Sunteți pe pagina 1din 1

COMPUNEREA OSCILAȚIILOR

OSCILAȚII PARALELE
0. A point moves along the x axis according to the law x = a∙sin2 (ωt - π/4). Find:
a) the amplitude and period of oscillations; draw the plot x(t);
b) the velocity projection vx as a function of the coordinate x; draw the plot vx(x).
1. Un oscilator armonic respecta legea x = 9∙sin(2t) + 2 3 ∙cos(2t) (cm). Să se calculeze amplitudinea, viteza maximă și
faza inițială a mișcării.
2. Să se scrie ecuaţia oscilaţiei rezultante prin compunerea a trei oscilaţii paralele sinusoidale cu amplitudinile A, 2A, şi
3A, de aceeaşi frecvenţă şi defazate două câte două cu  / 2 .
3. Să se descompună în oscilații armonice simple ecuația:
x = A∙[sin(2πν1t) + sin(2πν2t)]∙cos(2πν3t), unde A = 2 cm; ν1 = 3Hz; ν2 = 2Hz; ν3 = 1Hz;
4. Să se determine amplitudinea oscilației rezultate prin compunerea următoarelor oscilații paralele:
x1 = 3∙cos(ωt); x2=3∙sin(ωt).
5. Să se determine amplitudinea oscilației rezultate prin compunerea următoarelor 2 oscilații paralele:
x1 = 3∙cos(ωt + π /3); x2 = 8∙sin(ωt + π /6).
6. Să se determine amplitudinea oscilației rezultate prin compunerea următoarelor 3 oscilații paralele:
x1 = 3∙cos(ωt) ; x2 = 8∙cos(ωt+π/3) ; x3 =3∙sin(ωt).
7. Using graphical means, find the amplitude A of oscillations resulting from the superposition of the following
oscillations of the same direction:
a) x1 =3∙cos(ωt -/3); x2 = 8∙sin(ωt+ /6);
b) x1 = 3∙cos(ωt); x2 = 5∙cos(ωt + π/4); x3 = 6∙sin(ωt).
8. A point participates simultaneously in two harmonic oscillations of the same direction:
x1 = a∙cos(ωt) and x2 = a∙cos(2ωt). Find the maximum velocity of the point.
9. The superposition of two harmonic oscillations of the same direction results in the oscillation of a point according to
the law x = a∙cos(2,1t)∙cos(50t), where t is expressed in seconds. Find the angular frequencies of the constituent
oscillations and the period with which they beat.
10. A point P oscillates according to a certain harmonic law in the reference frame K' which in its turn performs harmonic
oscillations relative to the reference frame K. Both oscillations occur along the same direction. When the K' frame
oscillates at the frequency 20 or 24 Hz, the beat frequency of the point P in the K frame turns out to be equal to ν. At
what frequency of oscillation of the frame K' will the beat frequency of the point P become equal to 2ν ?

OSCILAȚII PERPENDICULARE
1. Un punct material efectuează simultan două oscilații armonice de pulsații ω și 2ω, după doua direcții perpendiculare :
x = a∙cos(ωt); y = b∙cos(2ωt). Să se calculeze: a) ecuația mișcării rezultante; b) viteza punctului material; c) accelerația.
2. Să se determine ecuația mișcarii rezultante a unui punct material care participă simultan la două oscilații
perpendiculare :

3. A point moves in the plane xOy according to the law x = A∙sin(ωt); y = B∙cos(ωt), where A, B, and ω are positive
constants. Find:
a) the trajectory equation y(x) of the point and the direction of its motion along this trajectory;
 
b) the acceleration a of the point as a function of its radius vector r relative to the origin of coordinates.
4. Find the trajectory equation y(x) of a point if it moves according to the following laws and plot these trajectories:
a) x = a∙sin(ωt), y = a∙sin(2ωt)
b) x = a∙sin(ωt), y = a∙cos(2ωt).