Sunteți pe pagina 1din 11

Zap Dry

10033625 10033626
Stimate cumparator,

Felicitări pentru achiziționarea acestui produs. Vă


rugăm să citiți și să urmați aceste instrucțiuni cu
atenție pentru a evita posibilele accidente. Nu ne
asumăm nici o răspundere pentru daunele cauzate de
nerespectarea instructiunilor. Scanați următorul cod
QR pentru a accesa cel mai recent manual și alte
informații despre produs.

CUPRINS
Specificatii tehnice 3
Instrucțiuni de siguranță 4
Caracteristici și descrierea aparatului 5
Configurare / operare 6
Curățare și îngrijire 8
Rezolvarea problemelor (pentru personalul de la service) 8
Reciclarea 9

SPECIFICATII TEHNICE

Numar produs 10033625 10033626


Alimentare 220-240 V~ 50/60 Hz

Putere 820 W
Capacitate 50 l
Dimensiuni 40 x 40 x 74,5 cm

3
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță și de operare înainte de instalare și


păstrați-le pentru recitirea viitoare in caz de nevoie.

• Acest aparat este potrivit numai pentru uscarea textilelor spălate în apă.
• Aparatul nu este potrivit pentru uscarea pantofilor sau mănușilor.
• Copiii cu vârsta peste 8 ani și persoanele cu abilități mentale sau fizice reduse
sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, pot utiliza echipamentul numai dacă
sunt instruite în legatura cu funcționarea echipamentului de către o persoană
responsabilă de siguranța lor și înțeleg pericolele implicate.
• Țineți copiii departe de aparat.
• Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii decât dacă sunt
supravegheati.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de
către producător, la serviciul pentru clienți sau de o persoană calificată pentru
a evita pericolele care pot aparea.
• Ambalajul cu spumă trebuie îndepărtat înainte de utilizare. Nu așezați
uscătorul de rufe pe suprafețe moi, cum ar fi covoarele, pentru a preveni
blocarea iesirea aerului prin partea inferioară a mașinii.
• Este interzis să acoperiți distanța dintre cadru și ieșirea de aer.
• Nu așezați hainele direct pe orificiul de ieșire a aerului, deoarece acest lucru
va afecta efectul de uscare.
• Pentru a evita accidentele, nu permiteți copiilor să acționeze dispozitivul.

4
CARACTERISTICI ȘI DESCRIEREA APARATULUI

• Noua structură de proiectare și utilizarea externă a materialelor plastice


tehnice conduc la un aspect elegant și durabilitate. Interiorul unității este
realizat din oțel inoxidabil, care oferă o alternativă curată și sănătoasă.
• Aparatul oferă diferite metode de uscare care permit îngrijirea
corespunzătoare.
• În timpul procesului de uscare, îmbrăcămintea nu se încrețește.
• Procesul de uscare este controlat de un microcip, deci aparatul funcționează
optim chiar și în condiții dificile. Butoanele de pe dispozitiv sunt ușor de
utilizat.
• Un întreruptor încorporat în dispozitiv asigură utilizarea sigură și fiabilă a
dispozitivului.
• Timpul de uscare poate fi setat astfel încât aparatul să se oprească automat
după timpul de uscare.
• Îmbrăcămintea poate fi uscată într-un tambur in care se pot adăuga parfumuri
pentru haine pentru a conferi acestora un miros particular.

capac
tambur de otei
buton tactii cârling de haine

aer cald
recipient
Losiroa
aerolui
corp

intrare aer

capac
bază

cablul de alimentare

Dno bază de
încălzire
pentru haine

5
SETĂRI ȘI FUNCȚIONARE
Înainte de prima utilizare
1. Scoateți manualul de instrucțiuni și alte accesorii din interiorul uscătorului și
îndepărtați toate materialele de ambalare. Puneți uscătorul de rufe pe o suprafață
dreaptă. Controlul prafului este reglat cu atenție, deci nu așezați unitatea pe o
suprafață moale, cum ar fi un covor, deoarece acest lucru poate bloca alimentarea
cu aer, care ar putea provoca un incendiu.
2. Uscătorul se usucă prin golul dintre capac și împrejurimi. Acest decalaj nu trebuie
blocat niciodată, deoarece efectul de uscare ar putea fi afectat și ar putea izbucni un
incendiu.
3. Rotiți rufele în mașina de spălat sau strângeți-le cu mâna. Îmbrăcămintea umedă
nu trebuie introdusă direct în uscător.
4. Agățați hainele pe cârligele de haine. Încercați să agățați hainele cât mai des
posibil, acest lucru va îmbunătăți efectul de uscare. Nu așezați hainele direct pe priza
de aer, deoarece acest lucru va bloca fluxul de aer și va afecta efectul de uscare.

