Sunteți pe pagina 1din 5

Bilanţul termic al cuptorului

Expresia generală a bilanţului termic al cuptorului este:

∑ Qi = ∑ Qutil + ∑ Qpierderi

• căldura intrată în proces:


∑ Qi = BHi + Qc + QL + QDL+ Q’ab + Qab
QL – căldura aerului necesar arderii;
QDL – căldura intrată cu aerul fals ce pătrunde în traseul de gaze prin neetanşeităţi;
Q’ab – căldura aburului utilizat în arzător;
Qab – căldura aburului necesar coacerii;
BHi – căldura rezultata prin arderea combustibilului;
Qc - căldura combustibilului nears necesar procesului.
• căldura utilă este suma căldurilor:

∑ Qutil = Ql + Qg + Qec,
Qg, Qec – căldurile utilizate de generatorul de abur, respectiv de economizor.

• căldura pierdută este dată de:

∑ Qp = Qch + Qmc + Qpf +Qpk + Qpcc + Qpg + Qpec + Qev,


Qch – pierderi de căldură în camera de coacere,
Qmc – căldură datorată pierderilor mecanice de combustibil;
Qpf – pierderi de căldură datorate focarului;
Qpk – pierderi de căldură datorate canalelor de aer;
Qpcc – pierderi de căldură datorate camerei de coacere;
Qpg – pierderi de căldură datorate generatorului de abur;
Qpec – pierderi de căldură datorate economizorului;
Qev – căldură evacuată din sistem cu gazele de ardere.

Bilanţul termic al camerei de coacere

Bilanţul termic al camerei de coacere face parte din bilanţul general al cuptorului, care mai
cuprinde bilanţul focarului, al canalelor de gaze şi al sistemelor de recuperare a căldurii evacuate cu
gazele.
Căldura transmisă camerei de coacere de schimbătorul de căldură Qtc este egală cu suma dintre
căldura necesară procesului de coacere Qc, căldura auxiliară necesară procesului de coacere Qaux şi
pierderile de căldură în camera de coacere Qp.
Qc
Qtc
Qaux COACERE
Qp

Qtc = Qc + Qaux + Qp
Ţinând seama de căldura intrată în camera de coacere şi cea ieşită, ecuaţia de bilanţ termic se
poate scrie astfel:
i i i e e e
Qal + Q ab + Q vatra + Q aer + Qtc = Qpc + Qw.ev + Q ab + Q aer + Q vatra +∑ Qp

Rearanjând termenii obţinem:


Qtc = ( Qpc + Qw.ev ) – Qal + ∆Qab + ∆Qvatra + ∆Qaer + ∑ Qp

În calculele curente, utilizând căldurile specifice corespunzătoare se poate folosi o ecuaţie de


tipul:
qcc = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 + q6 + q7 + q8
q1 – căldura utilă, necesară procesului de coacere;
q2 – căldura necesară supraîncălzirii aburului pentru umezirea camerei de coacere;
q3 – căldura necesară încălzirii aerului pentru ventilarea camerei de coacere, pentru eliminarea
excesului de umiditate;
q4 – căldura necesară încălzirii vetrei;
q2 + q3 + q4 – călduri auxiliare, inerente procesului de coacere;
q5 – căldura pierdută de suprafeţele laterale;
q6 – căldura pierdută prin fundaţie;
q7 – căldura pierdută prin radiaţia gurilor deschise;
q8 – căldura acumulată de camera de coacere până la intrarea în regim de funcţionare sau la
întreruperi;
q5, q6, q7, q8 – pierderile de caldura fără rol tehnologic în camera de coacere.

Căldurile se calculează astfel:


a) căldura necesară procesului de coacere:
q1 = wev ∙ (i’’ – i’) + mm ∙ cm ∙ (tm – tal) + mc ∙ csu ∙ (tmc – tal)
wev – masa de umiditate evacuata;
i’’, i’ – entalpiile vaporilor de apă la începutul şi sfârşitul procesului de coacere;
cm, csu – căldurile specifice ale miezului, respectiv cojii;
tm, tmc – temperaturile finale ale miezului, respectiv cojii;
tal – temperatura aluatului.
Pc Pc
mm = ( 1 - wal ) ∙ 1 / ( 1- 100 ), în care:
Pc – pierderea la coacere,
wal – umiditatea aluatului.
Am luat Pc = 15%, wal = 43 %, deci avem:
mm = = 0.77 kg miez / kg pâine coaptă

