru mașini electrice;
noile industrii.
• noi tehnologii digitale și de comunicații;
Sprijinul public va proveni din fonduri europene
• materiale noi și dezvoltarea
și va viza susținerea inițiativelor și investițiilor
economiei circulare.
private, atât prin atragerea de firme strategice
www.usrplus.ro 67

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURI CONCRETE

de mari dimensiuni, prin consolidarea lanțurilor Complementar, ne propunem dezvoltarea


valorice preponderent formate din IMM-uri și industriei și a activităților economice locale, în
încurajarea dezvoltării de start-up-uri inovative. special prin valorificarea patrimoniului natural
și cultural existent. Pentru aceasta, vom sprijini,
Abordarea va fi integrată, vizând: capacități pe de o parte, ecoturismul și managementul
de cercetare-dezvoltare; infrastructura pentru adecvat al destinațiilor de turism și, pe de altă
producție de componente și asamblare de parte, industriile culturale și creative, ca sectoare
produs finit; dezvoltarea de aplicații software importante pentru dezvoltarea locală.
și de comunicații aferente; servicii de instalare
și întreținere; activități de export; capaci-
tăți de reciclare.

IMPACT BUGETAR SURSA DE FINANȚARE


Măsurile propuse vor fi finanțate din fonduri europene, Fonduri europene din cadrul CFM 2021–2027—cu
impactul bugetar fiind limitat la cofinanțarea națională precădere Politica de Coeziune.
necesară pe anumite programe de sprijin. Pentru peri-
Fonduri europene din cadrul NextGenerationEU—atât
oada 2021–2024, vom mobiliza 2 miliarde de euro gran-
din Fondul pentru Tranziție Justă, cât și, mai ales, din
turi și împrumuturi de la nivel european, cu o cofinanțare
Mecanismul pentru Redresare și Reziliență.
de cca. 100 milioane de euro din fonduri naționale.

INSTITUȚII RESPONSABILE
Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finanțelor
Publice și Ministerul Economiei
www.usrplus.ro 68

O Românie fără hoție

21 Zero taxe
pe salariul
minim
Reducere impozitării muncii prin
scutirea de taxe și impozite a 2.230
de lei din salariul brut (echivalen-
tul salariului minim pe economie).
Aplicarea taxelor și impozitelor să
se facă doar pe suma care depă-
șește salariul minim pe economie.

Justificarea problemei
Statul român descurajează munca în
România. Povara fiscală pe muncă este
foarte ridicată pe salariile mici. Din sala-
riul unui român, Statul ia 10% impozit
pe venit, 25% CAS și 10% CASS. În cazul
unui salariu minim, după ce luăm în
considerare și deducerile personale,
statul ajunge să ia 41% din salariu. Iar asta
nu este tot. Chiar și după aceste taxe,
când ne cheltuim salariul, Statul ne mai
ia TVA, 19%, și accize incluse în prețul
produselor pe care le cumpărăm. În
total, Statul ajunge să ne ia peste jumă-
tate din munca noastră.

UTILE

https://zerotaxe.ro/
www.usrplus.ro 69

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Astfel, România este: • Pe locul 4 la rata de participare la forța de


muncă în Uniunea Europeană.
• P
e locul 1 în Europa la impozitarea muncii pe
• Pe locul 1 la sărăcia în muncă.
salariul minim.
Taxarea aberantă a muncii ne gonește
• Pe locul 3 la rata de inactivitate în
de pe piața muncii sau din țară și chiar ne
Uniunea Europeană.
ține în sărăcie.

Fig.1: Taxarea muncii pe salariul minim în UE Fig.2: Sărăcia în muncă în UE

Fig3: Rata de inactivitate în UE Fig.4: Rata de participare la forța de muncă în UE


www.usrplus.ro 70

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

Zero taxe pe salariul minim înseamnă reducere • Reduce sărăcia în muncă, pentru că-i lasă
impozitării muncii prin scutirea primilor 2.230 de fiecărui român mai mulți bani din munca lui.
lei din salariu (echivalentul unui salariu minim)
• Reduce numărul românilor care pleacă să-și
și aplicarea taxelor și impozitelor doar pe partea
caute un loc de muncă peste hotare, pentru
din salariu care depășește salariul minim. Unită-
că crește salariile nete din România.
țile administrativ-teritoriale care se finanțează din
impozitul pe venit vor avea finanțare din TVA în • Crește numărul locurilor de muncă bine
raport cu populația lor. plătite din România.
• Scade discrepanțele între
Zero taxe pe salariul minim:
regiunile României.
• Încurajează activarea în piața muncii, pentru • Reduce diferența dintre salariile
că face munca mai bine plătită mari și cele mici.
• Reduce lipsa de forță de muncă cu care se
confruntă economia României, pentru că
încurajează muncă.

IMPACT BUGETAR
Estimare a impactului bugetar: între 25 și 30 de
miliarde de lei

SURSA DE FINANȚARE INSTITUȚII RESPONSABILE


Oprirea creșterii cheltuielilor Statului, PNDL, iar Ministerul Finanțelor Publice
impactul poate fi etapizat
www.usrplus.ro 71

O Românie fără hoție

22 Clasa de
mijloc la sate:
susținerea
fermierilor
mici și mijlocii
Creșterea competitivității și a per-
formanței economice a fermierilor
mici și mijlocii prin acces la: know-
how, forme asociative și centre de
colectare cu servicii integrate („food
hubs”) și la canale de vânzare variate.

Justificarea problemei
Agricultura românească are o structură
atipică pentru o țară europeană: cu
câteva mii de ferme foarte mari și câteva
milioane de gospodării țărănești foarte
mici. România trebuie să adopte ca
obiectiv strategic dezvoltarea segmen-
tului de ferme mici și mijlocii, care pot
rezista pe piață și ridica satul românesc,
prin dezvoltarea clasei de mijloc în
mediul rural. Politicile statului român nu
încurajează acest segment. Lipsiți de
informații dedicate segmentului, ușor
accesibile și clare, fermierii mici și medii
sunt deseori lipsiți de chiar instrumentele
care îi pot ajuta să devină mai perfor-
manți și mai profitabili.
www.usrplus.ro 72

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Pandemia de COVID–19 a agravat problema, seră bilanț) și doar 230 aveau o cifră de afaceri
lovind cel mai dur exact agricultorii de mijloc, peste 1.000 euro. Totodată, principalul obiectiv
dependenți de vânzările în piețe. A revelat o al multor asociații și cooperative românești
dată în plus nevoia unei mai bune organizări este de a cumpăra inputuri ieftine și de a vinde
a lanțului de aprovizionare, mai ales în sec- producția la prețuri cât mai mari.
toarele cu valoare adăugată înaltă—legume,
fructe, lapte, miere. În același timp, în ultimii ani s-au dezvoltat
modele funcționale de asociativitate pentru fer-
Obiectivul „clasa de mijloc la sate” a fost asumat mele mici și mijlocii funcționale: cooperativele și
de Guvernul tehnocrat din 2016 și, ulterior, de food hub-urile—centre de colectare, prelucrare,
USR în programul politic din 2016, având ca conservare și distribuție a produselor locale,
măsură adiacentă și instrumentul Grupurilor care oferă și asistență tehnică micilor fermieri în
Locale de Acțiune (https://www.usr.ro/10-pri- alte aspecte vitale ale afacerii lor—marketing,
oritati/#satul-romanesc). Platforma electorală managementul exploatației, obținerea de
a Alianței USR-PLUS de la alegerile europarla- certificări etc.
mentare include, de asemenea, acțiuni la nivel
european pentru creșterea finanțării din fonduri Din 2017, în România se desfășoară un program
europene a acestui instrument. pilot de succes, prin care au fost construite cinci
astfel de food hub-uri în cinci zone ale țării. Lec-
Problema cea mai mare a agricultorilor mijlocii țiile despre constituire, funcționare, capitalizare
din România este accesul la piețele din orașe sunt importante și trebuie preluate în gândirea
(dominate de supermarketuri, unde este nevoie unei scheme dedicate din fonduri europene.
de cantități constante și la calitate standardi-
zată). Pentru a putea vinde acolo, agricultorii Pentru a funcționa cu adevărat, asociațiile și
mijlocii au nevoie să se asocieze. Adiacent, aso- food hub-urile au nevoie de capital de încredere
ciațiile pot gestiona centre de colectare cu asis- (organizare comunitară) și capital de start, exact
tență integrată—food hub. Un food hub nu este ce trebuie să le ofere intervenția publică—pre-
doar un depozit, este un centru care furnizează cedentele tentative de stimulare cu fonduri
de la ambalare la marketing, distribuție etc. europene au eșuat pentru că interveneau prea
târziu, după intrarea pe piață. De asemenea,
Acestea sunt cele două obiective la care se Grupurile de Acțiune Locală trebuie să capete
angajează USR PLUS: politici publice care punctaje suplimentare în strategiile de dez-
să dezvolte rapid și masiv asocierile; și food voltare locală pentru acțiuni de acest tip (un
hub-urile, extinzând în politici naționale expe- început a fost făcut în 2016, trebuie continuat
riențe-pilot dezvoltate de mediul privat, care și crescut suplimentar punctajul în ponderea
au funcționat. alocării banilor gestionați de GAL-uri).

Gradul de asociere a fermierilor rămâne mic GAL-urile, asociațiile și cooperativele trebuie


comparativ cu media europeană, iar foarte stimulate (iar sprijinul acordat să fie condiționat
multe funcționează doar pe hârtie, fiind con- de îndeplinirea acestor criterii) să aducă către
struite artificial, ca urmare a unor stimulente prin membrii lor expertiză specializată (know-how),
scheme de fonduri europene prost concepute. să contribuie activ la îmbunătățirea activității
În 2018, la ONRC erau înregistrate 1.425 de membrilor și la dezvoltarea sustenabilă a opera-
cooperative agricole, conform Legii 566/2004. țiunilor acestora.
Dintre acestea, doar 621 erau active (depuse-
www.usrplus.ro 73

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

Propunem ca viitorul Plan Național Strategic cele mai comune, iar măsura acoperă toate
(urmașul Programului Național de Dezvoltare formele legale).
Rurală actual) să includă trei măsuri dedi-
• Dezvoltarea și implementarea unei strategii
cate: populația lor.
de implicare în mod activ a companiilor
mari din agricultură în susținerea acestui
• O măsură de sprijinire a formării de asociații
segment de piață, prin măsuri de tipul
agricole. Din experiența proiectelor pilot
facilităților fiscale pentru participarea la
derulate de Fundația Româno-Americană,
un fond de investiții dedicat fermierilor
este nevoie de muncă în comunitate
mici și mijlocii care să ofere granturi mici și
preliminară pentru a constitui asociații
medii pentru utilaje, sere sau solarii, unități
funcționale. Reguli corecte, management
de procesare etc.
profesionist—aceste lucruri nu vin natural,
e nevoie de investiții în formare, care trebuie Din punct de vedere strategic, măsura va pre-
să fie eligibile din fonduri europene. găti fermierii mici și mijlocii să poată gestiona o
majorare a fluxului financiar și o dezvoltare sem-
• O măsură de investiții dedicată exclusiv
nificativă a activității, datorată creșterii vânzărilor.
acestor forme asociative, după ce reușesc
Ulterior, aceștia vor putea accesa cu mai mult
să se organizeze funcțional—cooperative
succes o varietate de surse de finanțare și le vor
agricole, food hub-uri etc. (există mai multe
putea administra mult mai eficient.
forme legale de asociere, cooperativele fiind
www.usrplus.ro 74

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

UTILE
Programul „Clasa de mijloc la sate” dezvoltat de cabinetul Raport CRPE „Rolul food hub-urilor regionale în sprijinirea
consilierului de stat Cristian Ghinea în 2016: micilor fermieri în SUA”, Alexandra Toderiță, mai 2014

https://gov.ro/ro/stiri/vizita-premierului-dacian-ciolo-in-ju- http://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2014/05/Raport-
detul-alba-la-lansarea-pachetului-de-politici-quot-cla- food-hubs-FINAL.pdf
sa-de-mijloc-la-sate-quot
Raport CRPE „Crearea și dezvoltarea cooperativelor agri-
Dezvoltarea rurală prin GAL ca instrument predilect a cole—Evaluarea modelului testat în programul Dezvoltare
fost unul dintre cele zece proiecte de guvernare pro- rurală prin antreprenoriat și asociere”, decembrie 2018
movate de USR în 2016: https://www.usr.ro/10-priorita-
http://www.crpe.ro/crearea-si-dezvoltarea-coopera-
ti/#satul-romanesc
tivelor-agricole/
Materiale care detaliază conceptul și proiectele pilot dez-
Raport CRPE „O măsură inovatoare pentru finanțarea
voltate în România
asocierii în agricultură: facilitare și asistență individualizată.
Raport CRPE „Cum asigurăm securitatea alimentară a Propunere pentru PDR 2014–2020”, Alexandra Toderiță,
României pe timp de pandemie. Rolul fermelor mici și mijlo- Cristian Ghinea, octombrie 2013
cii”, Alexandra Toderiță, Ruxandra Popescu, aprilie 2020
http://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2013/10/Propune-
http://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2020/04/CRPE_ re-CRPE-masura-asistenta-asociere-PDR-2014-20202.pdf
Policy-Brief-44.pdf

IMPACT BUGETAR
SURSA DE FINANȚARE
Estimare a impactului bugetar: Conform modelului programului-pilot
Planul Național Strategic 2021–2027
„Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere”, o cooperativă funcți-
onală se dezvoltă prin asistență individualizată derulată pe o perioadă
INSTITUȚII RESPONSABILE
de doi-trei ani și costă min. 100.000 de euro + cheltuieli de investiții.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Conform programului-pilot de food hub-uri, dezvoltarea unei
astfel de entități costă aproximativ 300.000 USD (fără investiții) și
durează cinci ani.

Așadar, o măsură care și-ar propune înființarea prin PNS 2021–2027 a 400 de coopera-
tive sustenabile și a 40 food hub-uri în toată țara ar necesita o alocare de minimum 52
milioane de euro.

O măsură de investiții dedicată cooperativelor (existente și în formare) ar necesita o


alocare de minimum 10 milioane de euro.
www.usrplus.ro 75

O Românie fără hoție

23 Acces la
finanțare
pentru
antreprenori
Facilitarea accesului la informații și la
finanțare pentru antreprenori, opor-
tunități în funcție de stadiul afacerii și
diversificarea surselor de finanțare.

Justificarea problemei
Mediul românesc de afaceri este marcat
de un grad de intermediere financiară
extrem de redus, de cca. 26%, ceea ce
plasează România pe ultimul loc în Uni-
unea Europeană (cu o medie de 83%) și
mult în urma altor țări din Europa Cen-
trală și de Est (ex: Polonia 52%). Antre-
prenorii români se finanțează din surse
interne, preponderent prin reinvestirea
profitului și apelând la credit comercial.
Doar 15% din firmele din România sunt
bancabile, restul fiind pe pierdere sau cu
capitaluri negative. În condițiile pande-
miei COVID–19, problemele de lichiditate
ale IMM-urilor s-au agravat, mai ales în
contextul unei diversități reduse de alter-
native de finanțare non-bancare. Spriji-
nul public pentru accesul la finanțare al
antreprenorilor a fost și este incoerent,
încărcat de proceduri birocratice inutile,
lipsit de transparență, de predictibilitate,
de eficiență și eficacitate.
www.usrplus.ro 76

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Pe partea de granturi nerambursabile, progra- timp de criză, punând în așteptare mai bine de
mele de sprijin din bani naționali concurează cu 20.000 de firme pentru ceva de care ar fi putut
cele din bani europeni pe obiective similare de beneficia oricum și fără sprijin.
politică publică (ex: Start-up Nation vs. Start-up
Plus), alocările de resurse sunt neclare, criteriile Pe zona de sprijin pentru finanțare de tip equity,
de evaluare—ridicole pentru ceea ce contează în afară de două-trei fonduri de mici dimensiuni
cu adevărat în mediul antreprenorial. În plus, create cu sprijinul FEI, din bani europeni, nu
fiecare instituție pare să aibă propriul program, există nicio perspectivă coerentă.
cu propriile reguli, ceea ce creează un coșmar
oricărui antreprenor. Nimic nu se mișcă pe zona de piață de capital,
neexistând vreun sprijin pentru finanțări de tip
Pe partea de garanții sau instrumente financiare ofertă publică inițială (IPO).
menite să încurajeze creditul bancar, există o
combinație de resurse redundante care cre- Sprijinul pentru finanțări alternative non-ban-
ează lipsă de predictibilitate și pentru bănci, care, de tip crowd-funding sau business angels,
și pentru antreprenori. Programul IMMInvest este inexistent sau extrem de firav.
este o dovadă cum poți rata o reacție rapidă pe
www.usrplus.ro 77

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

Ne propunem crearea unui pachet coerent și Ne propunem crearea unor apeluri permanente,
transparent de facilitare a accesului la finanțare mai ales pentru start-up-urile inovative, care să
al antreprenorilor, care să ofere oportunități în permită finanțarea rapidă a unor proiecte valo-
funcție de stadiul afacerii (de la idee inițială la roase, evaluate de un panel extern de antre-
start-up la scale-up) și care să permită diversi- prenori și experți independenți și nu pe baza
ficarea surselor. unei grile aride.

Ne propunem punerea în comun a resurselor Vom folosi banii europeni pentru diversificarea
din bani europeni cu cele din bani naționali, instrumentelor financiare prin garanții sau coin-
întrucât nu sursa de finanțare ar trebui să con- vestiții (matching funds) pentru sprijinirea creării
teze, ci obiectivul de politică. și dezvoltării inițiativelor și fondurilor private,
care să dezvolte ecosistemul de finanțare,
Ne propunem crearea unei interfețe unice incluzând fonduri de equity și capital de risc,
pentru antreprenori, în care să prezentăm toate crowd-funding business angels, sprijin pentru
oportunitățile de finanțare existente, cu un sis- listarea inițială pe bursă a IMM etc.
tem de inteligență artificială/automatizare (RPA)
care să permită individualizarea ofertei pentru
situația particulară a fiecărui antreprenor.

IMPACT BUGETAR
Măsurile propuse vor fi finanțate din fonduri europene,
impactul bugetar fiind limitat la cofinanțarea națională
necesară pe anumite programe de sprijin.

Pentru perioada 2021–2024, vom mobiliza 2 miliarde


de euro granturi și împrumuturi de la nivel euro-
pean, cu o cofinanțare de cca. 100 milioane de euro
fonduri naționale.
SURSA DE FINANȚARE
INSTITUȚII RESPONSABILE
Fonduri europene din cadrul CFM 2021–2027—cu
Grup de lucru comun—Ministerul Finanțelor
precădere Politica de Coeziune.
Publice, Ministerul Economiei, Ministerul
Fonduri europene din cadrul NextGenerationEU— Fondurilor Europene
atât din Fondul pentru Tranziție Justă, cât mai ales
din Mecanismul pentru Redresare și Reziliență.
www.usrplus.ro 78

O Românie fără hoție

24 Lider
european
în îngrijirea
vârstnicilor
Revigorarea Institutului Ana Aslan
și crearea unei rețele naționale
la standarde europene pentru
asistență medicală geriatrică,
cercetare și gerontologie socială,
îngrijire geriatrică și paliativă.

Arie de intervenție: Sănătate, econo-


mie—generare de locuri de muncă,
turism, cercetare-dezvoltare

Revigorarea Institutului Ana Aslan


și crearea unei rețele naționale
de asistență medicală geriatrică,
cercetare și gerontologie socială.
Transformarea României într-un
lider regional european în dome-
niul îngrijirii geriatrice și paliative

Timeframe intervenție: Trei ani


Institutul Ana Aslan / opt ani
întreaga rețea națională publică
și privată de geriatrie/îngrijire
www.usrplus.ro 79

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

JUSTIFICAREA PROBLEMEI

Industria de îngrijire din România și din Europa medical (doctori, asistenți medicali,
în general, adică serviciile de îngrijire și tera- asistenți personali profesioniști, infirmieri)
pie pentru afecțiuni cronice oferite îndeosebi ce activează în vestul și nordul Europei,
populației vulnerabile (ex: vârstnici și persoane educați în România (avantaj competitiv
cu dizabilități) are o cerere potențială uriașă unic ca amploare în Europa Centrală și de
pe fondul schimbărilor demografice actuale Est). Conform OECD, 17% (cca. 320.000)
(îmbătrânirea populației, creșterea numărului de din femeile din diaspora lucrau în domeniul
persoane vârstnice cu viață activă). sănătății, inclusiv în spitale, îngrijire la
domiciliu și alte activități domestice. Peste
Portabilitatea asigurărilor de sănătate și a pensi- 60.000 de români din diaspora europeană
ilor la nivel european, ce va fi stimulată puternic sunt doctori sau asistenți medicali.
prin revizuirea Regulamentului 883 cu privire la
• dezvoltarea unui sector de servicii cu
Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială,
valoare adăugată mare, cu impact pozitiv în
va permite României să atragă un număr con-
PIB, buget și balanța de plăți;
sistent de clienți din vestul Europei prin dezvol-
tarea acestei industrii. Doar în acest mod se vor • reducerea semnificativă a facturii publice
putea dezvolta servicii viabile și pentru cererea de sănătate, prin îngrijirea preventivă și de
internă, care altfel este insuficientă pentru a mentenanță a populației interne vulnerabile;
determina o masă critică.
• oferirea de servicii de îngrijire pentru
persoane vulnerabile a căror viață activă
România ar avea astfel șansa de a atinge
este condiționată de tratarea afecțiunilor
simultan patru obiective importante de
(ex: afecțiuni reumatice, boli cronice,
politică publică:
depresie/demență etc.)
• stimularea întoarcerii în țară a unui număr de
până la 300.000 de specialiști în domeniul
www.usrplus.ro 80

MĂSURA CONCRETĂ

• Revigorarea cercetării-inovării în geriatrie și unui corp de clădire nou, după modelul


discipline înrudite—investiție în cercetarea celui actual, refacerea bazinelor, a caselor
medicală universitară și privată de vârf din complex etc. În prezent, capacitatea este
și atragerea de talent și cercetători de de 2.000 de cure de tratament pe an, iar în
oriunde din lume urma investiției s-ar putea ajunge la peste
10.000, fiind cel mai mare complex similar
• În România la nivelul universităților de
din Europa Centrală și de Est.
Medicină, există deja disciplina de Geriatrie
în orașe precum: București, Cluj, Iași, Târgu • Investiție în rețeaua TBRCM (deținută de
Mureș, Timișoara, Constanța. Tradiția de Casa Națională de Pensii: hoteluri în 13
cercetare în domeniul îngrijirii balneo stațiuni balneo) și transformarea în Centre
trebuie luată în considerare. Regionale Ana Aslan
• Dezvoltarea brandului fanion și a • Co-investiție în proiecte private în
metodei Ana Aslan ca ancoră a turismului domeniu—industrie farma-cosmetică, clinici
medical de îngrijire de îngrijire,turism balnear etc.
• Investiție în transformarea Institutului • Monitorizare-evaluare:
Ana Aslan într-un pol de excelență
• Produse proprii în industria
de terapie și inovare; reabilitarea
farma-cosmetică
complexului din Otopeni.
Institutul de Gerontologie și Geriatrie a fost • Număr de pacienți români/an tratați
fondat în anul 1952 și a fost condus de (metoda Ana Aslan)
Acad. Prof. Dr. Ana Aslan, având ca obiect
• Număr de pacienți străini veniți în
de activitate asistența medicală geriatrică,
România în rețeaua Ana Aslan
cercetarea și gerontologia socială. În
anul 1974, Institutul se extinde cu o secție • Economic—capital străin atras în
clinică nouă, pe o suprafață de 33 ha, la România prin agenții de turism sau direct
Otopeni. Clădirile fac parte din patrimoniul prin încheierea unor acorduri între state
arhitectural, fiind o creație a lui I. D. Berindei.1
• Număr de noi locuri de muncă în toată
Refacerea Institutului Ana Aslan presupune
rețeaua de geriatrie (balneo-medicală)
reabilitarea corpurilor vechi și construirea

SURSA DE FINANȚARE
Măsurile propuse în acest angajament se pot finanța ca un
pachet unitar prin fonduri europene, din cadrul Mecanismu- INSTITUȚII RESPONSABILE
lui pentru Redresare și Reziliență.
Ministerul Finanțelor Publice
IMPACT BUGETAR
Buget preconizat: 500 milioane de euro

1
sursa: ana-aslan.ro
www.usrplus.ro 81

O Românie fără hoție

25 Gazele
din Marea
Neagră
contribuie
la pensiile
românilor
prin investiții
Demararea proiectului strategic de
exploatare a gazelor naturale din
Marea Neagră și folosirea veniturilor
obținute pentru a investi, prin fon-
durile de pensii administrate privat
(Pilon II), în beneficiul românilor.

Justificarea problemei
Exploatarea perimetrelor de gaze natu-
rale din Marea Neagră este un proiect
strategic pentru România care tre-
nează din 2017.

UTILE

https://www.usr.ro/files/Policy-Brief-Marea-
Neagra-19.08.2019.pdf
www.usrplus.ro 82

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

După ce Legea Offshore a trecut de Parlament, scăzut semnificativ în România și pe piețele


guvernul PSD a dat Ordonanța 114/2018, care din regiune. Toate acestea fac proiectul și
a pus un mare semn de întrebare cu privire la mai puțin fezabil.
viabilitatea economică a proiectelor de inves-
tiții, prin plafonarea prețului gazului natural la Industria gazelor naturale contribuie în prezent
producător. Lucrul acesta a făcut ca cele două cu peste 16 miliarde de lei la bugetul de stat.
companii care urmau să opereze aceste exploa- Din 2013 până în septembrie 2019 (conform
tări (OMV Petrom și ExxonMobil) să nu ia decizia ultimelor date furnizate de Ministerul Finanțelor),
finală de investiție în perimetrul Neptun Deep, în contul statului au intrat 8,53 miliarde de lei
cel mai mare zăcământ de gaze naturale din din redevențe petroliere, 4,92 miliarde de lei din
Marea Neagră. Între timp, ExxonMobil a efectuat impozite suplimentare ca urmare a dereglemen-
un test de piață în vederea ieșirii din proiect. tării prețurilor din sectorul gazelor naturale și
Astfel, demararea investiției rămâne incertă. 2,91 miliarde din redevențe miniere, concesiuni
și chirii. Pe lângă aceste sume, Statul mai înca-
Din 2018 și până astăzi, prețul certificatelor sează impozit pe profit, taxe pe salariile angajați-
de carbon a crescut, iar în ultima jumătate de lor din sector și alte impozite specifice.
an prețul cu care se vând gazele naturale a
www.usrplus.ro 83

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

Regândirea Legii Offshore astfel încât să stimu- comprimate, electromobilitate), energie regene-
leze investițiile în exploatarea gazelor naturale rabilă și petrochimie (industria îngrășămintelor, a
din Marea Neagră în beneficiul tuturor români- maselor plastice, a PVC-ului etc.) cu respectarea
lor. Folosirea fondurilor obținute din exploatare normelor de mediu europene.
pentru investiții, prin pilonul II de pensii.
Aceste investiții vor contribui la tranziția ener-
Exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră getică către o economie mai puțin bazată pe
și folosirea fondurilor obținute pentru a face combustibili poluanți și ar fi o sursă importantă
investiții prin pilonul II de pensii ar duce la: de finanțare pentru sustenabilitatea siste-
mului de pensii.
• Reducerea dependenței de gaze din import;
De asemenea, aceste resurse ne pot ajuta să
• Securitatea energetică a României;
repornim economia în urma pandemiei de
• Compensarea deficitul producției onshore coronavirus, prin activitatea economică pe care
de gaze naturale; o poate genera. Conform unor estimări, produc-
ția de gaze naturale din Marea Neagră ar trebui
• Dezvoltarea industriei de produse
să aducă la bugetul de stat peste 20 de miliarde
derivate din gaze.
de euro pe toată perioada exploatării. Pe lângă
Propunem ca fondurile de pensii administrate acestea, impactul în PIB-ul României ar fi multi-
privat (Pilon II) să investească cel puțin 50% din plicat de câteva ori.
suma provenită în produse financiare (acțiuni și
obligațiuni) emise de companii care investesc Producția de gaze naturale din Marea Neagră ar
în proiecte viabile din energie, cum ar fi centrale diversifica sursele de aprovizionare de energie.
în cogenerare, infrastructură energetică, extin- Într-o primă etapă, ar compensa deficitul pro-
derea rețelelor de conducte de gaze naturale, ducției onshore și, treptat, ar spori disponibilita-
rețele de transport inteligente pentru energia tea de gaz natural de pe piața internă.
electrică (stații de reîncărcare cu gaze naturale

IMPACT BUGETAR
Producția de gaze naturale din Marea Neagră ar tre-
bui să aducă la bugetul de stat peste 20 de miliarde
de euro pe toată perioada exploatării

SURSA DE FINANȚARE INSTITUȚII RESPONSABILE


Nu este cazul, măsura are impact pozitiv Ministerul Economiei,
Ministerul Finanțelor Publice
www.usrplus.ro 84

O Românie fără hoție

Drumul spre
acasă pentru
românii
din diaspora
Facilitarea reîntoarcerii în țară a
românilor din diaspora care își
doresc să revină. Programe de asis-
tență clar țintite pentru informare,
întoarcere, acomodare și încura-
jarea antreprenoriatului în țară.

Justificarea problemei

26
Întoarcerea românilor este o decizie
personală, care depinde de mulți alți
factori (piața muncii, sănătate, justiție,
educație, infrastructură etc.). Dar odată
decizia luată, drumul trebuie să fie ușor,
procedurile clare și rapide. Realitatea
momentului este că, dacă un român
decide să revină, în special în alte zone
decât marile centre urbane (București,
Cluj sau Timișoara), nu este nici ușor și
nici evident ce are de făcut și cum poate,
de exemplu, să (se) reinvestească în
viitorul României.

UTILE

https://stiri.plus/cum-aducem-romanii-acasa/

https://www.startupcafe.ro/fonduri-europene/fon-
duri-europene-2020-startup-nation-afaceri-dias-
pora-studenti.htm
www.usrplus.ro 85

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Problemele sunt diverse și necesită o abordare afară?” sunt întrebări comune. Și mai proble-
integrată și asumată. Economia mai bună și matică este situația copiilor născuți și crescuți
reformele în alte domenii pot crea interesul sau în sisteme de educație diverse. Mulți români ar
oportunitatea pentru revenire, dar percepția vrea să se întoarcă, dar se tem că reintegrarea
negativă a celor plecați (obișnuiți cu o Românie școlară va fi dificilă pentru copiii lor.
a anilor 2000) și lipsa de informație sau asistență
deja îi descurajează pe mulți. Nu ajută nici discriminarea în creștere care se
manifestă în România față de cei plecați.
Confruntați cu ideea reîntoarcerii și depășind
discuția despre locuri de muncă sau corup- Cele mai multe probleme nu sunt insurmon-
ție, românii citează opacitatea sistemelor de tabile, răspunsurile existând deja în practici
evidență a populației și imposibilitatea de a lansate de guvernul Cioloș în 2016 (Comisia
rezolva problemele de la distanță, dar mai ales de Tăiat Hârtii), în reforma legislativă sau într-o
lipsa unui parcurs. „Unde încep?”, „Nu pot să reformă administrativă a serviciilor consulare.
fac cereri online” sau „Ce fac cu diplomele sau
experiența sau drepturile sociale obținute în

MĂSURA CONCRETĂ

Crearea și promovarea unui Portal unic pentru sociale obținute, informații despre alte detalii
Drumul spre Casă, anexă la eConsulat, care să logistice sau administrative (reînmatricularea
ofere de la A la Z un parcurs de reîntoarcere: mașinii, înființarea unei companii etc.).
schimbarea actelor sau reînnoirea lor (de iden-
titate, domiciliul fiscal), dacă este nevoie, de la Un funcționar consular local în toate consula-
distanță sau prin cerere online, informații despre tele românești din regiuni cu prezență mare de
piața muncii și oportunități de investiții în fiecare români, cel puțin 37 în Europa și 9 în America de
județ/regiune (integrând date de la ANOFM Nord, care să ofere aceste informații și să ofere
și Ministerul Muncii, dar și cu ajutorul unei noi asistență în intermedierea cu administrația din
generații de programe Diaspora Start-Up), detalii țară pentru toate informațiile de mai sus.
despre toate cele necesare pentru reintegrarea
familiei în viața normală (sănătate, educație, Simplificarea obținerii de acte de stare civilă de
inclusiv asigurarea recunoașterii diplomelor, la distanță, online.
certificatelor vocaționale sau altor dovezi de par-
curs de educație obținute în afară), coordonarea Campanie de informare și promovare a reîntoar-
cu sistemele de securitate socială din UE și state cerii în Diaspora.
terțe pentru a asigura continuitatea drepturilor
www.usrplus.ro 86

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

Amendarea legii 62/2019 privind serviciile con- tuturor celor care se întorc și investesc în Româ-
sulare și a legislației privind evidența populației nia, cu condiții mai avantajoase pentru cei care
(OUG 97/2005), pentru a simplifica parcursul investesc în domenii cheie (digital, industria de
obținerii de noi acte și crearea cadrului online. sănătate sau îngrijire etc.), în regiuni defavorizate
sau care creează locuri de muncă pentru per-
Reforma și aplicarea legii 86/2016 care să sus- soane vulnerabile.
țină centre comunitare românești din Diaspora
menite, printre altele, să creeze relații cu Româ- Resurse de educație în limba română pentru
nia și să faciliteze și încurajeze revenirea în țară. părinți, disponibile pe Portalul Unic, pentru cei
care vor să-și poată pregăti din timp reinserția
O nouă generație de programe Diaspora sau inserția copiilor în sistemul educațio-
StartUp/ StartUp Nation, Diaspora se Întoarce, nal din România.
care să ofere cofinanțare prin fonduri europene

IMPACT BUGETAR
Nou personal consular—cca. 420.000 euro/an; Fonduri formă sau alta, începând de la 10.000 euro în economia
pentru Diaspora se Întoarce—minimum 6.500.000 euro/ României pe an (cumpără bunuri, imobile, plătesc taxe
an (vechiul program finanțat din POCU a avut un buget de etc.), avem în față o sumă de 300.000.000 euro/an. La
30.000.000 euro pentru șase ani); Portal online, cam- aceasta se adaugă un puternic impact psiho-social pentru
panie de informare în mediul online și offline românesc familiile reîntregite, de sănătate mentală, dar și un impact
din Diaspora—cca. 250.000 euro/an; impact pozitiv prin exponențial pentru reîntoarcerea specialiștilor formați sau
întoarcerea resursei umane, a tinerilor, dar și a capitalului calificați în afara țării.
acumulat în afara țării. La o estimare de minimum 30.000
de români care se întorc anual și investesc fiecare, sub o
INSTITUȚII RESPONSABILE

MAE, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni,


Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale, Ministerul Fon-
durilor Europene, MAI, Ministerul Educației)Parlamen-
tul României, ICR
www.usrplus.ro 87

O Românie fără hoție

27 Autostrăzi
pe bune,
nu pe hârtie
O nouă abordare în implementarea
marilor proiecte de infrastructură
cu: finanțare adecvată, un calcul
realist al costurilor, restructurarea
companiei naționale de auto-
străzi, angajarea de profesioniști
și stabilirea unor priorități clare.

Justificarea problemei
La peste 100 de ani de la Marea Unire,
România este departe de a avea o
autostradă care să treacă Munții Car-
pați. Media de kilometri de autostradă
construiți după Revoluție este de 24 km/
an. Iar în ultimii 5 ani, media este de 28
km/an. În acest ritm, vom rămâne din
ce în ce mai în urmă față de Europa și
vom fi condamnați la subdezvoltare.
Avem nevoie de un salt, de o schimbare
fundamentală a felului cum gestionăm
infrastructura mare de transport.
www.usrplus.ro 88

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Multă vorbărie, carioci colorate și hărți utopice— cu licitații interminabile, blocate apoi într-un
asta a livrat clasa politică veche. Sub politicieni, hățiș legislativ, lipsite de avize sau autorizații și
aceiași birocrați protejați politic, veșnic în funcție, supuse unei fugi cronice de responsabilitate.
indiferent de guvernare, care nu răspund nicio-
dată pentru ratările tuturor proiectelor. Finanțarea este greoaie, limitativă și impredic-
tibilă. Toate aceste neajunsuri ne-au arătat din
Politicienii sunt doar incompetenți și caută nou și din nou cum autostrăzile României se
imagine, problema mai gravă este sistemul de construiesc cu țârâita, cu amânări după amâ-
sub ei. Pe acela îl vom schimba. nări. Plătim cu toții mult prea mulți bani, timp
și nervi pentru o rețea de transport învechită,
Au devenit o regulă proiectele pregătite prost, neperformantă și criminală.
cu studii și analize tehnice făcute pe genunchi,

MĂSURA CONCRETĂ

1. Finanțarea adecvată a infrastructurii de • Contractarea de fonduri din Planul de


transport: un program pe 10 ani Redresare („Recovery Fund”)
• Creșterea alocării pentru autostrăzi din
Un salt de dezvoltare a rețelei de autostrăzi vine
fondurile structurale 2021–2027 prin
cu un necesar de finanțare semnificativ. Până
renegocieri bazate pe nevoile României.
acum, pentru că implementarea proiectelor a
Circuitul financiar actual va fi schimbat
mers prost, nu s-a văzut nevoia de bani. Statul
pentru a nu mai bloca alocări în proiecte
nu a fost în stare să cheltuiască nici fondurile
cu risc de eșec, ci pentru a finanța fluid
europene aflate la dispoziția sa.
proiectele mature.
Această stare de lucruri se va schimba sem- • Contractarea de împrumuturi de la
nificativ în următorii ani, odată cu măsurile de instituțiile financiare internaționale (BEI,
reformă și cu programul amplu de construcție BERD, Banca Mondială) și din parteneriatul
de autostrăzi transcarpatice. În prezent, investiți- cu U.S. EXIMBANK
ile anuale în dezvoltarea rețelei rutiere naționale
• Creșterea semnificativă a fondurilor din
(construcție de autostrăzi și drumuri naționale)
bugetul de stat—de la 0,15 miliarde de
se situează cam la 0,5 miliarde de euro. Estimăm
euro în prezent la 1 miliard de la finalul
ca nevoia de finanțare să crească exponențial:
perioadei de guvernare
~1,3 miliarde de euro în 2021, ~2,4 miliarde de
euro în 2022, ~5 miliarde de euro în 2023, ~7–10
miliarde de euro în 2024.

Este evident că un astfel de necesar de finan-


țare nu poate fi acoperit din alocări făcute ca
până acum, așa că propunem:
www.usrplus.ro 89

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

2. Reformă structurală. Profesionalism în Guvernul USR PLUS va operaționaliza Compa-


gestionarea infrastructurii de transport nia Națională de Investiții Rutiere (CNIR), înfiin-
țată în anul 2016 și lăsată de izbeliște în ultimii
Instituțiile care se ocupă de drumuri și căi ferate ani. Vom solicita selectarea managementului
în România, Ministerul Transporturilor și compa- companiei în mod transparent și competitiv.
niile subordonate, au eșuat dramatic în misiunea Vom vota includerea în Consiliul de Transpa-
lor, iar lipsa de competență a acestora a ajuns rență a reprezentanților societății civile.
de notorietate. Un program transformațional
pentru infrastructura de transport a României, CNIR va fi operaționalizată cu asistența tehnică
în valoare de zeci de miliarde de lei, nu poate fi a experților Băncii Europene de Investiții și a
gestionat decât cu profesionalism, continuitate experților celei mai de succes companii similare
și responsabilitate. din Europa, cum ar fi ASFiNAG din Austria. CNIR
va forma o echipă de elită, un loc unde orice
Încrederea între mediul public și mediul privat inginer, proiectant sau manager de proiect va fi
(ingineri, proiectanți, constructori) este esen- mândru să lucreze la un proiect transformațional
țială pentru implementarea acestui program pentru România: conectarea provinciilor istorice
ambițios. Statul trebuie să fie un partener pre- prin căi rapide de transport rutier.
dictibil, corect și implicat în ceea ce ține de el,
iar mediul privat trebuie să vină cu eficiență, Procedurile pentru realizarea exproprierilor,
expertiză și inovație în acest parteneriat pentru obținerea avizelor și autorizațiilor nu mai pot
transformarea infrastructurii românești. Statul continua în aceeași logică a funcționarilor care
externalizează serviciile și lucrările unde mediul plimbă hârtiile din stânga în dreapta în căutarea
privat e mai eficient, dar în același timp în partea unei ștampile. Hățișul legislativ și sutele de
publică gestionarea infrastructurii trebuie să pagini inutile de hârtie care blochează proiec-
devină un centru de excelență cu oameni plătiți tele cu anii trebuie eliminate.
pe măsura muncii pe care o fac.
www.usrplus.ro 90

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

3. Priorități stabile. Conectarea provinciilor succes doar dacă are priorități stabile pe 10
istorice. „Nimeni nu e lăsat în urmă” ani sau mai mult.

Prea mult timp autostrăzile s-au prioritizat după Prioritatea absolută a construcției de infrastructură
locul de unde e ministrul sau cine e mai puter- în România este conectarea provinciilor istorice cu
nic la el în partid. Moldova a fost lăsată în urmă drumuri rapide și sigure. Avem nevoie să ne legăm țara
și infrastructura de acolo e prioritate absolută după mai bine de 100 de ani de la Unire prin drumuri
pentru noi. Proiectele au fost începute sau moderne peste Carpați.
abandonate după raportul forțele de putere din
partidele de la guvernare. Rețeaua de drumuri rapide și sigure trebuie să conecteze
toate zonele țării pe principiul „nimeni nu e lăsat în urmă”. În
Până acum, prioritățile s-au schimbat după același timp, politica investițională trebuie să fie predictibilă
ministru, iar în ultimii 10 ani am avut peste 15 și realistă față de resursele disponibile, prin alegerea acelor
miniștri ai Transporturilor! Un program coerent soluții tehnice care maximizează beneficiul per leu investit.
de transformare a infrastructurii poate avea

IMPACT BUGETAR
Măsura prevede acces la noi surse de finanțare
externe, dar și o creștere a alocării de la bugetul de
stat de 2 miliarde de euro.

INSTITUȚII RESPONSABILE
Ministerul Transporturilor, CNIR
www.usrplus.ro 91

O Românie fără hoție

28 Fără
gunoaie
în natură
Reducerea cantităților de ambalaje
care în loc să fie reciclate ajung
să polueze mediul, prin introdu-
cerea unui sistem național de
returnare voluntară a ambalajelor:
lăsăm garanție, ducem ambala-
jele înapoi și recuperăm garanția.
Un parteneriat real și reciproc
avantajos între stat și cetățeni.

Justificarea problemei
România se confruntă cu o problemă
majoră de abandon a deșeurilor munici-
pale pe spații publice (littering), de unde
acestea ajung în sol sau în cursuri de
apă. După estimări din 2009–2010, apro-
ximativ 42% din deșeurile municipale
abandonate erau ambalaje de băuturi
din plastic, sticlă și metal.
www.usrplus.ro 92

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Cel mai afectat este mediul rural, deoarece avut un impact major în scăderea poluării prin
acolo rata de acoperire cu servicii de salubri- aruncarea necontrolată de deșeuri de ambalaje.
tate este mai mică decât în urban, iar deșeurile În Cehia s-a redus cu 90% littering-ul provenit
conțin în general mai multe ambalaje: peste din ambalajele de băuturi acoperite de sistem;
22% plastice reciclabile, față de doar 14% în per total, aruncarea necontrolată de deșeuri a
urban. Un sistem de garanție ar fi deci cu atât scăzut cu 30%. În cele 11 state UE care au ase-
mai util și eficient pentru mediul rural, unde și menea sisteme funcționale, rata de returnare
veniturile medii sunt mai mici, iar garanția ar variază între 87 și 96%.
fi mai atractivă.
Același raport estimează că în România 300.000
Sistemul de garanție-returnare se bazează pe tone de astfel de ambalaje n-ar mai fi aruncate
returnarea voluntară a ambalajelor, garantată de în natură, ci ar fi reciclate.
un stimulent financiar: o sumă-depozit achitată
de consumator la cumpărarea produsului și În afară de impactul pozitiv asupra mediului,
recuperată la predarea ambalajului gol în centre simulări făcute pe bază comparativă arată că
de colectare. În practică, este vorba cel mai sistemul ar genera în jur de 2.000–2.200 de
adesea de recipiente de băuturi confecționate locuri de muncă suplimentare, direct și indirect,
din materiale plastice, sticlă sau metal. cu salarii în jur de media pe economie. Pe lângă
acestea, efecte sociale pozitive pot apărea dacă
Analize comparative pe țări care au introdus formalizăm activitatea colectorilor informali,
de curând acest sistem demonstrează că el a activitate care există și în prezent, neformalizat.

MĂSURA CONCRETĂ

Sistemul garanție-returnare (DRS—deposit (care pot fi în cadrul aceluiași magazin, la un alt


refund system) e o modalitate prin care diferitele magazin sau în centre independente de colec-
părți angrenate în lanțul producător-consuma- tare). Preluarea ambalajelor returnate se poate
tor-reciclator organizează un sistem de returnare face automatizat (cu aparate specializate care
voluntară a ambalajelor, de unică folosință sau recunosc și acceptă ambalajele participante în
reutilizabile, prin folosirea unui stimulent finan- sistem) sau manual (în saci care la umplere vor fi
ciar (garanție). sigilați). Mai departe, ambalajele colectate sunt
transportate la centrele de numărare, de unde
Sistemul pornește de la producător, care își vor fi trimise la reciclator, care după procesare le
trimite produsele ambalate către retailer. De va returna în piață sub formă de noi ambalaje.
acolo, acestea sunt preluate de consumator, în
schimbul unei garanții pentru ambalajele produ- Sistemul DRS este unul separat și va funcționa
selor, iar după folosirea conținutului, ambalajele distinct față de sistemele actuale de valorificare
goale sunt returnate către centrele de colectare a deșeurilor de ambalaje, din care extrage
www.usrplus.ro 93

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

întreg managementul subcategoriei de deșeuri Date fiind complexitatea și rigorile acestui


de ambalaje returnabile. Obiectivul major este sistem, el poate funcționa doar dacă este
creșterea accelerată a gradului de reciclare administrat corespunzător, într-un ritm foarte
pentru anumite materiale care se pretează a fi rapid, conform vitezei de derulare a tranzacțiilor
recuperate de la consumatorii finali, prin reți- comerciale în timp real (ritmul de vânzare și
nerea și apoi returnarea garanției. Acest sistem returnare a ambalajelor). Din această perspec-
de garanție pentru ambalaje, cu implicarea tivă, implicarea operațională a UAT-urilor este
și cointeresarea populației, este unica soluție cvasi-imposibilă; acestea pot însă, în parteneriat
realistă ce permite reducerea poluării cu deșeuri cu marile magazine, să fie codeținători de apa-
abandonate. De asemenea, reprezintă singura rate de returnare automatizată a ambalajelor, pe
șansă ca România să atingă cotele de recupe- raza propriei circumscripții.
rare la care s-a angajat ca stat membru UE.
În aglomerările urbane mari, vor fi instalate
Acest sistem închis, după principiile economiei aparate care să preia ambalajele, în interiorul
circulare, trebuie să fie unul național și simultan, sau în imediata proximitate a supermarketurilor.
pentru că altfel ambalajele vor migra între județe O estimare recentă vorbește despre un nece-
sau puncte de colectare, în căutarea garanției. sar de 4.000 de aparate pentru a crea o masă
critică, astfel încât locuitorii să aibă în orice
Ambalajele returnate de cetățeni reprezintă, moment la dispoziție unul la o distanță rezona-
practic, o redirecționare a unor cantități de bilă. Pentru orașele mici și mediul rural, recepția
deșeuri din fluxul municipal, deci Unitățile Admi- se poate face în saci sigilați primiți la magazinele
nistrativ Teritoriale pe raza cărora se face retur- sătești, într-un sistem de cointeresare a proprie-
narea trebuie să fie beneficiarii datelor privind tarilor acestora.
volumele de ambalaje returnate.

IMPACT BUGETAR
Între 80 și 100 milioane de euro pentru instalarea
aparatelor și costuri operaționale inițiale.

SURSA DE FINANȚARE INSTITUȚII RESPONSABILE


Proiect național inclus în procesul de pregătire Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Minis-
a Programului Operațional Dezvoltare Durabilă terul Fondurilor Europene
(2021–2027), program operațional propus de
Ministerul Fondurilor Europene.
www.usrplus.ro 94

O Românie fără hoție

29 Împădurim
România și
combatem
tăierile
ilegale prin
DNA-ul
Pădurilor
Creșterea treptată a capacității
de împădurire prin atragerea de
fonduri europene, fonduri private
și alocări bugetare. Atingerea unui
ritm de împădurire anual care să
facă posibilă acoperirea cu păduri
a aproximativ 40% din suprafața
terestră a României, până în 2050.
Înființarea unei Direcții de Inves-
tigare a Infracțiunilor de Mediu,
instituție autonomă, organizată
pe modelul DNA și DIICOT.

UTILE

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/
sheet/105/the-european-union-and-forests

https://www.usr.ro/2020/05/04/proiectul-usr-de-in-
fiintare-a-unei-structuri-speciale-pentru-combate-
rea-infractiunilor-de-mediu-recomandat-de-consi-
liul-uniunii-europene/

https://www.usr.ro/2020/05/06/dna-ul-paduri-
lor-aviz-favorabil-in-comisia-pentru-agricultu-
ra-si-silvicultura-si-in-comisia-pentru-aparare/
www.usrplus.ro 95

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

JUSTIFICAREA PROBLEMEI

Comunicarea Comisiei privind Pactul Verde Investigațiile jurnalistice, studii și rapoarte ofi-
pentru Europa [COM(2019)0640], din decem- ciale, reacțiile Comisiei Europene și multiplele
brie 2019, identifică pădurile ca fiind unul dintre situații de infringement în care este implicată
domeniile-cheie de acțiune pentru combaterea România vorbesc despre distrugeri de mediu
schimbărilor climatice. uriașe și un fenomen considerabil de infracțio-
nalitate care nu se reflectă în numărul de dosare
Cu 29,52% suprafață împădurită (conform IFN), ajunse în instanță.
România este departe de media țărilor din
UE (43%). Situația este foarte gravă în zona de Calitatea aerului: în România, peste 25.000 de
câmpie, unde suprafața împădurită este extrem persoane își pierd anual viața în urma afecțiuni-
de mică (5,28 %). lor generate de poluarea aerului. Trei mari orașe
din România se află în situație de infringement
În România, suprafața regenerată a scăzut pentru poluarea cu microparticule; România a
constant în ultimii ani, de la 28.750 de hectare fost recent condamnată la Curtea Europeană de
în 2015 la 24.459 de hectare în 2019. În cvasima- Justiție pentru poluare sistematică cu PM10 și
joritatea lor, lucrările de regenerare s-au făcut lipsa oricăror măsuri de remediere a situației.
în fondul forestier național, mai puțin de 200
de hectare reprezentând împăduriri pe terenuri Managementul deșeurilor: gunoiul reprezintă o
din afara fondului forestier (terenuri degradate, afacere profitabilă. În România, ea aduce însă
perdele forestiere). profit unor grupuri infracționale, perfect servite
de corupția și aplicarea laxă a legislației. În
Pentru a ajunge la o suprafață împădurită de România intră ilegal deșeuri pentru depozitare și
40% până în 2050, ar fi necesară dublarea incinerare, din 32 de SMID-uri sunt funcționale
ritmului anual de lucrări de regenerare, în mod două, un depozit de deșeuri este construit în
special pe terenuri din afara fondului forestier— vârf de munte, iar închiderea gropilor necon-
creșterea suprafețelor ocupate de perdele fores- forme ajung să se facă din bugetele locale.
tiere de protecție în lungul căilor de comunica-
ție, în jurul localităților și altor obiective, în jurul și Impactul de mediu: orice tip de activitate umană
între terenurile agricole, împădurirea terenurilor are un impact asupra mediului, iar cele indus-
degradate (aproximativ 500.000 ha). triale sunt cele mai toxice—industria minieră,
mine în producție, dar și mine închise, care
Fondurile disponibile la ora actuală pentru poluează de zeci de ani solul și pânza freatică,
lucrările de regenerare sunt insuficiente pentru fostele fabrici comuniste și platforme industriale
a crește ritmul de împădurire în mod semnifica- dezafectate. Pentru fiecare dintre obiectivele
tiv, fiind necesară, de urgență, identificarea unor mari care necesită ecologizare s-au găsit
surse suplimentare. oameni de afaceri care să le cumpere doar pen-
tru banii europeni ce puteau fi accesați astfel.
Angajamentul Împădurim România înseamnă
tocmai un pachet complex de măsuri (cu precă-
dere fiscale) care să genereze resurse suplimen-
tare pentru accelerarea ritmului de împădurire.
www.usrplus.ro 96

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

1. În cadrul Administrației Fondului pentru Alocările nu se vor limita la plantări, ci și pentru


Mediu se înființează un fond special pentru creșteri semnificative ale capacității de produc-
împădurire, cu scopul atragerii de surse de ție a puieților forestieri, prin crearea de pepiniere
finanțare suplimentare celor actuale pentru noi și extinderea celor existente. Capacitatea
regenerarea pădurilor. actuală de producere a puieților acoperă
nevoile curente de regenerare artificială a
Crearea cadrului legal pentru utilizarea fondu- suprafețelor parcurse cu exploatări forestiere și
lui: Alocarea și prioritizarea fondurilor strânse într-o foarte mică măsură pe cele de extindere a
se va face pe baza unei metodologii aprobate suprafețelor împădurite.
prin Hotărâre de guvern. Această metodologie
va ține cont de criterii și obiective strategice: Împăduririle vor viza atât cele 135.000 ha de
identificarea și plantarea terenurilor degradate, terenuri degradate și neproductive în proprieta-
extinderea perdelelor forestiere, împiedicarea tea publică a Statului, cât și susținerea împăduri-
deșertificării etc. rilor pe cele 350.000 ha de terenuri degradate și
neproductive în proprietate privată.
Sumele strânse vor fi utilizate pentru:
Prioritizarea împăduririlor în județele în care
• creșterea capacității de producție a suprafața fondului forestier reprezintă mai puțin
puieților forestieri; de 10% din suprafața totală—Călărași, Teleor-
man, Brăila, Constanța, Ialomița, Galați.
• crearea de pepiniere noi și extinderea
celor existente;
Înăsprirea sancțiunilor pentru nerealizarea
• plantări și regenerări; obligației legale de împădurire (trecerea de
la contravenție la infracțiune și sancțiuni
• extinderea perdelelor forestiere;
administrative).
• întreținerea plantațiilor până la stadiul de
masiv (3–5 ani).

SURSA DE FINANȚARE
Fonduri europene: Fondul European Agricol pentru IMPACT BUGETAR
Dezvoltarea Rurală (FEADR); Plăți în cadrul programu-
300 milioane de euro/anual—necesar estimat
lui NATURA 2000 și în temeiul Directivei cadru Ape;
pentru 25.000 ha/anual
Fondul European pentru Dezvoltare Regională; Fondul
de Solidaritate; elaborarea unor eco-scheme pentru INSTITUȚII RESPONSABILE
păduri, prin modificarea sistemului de subvenții pentru
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Minis-
a încuraja împădurirea; flexibilizarea acordării subvenției
terul Fondurilor Europene
din pilonul I pentru păduri și alocarea de bani din pilonul
II mai mulți și mai bine folosiți pentru împădurire.

