Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 3.1.2.

Dezvoltarea încrederii elevilor dumneavoastră în


propriile capacități de învățare (240 min)
Realizați o fișă de prezentare pentru o activitate de învățare la disciplina Consiliere și dezvoltare
personală care să contribuie la dezvoltarea încrederii elevilor dumneavoastră în propriile capacități
de învățare, utilizând o resursă educațională online, la alegere (spot video, prezentare PPT, soft
educațional, secvență de film, aplicații etc.). Precizați și linkul către această resursă.

 Fișa activității de învățare care valorifică resursa aleasă trebuie să indice:

 Competența/ competențele specifice vizate


 Cum poate fi valorificată această resursă la clasă, în activitățile de la Consiliere și dezvoltare
personală?
 Cum poate fi valorificată această resursă în activitatea de evaluare? (inclusiv autoevaluare/
inter-evaluare)
 Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc

De asemenea, indicați in maximum o pagină care sunt propunerile dumneavoastră pentru ca


această activitate să fie replicată și la disciplina pe care o predați. 

CLASA: a VI-a C
Profesor GAINA VERONICA – GABRIELA
UNITATEA DE INVATARE: Comunicare şi abilități sociale
TEMA: “Comunicarea eficientă – un pas spre reușită”
TIPUL LECTIEI: formare de priceperi şi deprinderi
COMPETENTE GENERALE: Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare
COMPETENTE SPECIFICE:
2.1. Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi
2.2. Acordarea feedbackului pozitiv în relaționarea cu ceilalți
OBIECTIVE OPERATIONALE:
- să definească conceptual de comunicare eficientă;
- să-şi dezvolte capacitățile de depășire a barierelor în comunicare;
- să comunice asertiv în diverse situații ale vieții cotidiene
METODE: conversația, brainstorming, joc de rol, problematizarea, învățarea prin descoperire
MIJLOACE: planșe, fişe de lucru, teste, resursa digitală: Power Point.
DURATA: 50 minute
BIBLIOGRAFIE:
1. Baban, A., Petrovai, D., Lemeni G.,”Consiliere şi orientare – Ghidul profesorului”, Editura Humanitas
Educațional, București, 2005.
2. Dale Carnegie, „Arta de a vorbi în public” ;
3. Andre de Peretti, „Tehnici de comunicare ”;
4. Ion Ovidiu Panişoară, „Comunicarea eficienta” ;
5. Mihaela Roco, „Creativitate şi inteligenţă emoțională ”.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

1. INTRODUCEREA ÎN ACTIVITATE
Fiecare elev își alege un obiect din bagajul personal şi își va face o scurtă prezentare pornind de
la acesta.
2. ANUNŢAREA TEMEI ŞI A OBIECTIVELOR LECŢIEI
Se anunță tema, scopul lecției, precum şi obiectivele urmărite. Se anunță regulile pe baza cărora
se va desfășura activitatea: nu criticăm, nu judecăm, vorbim pe rând.
3. DIRIJAREA ACTIVITĂŢILOR
ACTIVITATEA 1: „Cheia succesului- arta de a comunica”- prezentare Power Point
https://www.didactic.ro/materiale/comunicarea-prezentare-in-powerpoint
ACTIVITATEA 2: CINE A ÎNCEPUT?
Profesorul diriginte cere ca un voluntar să părăsească încăperea. Restul grupului va sta în cerc,
dirigintele hotărând cine va fi conducătorul. Conducătorul va avea sarcina de a începe o acțiune (să-şi
scarpine burţile, să facă din mână, să-şi mişte capul, să simuleze cântatul la un instrument (...), iar
ceilalţi vor face la fel. Dirigintele va spune conducătorului să schimbe acţiunea des, restul grupului având
sarcina de a-l imita. Voluntarul va intra din nou în încăpere, se va aşeza în mijlocul cercului şi va trebui
să ghicească cine e conducătorul. Are 3 minute şi 3 încercări. Dacă nu reuşeşte, trebuie să facă ceva
distractiv. Dacă voluntarul ghiceşte, persoana care a fost conducătorul părăseşte camera şi grupul caută
un nou conducător. Şi tot aşa până la sfârşitul jocului.
ACTIVITATEA 3. BLOCAJE ÎN COMUNICARE
Fiecere elev se gândește la culoarea preferată, iar la semnalul dirigintelui (de exemplu: 1,2,
gata!) o vor striga cu toții, cât mai tare. Apoi, câțiva participanți sunt întrebați dacă pot preciza culoarea
preferată de vreunul din colegii săi. Probabil că majoritatea nu va reuși să o facă şi atunci vor fi întrebați
DE CE.
ACTIVITATEA 4. INFORMAŢIA DEFORMATĂ
Alegeți 5 voluntari care vor ieși din sală. Introduceți pe unul dintre ei şi spuneți-i că va auzi o
poveste pe care va trebui să o spună unui coleg. Chemați în clasă un alt voluntar şi rugați-l pe primul să-
i spună povestea. Apoi, al doilea o va povesti celui de-al treilea coleg ieșit etc. Cereți voluntarilor să
spună ce anume cred că a făcut ca ultima povestire să nu semene cu povestea inițială.
ACTIVITATEA 5. BILEŢELELE
Într-un plic vor fi biletele pentru toți elevii pe care vor fi scrise cinci concepte legate de tema lecției:
emoție, valoare, convingere, opinie, prietenie. Cei care vor extrage biletele pe care este notat același
concept vor forma o echipă. Echipele vor primi sarcini după cum urmează:
a. Realizați un dialog în care să ilustrați modalitățile de comunicare asertivă pentru următoarea
situație:
- încerci să ajuți pe cineva, dar acesta te respinge;
- ai făcut o greșeală de exprimare şi ești ridiculizat;
- te adresezi unei persoane şi nu ești ascultat;
- atunci când vorbești te întrerupe cineva;
- primești un compliment.
b. Creați un slogan în care să utilizați cuvântul care descrie numele grupei.
După rezolvarea sarcinilor, fiecare echipă îşi va prezenta produsele activității.
4. REALIZAREA FEED-BACK-ULUI
Ne lăudăm: Toți cursanții se adună în cerc. Unul câte unul, cursanții spun propoziția următoare,
completând-o cu un aspect pozitiv despre ei înșiși: „Nu vreau să mă laud, dar...”. Unii dintre ei ar putea fi
timizi în a-și exprima realizările, de aceea ar putea fi de folos să înceapă dirigintele primul. Trebuie
subliniat faptul că în timpul acestei activități, lauda de sine nu trebuie să facă pe nimeni să se simtă
stânjenit în legătură cu el/ea sau cu complimentele exprimate.
5. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII
Elevii răspund următoarelor întrebări: Ce am învățat? Ce am simțit? La ce dam cu piciorul?

S-ar putea să vă placă și