Sunteți pe pagina 1din 1

1 2 3 4 4' 5

D D

C C

B B

A A

NOTA
1. Planul de fundatii a fost intocmit cu respectarea unei presiuni de calcul de 130 kPa (GF)
conform studiului geotehnic intocmit de catre S.C. GEOTECH DOBROGEA S.R.L.
2. Cota ±0.00 este cota finita a pardoselii de la parter.
Cota de fundare pentru fundatiile exterioare se afla la -2.05 m fata de cota ±0.00 a cladirii, respectiv -1.50 m de la cota terenului natural.
Pentru fundatiile interioare cota de fundare se afla la -1.55 m fata de cota ±0.00, respectiv -1.00 m de la cota terenului natural, fundarea
realizandu-se direct pe stratul de loess galben.
3. Prezentul plan devine definitiv numai dupa confirmarea de catre geotehnician a naturii terenului.
1 2 3 4 4' 5 4. Se vor respecta prevederile din normativele NP 125/2010, respectiv NP 112/2014.
5. Umpluturile se vor realiza imediat dupa decofrarea si hidroizolarea fundatiilor si vor fi verificate calitativ.
6. Respectivul plan se va citi impreuna cu planurile: "Plan fundatii".

Verificat:
SC KIRA PROCONSTRUCT SRL-D Denumirea
proiectului: CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ SI Proiect nr.:
Telefon: 0756 190 108
IMPREJMUIRE TEREN 40/2019
NOTA Email: kiraproconstruct@gmail.com

Clasa de importanta a constructiei, conform P100-1/2013: III cu Ɣ = 1,0


Parcela Vn 365/23, nr. cad. 239275,
Categoria de importanta a constructiei, conform HGR 766/1997: C - normala Proiectat Ing. Naum Cosmin Amplasament: Faza : P.Th.+D.D.E.
mun. Constanta, jud. Constanta
Grad de rezistenta la foc: II
Zona seismica de calcul caracterizata prin acceleratia seismica de proiectare Desenat Ing. Rotea Daniel NEAGU IULIA-ALINA SI NEAGU MARIAN Data : Octombrie 2019
Beneficiar:
a terenului ag = 0.20g si perioada de colt Tc = 0.7s.
Plansa : R01
Sef proiect Arh. Iulia Cutova Titlul plansei: PLAN SAPATURA
Sc. 1:50

S-ar putea să vă placă și