Alocări bugetare; Donații (persoane fizice și juridice)


www.usrplus.ro 97

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

2. Înființarea unei Direcții de Investigare a impactul de mediu generat de persoane fizice și


Infracțiunilor de Mediu—instituție cu indepen- juridice, în special, dar fără a se limita la, dome-
dență financiară și autonomie structurală care niul silvic, calitatea aerului, apei și solului, deșe-
să preia competența soluționării tuturor infrac- uri, minerit și procese industriale.
țiunilor de mediu prevăzute în Codul Penal și în
legislația specifică fiecărui domeniu cu impact Infracțiunile de mediu vor fi soluționate de
asupra mediului. procurori specializați pe astfel de probleme, cu
concursul agenților judiciari detașați, pe baza
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu studiilor efectuate de specialiști tehnici pe pro-
(DIIM), o structură creată pe modelul DNA și bleme de mediu, interni. DIIM va soluționa cazu-
DIICOT, va funcționa cu personal specializat pe rile prezentate, cu celeritate și precizie, lucrând
cercetarea penală în domeniul mediului și cu continuu pentru identificarea și dezmembrarea
specialiști pe tehnică de mediu. Specializarea rețelelor de corupție ce acționează în domeniul
personalului se va face urmărind exemplele său de activitate, propunându-și să descurajeze
pozitive ale altor state europene și nu numai. orice fapte viitoare.
DIIM va primi resurse adecvate și va putea cola-
bora cu procurori și polițiști judiciari. DIIM va prezenta anual un raport asupra activită-
ții sale, raport care va fi prezentat Parlamentului
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și de de către Ministrul Justiției.
Garda de Mediu vor oferi DIIM date și informații
despre orice situație care probează o infrac- DIIM va analiza problemele de impact de mediu
țiune de mediu. așa cu rezultă ele din cazurile primite și va pro-
pune modificări legislative în domeniu.
DIIM va soluționa toate dosarele care privesc

IMPACT BUGETAR SURSA DE FINANȚARE


România pierde anual echivalentul unui miliard de euro doar Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale
din cantitățile de lemn ce dispar din pădurile țării. Din per- DIIM se asigură integral de la bugetul de stat, fon-
spectiva domeniilor în care ne aflăm în infringement, riscăm să durile destinate fiind evidențiate în bugetul Parche-
plătim penalități de până la 200.000 de euro/zi pentru fiecare tului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
dintre cele 14 dosare active împotriva României (gropile de
INSTITUȚII RESPONSABILE
gunoi, calitatea aerului, microhidrocentrale etc.) Costurile eco-
nomice, sociale și de sănătate al infracțiunilor de mediu, în ansamblul Administrația Fondului pentru Mediu, Minis-
lor, este unul uriaș. Din perspectiva necesarului de resurse umane, ne terul Justiției, MAI, Poliția Română, Ministerul
dorim ca un număr cât mai mare de angajați ai DIIM să fie transferați Apelor și Pădurilor, Garda de Mediu
din structuri deja existente.
www.usrplus.ro 98

O Românie fără hoție

30 Programele
naționale
„Fiecare copil
la grădiniță”
și „Școală
pentru toți”
Creșterea numărului de copii din
medii sărace care merg la grădi-
niță, prin dezvoltarea și extinderea
programului „Fiecare Copil în Gră-
diniță”. Reducerea abandonului
școlar prin extinderea programului
„Școală pentru Toți”, de la 500
la 1.200 de școli vulnerabile.
www.usrplus.ro 99

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

JUSTIFICAREA PROBLEMEI

România este țara cu cel mai mare abandon automat copiii din familii sărace), creșterea
școlar din UE. Copiii care nu merg la grădiniță sumei tichetelor sociale de la 50 la 100 de lei
și sunt neglijați pierd pași importanți din dezvol- pe lună și implicarea mai mare a directorilor de
tarea cognitivă timpurie. Dar accesul copiilor la școli și a primarilor în informarea și sprijinirea
educația antepreșcolară și preșcolară este încă părinților săraci să-și înscrie copiii la grădiniță
dificil, în special pentru familiile sărace și cele și în program. Acest proiect de lege a fost votat
din mediul rural. În rândul romilor, diferențele la insistența USR și a devenit Legea 49/2020,
erau imense: doar 38% dintre copii erau înscriși promulgată în aprilie 2020. De ea vor benefi-
la grădiniță, față de o medie generală de 88% cia anual circa 100.000 de preșcolari. Acesta
(FRA, 2016). În același timp, rata abandonului a fost pasul 3.
școlar în România era de 15,3%, mult peste ținta
asumată pentru 2020 (11,3%), iar fenomenul Tot în 2016, am lansat două programe guver-
abandonului școlar timpuriu este foarte mare în namentale de reducere a abandonului școlar:
zonele rurale (25,4% în 2018) și în comunitățile Școală pentru toți și Profesori motivați în școli
defavorizate (copiii romi aveau în 2015 o rată de defavorizate—prin care promotorii de proiect
abandon școlar de 77%). (autoritatea locală, organizații neguvernamen-
tale și școli) puteau implementa măsuri care
În 2016 am operaționalizat Legea 248/2015, care să stimuleze participarea școlară a copiilor din
stimulează copiii săraci să meargă la grădiniță, medii defavorizate (achiziția de rechizite și haine
prin tichete sociale condiționate de prezența pentru copii, transport, consiliere, hrană etc.).
regulată. Inspirat din proiectul pilot de succes Proiectele au fost implementate și au dovedit un
Fiecare copil la grădiniță al Asociației OvidiuRo, potențial major de a contribui în mod efectiv la
programul guvernamental a crescut frecvența reducerea abandonului școlar și la combaterea
copiilor înscriși în program (de la 65% în 2016 la părăsirii timpurii a școlii. Însă, ca orice proiect
76% în 2019). Câteva zeci de mii de copii săraci cu finanțare din fonduri europene, s-au lovit de
au început să meargă la grădiniță sau au avut probleme de sistem în implementare, monito-
prezența satisfăcătoare, după introducerea rizare și raportare, probleme care au făcut ca
în practică a tichetului social la nivel național. măsura să rămână doar la stadiu de experiment.
Programul este însă subminat de probleme
administrative—anual, mai puțin de jumătate Pe acest fond, angajamentul USR PLUS Fiecare
din cei între 73.000 și 100.000 de copii preșco- copil de la grădiniță la școală statuează dreptul
lari estimați a fi eligibili s-au înscris în program. tuturor copiilor—inclusiv al celor provenind
De aceea în 2019 USR a inițiat împreună cu din medii vulnerabile cu risc ridicat de exclu-
parlamentari de la alte partide un proiect de ziune—de a urma tot ciclul educațional, de la
modificare a legii—schimbarea criteriilor de grădiniță și până la finalizarea învățământului
eligibilitate pentru copii (creșterea pragului și preuniversitar obligatoriu (cu durata de 15 ani
eliminarea cererii părinților, urmând a fi eligibili până în 2023).
www.usrplus.ro 100

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

Angajamentul cuprinde un pachet de măsuri începerea școlii—și, astfel, reducerea


țintite pe fiecare etapă, respectiv: abandonului școlar timpuriu.
Ca măsură suport, pentru reducerea abando-
• E
laborarea normelor de implementare
nului în maternități, vom operaționaliza măsura
pentru Legea nr. 49/2020 pentru
„kitul nou-născutului”, demarată în 2016, prin
modificarea și completarea Legii nr.
fonduri din Programul european pentru asista-
248/2015 privind stimularea participării în
rea persoanelor defavorizate.
învățământul preșcolar a copiilor provenind
din familii defavorizate;
Pentru ciclul primar și gimnazial:
• C
ampanii de informare a autorităților locale
și părinților pentru a încuraja înscrierea • Crește numărul copiilor din medii
copiilor la grădinițe; defavorizate care participă în învățământul
obligatoriu (crește numărul copiilor înscriși și
• P
achetul de intervenții Școală pentru toți—
le îmbunătățește frecvența);
dezvoltat în coordonare de ministerele de
linie direct responsabile, care va contribui • Crește retenția școlară a copiilor în situații
la: schimbări legislative, măsuri de sprijin de risc (dezvoltă cunoștințele și abilitățile
pentru familii, investiții în calitatea educației, copiilor și le crește interesul pentru școală,
atragerea și păstrarea profesorilor buni în reduce decalajul educațional față de
școlile defavorizate și finanțare combinată ceilalți copii și riscului ca acești copii să
din fonduri europene (programe sistemice abandoneze școala înainte de clasa a V-a);
pentru ministere și competitive pentru școli,
• Oferă programe de educație remedială (tip
ONG-uri și autorități locale) și din fonduri
„Școală după Școală”) sau întoarcere în
naționale (programe de interes național),
sistemul de învățământ („A doua șansă”),
care să asigure accesul copiilor la educație
educație extracurriculară și educație
în cel puțin 1.200 de școli din România (cele
non-formală mai variate, mai bune și mai
cu cel mai ridicat grad de risc educațional).
accesibile pentru copiii cu risc educațional;
Schimbările preconizate sunt:
• Îmbunătățește calitatea predării, a
managementului școlar și a infrastructurii
Pentru ciclul antepreșcolar:
școlare (profesori, consilieri, mediatori
școlari suficienți, spații suficiente,
• creșterea numărului copiilor din familii
transport școlar, resurse educaționale) în
vulnerabile înscriși la grădiniță și creșterea
școlile defavorizate;
frecvenței regulate a acestora;
Crește implicarea părinților și a comunității
• creșterea numărului copiilor săraci care
(autorități locale, ONG-uri, companii) în procesul
merg la creșă și beneficiază de educație
de educație și de susținere a școlilor.
timpurie de calitate;
• reducerea decalajului educațional între
copiii defavorizați și ceilalți copii, la
www.usrplus.ro 101

SURSA DE FINANȚARE
Pentru tichetele sociale pentru grădiniță: bugetul de stat de școli (în care se desfășoară acum proiectele cu
(conform legii votate în 2020, la inițiativa și la cererea USR). finanțare europeană) la 1.200.
Anvelopa bugetară prevăzută în buget nu este cheltuită,
• Ca măsură premergătoare, MFE și Ministerul
din cauza problemelor administrative curente, de aceea,
Educației vor dezvolta catalogul școlilor (Indicele
impactul este zero, practic cheltuim resursele deja alocate.
de risc socio-educațional, pe care îl actualizează
Pentru cheltuielile conexe, se află în curs de dezvoltare periodic Asociația Human Catalyst), folosit în
viitoarele Programe Operaționale cu fonduri UE. Există 2016 pentru a orienta banii spre școlile cele
două posibilități: mai vulnerabile.

• Scenariul 1 (preferabil): Program Integrat multifond • Dacă va rămâne actualul Programul Operațional
care să acopere toate liniile de cheltuieli dintr-o Capital Uman—varianta susținută de noi, am explicat
singură sursă (dacă rămâne structura propusă motivele în această analiză (www.otaracaafara.eu/
de PSD și PNL, sub Programul Operațional solutii/restart-la-pocu-in-2020-inapoi-la-problemele-
Incluziune Socială). reale/#ce-trebuie-s-tii—analiza-complet), programul
„Școală pentru Toți” trebuie să fie prevăzut în
• Scenariul 2: Finanțarea diferitelor componente din
Program de la bun început, ca axă proprie, separată.
Programe diferite:
Cu indicatori proprii, ce vor fi urmăriți. Acesta va fi
Pentru rechizite: Programul Operațional Ajutorarea Persoa- politica principală a Statului român de combatere a
nelor Dezavantajate (POAD)—deja implementată parțial, abandonului școlar.
ca măsură propusă de Ministerul Fondurilor Europene în
• USR PLUS va participa la guvernare după alegerile
2016, negociat cu Comisia Europeană. Poate fi extinsă și
parlamentare incluzând condiția acestui program
pentru următoarea perioadă de programare 2021–2027.
„Școală pentru Toți” din fonduri europene.
Pentru alte forme de sprijin (îmbrăcăminte și încălțăminte
Depinzând de momentul intrării la guvernare, vom insista
etc.): urmașele programelor curent POAD și/sau Progra-
să fie un singur program care să acopere toate cheltuielile,
mul Operațional Capital Uman + fonduri locale ale primări-
varianta optimă fiind să rămână actualul Program Ope-
ilor/consiliilor județene
rațional Capital Uman (POCU), care poate trage fonduri
Pentru infrastructură: Programul Operațional Regional și din Fondul Regional European pentru cheltuielile de
infrastructură.
• Propunem continuarea programului „Școală pentru
toți” demarat în 2016 și extinderea de la circa 370

IMPACT BUGETAR
Între 25 și 50 milioane de euro pe an (fără măsuri de Măsurile pentru stimularea accesului la educație antepre-
infrastructură), pentru 100.000 de copii preșcolari și școlară pot fi calculate după același algoritm.
100.000 de antepreșcolari din familii defavorizate.
Între 600 milioane—1,2 miliarde de euro, pentru intervenții
Legea Fiecare Copil la Grădiniță (forma nouă): 20,6 mili- în cele circa 1.200 de școli cu cel mai ridicat grad de risc
oane de euro anual pentru 100.000 de copii. educațional din România (două serii de proiecte de câte
trei ani). Dat fiind că este un program care funcționează
Rechizite pentru toți copiii care beneficiază de lege: două
deja și cu succes, ar trebui ca o mare parte din fondurile
milioane de euro anual (două tranșe x 50 lei).
europene pentru educație să meargă pe acest model.
Îmbrăcăminte și încălțăminte: două milioane de euro
anual (100 lei/copil/an).

INSTITUȚII RESPONSABILE
Ministerul Educației Naționale (inclusiv prin Inspectora- Națională pentru Plăți și Inspecție Socială), Ministerul
tele Școlare Județene), Ministerul Fondurilor Europene, Finanțelor Publice
Ministerul Muncii și Justiției Sociale (inclusiv prin Agenția
www.usrplus.ro 102

O Românie fără hoție

31 Combaterea
sărăciei
energetice
Implementarea de proiecte și
programe finanțate cu fonduri
europene, care să asigure accesul
tuturor românilor la energie.

Justificarea problemei
Accesul la energie este un drept funda-
mental, așa cum este accesul la educație
și la sănătate. Vom urmări să implemen-
tăm proiecte și programe care să asigure
accesul tuturor cetățenilor la energie.
Studiile ne arată că sărăcia energetică
este, pe de o parte, o problemă de
accesibilitate a resurselor energetice
și de lipsă a banilor pentru plata factu-
rilor la energie, iar pe de altă parte, o
problemă de acces deficitar la mijloace
moderne de asigurare a confortului
termic în locuință.
www.usrplus.ro 103

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Provocările actuale constau în definirea defi- • Aproximativ 460.000 de locuințe din


citară a consumatorului vulnerabil și a sărăciei România (7% din totalul gospodăriilor) nu au
energetice, colectarea deficitară a datelor pri- acces sau au acces informal la electricitate.
vind consumatorii vulnerabili și absența unui
Obiective intervenție
plan pentru combaterea sărăciei energetice.
• Abordarea sistemică a problemei
Conform Raportului realizat de Centrul pentru
reprezentate de sărăcia energetică;
Studiul Democrației (CSD) din 2018, intitulat
„Sărăcia energetică și consumatorul vulnerabil. • Instituirea unor criterii concrete și
Evidențe din România și Europa”: transparente pe baza cărora să fie sprijinite
persoanele care nu au acces sau au acces
• Numărul românilor considerați în sărăcie limitat la alimentarea cu energie;
energetică este de până la 19%, pe când
• Definirea unei abordări coerente și
ajutoarele cu încălzirea de la bugetul
sustenabile de reducere a sărăciei
central și local acoperă, în prezent, sub
energetice prin reducerea necesarului de
5% din populație;
energie în condiții de asigurare a confortului
• De tarif social la energie electrică în interiorul locuinței (creșterea eficienței
beneficiază circa 12% dintre români, însă utilizării energiei, renovare energetică).
peste 40% din ei nu își dimensionează
corect consumurile;

MĂSURA CONCRETĂ

Redefinirea noțiunii de „consumator vulne- • Regândirea sistemului, prin acordarea


rabil” (accesul la alimentarea cu energie; de ajutoare financiare diferențiate pentru
factorii socio-economici și demografici) de energie stabilite în funcție de un punctaj
o maniera integrată și introducerea celei de care să cuprindă, printre altele, un anumit
„sărăcie energetică” (cheltuielile cu energia în prag de kWh consumați anual, venitul
raport cu posibilitățile financiare; facturile mari; familial disponibil, localizarea geografică sau
eficiența energetică scăzută a locuințelor) în gradul de incluziune socială;
așa fel încât acestea să reflecte complexitatea
• Realizarea unui inventar actualizat al
acestor situații.
locuințelor neelectrificate (în colaborare
inclusiv cu ONG-urile implicate în
Vom aborda rezolvarea problemelor de acces la
proiecte sociale, în special în mediul
energie atât la nivel ministerial (Ministerul Mun-
rural); clasificarea motivelor pentru care
cii, Economiei/Energiei și Ministerul Dezvoltării),
respectivele locuințe nu au acces la
cât și în strânsă legătură cu autoritățile publice
electricitate (lipsa accesului fizic la rețea;
locale și cu alți actori relevanți cu expertiză din
lipsa mijloacelor financiare individuale
societatea civilă. Printre măsurile pe care le
pentru racordarea la rețea; probleme de
considerăm necesare pentru rezolvarea pro-
natura juridică; lipsa instalației electrice
blemelor care țin de consumatorul vulnerabil și
interioare locuinței);
combaterea sărăciei energetice, enumerăm:
www.usrplus.ro 104

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

• Redefinirea tarifului social și a mecanismului • Sistem de vouchere pentru conectarea la


de aplicare a acestuia, astfel încât consumul energie electrică atât pentru continuarea
peste plafon să nu îi mai taxeze în mod programului existent privind instalarea
prohibitiv pe consumatorii vulnerabili; sistemelor de panouri fotovoltaice, cât și
pentru conectarea la rețeaua de distribuție
• Reducerea fiscalității pe muncă (de
publică, unde soluția este posibilă și mai
exemplu, „zero taxe pe salariul minim”)
rentabilă pentru consumatorii vulnerabili.
cu rolul de a crește veniturile populației,
inclusiv a celor aflați în sărăcie energetică; Monitorizare-evaluare
• Continuarea programelor de reabilitarea
• Numărul de locuințe/gospodării conectate
termică a locuințelor și încurajarea
pentru prima dată la rețeaua de electricitate
implementării pe scară largă a contorizării
sau la surse regenerabile individuale.
inteligente, care permite consumatorilor
să-și dozeze și adapteze consumul în • Număr de locuințe/gospodării care au fost
funcție de buget; renovate energetic pentru eficientizarea
consumului și a valorii facturilor anuale
• Acordarea de facilități fiscale mediului privat
pentru energia consumată.
pentru implicarea acestuia în dezvoltarea
de microrețele energetice în zone • Indicatorii urmează a fi raportați anual.
neelectrificate;

IMPACT BUGETAR SURSA DE FINANȚARE


Electrificarea locuințelor izolate (soluții off-grid Surse europene de finanțare (de exemplu,
care utilizează surse regenerabile de energie). Facilitatea pentru Recuperare și Reziliență—
Buget estimat: 400 milioane euro granturi nerambursabile sau credite în condiții
avantajoase luate de către Comisia Europeană
Vouchere pentru racordarea la rețeaua
în numele statelor membre, cu scadența în
electrică pentru familiile aflate în sărăcie ener-
2058) facilități fiscale acordate firmelor private
getică, în situațiile unde acestea se justifică.
implicate în mod direct în acest demers.
Buget estimat: 200 milioane EUR

Renovare energetică a locuințelor individuale


ale familiilor lovite de sărăcia energetică Buget
estimat: 400 milioane euro.
www.usrplus.ro 105

O Românie fără hoție

32 Protecție
socială și
muncă legală
în domeniul
serviciilor
Crearea unui cadru legal simplificat
în domeniul serviciilor, prin acor-
darea unei forme simplificate de
plată (vouchere) pentru lucrătorii
sezonieri, zilierii, personalul de
menaj și îngrijire. Aceste categorii vor
dobândi beneficii sociale (pensie,
asigurare de sănătate) și în același
timp se va lărgi baza de colectare
a contribuțiilor și impozitelor.

Justificarea problemei
În România încă muncesc la „negru” un
număr semnificativ de oameni. Aceștia
lucrează în diverse domenii: agricultură,
prestații casnice, construcții, servicii, în
funcție de localitate.

UTILE

http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_docu-
ments/publications/Policy%20Areas/future_of_
Work/EN/_2015-12-04__New_Forms_of_Employ-
ment_Eurofound.pdf
www.usrplus.ro 106

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

În mediul rural, prevalentă este munca la negru Toți cei care muncesc la „negru”, cu toate că
în agricultură, cu caracter ocazional, sezonier, muncesc de regulă 40 ore/săptămână sau chiar
precum și munca în orașele învecinate, în con- mai mult, nu beneficiază de drepturi sociale și
strucții sau servicii. de asigurări de sănătate decât prin grija Statu-
lui. Nu este rară situația ca o persoană care a
În orașe, munca la negru este mai ales în dome- muncit 30–35 de ani să beneficieze, la vârsta de
niul serviciilor și al construcțiilor. pensionare, doar de ajutor social.

Motivația muncii la negru este dată de mai Una dintre motivațiile importante de a refuza
mulți factori, printre care dificultatea de a se munca ocazională/sezonieră legală este frica de
înrola într-o formă legală de muncă și nivelul a pierde ajutorul social. De regulă, „angajatul”
taxării muncii. dorește să muncească la negru pentru a nu
pierde ajutoarele sociale.
În cazurile despre care vorbim, fiind vorba de
muncă ocazională sau de servicii la domiciliu, Există deja un precedent legat de munca zilieri-
forma legală ar fi cea de PFA. Însă înființarea lor: veniturile astfel obținute nu se iau în calcul la
și gestionarea unui PFA sunt prea complicate stabilirea cuantumului ajutorului social.
și costisitoare pentru o persoană de regulă
cu nivel redus de pregătire (opt clase). Așa Dispoziții legale asemănătoare există în Franța
că este mult mai simplu ca persoana să mun- și Belgia, unde sistemul de tichete de servicii
cească la negru. (Ticket Services) este larg răspândit.
www.usrplus.ro 107

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

Măsura propune înființarea unei forme simplifi- Odată cu preschimbarea în bani, se rețin
cate de plată a prestațiilor cu caracter de servi- CAS, CASS și impozit pe venit, pentru și în
ciu casnic și a prestațiilor cu caracter ocazional numele prestatorului.
sau sezonier, care să confere un grad de protec-
ție socială, precum și asigurare de sănătate. În acest fel, se creează un sistem simplu de
administrat de reglementare, taxare și asigurare
Tichetul de muncă este o formă particulară de socială a acestor persoane.
retribuire a muncii casnice prestate. În loc de
bani, prestatorul primește „tichete de muncă”, Crearea unui mecanism extrem de simplu de
care sunt bonuri de valoare. Acestea pot fi pre- retribuire legală a activităților casnice creează
schimbabile în bani la direcțiile fiscale locale. premisa ca prestatorii să înțeleagă și să apreci-
eze valoarea asigurărilor sociale și de sănătate.

IMPACT BUGETAR
Plecăm de la premisa că introducem o formă simplă de
legalizare a muncii la negru, deci impactul bugetar este unul
pozitiv, se vor formaliza venituri existente. Presupunem că
sunt în jur de 500.000 persoane care muncesc în aceste
forme de muncă, timp de șase luni pe an: 12 ore/zi, 150 de
zile/sezon, ceea ce înseamnă taxe, contribuții, impozite și
veniturile suplimentare colectate.

Pentru sectoarele care folosesc intens munca neregle-


mentată, se vor crea oportunități de finanțare din fonduri
europene; în agricultură, fermierii eligibili pentru măsuri de
INSTITUȚII RESPONSABILE
investiții vor putea aplica și pentru formalizarea contractelor
și să-și deducă costurile cu aceste vouchere din proiectele Ministrul Muncii, Ministerul Agriculturii, Ministerul
europene. Sursa: PNDR 2021–2027 Fondurilor Europene

Pentru alte sectoare sensibile (ex: lucrători casnici), cheltuie- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
lile cu vouchere vor fi eligibile în proiecte în urmașele POCU
(Programul Operațional Capital Uman—structura fondurilor
europene viitoare este în curs de decizie).
www.usrplus.ro 108

O Românie fără hoție

33 Fleximuncă
Introducerea contractelor de muncă
multi-flexibile, care permit angajatori-
lor și angajaților să decidă individual
condițiile în care un angajat își des-
fășoară activitatea. Soluții precum
munca de la distanță (telemuncă),
adaptarea programului de lucru
de 8 ore, comprimarea săptămânii
de muncă, măsurarea rezultatelor
cu indicatori de obiectiv și nu nor-
mare pe ore, job-sharing, alegerea
zilelor libere, beneficii flexibile.

Justificarea problemei
Criza actuală a dovedit că nevoia de
flexibilizare și de adaptare a condițiilor
în care sectoare întregi din economie și
administrație își desfășoară activitatea
este extrem de mare și că, într-o eră a
tehnologiei, condica de prezență și pro-
gramul fix de opt ore de la 9:00 la 17:00
sunt depășite.

UTILE

https://www.slideshare.net/gauravhtandon1/
flexible-working-arrangements-178530112
www.usrplus.ro 109

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Conceptul de fleximuncă înseamnă posibilitatea Singura măsură de muncă flexibilă reglemen-


ca angajatorii și angajații să decidă în mod indi- tată în prezent în România este telemunca
vidualizat asupra condițiilor în care un angajat (Legea nr. 81/2018), dar care este destul de puțin
își poate desfășura activitatea—care se poate utilizată în prezent (România și Bulgaria sunt
face la distanță, într-un alt interval orar decât cel statele cu cele mai puține persoane angajate
consacrat programului de lucru de opt ore, cu care lucrează de acasă).
o normare/abordare diferită pentru măsurarea
rezultatelor muncii, cuantificabilă prin obiective
realizate și nu neapărat prin ore-muncă, prin
împărțirea activității pentru o poziție între doi
angajați (job-sharing), flexibilizarea spațiilor de
lucru prin rotație etc.

MĂSURA CONCRETĂ

Modificarea Codului Muncii prin introducerea


contractelor individuale de muncă multi-flexi-
bile, opționale pentru angajatori. • contribuie în mod efectiv la tranziția
spre o economie cu emisii reduse de
Avantajele existenței unui contract de muncă dioxid de carbon.
flexibil sunt multiple la nivel social și economic:
În statele unde există asemenea măsuri imple-
mentate (de exemplu, Marea Britanie), cifrele
• loializarea angajaților;
indică beneficii nete ale contractelor de muncă
• costuri reduse (și pentru angajat, și flexibile: cel mai des invocat avantaj este acela
pentru angajator); al unei mai bune gestionări a echilibrului viață
privată—viață profesională; 75% dintre anga-
• mai multă autonomie a angajaților asupra
jați ar opta pentru păstrarea actualului loc de
managementului timpului, care determină
muncă dacă un alt angajator nu ar oferi aceeași
și o productivitate crescută și o mai mare
flexibilitate; 68% dintre persoanele neocupate
creativitate a muncii;
și-ar căuta un loc de muncă în condiții de
• asigurarea unui echilibru între carieră și angajamente flexibile; un calcul estimativ arată
viața personală; că angajații alocă un număr suplimentar de 6,5
ore de muncă productivă/săptămână. Se esti-
• păstrarea în câmpul muncii pentru mai mult
mează că aceste măsuri generează o creștere a
timp a angajaților;
economiei Marii Britanii cu 78,5 miliarde de lire
• reducerea șomajului; sterline anual.

INSTITUȚII RESPONSABILE
SURSA DE FINANȚARE IMPACT BUGETAR
Ministerul Muncii, Agenția Națională de Ocupare a
Măsura nu necesită alocare de Impact pozitiv Forței de Muncă și agențiile județene de ocupare a
resurse din bugetul public forței de muncă
www.usrplus.ro 110

O Românie fără hoție

34 Un loc de
muncă, cea
mai bună
protecție
socială
Implementarea legii Venitului
Minim de Incluziune care stimu-
lează căutarea locurilor de muncă
pentru că persoanele care primesc
asistență socială nu mai trebuie
să aleagă între un loc de munca
și păstrarea ajutorului social.

Asistența socială din România este


o capcană pe care Statul o întinde
oamenilor săraci: îți dăm puțini bani, dar
dacă încerci să muncești, pierzi orice
plasă de siguranță. Practic, Statul le
cere să nu cumva să muncească, căci,
dacă încearcă, își pun în pericol sigu-
ranța imediată.
www.usrplus.ro 111

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Ajutoarele sociale sunt mici ca sumă și foarte în aplicare legea imediat, punerea la punct a
prost gândite. Venitul Minim Garantat este în sistemului informatic va fi prioritatea zero. Criza
medie 264 lei/familie. Familiile cu copii primesc COVID–19 a lovit oamenii săraci în mod deose-
și alocația de susținere a familiei, 165 lei/familie bit și tot mai mulți vor pica în plasa sistemului,
în medie. În același timp, descurajează căutarea care îi va descuraja apoi să caute să se anga-
unui loc de muncă prin faptul că întreg ajutorul jeze. Ca partid de centru-dreapta modern, USR
pentru familie se pierde în momentul în care un PLUS propune politici anti-sărăcie concrete,
adult se angajează. Acest sistem social învechit menite să-i activeze social pe cei dezavantajați
și cu rezultate perverse trebuia să fie înlocuit cu social. Locul de muncă e cea mai bună politică
Venitul Minim de Incluziune—un sistem modern socială și vom reduce barierele care opresc cău-
care îi încurajează pe cei care primesc asistență tarea locurilor de muncă. Reducerea de impozit
socială să lucreze. Legea VMI a fost adoptată pe salariul minim—#zerotaxe—va avea un efect
în 2016 la inițiativa Guvernului tehnocrat, dar spectaculos în a face mai atractivă salarizarea
implementarea ei este amânată prin OUG în chiar la nivelul cel mai redus.
fiecare an. Aceasta este o rușine națională.
Un guvern cu participarea USR PLUS va pune

JUSTIFICAREA PROBLEMEI

În acest moment, în România sunt trei benefi- vorbesc despre sărăcie, nu au fost în stare să ia
cii sociale principale (venitul minim garantat, această măsură de modernizare.
alocația pentru susținerea familiei și ajutorul de
încălzire), care se suprapun parțial pentru unele Banca Mondială a propus încă din 2014 guver-
familii, sunt calculate după formule diferite și nului României schimbarea acestui sistem,
implică trei dosare diferite pe care le depun prin intermediul Venitului minim de incluziune
beneficiarii. Actuala lege a venitului minim (VMI)—ca parte a Strategiei naționale de inclu-
garantat descurajează munca, pentru că retrage ziune socială și reducerea sărăciei. Legea VMI
ajutorul social persoanelor care se angajează, a fost finalizată la insistențele Guvernului tehno-
chiar dacă salariul lor este foarte mic. În plus, crat în 2016, adoptată de Parlament și promul-
salariile mici sunt impozitate mult (cel mai mult gată în 2016 (Legea nr. 196/2016). EA ÎNSĂ NU E
din UE). Deci, oamenii săraci (sărăcia e corelată APLICATĂ, din cauză că Ministerul Muncii încă
cu educația, prin urmare, și cu posibilitatea de nu are sistemul informatic necesar,ultimul ter-
a găsi doar joburi cu venituri reduse) trebuie să men fiind prelungit până la 1 aprilie 2021.
aleagă dramatic între un salariu mic impozitat
mult și un ajutor social modest, dar cert. Această VMI unifică cele trei beneficii și are mai multe
alegere nu trebuie să fie una dramatică. Este o mecanisme de reducere a sărăciei:
practică modernă în multe țări de a lăsa posibi-
litatea trecerii treptate din asistență spre job, dar Eficientizează sistemul de asistență socială
Statul român, condus de vechea clasă politică, și țintește beneficiile către cei cu adevărat
a rămas în alt secol când vine vorba despre săraci—oamenii care au nevoie vor depune un
politici de intervenție; deși toți politicienii vechi singur set de documente (li se impunea să facă
www.usrplus.ro 112

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

cereri separate, cu aceleași documente, pentru evidența agențiilor teritoriale de muncă (care
fiecare ajutor în parte, chiar dacă, într-un pro- trebuie să îi ajute să se angajeze) și pierd ajuto-
cent mare, familiile beneficiare sunt aceleași), rul dacă refuză ofertele de muncă primite.
iar asistenții sociali le vor prelucra o singură
dată, într-un soft unic. Guvernul va avea un Decizia de acordare se mută la Agențiile Jude-
mecanism precis pentru identificarea celor mai țene pentru Plăți și Inspecție Socială—acum,
săraci români, printr-o bază de date comună și o deciziile privind aceste ajutoare sunt luate de
analiză clară a veniturilor acestora, și îi va putea primari (prin serviciul de asistență socială). Avan-
ajuta mai eficace. taje: centralizare mai bună a datelor, monitori-
zare mai strictă și reducere a riscului ca benefici-
Le permite beneficiarilor de VMI să muncească arii să depindă de bunăvoința primarilor.
cu acte în regulă—ba chiar îi încurajează să o
facă—50% din veniturile realizate legal sunt De fapt, vechii politicieni nu doresc schimbarea
scoase din stabilirea pragului de venit al fami- sistemului care îi ține pe oameni în sărăcie și
liei, iar beneficiarii sunt obligați să se înscrie în dependenți de ei, contra voturi.

MĂSURI CONCRETE

USR PLUS propune (1) accelerarea implementă- vorizate, și (3) monitorizarea constantă a modu-
rii legii VMI, (2) dezvoltarea acesteia prin inclu- lui în care se aplică legea (analiză de impact și
derea altor beneficii relevante—până ajungem propuneri de îmbunătățiri în timp real), pentru a
la un mod simplu și unitar de a acorda toate ne asigura că produce rezultatele scontate:
modalitățile de sprijin pentru persoanele defa-
www.usrplus.ro 113

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURI CONCRETE

• sprijin mai eficient pentru persoanele • reducerea poverii administrative asupra


defavorizate prin intervenții unitare și sistemului de asistență socială și a
monitorizare mai bună a eficacității cheltuielilor inutile ale statului
acestora, efort și cheltuieli mai mici și
• pe termen lung, reducerea sărăciei.
pentru beneficiari
• creșterea numărului persoanelor vulnerabile
care lucrează legal

IMPACT BUGETAR
2,8 miliarde de lei, pentru un milion de familii (patru ce își recuperează costurile bugetare în câțiva ani, asta, pe
milioane de persoane)—pentru reducerea sărăciei cu lângă efectul de reducere a sărăciei. Pe de altă parte, se
4–5%. Dar VMI va ajuta familiile sărace mai bine și mai reduc cheltuielile administrative (estimate la 280 milioane
țintit. Premisa este că vor intra în zona muncii formale și de lei—20% din bugetul total al celor trei programe). VMI
vor contribui la sistemele de asigurări, scăzând presiunea e estimat să reducă aceste cheltuieli la 10% din costul
pe ele. Calculul bugetar nu include aceste efecte bene- beneficiilor acordate.
fice de runda a doua. Estimăm că VMI poate fi o politică

INSTITUȚII RESPONSABILE
Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Agenția Națională dea cu aproximativ 4,4%, de la 22,84% în 2014 la 18,1% în
pentru Plăți și Inspecție Socială, Agenția Națională pentru 2016”. Per total, Banca Mondială estima că VMI va reduce
Ocuparea Forței de Muncă, autoritățile publice locale. rata sărăciei de la 17,2% în absența programului la 11,4%,
după introducerea VMI. De asemenea, Banca Mondială
Pentru mai multe detalii: În 2014, Banca Mondială estima
estima că măsurile de stimulare a angajării, cuprinse în
că implementarea VMI, cu un buget suplimentat față de
VMI, „vor conduce la angajarea unui procent situat între
cel al actualelor beneficii sociale acordate, ar avea o acu-
7% și 17% dintre persoanele sărace în vârstă de muncă
ratețe de 80% în țintirea celor mai sărace persoane (față de
care în prezent nu sunt nici angajate, nici cuprinse într-o
nivelul actual al ajutoarelor sociale, de 60%) și că „va avea
formă de învățământ sau instruire și nu au o dizabilitate”
un impact major asupra reducerii sărăciei—presupunând
și că aceste măsuri vor avea efecte în proporție de 70%
o creștere economică moderată, sărăcia relativă va scă-
asupra persoanelor din cea mai săracă chintilă.
www.usrplus.ro 114

O Românie fără hoție

35 CRESC—
Corpul
Român de
Solidaritate
și Cooperare
Crearea unui sistem integrat de ser-
vicii pentru: oamenii care doresc să
se implice în activități cu impact în
comunitate, organizații care lucrează
cu aceștia și comunitățile benefici-
are. Inițiativă a Corpului Român de
Solidaritate și Cooperare (CRESC).

Durată intervenție:
2021–2024
CRESC dezvoltă un ecosistem de soli-
daritate care oferă servicii comunitare
integrate. Cei trei piloni care stau la
baza activităților lui de solidaritate sunt
cetățenii care devin implicați (în special
tinerii care își împlinesc aspirații și capătă
competențe, dar și vârstnici care au
ocazia să contribuie activ), organizații
care au ocazia să se dezvolte strategic și
comunitățile care beneficiază de servi-
ciile acestora, dar îi și sprijină, creând
un cerc virtuos.
www.usrplus.ro 115

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

JUSTIFICAREA PROBLEMEI

De ce organizațiile să aibă un impact cât mai mare prin


În prezent există o lipsă de coordonare între activitățile lor.
prioritățile de politică publică în domeniul
social, activitățile de tineret și acțiunile de Ce
voluntariat stimulate cu precădere de societatea La nivel european există Corpul European de
civilă. Personalul angajat în domeniul asistenței Solidaritate, dedicat în special tinerilor care
sociale este insuficient, având în vedere că unu desfășoară activități în comunitate pentru a oferi
din trei români trăiește în sărăcie, iar lucrătorii sprijin la fața locului, sub coordonarea organiza-
de tineret angajați sunt de ordinul zecilor la o țiilor care lucrează cu tineri și sprijiniți de perso-
populație tânără de aproape cinci milioane de nal specializat.
cetățeni români.
În România, CRESC, sau Corpul Român de
Pe timpul pandemiei, solidaritatea manifestată Solidaritate și Cooperare, vine în completarea
de voluntari și organizații neguvernamentale din programului european, prin crearea unui ecosis-
toate colțurile țării și diaspora a fost extraordi- tem integrat de servicii pentru tineri și organizații
nară, având un aport crucial la depășirea situ- care lucrează cu aceștia, dar și pentru adulți și
ației pe timpul stării de urgență. A fost un efort vârstnici care doresc să se implice în activități
uriaș care a dus la multe redundanțe și resurse cu impact în comunitate. Totodată, acest ecosis-
consumate ineficient. A fost un efort onest care tem suplinește lipsa de susținere coordonată a
merită susținut în continuare, însă coordonat sectorului de tineret din România.
mai țintit către tineri și comunități, sprijinind

MĂSURA CONCRETĂ

Pentru a avea efecte pe termen lung, nu este permite să-și îndeplinească aspirațiile și
suficient să abordăm punctual nevoile actorilor să le crească gradul de autonomie, pe de
din sector. Măsurile de intervenție vizate sunt alta. Tipurile de activități vizate de aceste
interconectate pentru a se potența reciproc și a proiecte sunt: voluntariat, includere și justiție
crea sinergii pe trei planuri: socială, democrație și participarea în viața
comunității, creativitate și inovație, mediu
• euCRESC: mecanism de finanțare pentru sau prima experiență profesională etc.
proiecte dedicate tinerilor, adulților și
• orCRESC: instrument de suport pentru
vârstnicilor pentru a desfășura activități
creșterea eficienței managementului și
relevante în comunitate, pe de o parte.
bunei guvernanțe a organizațiilor din
Totodată, pentru tineri reprezintă o bună
societatea civilă și a celor care lucrează
oportunitate să-și dezvolte competențe
cu tinerii, în vederea dezvoltării capacității
personale și profesionale care le vor
organizaționale a acestora pentru a avea
www.usrplus.ro 116

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

impact pe termen lung în comunitățile cele mai multe ori în spații improvizate și
pe care le deservesc. Tipurile de activități este veriga lipsă pentru a le permite atât
vizate sunt: formare, mentorat și coaching tinerilor și adulților, cât și organizațiilor să-și
pentru dezvoltare strategică (inclusiv pentru atingă potențialul.
autorități locale, în vederea dezvoltării și
Pentru a asigura o implementare corectă, dar și
implementării de strategii de tineret), crearea
eficientă se vor folosi bunele practici existente în
și dezvoltarea unui corp de profesioniști în
modul de gestionare a unor programe similare,
lucrul cu tinerii și voluntarii adulți (manageri,
precum Corpul European de Solidaritate sau
animatori, facilitatori, formatori, consilieri,
Erasmus+ în România, finanțate tot din fonduri
psihologi, asistenți sociali, mentori sau
europene și supuse aceluiași Regulament
coach etc), cooperare interorganizațională
Financiar European. Acestea conțin mecanisme
pentru schimb de bune practici,
de finanțare simplificate care sunt mai apropiate
dezvoltarea de metode și proceduri pentru
de nevoile organizațiilor și cetățenilor, având și
managementul resurselor umane, cercetare,
meritul de a fi deja acreditate de către Comisia
advocacy, atragere de resurse materiale și
Europeană, ceea ce ar fluidiza și permite debu-
umane, dezvoltarea de curriculum pentru
tul activităților CRESC mult mai repede.
activități de tineret, oportunități de angajare
a profesioniștilor pentru creșterea stabilității
Cine
organizaționale etc.
Beneficiarii programului vor fi organizații
• comCRESC: instrument de suport pentru non-guvernamentale sau publice care lucrează
a echipa comunitățile cu infrastructura direct cu tinerii și voluntarii adulți și vârstnici,
necesară desfășurării activităților de mai sus, dar și grupuri informale de tineri sau grupuri de
având în vedere că aceasta se desfășoare inițiativă cetățenească, pentru proiecte mici.

INSTITUȚII RESPONSABILE
Programul poate fi gestionat prin una din urmă- • desemnarea unui operator de program din cadrul
toarele opțiuni: societății civile, prin organizarea unui concurs public
(similar cu procesul folosit în cadrul Granturilor SEE);
• preluat de către Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Coordonarea va implica un grup de lucru cu participarea
Profesionale (care gestionează Corpul European ministerelor de resort pe domeniile de asistență socială,
de Solidaritate sau Erasmus+ în România), preluând ocupare, educație, sănătate, cultură, tineret și sport etc.
rapid procedurile de implementare deja existente;

SURSA DE FINANȚARE
Mecanismul pentru Redresare și Reziliență—buget doilea/al treilea, respectiv al patrulea an, cu o distribuție
estimativ 100 milioane de euro/patru ani orientativă după cum urmează: minimum 50% pentru
finanțarea de proiecte de tineret prin euCRESC, minimum
Bugetul va fi alocat cu o progresie aritmetică, pentru a
15% pentru dezvoltarea capacității organizaționale prin
asigura absorbția fondurilor cu impact maxim, după cum
orCRESC, minimum 20% pentru dezvoltarea infrastructurii
urmează: 10/20/30/40 milioane de euro pentru primul/al
și maximum 7% pentru cheltuieli operaționale.
www.usrplus.ro 117

O Românie fără hoție

Internet
pentru
toți
Asigurarea accesului tuturor româ-
nilor la internet de mare viteză și
alfabetizare digitală, nevoi devenite
esențiale în orice aspect al vieții,
inclusiv sănătate, educație și muncă.

Justificarea problemei
Lucrurile esențiale—educație, muncă—
depind acum parțial de accesul la inter-
net și de competențele digitale. Schim-

36
barea produsă de pandemie e aici să
rămână cu noi, doar a venit mai repede
și mai abrupt. Pe măsură ce va crește
digitalizarea și automatizarea serviciilor
publice, și relația cu statul va mai facilă,
iar ea se va muta tot mai mult pe internet.
www.usrplus.ro 118

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Avem aproape un milion de români din peste mai mari), conform datelor ANCOM. Liniile de
350.000 de gospodării în zone albe NGN (New finanțare din rural disponibile până acum nu au
Generation Networks, cu viteze de 30mps sau fost utilizate la potențialul lor.

MĂSURA CONCRETĂ

Sănătatea media UE, potrivit unui Raport privind respec-


tarea drepturilor copilului în România (Salvați
Asigurarea accesului la servicii de sănătate este Copii România, Avocatul Poporului, 2019). În
considerat în întreaga lume un drept fundamen- România, rata mortalității în 2017 a fost de 61,69
tal al individului și constituie o condiție de bază la 100.000 de copii și adolescenți, în timp ce
pentru îmbunătățirea sănătății populației. media Uniunii Europene a fost de 31,60. Analiza
factorilor favorizanți, realizată de Institutul Națio-
În mediul rural, accesul dificil la servicii de nal de Sănătate Publică, arată că o parte dintre
sănătate, calitatea mai scăzută a acestora și aceste decese ar fi putut fi evitate printr-o mai
problemele socio-economice cu care se con- bună monitorizare prenatală, care ar fi permis
fruntă familiile cele mai vulnerabile sunt surse atât intervenții în sarcină, cât și direcționarea
de inechitate care pun în pericol potențialul de sarcinilor cu complexitate mare către unități
dezvoltare al copiilor. De aici, și indicatorii de echipate corespunzător.
malnutriție, mortalitate și morbiditate dispropor-
ționat de mari în mediul rural. O altă constantă este clivajul rural/urban: rata
mortalității infantile în mediul rural (7,9) este mult
Raportul „Human Capital Index”, dat publicității mai mare decât de cea din mediul urban (5,3).
pe 16 septembrie de către Banca Mondială, Decalajul urban–rural înseamnă că diferența
spune că un copil din România poate atinge, dintre șansele copiilor din mediul rural la supra-
la vârsta adultă, doar 58% din potențialul de viețuire față de cei din mediul urban s-a mărit în
productivitate al unui adult educat și sănătos, general în perioada 1990–2018.
nivel mai scăzut decât media pentru țările din
regiunea Europa și Asia Centrală. Accesul la informații prin telefonie sau internet și
la servicii de telemedicină, precum și educația
Pe de altă parte, România este pe primul loc în digitală în mediul rural, pot reduce din acest
Uniunea Europeană la mortalitatea în rândul clivaj între rural și urban, facilitând accesul la
copiilor, ea fiind de două ori mai mare decât servicii de sănătate.
www.usrplus.ro 119

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

Educația acordând prioritate comunităților vulnerabile


și celor aflate la distanțe mari față de
Abandonul școlar: La nivelul anului școlar spitalele județene.
2017–2018, rata abandonului școlar la nivel
• Generalizarea și facilitarea accesului la
național în învățământul primar și gimnazial era
învățământul online în mediul rural și la
de 1,7% (aprox. 30.000 de elevi). Mediul rural se
resurse educaționale deschise, atât în
confruntă cu un număr considerabil mai mare
contextul crizei sanitare actuale, cât și având
de copii care abandonează școala, cu un pro-
în vedere penuria de cadre didactice din
cent de 2,2% în 2015, față de cel urban cu 1,5%
mediul rural, fapt ce contribuie decisiv la
în același an. În anul școlar 2016–2017, învăță-
abandonul școlar.
mântul primar și gimnazial a înregistrat o rată a
abandonului de 1,1% în urban și de 2,3% în rural. • Facilitarea dezvoltării competențelor digitale
Fără acces la internet la o calitate care să poată în rândul populației din zone vulnerabile.
acoperi și gospodăriile cu mai mulții de vârstă
• Facilitarea accesului sigur la internet și
școlară cu ore simultan, acest decalaj va crește și
servicii publice.
mecanismele de a-l recupera vor scădea.
Direcții de acțiune:
Implementarea catalogului digital și a unor • Lansarea în dezbatere a definirii internetului
sisteme de alertare și identificare timpurie a ca serviciu de interes economic
abandonului școlar pot contribui la dezvoltarea general (SIEG):
unor programe de intervenție adecvate și apli-
• Conform Consiliului Concurenței, SIEG-urile
cate în timp util.
sunt servicii cu caracter economic, a căror
furnizare poate fi considerată ca ținând de
Obiective intervenție
interesul general, de exemplu, furnizarea
• Ambiția noastră este ca oricine, oriunde
de bază, accesibilă public, de energie,
în România, să aibă acces la internet de
de telecomunicații, de servicii poștale, de
mare viteză și, odată cu asta, acces la
transport, de apă și de servicii de eliminare
oportunitățile de viitor
a deșeurilor. Revine, în principal, statelor
• Acoperirea peste 96% cu internet NGN a membre definirea a ceea ce ele consideră
populației din România. ca serviciu de interes economic general,
în funcție de caracteristicile specifice ale
• Generalizarea și facilitarea accesului la
activităților avute în vedere. Lansarea într-o
servicii de telemedicină în mediul rural,
www.usrplus.ro 120

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

largă dezbatere a conceptului, punând aflate în zone greu accesibile și, de


în balanță obligațiile de furnizare și de asemenea, a celor greu deplasabile, cu
calitate constantă cu impactul asupra nevoi speciale.
liberei concurențe și a presiunii generate
• Sistemul trebuie să ofere: teleconsultație
asupra prețului.
(asistență medicală de la distanță);
• Instituirea unor mecanisme tehnico- servicii pentru prevenție și monitorizare
economice pentru extinderea rețelelor (inclusiv pentru gravide și nou-născuți);
de internet în mediul rural—Program monitorizarea pacienților care suferă de
Național dedicat: boli cronice și necesită supravegherea
unui specialist indisponibil local;
• Prioritizarea să fie făcută pornind de la
orientarea bolnavului către cel mai
comunitățile vulnerabile din punctul de
indicat loc de tratament; îngrijire
vedere al accesului la serviciile medicale
medicală și refacere.
și de educație.
• Program Național „Școala mai aproape”
• Sprijin național pentru fiecare localitate astfel
(învățământ online în mediul rural):
încât în măcar un loc public, dotat și cu prize,
să fie acces gratuit la Wifi, astfel încât cei • Obiectiv: Reducerea decalajelor rural-urban
care nu își permit accesul acasă să se poată în procesul de educație.
conecta acolo. Această măsură este și parte
• Obiectiv specific: Integrarea în actul
din programul cadru de priorități USR-PLUS
didactic a noilor tehnologii digitale pentru
pentru dezvoltarea locală.
facilitarea instruirii la distanță, cu cadre
• Configurarea soluțiilor optime, de la regiune didactice calificate, a elevilor din mediul rural
la regiune, pentru gestionarea acestui nou (în special din ruralul marginalizat).
serviciu de interes economic general,din
• Beneficiarii direcți: elevii din mediul rural.
punct de vedere legislativ și al reglementării.
• Beneficiarii indirecți: comunitățile rurale;
• În paralel:
societatea românească în general.
• Program Național de extindere a
• Principalele avantaje: Apariția noilor
telemedicinei în mediul rural, cu
tehnologii oferă un nou avantaj comunităților
toate componentele esențiale—
marginalizate, prin funcția lor de a asigura
„Sănătate pentru toți”:
conectarea indiferent de distanțele fizice.
• Interfață operativă pacient-sistem Dacă toate condițiile fizice exterioare
medical. Instrument pentru îngrijirea fac ca școala, în calitatea ei de soluție
persoanelor din mediul rural sau pentru viitorul copiilor, să se îndepărteze
www.usrplus.ro 121

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

de aceștia, ea poate fi readusă aproape școlii și la un contact mai facil și mai eficient al
prin utilizarea noilor tehnologii digitale ca elevilor și a familiilor acestora cu școala.
sursă de intermediere între elev și un act
didactic de calitate. Efectuarea stagiului școlar în propria comunitate
contribuie la creșterea atașamentului copilului
Adoptarea unor soluții de învățământ la distanță
pentru localitatea de proveniență, a integrării
poate constitui o soluție eficientă în special
lui sociale în mediul de apartenență, reducând
pentru ciclul gimnazial, unde ponderea elevilor
astfel tentația soluției migraționiste și susți-
din rural constrânși să facă naveta crește semni-
nând eforturile localităților rurale de a păstra
ficativ față de ciclul primar, iar deficitul de cadre
resursa umană tânără.
didactice calificate se răsfrânge cel mai puternic
asupra calității actului de învățare.
Socializarea în mediul tehnologiilor online, a
soluțiilor la distanță, poate deschide copilului
Cadrele didactice calificate, nefiind constrânse
perspectiva către forme de integrare pe piața
astfel la relocare pentru exercitarea actului
muncii prin telemuncă, generând reflexul
didactic, pot fi mobilizate în sistemul școlar rural
aducerii prin tehnologie a soluțiilor în comu-
și pot contribui la creșterea nivelului perfor-
nitatea de apartenență, nu prin părăsirea
manței școlare.
acesteia, frânând astfel perpetuarea soluțiilor
de realizare personală și profesională prin relo-
Eliminarea navetismului școlar poate conduce
care și migrație.
la o reducere a riscului de părăsire timpurie a

SURSA DE FINANȚARE
Depunerea unui/unor proiect(e) integrat(e) care să com- „Digitalizare în educație”;
bine toate sursele posibile de finanțare (în special cele
Viitorul Program Operațional Sănătate, Axa Prioritară 6—
nerambursabile):
„Digitalizarea sistemului medical”;
Facilitatea de Redresare și Reziliență (Next Generation
InvestEU: Axa 4—Dezvoltarea infrastructurii de conecti-
EU): Proiect integrat pe Pilonii Transformare Digitală,
vitate digitală pentru creșterea accesului și a calității, în
Coeziune Socială, Garanția pentru Copii;
special în zonele rurale și periferice.
Viitorul Program Operațional Regional, Axa Prioritara 7—
www.usrplus.ro 122

O Românie fără hoție

37 Un viitor
pentru cultura
independentă
Ajutor de stat pentru operatorii cultu-
rali din sectorul independent-privat, în
condițiile suspendării activității aces-
tora pe termen nedefinit. Sprijin pen-
tru relansarea producției culturale în
condițiile revenirii treptate a publicu-
lui la evenimentele cu prezență fizică.

Justificarea problemei
Efectul negativ major al pandemiei asu-
pra domeniului cultural este evident cu
atât mai mult în România, unde depen-
dența de evenimentele cu participare
fizică e majoră, utilizarea noilor tehnolo-
gii—a digitalului în primul rând—în oferta
culturală e precară, iar sectorul indepen-
dent-privat e lipsit de un cadru de suste-
nabilitate și e puternic condiționat eco-
nomic de coexistența cu sectorul public
în orașele cu potențial de consum.
www.usrplus.ro 123

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Acest efect este unul pe termen mediu și lung, a vieții comunităților (evenimentele culturale
iar lipsa unei intervenții directe în supraviețuirea derulate în comunități mici contribuie direct
sectorului independent-privat riscă să conducă la bunăstarea acestora, prin infuzii de fonduri
la un colaps generalizat al ofertei culturale și private, externe bugetelor locale, prin creșterea
al accesului la produse culturale, dar și pierde- potențialului turistic, prin intervenție socială sau
rea câștigurilor sociale ale culturii, mai ales în aport educațional).
comunitățile mic-urbane și rurale, unde sectorul
cultural public este oricum absent. Reluarea activității acestui sector e direct
dependentă de regândirea producției și de
Scăderea activității în sectorul non-public este adaptarea la condiții de acces la cultură și de
evaluată la peste 60%, iar impactul asupra forței consum cultural într-un context puternic distor-
de muncă, a serviciilor de suport, a eficienței sionat de pandemie.
economice a operatorilor privați este major,
cu consecințe și asupra economiilor locale și

MĂSURA CONCRETĂ

Sprijinul acordat sectorului cultural vizează minimis de 200.000 euro pe o durată de trei ani
două componente, una cu caracter compensa- fiscali), destinate producției culturale și creșterii
toriu și o alta, de relansare a producției. sustenabilității organizaționale, cu implementare
de doi ani. Schemele de minimis vor fi calibrate,
Intervenția privește, pe de o parte, o schemă de ca eligibilitate a costurilor, pentru nevoile spe-
ajutor de stat menită să compenseze pierderile cifice ale sectorului cultural și subdomeniilor
provocate de condițiile prelungite de protec- lui, o prioritate reprezentând-o dezvoltarea
ție sanitară și să asigure păstrarea în circuit componentei de educație prin cultură și extin-
a spațiilor culturale (costuri legate de chirie derea ofertei culturale în afara marilor orașe
și utilități, compensare pentru întreruperea (inclusiv prin streaming online sau transmi-
activității raportată la capacitatea de public a siuni radio–TV).
sălilor) și a locurilor de muncă aferente, adre-
sată administratorilor de astfel de spații (teatre, O parte din finanțarea necesară va proveni din
cinematografe, galerii, centre culturale). Același mecanismul UE de relansare și reziliență, iar o
tip de finanțare va acoperi parțial (în condițiile altă parte, de la bugetul de stat, derularea pro-
intensității maxime permise pentru ajutorul de cedurilor urmând practica deja existentă pentru
stat) pierderile din evenimente anulate, tranziția schemele de minimis adresate în prezent sec-
către digital a producției culturale și creșterea torului cultural.
capacității tehnologice a organizațiilor, inclusiv
dezvoltarea de platforme de distribuție digitală IMPACT BUGETAR
cu accesibilitate crescută.
50 milioane de lei

Ținând cont de organizarea juridico-fiscală INSTITUȚII RESPONSABILE


a sectorului, cu o parte semnificativă dintre
Unitatea de Management al Proiectului
operatori înregistrați ca ONG-uri fără activitate
(UMP) a Ministerului Culturii; Ministerul Fon-
economică, o parte a sprijinului va fi acordată
durilor Europene
prin scheme de minimis (cu intensitate maximă
de 90% și în limita financiară a cumulului de
www.usrplus.ro 124

O Românie fără hoție

38 Aducem
sportul
înapoi
în școală
Educație pentru și prin sport prin
creșterea rolului formativ-educați-
onal al sportului în școală. Regân-
direa orelor de educație fizică și
încurajarea competițiilor școlare.

Justificarea problemei
Din păcate, interesul românilor pentru
sport este foarte scăzut, așa că ne-am
propus să schimbăm această stare de
fapt. Suntem conștienți că este mai dificil
și mai costisitor să modificăm atitudini
și comportamente deja formate, așa că
trebuie să intervenim cât mai din timp,
adică începând de la școală. Acolo
începe, de regulă, relația viitorului adult
cu sportul și mișcarea, prin urmare este
foarte important ca primul contact cu
sportul să fie pozitiv și să se mențină așa
pe durata întregului ciclu școlar.
www.usrplus.ro 125

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

În acest sens, politicile USR-PLUS vor viza


reforma orei de educație fizică (1), cea a sistemu-
lui competițional sportiv școlar (2) și stimularea
inițiativelor asociațiilor sportive școlare (3).

MĂSURA CONCRETĂ

• Reforma orei de educație fizică se va baza școlară nouă care se va adresa copiilor ce
pe modificarea conținutului ei astfel încât să nu sunt legitimați deja la cluburi și care
fie asigurat un echilibru între dimensiunea tind să fie, de regulă, selectați la ONSȘ și
competitivă și cea recreațională. Totodată, OG. Ea va fi de asemenea bugetată cu 1,5
vizăm și recomandarea de introducere milioane de lei anual.
a minimum trei ore de educație fizică pe
• Totodată, vom pilota un proiect prin care
săptămână de la grădiniță până la liceu,
Direcțiile Județene de Tineret și Sport vor
decizie care se va lua individualizat, la
putea finanța mici proiecte depuse de
nivel de școală. Practic, ne propunem să
unități de învățământ (prin asociații sportive
aducem mai multă educație fizică pentru
școlare), care vizează creșterea atractivității
mai multe categorii de copii (preșcolari și
educației fizice și a sportului în școli. Practic,
școlari). Astfel, ameliorăm nu numai calitatea
prin aceasta schemă de granturi mici, școlile
educației fizice, dar și accesul la ea.
se vor putea dota cu echipament sportiv
• Sistemul competițional școlar, pe de pentru copii și profesori, vor putea organiza
altă parte, trebuie extins pentru a oferi competiții școlare, vor putea acoperi costuri
o miză de participare unui număr cât de transport la competiții etc.
mai mare de elevi. Pentru început, ne
Pachetul de măsuri își propune ca la finalul unui
propunem finanțarea la scară mai largă
ciclu de patru ani de implementare, numărul
a competițiilor tradiționale ale sistemului
de copii și juniori înscriși la cluburile sportive să
școlar, Olimpiada Națională a Sportului
crească de la 190.000, în prezent, la 500.000,
Școlar (ONSȘ) și Olimpiada Gimnaziilor
respectiv ca cel puțin 75% din populația școlară
(OG). Vom suplimenta bugetul actual
să fi participat anual la cel puțin o competiție
pentru a ajunge la 1,5 milioane de lei
sportivă școlară cu acoperire națională.
anual. Apoi vom înființa o competiție

INSTITUȚII RESPONSABILE
Instituțiile responsabile pentru implementarea acestor IMPACT BUGETAR
măsuri vor fi Ministerul Educației și Cercetării (MEC)
3 milioane de lei
și Ministerul Tineretului și Sportului (MTS). Un aport
important îl va avea și o unitate în interiorul MEC, pe care SURSA DE FINANȚARE
ne propunem să o înființăm pentru a coordona întreaga
Bugetul de stat
rețea de cluburi și asociații sportive școlare și care va
colabora îndeaproape cu MTS. În prezent, această
coordonare lipsește.
www.usrplus.ro 126

O Românie fără hoție

39 Sate cu
arhitectură
tradițională
protejată
și pusă
în valoare
Sprijin financiar pentru cei care
cumpără case părăsite la țară pentru
a le restaura și pune în valoare, fie
pentru locuit, fie pentru a le intro-
duce în circuitul turistic, mai ales
în zone rurale recunoscute pentru
tradiția arhitecturală specifică.

