Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. inreg…………………..…/………………………….

Aprobat, Avizat, Avizat,


Director CMBRAE, Coordonator CMBAP, Director unitate de invatamant
Aurelia Stanculescu Robert Florea ……………………………….

PLANIFICAREA ACTIVITATII DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

An şcolar 2020 – 2021


Semestrul I

Unitateşcolară ..................................................................................................
Sector.....................................
Profesor consilier scolar...................................................................................

BENEFICIARI: COPII/
NR. TEMATICA/ ELEVI (categoria de
OBIECTIVE ACTIVITĂŢI PERIOADA OBS.
CRT. PROBLEMATICA* varsta/ clasa), PARINTI,
CADRE DIDACTICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* Autocunoaştere, Comunicare și abilități sociale , Managementul informațiilor și învățării, Planificarea și dezvoltarea carierei, Stilul de viață sănătos

Intocmit, Verificat,
Profesor consilier scolar, Responsabil comisie metodica sector,
……………………………………….. … …………………………………………….…
Data : ……………………….……….. Data : …………………………………………..