Pc wal Pc
mc =
wal ∙(1- 100 ) ∙ 1 / ( 1 - 100 )
mc = = 0.228 kg coaja / kg pâine coaptă

Pc Pc
wev = 100 ∙ 1 / ( 1 - 100 )
wev = = 0,17 kg apa / kg coaptă

wal wal
cm = 100 ∙ cw + ( 1 - 100
) ∙ csu
cm = = 2,72 kj / kg ∙ grd
Se consideră că:
tm = 950C,
tal = 320C,
tmc = 1000C,
,, ,,,
tcc = ( tmc + tc + tc ) / 3 = ( 100 + 250 + 250 ) / 3 = 2000C
i’’ = 3114 + 1.97 ( tcc – 100 )
i’’ = 3314kj / kg
i’ = cw ∙ tal = 4.19 ∙ 32 = 134,08 kJ/ kg
q1 = 697,63 kJ/ kg pâine coaptă
b) căldura necesară supraîncălzirii aburului pentru umezirea camerei de coacere:
q2 = a ∙ (i’’ – i’)
a – consumul de abur, kg abur / kg pâine fierbinte
q2 = 0.065 ∙ ( 3314 –134,08) = 206,69 kJ/ kg pâine coaptă

c) căldura necesară încălzirii aerului pentru ventilarea camerei de coacere, pentru


eliminarea excesului de umiditate:

q3 = [( a + wev / xcc – xaer ) ∙ caer ∙( tcc – taer )


xcc, xaer – umiditate absolută a camerei de coacere, respectiv a aerului atmosferic, kg umiditate /
kg aer;
caer – căldura specifica a aerului.
q3 = 182,58= 111,408 kJ / kg pâine coaptă

d) Căldura necesară încălzirii vetrei:


' ' '' ''
q4 = m’ ∙ c’ ∙ ( t e - t i ) + m’’ ∙ c’’ ∙ ( t e - t i )
m’, m’’ – masele relative ce revin pe un kg de pâine calda (2 kg / kg pâine caldă)
' ' '' ''
t e , t i , t e , t i - temperaturile vetrei sau formelor la intrare şi la ieşirea din cuptor
q4 =89,48 kJ / kg pâine coaptă

e) căldura pierdută de suprafeţele laterale:


q5 = 0.17 ∙ qcc
f) căldura pierdută prin fundaţie la cuptoarele tunel este egală cu 0, rezultă:
q6 = 0

g) căldura pierdută prin radiaţia gurilor deschise:


τ 1
G
q7 = c0 ∙ ξ0 ∙ ξ ∙ F ∙ ( tSI – taer ) ∙ 60 ∙ p , în care:
c0 – coeficient de radiaţie a corpului negru;
ξ0 – coeficient de emisie a mediului;
ξ – coeficientul unghiului de radiaţie prin găuri;
timp de deschidere;
F – suprafaţa găurilor deschise;
taer – temperatura aerului atmosferic;
tSI – temperatura suprafeţei interioare;
Gp – masa produsului.
q7 = 15,39 kJ/ kg pâine coaptă

h) căldura acumulată de camera de coacere până la intrarea în regim de funcţionare


sau la întreruperi la cuptorul tunel este egală cu 0, deci:
q8 = 0

În final căldura camerei de coacere qcc este:


qcc = 1435,86kJ/ kg pâine coaptă
.Calculul necesarului de materii prime, utilaje si utilitati
Calculul necesarului de materii prime

Reteta de baza pentru prepararea franzelei este dataliata in tabelul de mai jos:

Fazele de preparare a aluatului


Materii prime U/M MAIA ALUAT Total

Faina semialba kg 308,321 308,321 616,642


Apa (55%) L 153 187 340
Drojdie (1,2%) kg 7,4 - 7,4
Sare (1 5%) kg - 9,25 9,25
Zahar(3,5%) kg - 22 22
Maia kg - 468,751 -
TOTAL kg 468,721 995,292 995,292

Calculul necesarului de utilaje tehnologice

Calculul suprafeţei depozitului de făină ambalată în saci

Consumul de făină în 24 ore se determină cu formula:

P= necesarul zilnic de faina , P =14799,5 kg;

Cantitatea de făină ce se depozitează se stabileşte cu formula:

Pf = Cf ∙ n (kg)

Unde :
 Cf = consumul de făină în 24 ore, Cf = 14799,5 kg;
 n = numărul de zile de depozitare, de regulă n = 15.

Pf = 14799,5 x 15 = 221991,12 kg