Justificarea problemei
În mediul rural românesc, calitatea pei-
sajului construit a avut de suferit mult
în ultimii ani. Imaginea satelor noastre
s-a degradat treptat din cauza proastei
administrări, a lipsei resurselor necesare
și a unor standarde minime de calitate în
construcții, precum și din cauza depopu-
lării sau îmbătrânirii populației.

UTILE

https://www.oar.archi/despre-oar/ghidurile-de-
arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-
din-mediul-rural
www.usrplus.ro 127

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

Această situație este cu atât mai gravă în 2. Dezvoltarea satelor din perspectivă
zonele cu potențial turistic deosebit și valoare turistică: prin crearea unei coerențe la nivelul
identitară importantă, acolo unde conduce la aspectului arhitectural, adăugând valoare cultu-
risipirea unor oportunități importante pentru rală care să atragă potențiali turiști;
dezvoltarea României.
3. Protejarea resurselor locale: prin punerea
Satele noastre încep să-și piardă acea imagine în valoare a patrimoniului și conservarea lui
care, în mod tradițional, conferă valoare cul- și oferirea de asistență de specialitate privind
turală localităților, garantează calitatea vieții și standardele unei restaurări de calitate;
bunăstare în comunitate și prezintă atractivitate
pentru vizitatori. Multe case sunt abandonate 4. Prevenirea depopulării satelor: pe ter-
și se distrug treptat pe măsura trecerii timpului. men lung, crearea de noi oportunități (turistice
Altele sunt renovate doar parțial sau nesatisfă- și comerciale) care să motiveze oamenii să
cător, în lipsa resurselor financiare, a mâinii de rămână sau care pune premisele atragerii de
lucru specializate, precum și a unor standarde oameni noi de la oraș care vor să investească
minime care să garanteze reabilitarea de calitate. în mediul rural.

În acest context, este necesară o acțiune fermă În acest context, este necesară o acțiune fermă
care să atingă următoarele aspecte: pentru îmbunătățirea locuirii în satele românești,
prin atingerea obiectivelor de mai sus și, ulte-
1. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor: rior, contribuirea la o strategie coerentă pentru
prin folosirea materialelor și tehnicilor tradiți- ruralul românesc.
onale, precum și integrarea celor moderne și
performante, fără a distruge valorile culturale;
www.usrplus.ro 128

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

MĂSURA CONCRETĂ

Măsura se referă la clădirile de locuit din mediul Calendarul proiectului-pilot:


rural, în satele aparținătoare comunelor și loca-
lităților urbane din România, inclusiv, aflate în • septembrie–octombrie 2021: formare;
proprietate privată și situate în zone de impor-
• noiembrie–decembrie 2021: deschiderea
tanță turistică și cu densitate mare de clădiri cu
sesiunii de finanțare;
valoare culturală, precum Maramureșul, Munții
Apuseni, Delta Dunării, Bucovina și Oltenia, • ianuarie–februarie 2022:
Ținutul Secuiesc sau zona săsească din sudul evaluarea proiectelor;
Transilvaniei. Programul-pilot se desfășoară de-a
• martie 2022: semnarea contractelor și
lungul unui ciclu anual și presupune:
eliberarea primei tranșe de finanțare (50%
din valoarea totală a proiectului);
1. Asigurarea unei etape de formare a poten-
țialilor beneficiari cu privire la standardele de • martie–octombrie 2022: implementarea
calitate pe care trebuie să le urmărească proiec- proiectelor și monitorizarea lucrărilor pentru
tele vizate prin cererile de finanțare; întocmirea unui raport în vederea eliberării
celei de-a doua tranșă de finanțare (25% din
2. O etapă de selecție și finanțare a proiec- valoarea totală a proiectului);
telor eligibile;
• noiembrie 2022: încheierea lucrărilor,
depunerea decontului și elaborarea
3. Etapa de implementare pe parcursul
raportului privind calitatea produsului final în
căreia se asigură monitorizarea lucrărilor cu
vederea eliberării tranșei finale de finanțare
ajutorul profesioniștilor în domeniul reabilitării
(25% din valoarea totală a proiectului).
patrimoniului construit, proveniți din profesiile și
mediul academic de specialitate, precum și cei În funcție de reușita proiectului-pilot, ciclul
furnizați de ONG-urile cu activitate în domeniu. poate fi reluat cu o nouă etapă de finanțare
începând cu septembrie–octombrie 2022.
Anual, se previzionează două sesiuni de formare
(martie-aprilie; septembrie-octombrie) și o etapă
de finanțare (martie-octombrie).
IMPACT BUGETAR
Alocare de aproximativ 10 milioane de euro pentru:
INSTITUȚII RESPONSABILE
• formarea beneficiarilor și monitorizarea
implementării proiectului—2,5 milioane de euro; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Culturii,
Ministerul Educației și Cercetării.
• măsură de sprijin—7,5 milioane de euro, astfel:
Programul este asigurat în baza unui protocol de colaborare
• 300 de granturi anuale în valoare de 25.000
între MADR, MC și MEC, cu concursul departamentelor
de euro fiecare;
pentru patrimoniu din cadrul ministerelor, al Institutului Nați-
• cofinanțarea beneficiarului de minimum 10% onal al Patrimoniului, al deconcentratelor și al universităților
și valoarea totală a proiectului depus spre de profil (domeniul arhitecturii, construcțiilor și el protejării
finanțare de maximum 35.000 de euro. patrimoniului cultural).
www.usrplus.ro 129

O Românie fără hoție

40 Democrație
și presă
liberă în
Republica
Moldova
Crearea unui Fond pentru Demo-
crație în Republica Moldova care
să sprijine dezvoltarea socie-
tății civile și a presei libere.

Justificarea problemei
Sprijinirea parcursului european al
Republicii Moldova nu poate fi eficientă
în absența unui efort susținut și coerent
pentru democratizarea țării. Evoluțiile
recente din Republica Moldova arată
că transformarea democratică a țării
rămâne neterminată. Și chiar și atunci
când au fost realizați pași importanți pe
calea reformelor, nu s-a ajuns la stadiul
ireversibilității.
www.usrplus.ro 130

Categoria

Igienă Evoluție Revoluție

În Indexul Freedom House Nations in Transit publicitare și ambele sunt apropiate de politi-
2020, Republica Moldova obține un scor de cieni cu orientare pro-rusă. Controlul oligarhic
35/100 pentru democrație și 4,25/7 la capitolul asupra canalelor media majore și reglementarea
societății civile. Deși foarte dinamică, societatea politizată contribuie și la diviziuni în interiorul
civilă moldovenească se confruntă în continu- acestui sector.
are cu probleme sistemice,
cu diminuarea spațiului ei de acțiune și, mai Presa pluralistă și independentă, oferind infor-
ales, cu atacuri constante din partea acto- mații exacte și de calitate, este un element
rilor politici. indispensabil atât pentru democratizarea țării,
cât și pentru succesul oricărei strategii antico-
În ceea ce privește libertatea presei, Republica rupție în Republica Moldova. Ea joacă totodată
Moldova este departe de a avea o mass-media un rol important în combaterea fenomenului
liberă de influențe politice și o informare corectă larg răspândit al dezinformării și al știrilor false.
a publicului, iar concentrarea în continuare a Pentru a face față dezinformării și propagandei
piețelor de mass-media și publicitate în mâinile rusești, atât din surse interne cât și din surse
actorilor politici este un subiect constant de externe, sprijinirea presei locale este necesară.
îngrijorare. De exemplu, două companii con-
trolează aproximativ 80% din piața anunțurilor

MĂSURA CONCRETĂ

Crearea unui Fond pentru democrație în Repu- telor realizate de către Uniunea Europeană și alți
blica Moldova va permite canalizarea sprijinului parteneri internaționali în direcția consolidării
pentru societatea civilă și pentru mass media și democrației, susținerii societății civile și a presei
o utilizare transparentă și coerentă a resurselor libere, contribuind inclusiv la combaterea pro-
pentru susținerea integrării europene. Aceste pagandei și a dezinformării.
fond va permite totodată și cofinanțarea proiec-

INSTITUȚII RESPONSABILE
Parlamentul României, Ministerul
Afacerilor Externe
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări

CUPRINS

131 Reformă Constituțională și Justiție


151 Administrația Publică / Reforma Statului
165 Sănătate
206 Educație
234 Economie și Antreprenoriat
256 Politica Fiscal–Bugetară
268 Social
290 Digitalizare
301 Transporturi și Infrastructură
312 Mediu
328 Energie
340 Agricultură
353 Turism
362 Afaceri Europene
369 Politica Externă
385 Apărare
397 Diaspora
407 Cultură
421 Sport și Mișcare
436 Tineret
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări

Reformă
Constituțională
și Justiție
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 132

CONTEXT

În ultimii aproape 20 de ani au avut loc mai rolului Justiției de putere independentă în
multe tentative de revizuire a Constituției, stat, prin reglarea mecanismului de echili-
dar niciuna nu a reușit să genereze un bru între puteri, prin eliminarea mijloacelor
acord la nivelul societății pentru a fi dusă de presiune asupra Justiției dinspre politic
la bun sfârșit. Numeroasele crize consti- și prin asigurarea resurselor necesare.
tuționale din ultimii ani evidențiază însă
necesitatea stringentă a rearanjării raportu- În mod egal, USR PLUS își asumă îmbună-
rilor dintre cele mai importante instituții ale tățirea calității Justiției ca serviciu public,
statului, a competențelor acestora, precum garantând o justiție accesibilă, imparțială și
și a întăririi principiilor de funcționare ale eficientă pentru toți cetățenii. Avem nevo-
statului român. Ne angajăm să inițiem și să ie de măsuri care să reducă termene de
insistăm asupra dezbaterii privind revizuirea soluționare a litigiilor și să asigure un acces
Constituției, atrăgând în jurul proiectului cât mai facil la actul de justiție. Dorim rede-
nostru un consens. finirea hărții judiciare, examinarea compe-
tențelor instanțelor pentru reechilibrarea
Statul de drept este unul dintre principiile volumului de dosare, informatizarea actului
fundamentale ale oricărei democrații funcți- de justiției și promovarea mijloacelor al-
onale, bazate pe separația puterilor statului ternative de soluționare a litigiilor pentru
în: legislativă, executivă și judecătorească. degrevarea instanțelor și reducerea terme-
În spiritul acestei realități incontestabile, nelor de soluționare.
promovăm o justiție independentă, efici-
entă și accesibilă, care să apere drepturile Cum acest lucru a fost în mod constant
fundamentale ale persoanelor, interese- ignorat în ultimii ani, USR PLUS va asigura
le generale ale societății și democrația armonizarea legislației privind organiza-
prin drept. rea și funcționarea Justiției cu principiile
din instrumentele internaționale ratificate
Perioada 2017–2019 a presupus un atac de România, precum și cu recomandările
fără precedent la adresa independenței formulate în cadrul mecanismelor europe-
Justiției, încercându-se readucerea siste- ne (MCV, GRECO și Comisia de la Veneția).
mului judiciar la starea anterioară aderării Modificările privind legislația penală vor
la Uniunea Europeană. Modificările aduse avea ca obiectiv asigurarea siguranței cetă-
Legilor Justiției, Codului penal și Codului țeanului și combaterea eficientă a infracțio-
de procedură penală au inversat sensul nalității, inclusiv prin mijloace de prevenție.
progreselor în ceea ce privește indepen-
dența instituțiilor judiciare și lupta împo- Justiția trebuie să ocupe un loc central în
triva corupției la nivel înalt, redeschizând programul următorului Guvern, deoarece
totodată dezbaterile cu partenerii europeni stagnarea și regresele ultimilor ani reclamă
asupra unor probleme considerate ca o reformă profundă, care să răspundă atât
fiind rezolvate. necesității de optimizare a activității tutu-
ror entităților implicate, ce nu mai poate fi
Din păcate, nici după plecarea de la gu- amânată, cât și urgenței de garantare a in-
vernare a PSD nu a avut loc o corectare a dependenței sistemului judiciar și de relan-
modificărilor realizate, astfel încât astăzi sare a luptei anticorupție, până în punctul
suntem în aceeași situație. USR PLUS își în care alinierea la standardele europene va
asumă drept principală misiune întărirea deveni ireversibilă.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 133

PRIORITATEA 1

Reforma constituțională
MĂSURI

1. Fără penali în funcții publice eliminarea interesului de a fi reconfirmat


în funcție după expirarea mandatului,
Am obținut peste un milion de semnături care este susceptibil să influențeze
pentru restrângerea temporară a dreptului activitatea Avocatului Poporului.
de a fi ales în funcții publice al persoanelor
condamnate la pedepse privative de liber- c) Condițiile de eligibilitate să fie experi-
tate pentru săvârșirea cu intenție a unor ența în domeniul apărării drepturilor și
infracțiuni, până la intervenirea reabilitării, libertăților fundamentale ale omului,
amnistiei postcondamnatorii sau dezincri- buna reputație personală și profesio-
minării faptei. Ne angajăm ferm să punem nală, neapartenența politică prezentă
acest proiect în aplicare. sau anterioară. Nu se justifică regle-
mentarea actuală, care impune înde-
2. Avocatul Poporului plinirea acelorași condiții ca judecătorii
Curții Constituționale.
Instituția Avocatului Poporului nece-
sită o reformă de la baze. Drept d) Revocarea în ședință reunită a Camerei
urmare, propunem: Deputaților și Senatului cu o majoritate
calificată de minimum două treimi din
a) Numirea în ședință reunită a Camerei numărul parlamentarilor în funcție,
Deputaților și Senatului cu o majoritate pentru motive de strictă interpretare
calificată de două treimi din numărul și aplicare, precum incapacitatea de
parlamentarilor în funcție, deoarece îndeplinire a atribuțiilor funcției sau
necesitatea întrunirii unui consens mai săvârșirea de acte care contravin criterii-
larg reprezintă o garanție importantă de lor de eligibilitate.
independență și imparțialitate, care ar
spori totodată autoritatea și legitimitatea e) Statuarea competențelor principale.
Avocatului Poporului. Avocatul Poporului trebuie abilitat
să apere drepturile și libertățile fun-
b) Mandat unic de șapte ani care să nu damentale ale persoanelor fizice și
poată fi prelungit sau reînnoit, pentru să prevină sau să combată proasta
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 134

MĂSURI

administrare la toate nivelurile, să Pentru obținerea acestui rezultat, Camera


desfășoare investigații pentru care să Deputaților ar putea fi aleasă într-o singură
primească acces la anumite documente circumscripție națională, după modelul
care nu sunt publice, să adreseze alegerilor europarlamentare, iar Senatul
recomandări și interpelări instituțiilor și ar putea fi ales în mai multe circumscripții
autorităților publice, să sesizeze Curtea regionale, după modelul alegerilor parla-
Constituțională împotriva prevederilor mentare actuale, în care circumscripțiile
normative care-i afectează domeniile de sunt însă județene. Consacrarea la nivel
competență, să sesizeze instanțele de constituțional a scrutinului de listă ar pre-
drept comun etc. veni riscul introducerii pe cale legislativă a
unui sistem de vot uninominal de tipul „first
3. R
educerea numărului parlamenta- past the post”, care instituie de fapt domi-
rilor la maximum 200 de deputați și nația categorică a două partide, deoarece
100 de senatori celelalte obțin mandate prea puține pentru
a prezenta relevanță.
Reducerea numărului de parlamentari la
maximum 300 ar reprezenta o punere în 5. I nterzicerea votului parlamenta-
operă a voinței poporului român, astfel rilor-miniștri la învestirea și demi-
cum a fost exprimată prin referendumul terea guvernului
național din 22 noiembrie 2009, când
peste 50% dintre cetățenii cu drept de Pentru ca actuala compatibilitate consa-
vot s-au prezentat la urne și au răspuns crată la nivel constituțional între funcțiile
afirmativ în proporție de peste 72% la de deputat sau senator și membru al
această întrebare. În pofida caracterului guvernului să nu se constituie într-o încăl-
consultativ al acelui referendum, Curtea care a principiului separației puterilor în
Constituțională a stabilit că rezultatul votu- stat și într-un conflict de interese, este
lui popular nu poate fi ignorat, în sensul că necesar ca parlamentarii care sunt propuși
Parlamentul trebuie să-l pună în aplicare pentru funcția de ministru sau care sunt
mai devreme sau mai târziu, iar până atunci deja miniștri să nu poată vota asupra înves-
este ținut să nu adopte acte normative în titurii și moțiunii de cenzură privind guver-
sens contrar, spre exemplu unele prin care nul din care fac parte.
ar majora numărul parlamentarilor.
6. R
elaxarea condițiilor de exercitare
4. I nstituirea unui sistem diferențiat de a dreptului cetățenilor la iniția-
alegere a camerelor Parlamentului tivă legislativă

În România, toate parlamentele bicame- În timp ce numărul minim actual de sem-


rale anterioare anului 1990 s-au remarcat nături necesare este comparabil cu cele
prin sistemul diferit de alegere a Camerei reglementate în alte state europene, con-
Deputaților și Senatului, care erau votate diția repartiției teritoriale a susținătorilor
de colegii diferite, creându-se astfel pre- apare ca nejustificată, fiind practic un mij-
misele existenței unor configurații politice loc de a descuraja cât mai mult posibil rea-
semnificativ distincte între cele două lizarea unor asemenea demersuri care sunt
Camere. Într-un stat unitar, menținerea absolut firești într-o democrație reală. Nu
unui parlament bicameral nu este justifi- există niciun motiv pertinent pentru care
cată decât dacă fiecare Cameră reprezintă 100.000 de cetățeni dintr-o singură unitate
interese diferite, iar acest lucru presu- administrativ-teritorială să nu poată supune
pune moduri de desemnare distincte. la vot în Parlament o propunere legislativă.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 135

MĂSURI

7. Eliminarea imunității parlamentari- majoritatea parlamentară care dispune


lor și miniștrilor suspendarea sa. Prin urmare, propunem
dizolvarea Parlamentului în situația în care
În mod constant, parlamentarii au abuzat avizul consultativ al CCR ar fi negativ, dar
de prevederile constituționale pentru a procedura ar fi continuată în pofida aces-
împiedica luarea unor măsuri preventive tuia, iar referendumul ar eșua fie prin neîn-
împotriva propriilor colegi sau chiar pentru trunirea condițiilor de cvorum, fie printr-un
a bloca începerea urmăririi penale împo- vot majoritar negativ.
triva membrilor guvernului. Parlamentarii
nu pot fi „judecători” ai propriilor colegi, 9. Acordarea dreptului de inițiativă legisla-
în timp ce restului cetățenilor i se aplică tivă Președintelui României
dispozițiile Codului de Procedură Penală.
Considerăm că imunitatea parlamentarilor În prezent, dreptul de inițiativă legislativă
și a miniștrilor trebuie să fie eliminată, asi- aparține Guvernului, deputaților, senato-
gurând aplicarea egală a legislației penale, rilor și unui număr de minimum 100.000
indiferent de demnitatea deținută. Singura de cetățeni cu drept de vot, în cazul
formă de imunitate ce poate fi acceptată legilor organice și ordinare, respectiv
este cea specifică oricărei democrații con- Președintelui României la propunerea
stituționale, respectiv imunitatea pentru Guvernului, cel puțin unei pătrimi din
voturile sau opiniile politice exprimate. numărul deputaților sau al senatorilor în
funcție și unui număr de minimum 500.000
8. Modificarea procedurii de demitere a de cetățeni cu drept de vot, în cazul legilor
Președintelui României constituționale. Dacă Președintelui i-ar fi
permis să sesizeze Parlamentul cu pro-
În prezent, se poate afirma că Parlamentul puneri legislative, acesta ar dobândi un
dispune de posibilitatea suspendării din statut similar prim-ministrului sub acest
funcție a Președintelui inclusiv din motive aspect, ceea ce nu ar constitui o încălcare
strict politice, având în vedere că avizul a principiului separației puterilor în stat, ci
prin care CCR stabilește dacă acesta din o manifestare firească a caracterului bicefal
urmă a încălcat sau nu Constituția are al executivului, precum și o recunoaștere
doar o valoare consultativă. Așadar, chiar implicită a caracterului semiprezidențial al
dacă CCR emite un aviz negativ, legisla- republicii, care decurge din însuși modul
tivul îl poate suspenda pe șeful statului de alegere a șefului statului.
de oricâte ori cu obligația organizării unui
referendum național în termen de 30 10. Eliminarea restricțiilor partici-
de zile, la care cetățenii sunt chemați să pării Președintelui României la
aleagă între demitere și continuarea man- ședințele Guvernului
datului. Mai mult decât atât, indiferent de
opțiunea alegătorilor, adică inclusiv dacă În prezent, Președintele poate lua parte
aceștia votează majoritar pentru repu- doar la ședințele Guvernului în care se dez-
nerea în funcție, Parlamentul nu suportă bat probleme de interes național privind
nicio consecință derivată din poziționarea politica externă, apărarea țării, asigurarea
antagonică în raport cu poporul român, ordinii publice și, la cererea primului-minis-
relevată de rezultatul referendumului. tru, în alte situații. În condițiile în care șeful
Această situație este cel puțin bizară, statului nu poate bloca adoptarea de acte
având în vedere că Președintele este ales normative prin simpla prezență la întruni-
tot prin vot universal, adeseori obținând o rile executivului, limitările actuale apar ca
susținere numerică chiar mai mare decât nejustificate. Oportunitatea participării,
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 136

MĂSURI

determinată în funcție de proiectele aflate participarea acestora în cadrul Consiliului.


pe ordinea de zi, poate rămâne la latitu- În schimb, România este reprezentată
dinea Președintelui, eventual cu obliga- în cadrul Consiliului European, instituția
ția de motivare. responsabilă pentru decizii strategice
la nivelul Uniunii, de către Președintele
11. Restrângerea atribuțiilor Președintelui României, acesta putând avea poziții chiar
interimar al României contrare celor ale Guvernului. Similar,
Guvernul României poate lua poziții esen-
În prezent, singurele atribuții care nu pot țiale pentru România în raport cu Uniunea
fi exercitate de Președintele interimar (n.r. Europeană (așa cum este cazul propu-
Președintele Senatului sau Președintele nerilor pentru funcția de comisar), fără
Camerei Deputaților) sunt adresarea consultarea Președintelui. Propunem, prin
de mesaje către Parlament, dizolvarea urmare, instituirea la nivel constituțional
Parlamentului și declanșarea referendumu- a unei proceduri obligatorii de consultare
lui național, ceea ce încurajează majorita- între Președinte și Guvern în ceea ce pri-
tea parlamentară să-l suspende din funcție vește reprezentarea României în cadrul
pe președintele ales, astfel încât înlocuito- Uniunii Europene.
rul să poată debloca anumite proceduri în
perioada de 30 de zile a interimatului. 14. Includerea în Constituție a modului de
alegere a parlamentarilor și autorităților
12. Simplificarea procedurii de dizolvare administrației publice locale
a Parlamentului
Ultimii ani au presupus o variație continuă
Actualele prevederi constituționale presu- a modului de desemnare a celor două
pun o procedură extrem de greoaie pentru camere ale Parlamentului (de la vot uni-
dizolvarea Parlamentului, motiv pentru nominal la vot proporțional), a primarilor
care aceasta nu a fost niciodată folosită în (de la vot uninominal în două tururi la vot
cele aproape trei decenii de la adoptarea uninominal într-un singur tur) și a preșe-
Constituției, în ciuda apariției mai multor dinților de Consilii Județene (de la vot
crize politice ce și-ar fi găsit soluționarea indirect în cadrul consiliului județean la vot
prin revenirea la urne. Prin urmare, propu- uninominal direct, în unul sau două tururi).
nem ca Președintele României să poată Considerăm că legea fundamentală tre-
dizolva Parlamentul în cazul în care acesta buie să includă un set minim de prevederi
nu a acordat votul de încredere pentru referitoare la desemnarea în aceste funcții,
formarea Guvernului în termen de 60 de de natură să asigure stabilitatea sistemului
zile de la prima solicitare și după respin- politic din România. Prin introducerea în
gerea a cel puțin unei singure solicitări Constituție a votului proporțional pe listă
de învestitură. pentru Parlament și a sistemului în două
tururi de scrutin la alegerea primarilor și
13. Clarificarea distribuirii atribuțiilor președinților de consilii județene, s-ar
Președintelui și Guvernului în raport cu elimina riscul modificărilor frecvente
Uniunea Europeană ale sistemului electoral prin simple legi
organice, modificări ce se pot realiza
În prezent, România este reprezentată în condiții mult mai simple față de revizuirea
procesul decizional uzual de la nivel euro- Legii fundamentale.
pean de către membrii Guvernului, prin
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 137

MĂSURI

15. Limitarea procedurii angajării răspun- În prezent, ordonanțele de urgență nu pot


derii Guvernului asupra proiectelor fi adoptate în domeniul legilor constituțio-
de lege la maximum una per sesi- nale, nu pot afecta regimul instituțiilor fun-
une parlamentară damentale ale statului, drepturile, libertățile
și îndatoririle prevăzute de Constituție,
Dincolo de numeroasele sale lacune și drepturile electorale și nu pot viza măsuri
neclarități, Constituția conține inclusiv de trecere silită a unor bunuri în proprietate
unele prevederi care contravin principiului publică. Pentru asigurarea unui echilibru
separației puterilor în stat, modelul institu- între necesitatea păstrării unei proceduri
țional care împiedică acapararea tuturor de reglementare rapidă a situațiilor deose-
prerogativelor statale de către o persoană bite și dezideratul prevenirii manifestărilor
sau un grup restrâns de persoane. Cu toate nedemocratice ale Guvernului, dome-
că la revizuirea din anul 2003 s-a adăugat niul de reglementare al ordonanțelor de
un alineat care proclamă explicit acest urgență ar putea fi restrâns astfel încât să
principiu, Legea fundamentală permite nu se intersecteze cu cel al legilor orga-
totuși Guvernului, autoritatea executivă, nice, după modelul ordonanțelor simple.
să adopte acte cu putere de lege în nu
mai puțin de trei modalități. Una dintre 17. Includerea parlamentarilor printre
acestea este angajarea răspunderii, care entitățile care pot ataca ordonanțele de
permite Guvernului să forțeze adoptarea guvern la Curtea Constituțională ante-
implicită a unui proiect de lege în trei rior adoptării legii de aprobare
zile de la data transmiterii acestuia către
Parlament, fără dezbatere, amendamente În prezent, singura instituție abilitată să
și vot, cu condiția ca în acest răstimp exe- sesizeze CCR privind neconstituționalitatea
cutivul să nu fie demis prin adoptarea unei ordonanțelor Guvernului este Avocatul
moțiuni de cenzură. Poporului, însă această atribuție este exer-
citată foarte rar, din cauza lipsei garanțiilor
Considerăm că există însă unele situații în de profesionalism, independență și impar-
care rapiditatea adoptării unor proiecte de țialitate ale persoanelor numite în funcția
lege complexe este esențială din motive de respectivă. În privința legilor, persoanele
interes național, astfel că limitarea utilizării care pot sesiza CCR sunt mai numeroase
acestei modalități la maximum una per incluzându-i, pe lângă Avocatul Poporului,
sesiune parlamentară reprezintă o soluție pe Președintele României, președinții
de compromis între necesitatea prevenirii Camerelor Parlamentului, Guvernul, Înalta
abuzurilor și oportunitatea existenței unui Curte de Casație și Justiție și un număr de
asemenea mecanism legislativ. cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin
25 de senatori. În timp ce acordarea acestei
16. Limitarea domeniilor care pot fi regle- competențe tuturor entităților menționate
mentate prin ordonanță de urgență anterior ar deturna fără îndoială ordonanța
de urgență de la scopul pentru care a
Ordonanțele de urgență au fost gândite de fost instituită de legiuitorul constituant
către legiuitorul constituant drept instru- originar, includerea parlamentarilor ar
ment de reglementare în situații excepțio- reprezenta o măsură pe deplin justificată
nale. În schimb, majoritatea guvernelor au de imperativul asigurării controlului legis-
ajuns să folosească acest instrument pen- lativului asupra executivului, cu atât mai
tru a evita calea constituțională a susținerii mult cu cât ar deschide calea opoziției să
unor proiecte de lege în fața Parlamentului. uzeze de acest resort legitim al sesizării
Curții Constituționale.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 138

MĂSURI

18. Instituirea unei limite de două mandate aproximativ 90% din bugetul central.
consecutive pentru primari și președin- Deciziile și acțiunile s-ar concentra mai
ții de consilii județene mult la nivel local, iar influența centrului
ar fi mult diminuată.
În paralel cu revenirea la sistemul de vot în
două tururi de scrutin, propunem limitarea b) Scăderea birocrației. Măsura ar
la două a numărului de mandate conse- conduce la reducerea numărului func-
cutive ale Primarului și Președintelui de ționarilor publici, mai ales a celor din
Consiliu Județean, pentru descurajarea ministere. Dacă cea mai mare parte a
acaparării puterii executive de către o sin- deciziilor s-ar lua la nivel regional, s-ar
gură persoană sau partid politic și implicit renunța la o mare parte din funcționarii
pentru combaterea apariției așa-numiților de la centru, dar și la cei de la nivel
„baroni locali” care rămân la conducerea județean sau local.
unităților administrativ-teritoriale timp
de zeci de ani. c) Creșterea ratei de absorbție a fon-
durilor europene. Proiectele majore
19. Consacrarea în Constituție a funcției de vizând infrastructura ar putea fi dema-
Președinte al Consiliului Județean rate și finalizate mult mai repede,
iar rata şomajului ar scădea în mod
Președintele consiliului județean prezintă semnificativ.
o importanță deosebită în arhitectura
administrației publice locale, ocupând d) Reducerea decalajelor de dezvoltare
o funcție executivă care îi conferă la între regiuni. În acest sens, antrepreno-
nivel de județ atribuții similare celor pe rii dintr-o anumită regiune ar putea primi
care primarul le are la nivel de localitate.. o serie de facilități economice, precum
Totuși, această demnitate publică nu este ajutoarele de stat regionale.
reglementată prin Constituție, ci doar prin
Codul administrativ, fapt ce poate duce la 21. Eliminarea autorității ministrului
o instabilitate crescută a reglementărilor. Justiției asupra procurorilor
În schimb, consacrarea funcției și a prin-
cipalelor atribuții în Constituție ar duce la Guvernarea PSD din 2017-2019 a permis să
o stabilitate instituțională sporită, evitând observăm încercările repetate ale miniștri-
riscul modificărilor după voința majorități- lor Justiției de a-și subordona activitatea
lor conjuncturale. procurorilor, ajungându-se la momentul
simbolic în care Președintele României a
20. Instituirea regiunilor ca noi unități admi- fost obligat de către Curtea Constituțională
nistrativ–teritoriale în locul județelor să demită procurorul–șef al DNA doar
ca urmare a solicitării ministrului. Astfel
Noile regiuni ar urma să fie delimitate de situații au fost dur criticate de către
și reglementate prin lege organică. Comisia de la Veneția, GRECO sau Comisia
Printre beneficiile regionalizării se Europeană, iar soluția pentru prevenirea
numără următoarele: lor este eliminarea temeiului constituțional
folosit de diferiți miniștri pentru a-și justi-
a) Descentralizare reală. Regiunile ar fica intervențiile în activitatea procurorilor,
dispune de bugete mult mai mari, pri- respectiv dispozițiile art. 132 al Constituției,
mind atât fondurile corespunzătoare potrivit cărora „Procurorii își desfășoară
regiunii, cat și cele aferente județelor activitatea (...) sub autoritatea minis-
și administrațiilor publice locale, adică trului justiției”.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 139

MĂSURI

22. Introducerea în Constituție a pro- puterile executivă, legislativă și jude-


cedurii de numire și revocare din cătorească. Drept urmare, susținem ca
funcție a Președintelui Înaltei Curți Președintele, Parlamentul și Consiliul
de Casație și Justiție și a Procurorului Superior al Magistraturii să numească
General al României fiecare câte o treime din judecătorii CCR.

Întrucât aceste proceduri au suferit nume- 25. Limitarea atribuției Curții


roase modificări de-a lungul timpului, Constituționale privind soluționarea
dictate de interesele politice ale momen- conflictelor juridice de natură constituți-
tului, este necesară o consacrare, fie ea și onală dintre autoritățile publice
generalistă, la nivelul Legii fundamentale,
astfel încât rolul central să revină CSM. Dacă în primii ani de după 2003, când
această atribuție a fost introdusă în premi-
23. Modificarea condițiilor de eligibilitate eră prin revizuirea Constituției, se consi-
pentru numirea în funcția de judecător dera conflict numai situația în care o auto-
al Curții Constituționale ritate exercita o atribuție aparținând alteia
și situația în care o autoritate își declina o
Numirea în funcția de judecător la CCR a atribuție proprie în favoarea alteia, în ultimii
ajuns să reprezinte pentru mulți oameni ani CCR a calificat astfel aproape toate
politici, în special parlamentari, o înche- disputele politice cu care a fost sesizată și
iere confortabilă a carierei, indiferent de le-a soluționat conform intereselor coaliției
competențele reale ale acestora. Efectul aflate la guvernare. De altfel, în anul 2011,
direct este politizarea CCR, în detrimentul însăși CCR a propus introducerea acestei
creșterii calității actului de control al con- limitări în Constituție, cu ocazia analizării
stituționalității. Pentru depolitizarea CCR, unui proiect de revizuire, motivând că în
dar și pentru a asigura reprofesionalizarea caz contrar subzistă riscul antrenării institu-
instituției, propunem introducerea condi- ției în viața politică, temere pe care istoria
ției ca persoana nominalizată să nu fi făcut recentă a confirmat-o pe deplin.
parte dintr-o organizație politică pentru cel
puțin nouă ani anterior desemnării. 26. Înlocuirea numerelor minime de 50 de
deputați sau 25 de senatori necesare
24. Modificarea schemei de numire în func- pentru sesizarea Curții Constituționale
ție a judecătorilor Curții Constituționale cu un număr unic de 50 de parlamentari

În majoritatea statelor occidentale dez- Actuala condiție, care reflectă în termeni


voltate, membrii instanței de contencios relativi raportul dintre numărul deputați-
constituțional sunt numiți de factorii politici lor și cel al senatorilor, s-a dovedit a fi un
așa cum se întâmplă și în România însă obstacol exagerat în calea partidelor de
mecanismele de acolo asigură într-o mai opoziție, deoarece acestea nu au putut
bună măsură existența așa-numitelor apela la parlamentarii din ambele camere,
„checks & balances” care sunt esențiale fiind ținute să opteze dacă sesizează CCR
pentru garantarea imparțialității soluțiilor cu sprijinul deputaților sau al senatorilor.
pronunțate. Tendințele membrilor CCR de Fără a relaxa excesiv condiția de admisibi-
a soluționa anumite sesizări în favoarea litate, acest amendament ar permite ca mai
actorului politic care i-a desemnat pot și multe acte normative să fie supuse con-
trebuie să fie diminuate prin asigurarea trolului de constituționalitate și remediate
unei parități între judecătorii propuși de anterior intrării în vigoare.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 140

MĂSURI

27. Eliminarea dreptului Parlamentului de suplimentare care au fost acordate CCR


a conferi Curții Constituționale atribuții prin lege până acum ar reprezenta o
suplimentare prin lege organică măsură benefică.

În prezent, Parlamentul este liber să acorde 28. Limitarea numărului de mandate al


CCR orice alte competențe în plus față de Președintelui Curții Constituționale
cele prevăzute în Constituție. Spre exem- și introducerea obligației publicării
plu, atribuția CCR de a verifica constituțio- opiniilor separate și concurente în
nalitatea hotărârilor plenului Parlamentului Monitorul Oficial
și ale fiecăreia dintre camere derivă numai
din legea de organizare și funcționare, Având în vedere rolul deosebit de impor-
nefiind consacrată la nivelul legii funda- tant ocupat de CCR în cadrul statului
mentale. Prin acest amendament ar fi român, precum și necesitatea ca această
eliminat riscul ca o majoritate parlamentară instituție să funcționeze în condiții de
inferioară celei necesare pentru revizuirea independență și imparțialitate, este de
Constituției, să confere CCR noi puteri preferat ca rolul președintelui CCR să fie
în virtutea căror aceasta să intervină în mai degrabă simbolic, de reprezentare a
viața politică sau, dimpotrivă, să retragă instituției în raport cu terții, iar perioada
puterile acesteia. În același timp, integra- în care un judecător constituțional ocupă
rea în Constituție a unora dintre atribuțiile această funcție să fie cât mai redusă.

PRIORITATEA 2

Garantarea independenței Justiției


MĂSURI

1. Desființarea Secției pentru investigarea înființarea unei structuri specializate,


infracțiunilor din justiție având o competență care se raportează la
calitatea persoanelor și nu la natura fapte-
În pofida criticilor constante din partea lor, este nejustificată și lezează prestigiul
organismelor internaționale, legislația din profesiei de magistrat, prin inducerea ideii
domeniul justiției prevede la acest moment că fenomenul criminalității ar fi larg răs-
existența Secției pentru investigarea infrac- pândit în această categorie profesională.
țiunilor din justiție, cunoscută drept Secția Un astfel de corp reprezintă de asemenea
Specială, cuprinzând procurori competenți un mijloc de intimidare a magistraților și
să judece orice tip de infracțiuni săvârșite un mod de izolare a acestora în raport cu
de către magistrați, de la o vătămare din cetățenii obișnuiți. Urmărirea penală a unui
culpă în cadrul unui accident auto și până caz de furt trebuie să se desfășoare la fel,
la infracțiuni de corupție. În contextul în indiferent dacă suspectul este un magistrat
care au existat doar cazuri izolate de corup- sau orice alt cetățean. Un alt risc major
ție în rândul judecătorilor și procurorilor, este acela că această secție specială, ale
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 141

MĂSURI

cărei acte nu pot fi cenzurate de Procurorul și a profesionalismului activității Inspecției


General cu toate că funcționează în cadrul Judiciare, cu consecința punerii în pericol
Ministerului Public, poate prelua de la a independenței Justiției.
Direcția Națională Anticorupție orice dosar
de corupție la nivel înalt în care este cer- Propunem un mecanism de numire și
cetat cel puțin un magistrat. Nu în ultimul un set de reguli care să garanteze inde-
rând, activitatea desfășurată până în pre- pendența și imparțialitatea inspecto-
zent n-a făcut decât să alimenteze suspi- rilor judiciari.
ciunile privind exercitarea unor presiuni
politice asupra judecătorilor și procurorilor, 4. Reforma modului de desem-
de natură să le afecteze independența. nare a conducerilor Parchetului
General, DNA și DIICOT
USR PLUS se opune întru totul existenței
unei astfel de structuri și consideră că Interferența politică, în mod special din
trebuie să fie repuse în vigoare dispozi- partea ministrului justiției, în procesul de
țiile anterioare privind competența de desemnare a conducerii principalelor
investigare a infracțiunilor săvârșite de structuri de parchet din România a dus
către magistrați. în ultimii ani la numeroase dispute, de
la acuzarea procurorilor că acționează
2. Înființarea Direcției de Investigare a exclusiv împotriva politicienilor dintr-o
Infracțiunilor de Mediu anumită tabără și până la demiterea
șefilor de parchete înainte de expirarea
Având în vedere faptul că Parchetul mandatelor acestora. USR PLUS propune
General s-a dovedit ineficient în lupta desemnarea conducerilor Parchetului
împotriva infracțiunilor de mediu, avem în General, Direcției Naționale Anticorupție
vederea înființarea Direcției de Investigare și a Direcției de Investigare a Infracțiunilor
a Infracțiunilor de Mediu ca o structură în de Criminalitate Organizată și Terorism în
cadrul Parchetului General care să investi- mod independent față de factorul politic,
gheze acest tip de infracțiuni. ministrul justiției făcând propunerea în
urma selectării candidatului pe baza unui
3. Asigurarea independenței instituționale concurs jurizat de o comisie cuprinzând
a Inspecției Judiciare magistrați și cadre didactice universitare
din domeniul dreptului. Validarea rezul-
Prin reorganizarea Inspecției Judiciare, tatelor concursului se va realiza prin aviz
inspectorul-șef a dobândit în mod nejusti- conform al CSM, iar numirea în funcție va
ficat o serie de competențe discreționare. reveni Președintelui. Demiterea conducerii
Pe lângă faptul că a devenit ordonator acestor structuri va fi bazată pe o proce-
principal de credite și unic titular al acțiunii dură similară, ce poate fi inițiată și de către
disciplinare, acesta desemnează inspec- secția de procurori a CSM.
torul-șef adjunct și directorii de direcții,
controlând astfel selecția inspectorilor 5. Reforma Consiliului Superior
judiciari, conduce și organizează activita- al Magistraturii
tea instituției, aprobă regulamentul conți-
nând normele pentru efectuarea lucrărilor Potrivit reglementărilor actuale, CSM este
de inspecție, iar procedura prin care poate un organ reprezentativ al instanțelor, iar nu
fi revocat din funcție a fost îngreunată al magistraților. Spre exemplu, cei 114 jude-
considerabil. Aceste măsuri impietează cători din cadrul Înaltei Curți de Casație și
asupra imparțialității inspectorilor judiciari Justiție sunt reprezentați de doi membri
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 142

MĂSURI

ai CSM, în timp ce peste 2.500 de judecă- indiferent dacă acestea au implicații poli-
tori din cadrul judecătoriilor din întreaga tice sau nu. USR PLUS se angajează să
țară sunt reprezentați, de asemenea, de elimine orice limitări actuale ale libertății
doar doi membri ai CSM. Propunem ca de exprimare a magistraților și să înlăture
judecătorii și procurorii desemnați de riscul aplicării unor sancțiuni disciplinare.
instanțe și parchete să candideze pentru
ocuparea unei poziții în Consiliul Superior 7. Limitarea angajării răspunderii materi-
al Magistraturii să desfășoare o campanie ale a magistraților pentru prejudiciile
electorală, pe durata căreia fiecare curte de cauzate prin erorile judiciare la situațiile
apel să organizeze câte o dezbatere de pre- când reaua credință ori grava neglijență
zentare a candidaților, în prezența magis- a fost stabilită de secțiile Consiliului
traților și transmisă prin mijloace audiovi- Superior al Magistraturii, conform
zuale, iar vizitele efectuate în acest scop procedurii disciplinare, prin hotărâre
să fie asimilate deplasărilor în interes de rămasă definitivă
serviciu, astfel încât candidații să benefici-
eze de diurnă pentru acoperirea costurilor În prezent, dacă statul este obligat prin
de cazare, transport și masă. Aceste măsuri hotărâre judecătorească definitivă la
vor încuraja participarea la alegeri și vor repararea unui prejudiciu cauzat printr-o
permite alegătorilor să-i cunoască mai bine eroare judiciară, Ministerul Finanțelor
pe candidați, sporind totodată reprezenta- Publice poate exercita acțiunea în regres
tivitatea membrilor Consiliului Superior al împotriva magistratului în baza unui raport
Magistraturii. Având în vedere participarea consultativ al Inspecției Judiciare, precum
redusă a membrilor Consiliului Superior și a propriei evaluări. Având în vedere
al Magistraturii la ședințele convocate în că exercitarea funcției cu rea-credință
regim de urgență, introducerea posibilității sau gravă neglijență constituie abatere
de prezentare și votare prin intermediul disciplinară, iar aceasta se constată de
tehnologiilor moderne de telecomunicație secțiile Consiliului Superior al Magistraturii
va permite adoptarea deciziilor într-un conform unei proceduri specifice, nu se
cadru mai larg, consolidând reprezentati- justifică menținerea în paralel a unei alte
vitatea acestora. proceduri cu scop similar. Totodată, impli-
carea Inspecției Judiciare și dreptul de
6. Eliminarea restricției libertății de expri- apreciere al Ministerului Finanțelor Publice
mare a magistraților privind activitatea creează premisele exercitării unor presiuni
celorlalte puteri ale statului politice asupra judecătorilor și procurorilor,
de natură să le afecteze independența.
Pe de o parte, în virtutea imparțialității care
trebuie să caracterizeze sistemul judiciar, 8. Eliminarea schemei de pensionare
atât judecătorilor cât și procurorilor le anticipată a magistraților și reveni-
revine o obligație de reținere, precum și rea la completurile de apel formate
interdicția de a desfășura unele activități din doi judecători
considerate a fi incompatibile cu funcția de
magistrat. Pe de altă parte, conform stan- La data de 1 ianuarie 2021 urmează să intre
dardelor internaționale din domeniul drep- în vigoare prevederi legale care vor per-
turilor omului, inclusiv magistraților trebuie mite judecătorilor, procurorilor, magistrați-
să le fie recunoscută și garantată o anumită lor asistenți de la Curtea Constituțională și
libertate de exprimare, care nu poate fi Înalta Curte de Casație și Justiție, precum
restrânsă până la interzicerea comentariilor și personalului asimilat acestora, să se pen-
privind funcționarea adecvată a justiției, sioneze la împlinirea vârstei de 60 de ani
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 143

MĂSURI

sau chiar mai devreme, dacă au o vechime 10. Transferul gestiunii bugetului instan-
de cel puțin 25 de ani, ori cuprinsă între țelor și parchetelor de la Ministerul
20 și 25 de ani, cu aplicarea unor reduceri Justiției și Ministerul Public către
minimale. Aceste măsuri adoptate fără curțile de apel și parchetele de pe lângă
niciun studiu de impact riscă să cauzeze o curțile de apel
reducere severă a efectivului magistraților,
în special a celor mai experimentați dintre Pentru sporirea independenței sistemu-
aceștia, ce activează la instanțele și parche- lui judiciar față de guvern și o mai bună
tele superioare. În coroborare cu prevede- administrare a Justiției, bazată pe descen-
rile legale privind majorarea perioadelor de tralizare, propunem ca președinții curților
pregătire și stagiatură anterioare intrării în de apel și procurorii-șefi ai parchetelor de
magistratură, care vor conduce la sistarea pe lângă curțile de apel să devină ordo-
admiterilor în profesie timp de patru ani, natori principali de credite și să preia în
precum și a celor privind judecarea cereri- gestiune bugetele instanțelor și parchete-
lor de apel în completuri de trei judecători, lor din subordine.
este evident că eficiența, calitatea și inde-
pendența actului de justiție ar fi grav afec- 11. Un sistem de pensii echitabil
tate, prin reducerea drastică a personalului
disponibil în sistemul de Justiție. Jurisprudența internă și internațională a
consacrat profesia de magistrat printre
USR PLUS consideră necesară eliminarea acelea care încorporează dreptul legitim
dispozițiilor legale privind pensionarea de a beneficia de pensie de serviciu, înțe-
anticipată a magistraților, prelungirea leasă ca un surplus la pensia contributivă
nenecesară a studiilor în cadrul Institutului primită în baza legii, fără legătură cu stagiul
Național al Magistraturii, precum și de cotizare efectuat de-a lungul carierei.
revenirea la completurile de apel de Pensia de serviciu nu este însă un scop în
doi judecători. sine, ci doar un mijloc prin care se poate
ajunge, dacă este necesar, la acest dezide-
9. Stagiul de pregătire la Institutului rat. Motivele din spatele acestui obiectiv
Național al Magistraturii sunt numeroase. S-a arătat că profesia de
magistrat presupune numeroase restricții,
Pregătirea viitorilor magistrați nu trebuie să care previn într-o bună măsură posibilitatea
includă stagii de pregătire în cadrul cabi- obținerii unor surse suplimentare de venit
netelor notariale, societăților de avocatură, și implicit a unei pensii îndestulătoare.
penitenciarelor sau instituțiilor publice, S-a mai reținut că este un loc de muncă
așa cum prevede legislația actuală, ci ar stresant, care provoacă uzură intelectuală
trebui să se focalizeze asupra profesiilor de și psihică, contribuind totodată la scăde-
judecător și procuror. De aceea, vom pune rea speranței de viață. S-a demonstrat de
accentul pe pregătirea practică a auditori- asemenea conexiunea dintre remunerație
lor de justiție efectuată pe lângă magistrații și independență, considerându-se că
mai experimentați. un magistrat care urmează să încaseze o
pensie mai redusă decât indemnizația este
De asemenea, este necesar ca juriștii care mai susceptibil să comită fapte de corup-
urmează calea pentru a deveni magistrat ție. Problema nu este așadar pensia de
să opteze din timp pentru cariera de jude- serviciu în sine, cât modul deficitar în care
cător sau cea de procuror, urmând pro- aceasta este reglementată în prezent, sens
grame de studii și practică diferite. în care propunem următoarele măsuri: (i)
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 144

MĂSURI

eliminarea prevederilor care acordă pensie Implementarea va asigura acces direct


de serviciu unor persoane care au exercitat pentru organele naționale cu rol în pre-
alte funcții sau profesii juridice decât aceea venire, investigare și cercetare penală
de magistrat, inclusiv ca efect al asimilării a acestor infracțiuni. Stabilirea unui
vechimii în magistratură cu vechimea potențial calendar de interconectare a
dobândită în exercitarea altor activități; (ii) acestui sistem cu celelalte state mem-
eliminarea prevederilor care permit obți- bre reprezintă o prioritate.
nerea unei pensii semnificativ superioare
ultimei indemnizații; (iii) eliminarea din • Dezvoltarea unui set de norme legis-
categoria beneficiarilor pensiei de servi- lative care să garanteze cooperarea
ciu a personalului de specialitate juridică dintre instituțiile naționale ce dețin
asimilat judecătorilor și procurorilor, având informații financiare și interoperabilita-
în vedere lipsa unei justificări obiective de tea cu instituțiile ce dețin registre (cărți
acordare a acestui drept; (iv) eliminarea funciare, registrul comerțului, registrul
prevederilor care permit magistraților să vehiculelor).
beneficieze de locuința de serviciu ulte-
rior pensionării. • Alinierea cu pachetul legislativ UE spre
operaționalizarea Registrului beneficia-
12. Transpunerea corectă și integrală rului real.
a tuturor directivelor europene din
domeniul Justiției • Consolidarea cooperării între autorită-
țile fiscale, financiare, vamale, organele
Deși Uniunea Europeană a dezvoltat o de cercetare penală și birourile de recu-
legislație din ce în ce mai complexă în perare a activelor prin reglementarea
domeniul Justiției, România nu a reușit de canale de comunicare, de schimb de
până la acest moment o transpunere informații, de expertiză și de alerte.
corectă a unora dintre cele mai impor-
tante directive în domenii precum cel al • Consolidarea legislației ce permite cola-
criminalității transfrontaliere, al mandatului borarea între actorii din mediul privat
european de arestare, al spălării banilor, ce au obligația de a raporta tranzacții,
al finanțării terorismului sau care au drept autoritățile fiscale, financiare, vamale și
scop unificarea procedurilor penale din de investigație.
statele membre, precum cele din privind
protecția minorilor în cadrul diferitelor • Promovarea echipelor de investigație
etape judiciare. România trebuie să dea comune pluridisciplinare, interinstituțio-
dovadă că asigură standardele impuse nale și interstatale cu membrii ce provin
la nivel unitar în domeniul penal și judi- din mediul privat și de stat pentru a
ciar, iar prioritatea este reprezentată de facilita accesul la probe relevante pen-
corecta transpunere a legislației europene tru aplicarea legii.
deja existente.
Un alt capitol important îl constituie com-
Câteva repere cu privire la Directivele ce baterea reală și eficientă a traficului de
vizează combaterea spălării de bani: persoane și protecția victimelor.

• Dezvoltarea normelor și practicilor România este printre principalele țări sursă


necesare pentru folosirea eficientă ale victimelor traficului de persoane din
a registrelor centralizate de con- Uniunea Europeană. Aproape jumătate din
turi bancare (Directiva 2019/1153). victimele identificate sunt minore. Cazurile
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 145

MĂSURI

de trafic cu minori sunt sever subraportate, an, precum și formarea specialiștilor pe


autoritatea de aplicare a legii este nepre- impactul traumei asupra beneficiarilor, prin
gătită să adreseze eficient destructurarea formări pe tema traumei complexe.
marilor rețele sau chiar complice, de multe
ori, cu traficanții. Propunem, de asemenea, o coordonare
foarte strânsă a eforturilor de prevenire
Dimensiunea de prevenție este, de ase- a fenomenului traficului de persoane, în
menea, esențială. Susținem prevenirea special în rândul grupurilor vulnerabile, cu
cazurilor de trafic de minori din centrele de ceilalți actori implicați în lupta împotriva
tip rezidențial prin sesiuni informative și un traficului de persoane.
mecanism de raportare imediată a suspi-
ciunilor dezvoltând cadrul inițiat în acest

PRIORITATEA 3

Relansarea luptei anticorupție


MĂSURI

1. Întărirea DNA publice, a hotărârilor autorităților adminis-


trației publice centrale și locale, precum
Luarea unor atribuții DNA referitoare la și a actelor privind activitatea persoanelor
corupția din justiție, o serie de decizii juridice aflate în subordinea acestora,
CCR neurmate de adaptarea adecvată cu excepția celor care sunt secrete,
a legislației au condus la o încetinire a potrivit legii.
activității DNA. Este necesară o refacere a
competențelor DNA cu privire la corupția 3. Prevenirea și depistarea conflictelor de
din justiție. De asemenea, este necesară interese și incompatibilităților
asigurarea suportului logistic și uman:
mijloace tehnice pentru interceptări, supli- Începând din anul 2017, Agenția Națională
mentarea schemei de personal (ofițeri de de Integritate utilizează Sistemul PREVENT
poliție, procurori, personal auxiliar). Avem pentru prevenirea conflictelor de interese
în vedere și asigurarea cadrului unei bune la atribuirea contractelor de achiziție
și eficiente colaborări cu instituția procu- publică, care sunt detectate și pot fi înlătu-
rorului european. rate fără afectarea procedurilor inițiate prin
Sistemul Electronic de Achiziții Publice.
2. Transparentizarea instituțiilor și auto- Întrucât acest mecanism și-a dovedit
rităților publice eficiența în activitățile de prevenire, pro-
punem implementarea unei soluții tehnice
Propunem publicarea integrală pe inter- similare în activitățile de remediere, pentru
net a documentelor aferente achizițiilor semnalarea rapidă a declarațiilor false, a
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 146

MĂSURI

intereselor disimulate și a averilor nejus- și instituțiilor publice, propunem imple-


tificate, inclusiv prin utilizarea inteligen- mentarea cu prioritate a Directivei privind
ței artificiale. protecția persoanelor care raportează
încălcări ale dreptului Uniunii Europene,
4. Sancționarea conflictelor de interese și care protejează avertizorii de integritate
incompatibilităților împotriva oricăror forme de represalii și
stabilește canale sigure de raportare, atât
Rapoartele de evaluare prin care Agenția în interiorul organizațiilor, cât și către auto-
Națională de Integritate constată existența ritățile publice. Aceste standarde trebuie
unor conflicte de interese sau incompatibi- extinse astfel încât să-i protejeze inclusiv
lități, inclusiv cele rămase definitive după pe avertizorii de integritate care raportează
eșecul contestării în justiție, nu conduc încălcări ale dreptului autohton.
întotdeauna la aplicarea sancțiunilor legale
de către instituțiile și autoritățile publice 6. Accelerarea recuperării prejudiciilor
competente. Pentru remedierea acestei cauzate prin infracțiuni
situații, propunem sporirea atribuțiilor
Agenției Naționale de Integritate astfel Agenția Națională pentru Administrarea
încât să poată determina entitățile respon- Bunurilor Indisponibilizate a devenit ope-
sabile să dispună măsurile corespunză- rațională și a înregistrat anumite progrese
toare într-un termen rezonabil. în ceea ce privește dezvoltarea unui sistem
național integrat de monitorizare a măsu-
5. Protejarea avertizorilor de integritate rilor luate de autorități în fiecare etapă
a procesului de recuperare a bunurilor.
Legislația actuală nu conferă garanții Pentru a-și dezvolta și diversifica activitățile
suficiente pentru persoanele care rapor- în continuare rămân necesare majorarea
tează amenințări la adresa interesului bugetului, suplimentarea personalului și
public sau prejudicii aduse interesului desfășurarea unor programe intensive
public, ori divulgă informații legate de de formare profesională, măsuri pe care
acestea, în contextul relației lor de muncă. le propunem și pentru Direcția Executări
Pentru a încuraja activitatea de semnalare Silite Cazuri Speciale din cadrul Agenției
a încălcării legii sau a normelor deontolo- Naționale de Administrare Fiscală.
gice și profesionale în cadrul autorităților

PRIORITATEA 4

Politică penală coerentă și echitabilă


MĂSURI

1. Reevaluarea modificărilor aduse Uniunii Europene, a deciziilor Curții


Codului penal și Codului de procedură Constituționale și a recomandărilor
penală, transpunerea directivelor Comisiei de la Veneția
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 147

MĂSURI

Perioada 2017–2019 a presupus modifi- 3. Înăsprirea condițiilor de libe-


carea normelor penale și de procedură rare condiționată
penală după bunul plac al politicienilor ce
făceau parte din majoritatea parlamentară, Având în vedere interesul major al protec-
astfel încât să fie soluționate favorabil ției societății față de persoanele care au
dosarele ce îi priveau în mod direct. De la săvârșit infracțiuni, este necesară refor-
redefinirea unor infracțiuni, așa cum este mularea condițiilor de acordare a liberării
cazul abuzului în serviciu, sau dezincri- condiționate în sensul îngreunării acestora.
minarea altora, așa cum s-a întâmplat cu O condiție esențială pentru stabilirea libe-
neglijența în serviciu, și până la limitarea rării condiționate este cea a recuperării
mijloacelor organelor de urmărire penală, integrale a prejudiciului cauzat prin infracți-
prin eliminarea posibilității folosirii unor une anterior liberării condiționate.
categorii de probe în cadrul procesului
penal, dispozițiile adoptate de PSD-ALDE 4. Dezvoltarea sistemului penitenciar în
au avut natura de a îngreuna și chiar de a conformitate cu standardele europene
face imposibilă identificarea și pedepsi-
rea unui număr semnificativ de infractori. România a fost în mod repetat condamnată
Soluția este reanalizarea tuturor acestor de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
dispoziții, pe baza unor dezbateri transpa- pentru condițiile din penitenciarele din
rente și deschise publicului, astfel încât întreaga țară, astfel de condamnări ducând
activitatea de combatere a infracționalității la plata unor sume considerabile ca des-
să devină din nou una eficientă. Ne anga- păgubiri. Principala soluție pentru a evita
jăm să inițiem astfel de dezbateri alături de în viitor astfel de condamnări este recondi-
profesioniști ai justiției penale și să revizuim ționarea penitenciarelor astfel încât să fie
rapid modificările aduse legislației penale asigurate standardele minimale impuse de
de către PSD-ALDE. către organizații internaționale. Ministerul
Justiției trebuie să își asume direcționarea
2. Legislație penală și penitenciară conec- identificarea și direcționarea unor resurse
tată la realitate suficiente către acest obiectiv. Susținem
renovarea, modernizarea și extinderea
Într-un stat de drept, politica penală și unor centre de detenție existente, schim-
penitenciară trebuie adaptată periodic, barea destinației unor imobile aflate în
astfel încât să corespundă evoluției carac- proprietatea statului și construirea unor
teristicilor fenomenului infracțional din penitenciare noi, îmbunătățirea condițiilor
societate, iar nu intereselor vremelnice ale de muncă ale angajaților, pregătirea per-
politicienilor. Între anii 2017 și 2020, în sub- soanelor condamnate pentru reintegrarea
ordinea Ministerului Justiției a funcționat în societate, consolidarea sistemului de
Institutul Român de Criminologie, având ca probațiune și altele, cu finanțare provenind
rol principal realizarea de analize, rapoarte din accesarea de fonduri europene și din
și prognoze privind cauzele și evoluția recuperarea prejudiciilor cauzate prin
criminalității din România. Considerăm săvârșirea de infracțiuni.
necesară și oportună înființarea unei struc-
turi specializate, autonome, la adăpost de 5. Punerea la dispoziția parchetelor și
influența factorilor politici, alcătuite din organelor de cercetare penală a unei
experți criminologi care să asigure funda- infrastructuri performante pentru
mentarea pe baze științifice a legislației obținerea de probe
din acest domeniu.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 148

MĂSURI

Depistarea și combaterea criminalității de implicare a serviciilor de informații în


moderne, în special a infracțiunilor econo- activitățile de urmărire penală, asigurând
mice, informatice și de corupție, necesită totodată eficacitatea cercetărilor, propu-
utilizarea unor mijloace tehnice avansate, nem înființarea unor direcții specializate
de care în prezent dispun doar serviciile de de poliție, aflate în subordinea exclusivă a
informații. Pentru a evita orice suspiciune procurorilor, dotate cu aparatură adecvată.