Folosirea uscătorului de rufe


1. Uscătorul de rufe este controlat de un microcomputer. Dispozitivul are
următoarele taste funcționale și urmatorii indicatori:

afisare mod

afisare timo

butoanele tactile

6
Buton Functie
POWER Atingeți pentru a porni și opri
aparatul.
Timer Puteți seta propriul timp de uscare.
Apăsați și extindeți timpul de uscare
cu 10 minute.
Program Selectați ciclul „prosoape si geci”
„Haine pentru copii sau lenjerie de
pat” sau programul suplimentar
pentru timpul de uscare.

2. Când stecherul este conectat, unitatea dorește să efectueze un autotest. După


un autotest, dispozitivul intră automat în modul de așteptare.
3. Apăsați butonul de pornire pentru a porni aparatul. Funcția implicită din fabrică
este „Lenjerie de pat si haine pentru copii”. „1:30” apare pe fereastra de afișare
timp de două secunde. Unitatea începe să se încălzească, pictograma „haine
pentru copii si lenjerie de pat” clipește și cronometrul începe să scada. Când
numărătoarea inversă este completă, dispozitivul se oprește automat. Ventilatorul
de răcire trebuie apoi să funcționeze timp de un minut pentru a elibera excesul de
căldură.
4. Timpii de uscare impliciti sunt: "prosoape si geci" 3 ore; „Haine pentru copii si
lenjerie de pat” 1 oră 30 minute; "timp suplimentar de uscare" 30 de minute.
Durata de uscare a fiecărui program poate fi ajustată în funcție de nevoile
individuale. De fiecare dată când este apăsat butonul TIMER, timpul de uscare este
setat. Fiecare apăsare a acestui buton crește timpul cu 10 minute. Se pot seta
maximum 5 ore. Dacă încercați să setați mai mult de 5 ore, cronometrul revine
automat la 10 minute.
5. Puteți alege dintre următoarele 3 programe
• „ Prosoape ” pentru uscarea bumbacului sau a țesăturilor groase
• „Lenjerie de pat si haine pentru copii” înseamnă uscarea materialelor textile
moi;
• Timp suplimentar de uscare.
6. Funcția de parfumare: picurați una sau două picături de parfum pe burete și
așezați-l în coșul cu aromă. Închideți capacul. Mirosul va fi eliberat în timpul
procesului de uscare

7
CURATAREA SI INTRETINEREA

O întreținere bună va asigura funcționarea normală a aparatului și va crește durata


de funcționare.

1. Ștergeți uscătorul cu o cârpă moale.


2. Dacă uscătorul este murdar, ștergeți-l cu o cârpă umedă și o soluție ușoară de
săpun. Nu turnați niciodată apă sau ulei volatil direct în uscator.
3. Întreținerea regulată a tamburului de rufe poate prelungi viața mașinii de spălat.
4. Pentru a evita pericolele, nu folosiți încălzitoare în apropierea unității.

REZOLVAREA PROBLEMELOR (PENTRU PERSONALUL


DE LA SERVICE)
1. Aparatul are o functie automată de rezolvarea a erorilor.
Mesajul de Cauza posibila Rezolvarea
eroare
E1 Senzor de temperatură Înlocuiți senzorul de
defect temperatură
E2 Temperatură anormală Curățați intrările și
- Verificați dacă ieșirile de aer. Înlocuiți
intrările și ieșirile de ventilatorul, dacă este
aer sunt blocate și că necesar. Scoateți apa.
nu există picături de Opriți și reporniți
apă în tamburul de dispozitivul
rufe.

2. Dacă unitatea nu se încălzește sau se încălzește încet: înlocuiți încălzitorul și


verificați dacă alimentarea cu aer nu este blocată.
3. Aparatul nu poate fi acționat. Butoanele nu răspund. Verificați dacă ștecherul
este conectat la priza. Dacă nu, conectați-l și încercați din nou.

Sfaturi
1. Îndepărtați spuma înainte de utilizare. Utilizarea substantelor de covoare este
interzisă.
2. Nu acoperiți niciodată cadrul în timpul funcționării.
3. Agățați hainele în unitate.
4. Agățarea hainelor din care picură apa este interzisă.

8
RECICLAREA
Conform Regulamentului European privind deșeurile 2012/19 /
UE, acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul său indică
faptul că acest produs nu trebuie tratat ca un deșeu menajer.
În conformitate cu Directiva, dispozitivul ar trebui predat la
punctul de colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor
electrice și electronice. Prin asigurarea că acest produs este
eliminat corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative
potențiale asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar
putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a
produsului. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea
acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local al orașului
de provenienta sau compania de reciclare a deșeurilor).

Declarația de conformitate

Producător: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin,


Germania

Acest produs respectă următoarele directive europene:


2009/125/EG (ErP)
2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU(EMV)
2014/35/EU (LVD)

9
40
1
1