PRIORITATEA 5

Justiție eficientă, profesionistă


și transparentă
MĂSURI

1. Asigurarea accesului gratuit al publicu- considerăm că plata taxelor judiciare de


lui la legislația națională și europeană timbru trebuie să fie simplă pentru toți
cetățenii, indiferent dacă preferă să o facă
Având în vedere dinamica legislativă și la ghișeu sau prin internet. În acest sens,
volumul actual de acte normative, prezum- propunem înființarea de puncte de plată
ția cunoașterii legii rămâne iluzorie în prac- la sediile tuturor instanțelor judecătorești,
tică dacă cetățenii necesită abonamente precum și lansarea unei platforme online și
la soft-uri legislative pentru a rămâne la a unei aplicații pentru telefoanele mobile,
curent cu cele mai recente evoluții din care să elimine inclusiv necesitatea depu-
acest domeniu. Publicarea actelor nor- nerii la dosar a chitanței doveditoare.
mative ale statului român este un serviciu
public care trebuie să devină accesibil tutu- 3. Informatizarea sistemului de justiție
ror persoanelor interesate, sens în care pro-
punem ca cel puțin partea I și partea a II-a Tehnologia modernă permite părților să
ale Monitorului Oficial, precum și formele acceseze dosarele cauzelor prin internet
actualizate la zi ale tuturor legilor, ordonan- și să efectueze diverse operațiuni care
țelor simple, ordonanțelor de urgență și anterior necesitau deplasarea la sediile
hotărârilor Guvernului, să poată fi obținute instanțelor judecătorești, cu multiple bene-
online și gratuit prin intermediul unui portal ficii pentru cetățeni și sistemul judiciar,
administrat de Ministerul Justiției. după cum s-a constatat la curțile de apel,
tribunalele și judecătoriile în care a fost
2. Simplificarea achitării taxelor implementat proiectul Dosar Electronic.
judiciare de timbru Sistemul de justiție poate să devină un
exemplu de bune practici în materie de
Pentru ca liberul acces la justiție să nu digitalizare, prin acceptarea semnăturilor,
sufere nici cea mai neînsemnată îngrădire, sigiliilor și documentelor electronice,
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 149

MĂSURI

conform Regulamentului UE nr. 910/2014 Una dintre principalele probleme ale siste-
al Parlamentului European și al Consiliului mului judiciar din România este supraîncăr-
privind identificarea electronică și serviciile carea instanțelor cu un număr de dosare
de încredere pentru tranzacțiile electronice superior capacității de soluționare. Drept
pe piața internă. consecință, este necesară identificarea
unor mijloace alternative de soluționare a
Drept consecință, USR PLUS propune litigiilor civile sau comerciale. USR PLUS
continuarea procesului de informatizare a își propune încurajarea și recunoașterea
sistemului de justiție și oferirea către cetă- mecanismelor alternative de soluționare a
țeni a unui acces cât mai facil la dosarele în litigiilor, așa cum este cazul medierii sau al
care sunt parte, prin crearea unor dosare arbitrajului, fără ca ele să devină obligatorii.
electronice unde vor putea fi încărcate
toate documentele aferente litigiului. 6. Transparentizarea procedurii de reparti-
Părțile vor avea în același timp opțiunea zare aleatorie a dosarelor
de a realiza online acte procesuale. De
asemenea, propunem transmiterea video Propunem ca intervenția factorului uman
online a ședințelor publice, măsură ce în cadrul procedurii de repartizare aleatorie
ar permite transparentizarea actului de a dosarelor între completurile de judecată
justiție și sporirea încrederii cetățenilor în să fie redusă substanțial, iar documentele
sistemul judiciar. care atestă modul cum s-a procedat să fie
publicate în format electronic și cu sem-
4. Restructurarea circumscripții- nătură digitală într-o secțiune specială a
lor judecătoriilor portalului instanțelor judecătorești.

În momentul actual, în România funcțio- 7. Accesarea jurisprudenței naționale


nează peste 180 de judecătorii, stabilite relevante prin intermediul unui program
prin lege. Totuși, gradul de încărcare a informatic performant
acestora variază semnificativ. Implicit
și numărul judecătorilor variază, de la În spiritul transparenței actului de justiție
aproape 80 de judecători în cadrul judecă- și pentru facilitarea uniformizării practicii
toriilor sectoarelor municipiului București și instanțelor judecătorești, susținem publica-
până la trei judecători în cazul unora dintre rea în extenso a hotărârilor Înaltei Curți de
judecătoriile din mediul rural. O astfel de Casație și Justiție, în limitele stabilite prin
organizare presupune o distribuire inefi- Regulamentul General privind Protecția
cientă a costurilor administrative, precum Datelor, precum și integrarea acestora
și o distribuire inechitabilă a volumului într-o bază de date digitală, inclusiv sub
de muncă. Drept consecință, propunem formă de rezumat, organizată astfel încât
realizarea unei restructurări a sistemului judecătorii să poată consulta în mod efici-
de instanțe din România, care să asigure ent jurisprudența din orice domeniu.
deopotrivă accesibilitatea la actul de jus-
tiție, promptitudinea îndeplinirii acestuia 8. Sistematizarea și stabilizarea legis-
și eficiența utilizării resurselor adminis- lației naționale
trative limitate.
Parlamentele și guvernele din ultimele
5. Mecanisme alternative de soluțio- decenii au adoptat un număr imens de
nare a litigiilor legi, ordonanțe și hotărâri, care au cauzat
instalarea fenomenului cunoscut sub
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 150

MĂSURI

denumirea de inflație normativă. Din 11. Trecerea poliției judiciare în subor-


această cauză, la care se adaugă amenda- dinea parchetelor
mentele repetate, chiar și judecarea unor
litigii simple necesită studierea multor acte O justiție eficientă în domeniul penal pre-
normative și a evoluției lor în timp, ceea supune colaborarea foarte bună dintre
ce afectează celeritatea actului de justiție procuror și polițist, fără niciun fel de imixti-
și sporește riscul pronunțării unor soluții uni. Polițistul trebuie să aibă o singură linie
greșite. Pentru soluționarea acestei pro- de subordonare, și anume subordonarea
bleme, propunem reducerea numărului față de procuror, nu și față de șefii săi ierar-
actelor normative existente prin inițierea hici din poliție. De aceea, vom promova
unui efort de codificare, în funcție de trecerea poliției judiciare în subordinea
ramurile de drept reglementate, cu sprijinul exclusivă a parchetelor, inclusiv din punct
Consiliului Legislativ. de vedere administrativ.

9. Redimensionarea personalului din


sistemul judiciar

În considerarea deficiențelor cauzate de


insuficiența angajaților, propunem opti-
mizarea distribuirii personalului auxiliar
la nivelul instanțelor judecătorești și al
parchetelor pe baza unor analize privind
nevoile reale de resurse umane ale acestor
instituții. Totodată, susținem derularea
unor programe de pregătire și perfecțio-
nare a grefierilor, care să le permită să preia
o parte din atribuțiile administrative care în
prezent le revin judecătorilor.

10. Relaxarea condițiilor de acordare a aju-


torului public judiciar în materie civilă

Pragurile de venit net lunar pe membru


de familie în funcție de care se determină
dreptul la decontarea totală sau parțială a
cheltuielilor de judecată, stabilite ca sume
fixe în anul 2011, s-au devalorizat din cauza
inflației, motiv pentru care numărul persoa-
nelor eligibile a scăzut constant. Propunem
reevaluarea acestor praguri valorice și defi-
nirea lor ca procent din salariul minim brut
pe economie, astfel încât lipsurile finan-
ciare ale justițiabililor să nu se constituie
într-o îngrădire a liberului acces la justiție,
iar criteriile de eligibilitate să rămână actu-
ale pe termen lung.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări

Administrația Publică /
Reforma Statului
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 152

CONTEXT

Cadrul legislativ determinat de legislația România oferă servicii publice de slabă


primară și secundară este inconsistent calitate raportată la costurile în timp și bani
ca structură și de slabă calitate din cauza plătite de cetățeni și antreprenori. Adminis-
transpunerii politicilor într-un număr uriaș trația publică este preponderent reactivă la
de acte normative, cu prevederi neclare, nevoile cetățenilor și mediului de afaceri,
excepții și derogări, care distrug predictibili- transparența și responsabilitatea în gesti-
tatea regulilor, și a utilizării excesive a ordo- onarea resurselor publice sunt deficitare.
nanțelor de urgență, care induc instabilitate România se confruntă cu o administrație
legislativă. Politicile publice sunt realizate în publică locală fragmentată, ineficientă, cu
mod discreționar, personalizat și fragmen- o fiscalitate locală neconsolidată în lipsa
tat, cu ignorarea resurselor bugetare, fără stimulentelor, iar finanțarea este politizată,
evaluări ex-ante obiective, studii de impact discreționară și netransparentă, în special
sau un cadru de măsurare a performanței cea locală, de la bugetul de stat (ex: PNDL
în raport cu resursele utilizate. 2), și fără elemente minimale de asigurare
a performanței, care conduc la: risipa re-
Resursele umane din administrația publică surselor publice naționale pe proiecte de
nu sunt recrutate, promovate și evaluate pe investiții locale ineficiente; oportunități și
bază de merit. Procesul de recrutare este tentații pentru deturnarea de fonduri publi-
puternic clientelizat pe baza nepotismului, ce în buzunare private și de partid; evitarea
a loialității politice și a memorizării legislați- accesării fondurilor europene. Sub guver-
ei. Pentru ocuparea posturilor se folosește nările anterioare au avut loc deprofesiona-
în mod excesiv transferul, pentru a ocoli lizarea și politizarea administrației publice,
ocuparea prin concurs. Tendința este de a fenomen care a condus la o scădere con-
scoate din sistemul unitar al funcției publi- tinuă a calității serviciilor prestate în slujba
ce personalul care lucrează în administrația cetățenilor și la lipsa de încredere și respect
publică locală pentru a-l subordona mai a societății față de organele abilitate să asi-
ușor primarilor și președinților de CJ. Pro- gure ordinea și siguranța publică.
movarea personalului se face ad–hoc și nu
pe baza unui sistem de evaluare cu efecte
directe asupra carierei, inclusiv demitere.
Formarea continuă este limitată și axată
aproape exclusiv pe actualizarea cunoștin-
țelor de legislație. ANFP—structura centra-
lizată de management al resurselor uma-
ne—are un mandat instituțional neclar.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 153

VIZIUNE

O guvernare care asigură condițiile


pentru dezvoltarea sustenabilă a
României, cu o administrație publică
integră și competentă, care:
a) gestionează cu eficiență și echitabil b) câștigă respectul și încrederea
servicii publice de calitate, prin cetățenilor, prin

• profesionalizare și stabilitate susținute • integritate și onestitate în gestionarea


de un sistem meritocratic de management a resurselor publice în interes general și onora-
resurselor umane/a funcției publice, rea promisiunilor

• simplificare și raționalizare a procedurilor • transparență și responsabilitate în luarea


și a modului de funcționare în interacțiunea cu deciziilor, utilizarea resurselor publice și asu-
cetățenii și mediul de afaceri, marea rezultatelor activităților

• predictibilitate și coordonare a actelor de • accesibilitate și deschidere pentru con-


guvernare (politici publice, programare buge- sultarea și participarea cetățenilor, a tuturor
tară, cadru legal), rezultate din cooperarea factorilor interesați din societatea civilă și din
inter-sectorială și planificarea anuală și mul- sectorul privat, în luarea deciziilor și elabora-
tianuală, claritatea mandatelor și a funcțiilor rea/implementarea politicilor publice
instituțiilor publice

Principiile pe care se sprijină


programul de guvernare USR PLUS
în acest domeniu sunt principiile
spațiului administrativ european:
Stat de Drept—administrația publică trebuie legală—administrația publică poate acționa
să-și îndeplinească responsabilitățile exclusiv numai acolo unde are competența legală;
în concordanță cu legea. Autoritățile publice autonomie decizională—administrația publică
decid și acționează urmând principiile și are, conform mandatului legal, un anumit grad
regulile generale aplicate imparțial oricărei libertate/discreție în luarea deciziilor ce-i revin;
persoane care intră în aria lor de acțiune. proporționalitate—acțiunea administrativă
trebuie să fie strict proporțională cu scopul
Fiabilitate/Încredere și Predictibilitate— stabilit de lege, fără să limiteze cetățenii mai
aceste două principii se referă la un set mult decât este strict necesar pentru a înde-
de concepte care împreună formează un plini acest scop; dreptatea procedurală—prin
cadru general. Este vorba de: competență care se asigură aplicarea corectă și imparțială
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 154

a legii, concomitent cu respectarea demnității Responsabilitate—orice instituție adminis-


umane a fiecărei persoane; promptitudine în trativă este datoare să explice și să justifice
decizii; profesionalism și integritate profesio- acțiunile sale altei autorități publice, legisla-
nală în cazul funcționarilor publici. tive sau judiciare.

Deschidere și Transparență—administrația Eficiență și Eficacitate—aceste două


publică este nu numai deschisă observației, principii se referă la obținerea de rezultate
analizei și controlului din exterior, dar și acți- maxime cu un volum dat de resurse, iar aceste
onează într-o manieră care permit și facili- rezultate sunt corespunzătoare scopurilor
tează toate acestea. stabilite și contribuie direct și nemijlocit la
îndeplinirea acestora.

PRIORITATEA 1

Îmbunătățirea cadrului instituțional,


legislativ și de politici publice la nivelul
administrației centrale. Ne dorim o
administrație publică centrală integră,
competentă și eficace, a cărei activitate
este ghidată de reguli unitare, coerente
și simplificate, care reușește să ofere:
Predictibilitate și coordonare eficientă a acte- Accesibilitate și deschidere pentru consul-
lor de guvernare, rezultate din cooperarea tarea și participarea cetățenilor, a factorilor
inter-sectorială și planificarea anuală și multia- interesați din societatea civilă și din sectorul
nuală, prin claritatea mandatelor și a funcțiilor privat, în elaborarea și implementarea poli-
instituțiilor publice; ticilor publice.

OBIECTIV

Restructurarea Administrației Centrale/ vagi și se suprapun de cele mai multe ori. Este
Guvernului și îmbunătățirea cadrului de funda- nevoie urgent de o administrație centrală cu
mentare, formulare și implementare a politici- structuri clare și stabile, cu roluri și mandate
lor publice. Actuala structură a guvernului și în clarificate și care evită suprapunerile și care
general a administrație centrale este stufoasă, reușește să coopereze eficient atât pe verti-
neclară, cu un număr excesiv de mare de cală (ministere—instituții centrale—instituții
instituții centrale (minister, agenții, autorități de deconcentrate), cât mai ales pe orizontală
reglementare) ale căror roluri sunt nedefinite, printr-o cooperare inter-sectorială eficientă.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 155

MĂSURI

1. Clarificarea mandatelor și structurii ministe- 5. Îmbunătățirea funcționării unor instituții


relor, agențiilor de implementare, autorită- centrale existente, esențiale pentru atinge-
ților de reglementare, companiilor publice rea obiectivului stabilit:
(centrale, locale)—este foarte importantă
separarea clară a rolului de fundamentare a) Agenția Națională a
a politicilor publice (ministere) de rolul de Funcționarilor Publici:
implementare a acestora (agenții) și de
rolul de reglementare a pieței (autorități • Consolidarea rolului și a independenței
de reglementare). Introducerea treptată ANFP în managementul funcției publice
a unui sistem de evaluare a performanței nu numai centrale, ci și locale
instituționale și a personalului în funcție de
mandatele și obiectivele stabilite pentru • Creșterea capacității instituționale a
fiecare minister/agenție/autoritate. ANFP pentru a fi capabilă de un mana-
gement modern al resurselor umane
2. Restructurarea guvernului, pe baza man- din Funcția Publică
datelor clare stabilite, astfel încât structura
acestuia să fie flexibilă, să permită inte- • Întărirea aplicării criteriilor de integritate
grarea inter-sectorială a politicilor publice, în managementul funcției publice
în condițiile unei optimizări a structu-
rii de personal. b) Secretariatul General al Guvernului și
Cancelaria prim-ministrului:
3. Fundamentarea structurii organizaționale
interne și de personal pe baza manda- • Consolidarea rolului de coordonator și
telor și obiectivelor stabilite anterior. de gardian (gatekeeper) al CIO (Chief
Structură fixă a statului de funcții publice Information Officer) la nivelul SGG sau a
în instituțiile publice determinată pe baza Cancelariei PM
mandatului și structurii organizatorice—
caracteristicile postului sunt determinate • Implementarea și consolidarea rolului
de nevoia instituției publice și nu de evo- de gardian al SGG/CPM în ceea ce
luția vechimii sau a studiilor ocupantului privește calitatea evaluării preliminare a
dintr-un moment sau altul. Se garantează impactului politicilor publice și legisla-
astfel îmbinarea interesului public (reflectat ției (Guvern sau inițiative parlamentare)
prin mandatul și obiectivele instituției) cu
predictibilitate carierei profesionale a unui • Consolidarea rolului de coordonare a
funcționar public. politicilor/activităților diferitelor minis-
tere la nivelul SGG/CPM împreună cu
4. Datorită caracterului puternic orizontal și consilierii de stat ai PM și Ministerul
a nevoii de coordonare de la cel mai înalt Finanțelor Publice sau alte ministere de
nivel: transferul întregului departament de coordonare (MFE, de exemplu).
Administrație Publică, împreună cu ANFP și
INA, de la MDRAP la SGG/CPM, în subordi- c) Consiliul Legislativ:
nea directă a PM. Crearea unei structurii de
coordonare a acestuia cu CIO—modelul • Consolidarea independenței și profe-
poate fi cel francez: un Secretariat pentru sionalismului Consiliului Legislativ—
Modernizarea Administrației Publice. Cel condiții mai dure din punct de vedere
mai important factor este recunoașterea profesional privind accesul, proceduri
rolului central al acestei funcții, prin ampla- de selecție care să asigure atât indepen-
sarea la Centrul Guvernului (SGG/CPM) dența, cât și profesionalismul—modelul
actual de la Consiliul Concurenței
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 156

MĂSURI

• Creșterea eficacității instrumentelor acestora, constatată sau estimată,


Consiliului Legislativ în ceea ce privește asupra evoluțiilor socio-economice la
calitatea legislației—transformarea actu- nivel național;
alului aviz consultativ în aviz obligatoriu,
indiferent de cine propune acte norma- • Implementarea unui mecanism de
tive (Guvern sau Parlament) avertizare timpurie cu privire la impactul
unor inițiative legislative sau adminis-
• Creșterea rolului Consiliului Legislativ în trative asupra scopului esențial de a
ceea ce privește promovarea de ordo- avea o funcție publică profesionistă,
nanțe simple și de urgență neafectată de decizii politice arbitrare și
care acționează în condiții de stabilitate,
d) Consiliul Fiscal transparență și predictibilitate.

• Un rol mai activ în guvernare pentru • Obs: Această ultimă prevedere apare în
Consiliul Fiscal—opiniile și recoman- Strategia de Dezvoltare a Funcției Publice
dările Consiliului să fie făcute publice, adoptată în 2016 și care reprezintă con-
iar nerespectarea recomandărilor să fie diționalitate ex-ante pentru Partnership
explicată și să aibă urmări Agreement 2014–2020.

• Creșterea eficacității instrumentelor 7. Introducerea unui sistem de analiză a


Consiliului Fiscal în ceea ce privește impactului (inclusiv a metodologiei privind
influențarea guvernanței bugetar-fiscale RIA a Băncii Mondiale), în funcție de com-
plexitatea politicilor publice/actelor norma-
• Consolidarea independenței și profesio- tive, atât pentru inițiativele legislative ale
nalismului Consiliului Fiscal guvernului, cât și pentru cele ale parlamen-
tarilor. Implementarea de proiecte pilot.
6. Crearea unei structuri de guvernanță de
tip „consiliu” (de ex: Consiliul Funcției 8. Introducerea în procedurile parlamentare
Publice), ca o structură independentă cu privind propunerea, discutarea și aproba-
următoarele funcții principale în ceea ce rea de inițiative legislative proprii, a unor
privește politicile publice și propunerile standarde de calitate identice cu inițiativele
legislative din domeniul funcției publice și guvernului și obligația efectuării analizelor
resurselor umane din administrația publică: de impact. Schimbarea radicală a pro-
cedurilor parlamentare pentru a asigura
• Evaluarea îndeplinirii obiectivelor și calitatea substanțială (evidence-based) și
țintelor asumate în domeniu și avizarea formală a legislației, transparența și consul-
politicilor publice și a propunerilor legis- tarea publică, precum și predictibilitatea,
lative cu impact asupra acestuia; stabilitatea și proporționalitatea.

• Avizarea strategiilor privind funcția 9. Stabilirea „gardianului” în ceea ce privește


publică și resursele umane din adminis- respectarea formală și calitativă a proce-
trația publică, respectiv a strategiilor de durilor privind calitatea politicilor publice
formare a personalului care lucrează în (inclusiv evaluarea preliminară a impactu-
administrația publică; lui, monitorizarea implementării și evalua-
rea finală a impactului) și a legislației—vezi
• Elaborarea și prezentare anuală de rolul SGG/CPM, rolul Consiliului Fiscal și
rapoarte pe teme legate de principalele rolul Consiliului Legislativ.
evoluții ale domeniului și incidența
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 157

MĂSURI

10. Bugetare multianuală bazată pe indicatori • Campanii de informare a cetățenilor


de performanță și programe, toate acestea despre cum ar trebui să funcționeze
în regim de totală transparență. administrația publică și cum ar trebui să
se comporte în relație cu aceasta, prin
11. Analizarea celor mai vulnerabile la corupție programe de educație civică privind
activități/domenii ale diverselor instituții principalele instrumente juridice pe
publice și identificarea posibilităților de care le au cetățenii în raport cu admi-
limitare a monopolului și de creare a unor nistrația (Legea nr. 52/2003), Legea nr.
piețe competitive prin externalizare, și în 544/2001, funcționarea unui consiliului
același timp găsirea unor mecanisme de local etc., monitorizarea achizițiilor
responsabilizare, transparență și limitare a publice, parcursul unui proiect de act
discreției în procesul de luare a deciziilor normativ—inclusiv proiect de HCL)
(planificare urbană, servicii publice, reali-
zare infrastructură etc.). • Continuarea și extinderea proiectului
RUTI (Registrul Unic al Transparenței
12. Îmbunătățirea sistemului național de colec- Intereselor)
tare a datelor (inclusiv fiscale de nivel local)
și interconectarea bazelor de date. • Extinderea aplicării standardelor și pro-
cedurilor uniforme/unice de organizare
13. Consolidarea și aplicarea pe fond, nu a consultărilor publice: desfășurare și
numai formal, a mecanismele de informare, utilizare/prezentare a rezultatelor, indi-
consultare și participare publică: ferent de inițiatorul politicii/legislației/
proiectelor (autorități centrale/locale
• Publicarea datelor obligatorii conform sau parlament)
legii 544/2001 (ex: managementul finan-
ciar (buget planificat, buget executat), • Creșterea timpului alocat consultărilor
realizarea investițiilor, structura organi- publice și detalierea procedurilor de
zatorică, salarii, declarații de venit etc. dezbatere publică prealabilă deciziilor
pe formate deschise și standardizate. legate de planificarea urbana, pro-
iecte de investiții (funcție de valoare
• Publicarea obligatorie online a organi- și impact), servicii publice esențiale
gramei și ștatului de funcții, cu toate (educație, sănătate, apă, canalizare,
pozițiile ocupate și vacante, pentru încălzire, colectarea și depozitarea
orice instituție publică din România. deșeurilor menajare)

• Extinderea practicii de auditare externă • Introducerea unui sistem de feedback


de performanță a instituțiilor publice— din partea cetățenilor, încurajarea parti-
reforma Curții de Conturi. Publicarea cipării la consultări publice prin sisteme
rapoartelor anuale de performanță și de IT/e-government pentru transmiterea
audit extern. sesizărilor/propunerilor și posibilitatea
dezbaterii lor. Crearea unui mecanism
• Publicarea listei proprietăților aflate (de preferat online) prin care să poată
în domeniul public sau privat, la nivel fi urmărit traseul propunerilor depuse
central sau local. (poate cu indicativul „acceptat”,
„respins” etc.
• Accesul facil la toate legile și normele
legale în vigoare
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 158

PRIORITATEA 2

Managementul Resurselor Umane.


Ne dorim o funcție publică integră și
competentă, care reușește să gestioneze
cu eficiență și echitabil servicii publice de
calitate, prin profesionalizare și stabilitate,
susținute de un sistem meritocratic de
management al resurselor umane.
OBIECTIV

Păstrarea caracterului unitar al funcției publice în funcția publică. Îmbunătățirea sistemului


la nivel central și lor. Schimbarea fundamen- de instruire și învățare continuă pentru funcția
tală a sistemului de recrutare, promovare, publică în concordanță cu nevoile actuale ale
mobilitate, motivare și evaluare a performanței administrației publice.

MĂSURI

1. Recrutare, angajare și mai puțin pe cunoașterea legislației.


Vor fi utilizate proceduri de recrutare
• Implementarea consecventă și cu bună standardizate
credință a Strategiei de Dezvoltare a
Funcției Publice, condiție ex-ante a 2. Evaluare, recompensare
Partnership Agreement 2014–2020 (în
acest sens a fost aprobată de serviciile • Îmbunătățirea sistemului de evaluare a per-
Comisiei UE) formanțelor și, pentru funcțiile de mana-
gement de nivel mediu și superior, conec-
• Reguli comune, unitare și transparente de tarea rezultatelor evaluării cu salarizarea.
recrutare și selecție la nivel local și nivel Introducerea unui sistem de măsurare a
central (există o singură funcție publică) performanței (KPI) cu evaluări periodice
care să țină seama de KPI și care să includă
• Recrutare și selecție pe bază de merit, și și un mecanisme de evaluare (peer-re-
în mod transparent, prin organizarea de view sau 360°). Acest sistem trebuie să
concursuri la nivel național, separarea se bazeze pe sistemul de planificare
verificării competențelor generale de cele strategică și bugetare pe bază de perfor-
specifice, eliminarea excepțiilor/derogărilor manță pe care SGG încearcă să dezvolte
de la regulile și procedurile de recrutare, în prezent (program cu Banca Mondială).
promovare, evaluare Trecerea la o bugetare multianuală, strict
încadrată de constrângeri bugetare tari și
• Procesul de recrutare și selecție va fi orien- structurată pe bază de performanță este o
tat mai degrabă spre rezolvarea de pro- condiție-cheie.
bleme concrete și pe experiența relevantă
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 159

MĂSURI

• Grile de salarizare unitare pentru perso- • Crearea unui sistem performant de pre-
nalul de execuție și de conducere medie gătire postuniversitară în managementul
(middle management). Pentru pozițiile de public în general și specific în manage-
conducere superioară (top management) mentul serviciilor publice esențiale: sănă-
componenta variabilă bazată pe perfor- tate, educație, servicii sociale
manță va fi semnificativă.
• Programe de educație etică și dezvoltare
• Standardizarea/uniformizarea procedurilor personală, programe de leadership și pro-
de avansare și evaluare a diferitelor cate- grame privind managementul serviciilor
gorii de personal (mai ales când e vorba publice echitabile și de calitate, programe
de detașări sau personal contractual). pentru sensibilizarea la problemele de gen,
Ocuparea pozițiilor de conducere se va grupuri vulnerabile etc.
face într-un sistem mixt, care să asigure
pe de-o parte predictibilitatea carierei în • Programe de instruire pentru persoanele
funcția publică și pe de altă parte un nivel alese în poziții de demnitate publică.
suficient de deschidere către exterior care
să permită atragerea persoanelor compe- 4. Atribuții, responsabilități
tente. Implementarea unui mecanism real
și eficient de mobilitate a funcționarilor • Extinderea răspunderii manageriale a
publici aflați în poziții de top-management ordonatorului de credit al unei instituții
(inclusiv înalții funcționari publici), inclusiv publice privind atingerea unor indicatori
de mandate limitate (două mandate de de performanță și respectarea legalității
câte trei ani, cu evaluare detaliată între ele).
• Considerarea problemele de integritate
• Introducerea de studii, anchete și indicatori ca probleme de management (conform
privind satisfacția cetățenilor (la ieșirea din fostei strategii naționale anticorupție)—
instituție sau la folosirea website-ului) și dacă apare un caz de conflict de interese,
folosirea datelor obținute pentru a evalua de nedeclarare a averilor sau de trafic de
performanțele instituției și personalului influență, managerul ar trebui obligat să
analizeze procesele administrative care au
• Implementarea unui mecanism real și efi- lăsat loc pentru abateri și să le reformeze.
cient de mobilitate a funcționarilor publici Asta contribuie și la prevenție.
aflați în poziții de top-management (inclu-
siv înalții funcționari publici) • Instituirea unui mecanism de comunicare
între funcționari și decidenții politici
3. Învățare continuă
• În unitățile administrativ-teritoriale mici
• Implementarea consecventă și cu bună unde nu există persoane specializate pen-
credință a Strategiei de Formare în tru anumite acțiuni (de exemplu în comi-
Administrația Publică, condiție ex-ante siile de achiziții sau eliberare autorizații de
a Partnership Agreement 2014–2020 (în construire) introducerea unui sistem de
acest sens a fost aprobată de serviciile cooperare și rotație/detașare pe proiecte/
Comisiei UE) necesități concrete

• Crearea unui sistem care motivează funcți- 5. Integritate în funcția publică


onarii publici pentru a-și îmbunătăți conti-
nuu cunoștințele și aptitudinile • Interzicerea accesului la funcția publică
de orice nivel (inclusiv Parlament sau
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 160

MĂSURI

primărie) a persoanelor ce au încălcat • Elaborarea de ghiduri de integritate privind


legea (mai ales a celor care au săvârșit acte interacțiunea cu cetățenii și companiile,
de corupție) pentru funcționari (pentru a standardiza
și a elimina tratamentele preferențiale sau
• Clarificarea sistemului de incompatibilități chiar acuzațiile de corupție, dar și pentru a
și aplicarea sa strictă (de ex: eliminarea da încredere funcționarilor că știu ce au de
conflictului de interese prin abținerea de a făcut și pot acționa în baza unui document
fi implicat în acele decizii care pot genera aplicabil tuturor fără teamă că vor fi acuzați
acest conflict) de favoritism, trafic de influență etc.)

• Îmbunătățirea și aplicarea consecventă • Minimalizarea interacțiunilor în persoană și


a codului etic al funcționarilor publici, introducerea de module electronice ori-
inclusiv a mecanismelor de sancționare. unde este posibil
Elaborarea și aplicarea codurilor de etică
și integritate pentru oficialii aleși, la nivel
central și local

PRIORITATEA 3

Serviciile publice. Ne dorim servicii


publice de cea mai bună calitate, la nivelul
unei țări membre a Uniunii Europene,
accesibile tuturor cetățenilor și care să
economisească la maximum timpul și
banii cetățenilor și ai companiilor.
OBIECTIVE

Gestionarea cu eficiență și în mod echitabil a Crearea infrastructurii necesare care să asi-


unor servicii publice de calitate, prin debiro- gure inovarea continuă a serviciilor publice,
cratizare, simplificare și raționalizare a proce- prin adaptarea acestora la nevoile și cerin-
durilor și a modului de funcționare în interacți- țele cetățenilor.
unea cu cetățenii și mediul de afaceri;

MĂSURI

1. Digitalizarea, simplificarea și debirocrati- tehnologii TIC de administrare a datelor.


zarea serviciilor publice din administrație Introducerea de proceduri administrative
și automatizarea a cât mai multor procese corelate strict cu sistem de e-government.
și interacțiuni, prin utilizarea celor mai noi Creșterea accesibilității serviciilor publice
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 161

MĂSURI

online. Introducerea „domiciliului” și „iden- a situațiilor financiare din sectorul public


tității” electronice pentru fiecare cetățean. pentru toți ordonatorii de credit.

2. Crearea infrastructurii naționale de registre 8. Standardizarea site-urilor ministerelor și


administrative în administrația publică: autorităților publice (pentru a găsi informa-
crearea și administrarea de identificatori țiile de interes public în același loc, indife-
unici, implementarea de arhitecturi TIC rent de instituție)
standardizate, realizarea și extinderea inte-
roperabilității dintre acestea, sistematizarea 9. Limitarea drastică a numărului companiilor
și simplificarea fluxurilor de date, de intero- publice la servicii publice esențiale—
gare și a procedurilor de raportare. Servicii Economice de Interes General

3. Realizarea de sisteme informatice unitare 10. Generalizarea regulilor de guvernanță cor-


la nivel local, care să permită interopera- porativă la toate companiile publice nați-
bilitatea sistemelor diverselor UAT-uri cu onale și locale. O persoană va putea face
nivelul central; realizarea raportărilor Open parte dintr-un singur CA al unei companii
Data conform specificațiilor unitare la publice, naționale sau locale.
nivel național.
11. Completarea legislației privind achizi-
4. Cadastrarea proprietăților statului; imple- țiile publice pentru faza de realizare și
mentarea generalizată, la nivelul UAT, al recepție, în special a investițiilor publice
instituțiilor publice și al operatorilor de (nu numai pentru faza de contractare),
servicii de interes economic general a adaptându-se regulile proiectelor finanțate
instrumentelor digitale de identificare, din bugetul UE.
inventariere, evaluare și stocare de tip GIS;
12. Implementarea în SEAP a unui sistem de
5. Extinderea tipurilor de informații publice rating referitor atât la vânzători/furnizori, cât
publicate „din principiu” pe formate și la cumpărători/autorități contractante.
deschise și standardizate conform
Legii 544/2001; continuarea și extinde- 13. Crearea de economii de scară acolo unde
rea proiectului RUTI (Registrul Unic al e posibil prin extinderea achizițiilor publice
Transparenței Intereselor); centralizate. Externalizarea anumitor ser-
vicii ce țin de managementul activelor fixe
6. Crearea de platforme TIC colaborative ce (clădiri, terenuri) aflate în domeniul public
permit implicarea constructivă a cetățeni- sau privat al administrației publice centrale.
lor și a altor actori privați în probleme de
interes public, pentru a îmbunătăți arhitec- 14. Revizuirea structurii instituționale a siste-
tura și implementarea politicilor, distribui- mului de achiziții publice pentru a crește
rea bunurilor și serviciilor publice. eficiența acestuia și a reduce timpul de
desfășurare a unui proces complet de
7. Generalizarea accesului publicului la achiziție publică.
datele din Sistemul electronic de raportare
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 162

PRIORITATEA 4

Administrația Publică Locală. Ne dorim o


reformă profundă a administrației publice
locale, care să continue procesul de
descentralizare și care să furnizeze servicii
publice și dezvoltare conform nevoilor
specifice ale diferitelor comunități.
OBIECTIV

O administrație publică locală integră și com- în gestionarea resurselor publice în interes


petentă, care să acționeze pe baza principiilor comunitar, prin servicii publice de calitate,
subsidiarității, solidarității și cooperării terito- onorarea promisiunilor și asumarea rezultate-
riale, care să câștige respectul și încrederea lor activităților.
cetățenilor prin onestitate și transparență

MĂSURI

1. Reforma teritorială, care să înceapă cu un să dispună de suficiente resurse umane și


proces coerent de consolidare teritorială financiare pentru a furniza servicii publice
voluntară a administrației publice locale de calitate și accesibile tuturor cetățenilor,
la nivelul întâi, cât și abordarea unitară indiferent că este vorba de mediul rural sau
a problemei zonelor metropolitane din urban. Reforma teritorială voluntară va per-
jurul orașelor cu peste 150.000/200.000 mite în același timp realizarea de economii
locuitori, în special Municipiul București. substanțiale în ceea ce privește cheltuielile
Totodată se poate defini un model de de funcționare, cheltuielile cu bunuri și ser-
consolidare și la nivelul județelor, astfel vicii ale autorităților locale. Criteriile pentru
încât să nu mai fie nevoie de reforme comasare teritorială la nivelul I al adminis-
constituționale și în același timp să conso- trației publice locale (localități) pot fi:
lidăm dezvoltarea economică, socială și a
infrastructurii de nivel regional. Reforma • Populația și densitatea acesteia
teritorială presupune realizarea: a unui
model de consolidare teritorială—criterii, • Distanțe—diametrul maxim al noilor unități
metodologie și proceduri; a unui model administrativ-teritoriale
de alocare a responsabilităților/funcțiilor în
noua situație de după consolidarea teritori- • Rețea drumuri și transport;
ală; și a unui model de alocare a resurselor
financiare, predictibil, transparent și stabil • Situare geografică;
în funcție de responsabilități, de dezvolta-
rea economică locală și de nevoi. În final • Capacitate fiscală și administrativă;
România trebuie să aibă un număr semnifi-
cativ mai mic de unități administrativ terito- • Dezvoltare economică și dotări
riale de nivel 1, dar mult mai puternice, care social edilitare
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 163

MĂSURI

Criterii de comasare teritorială la nivelul 2 al rurale și care să nu se substituie efortului


administrației publice locale (județe) pot fi: fiscal local;

• Fluxuri economice și de transport; • Transferurile condiționate trebuie să


finanțeze numai serviciile publice care
• Situare geografică și distanțe față de cen- sunt furnizate împreună de administrația
trul administrativ al noului județ comasat; centrală și locală, iar formulele de alocare
trebuie să țină cont de costurile reale pen-
• Tradiții cultural-istorice. tru asigurarea unei calități corespunzătoare
și de numărul de beneficiari;
2. Introducerea unui sistem de alocare a
resurselor la nivel local predictibil, trans- • Implementarea reală și efectivă a unui
parent și stabil, care să evite politizarea și sistem de bugetare multianuală pe bază
abuzul bunului plac și care să stimuleze și de performanță. Instituirea unui sistem
dezvoltarea locală și a bazei de impozitare. de indicatori de monitorizare și evaluare a
Acest lucru presupune: performanței administrației publice locale.

• Consolidarea componentei de venituri 3. Programele de investiții dedicate admi-


proprii a bugetelor locale, prin stabilizarea nistrației locale finanțate de la bugetul de
numărului și tipurilor de impozite și taxe stat vor evita suprapunerea cu programele
locale și a altor venituri fiscale și nefiscale; europene și vor fi alocate pe baza unor
lărgirea bazei fiscale specifice taxelor criterii de eligibilitate și calitate similare cu
și impozitelor locale; revizuirea actualei acestea. Totodată, se va acorda prioritate
metodologii de calculare a impozitului pe absolută utilizării fondurilor europene;
proprietatea imobiliară a persoanelor fizice
astfel încât să fie simplă, dar și mult mai 4. Furnizarea în comun sau externalizarea
echitabilă; anumitor servicii ce țin de: planificare
teritorială, management bugetar-finan-
• Stabilitatea și predictibilitatea sistemu- ciar, managementul activelor fixe (clădiri,
lui de transferuri interguvernamentale. terenuri) aflate în domeniul public sau
Componentele de bază ale acestuia vor privat, mai ales pentru administrațiile locale
rămâne impozitul pe venit partajat și din mediul rural;
transferurile de echilibrare. Sistemul de
partajare a impozitului pe venit va trebui 5. Susținerea politicilor, instrumentelor și
să fie stabil, predictibil, să stimuleze dez- proiectelor de prevenire a corupției în
voltarea economică locală și să țină cont administrația locală;
în același timp de decalajele de dezvoltare
dintre diferitele regiuni ale țării și dintre 6. Realizarea strategiilor de dezvoltare locală
urban și rural, permițând astfel echilibrarea integrată și sustenabilă, în mod partici-
resurselor alocate administrației locale. pativ, cu implicarea instituțiilor publice,
Transferurile de echilibrare trebuie să fie a ONG-urilor, cetățenilor, mediului privat.
alocate transparent și predictibil, exclusiv Implicarea cetățenilor în diverse aspecte,
pe bază de formulă—este nevoie de un de ex: în elaborarea bugetului local, identi-
sistem care să asigure resurse suficiente ficarea de priorități în dezvoltarea locală, în
tuturor comunităților, care să încurajeze a cultiva și menține onestitatea în gestiona-
cooperarea intercomunală și eventual rea resurselor publice;
comasarea voluntară a micilor comunități
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 164

MĂSURI

7. Aplicarea regulilor guvernanței corpo- 10. Stimularea realizării strategiilor de dez-


rative companiilor publice locale (v. voltare locală integrată și sustenabilă, în
Ordonanța 109/2016). mod participativ, cu implicarea institu-
țiilor publice, a ONG-urilor, cetățenilor,
8. Raționalizarea procedurilor administrative mediului privat.
ca pas prealabil informatizării, prin anali-
zarea procedurilor derulate la nivelul unor 11. Încurajarea oricăror mecanisme și sisteme
UAT-uri și lansarea de propuneri concrete de creștere a participării publice la luarea
de simplificare. Procedurile administrative deciziilor: implicarea cetățenilor în ela-
introduse la nivel local de către consiliile borarea bugetului local, identificarea de
locale trebuie să fie compatibile cu sis- priorități în dezvoltarea locală, în a cultiva
temul de e-government al administrației și menține onestitatea în gestionarea
centrale. Extinderea și generalizarea utiliză- resurselor publice; oferirea de posibilități
rii de date deschise la nivel local. online, simple și facile, prin care cetățenii
să poată participa la luarea unor deci-
9. Realizarea de sisteme informatice unitare la zii importante.
nivel local, care să permită interoperabilita-
tea sistemelor diverselor UAT-uri și comuni-
carea cu nivelul central.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări

Sănătate
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 166

CONTEXT

România are cea mai mare mortalitate evi- te cât și ca preocupare a decidenților. Ro-
tabilă prin prevenție sau din cauze tratabile mânia finanțează cu peste 42% din bugetul
din Uniunea Europeană. Unul din două sănătății medicina de spital aceasta fiind
decese în România este prematur și evita- caracteristică unui sistem antichizat în care
bil. Acest fapt se datorează și performanței versantul curativ-intervențional al medici-
foarte slabe a sistemului de sănătate. Astfel, nei—spitalul—servește și ca tampon pen-
boli care ar putea fi depistate mai repede, tru deficiențele asistenței sociale. Ponderea
tratate mai eficient, chiar prevenite în to- medie de finanțare a medicinei de spital în
talitate, conduc la deces sau dizabilitate. UE este de 29%.
Aproape un sfert din viața românilor este
împovărată de prezența bolii, iar speranța În acest moment, operarea infrastructurii
de viață la naștere este cu șase ani sub spitalicești este sever bulversată de un
media Uniunii. cadru legal rigid, o finanțare defectuoasă
și un management neperformant, lipsit de
Sistemul public de sănătate este subfinan- obiective clare legate de calitate și investiții.
țat, are o proastă guvernanță, este fragmen-
tat, cu accesibilitate redusă, „deșertificat” În acest ecosistem, orice spital nou con-
chiar pe alocuri, cu infrastructură inadecva- struit și integrat nu va putea fi susținut ca
tă, cu clădiri vechi, unele insalubre, cu cir- și costuri mentenanță și întreținere a infras-
cuite improprii, care au autorizații de func- tructurii, chiar și fără să vorbim de costul
ționare temporare și planuri de conformare consumabilelor în cazul echipamentelor
perpetue. Dotarea este precară, personalul performante de ultimă generație.
insuficient, materialele sanitare puține și
de slabă calitate. Această stare de fapt este În acest moment, operarea infrastructurii
consecința firească a faptului că în centrul spitalicești este sever bulversată de un
sistemului de sănătate nu a stat niciodată cadru legal rigid, o finanțare defectuoasă
pacientul ci administratorul. și un management neperformant, lipsit de
obiective clare legate de calitate și investiții.
O altă tară structurală a sistemului este
raportul dintre medicina de spital și cea Rezultatele nete ale sistemului sunt limitate.
pre-spitalicească—medicina primară și am- România are una dintre cele mai mici supra-
bulatoriile de specialitate, net în favoarea viețuiri ale pacientului cu cancer. Accesul la
celei dintâi, atât ca finanțare și adresabilita- terapia trombolitică în accidentul vascular
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 167

CONTEXT

sau la proceduri intervenționale (coronaro- De asemenea, avem cea mai mare morta-
grafie și stentare, implantare percutană a litate infantilă din Europa—peste dublul
valvei aortice, dispozitive de cardiostimula- mediei UE, în mare parte din cauza lipsei
re și resincronizare cardiacă) în boala ische- de acces la serviciile de proximitate în tim-
mică coronariană conduc la supraviețuiri pul sarcinii.
modeste la 30 de zile ale infarctului de mi-
ocard și ale accidentului vascular cerebral. Drepturile și informarea pacientului sunt
Managementul diabetului zaharat este ina- slab instrumentalizate. Accesul la propriul
decvat cu complicații mult prea frecvente. dosar medical, existența acestuia într-o
formă electronică, standardizată, accesul la
Accesul la medicamente inovative este în o a doua opinie, programarea online repre-
continuare limitat, introducerea de molecu- zintă tot atâtea neajunsuri ale sistemului
le noi în lista medicamentelor compensate public de sănătate din România.
fiind impredictibilă, cu o inerție semnificativ
mai mare comparativ cu alte țări ale Uniu- Din păcate, povara de boală urmează, și
nii Europene. în România, disparitățile socio-economi-
ce, sărăcia fiind corelată direct cu boala și
Accesul la medicina de transplant rămâne speranța de viață. Asta cu toate că sănăta-
de asemenea foarte scăzut. tea este mai degrabă un drept fundamental
decât obiectul unei tranzacții economice.
Infecțiile intra-spitalicești asociate actului De asemenea, îmbătrânirea populației și
medical sunt frecvente, parțial raportate, emigrarea economică determină o creștere
ineficient combătute, fiind responsabile de a poverii sistemului de sănătate în condiți-
peste 1500 de decese anual. ile scăderii sustenabilității prin contribuții
dinspre populația activă.
România este în zona roșie în ceea ce
privește utilizarea excesivă de antibiotice
și prevalența mai multor tulpini de bacterii
rezistente la medicamente.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 168

VIZIUNE

Sănătatea reprezintă un drept


fundamental (art. 34 din Constituția
României) și nu un privilegiu. Demnitatea,
respectul reciproc medic–pacient,
dar și accesul la servicii medicale de
calitate sunt elemente esențiale ale
oricărui sistem medical modern.
Doar 20–30% din starea de sănătate a popu- Clarificarea rolului și responsabilităților insti-
lației depinde de sistemul de sănătate. Astfel, tuțiilor statului în domeniul sanitar astfel încât
sunt foarte importante multe măsuri conexe, să crească performanța administrativă având
subsumate principiului „Sănătate prin toate ca geometrie generală descentralizarea siste-
politicile publice” (health în all policies), prin- mului. Este necesar un Cod al Sănătății care
cipiu constitutiv al tratatelor UE și al Cartei să înglobeze toate dispozițiile normative care
Europene a drepturilor fundamentale. Factorii guvernează sistemul.
socio-economici și factorii de mediu influ-
ențează semnificativ, la rândul lor, starea de • Creșterea progresivă a finanțării în paralel
sănătate a populației. însă cu o mai bună gestionare a resurselor
publice bugetare disponibile pentru sănă-
Sănătatea trebuie înțeleasă nu doar ca tate. Este necesară creșterea progresivă a
absența bolii sau a infirmității ci ca o stare ponderii finanțării medicinei prespitalicești.
completă de bine fizic, mental și social.
Obținerea celui mai înalt standard de sănă- • Aplicarea principiilor sistemelor de sănă-
tate este unul din drepturile fundamentale tate bazate pe rezultate (Value-Based
ale fiecărei ființe umane, indiferent de con- Healthcare) și responsabilizarea actorilor
diția sa economică sau socială (Constituția din domeniul sanitar.
Organizației Mondiale a Sănătății).
• Adoptarea unei strategii coerente și pros-
Reforma sistemului de sănătate din România pective de resurse umane.
trebuie să aibă la bază câteva principii gene-
rale, subordonate obiectivului fundamental de • Schimbarea percepției asupra siste-
asigurare a unor servicii medicale de calitate, mului de sănătate, dinspre „cheltuială”
tuturor, atunci când au nevoie: spre „investiție”.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 169

PRINCIPII

• Principiul echității. • Principiul fundamentării deciziilor și a


politicilor.
Acces echitabil la servicii esențiale; creș-
terea accesului la serviciile de sănătate Promovarea medicinei bazate pe dovezi
necesare pentru fiecare persoană de pe atât în practica clinică, cât și în abordarea
teritoriul României. populațională de sănătate publică.

• Principiul centrării pe oameni. • Principiul sustenabilității.

Pacientul este nu doar beneficiarul siste- Dezvoltarea și eficientizarea sistemului de


mului, ci un partener care trebuie să fie sănătate și prevenție, în paralel cu o susți-
reprezentat în mecanismele decizionale nere financiară adecvată și o diversificare a
și să fie tratat cu respectul datorat demni- surselor de finanțare.
tății, drepturilor și responsabilităților sale.
Profesionistul din domeniul medical este • Principiul proximității.
nu doar un furnizor de servicii, el este celă-
lalt partener principal, care trebuie tratat cu Gestionarea asistenței medicale cât mai
același respect, în egală măsură. aproape de persoană și comunitate.

• Principiul deschiderii. • Principiul prevenției.

Dezvoltarea schimburilor naționale și inter- Acces facil la informație medicală corectă


naționale de bune practici între furnizorii și încurajarea adoptării unor compor-
de servicii de sănătate. tamente sănătoase la nivel individual
și al populației.
• Principiul eficacității.
• Principiul parteneriatului.
Proiecte și programe naționale de sănătate
dimensionate pe nevoile reale ale popula- Abordarea integrată a tuturor actorilor
ției, cu o abordare bazată pe proceduri și relevanți care contribuie la o viața de cali-
procese corect monitorizate și evaluate, cu tate: sănătate, mediu, educație, alimentație,
obiective măsurabile și o finanțare predicti- cercetare, sport etc.
bilă multianuală.
• Principiul comunicării și transparenței.
• Principiul performanței și calității.
Consultarea tuturor partenerilor din siste-
Monitorizarea implementării serviciilor fur- mul de sănătate și transparentizarea deci-
nizate și ajustarea lor promptă în funcție de ziilor necesare pentru trasabilitatea actului
ghiduri și protocoale naționale și internațio- medical și de sănătate publică, având ca
nale, astfel încât să asigure în permanență scop optimizarea permanentă a acestuia.
o gestiune corespunzătoare a serviciilor de
sănătate oferite.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 170

PRIORITATEA 1

Reforma sistemului de sănătate pentru


performanță medicală sustenabilă

OBIECTIV

Capacitate de leadership și guvernanță în


sistemul de sănătate

MĂSURI

1. Constituirea unui Consiliu între principalii 5. Reorganizarea funcțională a structurilor de


actori din sănătate cu scopul revizuirii decizie, îndrumare și execuție în domeniul
cadrului legislativ, în sensul armonizării și sănătății și adaptarea lor la necesitățile
actualizării prevederilor legale principale și actuale și viitoare.
secundare, având ca scop final formularea
coerentă a unei noi legi a sănătății; 6. Promovarea unui mecanism de feedback
al pacienților, în vederea realizării unei
2. Implementarea unui plan strategic pentru evaluări a serviciilor de care au beneficiat
adoptarea ghidurilor europene pe specia- sau a semnalării cazurilor de corupție.
lități medicale și elaborarea protocoalelor
aferente pentru asigurarea unor standarde 7. Centralizarea și integrarea feedback-ului
de calitate în armonie cu cele din Uniunea personalului medical, a managementului
Europeană. Dezvoltarea unor circuite mai furnizorilor de servicii medicale și a par-
eficiente de interacțiune interdisciplinară; tenerilor unităților medicale în vederea
așa numitul „audit clinic” trebuie să devină elaborării unor decizii fundamentate de
o constanță în spitalele din România. politici publice în sănătate.

3. Redefinirea criteriilor de clasificare a pre- 8. Transparentizarea activităților și rezultatelor


statorilor de servicii medicale cu scopul folosite care stau la baza procesului decizi-
uniformizării tipurilor actuale de clasificare, onal și la fundamentarea politicilor publice.
în vederea adaptării finanțării la nece-
sarul local /regional /național de îngri- 9. O nouă lege a malpraxisului împreună cu
jiri de sănătate. revizuirea și adaptarea reglementărilor
privind asigurările civile de malpraxis.
4. Asigurarea unui sistem de auditare armo-
nizată a actului medical, reproductibil la 10. Intrarea în Consiliile de administrație ale
nivel național și aplicat nivelului îngrijirilor Spitalelor publice a reprezentanților organi-
medicale oferite de către prestatori, centrat zațiilor pacienților, cu drept de vot.
pe competențe, protocoale, ghiduri, proce-
duri și coduri de bună practică.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 171

MĂSURI

11. Eficientizarea cheltuielilor prin Programele medicale—să negocieze cu CNAS clauze


Naționale de Sănătate. Aproape un sfert ale Contractul-Cadru.
din bugetul sănătății se cheltuiește anual
prin Programele Naționale de Sănătate fără 15. De asemenea, trebuie instituit un sistem
să existe evidențe clare asupra impactului independent de monitorizare permanentă
acestora pentru starea de sănătate a popu- a funcționării PIAS, sistem care să fie intro-
lației. Vom reforma structural conținutul și dus în Contractul-cadru și să devină opo-
indicatorii acestor Programe, astfel încât zabil Casei. Sunt foarte multe inadecvări de
de ele să beneficieze cu adevărat pacienții funcționare ale acestui sistem, inadecvări
care au nevoie. „deversate” abuziv ca responsabilitate, fără
excepție, furnizorilor de servicii.
12. Depolitizarea, deparazitarea chiar a sis-
temului de clientela politică și interesele 16. Pacientul evaluator direct al spitalelor de
concurente. Profesionalizarea manage- stat. Vom implementa la nivel național
mentului este placa turnantă a reformei un mecanism transparent de evaluare
în sănătate. De asemenea, este necesară comprehensivă a sistemului sanitar de
revizuirea sistemului de indicatori de per- către pacient. În felul acesta vom avea o
formanță medicală și financiară a spitalelor. perspectivă mai clară asupra percepției
serviciilor medicale în diverse spitale.
13. Posibilitatea fiecărui asigurat de a combate Este important ca datele obiective des-
fraudele cu banii Sănătății prin accesul pre fiecare spital să fie ușor disponibile
facil la decontări (indiferent de casa de fiecărui pacient.
asigurare, inclusiv CNAS). Pacientul trebuie
să aibă acces în orice moment, atât pe 17. Achiziții centralizate pentru medicamente
internet cât și la simpla solicitare, la infor- și dispozitive medicale universale precum
mații privind toate serviciile medicale care și pentru echipamentele de înaltă perfor-
au fost decontate în numele lui. Astfel vom manță cu aplicarea criteriului „cea mai
combate fraudele prin care sunt decon- bună ofertă din punct de vedere econo-
tate tratamente sau medicamente fictive mic” (Most Economically Advantageous
în numele unor pacienți care nu le-au Tender/ MEAT). Pentru a eficientiza costu-
primit niciodată. rile și pentru a asigura practica medicală
unitară vom desfășura achiziții strategice în
14. Este necesară ameliorarea asimetriei con- mod centralizat prin contracte-cadru multi-
tractuale dintre CNAS/CJAS și furnizorii de anuale licitate de către ministerul sănătății
servicii, în prezent contractul-cadru conți- și Unifarm, chiar cu contractarea externali-
nând mai degrabă clauze ce denotă poziția zată a elaborării caietelor de sarcini.
de forță a legiuitorului; sunt enumerate
expres sancțiunile, condițiile de reziliere, 18. De asemenea, este necesară standardi-
încetare și suspendare a contractelor de zarea echipamentelor și consumabilelor
furnizare de servicii medicale, dar nu se pe specialitate și tip de investigație într-o
face nicio mențiune privitoare la condi- abordare de tipul „cel mai mic cost total de
țiile de modificare a Contractului-cadru operare” în locul actualei abordări păgu­
opțiunile furnizorului de servicii medicale boase: „cel mai mic cost de achiziție”.
fiind excluse. Este necesar de asemenea
un cadru funcțional în care reprezen-
tanții furnizorilor—Colegiul Medicilor,
federații patronale și sindicale, asociații
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 172

OBIECTIV

Finanțare. Cu o alocare de sub 6% din PIB, la Subfinanțarea este dublată de o proastă


jumătatea mediei UE, sistemul public de sănă- administrare a fondurilor la nivelul CNAS
tate din România este subfinanțat, iar rezulta- dar și la nivelul unităților medicale publice.
tele sunt dramatice. Este de notorietate faptul că CNAS menține
o structură administrativă stufoasă la nivelul
Doar 39 din 100 de asigurați plătesc contribu- fiecărui județ, cu costuri fixe uriașe, în timp ce
ția pentru sănătate (CASS), restul făcând parte decontează sume derizorii pentru intervenții
din categorii sociale scutite de plata acestei chirurgicale complexe, sistemul fiind astfel
contribuții. Astfel, medicina din România are complet dezechilibrat și lipsit de coerență,
un profil social, subvenția de la bugetul de stat ținut în viață prin mecanisme controlate politic
pentru Fondul de Sănătate în 2018 fiind de de tipul subvenții și alocări de la Ministerul
peste 5 miliarde de lei. În consecință, trebuie Sănătății. Actuala organizare face dificilă
găsite forme inovative de finanțare a sistemu- evaluarea eficienței și performanței utilizării
lui public de sănătate. fondurilor publice.

MĂSURI

1. Creșterea progresivă a finanțării de ansam- 5. Evaluarea costurilor din sistem; astăzi


blu a sistemului de sănătate în paralel cu „plata pe caz rezolvat”, în așa-numitul sis-
creșterea capacității de absorbție eficientă tem DRG este de fapt o finanțare paușală a
a fondurilor europene, dar și atragerea medicinei de spital; propunem o evaluare
de investiții private în sistemul public corectă și transparentă a costurilor reale
de sănătate, pe modelul consacrat la de funcționare a spitalelor din România (în
nivel european. parametrii corecți, cu personal suficient și
materiale sanitare și dispozitive medicale
2. Instituirea unui Fond Național de adecvate) prin măsurarea de costuri reale
Modernizare a Infrastructurii din Sănătate, într-un spital pilot printr-un sistem de tip QR
cu finanțare din fonduri europene, de la Code și apoi diseminarea acestui sistem
bugetul de stat și din fonduri private, în în sistemul sanitar din România. Vom avea
colaborare cu instituții financiare internați- astfel o imagine adevărată a costurilor reale
onale (Banca Mondială, Banca Europeană din sistem, modelul de finanțare putând
de Investiții și Banca Europeană pentru fi replicat ulterior la toate spitalele din
Reconstrucție și Dezvoltare). Acest fond România și vom putea actualiza tarifele la
va asigura inclusiv cofinanțarea pentru un nivel care să permită unităților medicale
spitalele regionale pentru care avem să opereze eficient. Vor fi actualizate Tariful
finanțare europeană, dar lucrările nu pe Caz Ponderat—TCP pentru spitalizarea
au fost demarate. continuă acuți, ziua hotelieră pentru spita-
lizare continuă cronici, decontarea spita-
3. Transparentizarea costurilor spitalelor și lizărilor de zi și a serviciilor în ambulatorul
introducerea în deconturi a valorii salariilor de specialitate.
și a amortizării investițiilor, întrucât dacă
cetățeanul nu cunoaște costurile reale nu 6. Angrenarea bugetelor locale ale munici-
va conștientiza nici importanța prevenției. piilor în funcționarea spitalelor publice
de interes județean sau regional. În
4. Clarificarea acoperirii oferite de prezent, doar 1% din bugetul sănătății
pachetul de bază provine din bugetele locale. Propunem
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 173

MĂSURI

descentralizarea fiscală a spitalelor din 9. Ulterior, într-un sistem cu costuri reale și


România, urmată de descentralizarea deci- cheltuieli transparente, se poate renunța
zională progresivă. Această finanțare de la monopolul CNAS prin crearea ‚Pilonului
„lanț scurt”, și din bugetele locale va dina- II” în Sănătate—o parte din contribuția de
miza autoritățile locale acestea devenind sănătate să fie administrată de Case de
mai reactive la necesități, cetățeanul fiind Asigurări administrate privat, care să con-
la „un vot distanță” față de cei responsabili tracteze concurențial servicii pentru asigu-
de starea spitalului lor. rați cu furnizori de stat sau privați. Fiecare
român va putea astfel să își aleagă asigu-
7. Crearea unui pachet suplimentar de servi- ratorul și furnizorul serviciilor medicale de
cii medicale, distinct față de pachetul de care are nevoie.
bază, accesibil prin asigurări voluntare de
sănătate—după modelul „Pilonului III”; ast- 10. Se va urmări în mod specific raportul
fel, spitalele publice sau private pot să își cost-eficientă al intervențiilor în sănătate și
diversifice oferta de servicii și să acceseze gestionarea mai bună a fluxului fondurilor;
fonduri suplimentare
11. Integrarea infrastructurii medicale private
8. De asemenea, vom face tranziția spre un în sistemul public prin „externalizare”,
sistem de raportare bazat pe Clasificarea după modelul dializei și al altor subcom-
Internațională a Bolilor (ultima variantă ponente strategice ale necesarului de
publicată de OMS este ICD 11), mult mai servicii medicale având un model de ope-
adecvat pentru un profil epidemiologic rare sustenabil.
real al poverii de boală din România
decât actualul DRG.

OBIECTIV

Accesibilitate. Accesul la sistemul public Mai mult, doar 81% din populație este asigu-
de sănătate din România este foarte scăzut. rată, persoanele fără asigurare de sănătate, cu
Nevoile medicale nesatisfăcute ale românilor acces doar la pachetul minim provenind din
sunt printre cele mai mari din Europa, peste zona economiei informale și din zonele soci-
dublul mediei UE. Avem peste 700 de localități ale vulnerabile.
fără medic de familie multe dintre gravidele
din mediul rural ajungând să nască fără niciun Consecința cuantificabilă a accesului scăzut la
control medical al sarcinii. De altfel, peste 90% servicii de sănătate este mortalitatea evitabilă
dintre spitale și unități medicale asimilate sunt care ajunge în România la un procent înfioră-
în mediul urban. Mai mult, 25% dintre femeile tor de 50%, de departe cel mai mare din UE.
din mediul rural nu au asigurare de sănătate. Este esențial ca timpii și listele de așteptare
să se reducă cu atât mai mult cu cât accesul
Listele de așteptare pentru investigații ima- limitat și tardiv crește în fapt cheltuielile siste-
gistice sau analize de laborator sunt din ce mului, nu le scade.
în ce mai lungi.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 174

MĂSURI

1. Tranziția spre asistența medicală comu- 6. Informatizarea accesului la serviciile


nitară integrată între compartimentele de sănătate de stat. Toate programările
sistemului sanitar—sănătatea publică, trebuie să poată fi făcute online pentru
asistența medicală primară și medicina de medicina ambulatorie și investigațiile
spital pentru a exista o continuitate a îngri- paraclinice, lucru care ar ajuta și la compri-
jirii medicale în special pentru bolile cro- marea listelor de așteptare.
nice. Pentru acest obiectiv este esențială
digitalizarea și integrarea sistemului, pro- 7. Dosarului Electronic de Sănătate acce-
gramările online și calendare personalizate sibil pacientului și medicului curant,
de dispensarizare atât pentru componenta instrument standardizat care va conține
de prevenție cât și pentru cea de suprave- istoricul medical complet—alergii, imu-
ghere a patologiei cronice. nizări, diagnostice, investigații efectuate,
tratamente urmate;
2. Caravane medicale pentru mediul rural.
Vom face un sistem prin care să încurajăm 8. Realizarea Registrelor Naționale
medicii specialiști să meargă în fiecare Suverane de Boli. Registrele de boală
comună sau oraș mai mic din zonele defa- reprezintă o formă standardizată de colec-
vorizate cel puțin o dată pe an. tare de date epidemiologice, despre tipul,
stadiul, tratamentul cazurilor precum și
3. Asistență medicală în fiecare comună. despre profilul pacientului. Registrele sunt
Dorim să existe măcar câte un asistent esențiale pentru ghidarea măsurilor de
medical și un mediator sanitar în fiecare prevenție, screening și control al bolilor.
comună românească până în 2022.
9. Deduceri fiscale/ reducerea impozitului
4. Vouchere de transport pentru paci- pe profit pentru oficinele din mediul
enții cu boli cronice din mediul rural. rural izolat; Astfel, accesul la medica-
Managementul inadecvat al bolii cronice mente pentru România rurală se va ameli-
este una din cauzele principale ale numă- ora semnificativ.
rului uriaș de internări evitabile și impac-
tează negativ supraviețuirea. Pentru a 10. Responsabilizarea ca „procurator/facili-
crește accesul la servicii medicale, pentru tator medicamente” a mediatorilor sani-
a îmbunătăți controlul evoluției bolilor, este tari și a asistenților medicali comunitari
necesară facilitarea transportului în cel mai din Centrele de Asistență Medico-Socială
apropiat oraș cu spital, pentru consultațiile astfel încât persoanele vârstnice/nede-
anuale prevăzute în pachetul asigurărilor plasabile din zona rurală să aibă acces la
medicale sau monitorizarea gravidelor și a medicamentele de care au nevoie.
bolnavilor cronici cu anumite patologii.
11. Program de lucru în două ture în toate
5. Încurajarea telemedicinei. Vom încuraja spitalele județene pentru ambulato-
folosirea noilor tehnologii ale comunicației riile de specialitate cu patologia cea
pentru a îmbunătăți relația între pacient și mai frecventă în Unitățile de Primiri
medic. Mai ales în mediul rural, unde există Urgențe astfel încât urgențele de cod
penurie de medici, consultările la distanță verde (parametri vitali stabili) sau albastru
pot fi încurajate pentru a trece peste obsta- (non-urgențe) să poată fi preluate din sălile
colul distanțelor lungi. de așteptare din UPU. Astfel, vor scădea
semnificativ timpii de așteptare, iar în UPU
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 175

MĂSURI

se vor concentra marile urgențe. Doar unul de urgență a unor birouri/call center-uri
din patru pacienți care se prezintă în UPU cu personal medical specializat dedicat
se internează restul reprezentând patolo- pacienților care necesită o atenție medi-
gii care pot fi adresate și în ambulatoriile cală complexă, pluri-disciplinară (naviga-
de specialitate. tor oncologic, navigator TBC, navigator
cardio-vascular). Astfel pacienții vor putea
12. Registrul profesioniștilor în medicină— beneficia de orientare în sistemul sanitar
toate corpurile profesionale din România și nu vor mai fi pierduți sau în situația de a
vor contribui la constituirea acestei baze trebui ei să înțeleagă tratamente medicale
de date actualizate, cu informații relevante. complexe pentru a avea o șansă la un
Acest registru va deveni un instrument util tratament corespunzător. Aceste birouri
pentru pacientul român care va putea să își vor funcționa și ca punct de contact pen-
aleagă medicul, fizioterapeutul, stomatolo- tru sesizări de integritate/malpraxis, după
gul sau psihologul. modelul din Marea Britanie.

13. Dezvoltarea unor navigatori medicali 14. Liste transparente de așteptare pentru
pentru pacienți. Înființarea la nivel de intervențiile ce nu pot fi efectuate imediat
UAT-uri în colaborare cu dispeceratul local din cauza diverselor constrângeri.

OBIECTIV

Personalul medical. Corpul profesional medi- trebuie replicate și trebuie să devină normative
cal trebuie să fie partener nu adversar și nici pentru sistemul de sănătate din România.
masă inertă asupra căreia decidenții aplică
„măsuri de reformă”. Breslele medicale trebuie Una dintre principalele cauze pentru care
să devină parteneri activi. medicii pleacă din România este și vulnera-
bilitatea practicii medicale. Personalul insu-
Există și zone dezumanizate în sistem, enclave ficient, gărzile nenumărate, accesul redus la
mizerabile, atitudini de neacceptat; există investigații și mijloace terapeutice, birocrația
dumnezei și ierarhii ilegitime, arii „industriali- excesivă sunt obstacole majore în calea unui
zate” și corupție. Sigur că acestea vor trebui act medical de calitate.
eradicate. Sistemul trebuie deparazitat. Dar
acest proces nu poate fi făcut decât în parte- România dispune de 2,9 medici și 6,7 asistente
neriat cu personalul medical. Disciplina de medicale la 1.000 de locuitori comparativ cu
corp profesional este garanția unei practici media UE de 3,6 respectiv 8,5. Dincolo de
medicale deontologice. Există însă și zone cifrele nete, distribuția profesioniștilor sanitari
model de practică medicală, integritate și este deficitară în afara marilor orașe.
profesionalism, dedicare și empatie. Acestea

MĂSURI

1. Cifra de școlarizare pentru reziden- pentru toate unitățile sanitare. Un numerus


țiat—numărul de posturi și locuri scoase la clausus corect trebuie să țină cont de profi-
concurs—va fi stabilită în funcție de norma- lul de patologie actual și viitor al României.
tive de personal actualizate pe specialități Oferta de formare în domeniul sanitar
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 176

MĂSURI

trebuie calibrată în funcție de analiza pros- 6. Crearea unui fond național pentru
pectivă a structurii și numărului personalu- educație medicală continuă. Finanțarea
lui din sistem și a nevoilor de îngrijire locale unei sume de bani pe an per specialitate
/ regionale / naționale. pentru dotări materiale și participare la
conferințe, bani de la bugetul de stat sau
2. Restructurarea programelor de pregă- din alte surse de finanțare (fonduri euro-
tire în rezidențiat. Vom demara moderni- pene, programe etc.)
zarea structurii modulelor de rezidențiat
în conformitate cu cele din Uniunea 7. Diversificarea ofertei de formare, conec-
Europeana cu înființarea unui registru tarea la sistemele similare internaționale și
electronic de competențe de tip log-book. revizuirea criteriilor de echivalare a studiilor
Rezidenților li se vor certifica progresiv medicale din străinătate.
competențele și le vor putea fi delegate
responsabilități crescânde, inclusiv în aco- 8. Acces liber la cunoaștere. Fiecare doctor
perirea serviciului de gardă. De asemenea, din România trebuie să aibă acces gratuit
trebuie introduse în curicula de pregătire la revistele de specialitate din domeniul
competențele uzuale din aria fiecărei său pentru a fi la curent cu cele mai noi
specialități medicale și chirurgicale, aceste rezultate ale cercetării din zona lui de acti-
competențe urmând a fi câștigate o dată vitate. De aceea propunem înființarea unei
cu absolvirea rezidențiatului. biblioteci virtuale dedicată medicilor unde
să se poată accesa tratate, studii și articole
3. Acordarea dreptului de practică pentru de specialitate.
absolvenții Universităților de medicină
pentru zonele de deficit de personal din 9. Ghiduri de bună practică pentru a uni-
sectorul primar. Dreptul de practică este formiza practica medicală și pentru a o
provizoriu, pentru maximum doi ani, timp face mai puțin vulnerabilă la malpraxis.
în care pot susține concursuri și examene Implementarea unui plan strategic pentru
pentru post definitiv. adoptarea ghidurilor europene pe specia-
lități medicale și elaborarea protocoalelor
4. Înființarea unei baze de date online în aferente pentru asigurarea unor standarde
care rezidenții pot informa sub anoni- de calitate în armonie cu cele din Uniunea
mat, asupra calității pregătirii în reziden- Europeană—acestea vor permite achiziți-
țiat (formulare anonimizate de evaluare de onarea predictibilă de către spitale a medi-
către rezident a îndrumătorului/profesoru- camentelor și vor facilita achizițiile centra-
lui responsabil de stagiu) disponibile pe o lizate. Pentru o practică unitară în spitale
platformă digitală din centre de pregătire este necesar editarea unui Monitor Oficial
și spitale clinice. Astfel, rezidenții care aleg Medical unde vor fi publicate toate ghi-
centrul de pregătire pot fi avizați, iar coor- durile și protocoalele medicale, ordinele
donatorii acestora pot avea un feedback de ministru și reglementările care privesc
onest asupra propriei activități. Extinderea sistemul medical pentru ca standardele
pregătirii în rezidențiat și în unele spitale de bună practică să fie aplicate adecvat și
județene care se vor acredita în acest sens. predictibil în toate spitalele din România.

5. Optimizarea criteriilor pentru organi- 10. Întărirea independenței profesiilor


zarea complementară a rezidențiatului medicale. Definirea clară a actului medi-
și în afara centrelor universitare, în cal, a limitelor de competență și a respon-
beneficiul sistemului de sănătate și implicit sabilităților pentru fiecare profesie medi-
al pacientului. cală pentru a preveni exercitarea abuzivă
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 177

MĂSURI

a oricărei dintre profesiile medicale. De 15. Asigurarea unui standard minimal obli-
asemenea, vom defini mai clar circuitul gatoriu pentru toate unitățile spitalicești
pacientului în spital și condițiile pentru referitor la accesul în spital și la asigurarea
transferul său între unități medicale atunci securității personalului medical care acti-
când situația o impune. vează în acestea;

11. Reformarea, depolitizarea și profesio- 16. Reevaluarea și actualizarea normati-


nalizarea Autorităților Competente din vului de personal pe secțiile și com-
sistem, a structurilor de reprezentare a partimentele din spitale. Subnormarea
breslelor—cuprinse în Regulamentul IMI: înseamnă subfinanțare și practică
CMR, CMSR, CFR, OTDR, OAMGMAMR, medicală vulnerabilă, în final fiind la risc
OBBCSSR. Incompatibilitate între funcțiile viața pacientului.
de conducere din Educație și Sănătate;
maximum două mandate în oricare funcție 17. Întărirea instituției avertizorului de inte-
de conducere din aceste structuri. Este gritate—suport juridic și protecție extinsă
esențială democratizarea acestora astfel pentru cei care semnalează nelegalitatea,
încât reprezentarea breslei și reglementa- corupția sau încălcarea regulilor epidemio-
rea profesiei să fie făcute onest, în interesul logice sau de igienă în spitale.
practicianului și al pacientului.
18. O nouă Lege a Malpraxisului care să
12. Eficientizarea proceselor din domeniul acopere cu adevărat interesele pacienților
managementului resurselor umane. și ale personalului medical; o lege care
Stabilirea de criterii de selecție și evaluare, să fie o garanție atât pentru pacient cât și
meritocratice și nediscriminatorii, pentru pentru medic. Este necesară a clarificare
accesul în funcțiile de conducere (șefi a culpei medicale—atunci când aceasta e
de secție, șefi de departamente etc.). individuală sau din cauza dotărilor insufici-
Includerea unităților sanitare publice în ente sau a protocoalelor sau a procedurilor
cadrul legal aferent guvernanței corpora- inadecvate. Datorită neajunsurilor actualei
tive, pentru obținerea unui proces optimi- legi s-a ajuns la practicarea medicinei
zat al selecției și evaluării managerilor și a defensive—actul medical cu risc minimal
membrilor consiliilor de administrație. pentru medic, care nu este întotdeauna în
interesul legitim al pacientului. Este nece-
13. Posibilitatea reconversiei specialității sară introducerea în noua lege și a institu-
medicale pentru medic în cazul în care ției medierii prejudiciare—instrument de
uzura fizică și psihică în specialitățile solici- despăgubire în cazurile de culpă medicală
tante nu mai permite exercitarea activității care să evite instanța, acolo unde este posi-
în specialitatea inițială. bil. Substanța esențială pentru reclădirea
relației medic-pacient este tocmai sigu-
14. Ameliorarea relaționării corpului medi- ranța actului medical și definirea mult mai
cal cu pacientul. Propunem modificarea clară a malpraxisului.
metodologiei de concurs pentru accesul
în sistemul public de sănătate prin introdu- • Nivelul malpraxisului corelat cu salariul
cerea evaluării capacității de a comunica mediu al medicilor. In țările UE, prețul asi-
empatic și deontologic cu pacientul și gurării de malpraxis reprezintă maximum
aparținătorii acestuia. 10–15% din venitul net al medicului.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 178

MĂSURI

• Condițiile de la asigurare discutate în forma • Definirea responsabilităților mai clar în


organizata instituțională. Ar fi necesar, pen- fișa postului și în protocoale (echipa, nu
tru a evita politici de tip trust și de impu- individul răspunde), și acoperirea malpraxi-
nere a tarifelor, să se realizeze un contract sului (parțial/total) de instituție. Lipsa unor
cadru anual stabilit prin negocieri între protocoale instituționale nu este o culpă a
asigurători, Ministerul Sănătății, organizații medicului și deci decizia de eroare medi-
profesionale, asociații ale pacienților și jus- cală trebuie luată exclusiv de colegiu, nu
tiție. Acesta trebuie să precizeze modul de de instituții din afara specialității (mai ales
sesizare și răspuns în cazurile de malpraxis, cele din justiție)
plafonarea daunelor ne-materiale (morale)
care se pot acorda și modul de evaluare a • Limitarea daunelor morale la cele asigurate
lor, procedura de stabilirea a răspunderii în de poliță /stabilite prin discuții instituțio-
astfel de cazuri nale, în funcție de valoarea convenită cu
asigurătorii în contractul cadru și într-o pro-
• Precizarea scopului final al contractului porție corelată cu criterii care sunt obiecti-
medic (instituție) pacient (malpraxis bazat vabile. Așa cum în contractele de asigurare
pe rezultat). Din punct de vedere al con- de malpraxis plafonul daunelor morale
tractului de acordare a asistenței medicale, este egal maximum cu cel de daune mate-
pacientul este în contract cu spitalul (insti- riale, și acordarea daunelor morale să fie
tuția), și medicul este doar un prestator de corelată cu acest plafon.
servicii. Astfel s-ar separa în situațiile de
malpraxis responsabilitatea instituțională
de cea individuală.

OBIECTIV

Accesul la medicamente și dispozitive de constrângeri bugetare (280 euro/cap de


medicale, piața farmaceutică. Medicamen­ locuitor pentru medicamente comparativ cu
tele și intervențiile medicale inovative au 522 euro media UE) deși 27% din cheltuielile
scăzut mortalitatea sau au crescut conside- pentru sănătate sunt direcționate către pro-
rabil rata de supraviețuire. Astăzi, pacienții cu duse farmaceutice și produse de uz medicinal
hemofilie pot trăi o viață normală, HIV este o (al treilea procent din UE după Bulgaria și
boală cronică, iar doi din trei pacienți cu can- Slovacia). Astfel, peste două treimi din plata
cer supraviețuiesc la cinci ani de la diagnostic. directă pentru sănătate în România—chel-
tuielile suportate de pacient, dincolo de
La nivel global sunt peste 7.000 de medi- contribuția lunară—au fost direcționate către
camente în faza de cercetare—dezvoltare, coplata medicamentelor.
medicamente ce vor adresa nevoile medicale
nesatisfăcute. Se studiază tehnologii medicale În 2017, doar două din 10 medicamente esen-
ce vor schimba paradigma—din tratamente țiale în tratamentul bolilor non-comunicabile
simptomatice în tratamente curative, dar vor sunt considerate a fi fost „general disponibile”.
pune presiune pe bugetul public.
Pe de altă parte, Casa Națională de Asigurări
În ultimii ani, România se confruntă atât cu de Sănătate nu decontează din FNUASS decât
lipsa medicamentelor esențiale cât și cu întâr- medicamente curative, nu și preventive, aces-
zieri considerabile în accesul la medicamente tea din urmă având potențialul de a reduce
de ultimă generație, cauzate de birocrație și cheltuielile cu spitalizarea pe termen lung.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 179

MĂSURI

1. Reforma politicii medicamentului astfel 2. Includerea în rambursare a vaccinurilor


încât să răspundă nevoilor de sănă- pentru adulți și categorii la risc
tate și bugetare:
3. Implementarea de criterii obiective și veri-
• Revizuirea politicii de preț a medicamente- ficabile de intrare pe piață a medicamen-
lor astfel încât să se asigure disponibilitatea telor și a dispozitivelor medicale (HTA—
continuă a medicamentelor de bază pentru Health Technology Assessment).
pacienți; Cu o politică de preț sustenabilă
se rezolvă problema exportului paralel, fără 4. Încurajarea, inclusiv prin instrumente
să fie nevoie de intervenții care vin în con- fiscale a producției interne de medica-
tradicție cu regulile pieței interne UE mente și scăderea astfel a dependenței de
piața externă. România înregistrează un
• Actualizarea progresivă a bugetului pen- deficit comercial al pieței farmaceutice de
tru medicamente conform unui calendar 2 miliarde de euro.
predictibil de absorbție a moleculelor noi,
inovative cu eficiență dovedită. Indexarea 5. Întocmirea listei medicamentelor esențiale
Bugetului Anual cu rata inflației care să fie prezente permanent, fără nicio
discontinuitate. Asigurarea unei rezerve
• Revizuirea criteriilor de includere a medi- de substanțe medicamentoase strategice
camentelor în sistemul de asigurări sociale „prea ieftine” (listate ca Denumiri Comune
de sănătate pentru a asigura disponibi- Internaționale), cu prețuri subvenționate,
litate rapidă și în condiții de sustenabili- acolo unde este cazul, pentru atingerea
tate bugetară criteriului de rentabilitate a producătorilor
și furnizorilor din rețeaua de distribuție
• Implementarea schemelor inovative de farmaceutică și împiedicarea dispariției lor
decontare, care să asigure că lista de din motive economice.
medicamente compensate sau gratuite
este actualizată periodic și medicamentul 6. Stimularea importului paralel și limitarea
potrivit ajunge la pacientul potrivit, iar plata exportului paralel de medicamente.
se face în funcție de rezultat
7. Acces echitabil la dispozitive medicale.
• Reevaluarea criteriilor de decontare a
medicamentelor în sistemul de asigurări 8. Ne vom implica în extinderea inițiativelor
sociale de sănătate astfel încât să se încu- regionale (BeNeLuxAI și Declarația de
rajeze o competiție reală pentru furnizarea la Valletta) și chiar în găsirea unui cadru
de medicamente pacienților pan-european de negociere comună a
prețului pentru moleculele noi.
• Implementarea unui sistem de pay-back
echitabil și predictibil care să înlocuiască 9. Încurajarea cercetării (studiilor clinice)
contribuția trimestrială plătită de produ- prin reducerea birocrației impusă de
cătorii și distribuitorii de medicamente Agenția Națională a Medicamentului și
(claw-back) Dispozitivelor Medicale și comprimarea
rezonabilă termenelor de avizare.
• Program de acces rapid la tehnologiile
medicale de ultimă generație având ca 10. Gestiunea judicioasă a stocurilor de materi-
exemplu sisteme din alte țări europene. ale și consumabile pentru situații de dezas-
tru și pentru activitatea curentă.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 180

OBIECTIV

Sistem de sănătate digitalizat

MĂSURI

1. Dezvoltarea unui sistem de e-sănătate pen- i) Optimizarea masurilor de îngrijire sau


tru asigurarea accesului transparent al tutu- profilaxie necesare, adaptate la necesi-
ror partenerilor din sistem, debirocratizare tățile reale
și asigurarea trasabilității actului medical.
j) Dimensionarea prospectiva a politicilor
2. Dezvoltarea unei platforme online pentru de sănătate publică
interconectarea sistemelor informatice
folosite în sistemul de sănătate. • Trebuie implementata cuantificarea activi-
tății medicale și de sănătate publică în baza
3. Introducerea unor instrumente digitale de măsurilor întreprinse la fiecare caz, indife-
suport decizional bazate pe analiza infor- rent unde aceasta activitate ar avea loc, cu
mațiilor din sistemul de sănătate pentru confirmarea directă încrucișată a masurilor
a identifica rapid și precis prioritățile de întreprinse, direct de către profesioniștii
intervenție corectivă. din domeniu care au prestat respectivul
serviciu către respectivul beneficiar, într-o
4. Debirocratizarea și digitalizarea sistemului bază de date / platforma de gestionare a
de sănătate; e-medicina. Eliminarea poverii activității în sănătate. Activitatea trebuie
birocratice asupra medicilor, clinicilor și doar auditată de către o structură de con-
spitalelor prin implementarea proiectului trol al serviciului medical întreprins—cu rol
de „tăiat hârtii” în sistemul sanitar. de verificare a conformității, raportata la
codificări diagnostice, ghiduri, protocoale
5. Foaia de Observație Electronică— și planuri de masuri formulate de către spe-
Validarea securizată a actului medical, a cialiști din domeniu, pe aceeași platforma.
măsurilor de tratament sau profilaxie între-
prinse, de exemplu prin coduri QR: • Acest lucru ar debirocratiza sistemul, ar
motiva personalul, ar permite unifica-
• Aceasta permite: rea bazelor de date în jurul unor noțiuni
concrete, ar reduce pierderile oculte de
f) Transparenta gestionarii resurselor, fie mijloace materia Ie și ar evita fraudarea, ar
materia Ie, fie logistice, fie de personal permite cuantificarea necesarului anumitor
tipuri de masuri profilactice, curative sau
g) Trasabilitatea masurilor de tratament, administrative, ar facilita informarea bene-
profilaxie sau de tip organizatoric— ficiarilor asupra serviciilor ce i s-au oferit,
instituțional întreprinse, optimizarea ar permite adaptarea supla a sistemului de
costurilor sănătate la necesități prezente și ar permite
dimensionarea corespunzătoare a servicii-
h) Formularea unor obiective centrate pe lor pentru viitor.
nevoile de îngrijire sau de profilaxie, în
baza analizelor culese „din teren” și nu a
unor decizii adoptate „din birou”
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 181

OBIECTIV

Cercetare științifică medicală

MĂSURI

1. Revizuirea modalității și diversificarea 3. Promovarea programelor de cercetare


surselor de finanțare a cercetării medicale derulate în parteneriat între universități,
prin debirocratizare și introducerea unor centre de cercetare etc.
criterii obiective, simple, de evaluare a
importanței temelor;

2. Transparentizarea finanțării cercetării medi-


cale prin crearea unui portal unic de acces
al profesioniștilor din domeniu;

OBIECTIV

Abordare integrativă pentru diminuarea România are cea mai mare rată standardizată a
factorilor de risc. mortalității legată de consumul de alcool din-
tre țările membre UE—42/100.000. Consumul
Mai mult de 40% din povara de boală din abuziv și dependența de alcool sunt respon-
România, estimată în ani de viață sănătoasă sabile de 70.000 de pacienți/an în sistemul
pierduți și aproape jumătate dintre decese se public de sănătate, costurile medicale și
datorează factorilor de risc comportamentali. nemedicale (economice) ale alcoolismului
Așadar sunt necesare măsuri comprehensive, ridicându-se la 1% din PIB. Consumul episodic
coordonate și cost-eficiente pentru a ame- excesiv depășește cu mult media UE—35%
liora impactul acestora asupra incidenței și vs 20%. Pe segmentul 20–24 de ani un sfert
prevalenței bolilor non-comunicabile—boli dintre decese sunt legate de consumul
respiratorii cronice, diabet zaharat, patologie abuziv de alcool.
cardio-vasculară și cancer.
De altfel, Organizația Mondială a Sănătății
România are o proporție mare de fumători; setează ca obiectiv reducerea relativă a con-
unul din cinci români fumează—4 milioane sumului de alcool cu 10% până în 2025; nu
și jumătate de persoane cu vârsta peste 15 s-a făcut nimic în acest sens. Managementul
ani, iar 115 români mor zilnic din cauza bolilor acestei probleme de interes național este frag-
asociate fumatului, fumatul scăzând speranța mentat, insuficient, cu rezultate neglijabile.
de viață în medie cu 10 ani. Mai îngrijorătoare
este rata adolescenților care devin fumători, Dieta inadecvată—bogată în calorii, sare, gră-
prevalența fumatului pe segmentul 15–24 de simi animale și zaharuri este una dintre cauzele
ani crescând cu peste 50% din 2011. Cancerul mortalității cardiovasculare mari din România.
pulmonar reprezintă cea mai frecventă cauză În fapt, unul din două decese vasculare—fie
de deces de cauză neoplazică, rata mortalității că vorbim de infarct miocardic fie de accident
crescând cu aproape 14% din 2000. Costurile vascular cerebral este legat direct și nemijlocit
medicale și nemedicale, directe și indirecte ale de dieta defectivă. De altfel, și recentul trend
fumatului ajung la 4% din PIB. accentuat de creștere a ratei obezității printre
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 182

OBIECTIV

adolescenți are aceeași cauză. Pe de altă parte Factorii de mediu contribuie de asemenea
România are cea mai mare incidență a diabe- la starea de sănătate generală a populației.
tului zaharat din Europa—11% din populația România, cu 28.000 din cele 400.000 de
18–65 ani, acest fapt devenind o problemă de decese premature datorate poluării aerului din
securitate națională, iar printre cauze fiind și UE, se află pe locul 3.
stilul de viață și alimentație la risc.

MĂSURI

1. Educație pentru sănătate în școli în 7. Măsuri fundamentale pentru reducerea


vederea prevenirii debutului consumului consumului de tutun; reducerea expunerii
de alcool/tutun; educație nutrițională la orice mesaj direct sau indirect legat de
și reproductivă; tutun în rândul tinerilor în vederea reducerii
comportamentului de consum; interzice-
2. Centre de prevenție/tratare a dependenței rea fumatului de orice fel în locurile publice
de consumul de alcool la nivelul fiecărui închise și astfel scăderea validării sociale
spital Județean/Regional. a fumatului; folosirea taxelor aplicate tutu-
nului pentru programele de sănătate și
3. Aplicarea chestionarelor de tip AUDIT pentru campanii educaționale extensive
(Alcohol Use Disorders Identification Test pentru prevenirea adicției la nicotină în
& Guidelines) în toate spitalele și cabinetele rândul copiilor.
de medicină de familie din România, (chiar
anexă la Foaia de Observație)—chesti- 8. Descurajarea automedicației. Consumul
onare care identifică comportamentul de medicamente, în special de antibiotice,
de risc—consumul de risc și consumul trebuie să fie supravegheat de specialiști
abuziv, permițând intervenții de consiliere și realizat pe bază de prescripție, ghiduri
„scurte” din partea medicului (succes una și instruire. Riscurile automedicației pen-
din opt intervenții; o viață salvată la 60 de tru sănătatea pacientului sunt majore,
intervenții scurte) dar acest fenomen este larg răspândit
în România (peste 80% din pacienți își
4. Adresarea dependenței de alcool în procură tratament fără prescripție medi-
Compartimente de Specialitate, cu cală) și este cauzat de neîncrederea în
protocoale de supraveghere și trata- medici, lipsa educației sanitare și publicita-
ment standardizate. tea excesivă la medicamente.

5. Educație continuă a personalului pe zona 9. Introducerea în normele de tehnică legisla-


adicției joacă un rol dovedit în preven- tivă, pentru fiecare act normativ, pe lângă
ția alcoolismului. evaluarea impactului socio-economic și a
unei secțiuni de ‚impact asupra sănătății
6. Semaforizarea alimentară: implementarea publice”. Astfel, cuantificarea sistematică
sistemului de etichetare cromatică Nutri- a acestei coordonate a sănătății publice va
Score (de la roșu la verde în funcție de con- deveni comună în procesul decizional în
ținutul de grăsimi saturate, sare, zaharuri toate domeniile sectoriale. De altfel, „health
libere, proteine și fibre alimentare). Astfel în all policies” este un principiu de guver-
românii se vor putea informa facil despre nanță europeană care va trebui preluat și în
impactul asupra sănătății al produselor pe România. Mai mult, vom încerca să deter-
care le cumpără. minăm decidenții de la toate nivelurile să
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 183

MĂSURI

ajusteze aceste politici astfel încât, fără a populației. Sistem integrat de sănătate
excepție, acestea să aibă un efect pozitiv, centrat pe pacient.
cel mult neutru asupra stării de sănătate

OBIECTIV

Prevenirea îmbolnăvirilor. E nevoie de o Lege a Prevenției care să struc-


tureze o nouă arhitectură a responsabilității
Prevenția trebuie să devină o componentă infrastructurii instituționale, să dimensioneze
strategică a sistemului public de sănătate și resursa umană și financiară pentru Planurile
implică politici publice intersectoriale, secven- Naționale de Control Integrat al bolilor car-
țiale și coordonate. La ora actuală, România diovasculare și oncologice—principalele
investește doar 18 euro pentru fiecare per- contributoare la mortalitatea și morbidita-
soană, (1,7% din bugetul sănătății, media UE tea din România.
fiind de 3,1%) în zona prevenției. Aceste defici-
ențe de sistem se traduc prin a patra cea mai Prevenția prin screening și depistare precoce,
mare mortalitate evitabilă prin prevenție din monitorizarea și managementul integrat al boli-
UE—310 decese la 100.000 de locuitori. lor non-comunicabile este un imperativ. Prea
multe cancere sunt depistate în stadii avansate,
Prevenția presupune responsabilizarea per- atunci când opțiunile terapeutice și pronosticul
soanei, comunității și autorităților privitor la sunt limitate; unul din două cazuri de diabet
măsuri integrate de sănătate publică. De ase- zaharat nou diagnosticat are deja instalate
menea, este necesar un calendar personalizat complicațiile cronice ale bolii, iar parcursul bolii
pentru efectuarea de controale preventive în vasculare în România este interceptat de cele
funcție de vârstă și factori de risc. Există exem- mai multe ori în stadiul de infarct miocardic
ple de bune practici și politici intervenționale sau accident vascular cerebral. Puți peste 50%
validate care trebuie replicate și în România. dintre cabinetele din rețeaua medicinei primare
oferă stratificarea riscului cardiovascular în
practica generală curentă.

MĂSURI

1. O populație conștientă asupra moda- • Derularea de campanii de conștienti-


lităților de prevenire—igienă perso- zare asupra efectelor sedentarismului
nală și comunitară și a dependențelor de stupefiante,
alcool și tutun.
• Promovarea unui mod de viață sănătos din
punct de vedere fizic și psihic, prin reduce- • Derularea de campanii de prevenție în
rea factorilor de stres și încurajarea activi- rândul populației vulnerabile și introdu-
tății fizice de la vârstă fragedă; colaborarea cerea în curricula școlară a unor cursuri
cu instituțiile statului din zona educației, de sănătate, incluzând aspecte de igienă
socialului și justiției pentru identificarea orală și corporală, alimentație, exercițiu
măsurilor prin care se creează un mediu fizic, sănătate mintală, prevenția acciden-
socio-economic sigur, propice unei vieți tărilor și primul ajutor, pregătire pentru
de calitate; situații de urgență, educație sexuală,
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 184

MĂSURI

prevenția abuzului de substanțe, a abuzu- 2. Alimentație sănătoasă și


lui de tehnologie. bogată în nutrienți

• Deprinderea membrilor comunităților • Colaborarea cu sistemul de educație pen-


școlare și locale de a solicita un sfat medi- tru diseminarea cunoștințelor și informa-
cal avizat la momentul oportun (screening, țiilor relevante referitoare la alimentație și
semne care pot indica boli etc.) alegerea dietei zilnice.

• Conștientizarea riscurilor automedicației. • Descurajarea consumului de alimente


nesănătoase prin suprataxarea acestora
• Informarea corectă și educarea din punct sau indirect, prin reducerea accizelor pen-
de vedere medical a beneficiarilor referi- tru alimentele sănătoase.
toare la medicamente, suplimente alimen-
tare, terapii etc. • Informarea corectă a cumpărătorului cu
privire la conținutul și valoarea nutrițională
• Conștientizarea costurilor îmbolnăvirii a produselor; adoptarea sistemului de
(în plan personal și socio-economic) și a clasificare european nutriscore și ecoscore
importanței acțiunilor care duc la menține- pentru alimente.
rea stării de sănătate.
• Colaborarea cu domenii conexe—mediu,
• Prevenția bolilor cu transmitere sexuală. chimie alimentară etc.—în programe națio-
nale multidisciplinare privind cercetarea și
• Testarea integrativă gratuită pentru bolile îmbunătățirea calității alimentelor, a apei și
cu prevalență globală (TBC, HIV, Hepatită a aerului.
B și C), conform recomandării OMS, pen-
tru populația vulnerabilă prin caravane 3. Calitatea mediului urban și a con-
dedicate. Pentru aceste boli este esențial dițiilor de locuire ca obiectiv de
accesul universal și gratuit la servicii medi- sănătate publică
cale de screening, diagnostic precoce și
tratament. Este necesară implicarea coor- • Colaborarea cu autoritățile de mediu pen-
donată a autorităților locale și a sectorului tru analiza și cercetarea corelațiilor dintre
neguvernamental. evoluția factorilor de mediu și incidența
afecțiunilor, cu scopul evaluării locali-
• Screening pentru boala vasculară/calcul tăților și zonelor cu potențial nociv asu-
scor de risc cardiovascular prin servi- pra populației.
cii medicale preventive contractate cu
rețeaua de medicină primară. 4. Sănătatea reproducerii și măsuri de
asigurare a sănătății nou-născutului
• Rețea națională de screening și tratament
pentru retinopatia diabetică, declarată • Promovarea planificării familiale.
de OMS ca boală oculară prioritară.
Complicația acesteia—orbirea, afectează • Asigurarea accesului universal la îngrijire
iremediabil calitatea vieții populației active. antenatală bazată pe prevenția și detecția
Vom înființa o rețele naționale cu centre complicațiilor materne și fetale ale sarcinii
județene de „ Ochi Diabetic” în dotarea începând din primul trimestru; continu-
minimă a acestora intrând un echipament area îngrijirilor în concordanță cu riscu-
de detecție (fundus camera) și de trata- rile identificate.
ment al retinopatiei (laser fotocoagulant).
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 185

MĂSURI

• Asigurarea îngrijirii la naștere ținând cont părinții să nu mai fie nevoiți să meargă în
de nevoile medicale și psiho-sociale alte țări să cumpere și să aducă vaccinuri
ale mamei. pentru copiii lor.

• Promovarea alăptării naturale și disemina- • Derularea de campanii de educare privind


rea cunoștințelor și informațiilor relevante importanța vaccinării—cu motivare supli-
referitoare la îngrijirea nou-născutului. mentară a medicilor de familie.

• Dezvoltarea facilităților de neonatologie • Actualizarea schemei obligatorii de vacci-


aplicată, cu accent pe patologia complexă nare și dezvoltarea unui cadru legal pentru
a nou-născutului (prematuritate, malfor- vaccinarea obligatorie.
mații etc.).
• Creșterea ratei de vaccinare a copiilor
5. Vaccinare prin derularea de campanii de vaccinare,
cu atenție sporită pentru comunită-
• Deblocarea legii vaccinării. Vom lua decizii țile vulnerabile.
pe bază de dovezi asigurând funcționarea
Comitetului Național de Vaccinologie. Vom • Completarea schemei de vaccinare pen-
asigura predictibilitate în achiziții asigurând tru populația adultă la risc, expusă social,
stocurile necesare de vaccinuri astfel încât profesional sau prin patologii dobândite.

OBIECTIV

Menținerea stării de sănătate— cronice și prevenția sunt profund deficitare.


Medicină primară. Într-adevăr, accesibilitatea sistemului de sănă-
tate românesc este printre cele mai slabe din
Medicina de familie este subfinanțată aceasta Europa, nevoile medicale nesatisfăcute fiind
„beneficiind” de aproximativ 6% din fondurile enorme. La populația peste 65 ani se efectu-
destinate sănătății (FNUASS) în timp ce media ează 1,9 consultații/an comparativ cu media
UE este de 12–15%. România și Bulgaria sunt europeană de 4,1/consultații/an.
singurele țari din Europa care alocă peste 50%
din finanțarea sistemului de sănătate medici- Este esențială dezvoltarea medicinei de familie
nei de spital; avem 500 paturi acuți/100.000 ca placă turnantă a sistemului public de sănă-
de locuitori, media UE fiind de 396/100.000. tate, optimizarea rolului de „gate-keeping” al
Avem sute de localități în România fără niciun medicinei primare (controlul ratei internărilor
fel de acces la medicina primară, vârsta medie evitabile) și transferul poverii dinspre medicina
a medicului de familie fiind de 57 de ani. de spital spre medicina prespitalicească, mult
Astfel, monitorizarea și dispensarizarea bolilor mai cost-eficientă.

MĂSURI

1. Rețeaua medicilor de familie integrării în tratarea ambulatorie a comor-


bidităților; creșterea rolului integrator al
• Scăderea compartimentalizării serviciilor medicinei de familie.
medicale de specialitate și favorizarea
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 186

MĂSURI

• Revitalizarea centrelor de permanență • (Dotarea și dezvoltarea capacității și com-


existente și stimularea activității acestora, petențelor Centrelor de Permanență pen-
facilitarea dezvoltării unora noi, concomi- tru a prelua pacienții de cod alb și albastru
tent cu redefinirea pachetului de servicii (non-urgențe) și chiar urgențele „de cod
medicale de bază. verde” dinspre Unitățile de Primiri Urgențe;
găsirea de soluții locale astfel încât să se
• Integrarea navigatorilor de pacienți cu înființeze câte un centru de permanență în
rețeaua de medicină de familie și sistemele imediata vecinătate a Unităților de Primiri
de admisie și programări ale spitalelor și Urgențe astfel încât timpii de așteptare la
ambulatoriilor de specialitate. UPU să scadă semnificativ)

• Extinderea pachetului de servicii de bază • Extinderea rolului medicilor de familie


și facilitarea dezvoltării de servicii noi, cu inclusiv cu ajutorul telemedicinei dar și
dezvoltarea competențelor/serviciilor ce prin programe de formare centrate pe
pot fi decontate în rețeaua primară. dobândirea de abilități și competențe noi,
cu unelte și susținere din partea sistemului
• Integrarea centrelor de permanență într-o de sănătate pentru facilitarea unei decizii
rețea națională în vederea eficientizării și medicale corect fundamentate și a unui tra-
transparentizării activității, cu transforma- tament corespunzător în rețeaua primară.
rea lor în policlinici de proximitate—un
concept nou cu adăugarea unor noi servi- • Realocarea în interiorul Fondului Național
cii: analize de tip Point Of Care, ecografie Unic de Asigurări Sociale de Sănătate
și servicii de radiologie ce pot fi folosite (FNUASS) astfel încât medicina primară să
și prin telemedicina; acestea ar degreva fie finanțată corespunzător—minimum 8%;
camerele de gardă și vor da posibilitate de creșterea progresivă a rolului medicinei
angajare a tinerilor specialiști în medicină de familie astfel încât numărul internărilor
de urgență, medicină internă, specialități evitabile să scadă prin monitorizarea și
chirurgicale etc. care la ora actuală nu au dispensarizarea adecvată a bolilor cronice
locuri de muncă și părăsesc România. De și măsuri preventive eficiente.
asemenea, împreună cu serviciul de ambu-
lanță, ar facilita accesul rapid la intervenții • Creșterea autonomiei medicilor de familie
în urgență. Aceste policlinici vor avea rol în prescrierea unor medicamente sau reco-
important în meținerea stării de sănătate și mandarea unor investigații prin corectarea
prin derulare de campanii de prevenție; în anomaliilor din Contractul Cadru.
plus vor avea rol de gestionare a sănătății
mintale a populației prin cabinete de psi- • Creșterea eficienței economice și a valorii
hologie și, eventual, rețeaua de policlinici medicale a serviciilor oferite de medicul
de proximitate ar putea avea și un serviciu de familie.
comun de psihiatrie.
• Implicarea activă a autorităților locale în
• Integrarea funcțională a centrelor de sprijinirea medicinei de familie (impozit
permanență / policlinicilor de proximi- 0 pe clădirea cabinetului, contribuția la
tate într-o rețea de gestionare a cazurilor, instalarea medicului de familie și dotarea
coordonată județean /regional /național, cabinetului acestuia). Chiar declararea
prin extensii ale dispeceratelor unice de Medicinei de Familie ca SIEG-uri—Servicii
urgență și prin rețea de navigatori de Interes Economic General cu toate facili-
tățile asociate.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 187

MĂSURI

• Reașezarea finanțării în funcție de calitate • Extinderea rețelei prin recrutarea și profesi-


și rezultat; onalizarea de asistenți medicali comunitari;

• Bonus de rural izolat pentru medicii de • Crearea reglementărilor și mecanismelor


familie care decid să își deschidă un CMI corespunzătoare în scopul utilizării teleme-
în aceste zone—bonificația capitației și a dicinei pentru accesul la servicii medicale
plății per serviciu. al comunităților izolate.

• Direcționarea solicitărilor care nu cores- • Dezvoltarea programelor de screening


pund criteriilor medicale de urgență existente pentru patologiile cu risc crescut
majoră spre rețeaua primară/ centrele de și introducerea unora noi pentru depis-
permanență, în vederea păstrării disponi- tarea timpurie a afecțiunilor cu incidență
bilității resurselor avansate pentru cazurile populațională.
severe sau complexe.
• Încurajarea controalelor medicale regu-
• Debirocratizarea și descărcarea poverii late prin campanii de informare, caravane
administrative a cabinetele de medicină de medicale și facilitarea accesului la serviciile
familie; spre exemplu, administrarea gradu- de asistență medicală primară (inclusiv
lui de compensare la nivelul farmaciei. vizitele la domiciliu).

2. Accesul la servicii de asistență medicală • Dezvoltarea facilităților balneo-climaterice


comunitară—rețea complementară și asigurarea suportului profesional medi-
medicinei de familie cal și auxiliar prin implicarea sistemului de
sănătate în ghidarea dezvoltării de astfel
• Clarificarea statutului asistenților medicali de facilități.
comunitari și a atribuțiilor acestora.
• Servicii integrate de îngrijiri la domiciliu,
• Consolidarea rețelei existente de asistență sociale etc.
comunitară cu finanțare locală prin asi-
gurarea spațiului și a resurselor necesare,
pentru o bună funcționare.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 188

PRIORITATEA 2

Diagnosticarea, tratamentul și îngrijirile


medicale—Specialități medicale

OBIECTIV

Servicii medicale de urgență corelate cu


asistența medicală primară

MĂSURI

1. Integrarea funcțională a centrelor de 2. Direcționarea solicitărilor care nu cores-


permanență într-o rețea de gestionare a pund criteriilor medicale de urgență
cazurilor, coordonată județean /regional / majoră spre rețeaua primară/ centrele de
național, prin extensii ale dispeceratelor permanență, în vederea păstrării disponi-
unice de urgență. bilității resurselor avansate pentru cazurile
severe sau complexe.

OBIECTIV

Servicii medicale de tratament secun-


dar și recuperare

MĂSURI

1. Facilitarea și susținerea derulării serviciilor 4. Dezvoltarea rețelei de centre de recupe-


medicale în regim ambulatoriu pentru a rare și reabilitare.
reduce necesitatea tratării pacienților în
regim de spitalizare continuă. 5. Sprijinirea serviciilor de îngrijire paliativă
și la domiciliu.
2. Dezvoltarea unei rețele de spitale regionale
capabilă să ofere servicii medicale la stan- 6. Reevaluarea și adaptarea strategiei
darde internaționale și adaptarea prezentei naționale pentru sănătate mintală cu
structuri a rețelei spitalicești la nevoile accent pe reintegrarea socială și reinser-
actuale de îngrijire. ția profesională.

3. Îmbunătățirea eficacității prevenirii,


supravegherii și controlului infecțiilor
nosocomiale (infecțiilor asociate asistenței
medicale—IAAM).
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 189

OBIECTIV

Medicina oncologică populaționale de screening și depistare


precoce nici măcar pentru tipurile de cancer
România are una dintre cele mai mici supravie- pentru care această strategie salvează vieți:
țuiri ale pacientului cu boală oncologică; ratele cancerul pulmonar, cancerul de sân, de col
de supraviețuire, în special pentru tipurile de uterin și cancerul colo-rectal; cu toate că există
cancer care pot fi prevenite prin scăderea Directivă Europeană cu recomandări specifice
expunerii la factori de risc (cancerul pulmonar, în acest sens, peste 100 de milioane de euro-
hepatic și de stomac) sunt mult sub media peni și nord-americani fiind cuprinși în astfel
europeană. Acest fapt se datorează depistării de programe periodice. Costurile tratamente-
tardive, a timpilor de așteptare ai rețelei de lor oncologice se estimează că vor crește mai
oncologie, (inclusiv pentru investigații ima- mult comparativ cu costurile altor categorii de
gistice în vederea stadializării) și a tratamen- patologie și de asemenea numărul cazurilor va
tului ineficient și tardiv. Nu avem programe fi în continuă creștere.

MĂSURI

1. Acces cu prioritate pentru investigațiile de 4. Dezvoltarea Chirurgiei Oncologice și creș-


înaltă performanță de tip CT și RMN pentru terea calității tratamentului oncologic în
pacientul oncologic (diagnostic/stadiali- fereastra chirurgicală. Astăzi, o mare parte
zare/monitorizarea recidivei); disjungerea a chirurgiei tumorale este făcută în secțiile
acestor investigații de listele de așteptare de chirurgie generală. Ne dorim înființarea
prin contractarea separată de către CNAS de departamente de chirurgie oncologică
a acestora cu toți furnizorii acestor servicii în cât mai multe spitale județene și regio-
medicale. Pacientul oncologic trebuie nale din România.
să beneficieze de o „foaie de parcurs”
fără hățișuri birocratice, predictibilă, 5. Înființarea Registrului Național de
astfel încât tratamentul să fie optim și la Oncologie, instrument de depistare a
momentul oportun. clusterelor de cancer—rate mai mari decât
expectanța în arii geografice circumscrise
2. Dezvoltarea de programe populațio- ale anumitor tipuri de cancer legate de fac-
nale de screening și depistare precoce tori de mediu sau contaminarea industrială.
oncologică cu acces universal și echita-
bil—cancer pulmonar, de sân, cancer de 6. Programul „Camere Curate”—amenajarea
col uterin și cancer de colon. Astăzi, doar de saloane cu izolare specifică pentru pro-
0,2% dintre neoplazii sunt depistate prin tejarea de infecții exogene a pacienților cu
screening de boală. netropenie marcată și prelungită post-chi-
mioterapie în practica hemato-oncologică.
3. Creșterea capacității infrastructurii de
medicină oncologică din România de a 7. Demararea unui subprogram național de
prelua și adresa cazurile noi—creșterea testare genetică și tratament personalizat—
numărului de ambulatorii de oncologie de terapie celulară—în cadrul Programului
medici oncologi. Național de Oncologie.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 190

OBIECTIV

Sănătate mintală să includă un management de caz integrat,


atât la nivel medical cât și la nivel psihologic,
Pentru dezvoltarea optimă a individului, pe educațional sau social. Sistemele rezidenți-
tot parcursul vieții sale, sănătatea mintală ale nespitalicești sunt rareori utilizate pentru
este la fel de importantă ca și sănătatea fizică. ameliorarea sănătății mintale a pacienților.
Sănătatea mintală este principalul contribuitor, Statisticile autohtone în sănătatea mintală sunt
alături de afecțiunile musculo-scheletale, la aproape inexistente.
starea precară de sănătate a populației din
România (IHME 2016). Deși sănătatea min- De asemenea, sunt necesare protocoale clare
tală reprezintă o prioritate la nivel European, pentru reglementarea condițiilor care impun
România nu a avut parte, până azi, de o restricționarea libertății de mișcare.
intervenție multidisciplinară structurată care

MĂSURI

1. Monitorizarea afecțiunilor psihice atât la 5. Sporirea importanței echipelor comuni-


nivel național cât și la nivel regional, local tare multidisciplinare de sănătate mintală
și individual, prin crearea unui registru care să realizeze un management integrat
național al afecțiunilor psihice. Dezvoltarea al cazului. Formarea unor echipe care să
unui sistem de audit de caz de sănătate includă medici psihiatri, psihologi, medici
mintală, de la diagnostic până la integra- generaliști, furnizori de servicii sociale și
rea în comunitate. societăți de binefacere, având ca focus,
pe lângă tratamentului inițial, prevenția
2. Reevaluarea și îmbunătățirea funcționa- recăderilor și îmbunătățirea calității vie-
lității proceselor în serviciile de sănătate ții pacientului.
mintală specializate, cum ar fi cele pentru
abuzul de substanțe, gerontopsihiatria, 6. Elaborarea și coordonarea unor programe
psihiatria judiciară, serviciile destinate inter-organizaționale care să includă
ameliorării dizabilităților de învățare scheme terapeutice multi-disciplinare,
și relaționare. centrate pe caz și grupe diagnostice.
Evaluarea periodică a stadiului imple-
3. Reevaluarea și îmbunătățirea condițiilor mentării programelor de sănătate mintală
de spitalizare și de siguranță în unitățile prin indicatori de performanță specifici.
ce îngrijesc persoane cu afecțiuni psihice Evaluarea anuală a raportului cost-eficiență
inclusiv protocoale și ghiduri clare pentru a programelor de sănătate mintală la nivel
izolare la minor și adult, pentru internarea național și local.
non-voluntară și contenționarea chimică.
7. Recompensarea colaborării la nivelul echi-
4. Ameliorarea abuzului de neuroleptice în pelor multi-disciplinare la nivel național,
Centrele de plasament—ghiduri clare de pentru reducerea impactului unor obsta-
diagnostic și tratament; suplimentarea cu cole psihice, cum ar fi depresia perinatală.
psihologi a schemelor de personal.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 191

MĂSURI

8. Încurajarea aderenței pe termen lung a instituții. Consiliul trebuie să își urmeze


pacientului la măsurile terapeutice, prin menirea de îndată.
furnizarea unor informații practice despre
evoluția probabilă și prognosticul obstaco- 12. Tranziția dinspre tutela spre decizie asis-
lului psihic sub impactul diverselor forme tată, dinspre decizia substituită înspre
de tratament. Sporirea importanței negoci- decizia asistată; întărirea capacității juridice
erii cu pacientul, prin decontarea specifică a persoanelor cu dizabilități, conform arti-
a timpului petrecut în discuții în care se colului 12 al Convenției ONU privind drep-
explică eficacitatea și efectele adverse ale turile persoanelor cu dizabilități (Legea
diverselor terapii și se identifică varianta nr. 221 din 2010).
terapeutică optimă pentru contextului
social al persoanei. 13. Demararea unui amplu proces de dezinsti-
tuționalizare și trecere progresivă la viața
9. Acreditarea și stimularea utilizării unor în comunitate, transformarea spitalelor de
sisteme rezidențiale nespitalicești, de tip psihiatrie cronici în centre de servicii de
locuință protejată, finanțate din fonduri sănătate mintală comunitare, inclusive și
locale, care să faciliteze utilizarea servicii- asigurarea serviciilor de cazare prin inter-
lor de psihoterapie de grup, pentru o mai mediul locuințelor protejate (minim sau
bună prevenire a recidivelor și în vederea maxim, în funcție de nevoile persoanelor
unei cât mai bune integrări a pacienților în cu probleme de sănătate mintală /dizabi-
comunitate. Stimularea utilizării sistemelor lități mintale);
locale de recuperare psihică va reduce
tendința de dislocare forțată a pacienților 14. Eficientizarea activității Centrului Național
departe de casă. Stimularea pe cât posi- de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
bil a încadrării în muncă a pacienților cu din subordinea Ministerului Sănătății.
obstacole psihice; Activitatea acestuia este în principal de
birou, fără o cunoaștere reală a nevoilor
10. Evaluarea dinamică, prin sondaje de pacienților și personalului angajat în
opinie, a nevoilor familiilor în privința spitalele de psihiatrie, fără a fi inițiat colec-
evoluției serviciilor de sănătate mintală, tarea și analiza datelor privind internările
inclusiv a nevoii de asistență speciali- voluntare sau nevoluntare, tipologia,
zată la domiciliu. cauzele deceselor survenite în spitalele
de psihiatrie, monitorizarea, raportarea
11. Depolitizarea, profesionalizarea și dina- și îmbunătățirea Programului Național
mizarea activității Consiliului pentru de Ergoterapie, verificarea și raportarea
Monitorizarea Implementării Consiliul de modului în care sunt tratați pacienții din
Monitorizare a Implementării Convenției spitalele de psihiatrie, cel puțin în cazurile
ONU privind Drepturile Persoanelor cu grave prezentate de ONG-uri și presă.
Dizabilități, autoritate autonomă, aflată Echipa CNSMLA este formată dintr-un
sub control parlamentar; în prezent, director și medic psihiatru, o asistentă
această instituție, care ar trebui să respon- medical, un consilier juridic și o contabilă.
sabilizeze statul social România asupra CNSMLA a fost înființat drept răspuns la
dramelor și neajunsurilor persoanelor cu problemele ridicate din spitale de Comisia
dizabilități instituționalizate este captivă Europeană în perioada de preaderare a
politic fiind în fapt un rezervor de sinecuri. României la UE.
Nu apare nici măcar o referință la cele
1260 de decese, adulți și copii, multe din 15. Urmărirea executării hotărârilor CEDO
neglijență, în raportul pe 2018 al acestei împotriva României (cu titlu de exemplu):
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 192

MĂSURI

Parascineti c. România (2012), Centrul fost mediatizat și pus în aplicare, conține


de Resurse Juridice în numele lui V. elemente corecte și buget în euro, realizat
Câmpeanu c. României (2014). În cauza într-un proiect de Twining la presiunea UE
Parascineti, România avea obligația de înainte de aderarea României)
a depune un Plan de acțiune privind
reforma în psihiatrie. Serviciul de Executări 17. Eficientizarea activității Centrelor comu-
al Consiliului Europei a atras atenția că nitare de sănătate mintală, realizarea
așteaptă acest Plan din anul 2012 și a parteneriatului dintre MS–MMPS (în lipsa
transmis României un ultimatum pen- acestuia nu putem vorbi despre un proces
tru martie 2020. real de dezinstituționalizare a persoanelor
cu dizabilități din centrele DGASPC și nici
16. Actualizarea și aplicarea Ordinului ministru- închiderea spitalelor de psihiatrie cronici).
lui sănătății nr 426 din 2006 privind Planul
de acțiune în psihiatrie (niciodată nu a

OBIECTIV

Medicină transfuzională De asemenea, se impun noi strategii de asi-


gurare a resursei vitale—donatorul voluntar.
„Reorganizarea sistemului de transfuzii san- Donarea de sânge este expresia maximă a
guine este esențială pentru sănătatea publică altruismului uman. Unul din 10 pacienți care
și siguranța și bunăstarea poporului român.” ajunge în spital are nevoie de sânge sau de
Aceasta este prima concluzie din Raportul produse derivate din sânge. Cu toate aces-
Misiunii de Audit a Comisiei Europene—misi- tea, România se confruntă recurent cu crize
une solicitată de Ministerul Sănătății în 2016, majore de sânge. Intervențiile chirurgicale
realizată în 2017. sunt amânate și reprogramate și în Centrele
de Transfuzie se instituie Codul de Urgență—
Spațiile sunt vechi și inadecvate pentru desfă- personalul își prelungește orele de program,
șurarea operațiunilor în condiții de siguranță. iar donatorii frecvenți sunt contactați telefonic
Echipamentele sunt depășite și insuficiente și invitați să doneze. Odată cu îmbătrânirea
pentru gestionarea eficientă a colectării, populației (scăderea natalității, emigrația)
testării și prelucrării sângelui. Printre cele numărul persoanelor eligibile pentru donare
mai severe lipsuri, se remarcă lipsa aproape (vârsta între 18–60 de ani) scade. Organizația
totală a automatizării testării. Lipsa informa- Mondială a Sănătății a elaborat o Strategie—
tizării îngreunează sistemul de trasabilitate a Către Donarea 100% Voluntară—în care reco-
sângelui și a componentelor sanguine, ceea mandă, pe lângă standarde de calitate, conso-
ce reprezintă o amenințare la starea sănătății lidarea unei baze constante de donatori (OMS
publice—din pricina probabilității ridicate a recomandă un obiectiv de 40 de donări de la
erorilor fatale. 20–25 de donatori constanți/1000 de locuitori/
an) prin crearea unei „culturi a donării”.

MĂSURI

1. Îmbunătățirea și actualizarea legislației procesul etapizat de reorganizare (inclusiv


din domeniu și adaptarea acesteia pentru plan de acțiuni);
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 193

MĂSURI

2. Plan de investiții pe cinci ani pentru reorga- Transfuzii din spitale. Instruirea adecvată și
nizarea Sistemului de Transfuzii Sanguine permanentă a întregului personal implicat
din România (care include renovarea clă- în donarea, colectarea, testarea, distribu-
dirilor/relocarea și achiziția de aparatură ția, depozitarea și administrarea compo-
performantă pentru colectare, procesare, nentelor sanguine;
testare și depozitare);
8. Dezvoltarea rețelei de colectare, prelucrare
3. Reorganizarea sistemului de transfuzii în și utilizare a plasmei și a produselor deri-
jurul unor centre regionale cu rol de plat- vate din plasmă;
forme de colectare, prelucrare, testare,
procesare și distribuție; 9. Creșterea numărului de donatori prin
organizarea unor caravane cu rol de
4. Includerea testării NAT în centrele regio- informare / colectare, precum și prin dez-
nale de tip platformă de testare; voltarea și extinderea punctelor de recol-
tare în spitale;
5. Informatizarea „de la venă la venă” a între-
gului lanț de proceduri transfuzionale; 10. Creșterea normativului de personal pen-
tru a putea extinde programul de pri-
6. Extinderea la nivel național a proiectului mire a donatorilor;
Donorium—pentru a facilita procesul
de donare (prin programarea la donare) 11. Promovarea tehnologiilor de avangardă ce
și comunicarea dintre donatori și cen- permit diminuarea consumului de com-
trele de transfuzii sanguine (alerte în ponente sanguine;
funcție de grupele de sânge necesare la
momentul respectiv); 12. Introducerea specializării medicinei
transfuzionale;
7. Creșterea capacității administrative și de
management al calității la nivelul INHT, 13. Promovarea autotransfuziei.
Centrelor de Transfuzii și Unităților de

OBIECTIV

Medicina materno-fetală De altfel, avortul este principala metodă con-


traceptivă la adolescente, în România una
Una din cinci sarcini sunt evaluate pentru din 10 mame fiind minoră. Înregistrăm 34 de
prima dată de obstetrician în momentul sarcini/1.000 de adolescente—cele mai multe
nașterii. Astfel, mortalitatea maternă este de sarcini la minore din Uniunea Europeană,
11,4/100.000 de nașteri, peste dublul mediei acestea fiind în mare parte sarcini cu risc.
UE și de trei ori mai ridicată față de Slovenia,
Slovacia și Bulgaria, de peste șase ori mai Mortalitatea infantilă la copii sub un an este
mare comparativ cu Italia și Spania și de peste dublul mediei UE. Anual mor 2.000 de
aproape 10 ori mai mare față de Austria și copii sub cinci ani în România, 70% dintre
Polonia; dintre aceste decese trei din 10 se aceștia sub un an. Această situație tragică se
datorează unor boli preexistente, reflectând datorează și testării insuficiente a nou-născuți-
lipsa controalelor medicale în sarcină. Unul lor pentru boli congenitale metabolice, endo-
din patru decese se datorează avortului, rata crine sau cardiovasculare, incidența acestora
avorturilor fiind peste dublul mediei europene. fiind de 1/1.000 de nașteri (1/1.200 de nașteri
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 194

OBIECTIV

sunt copii cu cord malformat). Programul a nașterilor prin cezariană, peste 35%, în
Național de screening neonatal acoperă doar Municipiul București ajungând chiar spre 70%,
o treime dintre nou-născuți și se testează doar în ciuda recomandărilor OMS de a menține o
două boli (fenilcetonuria și hipotiroidismul rată a cezarienelor de 10–15%.
congenital). Spre comparație în SUA se face
screening neonatal pentru 21 de boli, Canada De asemenea, practica alăptării naturale la
și Germania peste 30, iar Ungaria 20. O altă nou-născut și copilul mic este profund defici-
cauză a mortalității infantile crescute este tară, doar 20% dintre mame alăptându-și copii;
absența implementării screeningului popula- mai mult, alăptarea exclusiv la sân a copilului
țional antenatal începând din primul trimestru până la șase luni, recomandare expresă a
pentru complicații materne și fetale ale sarcinii. Organizației Mondiale a Sănătății se realizează
pentru mai puțin de 15% dintre copii.
Există o tendință îngrijorătoare de creștere

MĂSURI

1. Este necesară o Strategie națională de complicațiilor materne și fetale ale sarcinii


sănătate reproductivă care să vizeze începând din primul trimestru; continu-
educația, educația sexuală și relațională area îngrijirilor în concordanță cu riscu-
în școli—introducerea „Educației repro- rile identificate.
ductive” ca materie curiculară o dată pe
ciclul de învățământ; 7. Dezvoltarea unui program de formare de
formatori regionali ce se vor ocupa de
2. Promovarea planificării familiale. Acordarea pregătire suplimentara a medicilor din spe-
de competențe medicului de familie pen- cialitatea de Obstetrică-Ginecologie pentru
tru prescrierea și urmărirea utilizatoarelor ecografie fetală/screening de trimestrul I și
de metode de planificare familială II pentru sindromuri genetice, malformații,
complicații ale sarcinii, examinările urmând
3. Prevenția bolilor cu transmitere sexuală. a fi decontate 100% de Casa de Asigurări /
Autoritatea Locală.
4. Creșterea accesului la servicii integrate
de planning/sănătatea reproducerii prin 8. Finanțarea în totalitate de la stat a șase–
creșterea acoperirii teritoriale și acordarea opt vizite prenatale la medic pentru orice
de competențe și atribuții cabinetelor gravidă, asigurată sau neasigurată și
de planificare familială. Este nevoie și de pachet gratuit pentru investigațiile pre-
accesul mai facil la produsele contracep- natale esențiale.
tive gratuite pentru populația vulnerabilă
și țintirea mai bună a acestei populații cu 9. Vom face un program național „Bun venit
sprijinul asistenței medicale comunitare. nou-născutului” care va oferi trusouri pen-
tru îngrijirea nou-născuților proveniți din
5. Încurajarea (atât în rândul pacienților, cât medii defavorizate, cu condiția ca mamele
și a personalului medical) folosirii avortului să se înscrie în programele pre și post
medicamentos ca alternativă la întrerupe- natale de monitorizare a sănătății.
rea chirurgicală a sarcinii (chiuretaj uterin).
10. Asigurarea îngrijirii la naștere ținând
6. Asigurarea accesului universal la îngrijire cont de nevoile medicale și psiho-so-
antenatală bazată pe prevenția și detecția ciale ale mamei.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 195

MĂSURI

11. Subprogram național pentru 14. Creșterea numărului de teste pentru boli
moașe și doule. metabolice și endocrinologice congenitale
și creșterea ariei de acoperire.
12. Dotarea cu ecocardiografe a maternități-
lor, instruirea neonatologilor și instituirea 15. Promovarea alăptării naturale și disemina-
ecocardiografiei de diagnostic al mal- rea cunoștințelor și informațiilor relevante
formațiilor cardiace congenitale la toți referitoare la îngrijirea nou-născutului.
nou-născuții și screening pentru luxația
congenitală de șold. 16. Înființarea „băncilor” de lapte matern la
care să contribuie mamele cu surplus și
13. Dezvoltarea facilităților de neonatologie care să suplinească deficitul biologic al
aplicată, cu accent pe patologia com- unora dintre lăuze.
plexă a nou-născutului (prematuritate,
malformații etc.)

OBIECTIV

Rezistența antimicrobiană— Klebsiella pneumoniae, E. coli, pneumococ


Infecții nosocomiale sau entorococi. Infecțiile nosocomiale cu
aceste bacterii sunt responsabile de 25.000
România exportă antibiorezistență—bacterii de spitalizări și peste 1.500 de decese în
multirezistente, cultivate în spitale. Astfel, spitalele din România. Este esențială ela-
avem cel mai ridicat nivel de antibiorezistență borarea și implementarea cu termene și
din UE pentru Stafilococcus aureus și pentru responsabili a unui Plan Național de Acțiune
Pseudomonas aeruginosa și printre cele Împotriva Creșterii Amenințării Rezistenței
mai ridicate niveluri pentru Acinetobacter, Antimicrobiene.

MĂSURI

1. Prevenirea utilizării excesive și incorecte a preluării și incinerării medicamentelor


a antibioticelor în zona zootehniei. Astfel, expirate pornind de la principiul responsa-
trebuie limitată/exclusă folosirea acestora bilității extinse a producătorului.
în scop preventiv sau pentru stimularea
creșterii. Introducerea pe această cale a 3. Ameliorarea măsurilor de prevenție și
antibioticelor în ciclurile naturale din sol control al infecțiilor asociate actului medi-
și apă conduce creșterea de ansamblu a cal (IAAM) în spitale. Procedurarea strictă a
rezistenței la antibiotice. actului medical prin auditarea și impunerea
măsurilor de igienă. Cel puțin 20% dintre
2. Stoparea poluării farmaceutice prin prelua- IAAM pot fi prevenite astfel prin implemen-
rea de către farmacii, în vederea incinerării tarea ubicuă a acestor măsuri.
a medicamentelor expirate de la populație.
Aproximativ 1.500 de tone de medicamente 4. Întărirea normelor de supraveghere,
expirate ajung anual la gropile de gunoi sau prevenire și limitare a infecțiilor asociate
în sistemul de canalizare în România. Este asistenței medicale și prin introducerea în
necesară crearea unei scheme de finanțare echipele SPIAAM din spitale (Serviciul de
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 196

MĂSURI

prevenire a infecțiilor asociate asistenței cabinetele medicale și astfel să limităm


medicale) și responsabilizarea conform prescrierea de antibiotice strict acolo unde
curriculei de pregătire a medicului Igienist ele sunt indispensabile.
și a asistentului medical de Igienă și
Sănătate Publică. 8. Accesibilizarea determinării rezistenței și
antibiogramelor în medicina umană și vete-
5. Măsuri administrative energice pentru rinară. Este extrem de importantă limitarea
creșterea gradului de declarare al acestora antibioticelor de ultimă linie strict pentru
de către personalul medical, inclusiv intro- uz uman avizat.
ducerea în anexele contractelor de mana-
gement ale managerilor și șefilor de secție 9. Tuberculoza multirezistentă este cauza
a unui indicator cantitativ procentual de principală de deces datorat antibiorezisten-
asumare a creșterii declarării spre media ței. Este necesară intrarea în standardul de
UE a infecțiilor asociate actului medical. practică pneumologică a testării rezistenței
la tuberculostatice pentru toți pacienții nou
6. Ghiduri clare pentru antibioterapie în spi- diagnosticați astfel încât MDR–TB (tubercu-
tale și în practica medicinei primare, ghi- loza multirezistentă) să fie tratată adecvat
duri reiterate constant, astfel încât să pre- chiar de la început;
venim suprautilizarea acestora. 50% dintre
prescrierile de antibiotice nu sunt eficiente 10. Vom regândi sistemul de achiziție de către
sau justificate, iar 15% din consumul de spitale a antibioticelor de la un sistem preț
antibiotic este fără prescripție medical. per pilulă la un sistem tip abonament;
astfel, toate antibioticele de ultimă linie
7. Vom crește accesul la Instrumente de pentru bacterii multirezistente vor fi dis-
Diagnostic Rapid pentru a distinge infec- ponibile la momentul oportun și în can-
țiile virale de cele bacteriene, direct în titatea necesară.

OBIECTIV

Medicina stomatologică

Avem una dintre cele mai mari ponderi ale


nevoilor medicale nesatisfăcute privitor la
asistența stomatologică.

MĂSURI

1. Asigurări medicale stomatologice com- materialele și consumabilele folosite


plementare, deductibile fiscal în paralel cu în stomatologie;
creșterea finanțării și a paletei de proceduri
stomatologice acoperite de asigurarea 3. Simplificarea practicii de radiologie stoma-
obligatorie de sănătate tologică diagnostică: eliminarea birocrație
excesive pentru instalarea și autorizarea
2. Creșterea accesului la servicii stomatolo- aparaturii de radiologie în stomatologie,
gice de calitate: reducerea TVA redus la actualizarea tematicii pentru permisul
9% pentru echipamentele, instrumentarul, de exercitare de nivel 2 în conformitate
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 197

MĂSURI

cu tehnologiile digitale moderne; pre- 5. Susținerea turismului medical stomato-


lungirea valabilității acestui permis de la logic—Promovarea ofertelor cabinetelor
cinci la zece ani. de stomatologie la târgurile de profil
din străinătate. Medicii stomatologi din
4. Profesionalizarea și acoperirea legală a România folosesc aceleași tehnologii,
ariilor de practică, ex:—atestat de studii oferă aceeași calitate a actului medical dar
complementare pentru injectare de fillere; percep onorarii mai mici decât în majo-
dorim să evităm practica în clandesti- ritatea statelor membre UE, astfel încât
nitate sau nedeontologică. Dorim act reprezintă o resursă semnificativă și insufi-
medical asumat și responsabil, indife- cient promovată.
rent de procedură.

Alte măsuri esențiale—


Programe Naționale
MĂSURI

1. Asigurarea finanțării pentru fiecare cu tuberculoză și prin investiții necesare


obiectiv din Strategia Națională privind în rețeaua de ftiziologie din România;
Controlul Hepatitelor Virale și pentru tot screening și depistare activă a bolii în
circuitul—prevenție, testare, diagnostic, zonele sociale de „excluziune” cu finanțare
tratament antiviral, monitorizare clinico-bi- din Fondul Global.
ologică, îngrijiri auxiliare; estimările arată
că România are unele dintre cele mai mari 3. Program de tratament și recuperare post
prevalențe din Europa pentru hepatitele traumatic pentru marii arși. Dorim redese-
B și C. Este esențială ralierea la efortul narea, renovarea și dotarea infrastructurii
internațional de eradicare a hepatitelor de tratament a marilor arși în toată țara și,
virale ca amenințare globală până în de asemenea, elaborarea protocoale și
2030, obiective asumate de Organizația ghiduri de tratament pentru arși.
Mondială a Sănătății și de Organizația
Națiunilor Unite prin documente strategice 4. Finanțarea adecvată a tuturor Acțiunilor
asumate și de România. Prioritare din cadrul Programului Național
Integrat al Marilor Urgențe pentru ca
2. Adresarea „catastrofei morale” numită fiecare pacient să poată beneficia de
tuberculoză. Tuberculoza este o boală tratamentul optim pentru situația critică
care poate fi prevenită, tratată și vindecată. a unei urgențe amenințătoare de viață.
Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă ale Concomitent, va fi accelerat procesul de
ONU propun scăderea mortalității prin înființare a unităților de accident vascu-
tuberculoză cu 90% până în 2030, iar OMS lar cerebral acut—tromboliză în fiecare
are ca țintă reducerea incidenței acestei Unitate de Primiri Urgențe, a comparti-
boli cu 90% până în 2035. România trebuie mentelor de cardiologie intervențională și
să se ralieze acestor obiective globale a unităților de supraveghere și tratament
prin creșterea calității îngrijirii pacienților avansat al pacienților cardiaci critici
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 198

MĂSURI

(USTACC). De asemenea, vor fi introduși 6. Extinderea Programului Național de Îngrijiri


în Acțiunea Prioritară Inimă și pacienții cu Paliative. În România se moare barbar și
infarct non-STEMI conform recomandărilor nedemn. În jur de 10% dintre pacienții care
ESC. Rata mortalității cauzate de boala au nevoie au acces la îngrijire paliativă.
cardiacă ischemică este de aproape trei ori Propunem un program care să asigure
mai mare în România comparativ cu media fiecăruia alinarea suferinței în faza ter-
UE, iar accidentul vascular cerebral cu 256 minală a bolii. Prin acest program vom
de decese la 100.000 de locuitori în 2016 asigura finanțare pentru centre de paliație
(mult peste media UE de 80) rămâne a în fiecare spital județean și pentru îngrijire
doua cauză de deces. paliativă la domiciliu.

5. Inițierea unui sistem de neuroreabilitare,


aceasta făcând parte integrantă din terapia
de prevenție secundară a accidentului
vascular cerebral.

Managementul sanitar al pandemiei


cauzate de virusul SARS CoV–2
Estimările pe modele internaționale prevăd o
evoluție sumbră pornind de la starea de fapt Ultimele 24 de ore la 27 octombrie 2020
de azi. O depășire a numărului total de paturi
ATI raportat de România (1.744) pe 18 noiem-
Cazuri
brie, o depășire a numărului total de paturi confirmate Decese
câteva zile mai târziu, un vârf de 211 decese pe
3 decembrie (presupunând măsuri limitative
România
azi). INSP nu oferă în raportul săptămânal medie zilnică
predicții pe orice model, ultimul raport de 11–18 octombrie 3.450 58 1,68%
supraveghere se bazează pe date raportate
Franța 26.771 257 0,96%
până la 18 octombrie.
Italia 17.007 141 0,83%
Situația globală transmisă de INSP la data
Spania 52.188 279 0,53%
de 27 octombrie 2020 este la fel de îngrijoră-
toare, cu 383.256 de cazuri noi față de ziua Marea Britanie 20.890 102 0,49%
precedentă și 3.912 decese, cu manifestarea
Belgia 15.622 73 0,47%
valului doi în Europa. Diferența majoră însă
între principalele state europene și România Germania 11.409 42 0,37%
este ponderea deceselor zilnice din totalul de
Elveția 17.355 37 0,21%
cazuri confirmate zilnice (chiar dacă decesele
sunt rezultatul infectărilor din urmă cu 20–25 Austria 2.512 4 0,16%
de zile, există o relevanță statistică).
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 199

Sunt necesare măsuri de prevenire, de adap- aceste procese bazate pe generozitatea unor
tare, de tratare și de pregătire medicală și voluntari pot fi replicate și instituțional cu
socio-economică. Toate aceste lucruri depind resursele potrivite.
de pachete de măsuri integrate și de o bună
colaborare la fiecare nivel (local, județean, Măsurile la care facem referire se regăsesc în
regional, central, european, mondial), în mai multe capitole din program. Soluții pentru
schimbul de bune practici, concluzii din cer- sprijinul pentru școala online se regăsesc
cetări și din rezultatul măsurilor implementate, în capitolul de educație, pentru accesul la
sesizarea rapidă a tuturor problemelor și ges- servicii publice de la distanță în cel de digita-
tionarea comună a resurselor. Un exemplu în lizare și reforma administrației, în capitolul de
acest sens este rețeaua de medici români din economie se regăsesc măsurile de telemuncă
străinătate care de la începutul crizei a tradus și muncă flexibilă și cele care depinde de
rapid ghiduri din țările unde COVID–19 a fost autoritățile locale în ghidurile de recomandări
prezent înaintea României pentru a susține publicate anterior. Aici le vom prezenta detaliat
medicii de aici cu concluziile practicilor de pe cele care țin de sistemul de Sănătate.
acolo, în acord cu recomandările WHO, însă

EVALUARE

Situația pandemiei COVID–19 prezintă în acest 2. Personalul medical insuficient în situația


moment trei categorii de probleme distincte, actuală, extenuat și cu risc crescut de
din perspectiva sănătății publice: îmbolnăvire și incapacitare.

1. Manifestarea pe termen scurt a unui 3. Probleme cronice de sistem—manage-


dezastru umanitar prin depășirea capaci- ment defectuos al spitalelor, DSP-urilor
tății reale de tratament a cazurilor grave și serviciilor de ambulanță, incapacitatea
și critice. Aplatizarea curbei exponențiale de a implementa circuite separate în toate
de infectare este dificilă în condițiile în unitățile medicale, infecții nosocomiale
care campania electorală face ca măsurile (bacteriene și virale), absența unui proces
nepopulare să fie greu de decis. național unitar de gestiune a focare-
lor de COVID–19.

OBIECTIVE

Pe termen scurt: Medicină Veterinară are stație de oxigen și


personal calificabil).
1. Comunicarea cu populația și obținerea
complianței voluntare cu măsurile de pre- 3. Eficientizarea răspunsului sistemu-
venție și creșterea capacității de testare. lui de sănătate la numărul în creștere
al îmbolnăvirilor.
2. Colaborarea mai bună cu toate părțile
implicate în gestionarea medicală a situ- 4. Eficientizarea tratamentului pacienților
ației—medici de familie (inclusiv prin infectați COVID–19—creșterea capaci-
asociații profesionale), personalul medical tății secțiilor de terapie intensivă și un
din spitale. Identificarea unor alte facilități model flexibil de creștere a personalului
de îngrijire a pacienților (ex: Facultatea de din aceste secții.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 200

OBIECTIVE

Pe termen mediu: • Pregătirea campaniei de informare a


populației privind vaccinarea COVID–19 și
1. Pregătirea campaniei de informare a popu- pregătirea distribuției și administrării vacci-
lației privind vaccinarea anti-COVID–19 și nurilor. La acest moment nu este pregătită
pregătirea distribuției și administrării vacci- suficient și nu sunt stocuri pentru campa-
nurilor. Inițierea dezbaterii despre catego- nia de vaccin antigripal.
riile socio-profesionale pentru care vacci-
narea va fi obligatorie și definirea opțiunilor 2. Asigurarea continuității asistenței medicale
pentru categoriile vulnerabile. pentru pacienții non–COVID–19—cu focus
pe pacienții cronici.
• Gestiunea epidemiologică a cazurilor
de coronavirus: identificare, anchete • Numărul internărilor în primele șase luni
epidemiologice izolarea celor expuși, de pandemie a scăzut cu 48% comparativ
tratament, pregătirea campaniei de vacci- cu aceeași perioadă a anului precedent.
nare. Publicarea datelor despre focare și Scăderea a fost cauzată de accesul
modul de răspândire, în regim controlat, îngreunat la servicii și tratament a bolnavi-
dar extins. lor cronici.

• Eficientizarea tratamentului pacienților 3. Suport pentru susținerea activităților eco-


infectați COVID–19—creșterea capacității nomice, sociale, culturale, educaționale în
secțiilor de terapie intensivă și un model condiții de siguranță epidemiologică.
flexibil de creștere a personalului din
aceste secții

MĂSURI

1. Comunicarea cu populația și obține- Poliția Locală, pentru gestionarea cazuri-


rea complianței voluntare cu măsu- lor problematice.
rile de prevenție.
Stabilirea unui grup de experți la nivel nați-
• Comunicarea prin studii de caz pe focare, onal și unul la nivel de județ, pe principiu
așa cum a fost cazul Gerota—Nelu Lupu. meritocratic, care să comunice permanent
despre boală în general și despre situația
• Întărirea rolului medicilor de familie și zilnică (de exemplu, la momentul acesta
al autorităților locale, inclusiv poliție oamenii nu știu că prin nas se transmite
locală, în comunicarea centrată pe focar mult mai mult și trebuie să stea cu masca și
și împrejurimi. pe nas; nu este general cunoscut că după
14 zile de la un test pozitiv cu stare clinică
• Stabilirea de comun acord cu medicii de bună pacientul nu mai este infectat și nu
familie a măsurilor necesare pentru o bună necesită retestare).
gestionare a implicării acestora și stabilirea
de penalități pentru încălcarea măsurilor 2. Colaborarea mai bună cu toate părțile
astfel stabilite. implicate în gestionarea medicală a
situației—medici de familie (inclusiv
• Pregătirea implicării personalului ce nu prin asociații profesionale), personalul
e de specialitate medicală, de exemplu medical din spitale, autorități locale
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 201

MĂSURI

Principala soluție pe termen scurt rămâne managementul situațiilor de urgență și


prevenția și întărirea rolului medicilor de se vor consulta cu acesta.
familie. Care vor să fie respectați și ajutați,
așa cum sunt și ceilalți colegi în lupta cu b) Gestiunea epidemiologică a cazurilor
virusul. Pentru asta ar trebui să se discute de coronavirus: identificare, anchete
cinstit și deschis cu ei. Pentru că nimeni nu epidemiologice izolarea celor
știe mai bine ca ei situația din teritoriu, ce expuși, tratament
nevoi sunt și cum să vorbească cu oamenii,
cu pacienții lor. • Identificarea și izolare rapidă a persoa-
nelor infectate: creșterea capacității
Trebuie ca autoritățile să coboare din tur- de testare, digitalizarea Direcțiilor de
nul de cristal al statisticilor și calculelor de Sănătate Publică. Protejarea sporită a
imagine. Să îi cheme la discuție—nu doar cetățenilor ce prezintă risc crescut de a
la ordin, pe toți cei implicați. dezvolta forme grave de boală.

3. Eficientizarea răspunsului sistemului • Creșterea capacității de testare. În ciuda


de sănătate la numărul în creștere creșterii aparente a capacității de tes-
al îmbolnăvirilor tare, numărul de teste efectuate zilnic
este insuficient. Epidemia evoluează
a) Depolitizarea și profesionaliza- deja de șapte luni, iar capacitatea de
rea instituțiilor care iau decizii și testare a rămas similară cu cea din urmă
care comunică pe teme legate cu trei–patru luni, în contextul în care
de COVID–19 numărul de cazuri este într-o continuă
creștere, iar transmiterea comunitară
• De multe ori, deciziile nepopulare, este extinsă. Pentru a putea identifica
precum măsurile de închidere a școlilor și izola rapid un caz pozitiv, este nevoie
sau a unităților de alimentație publică, de o confirmare rapidă a infecției. Până
restricțiile referitoare la adunările în acest moment, medicii de familie sau
publice sau religioase sunt amânate medicii specialiști din ambulatorii nu
datorită factorilor politici. Este impe- au unde să trimită pacienții care cores-
rativ ca la nivelul fiecărui județ să fie pund definiției de caz a pacientului
constituit un grup de lucru format suspect de infecție COVID–19 pentru
din experți și actori direct implicați în testare gratuită. Trebuie stabilite criterii
managementul epidemiei la nivel local clinice clare pe baza cărora orice medic
(reprezentanți ai DSP-urilor, ai spitalelor specialist sau medic de familie să poată
COVID–19 ai medicilor de familie, ai să trimită pacientul pentru testare gra-
școlilor, ai autorității locale și județene). tuită într-un laborator acreditat pentru
Grupul de lucru trebuie să aibă acces testare COVID–19. Deocamdată sunt
la informațiile complete referitoare la testați contracții simptomatici conform
numărul de cazuri, situația locurilor definiției de caz. Testarea extinsă a
din spitale, numărul de teste efectuate. contacților unui caz confirmat trebuie
Deciziile luate în cadrul acestor grupuri făcută ordonat, în urma unor anchete
de lucru trebuie comunicate trans- epidemiologice făcute de către pro-
parent și aplicate de către toți actorii fesioniști. Fiecare spital Municipal și
implicați în gestiunea crizei. Grupurile Județean trebuie dotat obligatoriu cu
de lucru se vor afla în contact direct cu un laborator de detectare a infecțiilor
un grup național de experți în sănătate cu SARS-CoV-2. Spitalul trebuie să
publică, epidemiologi, infecționiști, aibă personal calificat, care, la nevoie,
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 202

MĂSURI

să poată asigura chiar și permanență orice persoană ce este testată pozitiv,


activității. Fiecare spital trebuie să aibă chiar dacă testul este făcut într-o rețea
planuri de contingență, prin colaborare privată și decontarea facilă pentru anga-
cu unități învecinate, astfel încât să jatorii care asigură testarea recurentă
poată analiza un număr mare de cazuri, a personalului care lucrează în spații
în eventualitatea apariției unor focare comune, cu prioritate pentru cei care au
masive de infecție. Trebuie luată în cal- contact cu publicul.
cul testarea prin metoda „pool testing”
în cazul persoanelor ce lucrează mult • Având în vedere faptul că anumite boli
timp împreună în spații închise (școli, preexistente predispun la forme mai
birouri, magazine etc). Această modali- grave de boală (hipertensiune, diabet
tate ar genera reducerea semnificativă zaharat, obezitate, astm bronșic, insu-
a costurilor și ar crește exponențial ficiență renală cronică), este necesară
capacitatea de testare RT PCR, precum diagnosticarea eficientă și tratarea aces-
și calibrarea măsurilor de închidere sau tor afecțiuni. Se estimează că aproxi-
modificare a activității, astfel încât să mativ jumătate dintre cazurile de diabet
nu fie necesară decât izolat acolo unde zaharat de tip 2 nu sunt diagnosticate și
există risc crescut, permițând continu- tratate corespunzător. În acest context,
area activității acolo unde nu este pre- este necesară eficientizarea progra-
zent acest risc. melor naționale aflate în desfășurare.
O campanie eficientă în spațiul public,
• Testarea rapidă prin detecția antigenu- cu susținere mass-media, ar putea
lui COVID–19 la nivelul rinofaringelui crește nivelul de informare a populației
poate fi o alternativă rapidă în cazul despre riscurile crescute la care se
apariției focarelor în care capacitatea expun în cazul în care aceste boli rămân
RT PCR este depășită. Depistarea anti- netratate. De asemenea, vârstnicii și
genului la persoanele simptomatice persoanele cu risc crescut pentru forme
sau la cele care au fost în contact direct grave de boală ar trebui incluse prioritar
cu cazuri confirmate poate fi o metodă în programe de prevenție și protecție
utilă de a confirma îmbolnăvirea unor (telemuncă, micșorarea numărului de
pacienți, însă trebuie urmată și de teste persoane în birouri etc.)
moleculare pentru confirmare.
c) Digitalizarea Direcțiilor de
• Înființarea unui program național de Sănătate Publică
instruire a personalului ce ar putea lucra
în laboratoarele de detecție COVID–19. • În acest moment, fluxul informațional
Există cercetători în domeniul biome- dintre instituțiile implicate în gestio-
dical ce sunt deja instruiți pentru folo- narea cazurilor COVID–19 este unul
sirea acestor tehnici. Prin eliberarea de deficitar, centralizarea cazurilor se face
certificate de competență ar putea să de multe ori pe documente Excel care
lucreze imediat în laboratoarele unde nu mai sunt verificate și informația nu
este nevoie, fără să mai treacă prin toate poate fi urmărită în timp real, raportarea
etapele birocratice impuse de legisla- cazurilor pozitive este trimisă sub formă
ția actuală. de buletine de analize scanate pe email.
Este nevoie de crearea unei platforme,
• Înființarea unui program național de cu nivele diferențiate de acces, unde
compensare a costului testării pentru laboratoarele să poată să raporteze
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 203

MĂSURI

cazurile pozitive, spitalele să poată să • Procedura actuală de preluare de către


raporteze cazurile internate, cazurile spitalele COVID–19 a pacienților pozitivi
de pe secțiile de terapie intensivă, este greoaie și încarcă medicii specia-
decesele, medicii de familie să poată să liști, deja suprasolicitați de activitatea
vizualizeze situația pacienților aflați pe de până acum cu muncă birocratică
listele proprii care au nevoie de monito- și administrativă. În plus, în lipsa unor
rizare (fie contactați, fie cazuri pozitive criterii clare de prioritizare a cazurilor
asimptomatice), direcțiile de sănătate care necesită internare în spital, riscăm
publică să aibă acces și să gestioneze să menținem internați pacienți cu simp-
centralizat raportările din teritoriu și să tome ușoare și să rămână fără locuri
ia decizii în timp real. Un nivel limitat de în spitale pacienții cu forme medii și
acces ar putea fi oferit și reprezentanți- severe. Este necesar să se stabilească
lor Primăriilor, pentru a putea fi implicați un set standard de investigații care
în monitorizarea și suportul persoanelor să fie efectuate în unitățile de primiri
izolate la domiciliu. De asemenea, pe urgențe (parametri clinici, biologici și
lângă creșterea și eficientizarea capa- imagistici) care să permită clasificarea
cității de diagnostic și tratament, digi- cazurilor în funcție de riscul de agravare
talizarea poate organiza un registru al a bolii. Pacienții cu risc redus să nu mai
pacienților ce au trecut prin boală, ce ar trebuiască internați 24–48 de ore, ci să
putea fi folosit pentru solicitarea donări- poată fi trimiși acasă, pentru monitori-
lor de plasma hiperimună. zare la domiciliu, prin medicul de fami-
lie, iar cazurile cu risc să fie internate,
• Implementarea națională a aplicației în unități sau pe secții care să poată să
pilotate cu succes pentru o gestiune gestioneze cazul în funcție de nevoile
epidemiologică adecvată cu toate specifice de îngrijire. Unitățile de primire
părțile implicate. a cazurilor COVID–19 trebuie să aibă în
dotare echipamentele, consumabilele
• Publicarea datelor despre focare și și reactivii necesari pentru evaluarea
modul de răspândire, măcar în regim într-un timp scurt a stării clinice a paci-
controlat dar extins pentru a permite entului: computer tomograf cu gardă
implicarea cercetătorilor și voluntarilor permanentă de radiologie, laborator cu
în analiza datelor și fundamentarea orar de funcționare de 24 de ore etc.
propunerilor de măsuri.
e) Actualizarea permanentă a ghidurilor
• Completarea cu subsistemul de control de tratament și asigurarea stocurilor
al disponibilității naționale a paturilor de de medicamente și materiale sanitare
ATI și alocarea pacienților.
• În multe din spitalele din țară, pacienții
• Încurajarea programelor de voluntariat sunt tratați după scheme terapeutice
în sprijinul acompanierii asigurate de care conțin medicamente care nu
DSP persoanelor izolate, în parteneriat și-au dovedit eficiența, dar care expun
cu societatea civilă și mediul de busi- pacienții la riscuri de efecte secundare
ness, cu formarea și supervizarea de și încarcă sistemul asigurărilor de
rigoare și accent pe lucrul la distanță în sănătate cu costuri greu de suportat.
call–centrele suport. Este nevoie ca ghidurile terapeutice să
fie actualizate în permanență, în con-
d) Preluarea eficientă a cazurilor cordanță cu recomandările rezultate
simptomatice din studiile internaționale, achiziția de
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 204

MĂSURI

medicamente să se facă la nivel cen- și transparente pentru prioritizarea vacci-


tralizat, la prețuri negociate eficient, iar nării persoanelor cu risc și a personalului
distribuirea în teritoriu să se realizeze medical care se află în linia întâi. Distribuția
în funcție de nevoile fiecărui spital în vaccinului și evidența persoanelor vac-
parte. Este vital să existe un stoc de cinate trebuie să se realizeze eficient, iar
materiale și medicamente de primă campaniile de comunicare pentru promo-
necesitate în gestiunea pacienților cu varea vaccinării trebuie să fie profesioniste
COVID–19, stoc care să poată acoperi și cu impact. Demararea precoce a întoc-
nevoile crescute din perioadele de vârf mirii listelor prioritare de vaccinare ar putea
ale epidemiei. salva mult timp și preveni haosul provocat
de un număr insuficient de doze dublat de
f) Creșterea capacității secțiilor de o cerere foarte mare.
terapie intensivă și un model flexi-
bil de creștere a personalului din 5. Asigurarea continuității asistenței medi-
aceste secții cale pentru pacienții non-COVID–19 cu
focus pe pacienții cronici
• Creșterea capacității de tratare atât în
secțiile speciale cât și în secțiile nor- Efectele pandemiei asupra accesului la
male, care să poată acoperi nevoile servicii medicale pentru pacienții cronici
crescute din perioadele de vârf ale epi- sunt, cel puțin din cifrele disponibile până
demiei, dar cu un grad de flexibilizare acum, dramatice. Astfel, numărul total de
care să permită realocarea resurselor spitalizări la nivel național a fost cu 48%
spre pacienți tipici atunci când nu sunt mai mic în perioada aprilie–august a anu-
necesare la întreaga capacitate pentru lui 2020 comparativ cu aceeași perioadă
gestionarea crizei COVID–19. a anului 2019. A scăzut cu 80% numărul
de internări pentru bolnavii HIV/SIDA, cu
• Suplimentarea efectivelor prin asigu- 67% numărul de internări pentru bolnavii
rarea procedurilor rapide speciale de de diabet și cu 46% numărul de internări
angajare a absolvenților cât și a tran- pentru bolnavii oncologici. De asemenea,
sferului rapid între unitățile medicale, numărul de intervenții chirurgicale onco-
inclusiv între public și privat, în baza logice s-a redus semnificativ. De campanii
unor analize regionale și predicții legate de prevenție și de diagnostic precoce a
de evoluția cazurilor, nu doar o dată ce afecțiunilor cronice nici nu poate fi vorba în
capacitatea este depășită și sunt cerute condițiile în care o mare parte din resursele
măsuri de pe o zi pe alta. materiale și umane sunt concentrate pe
asistența pacienților cu COVID–19. Crizele
4. Pregătirea campaniei de informare de aprovizionare cu multe din medicamen-
a populației privind vaccinarea tele esențiale persistă, iar lista cu produse
anti-COVID–19. Pregătirea distribuției și care nu mai sunt disponibile în farmacii
administrării vaccinurilor devine din ce în ce mai lungă. În aceste
condiții, este foarte probabil ca bilanțul
România trebuie să negocieze de ase- de la finalul pandemiei să ne arate că o
menea de pe acum cu firmele ale căror mare parte din pierderile de vieți omenești
vaccinuri au ajuns în teste de fază III o se datorează lipsei de acces la serviciile
potențială achiziție a vaccinului, în momen- medicale de bază.
tul în care acesta va primi aprobare, ținând
cont de acordurile încheiate la nivel Este nevoie de măsuri susținute care
european. Trebuie să stabilim criterii clare să asigure diagnosticul și tratamentul
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 205

MĂSURI

pacienților cu alte afecțiuni decât infecția • Creșterea finanțării pentru investigații


cu noul coronavirus. paraclinice (laborator, imagistică) în
ambulator și în spitalizare de zi, în para-
• Rezolvarea crizei de aprovizionare cu lel cu prelungirea programului de lucru
medicamente esențiale prin revizuirea a medicilor în ambulatoriile de speci-
politicii de preț a medicamentelor ast- alitate (două ture în ambulatorii, acolo
fel încât să se asigure disponibilitatea unde este posibil); rezolvarea cazurilor
continuă a medicamentelor de bază în ambulatorii și spitalizare de zi per-
pentru pacienți. mite degrevarea spitalelor și creșterea
accesului la spitalizare continuă pentru
• Încurajarea telemedicinei și operaționa- patologiile grave și urgente.
lizarea Dosarului Electronic de Sănătate
al pacientului.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări

Educație
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 207

VIZIUNE

Susținem o educație ce răspunde nevoilor


și intereselor generațiilor actuale și
viitoare, accesibilă și echitabilă pentru
toți copiii și tinerii din România, indiferent
de mediul social din care provin.
Ne asumăm formarea unor cetățeni europeni legătură cu digitalizarea. Valorificăm capitalul
încrezători, competenți, implicați și respon- de inovare al cetățenilor români, sprijinind și
sabili, capabili să se integreze și să facă față promovând cercetarea și dezvoltarea prin ino-
provocărilor unei societăți dinamice, prin vație. Universitățile românești sunt relevante
intermediul unei școli care cultivă spiritul cre- în spațiul academic internațional, inovând prin
ativ, cinstea și binele comun. Educația începe cercetare competitivă.
timpuriu, de la vârsta preșcolară, și abordează
integrat toate domeniile necesare pentru Educația de calitate pe care o susținem con-
bunăstarea cetățenilor societății de mâine. tinuă pe tot parcursul vieții oferind adulților
oportunități valoroase de calificare și recali-
În acest demers, profesorii sunt susținuți, ficare pentru noile meserii create de evoluția
respectați și încurajați să se perfecționeze tehnologică și socială.
profesional și să inoveze continuu în strânsă

PRINCIPII

• Principiul echității, al incluziunii și al • Principiul descentralizării și autonomiei;


egalității de șanse;
• Principiul creativității și inovației;
• Principiul calității și al centrării în jurul
elevului/ studentului; • Principiul învățării continue.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 208

Educația și cercetarea ca motoare


principale ale dezvoltării durabile,
în strânsă legătură cu o societate
și o economie puternică
ANGAJAMENTE

Fiecare copil Școala de la 8 la 5 Centre Regionale Dreptul


în creșă și în un singur schimb, de Suport pentru Fără politică de a alege
grădiniță masă caldă la prânz, Educația Online în școală în educație
școală după școală CR-SEO

Egalitate de șanse Personal didactic Formarea Învățământ


în educație Infrastructură și de cercetare și profesională universitar
acces, părăsirea fizică și digitală a management de aliniată cu mediul performant și
timpurie a școlii, educației calitate economic cercetare
analfabetism Cadrul educației
Investiția în oameni Pe tot parcursul vieții modernă
funcțional

PRIORITĂȚI

Fig. 1—Relația dintre Viziune, Angajamente și Articolele din Programul de Guvernare

PRIORITĂȚI

1. Egalitate de șanse în educație (acces la 4. Formarea profesională aliniată cu


servicii educaționale, părăsirea timpu- mediul economic (VET)
rie a școlii, analfabetism funcțional)
5. Învățământ universitar performant și
2. Infrastructura fizică și digi- cercetare modernă.
tală a educației

3. Calitatea Personalului Didactic și de


Cercetare și calitatea managementu-
lui din educație
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 209

Învățământul preuniversitar—
Educație de calitate, echitabilă și
accesibilă, pe tot parcursul vieții
MĂSURI

1. Acces la formare inițială și continuă de în ocupații din învățământ și vor derula


calitate pentru cadrele didactice din programe universitare de trei ani în
învățământul preuniversitar sistemul Bologna pentru educator-pu-
ericultor, educator, învățător, profesor
a) F
ormarea inițială în cariera didactică și masterate didactice de trei semestre
la nivel universitar, integrată în siste- pentru profesori aflați deja la catedră și
mul Bologna pentru manageri școlari. În afara cursu-
rilor de bază urmate de către studenți
• Pregătirea inițială a cadrelor didactice în CNPCD și în vederea specializării,
este elementul central al reformării studenții pot alege pachete de cursuri
sistemului de învățământ din România. din cadrul altor facultăți din oricare altă
Fiecare etapă de viață în dezvoltarea universitate. În cazul în care, universita-
copilului și tânărului este importantă și tea aleasă pentru specializare nu este
necesită o pregătire temeinică a cadre- aceeași cu universitatea unde studentul
lor didactice, în primul rând în practică urmează CNPCD, se va elibera diplomă
pedagogică și psihologie. Din această de licență comună între cele două
perspectivă, este necesară dezvoltarea universități.
și transformarea liceelor și a modulelor
pedagogice din universități, astfel încât • Sub presiunea generată de pandemia
cadrele didactice să fie absolvente COVID–19, cât și sub presiunea conti-
de studii superioare de licență și / sau nuă și din ce în ce mai rapidă a tehno-
master în sistemul Bologna, indiferent logiei, pregătirea cadrelor didactice
de ocupația didactică aleasă (educa- devine din ce în ce mai complexă.
tor–puericultor, educator, învățător,
profesor). • În zilele noastre, competențele „uma-
ne”1 au devenit mai valoroase decât
• În acest sens, USR PLUS propune, în pri- competențele profesionale pentru
mul rând, evaluarea tuturor departa- un singur motiv: schimbarea tehno-
mentelor pentru pregătirea persona- logică se produce extrem de repede.
lului didactic (DPPD) din universități. „Creativitatea, originalitatea și inițiativa,
În urma evaluării se vor selecta, în baza gândirea critică, persuasiunea și nego-
unor criterii de calitate și de poziționare cierea se vor păstra sau își vor mări
geografică, cele mai bune 10 departa- valoarea lor, la fel și atenția la detalii,
mente pentru pregătirea personalului rezistența, flexibilitatea și rezolvarea
didactic care, ulterior, vor deveni Centre complexă a problemelor.”2
Naționale pentru Pregătirea Cadrelor
Didactice (CNPCD). Acestea vor fi finan- • Ca urmare, elevii au nevoie să învețe,
țate de la bugetul de stat în vederea în primul rând, să se adapteze la cir-
formării noilor generații de profesioniști cumstanțele în permanentă schimbare,
1, 2 Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum,
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf, pag. 12
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 210

MĂSURI

să interpreteze noile tendințe, să gân- recrutarea, selecția și managementul


dească sistematic și proactiv. Însă con- resurselor umane, managementul
strucția acestor competențe nu poate fi timpului, managementul resurselor
făcută decât cu dascăli care sunt des- financiare și logistice, comunicare
chiși la învățare permanentă, care sunt organizațională și relațională, manage-
sensibili la ideile noi, care au ei înșiși o mentul conflictelor și nu numai. Se va
gândire proactivă. Fără un efort sistema- face o distincție clară între funcția de
tic din partea statului în construcția unui management al școlii și cea didactică,
corp de cadre didactice flexibil, conști- iar directorii/profesori aflați în aceste
ent și angajat în propriul efort de învă- poziții de management la care au ajuns
țare, educația în România nu va reuși să prin concurs, vor avea posibilitatea de
ofere soluții viabile la problemele eco- a alege doar una dintre funcții.
nomice și sociale cu care se confruntă.
• Punem un accent deosebit pe recruta-
• Competențele digitale ale cadrelor rea, selecția și managementul resurse-
didactice devin o necesitate. Acestea lor umane, din perspectiva faptului că
trebuie construite și permanent actu- fiecare manager școlar va avea respon-
alizate astfel încât să servească sco- sabilitatea organizării concursurilor
pului învățării personalizate a elevilor. de selecție a cadrelor didactice, la
Aceasta este cea de a doua axă în nivelul instituției de învățământ.
transformarea carierei didactice. Managerul școlar va putea asigura și
managementul unor sisteme de școli.
• Ariile de specializare ale cadrelor didac- Aceasta este situația școlilor mici din
tice sunt, de asemenea, un subiect mediul rural care își pot eficientiza
sensibil. Cunoștințele și competențele costurile prin „împărțirea” aceluiași
dobândite prin abordarea clasică, dis- manager școlar sau orice altă asociere
ciplinară, nu mai sunt capabile să ofere de școli care dorește să beneficieze
soluții la problemele vieții de zi cu zi. de managementul performant al unui
În efortul de flexibilizare și eficientizare manager școlar (ex: mai multe unități
a carierei didactice, cadrele didactice școlare mici comasate într-o clădire
nu mai pot rămâne tributare unei disci- modernizată, accesibilă, sau mai multe
pline unice. Ca urmare, cea de a treia unități școlare cu management comun
axă în reconstrucția carierei didac- în clădiri distincte).
tice o constituie formarea cadrelor
didactice în cel puțin două domenii • Autonomia și depolitizarea școlii
de specializare. sunt două elemente centrale care
vor guverna și procesul de recrutare
b) Profesionalizarea ocupației de și selecție a managerului școlar, ce
manager școlar va fi realizat de către Consiliul de
Administrație al unității.
• Profesionalizarea managementului
școlar este o prioritate a sistemului care c) Asigurarea calității accesului în
determină într-o bună măsură, calitatea cariera didactică a celor mai bine
actului educațional, mai ales din per- pregătite cadre didactice, pe criterii
spectiva descentralizării reale a învă- de competență și pe demonstrarea
țământului. Managerul sau directorul vocației didactice
școlii trebuie să devină acea persoană
echipată cu un set complex de compe- • La debutul în cariera didactică, atât
tențe în management organizațional, cadrele didactice, cât și managerii
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 211

MĂSURI

școlari vor susține un examen de metode. Pentru a tinde către idealul de


intrare în carieră. Responsabilitatea „învățare personalizată”, acest concept
organizării examenului de confirmare trebuie să își găsească locul nu numai în
în cariera didactică va reveni exclusiv procesul de învățare pe care îl parcurge
Ministerului Educației, care va mobi- elevul, dar și în dezvoltarea carierei
liza în acest sens, experți în educație cadrului didactic. Acest instrument va
interni și internaționali. Va fi eliminat, fi completat de consiliere psihologică
astfel, examenul de titularizare care specializată ori de câte ori este nevoie.
împiedică dezvoltarea armonioasă a
carierei didactice în pas cu dezvoltarea f) Transformarea profundă a rolului
societății pe care o deservește. Orice profesorului din sursă de transmitere
cadru didactic format în România sau în de informații, în mentor și însoțitor al
alt stat va avea posibilitatea de a susține copilului sau tânărului în învățare
examenul de intrare în carieră și de a
activa în instituțiile de învățământ din • În clasa tradițională, profesorul este
România, publice sau private. sursa primară de informații, iar elevii
sunt de cele mai multe ori, primitori
d) Dezvoltarea carierei cadrelor pasivi. Acest model de profesor, vechi
didactice prin asigurarea accesu- de sute de ani, este încă cel mai frecvent
lui la formare continuă de calitate astăzi, în școlile din România. Grație
și diversificată oportunităților educaționale pe care
tehnologia le-a permis, în unele săli de
• Cadrele didactice care activează deja clasă vedem astăzi cum rolul profeso-
în sistem, au nevoie permanentă de rului se transformă treptat în „ghidul din
îmbunătățirea metodelor și tehnicilor, umbră”, deoarece elevii își asumă mai
precum și de formarea de competențe multă responsabilitate pentru propria
noi (digitale, interpersonale, speciali- învățare folosind tehnologia pentru a
zare pe două discipline etc.) Ca urmare, aduna informații relevante. Unele școli și
accentul nu se va mai pune pe partici- universități au început să re-proiecteze
parea obligatorie la cursuri acreditate ca spațiile de învățare pentru a permite
o formalitate ci participarea la formarea elevilor să lucreze în grupuri mici, să
continuă va deveni un proces volun- aibă parte de cât mai multă interacțiune
tar bazat pe nevoi reale ale profesio- și să utilizeze tehnologia ca un factor de
niștilor și instituțiilor în care activează, stimulare și acces; cu alte cuvinte, să
finanțat de către școala angajatoare și facă posibil un nou model de educație.
gratuit pentru cadrele didactice. Ca urmare, profesorii vor avea acces
pe întreaga carieră didactică la spe-
e) Sprijin autentic pentru profesioniști cializări și schimburi de experiență
pe toată perioada practicării carie- interne și internaționale, care să-i ajute
rei didactice să identifice și să aplice noi metode
în educație, și, totodată, să conducă
• USR PLUS va susține formarea unui la eficientizarea atingerii finalităților în
corp de mentori (interni și internaționali) educație. De asemenea, cadrele didac-
care să sprijine cadrele didactice în tice vor fi încurajate să eficientizeze
dezvoltarea continuă și care să moni- și să își modifice spațiul fizic în care
torizeze și să ofere feedback în intro- organizează activitatea didactică zilnică,
ducerea la clasă a unor noi proiecte și pe baza proiectelor inițiate.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 212

MĂSURI

2. Educația antepreșcolară (0–3 ani) să finanțeze și să stimuleze înființarea


de noi creșe. De asemenea, tichetele
a) Debirocratizarea și flexibilizarea pro- vor putea fi folosite și în cazul sistemelor
cesului de înființare a serviciilor de flexibile de organizare a învățământului
tip creșă și uniformizarea criteriilor ante-preșcolar, „mamele de zi” și cre-
de funcționare pentru unitățile de tip șele de întreprindere.
creșă publice sau private
c) Asigurarea resurselor umane
• În prezent, procesul de înființare a unui calificate necesare (educatori-pu-
serviciu de tip creșă este un proces ericultori) pentru operarea rapidă
extrem de laborios și costisitor, fapt a creșelor
care descurajează deopotrivă, autorități
publice locale și întreprinzători privați. • O problemă extrem de dificilă în creș-
Flexibilizarea condițiilor și unifor- terea înscrierii ante-preșcolarilor și în
mizarea lor în ambele medii, public și funcționarea serviciilor de tip creșă este
privat, este o măsură necesară pentru lipsa personalului calificat, dat fiind
creșterea participării la programele de faptul că, tradițional, creșele au fost
tip creșă. În România, doar 15,7% dintre considerate aproape exclusiv instituții
copiii cu vârsta cuprinsă între 0–3 ani de îngrijire și nu de educație. În cadrul
sunt înscriși la creșă (față de media liceelor pedagogice/universităților
UE: 34 %). Astfel, USR PLUS va stimula (Centrelor Naționale pentru Pregătirea
și înființarea unor forme adaptate de Cadrelor Didactice) va fi accelerată
servicii de îngrijire și educație (creșe de crearea de programe speciale pentru
întreprindere, „mame de zi”). recalificarea educatoarelor/educato-
rilor sau învățătoarelor/învățătorilor cu
b) Dezvoltarea sistemului tichetelor studii medii sau superioare, în ocupația
pentru creșă de educator-puericultor, pentru a aco-
peri nevoi urgente.
• În prezent, tichetele de creșă sunt regle-
mentate de Legea nr. 165/2018. Acestea 3. Educația preșcolară (3–6 ani)
reprezintă bilete de valoare care se
acordă, la decizia angajatorului, în fie- a) Debirocratizarea și flexibilizarea
care lună, salariaților care nu benefici- procesului de înființare a grădinițelor
ază de concediul pentru creșterea copi- și uniformizarea criteriilor de func-
lului în vârstă de până la doi ani (sau ționare pentru grădinițele publice
trei ani, în cazul copilului cu handicap) sau private
și de indemnizația aferentă. USR PLUS
propune ca toți părinții care se întorc • Ca în cazul creșelor, înființarea unei
mai devreme la muncă din concediul grădinițe este un proces greoi și cron-
de creștere a copilului sau sunt în ofag. Multe grădinițe funcționează
căutarea unui loc de muncă (dar nu mascat sub titulaturi de „centre de
mai mult de două luni consecutive, zi” sau „centre educaționale” pentru
în acest caz) să primească tichete a evita procedurile. Flexibilizarea și
de creșă. Tichetele vor fi finanțate din uniformizarea implementării condiți-
bugetul de stat. Măsura vine pe de o ilor de înființare constituie o prioritate
parte să sprijine și să încurajeze părinții în încurajarea înființării și funcționării
la întoarcerea la locul de muncă, dar și grădinițelor operate în sistem public
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 213

MĂSURI

sau privat, cu asigurarea unor garanții de organizare, inclusiv forme de speci-


minime de calitate. alizare a învățătorilor pe ani de studiu,
pot fi implementate în școli pilot și este
b) Stimularea accesului copiilor din determinat în primul rând de contextul
medii dezavantajate la grădiniță prin COVID–19 care forțează cadrele didac-
tichete de grădiniță diferențiate tice să dezvolte și să piloteze la rândul
lor, mult conținut digital. Potențiala con-
• Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, centrare pe un an de studiu accelerează
77% dintre copiii din România sunt testarea și îmbunătățirea metodelor, teh-
înscriși la grădiniță, dintre copii din nicilor și instrumentelor de lucru mult
medii dezavantajate însă, doar 37% din- mai rapid decât în ciclul de cinci ani.
tre ei beneficiază de educație timpurie
formală. În acest sens, părinții vor primi b) Corelarea logică a ciclurilor de învă-
tichete pentru grădiniță, într-un sistem țământ primar și secundar inferior
ce se dezvoltă pe cel actual, în sensul pe structura: învățământ primar—
diversificării valorii tichetelor în clasele I–IV (6–10 ani); învățământ
funcție de provocarea socială, econo- secundar inferior—clasele V–X (11–16
mică, medicală în care se află familia. ani), cu piața muncii

• Pe bază de anchete sociale, asistenții • În România, ciclul primar (Clasele 0–4)


sociali din comunități vor stabili gradul și ciclul secundar inferior (clasele 5–8)
de dificultate cu care se confruntă (ISCED 1 și 2) sunt obligatorii, precum
familia și vor stabili valoarea tichetului. și primii doi ani de liceu (clasele 9–10),
Această abordare va avea menirea de cuprinzând elevi cu vârste între șase și
a acoperi costurile ascunse ale educa- 16 ani (interval comun în marea majo-
ției și de a îmbunătăți nutriția de bază ritate a statelor Uniunii Europene). 16
a familiei. ani este de asemenea, vârsta la care o
persoană dobândește capacitatea de
• Programele de acest tip vor putea fi muncă, conform Codului Muncii din
finanțate prin Fondul Social European. România. Cu toate acestea, structura
sistemului de educație în România este
4. Învățământ preuniversitar obliga- ilogic organizată (situație comună în
toriu (6–16 ani) multe dintre statele ex-comuniste din
Europa) în sensul în care debutul în
a) Specializarea profesorilor pentru muncă nu se corelează logic cu încheie-
învățământ primar pe câte un singur rea unui ciclu de educație.
nivel de studiu în prin școli pilot
• Încheierea studiilor obligatorii la mij-
• Forma de organizare a învățământului locul ciclului de învățământ secundar
primar reprezintă elementul de bază superior creează un disconfort financiar
pentru performanța acestui ciclu de major familiilor cu venituri reduse, celor
învățământ. E nevoie ca învățătorii din mediu rural sau din alte zone deza-
să poată stăpâni mai bine metodele vantajate, care trebuie să suplinească
specifice de predare, în concordanță unele resurse ce anterior fuseseră
cu vârsta și dezvoltarea psiho-motrică asigurate de stat.
a elevilor lor, iar ciclul de învățământ
primar este cel mai dificil de organizat c) Admiterea la Liceele Teoretice sau
în contextul educației online. Forme noi Vocaționale, la finalul clasei a VIII-a.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 214

MĂSURI

• Accesul la liceele teoretice / vocațio- de grup. Pentru fiecare elev va fi întoc-


nale se va face în funcție de decizia mit un plan individualizat de educație și
consiliilor de administrație ale acestora carieră, pe baza căruia elevii împreună
și de rezultatele obținute la Evaluarea cu părinții/ tutorii legali și consilierii șco-
Națională. Absolvenții clasei a VIII-a vor lari vor lua decizia accesării uneia sau
susține probe organizate de către fie- alteia dintre traiectoriile în carieră.
care liceu în parte, cu ajustări în funcție
de specializările propuse. Specializările • La finalul clasei a X-a, elevii care nu
vor fi decise la nivelul fiecărui liceu în s-au îndreptat către licee teoretice sau
parte, în funcție de specificități, aspirații, vocaționale, vor putea urma licee teh-
tradiții și context local. Examenele vor nologice de doi ani, organizate în mare
rămâne naționale, iar responsabilitatea măsură, pe principiile învățământului
organizării corecte și riguroase a admi- dual. Pentru a putea urma ruta cea mai
terii va fi a managerilor din fiecare liceu potrivită, școlile secundare inferioare
în parte. Elevii care nu acced la licee vor organiza module de informare și
teoretice sau vocaționale vor continua consiliere pentru piața muncii, precum
studiile în ciclul secundar inferior, până și vizite de studiu și stagii de practică
la vârsta de 16 ani, de unde vor putea la diverși angajatori. În paralel, pe peri-
opta fie pentru continuarea studiilor oada ciclului de învățământ secundar
la licee tehnologice/ învățământ dual inferior, vor fi introduse cursuri de edu-
cu durată de maximum doi ani și, apoi, cație financiară și antreprenoriat.
universități tehnice, fie pentru obținerea
unei calificări mai rapide în sistemul de e) Asigurarea egalității de șanse în învă-
formare a adulților. țământul preuniversitar sub aspect
economic și cultural
• Elevii care nu sunt acceptați în licee
teoretice/ vocaționale, dar care, din • Vom asigura elevilor șanse egale pri-
diferite cauze, consideră că o traiectorie vind accesul la o educație de calitate, în
teoretică/ vocațională este mult mai vederea finalizării învățământului gene-
potrivită carierei lor, vor avea posibili- ral obligatoriu, acordând atenție grupu-
tatea ca, ulterior, pe tot parcursul vieții, rilor dezavantajate din punct de vedere
să se înscrie la un liceu teoretic/ tehno- social, al genului sau al apartenenței la
logic/ vocațional pentru obținerea unei minoritățile etnice. Vor fi gândite trasee
diplome de bacalaureat. de educație remedială și programe
de asigurare a condițiilor economice
d) Dezvoltarea și consolidarea servicii- care permit continuarea studiilor pen-
lor de consiliere și orientare școlara și tru elevii din categorii dezavantajate,
profesională în învățământul secun- vizând reducerea ratei de părăsire
dar inferior timpurie a școlii sub valoarea țintă de
11,3% (asumat de România în Agenda
• Pe perioada ultimilor doi ani din învăță- Europa 2020).
mântul secundar inferior (clasele a IX-a
și a X-a), elevii își vor investiga propriile • Ținând seama de specificul regional,
interese și aptitudini și, de asemenea, pentru a construi o societate incluzivă,
vor fi sprijiniți să cunoască piața mun- se va asigura accesul la educația în
cii. Consilierii școlari vor iniția elevii în limba maternă elevilor provenind din
diverse domenii de activitate și vor orga- comunitățile etnice. Vor fi inițiate, de
niza sesiuni de consiliere individuală și asemenea, programe care vizează
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 215

MĂSURI

dialogul intercultural și ameliorarea b) Consolidarea importanței rutei


competențelor lingvistice (de limbă profesionale prin adaptarea aces-
română) ale acestor elevi, pentru o mai teia la cerințele actualei societăți a
bună integrare profesională și socială, cunoașterii prin reorganizarea licee-
prin abordări didactico-pedagogice lor tehnologice
corespunzătoare acestor categorii.
• Ruta profesională în învățământul
5. Învățământul preuniversitar supe- secundar superior va fi organizată în
rior (14/16–18 ani) licee tehnologice pe o perioadă de
maximum doi ani. Ruta profesională
a) Reconfirmarea calității și prestigiu- va fi concentrată pe deprinderea com-
lui educației în Liceele Teoretice petențelor și abilităților necesare unei
și Vocaționale ocupații, și se va finaliza cu un bacala-
ureat tehnologic, ce va permite elevilor
• Ruta teoretică în învățământul secun- accesul la programe universitare apli-
dar superior va fi organizată în licee cate. În urma absolvirii liceului tehno-
teoretice cu o durată de patru ani (14–18 logic, elevul va obține și un Certificat
ani) și va fi organizată pe specializări, în de Calificare.
funcție de decizia consiliului de admi-
nistrație al liceului respectiv. c) Pachete de beneficii pentru încuraja-
rea întreprinzătorilor în organizarea
• Ruta vocațională în învățământul de parteneriate cu licee tehnologice
secundar superior va fi organizată în
licee vocaționale cu o durată de patru • Implicarea întreprinderilor în organiza-
ani (14–18 ani) și va fi organizată pe spe- rea rutei profesionale va fi stimulată prin
cializări, în funcție de decizia consiliului două instrumente: Programul de for-
de administrație al liceului respectiv. mare al mentorilor din întreprinderi și
Scheme de subvenții pentru ucenicii.
• Consiliul de administrație al liceului Aceste instrumente vor putea fi finan-
teoretic / vocațional va fi unicul respon- țate și din Fondul Social European.
sabil de calitatea și funcționarea optimă
a structurii. La finalul liceului teoretic 6. Elevii supradotați
/ vocațional, absolvenții vor putea
susține Bacalaureatul / Bacalaureatul a) Statistici ale organizațiilor care se ocupă
vocațional. Acesta va fi diferențiat în de monitorizarea fenomenului arată că
funcție de profilul secției de liceu absol- România are în jur de 200.000 de copii
vite (real, uman, respectiv vocațional). supradotați. Doar 1% dintre ei au trecut,
De asemenea, în cazul în care absol- în ultimii ani, au trecut printr-un program
ventul unuia dintre liceele tehnologice educațional creat special pentru nevoile
urmate pe ruta profesională dorește să lor. Ceilalți, de cele mai multe ori, își
susțină Bacalaureatul / Bacalaureatul ratează viața socială simțindu-se inadec-
vocațional, acesta se va putea înscrie și vați și nepotriviți într-un sistem educa-
susține probele la oricare dintre liceele țional care nu este construit pentru ei.
alese. Orice persoană din România, Mai exact, 97% dintre ei.
indiferent de vârstă, liceu sau rută
absolvită, se va putea înscrie și va putea b) Educația copiilor supradotați presu-
susține probele Bacalaureatului, în orice pune programe educative speciale,
moment al vieții ei. uneori clase speciale, ore suplimentare,
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 216

MĂSURI

profesori special pregătiți pentru a a) Plasarea puterii de decizie în mâna


lucra cu supradotații și alte implicații actorilor principali ai educației, elevi,
de ordin economico–financiar. Toate părinți, profesori
aceste implicații necesare educării
copiilor supradotați se justifică din • În prezent, învățământul românesc se
punct de vedere social, prin aportul derulează pe o structură piramidală
pe care acești copii îl vor avea în viitor de coordonare și control care împinge
asupra societății. USR PLUS își propune beneficiarul final al sistemului, elevul, la
să identifice elevii supradotați, pregă- baza piramidei, pe cea mai îndepărtată
tește reforme și programe specifice de poziție de puterea de decizie. Este un
măsuri care le sunt destinate. sistem piramidal bazat pe frică, frică ce
se multiplică pe măsură ce coborâm la
c) În identificarea și educarea copilului baza piramidei, producând în final, cei
dotat rolul cel mai important îi revine mai nemotivați și mai dezinteresați elevi
familiei, iar apoi profesorilor cu o din țările participante (PISA 2012).
înaltă pregătire.
b) Diminuarea rolurilor Ministerului
d) Măsuri pe care USR PLUS le are Educației Naționale în vederea obți-
în vedere: nerii unui organism flexibil și adap-
tabil la evoluția rapidă a societății pe
• Testare gratuită pentru stabilirea supra- care o deservește
dotării în centre specializate aflate în
marile centre universitare și stabilirea, • Ministerul Educației Naționale a deve-
împreună cu familia, a traseului educați- nit un organism supradimensionat,
onal al copilului. cu peste 7.000 de angajați în diverse
structuri, și un consumator excesiv de
• Pregătirea profesorilor pentru descope- resurse poziționat departe de com-
rirea precoce a supradotării—parcurge- petența în educație. MEN trebuie să
rea unor module psihopedagogice cu devină un organism suplu, flexibil,
durata de un semestru, gratuite. Aceste sensibil la modificările rapide la care
module se adresează profesorilor care ne expune progresul tehnologic. Ca
doresc să lucreze cu copiii supradotați. urmare, USR PLUS propune revizui-
rea și diminuarea rolului excesiv al
e) USR PLUS este interesată de excelența MEN. Timpul cadrelor didactice este
în educație și va transforma în politică parazitat de sarcini administrative și de
publică nevoia de integra în procesele secretariat, în locul celei esențiale, de
educaționale, sociale și economice predare-învățare-evaluare.
capacitățile excepționale ale copiilor
supra-dotați prin identificare timpurie a c) Debirocratizarea ARACIP
acestora și oferirea sprijinului necesar
pentru punerea lor în valoare. • Activitățile de evaluare externă a calității
educației, inclusiv auditul școlar și eva-
6. Descentralizarea reală și depolitizarea luarea periodică vor fi realizate de către
sistemului de învățământ preuniversitar ARACIP, prin evaluatori profesioniști.
și reorganizarea acestuia pe un model Din echipele de evaluare trebuie să facă
flexibil și orientat spre interesul cen- parte și un profesor de specialitate.
tral al copilului
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 217

• În prezent, sarcina birocratică pentru


Ministerul
deschiderea oricăror forme de unități
Educației școlare este sufocantă. Înființarea unită-
ților școlare trebuie ușurată, de aceea,
propunem o simplificare a procesului
Inspectorate A.R.A.C.I.P. de autorizare și acreditare.

PUTEREA d) Reorganizarea
Inspectoratelor Școlare

• Aceste instituții sunt una dintre prin-


Consiliul de
Administrație al cipalele surse de influență politică în
Școlii sistemul de educație și una dintre cele
mai mari frâne în calea modernizării
învățământului, prin aproape-totala
cenzură a autonomiei școlare, sub toate
Copii aspectele ei: catedre, norme, personal,
numiri de directori, alocări de fonduri
etc. Atribuțiile de ordin administra-
SITUAȚIA ACTUALĂ
tiv ale inspectoratelor școlare vor fi
transferate către consiliile de admi-
nistrație ale școlilor. Atribuțiile ce țin
acum de inspecția școlară (Art. 3 din
Regulamentul de organizare și funcți-
onare a inspectoratelor școlare) vor fi
efectuate la nivelul școlii, prin meca-
nisme obiective de audit. USR PLUS pro-
pune modelul auditului școlar orientat
PROPUNEREA USR PLUS
spre îndrumarea activităților didactice
și dezvoltarea cognitivă, socială, perso-
Ministerul nală și interpersonală a elevilor.
Educației
• Procesul de reformare a acestor struc-
Inspectorate A.R.A.C.I.P. turi se va realiza în patru etape:
Desființate Debirocratizat

i. Etapa de întărire și profesionali-


zare a managementului la nivel de
Școala unitate școlară.

ii. Transferul treptat al funcțiilor inspec-


toratelor și mutarea acestora în
Profesori Părinți special către managementul școlilor.

iii. Înființarea la nivelul prefecturilor


Copii a unor comisii județene de moni-
torizare a implementării politicilor
guvernamentale compuse din acto-
Comunitate rii reprezentativi ai procesului de
învățământ (elevi, părinți, profesori,
PUTEREA autorități publice locale, sindicate,
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 218

MĂSURI

mediu de afaceri, reprezentanți ai • USR PLUS propune schimbarea com-


personalului nedidactic etc.). ponenței CA astfel încât școlile să fie
conduse mai aproape de copii și inte-
iv. Închiderea reorganizării efective a resele lor. Componența CA trebuie să
structurilor inspectoratelor școlare reflecte acest scop, de aceea susținem
județene după validarea transferului o împărțire echilibrată a reprezentării
tuturor atribuțiilor. în CA. Astfel, CA vor fi compuse în
proporții echilibrate, din părinți, cadre
d) Politici de salarizare didactice și membri relevanți ai comu-
nității. Propunem 40% reprezentanți
• Politica de stabilire a salariilor de ai cadrelor didactice, 40% reprezen-
bază se va face exclusiv în funcție de tanți ai părinților și ai aparținătorilor
vechime și de mediul de lucru și va legali și 20% reprezentanți ai altor
urmări să devină un factor motivator actori din comunitate, incluzând aici
pentru cadrele didactice care aleg să-și un reprezentant al personalului nedi-
desfășoare activitatea didactică în bazi- dactic al școlii. La ședințele CA poate
nele de risc socio-educațional (BRSE). participa un reprezentant al elevilor, cu
rol de observator.
• Se va introduce un sistem de plăți
complementare pentru munca peste • Copiii și tinerii vor fi antrenați în propriile
program, activitate didactică pentru școli prin mecanisme consultative, deși
elevi cu CES, participare la activități aceștia nu pot avea drept de vot până
extra-curriculare și activități de condu- la data de 18 ani. După 18 ani, aceștia
cere/audit intern. vor fi reprezentați de unul/ doi elevi,
în procentul părinților. Mandatele de
e) Bursa de merit pentru profesori reprezentanți ai cadrelor didactice și ai
părinților vor fi limitate la doi (și nu mai
• USR PLUS își propune acordarea de mult de patru ani consecutivi). Alegerile
burse anuale de merit pentru profe- se organizează o dată la doi ani, prin
sori, menite să pună în valoare perfor- depunerea candidaturii, în urma unui
manțele extraordinare ale cadrelor anunț public, sau când este nevoie, în
didactice în activitatea didactică, ple- cazul înlocuirii de membri. Atât cadrele
când de la propunerile elevilor, părinți- didactice cât și părinții se aleg prin
lor, colegilor, altor membri ai comunită- votul direct, secret și universal al tuturor
ții. Bursele de merit pentru profesori vor cadrelor didactice, respectiv părinților.
fi acordate pe diverse categorii și vor
răsplăti rezultate extraordinare, metode g) Școlile trebuie să aibă dreptul de
inedite aplicate la clasă, rezultate atipice administrare a clădirilor și terenuri-
cu copiii, programe inovatoare inițiate lor școlare
și derulate de bursieri, pe baza votului
comunităților și a evaluării rezultatelor • Trecerea terenurilor și clădirilor care
de către o comisie onorifică formată găzduiesc unități de educație timpurie,
din personalități și din oameni dedicați de învățământ preșcolar, școli primare,
educației din țară și din străinătate. gimnaziale și liceale, inclusiv celelalte
niveluri de învățământ din cadrul aces-
f) Consilii de administrație conduse în tora, înființate de stat, care fac parte
interesul copiilor din domeniul public local, în admi-
nistrarea instituțiilor de învățământ
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 219

MĂSURI

enumerate anterior, este o măsură furnizarea acestor tipuri de servicii are


necesară pentru eliminarea situațiilor de nevoie de structuri județene, regionale
lipsă a investițiilor sau ale celor discreți- și naționale de coordonare.
onare și condiționate politic.
• Instituțiile de învățământ vor fi obligate
h) Reorganizarea Caselor să asigure, dar vor avea flexibilitate
Corpului Didactic totală în identificarea, angajarea sau
subcontractarea unor astfel de spe-
• Școala și cadrele didactice trebuie cialiști din mediul privat sau public,
să aibă libertatea de a alege cele mai în funcție de nevoile specifice ale
eficiente resurse. școlilor (consiliere psiho-pedagogică,
logopedie, asistență socială, profesor
• CCD-urile au în acest moment, rolul însoțitor etc.) Specialiștii, împreună cu
principal de a asigura formarea conti- părinții/ tutorii legali și cadrele didac-
nuă a cadrelor didactice însă acestea tice, vor creiona cele mai bune strategii
sunt mai degrabă concentrate pe obți- individualizate.
nerea creditelor și nu pe dobândirea
unor competențe. Ca urmare, vizăm • Mai mult, toate școlile vor fi respon-
reorganizarea acestor structuri și asi- sabile pentru asigurarea elementelor
gurarea accesului cadrelor didactice la de adaptare a spațiului fizic pentru a
cursuri de calitate și necesare în dez- asigura participarea optimă a copiilor
voltarea carierei, gratuit, prin instituția cu cerințe educaționale speciale (CES)
de învățământ în care este încadrat și precum și de achiziția de instrumente
în concordanță cu nevoile de formare de lucru pentru specialiștii angajați (ex:
identificate de manager. Fiecare cadru baterii de teste psihologice, alte materi-
didactic va avea obligația de a merge ale folosite în intervenții/ terapii).
cel puțin la un curs pe an, gratuit.
• Specialiștii mobilizați de școli vor eva-
i) Sistem incluziv pentru toți copiii lua elevii la intrarea în fiecare ciclu
prin servicii de consiliere și sprijin de învățământ precum și la cererea
de calitate cadrelor didactice, pe parcursul anului
școlar, astfel încât intervenția să fie cât
• Sistemul actual este caracterizat de o mai timpurie, ajustată și eficientă.
lipsă totală de eficiență și coordonare în
ceea ce privește serviciile de consiliere • În ceea ce privește consilierii școlari,
și orientare școlară: numărul redus al aceștia nu vor avea arondați mai mult
consilierilor școlari face ca activitatea de 500 de elevi, iar dacă școala are mai
acestora să fie complet irelevantă— puțin de 500 de elevi, aceasta va fi
aceștia au și normă didactică ceea ce obligată să asigure minimum un con-
contravine oricăror standarde interna- silier școlar în fiecare unitate de învă-
ționale și de cele mai multe ori trebui țământ (nu structură). Consilierii școlari
să acopere două, trei sau mai multe vor forma la nivelul fiecărei școli, gru-
unități de învățământ. Logopezii din puri anti-bullying și vor asigura formarea
școli sunt rari și sunt obligați să lucreze continuă și evaluarea periodică a cadre-
ineficient în grupuri mari, iar rețeaua de lor didactice pentru un climat pozitiv în
profesori însoțitori pentru copii cu CES școală, fără bullying și cu respectarea
este ineficientă și aproape inexistentă. demnității fiecărui copil.
Ca urmare, este dificil de apreciat de ce
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 220

MĂSURI

j) Ocuparea posturilor din învățământ • Toate unitățile școlare din România vor
prin concurs public organizat la avea obligația de a asigura asistență
nivelul școlii medicală în unitățile de învățământ
preuniversitar (specialiști angajați
• Toate posturile cadrelor didactice se vor sau subcontractați). De asemenea, vor
ocupa prin concurs public organizat asigura premisele necesare pentru
la nivelul școlii, iar postul obținut va fi realizarea campaniilor de vaccinare.
valabil doar la nivelul școlii respective.
Concursul este organizat de manager 7. Conținuturi de învățare adaptate schim-
și supravegheat de către Consiliul de bărilor rapide cu care ne confruntăm!
Administrație al școlii. Cadrele didactice Profesorul, mentor și designer de
potențial ocupante ale posturilor scoase educație, capabil să transforme anii de
la concurs de către instituțiile de învăță- școală în ani de învățare
mânt sunt cele care au susținut exame-
nul de intrare în cariera didactică și orice a) Eliminarea „manualului unic” și libe-
alte cerințe ale postului. ralizarea pieței manualelor

k) Administrare transparentă în școli • Profesorii și școlile trebuie să poată să


își adapteze programa specificului ele-
• Odată cu creșterea rolului consiliilor de vilor și să decidă singuri dacă și în ce
administrație ale școlilor, publicarea măsură au nevoie la clasă de suportul
proceselor verbale și/sau înregistra- unui manual sau auxiliar, fără a fi
rea ședințelor consiliilor de adminis- dependenți de acestea. Manualele
trație se va face inclusiv pe site-ul școlii actuale sunt mult prea stufoase inclu-
sau pe orice altă platformă cu respecta- siv datorită aparatului birocratic din
rea legislației privind confidențialitatea jurul Ministerului Educației Naționale.
datelor personale, astfel încât elevii, Ministerul aprobă manuale din ce în ce
părinții și orice persoană interesată să mai complicate din credința greșită că
poată avea acces la informații despre dacă manualele ar fi de mai bună cali-
deciziile luate în aceste foruri. tate și copiii ar fi mai bine educați, fără
să țină cont că manualul este doar un
l) Ocuparea pozițiilor de manageri șco- instrument, o resursă de orientare pen-
lari în unitățile școlare după susține- tru dascăl și elevi.
rea examenului de intrare în carieră
b) Curriculum național simplificat
• Managerii școlari vor susține un interviu
cu Consiliul de Administrație al unității • Curriculumul național pentru materii
de învățământ unde au vizat ocuparea de bază, trebuie să fie unul suplu și
postului vacant. În acest proces, candi- care să oglindească cele opt com-
dații la postul de manager vor prezenta petențe-cheie și teme transversale
un program de management. Consiliul europene, ce combină cunoștințe,
de Administrație va organiza con- competențe și atitudini considerate
cursul și va confirma numirea în post a necesare pentru dezvoltarea și împlini-
managerului școlar. rea personală, pentru cetățenia activă,
incluziunea socială și accesul pe piața
m) Promovarea constantă a sănătă- muncii. Astfel, Curriculumul național
ții în școli trebuie să fie unul minimal, simplu
și clar, care să garanteze că toți copiii
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 221

MĂSURI

au un set de competențe și cunoștințe într-un domeniu. Notarea prin califi-


minim necesare pentru viața în socie- cative ar potența mai bine interesul
tate și pentru calificarea într-o meserie. elevilor pentru un anumit subiect. De
Sportul va ocupa o poziție importantă aceea propunem ca școlile să poată
prin mărirea numărului de ore alocat în decide să noteze strict prin califi-
trunchiul comun. cative, și nu note, unele materii din
sfera vocațională.
c) Curriculumul la decizia școlii
8. Combaterea eficace a eșecului școlar și
• Curriculumul național va fi comple- a părăsirii timpurii a școlii
tat de către școală, prin Consiliul de
administrație. Curriculumul aflat la a) Implementarea unui program inte-
decizia școlii este menit să extindă grat de combatere a eșecului școlar
competențele și cunoștințele copiilor și a părăsirii timpurii a școlii
în concordanță cu: specificul școlii
și al comunității, înclinațiile și dorin- • Programul a fost în forme incipiente și
țele copiilor, abilitățile de învățare ale poate fi în continuare finanțat și dezvol-
copiilor. Prea mult timp am crezut că tat din fonduri europene (Fondul Social
standardizând tot la nivelul Ministerului European). Acesta vizează extinde-
Educației pentru toți copiii, vom avea un rea la nivel național a programului
învățământ de calitate. De fapt, făcând „Școală după școală”, care va avea ca
așa, nu reușim să adaptăm învățămân- beneficiari copiii cu risc de eșec șco-
tul la nevoile fiecărui copil. lar sau părăsire timpurie a școlii. Este
esențială asigurarea de resurse pentru
• Comunitatea școlară, reprezentată în ore de recuperare școlară imediat ce
Consiliul de administrație, va decide dificultățile au fost înregistrate de către
asupra unei părți a materiilor de cadrul didactic. De asemenea, cadrele
studiu în funcție de specificul, diversi- didactice vor fi încurajate să identifice și
tatea, perspectivele de dezvoltare ale să formeze grupuri de elevi cu aceleași
comunităților locale. Școlile vor putea particularități de învățare și să organi-
crea rețele și parteneriate pentru a dez- zeze ore de recuperare școlară țintite și
volta instrumente de educație adaptate individualizate. (ex: Metoda TARL)
nevoilor locale. Astfel va crește gradul
de corelare între sistemul educațional și b) Măsuri pentru dezvoltarea și îmbu-
piața muncii. nătățirea programelor de tip „a
doua șansă”
d) Desființarea notării pentru materiile
ce țin de vocație (ex: muzică, desen, • Orice copil, tânăr sau adult care a aban-
sport) și introducerea de calificative donat școala trebuie sprijinit în efortul
de a finaliza cel puțin învățământul
• Elevii sunt diferiți și au aptitudini voca- obligatoriu. În prezent, programele de
ționale diferite. Evaluarea și notarea tip „a doua șansă” sunt rare și costă
acestora prin intermediul notelor îi mult. Școlile care doresc să demareze
poate descuraja pe cei mai puțin talen- astfel de programe trec printr-un proces
tați sau lipsiți de aptitudini în domeniul birocratic greoi. Propunem în primul
respectiv și poate afecta situația școlară rând, debirocratizarea procesului
generală a elevului, fără o legătură cu de acreditare a programelor de tip
nivelul de competențele acumulate „a doua șansă” precum și accesarea
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 222

MĂSURI

de fonduri europene pentru acestea paralel cu acest proces, copiii vor avea
(Fondul Social European). Mai mult, posibilitatea frecventării orelor de curs.
vrem să creăm premisele flexibilizării
modului de organizare a programelor d) Asigurarea unui învățământ inclu-
de acest tip, inclusiv organizarea de ziv în limba maternă și ameliora-
sesiuni intensive pe perioada vacan- rea promovabilității la examenul
țelor școlare sau în alte zile libere. De de bacalaureat
asemenea, când numărul de elevi
dintr-o comunitate este foarte scăzut și • Elevii aparținând minorităților etnice
nu justifică deplasarea unui număr mare vor avea posibilitatea de a-și continua
de cadre didactice, vor putea fi orga- studiile în limba maternă în învățămân-
nizate tabere intensive de învățare cu tul preuniversitar superior. Se va avea
participanți elevi din mai multe comu- în vedere în același timp o mai bună
nități, precum și utilizarea unor medii pregătire în disciplina Limba și literatura
electronice (platforme de tip e-learning, română, pentru a remedia competen-
medii de comunicare etc.). Școlile impli- țele deficitare de limbă română, asigu-
cate în programe de tip „a doua șansă” rând o creștere a ratei de promovare
pot proveni din învățământul public sau a examenului de bacalaureat, prin
privat. De asemenea, avem nevoie de programe moderne de studiu al limbii.
intervenții integrate și eficiente pentru Vor fi susținute inițiativele și materialelor
tineri în dificultate (NEET) desfășurate în didactice care facilitează dialogul inter-
colaborare cu companii și industrii. cultural, eliminarea prejudecăților și a
tensiunilor interetnice.
c) Modificarea normelor privind înscrie-
rea în scoală a copiilor a căror tutelă 9. Finanțarea și infrastructura fizică a învă-
este acordată familiei extinse și a țământului preuniversitar
altor copii aflați în situații speciale
a) Buget eficient pentru educație
• Orice copil trebuie să aibă acces la preuniversitară
educație oriunde pe teritoriul României,
în orice condiții, în orice moment. Copiii • Ne angajăm să rezolvăm dubla pro-
a căror tutelă nu este deținută de blemă de finanțare a sistemului edu-
părinții biologici, ci este încredințată cațional: maximizăm eficiența fiecărui
familiei extinse formal sau informal, leu cheltuit și finanțam sistemul cât mai
nu vor mai fi refuzați la înscrierea în bine. În ultimii 12 ani, bugetul educației
școală, indiferent de cine îl înscrie sau a crescut cu 112%, (mai mult de dublu)
de domiciliul copilului. De asemenea, în condițiile în care populația școlară în
copiii care nu au acte de identitate sau aceeași perioadă s-a diminuat cu 18%.
nu sunt născuți pe teritoriul României, Cu toate acestea, rezultatele acestor
dar își însoțesc părinții români înapoi creșteri de finanțare în educație nu
în țară, copiii angrenați în migrație se reflectă în îmbunătățirea calității,
pendulară, vor fi înscriși în registre România înregistrând chiar regrese la
speciale și împreună cu autoritățile indicatori internaționali relevanți.
publice locale și cu sprijinul asistenților
sociali, vor fi demarate procedurile • De aceea vom muta puterea de decizie
pentru obținerea actelor și/sau asigura- asupra alocării bugetului de la nivel cen-
rea accesului și la alte tipuri de servicii tral și politic, la nivelul școlii. Școala,
publice, beneficii și prestații sociale. În condusă de un consiliu de administrație
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 223

MĂSURI

apolitic format majoritar din profesori rural prin asigurarea unor consorții
și părinți, este cea mai apta să știe care educaționale care să aibă ca și compo-
sunt nevoile cele mai presante ale copii- nentă centrală un campus modern,
lor și cea mai interesată să aloce cât mai cu capacitate de 300–1.500 locuri.
eficient resursele bugetare. Infrastructurile existente în UAT-urile
care vor forma consorțiul vor fi reabili-
• În al doilea rând, politica bugetară tate și adaptate pentru a furniza servicii
trebuie să prioritizeze alocarea de fon- pentru ciclurile antepreșcolar, preșcolar
duri pentru educație. Ne propunem să și primar, copiii urmând a avea personal
acționăm și asupra acestui aspect și să de specialitate, indiferent de numărul
ajungem în mod etapizat, până la 6% acestora, fără a implica deplasarea
din PIB alocat educației. lor. Campusurile vor fi prevăzute cu
facilități educaționale moderne, spații
b) Alocarea și transparența finanțării, pentru activități de tip after school,
precum și consolidarea activităților săli și terenuri de sport, spații pentru
de audit a educației ateliere, facilități pentru activități non-
formale, bucătărie inclusiv facilități de
• Banii publici trebuie să urmeze elevul cazare atât pentru elevi cât și pentru
aflat în procesul de educație, direct la cadrele didactice. În plus campusurile
unitatea de învățământ. Astfel, fiecare vor dispune și de un parc auto pentru
școală va trebui să publice un raport a asigura transportul zilnic al copiilor și
financiar pe website-ul propriu, în care excursii școlare. În structura de admi-
să se vadă toate fluxurile financiare care nistrație a acestor campusuri—consorții
au avut loc, concomitent cu întărirea vor fi implicate Consiliul Județean, UAT-
rolului consiliilor de administrație în urile de pe raza consorțiului, mediul de
ceea ce privește controlul financiar afaceri local și societatea civilă.
al școlilor.
e) Reabilitarea școlilor cu risc seismic
c) Alocarea finanțării pentru BRSE
(bazine de risc socio-educațional) • În România se estimează că există încă
sute de unități școlare care nu au auto-
• Propunem alocarea echitabilă rizație de funcționare ISU și care zilnic
a resurselor, în funcție de riscul pun în pericol viețile copiilor care învață
socio-educațional. În mod excepțional în acestea. USR PLUS va facilita finan-
față de finanțarea per elev, pentru copiii țarea prin fonduri special alocate pen-
din zone cu risc socio-educațional tru reabilitarea și consolidarea urgentă a
ridicat, propunem o finanțare per elev tuturor clădirilor care găzduiesc unități
mai mare. Riscul socio-educațional va fi școlare și care au risc seismic ridicat.
măsurat prin indicele de risc socio-edu-
cațional IRSE. f) Oferirea de facilități fiscale pentru
investițiile făcute de părinți/firme în
d) Campusuri școlare rurale și școală și permiterea redirecționării
mic urbane a 315% / 20% din impozitul pe venit/
profit și către școli
• Având în vedere prioritatea principală
de a asigura echitatea în educație, • Această măsură prevede ca părinții
este imperios necesar reorganizarea implicați în asociațiile de părinți să
infrastructurii educaționale în mediul primească facilități fiscale pentru
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 224

MĂSURI

investițiile pe care le fac în școală. Un • Construirea de laboratoare virtuale


mecanism similar va funcționa și pen- accesibile online. Fiecare cadru didac-
tru firmele care doresc să finanțeze tic, fiecare elev trebuie să poată avea
investiții în școli și care pot beneficia acces la laboratoare virtuale unde să
de deduceri fiscale pentru acest scop. poată realiza experimente specifice, să
Consiliile de administrație ale școlilor se poată conecta în comunități profesio-
vor putea decide asupra destinației nale sau de interese similare;
sumelor astfel colectate. Aceste direc-
ționări vor putea funcționa în paralel • Granturi digitale pentru școli. La
cu soluția utilizată astăzi—aceea de nivel național se vor defini trei categorii
redirecționare a sumelor din impozitul de granturi (mici, medii, mari) care vor
pe venit al persoanelor fizice sau cel putea fi accesibile fiecărei unități șco-
pe profit al firmelor către asociațiile de lare. Astfel, școlile vor propune un plan
părinți înființate la nivelul școlilor. de digitalizare împreună cu necesarul
de resurse hardware și software afe-
10. Realizarea unei infrastructuri perfor- rente, precum și de necesar de formare
mante digitale la nivelul fiecărei școli în domeniu, plan în urma căruia vor
primi finanțare;
La baza unei infrastructuri digitale stau
conexiunile de mare viteză. Unul dintre • Standardizarea tehnologiei informa-
primele lucruri de realizat este asigurarea ției și comunicațiilor în toate sălile
unei infrastructuri de Internet de mare de clasă (TIC). În sălile de clasă vor fi
viteză la care să aibă acces fiecare entitate montate table inteligente sau alte dispo-
educațională din România, indiferent unde zitive (camere, microfoane) cu ajutorul
s-ar afla. Proiectul va construi pe seria de cărora va putea fi transmis conținutul
implementări a programelor naționale educațional aflat pe diverse suporturi,
anterioare (RoNET 1–4, Internet în școala în mod interactiv—la distanță;
ta, WIFI Campus).
• Rețea de Centre de Suport Educație
11. Organizarea și gestionarea date- Online—Crearea unei rețele de Centre
lor din educație Regionale care să sprijine unitățile
școlare pentru tranziția la școala digitală
Cu ajutorul programelor de agendă digi- prin: analiza de nevoi tehnologice a
tală și prin interoperabilitatea datelor—vom școlii, sprijin în achiziționarea de tehno-
construi un sistem unic de management logie, sprijin în instalarea tehnologiei
al datelor care să solicite minimul de intrări achiziționate, furnizarea de programe
de date din partea tuturor grupurilor țintă de dezvoltare competențe digitale,
(elevi, părinți, profesori, directori de școală suplinirea predării online a orelor de TIC
etc.) Utilizarea datelor în educație repre- pentru colectivele care nu beneficiază
zintă un angajament care va presupune de profesori specializați;
mai multe direcții:
• Dezvoltare și administrare resurse
• Construirea unui sistem de Big Data educaționale online—Dezvoltarea
și Inteligență artificială capabil să bibliotecii virtuale (prevăzute în LEN
interpreteze datele, să identifice punc- 1/ 2011), prin administrarea eficientă a
tele slabe din sistemul de educație și să celor trei surse posibile:
realizeze previziuni;
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 225

MĂSURI

a) construirea colaborativă de conținu- c) achiziționarea drepturilor de acces


turi și materiale dezvoltate în timp de la platforme și soluții internaționale
cadrele didactice ca resurse deschise dezvoltate de consorții și organiza-
(fără drepturi de autor), ții recunoscute.

b) dezvoltarea de conținut digital prin


furnizori specializați,

Învățământul universitar performant


1. Mecanisme de finanțare pentru univer- Așa cum arată și raportul Curții de Conturi,
sități: de la confort instituțional și politi- declinul numărului de studenți nu a produs
zare la performanță și predictibilitate restructurări interne în universități, ci a dus
la alocări financiare în afara formulelor de
Până în prezent, finanțarea universităților finanțare, adevărate ajutoare de stat acor-
românești a urmărit păstrarea confortului dare arbitrar unor universități.1
instituțional, iar aplicarea instrumentelor
financiare s-a făcut astfel încât „să mulțu- În tot acest context, România nu are ținte
mească pe toată lumea”. Puținele inițiative proprii de performanță sistemică, iar țin-
menite să finanțeze performanța univer- tele impuse prin apartenența la UE sunt la
sităților în diverse domenii au fost sortite distanță foarte mare.
eșecului (așa cum s-a întâmplat cu proce-
sul de clasificare a universităților și ierarhi- USR propune ca finanțarea de la buget
zarea programelor de studii), se bazează să se facă în baza semnării unui Acord de
pe date care nu sunt validate/verificate și Performanță între Ministerul Educației și
care nu diferențiază (indicatorii de calitate instituția de învățământ superior, valabil
din finanțarea de bază) sau sunt procese pentru o perioadă de trei ani, prin care
exclusiv formale și care nu generează con- aceasta din urmă își va asuma obiective
curență reală (finanțarea pentru dezvoltare instituționale, măsuri și ținte concrete de
instituțională). La nivel național, alocarea atins. Acestea vor fi alese dintre țintele
locurilor bugetate se bazează mai degrabă naționale sistemice pe care România le va
pe o alocare istorică coroborată cu capaci- urmări în domeniul învățământului superior
tatea de presiune a universităților. Alocarea și care vor fi stabilite într-o primă etapă a
în interiorul universităților a „locurilor buge- acestui proces (exemple: reducerea aban-
tate” se face, de multe ori, pentru a acoperi donului universitar, creșterea angajabilității
normele didactice ale profesorilor și fără studenților, creșterea ponderii cadrelor
analize reale privind calitatea, eficiența, didactice atrase din afara țării, a ponderii
angajabilitatea studenților sau satisfacția studenților mobili, creșterea valorii finan-
acestora privind programul de studii urmat. țării atrasă prin proiecte etc.). Anual, pro-
gresul universităților în atingerea țintelor
Mai mult, se poate corela în multe situații asumate va fi evaluat și acolo unde nu a
volumul finanțării publice primit de univer- fost realizat se vor face ajustări financiare.
sități cu apartenența academică, politică
și de grup a miniștrilor care au condus Succesul implementării acestei măsuri
Ministerul Educației. poate fi garantat doar printr-un sistem nați-
onal precis, unitar și eficient de colectare

1 „Raport de audit al performanței, Analiza fundamentării și evoluției situației obiectivului privind creșterea procentu-
lui absolvenților de învățământ superior, în conformitate cu prevederile Strategiei Europa 2020”, Curtea de Conturi a
României, Pag 79
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 226

MĂSURI

de date însoțit de procese periodice constant finanțarea acestor resurse. Fără


de validare în teren a datelor colectate. un program național prin care Ministerul
Consiliile de administrație ale universi- Educației să finanțeze accesul la aceste
tăților vor răspunde pentru veridicitatea biblioteci (în special cele deținute de uni-
datele transmise, iar țintele asumate și versități) și baze de date pentru toate uni-
progresul anual vor fi publice. Sistemul versitățile, nu se rezolvă problema.
de colectare de date va cuprinde inclusiv
date privind angajabilitatea studenților la 4. Universități românești competitive
doi ani după absolvirea unui program de la nivel global
studiu. Completarea și utilizarea Registrului
Matricol Unic al Studenților va fi obligatorie Efortul universităților competitive din
și va reprezenta condiție de semnare a România de a atinge statutul de universități
Acordului de Performanță. Nicio diplomă world-class trebuie sprijinit și încurajat.
nu se va mai elibera fără completarea RMU. Astfel, USR PLUS propune reluarea pro-
ceselor de ierarhizare a programelor
În ceea ce privește alocarea cifrelor de de studiu inclusiv a școlilor doctorale și
școlarizare, Ministerul Educației va finanța finanțarea lor progresivă, pe criterii de
cu prioritate domeniile de studii conside- performanță academică.
rate de interes național (coeficient crescut
în formula de finanțare). Deși România a aderat la ținta medie asu-
mată la nivel internațional de a avea 20%
Nicio alocare financiară către universități studenți mobili, în prezent ponderea stu-
nu se va face în afara metodologiilor clare, denților care au beneficiat de o mobilitate
predictibile, transparente, stabilite împre- academică este de sub 5%. Astfel, universi-
ună cu reprezentanții comunităților acade- tățile vor fi stimulate să acceseze programe
mice. Valorile tuturor finanțărilor acordate tip Erasmus+ (prin introducerea de indica-
universităților prin Ministerul Educației tori în acordurile de finanțare încheiate cu
vor fi publicate. ministerul educației), iar stagiile de mobi-
litate vor fi co-finanțate prin burse de
2. Încurajarea organizării de stagii de inter- mobilitate peste bursa Erasmus plafonată
nship: echilibru între muncă și studiu la nivel internațional. Pentru studenții doc-
toranzi, vor fi obligatorii și finanțate de la
USR PLUS va încuraja creșterea oportuni- buget prin grantul doctoral: un stagiu de
tăților și a calității stagiilor de practică și mobilitate academică și de cercetare pre-
internship în defavoarea muncii full-time, cum și participarea la cel puțin o conferință
de multe ori realizată în afara domeniului internațională în afara țării.
studiat care duce treptat la abandon sau
scăderea interesului și a implicării acade- Se va încuraja atragerea de cadre didactice
mice a studenților. din afara țării și cu reputație internațională.
Acestea vor putea fi încadrate și plătite în
3. Acces gratuit la biblioteci și baze de afara grilei de salarizare prin descentrali-
date virtuale pentru comunitatea acade- zarea politicilor de personal în învățămân-
mică din România tul superior (modificarea cadru legislativ
în acest sens).
Accesul tuturor studenților, cadrelor didac-
tice și cercetătorilor la biblioteci și baze de În ceea ce privește intrarea în cariera
date virtuale este o problemă reală gene- didactică, una dintre condițiile minime de
rată de faptul că universitățile nu asigură predare în universitate va fi cunoașterea
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 227

MĂSURI

unei limbi de circulație internațională doar prin concurs public. În același timp,
demonstrată printr-un certificat recunoscut practica în comunitatea academică româ-
internațional. Această condiție se va adresa nească este caracterizată preponderent
și actualelor cadre didactice care predau în prin promovări/angajări din interiorul
programe de studiu în limbi străine. universității, iar fenomenul deschiderii de
posturi „cu dedicație” este unul bine-cu-
Atragerea studenților străini trebuie să fie noscut. În acest context, vom propune,
un obiectiv strategic al României pentru pentru ocuparea posturilor în universități,
care trebuie să avem o strategie națională trei tipuri de concursuri:
de internaționalizare a educației cu un
buget aferent/finanțată corespunzător. • Concursuri pentru promovare în
Abordarea strategică va include definirea interiorul universității: concursuri
modului de guvernanță (inclusiv desem- organizate exclusiv pentru promovarea
narea unei instituții care să coordoneze și în carieră a propriului personal—Tip 1;
să implementeze strategia), buget pentru
stimularea și susținerea universităților care • Concursuri organizate pentru atrage-
doresc să își dezvolte politici de internațio- rea de personal din afara universității
nalizare și o promovare coerentă și unitară la care vor participa exclusiv persoane
a mediului academic românesc în afara din afara instituției—Tip 2;
țării. Pentru a facilita accesul studenților
străini, universitățile vor digitaliza pro- • Concursuri publice, mixte, la care
cesele de admitere și fluxul de docu- poate participa oricine îndeplinește
mente solicitate, Ministerul Educației criteriile minime de ocupare a postu-
va descentraliza și digitaliza procesul de lui deschis (atât din interiorul, cât și din
recunoaștere a studiilor anterioare, iar exteriorul universității)—Tip 3.
împreună cu Ministerul Afacerilor Externe
va fi debirocratizat procesul de obținere a Minimum 25% dintre posturi vor putea
vizelor de studiu. fi ocupate prin concurs Tip 2 și maxi-
mum 25% dintre posturi se vor ocupa
Pentru stimularea internaționalizării univer- prin concurs Tip 1.
sităților se va propune modificarea și cla-
rificarea legislației astfel încât să permită Politicile de personal din învățământul
emiterea de diplome comune și diplome superior au nevoie de o mai mare autono-
duble (double degree/ joint degree) între mie universitară în primul rând în salarizare
universități din România și universități pentru a atrage tineri în cariera didactică,
din afara țării. profesioniști din afara universității dar și
profesori din afara țării (în special pentru
Totodată, pentru stimularea internaționa- sistemul de plata cu ora). În acest sens, se
lizării și atragerii de studenți internaționali va realiza un cadru legal care să permită
dar și de forță de muncă pregătită se va universităților colaborarea pe perioadă
propune modificarea și îmbunătățirea determinată sau nedeterminată cu profesi-
legislației privind angajarea absolvenților oniști, experți din afara universității (mediu
internaționali (cetățeni din țări non-UE) ai privat sau independenți) pentru susținerea
programelor de studiu. de cursuri aplicate.

5. Cariera didactică atractivă În același timp, este nevoie de debirocra-


tizare și descentralizare prin eliminarea
Conform legii actuale, angajarea pe orice Ministerului dintr-o serie de procese biro-
funcție în mediul academic este posibilă cratice. Odată cu acordarea unei autonomii
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 228

MĂSURI

mai mari în salarizarea personalului, se vor domeniul cercetării științifice sunt birocrati-
introduce și instrumente de răspundere zate excesiv, ducând la îngreunarea proce-
publică precum: publicarea de informații sului de cercetare prin întârzieri de livrare,
de interes inclusiv a rapoartelor de eva- neconformități de calitate și depășirea
luare a profesorilor de către studenți curentă a pragurilor valorice pe anumite
sau simplificarea „ieșirilor” din sistem categorii foarte frecvente de consumabile.
și introducerea în legislație a sancțiunilor
pentru posibile abuzuri.
7. ARACIS—instituție funcțională și auto-
În spiritul reducerii abuzurilor de toate tipu- nomă față de decidenții politici care
rile din universități se va introduce funcția să urmărească exclusiv standarde de
de Ombudsman universitar. Acesta va calitate în educație
activa independent de celelalte organe ale
universității și va investiga și modera cazu- ARACIS nu a reușit până în acest moment
rile legate de conflicte de muncă, încălcări să fie o instituție la care societatea să se
ale legilor și regulilor interne, discriminare, raporteze cu încredere când vine vorba
abuz de putere, situații de corupție etc. despre calitatea învățământului superior.
Mai degrabă, ea este văzută ca un instru-
Cadrele didactice au nevoie de trasee flexi- ment politic prin care anumite grupuri de
bile de carieră care să le permită să aleagă interese exercită puterea și/sau mono-
și o carieră preponderent de predare sau pol, iar deciziile sunt luate pentru a servi
preponderent de cercetare fără repercusi- diverselor interese și nu în spiritul calității
uni asupra statutului socio-profesional sau educației. Neîncrederea este reflectată
asupra salarizării. Ambele traiectorii tre- atât asupra instituției, cât și asupra calității
buie să fie încurajate, evaluate și recom- actului de evaluare.
pensate din perspectiva performanței.
În acest sens se propune dezvoltarea la În cazul proceselor de acreditare, rolul
nivel de universitate de planuri individuale ARACIS trebuie menținut cu clarificarea
de carieră pentru tot personalul academic posibilității universităților de a apela și la
precum și clarificarea criteriilor de intrare/ alte agenții înscrise în Registrul European
avansare în profesie care să încurajeze și așa cum prevăd asumările internaționale.
cariera exclusiv didactică. În cazul evaluărilor periodice, ARACIS ar
trebui să se concentreze pe evaluarea
6. Program național destinat exclusiv sistemelor interne de asigurare a calității
finanțării laboratoarelor în universități.

Din cauza alocării defectuoase a fon- Digitalizarea proceselor de colectare, pro-


durilor publice în sistemul universitar, cesare și utilizare a datelor de la universități
finanțarea dedicată modernizării labora- va fi un obiectiv strategic imediat care va
toarelor în care învață studenții și a asigu- duce la eficientizarea proceselor. Totodată,
rării funcționării acestora a fost aproape calitatea de evaluator ARACIS va fi obținută
inexistentă. Vom propune crearea unui numai în urma unei sesiuni de formare, iar
Program Național destinat exclusiv ARACIS își va defini procese interne de
finanțării laboratoarelor, finanțat din evaluare a prestației evaluatorilor.
fonduri europene.
ARACIS trebuie să își compatibilizeze pro-
Procedurile de achiziții pentru consuma- cedurile cu cele aferente acordării/înscrierii
bile, instrumente de lucru și aparaturi din calificărilor și standardelor ocupaționale.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 229

MĂSURI

8. Eliminarea plagiatului În cazul programelor de doctorat, pentru


creșterea calității îndrumării în realizarea
Studenții, indiferent de tipul programului lucrărilor, se va limita numărul maxim
de studiu pe care îl urmează, trebuie să de doctoranzi care pot fi coordonați de
urmeze obligatoriu un curs de etică și către un profesor.
scriere academică chiar la începerea
studiilor de licență. Aceasta va fi o condi- 10. Drepturi și servicii studențești
ție sine qua non pentru acreditarea progra-
melor de studiu. Toate lucrările de licență, În România anului 2020 încă există cămine
masterat și doctorat trebuie să fie însoțite, în care studenții trebuie să investească
la depunere, de rapoarte extrase din sof- serios în camera de cămin pentru ca
turi antiplagiat. aceasta să fie locuibilă. Un program națio-
nal de reabilitare a căminelor studențești
USR PLUS va susține introducerea de este mai mult decât necesar, ținând în
sancțiuni atât pentru cadrele didactice același timp cont de o proiecție a fluxurilor
cât și pentru studenți atunci când sunt viitoare de studenți. Totodată, cazarea în
identificate lucrări/articole/cărți plagiate. căminele finanțate din surse publice se va
Sancțiuni vor fi propuse și pentru școlile face cu prioritate pentru studenții orfani
doctorale care nu utilizează instrumente de de ambii părinți, proveniți din centre de
verificare și eliminare a plagiatului inclusiv plasament, din mediul rural sau cazurile
ridicarea acreditării acesteia. sociale. În contextul COVID–19, prin utili-
zarea de fonduri europene cu cofinanțare
9. Creșterea calității proce- națională, vor fi reorganizate spațiile din
sului educațional căminele existente astfel încât acestea
să fie conforme cu normele de sănătate
Programele de studiu nu vor mai fi dezvol- publică, concomitent cu identificarea de
tate în jurul unor liste de cursuri, norme și spații existente și construcția de locuri noi
catedre. Ele trebuie să pornească exclusiv de cazare (cămine) pe baza nevoilor formu-
de la competențele descrise în termeni de late de universitățile de stat.
rezultate ale învățării. Procesele de eva-
luare, pornind de la standardele ARACIS În același timp, căminele nu trebuie să
în fiecare domeniu, vor urmări măsura în reprezinte surse de profit pentru universi-
care, studenții, la finalul unui program de tate, taxele de cămin trebuie să acopere
studiu au dobândit rezultatele planificate exclusiv diferența dintre cheltuielile de
ale învățării. Se vor desființa astfel listele întreținere și subvenția de la stat.
naționale, obligatorii de cursuri specifice
fiecărui domeniu de studii. Mai mult, se Cantinele sunt utile atât studenților, cât
va dezvolta și utiliza Cadrul Național al și personalului didactic și reprezintă opți-
Calificărilor și se va introduce obligativita- uni reale pentru asigurarea accesului la
tea actualizării acestuia de către universități surse de hrană sănătoase. De aceea, se
pentru toate ciclurile de educație. impune limitarea adaosului comercial
la maximum 10%.
Pentru creșterea calității procesului educa-
țional, studenții trebuie să beneficieze de Standardele igienico-sanitare specifice
consiliere în carieră și programe remediale. spațiilor de învățare, cazare și masă vor
Universitățile vor putea norma profesori fi actualizate în parteneriat cu Ministerul
pentru derularea de programe remediale. Sănătății și în relație cu recomandările
OMS în domeniul alimentației.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 230

MĂSURI

În ceea ce privește serviciile sociale și la toate nivelurile universității, inclusiv în


administrative la care apelează studenții, consiliile departamentelor.
este nevoie ca acestea să fie evaluate
periodic inclusiv prin feedbackul studenți- Pentru funcțiile de conducere nu se vor
lor, iar rezultatele evaluărilor să se reflecte acorda indemnizații de conducere. În
în salarizare. Mai mult, digitalizarea servi- schimb, cadrele didactice care vor ocupa
ciilor de admitere, înscriere, înmatriculare funcții de conducere vor avea o normă par-
și secretariat ar aduce beneficii majore țială de predare și de tutoriat cu studenții.
studenților și costuri reduse suportate de
studenți de aceea legislația va fi adaptată 12. Evaluarea și acreditarea
pentru a permite și facilita aceste procese. școlilor doctorale

11. Guvernanță în universitate; Eliminarea Evaluarea școlilor doctorale reprezintă un


„mandatelor fără sfârșit” proces pe cât de necesar pe atât de tără-
gănat, politizat și evitat datorită lipsei de
Un alt aspect de ordin deontologic în viziune și asumare a tuturor actorilor impli-
reconstruirea credibilității sistemului de cați. Standardele de evaluare, pe domenii,
învățământ universitar în România este a școlilor doctorale trebuie să fie înalte,
depolitizarea acestuia inclusiv prin intro- competitive internațional, fără să mai per-
ducerea incompatibilității între funcția sau mită existența unor școli slab performante
rolul în conducerea unei universități (rec- care funcționează în pofida faptului că nu
tor, prorector, membru în senat universitar, au dotări de calitate, profesori cu cariere
decan, prodecan, președinte de senat, alte internaționale sau cu publicații de calitate.
funcții de conducere) și calitatea de ales Fenomenul atragerii de persoane la doc-
sau numit într-o altă funcție publică. torat, inclusiv a întregului aparat tehnic
din universitate, numai pentru menținerea
De asemenea, accesul la funcțiile de finanțării de la buget, trebuie să înceteze!
conducere alese din universități trebuie Școlile doctorale vor fi evaluate din echipe
să fie caracterizată de transparență și să mixte de evaluatori (50% persoane din
reprezinte voința tuturor cadrelor didactice România, 50% persoane din afara țării).
și a studenților, iar numărul mandatelor Conducătorii de doctorat își vor publica
în funcții de conducere să fie limitat la profilul academic pe site-ul universității.
maximum două (8 ani). Pentru asigurarea Profilul academic va cuprinde elemente
diferențierii structurilor executive de cele relevante din cariera profesională și de
de reprezentare, directorii de departament, cercetare inclusiv lista publicațiilor, a arti-
decanii, prodecanii, prorectorii nu vor mai colelor și a proiectelor de cercetare deru-
putea face parte din senatul universității. late. Numărul de doctoranzi coordonați de
către un profesor trebuie să fie limitat.
Decanul va fi ales de către toți profesorii
din facultatea respectivă și de studenții În același timp, multiplele intervenții
din consiliul facultății, cu o pondere de politice în legislația care reglementează
25% a votului reprezentanților studenților. acordarea și retragerea titlurilor de doc-
Aceeași ponderare de 25% trebuie să tor au vulnerabilizat sistemul și au dus
se aplice și în cazul rectorilor pentru ca la scăderea încrederii în ciclul doctoral.
planurile manageriale să ia în considerare Legislația va fi modificată pentru e permite
și nevoile studenților și să nu reprezinte retragerea cu ușurință a titlurilor de doctor
exclusiv nevoile electoratului profesoral. atunci când se dovedesc încălcări ale
Studenții trebuie să fie implicați în decizii normelor deontologice.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 231

MĂSURI

13. Condiții echitabile de abilitare înalte adoptate pentru blocarea accesului)


sau situații de standarde relaxate care dau
Obținerea calității de conducător de doc- dreptul oricărei persoane cu performanțe
torat trebuie să fie un proces echitabil în reduse în cercetare să conducă doctorate.
toate domeniile. Trebuie să evităm și situ-
ațiile de monopol (standarde exagerat de

Cercetare, Dezvoltare și Inovare


1. Evaluarea Institutelor și Infrastructurilor 2. Mecanisme pentru asigurarea sta-
de Cercetare din România bilității și predictibilității în finan-
țarea cercetării
O problemă sistemică, ce cauzează irosirea
unei părți greu de cuantificat din bugetul Finanțarea proiectelor de cercetare va fi
național, este lipsa unei evaluări riguroase făcută în cadrul unui mecanism multianual,
a Institutelor Naționale de Cercetare- fundamentat legal. Majoritatea bugetele
Dezvoltare (INCD), Institutelor Academiei proiectelor de cercetare desemnate câști-
Române (I-AR), a Universităților (pe partea gătoare în cadrul competițiilor naționale au
de cercetare, inclusiv Școlile doctorale), fost reduse drastic și/sau reeșalonate din
a Instalațiilor și Obiectivelor de Interes mers, unele chiar în momentul contractării.
Național (IOIN) și a Infrastructurilor de
Cercetare (IC). Pentru a asigura o concurență corectă,
competițiile pentru programele nucleu
Este imperios necesar ca INCD-urile din vor fi deschise pentru toate instituțiile de
subordinea MCI cât și I-AR-urile să fie eva- cercetare din România, indiferent dacă
luate de un corp de experți internaționali, este vorba despre institute naționale sau
iar finanțarea acestora să aibă loc conform institute din cadrul universităților.
principiului „finanțarea urmează perfor-
manța”. În privința IOIN-urilor și IC-urilor Pentru a evita problemele actuale privind
acestea trebuie riguros inventariate, evaluarea proiectelor de cercetare din
evaluate și ulterior finanțate în baza unei cadrul competițiilor naționale, se vor aloca
metodologii transparente și având la bază fondurile exclusiv în sistem competițio-
exclusiv meritul științific. Toate evaluările nal, limba de depunere a proiectelor va
instituționale și ale infrastructurilor de cer- fi engleza, iar evaluatorii vor fi aleși pe
cetare trebuie să aibă loc cu evitarea strictă criterii de performanță preponderent
a conflictelor de interese, folosind experți din țările membre OECD (lăsând poarta
independenți în domeniu și într-un mod deschisă celor naționali, atât timp cât aceș-
cu totul transparent. Evaluarea institutelor tia îndeplinesc standardele impuse și nu se
și a infrastructurilor de cercetare trebuie află în conflict de interese).
să fie periodică.
Integrarea și publicarea rezultatelor studi-
În funcție de rezultatele evaluărilor, se vor ilor de cercetare și a bazelor de date afe-
propune reorganizări în special a acelor rente se va face pe un geoportal cu acces
structuri slab performante. liber care să inventarieze și să integreze
rezultatele studiilor și cercetărilor realizate
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 232

MĂSURI

din fonduri publice și benevol din cerce- deopotrivă) vor putea atrage cercetători
tări private realizate în domeniul științelor de vârf din mediul internațional, prin nego-
mediului (Hărți tematice în format vectorial cierea directă a salariilor și a condițiilor de
sau/și raster, baze de date—ex: https:// muncă, în afara grilei de salarizare stan-
inspire-geoportal.ec.europa.eu). dard. Acești cercetători vor avea, ca obli-
gații contractuale, crearea de grupuri de
3. Consilii Naționale funcționale și numite cercetare și de școli științifice și atragerea
exclusiv pe baze meritocratice de fonduri prin proiecte de cercetare inter-
naționale. Prin intermediul acestor școli
Propunem numirea exclusiv pe baze meri- științifice noi, se va asigura transferul de
tocratice a membrilor Consiliului Național cunoaștere, conectarea la rețelele profesi-
Pentru Politica Științei și Tehnologiei onale din lume și pregătirea cercetătorilor
(CNPST), din subordinea Guvernului, dar și din România la standarde internaționale.
a Consiliului Național de Etică a Cercetării
Științifice, Dezvoltării Tehnologice și 5. Dezvoltarea a patru Institute de Studii
Inovării (CNECSDTI) aceștia urmând a Interdisciplinare Avansate (ISIA)
superviza elaborarea Strategiei Naționale
de Cercetare–Dezvoltare (SNCD) și a USR PLUS va construi în proximitatea a
Strategiei Naționale de Specializare patru mari orașe universitare Institute de
Inteligentă (SNSI) și actualizarea ulterioară Studii Interdisciplinare Avansate gândite ca
a acestora. Totodată, este importantă locuri de întâlnire și colaborare în proiecte
analiza activității și oportunității de organi- interdisciplinare prin programe doctorale și
zare și funcționare a consiliilor din subor- postdoctorale a cercetătorilor din domenii
dinea Ministerului Educației și Cercetării. diverse care prin proiecte de cercetare
Ne dorim crearea unor Regulamente de complexe să își pună întrebări la care cu
Ordine și Funcționare care să permită greu ar găsi răspuns doar din perspectiva
membrilor acestor comisii să fie protejați unei singure discipline.
de ingerințe politice.
Conceptul ISIA va fi aplicat lângă marile
4. Cariera în cercetare centre universitare din București, Iași, Cluj
și Timișoara și va consta în construirea
România se confruntă cu un fenomen de la zero a unor mari campusuri în afara
accentuat de „fugă a creierelor”, repatri- aglomerărilor urbane care să cuprindă
erea acestora, împreună cu know-how-ul infrastructură de cercetare și logistica
dobândit în afara țării, necesitând stimu- necesară de cazare și masă pentru stu-
lente pe măsură. Propunem atragerea în denți și profesori, precum și organizarea
special a cercetătorilor români (cercetătorii unor platforme industriale care să aducă
care sunt angajați de minimum trei ani cu mediul de afaceri în proximitatea cer-
normă întreagă într-o instituție din afara cetării complexe.
României) de valoare din diaspora prin
oferirea unor stimulente financiare con- Colective internaționale de selecție se vor
sistente pentru (re)integrarea în sistemul ocupa de selecția cercetătorilor precum și
românesc de cercetare. a coordonatorilor de programe de studii
avansate doctorale și post-doctorale. Se
Pentru a face față competiției tot mai puter- urmărește dezvoltarea unor ecosisteme
nice din domeniul cercetării, instituțiile noi care să aducă cercetarea avansata
de cercetare (din institute și universități aproape de mediul de afaceri.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 233

Învățare pe tot parcursul vieții


1. Adulți activi pe piața muncii În acest sens, USR PLUS propune inte-
grarea programelor de tip „A doua
România ocupă astfel locul doi în lume șansă” în sistemul dual care să permită
privind deficitul de personal calificat. Din nu numai accesul la calificări de nivel
pătura subțire a românilor apți de muncă, 1 al persoanelor fără ISCED 1, în paralel
mai calificați sau mai puțin calificați, mulți cu programe intensive de dobândire de
pleacă din țară, apreciază patronatele. competențe de scris-citit și socotit, dar și
Creșterea salariilor nu a putut diminua obținerea unor venituri și alte beneficii în
această hemoragie. Ca urmare, intervenția întreprinderile gazdă, care să îl ferească de
în acest sector trebuie să vizeze în primul sărăcie pe individul antrenat în învățare și
rând, potențialii lucrători fără calificare, formare profesională.
slab calificați sau cu calificări redundante
și, de asemenea, persoanele implicate în 3. Flexibilizarea activității Autorității
educație cu profil atipic care întâmpină Naționale pentru Calificări și adaptarea
probleme în adaptarea la sistemul formal acesteia la o piață a muncii dinamică
de educație și formare profesională.
Piața trebuie să fie permanent deschisă
USR PLUS va demara un proces de trans- unor noi ocupații. ANC, acum aflată în
formare a agențiilor județene de ocupare subordinea Ministerului Educației, este
și formare profesională în structuri de o instituție extrem de birocratizată care
suport educațional și psihologic pentru afectează negativ dinamica pieței muncii
adulți, care să furnizeze servicii de consiliere prin suprareglementare și suprataxare. Ca
și sprijin în formare profesională și angajare urmare, propunem eliminarea acreditărilor
precum și plasarea acestora în formare pro- în ceea ce privește programele de for-
fesională, servicii necesare pentru atragerea mare și centrele de evaluare și certificare
persoanelor inactive pe piața muncii. a competențelor profesionale, precum și
taxarea pentru dezvoltarea de noi stan-
2. Educație versus calificare darde ocupaționale. Diplomele ANC nu
au, în prezent, relevanță decât în mediul
Accesul la cursuri de formare profesională extrem de birocratizat al instituțiilor de stat
depinde de nivelul de studii. În prezent, care nu verifică competențe, ci hârtii. Pe
aproximativ 1,8 milioane de persoane piața muncii din sectorul privat, însă, com-
adulte aflate în afara sistemului ISCED de petențele sunt cele solicitate și valorizate.
clasificare (care nu au participat niciodată Diplomele ANC au o relevanță scăzută și,
sau nu au finalizat ISCED 0 sau ISCED 1), în unele domenii de activitate, cum este
precum și persoanele cu nivel ISCED 0, IT, ele nici nu există, iar dacă există, sunt
nu mai pot accede la cursuri de formare desuete. Doar înzestrarea reală a formabi-
profesională de nivel 11. Mai mult, România lilor cu competențe relevante va duce la
este codașa europeană în ceea ce privește maturizarea pieței de formare profesională
participarea adulților la învățare2 . și de evaluare și certificare a competențe-
lor profesionale, precum și la dezvoltarea
Programele de tip „A doua șansă” sunt de relații funcționale între această piață și
greoaie și inflexibile și nu reușesc să stimu- firmele angajatoare.
leze adulții să se întoarcă la școală pentru a
atinge măcar ISCED 1.
1 https://lege5.ro/Gratuit/gmydinbqgm2a/ordinul-nr-5039-2126-2018-privind-aprobarea-corespondentei-dintre-nive-
lurile-cadrului-national-al-calificarilor-actele-de-studii-calificare-ce-se-elibereaza-tipul-de-programe-de-educa-
tie-si-formare-pr
2 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2018-education-and-trai-
ning-monitor-country-analysis.pdf, pag 64
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări

Economie
și Antreprenoriat
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 235

CONTEXT

România abundă în oportunități de dezvol- reglementărilor au dus la o incertitudine și


tare economică neexploatate. Resursele birocrație excesivă. Diferențele de dezvol-
sunt fie risipite, fie utilizate ineficient. Cele tare între regiunile României nu au făcut
câteva oaze de competitivitate sunt mai decât să se amplifice.
degrabă sufocate de un climat instabil de
reglementare, de neîncredere și de dificul- În ultimele decenii, România a reprezentat
tatea accesului la factorii de producție— un teren fertil pentru cultivarea politicilor
muncă, capital, inclusiv infrastructură. Re- colectiviste păguboase și a corupției gene-
sursele naturale se consumă haotic, mediul ralizate. În fiecare an, au apărut noi sinecuri
natural și social se degradează încet, dar plătite din bani publici și, chiar și atunci
sigur. Resursa umană este în declin, atât când clasa politică și-a dorit să ajute mediul
cantitativ (migrație, natalitate, morbiditate), antreprenorial, a făcut-o prin subvenții și
cât și calitativ (educație/formare). Statul scheme de ajutor de stat țintite către cei
este ineficient, cu politici discreționare și cu care au făcut lobby pentru ele și nu prin
un cadru legal stufos și incoerent ce frâ- reduceri fiscale sau debirocratizare pen-
nează inițiativa antreprenorială. Am asistat tru toți românii. Astfel, diverse grupuri de
în ultimii ani la un eșec evident al politicilor interese au profitat din plin de acest climat
populiste bazate pe stimularea adminis- pentru a se îmbogăți prin folosirea mijloa-
trativă a salariilor și consumului. Creșterea celor politice pe care le aveau la dispoziție.
artificială, arbitrară și inechitabilă a salariilor Puține reforme reale au fost implementate,
în sectorul controlat de stat, fără nici un iar și acelea de multe ori la presiunea insti-
criteriu de competență sau productivitate, tuțiilor internaționale din care România își
a afectat puternic întreaga piață a muncii dorea să facă parte.
și au dus la adâncirea deficitului balan-
ței comerciale prin stimularea prociclică România suferă în prezent de o lipsă tota-
a importurilor. lă de direcție în ceea ce privește modelul
economic de dezvoltare. Statul intervine
Deși am beneficiat de o creștere mondia- haotic și discreționar, creând panică și
lă sănătoasă, economia României suferă. instabilitate și descurajând investițiile și
Întreprinderile românești nu își mai găsesc antreprenorii. Piețele sunt dezechilibrate, în
forța de muncă necesară. Haosul legislativ special cea de forță de muncă, provocând
și modul creativ de punere în practică a o erodare clară a competitivității.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 236

CONTEXT

La nivel macroeconomic, deficitele geme- poate” este cel pe care antreprenorii sunt
ne (bugetar și de cont curent) se adâncesc nevoiți să îl adopte în fața unui stat care îi
din cauza unui comportament iresponsabil tratează inegal și disprețuitor.
al guvernanților și determină o înrăutăți-
re continuă a perspectivei de dezvoltare, Sectorul IMM, cel care ar trebui să fie baza
reflectată deja într-o spiralare a dobânzilor de dezvoltare a economiei, are vulnerabi-
la nevoia continuă de îndatorare pentru lități multiple—birocrație multă, controale
cârpeli de moment. abuzive, reguli în perpetuă schimbare.
Lucrul acesta explică de ce avem o den-
La nivel sectorial, cele câteva sectoare sitate scăzută a IMM-urilor (nr. IMM/1.000
competitive (auto, tehnologia informa- locuitori), probleme de creștere (cele mai
ției, energie) suferă din cauza lipsei de mici rate de creștere și de supraviețuire din
infrastructură fizică, educațională sau Europa), probleme de inovare (România pe
de interconectare. ultimul loc din UE), probleme de formare
a personalului, probleme de deschidere
La nivel microeconomic, antreprenorii sunt către piețe externe (procent infim de IMM
în supraviețuire, iar cele câteva oaze de exportatoare), probleme de acces la finan-
succes sunt doar excepții care confirmă țare și capitalizare.
regula, și anume că principiul „scapă cine
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 237

VIZIUNE

Politica propusă de USR PLUS are în


vedere ca România să devină o țară
competitivă economic la nivel regional
și global prin implementarea unui model
economic bazat pe antreprenoriat,
deschidere la concurență, inovare
și investiții din fonduri europene.
De aceea, propunem un set de soluții care voltării inegale între regiuni, sunt investiții
să oprească exodul românilor și chiar să în infrastructura economică, de transport
aducă înapoi forța de muncă tânără care a și energetică care să lege acele regiuni de
părăsit România. Avem nevoie de locuri de restul țării și de Europa.
muncă bine plătite în România și de inves-
tiții publice în infrastructură pentru a lega Antreprenoriatul este esența modelului
regiunile istorice între ele prin autostrăzi. nostru economic și este cea mai sustenabi-
Vom elimina birocrația excesivă suportată lă sursă pentru crearea de valoare în eco-
de întreprinderile mici și mijlocii. Vom mo- nomie și societate.
derniza infrastructura energetică a Români-
ei și vom încuraja investiții noi în producția O cultură antreprenorială autentică și per-
de energie care să contribuie la dezvoltarea formantă creează pentru o națiune nu doar
economică a României. resurse și rezultate, ci dezvoltă oameni
activi, autonomi, dar care știu importanța
România are nevoie de o economie dina- cooperării, stimulează responsabilitatea
mică și nebirocratizată, capabilă să aducă și curajul. Bine făcută, dezvoltarea antre-
înapoi forța de muncă care a părăsit-o și să prenoriatului va fi principalul factor pentru
creeze locuri de muncă bine plătite. Un alt oprirea migrației românilor și chiar pentru
element important al setului de măsuri pe întoarcerea lor în țară.
care îl propunem, pentru reducerea dez-
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 238

Provocări actuale și abordare


Abordarea propusă în prezentul program economie competitivă: forța de muncă,
politic oferă trei mari părți complementare. accesul la finanțare (capital) și stimula-
rea inovării.
• Prima parte pune accentul pe debirocrati-
zare, simplificare, stabilitate și predictibili- • A treia parte vizează investițiile din fonduri
tate pentru antreprenoriat. europene pentru dezvoltarea unor industrii
ale viitorului.
• A doua parte pune în prim plan măsurile
vizând factorii de producție pentru o

PRIORITATEA 1

Antreprenoriat fără birocrație


O economie sănătoasă este una compusă din- ci prin înlăturarea obstacolelor birocratice. În
tr-o clasă largă de întreprinderi mici și mijlocii. condițiile în care România este codașă în toate
clasamentele internaționale asupra mediului
De aceea, este important să avem un mediu de afaceri, statul român are nu mai puțin de 10
de afaceri prietenos, mai ales cu micii între- scheme de subvenționare a antreprenoriatului
prinzători. Din păcate, atitudinea statului în pe care s-au cheltuit sute de milioane de lei în
raport cu acești investitori nu a fost niciodată ultimii ani. Diverse grupuri de interese vor fi
una potrivită. Birocrația, impredictibilitatea și mereu interesate de a obține privilegii și rente
prezumția de vinovăție au împins întreprin- din bani publici. Trebuie, însă, să rămânem
derile în faliment, insolvență sau zone gri pe fermi și să realizăm că o societate funcțională
care nu și le dorește nimeni, nici statul, nici nu poate exista dacă trăim cu iluzia că putem
întreprinzătorul. trăi pe spatele celorlalți.

Ne dorim ca România să devină cea mai Este nevoie de simplificarea impozitării, în


favorabilă țară din Uniunea Europeană pentru general. Cu cât povara fiscală va fi mai redusă
investiții și antreprenoriat. Asigurarea unui și cu cât birocrația fiscală va fi mai simplă,
mediu antreprenorial sănătos care să încura- cu atât va fi și economia mai prosperă și vor
jeze și să atragă investiții din toate zonele este fi stimulate investițiile private și bunăstarea
esențială pentru a crea acea clasă de mijloc tuturor românilor.
independentă economic care să nu repre-
zinte o potențială masă de manevră electo- Așa cum sădirea unui teren agricol presu-
rală ci să poată combate prin vot excesele pune un sol fertil pentru cultivare, în mod
puterii politice. similar investițiile în economie presupun un
ecosistem antreprenorial fertil pentru creș-
Dorim încurajarea mediului de afaceri, dar nu tere și dezvoltare.
prin subvenții sau privilegii acordate de stat,
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 239

Condițiile cadru pentru


mediul antreprenorial
OBIECTIVE

• Debirocratizare • Tratament egal și respectarea legii;

• Stabilitate și predictibilitate; • Asigurarea cadrului legislativ și econo-


mic în vederea dezvoltării profesiilor
• Costuri administrative cât mai reduse și liberale și a activității antreprenoriale pe
servicii publice eficiente; cont propriu (PFA).

• Infrastructura de conectare (transport,


comunicații) accesibilă;

MĂSURI

1. Deschiderea unei întreprinderi să se poată 3. Eliminarea regulilor care îngreunează


face în întregime online—În alte țări din inițiativa privată—vom face analize secto-
Uniunea europeană, înființarea unei firme riale a reglementărilor care descurajează
durează câteva ore și se face pe internet. unitățile de producție, industria și manu-
Sunt întreprinzători români care și-au des- factura românească. De exemplu, regulile
chis firme în alte țări cum ar fi Regatul unit fiscale care stimulează firmele românești
sau Estonia pentru că le e mai simplu să să producă în țări vecine și să importe
opereze prin ele. Vom desființa birocrația produse finite.
înfiorătoare la deschiderea de firme noi.
4. Birocrația corelată cu talia firmei—Firmele
2. Fără creșteri de taxe și impozite asupra mici nu pot suporta costuri fixe mari aso-
sectorului privat—Nu vom introduce noi ciate cu birocrația excesivă. Micii comerci-
impozite, taxe sau contribuții obligatorii, anți și micile afaceri sunt primele victime
nu le vom majora pe cele existente, nu ale obligațiilor împovărătoare. Agențiile
vom elimina sau reduce facilități existente. de control nu fac față și sunt de multe ori
Mediul de afaceri din România este con- suspectate că favorizează anumite firme în
siderat printre cele mai impredictibile și favoarea altora. Astfel, propunem ca sarcina
schimbătoare din Uniunea Europeană. birocratică pentru firme să fie redusă pen-
Lucrul acesta a majorat puternic riscul tru firmele mici și mijlocii. Întreprinderile
de țară al României ceea ce a descurajat mici vor funcționa mai mult pe bază de
investițiile în România și a dus la salarii mai declarație unică de conformitate pe proprie
mici pentru români. Pentru a rupe acest lanț răspundere. Controalele trebuie depoliti-
nesfârșit al surprizelor neplăcute pentru zate și făcute de către agențiile de resort
economie este nevoie de o perioadă mai la sesizarea de către terți și la activarea
lungă în care investitorii, mici și mari, să-și unor indicatori clari ca parte a unei meto-
recapete încrederea în stabilitatea mediului dologii de analiză de risc. În același timp
fiscal din România. agențiile de control vor continua activitățile
de autorizare și verificare ale afacerilor
mijlocii și mari;
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 240

MĂSURI

5. Flexibilizarea legislației muncii și a contrac- respectându-se toate exigențele protecției


telor de muncă pentru adaptarea la o piață datelor cu caracter personal;
a muncii fluidă și dinamică;
12. Fără dosare și cozi la ghișee—Toate apro-
6. Facilitarea intrării și ieșirii de pe piață prin bările și avizele să poată fi solicitate și obți-
clarificarea legislației și simplificarea pro- nute electronic. Dacă instituția emitentă nu
cedurilor de înființare, respectiv de insol- are un sistem electronic dedicat în care ele
vență și faliment; să poată fi încărcate, atunci să fie implicită
comunicarea prin poștă electronică;
7. Simplificarea înființării firmelor prin intro-
ducerea unei proceduri administrative 13. Fără incertitudine fiscală—Combaterea
și nu judecătorești în cadrul Registrului incertitudinii fiscale prin modificarea
Comerțului. În acest mod înființarea unei codului de procedură fiscală astfel
firme se va putea face 100% online, fără încât atunci când o normă fiscală este
proceduri importate din secolele trecute vagă, ambiguă sau neclară, ea va trebui
cu grefieri și judecători care nu ajută cu interpretată în favoarea contribuabilului.
nimic. Pentru securizarea informațiilor Astfel vom stimula chiar parlamentul și
vom folosi tehnologie blockchain, iar administrația fiscală să își dorească norme
informațiile vor fi oferite transparent, fără fiscale cât mai clare.
taxe nejustificate;
14. Interconectarea bazelor de date publice,
8. Dematerializarea sediului social—Adresa crearea de one-stop-shop-uri virtuale,
de corespondență a unei firme sau a unei simplificarea accesului și încurajarea folo-
PFA să poată fi o adresă electronică sau sirii semnăturii electronice, promovarea
o adresă fizică. Eliminarea birocrației care conceptului de „pașaport” administrativ;
înconjoară deschiderea și modificarea
sediului social și considerarea acestuia ca 15. Instituirea prevenției și a rolului formativ ca
adresă de corespondență; regulă clară de evitare a abuzurilor instituți-
ilor de control ale statului;
9. Toate declarațiile fiscale să poată fi făcute
în întregime online—Sisteme fiscale în care 16. Fiecare instituție cu atribuții de control, dar
interacțiunea este 100% online se regăsesc cu deosebire ANAF va elabora și aduce la
și în alte țări ale Uniunii Europene. Nu tre- cunoștință agenților economici buletine
buie să reinventăm roata. Trebuie doar să informative lunare cu prevederile legale și
adoptăm ceea ce merge deja în alte părți; tematicile de control, astfel încât întreprin-
zătorii să fie informați adecvat;
10. Reactivarea „Comisiei de tăiat hârtii” ca
instrument permanent de eliminare sau 17. Simplificarea formulelor de calcul a obli-
reducere a costurilor administrative cau- gațiilor fiscale, respectiv definirea clară
zate de birocrație; și neinterpretabilă a deductibilităților
fiscale, în vederea determinării corecte a
11. Aplicarea regulii „circulă hârtiile și nu bazei impozabile;
oamenii”, astfel încât dacă o instituție
publică cere un act administrativ deja 18. Combaterea fermă și nediscriminatorie a
existent la o altă entitate a adminis- evaziunii fiscale și a muncii la negru. Cele
trației publice, acesta să fie procurat două nu sunt doar o problemă a statului
intern în cadrul administrației publice, (diminuarea resurselor financiare), ci și
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 241

MĂSURI

a antreprenorilor cinstiți care trebuie să 21. Paritate stat-cetățean/antreprenor în pri-


performeze într-un mediu competitiv dis- vința consecințelor ce decurg din neînde-
torsionat și lipsit de etică. După Zero taxe plinirea obligațiilor;
pe salariul minim, motivele pentru care
romanii recurg la munca la negru nu vor 22. Crearea unor mecanisme judiciare rapid și
mai fi aplicabile; eficiente de rezolvare a cauzelor de natură
comercială (inclusiv insolvență) și de exe-
19. Punerea în practică a testului IMM în eva- cutare a hotărârilor judecătorești;
luarea preliminară a viitoarelor acte nor-
mative—Vom realiza un indicator privind 23. Digitalizarea interacțiunii cu statul român—
contribuția fiecărei societăți la bugetele Vom aduce instituțiile statului în secolul 21
de stat pentru a avea o imagine globală a prin dezvoltarea serviciilor publice digitale
câștigului pe care îl are statul de pe urma și interconectarea instituțiilor statului astfel
IMM-urilor care nu contribuie doar impo- încât statul să funcționeze ca o singura
zit pe venit/profit, ci și TVA și impozite instituție, pentru beneficiar. Pornim de pe
pe muncă prin activitatea economică pe ultimul loc în UE la digitalizare și va trebui
care o generează. nu numai să oferim modalitatea de a inter-
acționa cu instituțiile statului prin comuni-
20. Implementarea legii holdingurilor— cații electronice, dar și să oferim formulare
Îndelung discutată și așteptată de oamenii pre-completate să creștem numărul de
de afaceri și de antreprenori, aceasta solicitări care se pot rezolva exclusiv online
este în prezent blocată. Vom implementa și să oferim mai multe tipuri de servicii
această lege tocmai pentru a încuraja digitale pentru întreprinderi.
antreprenorii români să-și înființeze
societăți tip holding în România și nu în 24. Implementarea cărților electronice de iden-
afara țării, repatriind în acest fel capita- titate—Digitalizarea interacțiunii cu statul
luri care astăzi stau în state cu legisla- trece prin cărți de identitate electronice,
ție mai permisivă. interconectate cu cardul de sănătate și eli-
minarea altor documente care astăzi sunt
necesare, de exemplu talonul de pensie.

PRIORITATEA 2

Factori de dezvoltare: locuri de muncă


bine plătite și acces la capital
Din perspectiva folosirii factorilor de produc- Modelul economic propus pleacă, prin
ție, România are două mari probleme. Pe de-o urmare, de la nevoia clară de investiții atât în
parte, nu își valorifică resursele endogene valorificarea factorilor de producție primari și
existente, în special resursa umană și cea derivați, cât și în optimizarea funcției de pro-
naturală, dar și capitalul autohton. Pe de altă ductivitate multifactorială.
parte, nu optimizează funcția de producție
prin know–how și inovare.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 242

Locuri de muncă bine plătite. Exodul


românilor trebuie oprit. Forța de muncă
tânără a României a plecat din țară
sau își dorește să o părăsească.
Astfel, unele estimări pun la 5 milioane numă- muncește legal în România, indiferent de
rul de români din afara granițelor. În același salariu pe care îl are, plătește CAS 25% și CASS
timp, una dintre cele mai mari probleme pe 10%, după care impozit pe venit 10%, iar, pe
care le-am identificat în rândul întreprinzători- lângă acestea, angajatorul mai are de plătit fai-
lor români este lipsa de forță de muncă. Dorim moasa contribuție pe care a adăugat-o guver-
ca acești români să se întoarcă în România, și nul de 2,25% din tot salariul brut. Această poli-
știm că și ei își doresc acest lucru. Pentru asta tică fiscală scumpește în mod artificial munca.
nu este suficient elanul patriotic, ci este nevoie Mai grav, nu permite creșterea salariilor pentru
de o economie care să le ofere un salariu com- a atrage înapoi forța de muncă tânără care a
petitiv și perspective de viitor. părăsit România. De aceea, ne vom concentra
asupra reducerii poverii fiscale asupra muncii.
În sistemul fiscal român, impozitarea pe
muncă este foarte ridicată. Dintr-un salariu, Regândim modul de a ajuta antreprenoriatul
statul ia aproximativ tot atât cât încasează și prin transformarea schemelor de ajutor de stat
salariatul care muncește. În prezent, 43% din în reduceri ale poverii fiscale pe muncă de
salariu se duce la stat și 57% la salariat. Oricine care să beneficieze toți românii.

OBIECTIVE

• Activarea și ocuparea prin crearea de noi crește salariile. Astfel, vom reduce con-
locuri de muncă a unui număr semnificativ tribuția angajatorului atunci când cresc
din cele aproape 2 milioane de persoane salariile din întreprinderea sa.
inactive până în 2024.
• Toleranță zero pentru munca la negru
• ZERO taxe pe salariul minim—Impozitarea și la gri.
muncii doar pe suma care depășește un
salariu minim. România are cea mai dură • Asigurarea unui echilibru al condițiilor de
impozitare a salariului minim din toată muncă și salarizare între sectorul public și
Europa. Din cauza aceasta, forța de muncă cel privat și optimizarea nivelului de perso-
o părăsește și suntem a 3-a țară din Europa nal necesar în sectorul public.
după rata de inactivitate. De aceea vom
reduce impozitarea muncii preponderent • Flexibilizarea politicilor și procedurilor
pentru românii care lucrează pe salarii mici legate de atragerea de talent din afara
prin a institui regula că doar partea din granițelor, în special din diaspora.
salariu care depășește un salariu minim
este impozitată. • Eliminarea birocrației pentru obținerea
primei de instalare—Acordarea acesteia
• Facilitate fiscală pentru firmele care inves- sub forma de facilitate fiscală, inclusiv la
tesc în dezvoltarea profesională a angaja- întoarcerea din străinătate. Vom încuraja, în
ților—Firmele care investesc în formarea special, mobilitatea către zonele în care se
angajaților lor îi fac mai productivi și le pot vor face lucrări de infrastructură de interes
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 243

OBIECTIVE

național. România este țara cu cea mai România—Accelerarea demersurilor


mică mobilitate internă a forței de muncă Autorității Naționale pentru Calificări în
din UE fiind, în același timp, țara cu cea mai armonizarea cu European Qualifications
mare mobilitate externă din Uniune. Framework astfel încât calificările obținute
în alte state ale Uniunii Europene să fi recu-
• Investiții în educație, calificare și recalifi- noscute automat în România.
care, în formarea pe tot parcursul vieții, în
impulsionarea învățământului profesional • Flexibilizarea muncii și clarificarea preve-
și tehnic (IPT) și a formei de învățământ derilor cu privire la telemuncă, munca la
dual în special, susținerea educației antre- domiciliu și a muncii cu program inegal
prenoriale și financiare. / nenormat.

• Reformarea Serviciului Public de Ocupare • Încurajarea femeilor să rămână conectate


(prin concentrarea prioritară pe măsuri la piața muncii pe perioada concediului
active de ocupare și pe consiliere, în de maternitate—Foarte multe mame își
special pentru categoriile vulnerabile (ex: iau concediu de maternitate timp de 24
tineri, persoane cu dizabilități etc.); de luni pentru a se ocupa de creșterea
copilului. De multe ori, acestea și-ar dori
• Implementarea eficientă a Garanției pentru să se întoarcă în câmpul muncii înainte de
Tineret, program european dedicat redu- finalul perioadei maxime de concediu de
cerii șomajului în rândul tinerilor; maternitate, însă este o alegere destul de
grea. Propunem introducerea posibilității
• Crearea de stimulente (deduceri fiscale și ca femeile să poată lucra cu normă parțială
granturi) pentru formarea de competențe pe timpul concediului de maternitate o
în interiorul firmelor; perioadă de timp pe care să o poată nego-
cia cu angajatorul.
• Recunoașterea automată a califi-
cărilor obținute în alte state și în

Valorificarea superioară a capitalului—


acces la finanțare, piața de capital,
aderarea la euro și stabilitate economică
Mediul de afaceri românesc este marcat de altfel, restul fiind pe pierdere sau cu capitaluri
un grad de intermediere financiară1 extrem de negative. În condițiile pandemiei COVID–19,
redus, de cca. 26%, ceea ce plasează România problemele de lichiditate ale IMM s-au agravat,
pe ultimul loc din Uniunea Europeană mai ales în contextul unei diversități reduse
(media 83%) și mult în spatele altor țări din de alternative de finanțare non-bancare.
Europa Centrală și de Est (ex: Polonia 52%). Sprijinul public pentru accesul la finanțare
Antreprenorii români se finanțează din surse al antreprenorilor a fost și este incoerent,
interne, preponderent prin reinvestirea profi- încărcat de proceduri birocratice inutile, lipsit
tului și apelând la credit comercial. Doar 15% de transparență, predictibilitate, de eficiență
din firmele din România sunt bancabile de și eficacitate.

1 Calculată ca raport între creditul acordat sectorului privat și Produsul Intern Brut.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 244

Pe partea de granturi nerambursabile, progra- Nimic nu se mișcă pe zona de piață de capital,


mele de sprijin din bani naționali concurează neexistând vreun sprijin pentru finanțări de tip
cu cele din bani europeni pe obiective simi- ofertă publică inițială (IPO).
lare de politică publică (ex: Start-up Nation
vs. Start-up Plus), alocările de resurse sunt Sprijinul pentru finanțări alternative non-ban-
neclare, criteriile de evaluare ridicole pentru care, de tip crowd-funding sau business
ceea ce contează cu adevărat în mediul antre- angels este inexistent sau extrem de firav.
prenorial. În plus, fiecare instituție pare să aibă
propriul program, cu propriile reguli, ceea ce Economia României suferă din cauza lipsei de
creează un coșmar oricărui antreprenor. infrastructură și din cauza investițiilor publice
prost făcute. În ultimii ani investițiile publice
Pe partea de garanții sau instrumente financi- s-au prăbușit și chiar și atunci când s-au alocat
are menite să încurajeze creditul bancar, există fonduri pentru ele, acestea s-au concentrat pe
o combinație de resurse redundante care investiții în apărare și nu investiții economice
creează lipsă de predictibilitate și pentru bănci de care România are nevoie.
și pentru antreprenori. Programul IMMInvest
este o dovadă cum poți rata o reacție rapidă Ne dorim ca economia României să fie una
pe timp de criză punând în așteptare mai bine stabilă și europeană. Astfel, ne dorim integra-
de 20.000 de firme pentru ceva ce oricum ar fi rea în Zona Euro cât mai rapidă și respectul
putut beneficia oricum și fără sprijin. tuturor politicilor economice care fac o eco-
nomie sănătoasă.
Pe zona de sprijin pentru finanțare de tip equ-
ity, în afară de 2–3 fonduri de mici dimensiuni
create cu sprijinul FEI din bani europeni, nu
există nici o perspectivă coerentă.

OBIECTIVE

• Simplificarea schemelor de sprijin public c) Crearea unei interfețe unice („one-


pentru accesul la finanțare al antrepreno- stop-shop”) pentru antreprenori în
rilor și facilitarea accesului transparent la care să prezentăm toate oportunitățile
informații, ca un ansamblu de reforme în de finanțare existente (naționale și
care propunem: europene—nu doar cele de pe viitorul
Cadru Financiar Multianual, ci și cele
a) Crearea unui pachet coerent și transpa- din cadrul Next Generation EU și cele cu
rent de facilitare a accesului la finanțare depunere direct la Comisia Europeană),
al antreprenorilor, care să ofere oportu- cu un sistem de inteligență artificială
nități în funcție de stadiul afacerii (de la / RPA care să permită identificarea cu
idee inițială, la start-up, la scale-up) și ușurință a surselor de finanțare posibile
care să permită diversificarea surselor. și oportune în funcție de situația parti-
culară a fiecărui antreprenor.
b) Punerea în comun a resurselor din bani
europeni cu cele din bani naționali, d) Folosirea sistemului bancar și a struc-
întrucât sursa de finanțare nu ar trebui turilor de sprijin ale afacerilor ca inter-
să conteze, ci obiectivul de politică. mediari direcți (implementing bodies)
pentru fondurile europene;
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 245

OBIECTIVE

e) Creșterea procentului de finanțare din j) Crearea unor apeluri permanente, mai


fonduri europene dedicat beneficia- ales pentru start-up-urile inovative, care
rilor privați și simplificarea condițiilor să permită finanțarea rapidă a unor pro-
de finanțare; iecte valoroase, evaluate de un panel
extern de antreprenori și experți inde-
f) Crearea și implementarea în parteneriat pendenți și nu pe baza unei grile aride.
cu sistemul bancar și a consultanților
privați a unui mecanism semi-automati- k) Diversificarea instrumentelor financiare
zat de evaluare rapidă a bancabilității și prin folosirea fondurilor europene pen-
a punctajului preliminar pentru proiec- tru garanții sau co-investiții (matching
tele depuse în cadrul apelurilor lansate funds) pentru sprijinirea creării/ dezvol-
(cu finanțare din fonduri europene tării inițiativelor/ fondurilor private care
nerambursabile sau naționale), pentru să dezvolte ecosistemul de finanțare,
simplificarea și accelerarea procesului incluzând fonduri de equity / capital de
de evaluare tehnico-financiara a aplica- risc, crowd–funding, business angels,
țiilor: beneficiarul potențial își încarcă sprijin pentru listarea inițială pe bursă
elementele principale ale ideii de pro- a IMM etc.
iect într-o aplicație simulată online, și își
află punctajul preliminar, dar și nivelul • Dezvoltarea pieței de capital pentru atin-
de bancabilitate; gerea unor obiective macroeconomice
esențiale: alocarea eficientă a capitalului în
g) Structurarea, în parteneriat cu sistemul economie; facilitarea accesului la finanțare
bancar a unui sistem clar și transparent pentru companii și distribuirea riscului;
care să asigure acordarea de credite din formarea capitalului autohton și accesul
partea băncilor care să acopere cota publicului (direct și indirect prin fonduri
de cofinanțare cu care trebuie să vină de pensii și investiții) la creșterea econo-
beneficiarii de proiecte cu finanțare mică; atragerea de investiții externe pentru
europeană nerambursabilă; reglarea echilibrelor macroeconomice;
încurajarea intermedierii financiare și a
h) Crearea și operaționalizarea unei investițiilor populației.
platforme online de servicii-suport
(asistență: contabilitate, juridic, resurse • Alinierea cu pachetul legislativ UE al Pieței
umane, securitate și sănătate în munca, Unice de Capital și participarea activă la
legislația muncii, marketing, comu- regândirea legislației Europene în privința
nicare externă etc.) destinat micilor utilizatorilor de servicii financiare și adopta-
antreprenori aflați la început de drum rea unui Plan de acțiuni privind dezvoltarea
în mediul privat, care să permită spriji- pieței de capital.
nul voluntar din partea comunității de
consultanță, respectiv mentoratul din • Eficientizarea și depolitizarea Autorității de
partea unor antreprenori cu experiență; Supraveghere Financiară, includerea unor
condiții minime de competență profesio-
i) Crearea unei baze naționale de date cu nală pentru toți angajații ASF și persoanele
acces deschis (open access) care să care lucrează în domeniu.
centralizeze ideile de produse/ servicii
disruptive și/sau dual use (medicina, • Consolidarea sistemului bancar și crea-
securitate—apărare—domeniul militar, rea unei Bănci Naționale de Dezvoltare
energie, dezvoltare sustenabilă) care (National Promotional Bank) pentru folosi-
să ducă la investiții private strategice rea resurselor Băncii Europene de Investiții
(consorții internaționale); în gestiunea financiară a proiectelor majore
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 246

OBIECTIVE

de investiții legate direct de convergența procedura de achiziții, cu condiția transpa-


reală a României cu Uniunea Europeană. rentizării acestora, chiar și pentru sumele
sub 15.000 euro. Vom ușura accesul pe
• Acces ușor și transparent la achiziții SEAP/SICAP pentru ca toți comercianții
publice—Modificarea legislației pri- care doresc să facă afaceri cu instituțiile de
vind achizițiile publice pentru a ușura stat să aibă acces facil la sistem.

PRIORITATEA 3

Bani europeni pentru industriile viitorului


La nivel european se află în plină adoptare deja setate două priorități–cheie, transfor-
Noua Strategie de Politică Industrială, care marea verde și cea digitală, care sunt menite
exprimă ambiția UE de fi competitivă la nivel să reconfigureze transversal întreaga indus-
global. Strategia este centrată pe 14 ecosis- trie a UE. Pactul Ecologic și Noua Agendă
teme industriale paneuropene și pe ideea de Digitală devin parte integrantă a pachetului
a investi masiv în consolidarea și dezvoltarea de redresare (Recovery Plan) pe care UE
lanțurilor valorice–cheie. Acestea vor permite mizează pentru viitor.
reducerea dependenței de materiile prime
importate din afara Uniunii Europene.
În același timp, tot la nivel european au fost

Din noua Strategie Industrială a


Europei, putem intui 14 ecosisteme
industriale de interes pentru România:
1. Turism 8. Sectorul farmaceutic

2. Afaceri locale 9. Infrastructura digitală critică

3. Industria de distribuție și logistică 10. Producția de energie curată

4. Industria grea 11. Cercetare și inovare

5. Industria auto 12. Industria de apărare

6. Industria aeronautică 13. Noi platforme industriale (tip cloud)

7. Sectorul cultural 14. Infrastructură pentru securitatea


cibernetică și competitivitate industrială
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 247

Pentru România, contextul european oferă Asta înseamnă că locurile de muncă în sectoa-
o oportunitate excelentă pentru dezvoltare rele tradiționale vor suferi transformări. Ultimul
industrială și locală, existând posibilitatea reală raport al Agenției Internaționale a Energiei
de mobilizare a unor investiții semnificative în Regenerabile ne arată că UE, deși este con-
noile domenii–cheie ce se prefigurează. tinentul cu cel mai mare angajament pentru
reducerea emisiilor cu efect de seră, are doar
Ambițiosul program al Uniunii Europene de a 1,2 milioane de job-uri în sectorul energiei
reduce emisiile de gaze cu efect de seră până regenerabile. Cele mai multe sunt în Germania
în 2030, precum și previziunile de creștere (în jur de 25%), iar România apare în statistici
a cererii de energie electrică în Europa vor mai ales în ceea ce privește job-urile în pro-
determina o cerere în creștere de bunuri și ducția de biocombustibili. Prin comparație,
servicii pentru protecția mediului și gestio- Asia are peste 60% dintre job-urile în sectorul
narea resurselor. energiei regenerabile.

Printre sectoarele cu mare potențial de creș- Europa este net importatoare a principalelor
tere pentru Europa și pentru România sunt materii prime specifice industriei verzi. Ne
producția de baterii, subansamble și compo- referim aici la aluminiu, litiu, siliciu, cupru etc.
nente pentru autovehicule electrice, turbine Reciclarea poate ajuta la îmbunătățirea dispo-
pentru eoliene, panouri fotovoltaice și termice, nibilității materialelor prin generarea așa-nu-
materiale pentru izolarea locuințelor, contoare mitelor materiale secundare, crescând astfel
inteligente, sisteme de iluminat inteligente etc. securitatea aprovizionării.

OBIECTIVE

Ne propunem reindustrializarea României și sunt afectate de tranziția către o economie


atragerea proactivă de investiții strategice în cu emisii reduse de CO2, precum Gorjul și
domeniile–cheie ale viitorului și crearea unei Hunedoara, Vâlcea sau Argeșul, pot repre-
rețele de hub-uri industriale și de inovare în zenta poli importanți în noile industrii ale
următoarele domenii: viitorului. Resursa umană pregătită și compe-
tențele tehnice pot fi adaptate și valorificate
• tehnologii noi de producție și stocare a în cadrul firmelor private care vor investi în
energiei curate (hidrogen, fotovoltaice, noile industrii.
eoliene, baterii etc.);
Sprijinul public va proveni din fonduri euro-
• industria producătoare de componente și pene și va viza susținerea inițiativelor și inves-
subansamble pentru mașini electrice; tițiilor private, atât prin atragerea de firme
strategice de mari dimensiuni, prin consolida-
• noi tehnologii digitale și de comunicații; rea lanțurilor valorice preponderent formate
din IMM și încurajarea dezvoltării de start-
• materiale noi și dezvoltarea econo- up-uri inovative.
miei circulare.
Abordarea va fi integrată vizând:
Hub-urile industriale conectate la ecosis-
temele industriale europene vor fi în zona • capacități de cercetare-dezvoltare;
marilor orașe universitare, cum ar fi Timișoara,
București, Brașov, Cluj sau Iași. De asemenea, • infrastructură pentru producție de compo-
fostele zone miniere sau zone industriale care nente și asamblare de produs finit;
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 248

OBIECTIVE

• dezvoltarea de aplicații software și de Complementar, ne propunem dezvoltarea


comunicații aferente; industriei și activităților economice locale, în
special prin valorificarea patrimoniului natural
• servicii de instalare și întreținere; și cultural existent. Pentru aceasta vom spri-
jini ecoturismul și managementul adecvat al
• activități de export; destinațiilor de turism și industriile culturale și
creative, ca sectoare importante pentru dez-
• capacități de reciclare. voltarea locală.

Dezvoltarea sectorului dedicat


producției de tehnologii verzi
(bunuri și servicii pentru protecția
mediului și gestionarea resurselor)
OBIECTIVE

• Dezvoltarea producției de bunuri și servicii • Creșterea numărului de companii pro-


pentru protecția mediului și gestiona- ducătoare de tehnologii verzi „Made
rea resurselor; in Romania”;

• Dezvoltarea producției de echipamente • Absorbția unui volum de finanțări de 2


pentru producția de energie curată și miliarde de Euro (500 milioane de Euro/
echipamente de gestiune inteligentă: an) în perioada 2021–2024 dedicate R&D,
panouri fotovoltaice, capacități de stocare producției și distribuției de tehnologii verzi
(ex: baterii litiu–ion), contoare inteligente,
sisteme de iluminat inteligente etc.; • Exporturi de tehnologie verde în valoare
de peste 1 miliard de Euro/an înce-
pând cu 2025.
MĂSURI

1. Crearea parteneriatelor strategice cu mem- 3. Lansarea unor programe de finanțare


brii UE care dețin abilități și cunoștințe în dedicate start-up-urilor din principalele
dezvoltarea tehnologiei ecologice: de ex: sectoare producătoare de tehnologii verzi:
Austria, Germania. mediu și ape curate, energie și transport
curat, tehnologii pentru construcții de
2. Susținerea platformelor digitale de bro- infrastructură și clădiri, tehnologii medi-
keraj pentru a facilita prezentarea ofertei și cale, IT&C subordonat economiei circulare,
cererii de tehnologii ecologice, alături de alimentație organică.
instituțiile de cercetare și dezvoltare (uni-
versități și institute de cercetare);
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 249

Dezvoltarea sectorului digital


OBIECTIVE

• Trecerea de la outsourcing la produse și • Dublarea nivelului de competențe digi-


servicii proprii și integrarea cu restul sec- tale de bază până în 2028 (de la sub
toarelor economice; 30% la 60%).

MĂSURI

1. Susținerea creării și dezvoltării de Hub- toate ciclurile de educație inițială (înce-


uri Digitale de Inovare în conformitate pând de la grădiniță), cât și ca parte a
cu Agenda UE 2016–2020 de digitali- formării profesionale continue;
zare pan-europeană;
3. Dezvoltarea infrastructurii ICT pentru
2. Încurajarea parteneriatului firmelor din a asigura pe tot teritoriul României
sectorul IT cu sectorul educațional pentru accesul la Internet de mare viteză din
introducerea competențelor digitale în fonduri europene.

Dezvoltarea industriei auto


OBIECTIVE

• Consolidarea poziției României în pro- • Adaptarea la tranziția către un transport


ducția de componente pe lanțul valoric al curat și electromobilitate.
industriei auto;

MĂSURI

1. Atragerea de noi investitori de anver- 3. Fonduri europene pentru sprijinirea


gură în domeniu; colaborării între producătorii și furnizorii
din clusterele auto cu universități și alte
2. Dezvoltarea de clustere auto în regiunile instituții de cercetare pentru a dezvolta noi
României cu prezență semnificativă a inovații care pot aduce o valoare adăugată
industriei auto și stimularea cooperării semnificativă întregului sector.
inter-clustere de tip rețea;
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 250

Dezvoltarea industriilor prelucrătoare cu


valoare adăugată înaltă, inclusiv a celor
care folosesc gazul natural ca resursă
OBIECTIVE

• Susținerea investițiilor și dezvoltării sectoa- • Valorificarea superioară a gazelor naturale


relor industriale cu valoare adăugată înaltă; în contextul noilor exploatări onshore
și offshore.
MĂSURI

1. Implementarea politicilor de stimulare 2. Dezvoltarea unor industrii precum: petro-


fiscală a mediului de afaceri pentru ca chimie, metalurgie, mase plastice, trans-
România să își sporească competitivita- porturi, agricultură, farmaceutice;
tea și atractivitatea investițională în ceea
ce privește valorificarea superioară a 3. Identificarea și promovarea activităților cu
gazelor naturale; o valoare adăugată mare și avansarea în
lanțul valoric, mai ales prin integrarea IMM-
urilor locale din industrie.

Dezvoltarea sectorului dedicat


economiei circulare
OBIECTIVE

• Dezvoltarea sectorului dedicat economiei • Reducerea amprentei de carbon


circulare și crearea de noi locuri de muncă a economiei;
în domeniu (inclusiv prin formalizarea acti-
vităților la gri și la negru de colectare); • Creșterea gradului de valorificare a materii-
lor prime și a costului acestora.
MĂSURI

1. Stimularea investițiilor în infrastructura 4. Implementarea unui cadru legislativ


dedicată economiei circulare, tehnologie și și de politică publică pentru un sector
cercetare și dezvoltare; dedicat economiei circulare și valorifi-
cării deșeurilor;
2. Rezolvarea deficiențelor structurale legate
de deșeuri, colectare selectivă, reciclare și 5. Analiză și suport pentru transpunerea în
reutilizare (Ordonanța 74/2018); practică a modelelor de economie circu-
lară (conform OCDE)
3. Transpunerea în totalitate a legislației
UE pentru economia circulară și valorifi-
carea deșeurilor.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 251

Dezvoltarea industriei alimentare


OBIECTIVE

• Încurajarea prelucrării superioare a mate- (cum ar fi lâna) pentru dezvoltarea opor-


riei prime vegetale prin susținerea dezvol- tunităților în industrii țintă (mobilă, textile,
tării și creării de capacități de procesare construcții, auto, aeronautică etc.).
autohtone în industria alimentară și conexă
(ex: ambalaje); • Încurajarea procesării produselor agroa-
limentare primare în vederea obținerii de
• Dezvoltarea lanțurilor valorice în domeniul produse cu valoare adăugată și promova-
plantelor tehnice și a altor tipuri de materi- rea produselor tradiționale și a lanțurilor
ale naturale rezultate din activități agricole scurte la nivel local.

MĂSURI

1. Menținerea și îmbunătățirea mecanismelor 2. Asigurarea unor mecanisme previzibile și


de stimulare a investițiilor integrate în pro- clare de finanțare a activităților de produc-
ducție agricolă—procesare—distribuție; ție agroalimentară.

Susținerea industriilor creative


OBIECTIVE

• Valorificarea creativității, a proprietății factor–cheie de dezvoltare economică


intelectuale și a patrimoniului cultural ca a României.

MĂSURI

1. Dezvoltarea de clustere de industrii crea- 2. Stimularea industriilor creative ca factor–


tive (industria de publicitate, IT, software cheie pentru dezvoltarea locală a zonelor
și jocuri pe calculator, arhitectură, design rămase în urmă.
și modă, muzică, artă și cultură, film și
televiziune, meșteșuguri, industria de carte
și editură) în vederea creșterii valorii adău-
gate în economia românească;
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 252

Dezvoltarea (eco)turismului și
industriei de ospitalitate
OBIECTIVE

• Creșterea calității și performanței mana- • Creșterea notorietății destinației turistice


gementului destinațiilor de turism din România, ca destinație turistică de calitate
România prin încurajarea parteneriatului pe piața internațională a turismului.
public-privat în vederea dezvoltării antre-
prenoriatului în turism;

MĂSURI

1. Dezvoltarea Organizațiilor de Management 4. Simplificarea legislativă privind spațiile de


ale Destinațiilor (OMD) și asigurarea cadru- cazare de mici dimensiuni;
lui legal prin care acestea pot să constituie
bugete proprii din taxe specifice destinații- 5. Identificarea unor nișe de turism unde
lor și din programe naționale de finanțare; România poate avea un avantaj comparativ
și sprijinirea celor care au potențial dar nu
2. Crearea unui cadru pentru managemen- sunt încă recunoscute și susținute prin
tul participativ al destinațiilor de turism politic publice în prezent (ex: turism medi-
prin profesionalizarea managementului cal, turism de conferințe, România ca hub
de destinație și prin parteneriat funcțio- regional de conferințe pe diverse teme,
nal public-privat; turism cultural etc.);

3. Participarea la acțiuni de marketing la nivel 6. Dezvoltarea formării în domeniul industriei


internațional (de exemplu târguri de turism, de turism / ospitalitate prin impulsionarea
în baza unei concept de marketing cu o învățământului dual și formarea profesio-
segmentare explicită pe țările emitente de nală continua de personal calificat.
turiști, astfel încât în România să crească
semnificativ numărul de turiști străini;

Dezvoltarea industriei de îngrijire


și sănătate (care industry)
OBIECTIVE

• Atragerea până în 2028 a minimum 1 milion îngrijire și sănătate pentru toată popula-
de străini anual în calitate de clienți ai ția României;
industriei de îngrijire autohtonă;
• Poziționarea României că lider european în
• Asigurarea accesului nediscriminatoriu la domeniul „digital health and care”.
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 253

MĂSURI

1. Folosirea resurselor financiare oferite de 4. Încurajarea institutelor de cercetare și a


UE atât prin fonduri dedicate, cât și prin alte actorilor privați să investească în dezvol-
instrumente financiare transdisciplinare tarea de prototipuri inovatoare, disruptive
(cercetare, piață digitală, fonduri regionale pentru echipamente, materiale, tehnologii
și de coeziune, Emergency Aid Rescue asistive, programe informatice în sănă-
(rescUE), InvestEU Fund etc.) pentru inves- tate și îngrijire (inclusiv pe AAL—Active
tiții în industria de îngrijire; Assisted Living);

2. Dezvoltarea sistemului public și pri- 5. Dezvoltarea unei rețele naționale de geria-


vat de asigurări de sănătate și îngrijire trie care să potențeze cercetarea-inovarea
pe termen lung; și competențele necesare pentru îngri-
jirea seniorilor;
3. Definirea unor domenii punctuale în care
România excelează prin prisma competen- 6. Reatragerea în țară a personalului calificat
țelor de care dispune țara noastră pe par- în domeniul îngrijirii din Diaspora (peste
tea de sănătate și îngrijire pe termen lung 250.000 români).
(de exemplu, turismul medical punctual și
pe termen lung);

Dezvoltarea industriei de apărare


OBIECTIVE

• Transformarea industriei de apărare a • Maximizarea resurselor destinate produc-


României într-un pilon al creșterii econo- ției autohtone de apărare, din alocarea obli-
mice pe termen mediu și lung, care să răs- gatorie bugetară anuală de 2% PIB, precum
pundă, în același timp, cerințelor exprimate și utilizarea adecvată de fonduri pentru
la nivel NATO și parteneri cercetare-dezvoltare în domeniul tehno-
logiilor ce pot fi folosite cu scop dual (și în
sectorul civil ex: securitate cibernetică).

MĂSURI

1. Valorificarea finanțărilor nerambursabile 3. Încurajarea inovației, pentru a permite


oferite de Comisia Europeană pentru trans- institutelor de cercetare și mediului de
formarea industriei de apărare din România afaceri să dezvolte prototipuri pentru
și crearea premiselor de adaptare la provo- echipamente, materiale, soluții tehnice
cări tehnologice specifice sau programe informatice conforme, de
interes și pentru alte țări NATO sau partici-
2. Definirea și sprijinirea unor domenii punc- pante la PESCO (Structura Permanentă de
tuale în care România poate performa, prin Cooperare a UE), inclusiv cu potențial de
prisma competențelor de care dispune, în folosire duală.
special pe partea de apărare și securitate
O Românie fără hoție—Planul USR PLUS pentru o Revoluție a Bunei Guvernări 254

Sprijin orizontal pentru inovare,


internaționalizare și dezvoltarea
comunităților antreprenoriale
OBIECTIVE

• Crearea de comunități, clustere, hub-uri de afaceri din România—nevoia de a crește


inovare și dezvoltare în vederea creșterii densitatea antreprenorială, de a crește
productivității firmelor, permițându-le să reziliența firmelor, de a încuraja creșterea
concureze mai eficient atât la nivel națio- în talie a firmelor și de a încuraja crearea de
nal, cât și internațional. valoare adăugată;

• Susținerea sectorului întreprinderilor mici • Stimularea investițiilor directe și a exportu-


și mijlocii (IMM) plecând de la cele patru rilor și a investițiilor românești în afara țării.
mari nevoi sistemice ale mediului de

MĂSURI

1. Dezvoltarea unei cooperării între uni- municipalitățile alocă teren, construiesc


versități și alte instituții suport pentru infrastructură de cea mai bună calitate și
colaborare, sectorul de afaceri și agen- apoi creează un ecosistem de companii
țiile guvernamentale relevante pentru a care își stabilesc activitatea în acele zone;
ajuta clusterele existente să prospere și
să devină din ce în ce mai sofisticate și 6. Susținerea dezvoltării rețelei de Hub-uri
competitive, oferind în același timp mediul Inovative Digitale (DIH) ca parte a Agendei
favorabil pentru formarea și creșterea de Digitale la nivel European, susținerea edu-
noi clustere economice; cației antreprenoriale și financiare;

2. Crearea Hub-urilor Digitale de Inovare 7. Dezvoltarea antreprenoriatului rural și


(HDI) în baza parteneriatelor între susținerea dezvoltării rețelelor de comu-
comunitatea de afaceri din domeniul nități antreprenoriale rurale & food hubs
digital cu universitățile tehnice și institu- prin servicii support dedicate (consiliere,
tele de cercetare; finanțare etc.)

3. Dezvoltarea structurilor și infrastructurilor 8. Tranziția de la măsuri tradiționale de pro-


locale de afaceri—acceleratoare, hub-uri, movare (exemplu: târguri și expoziții) la cre-
spații de coworking, centre de formare, area de capete de pod în țări desti