Sunteți pe pagina 1din 8

Conjunctivul se folosește în urmatoarele cazuri:

I. opinii si considerații personale: credere (a crede), pensare (a gândi, a crede), ritenere (a


crede), supporre (a bănui), immaginare (a imagina), parere (a părea), sembrare (a părea), aver
l’impressione (a avea impresia), dire che (a zice că), ecc.
es.: Credo che Paolo stia sbgliando. (Cred că Paolo greșește.)
Mi pare che le cose siano andate diversamente. (Cred că lucrurile au fost diferite.)
Ha l’impressione che io lo inganni. (Are impresia ca îl înșel.)
Penso sia un’ottima idea. (Cred că este o idee bună.)

II. voință, dorință și preferință: volere (a vrea), desiderare (a dori), preferire (a prefera) es.:
Voglio che te ne vada subito. (Vreau să pleci imediat.)
Desideravo che fosse diverso. (Îmi doream să fie diferit.)
Avrei preferito che mi chiamasse. (Aș fi preferat să mă fi sunat.)

III. speranță, așteptare, frică: sperare (a spera), aspettarsi che (a se aștepta să), avere paura che (a
avea frică să), temere che (a se teme că), augurarsi che (a-și ura/dori să)

es.: Speravo che fosse cosi. (Speram să fie așa.)


Speriamo sia puntuale! (Să sperăm că va fi punctual!)
Temo sia gia partito. (Mă tem că a plecat deja.)
Temo che le regole siano cambiate. (Mă tem că regulile au fost schimbate.)

Mi auguro che vada tutto bene. (Îmi doresc să fie totul bine.)

Mi aspetto che voi veniate a cena da me stasera. (Mă aștept să veniți pe la mine la cină diseară.)

IV. incertitudine, dubii, irealitate sau ficțiune: non essere sicuri/ non essere certi (a nu fi siguri), dubitare
che (a se îndoi că), non sapere se/ ignorare se… (a nu ști dacă…), fingere che (a-și imagina că), fare
finta che (a simula că), ecc.
es.: Non sono certo che stia facendo bene. (Nu sunt sigur că a facut bine.)
Dubito che lui possa essere puntuale. (Mă îndoiesc că el poate fi punctual.)
Dubito che si risolva tutto in maniera cosi semplice. (Mă îndoiesc că se rezolvă totul atât de simplu.)
Ignoro se Pedro sia spagnolo o argentino. (Nu știu dacă Pedro este spaniol sau argentinian.)

V. stări sufletești: essere felice che (a fi fericit că), essere contento che (a fi mulțumit că), far piacere
che (a face plăcere că), dispiacere che (a-i displăcea că), rallegrarsi che (a se bucura că), rattristarsi
che (a se întrista că), ecc.
es.: Mi rallegra che tu abbia pensato a me per quel lavoro. (Mă bucur că te-ai gândit la mine pentru
acel post.)
Mi dispiace che tu mi abbia frainteso. (Îmi pare rău că m-ai înțeles greșit.)
VI. cu verbe impersonale unde este clar subiectul propoziției secundare: bisogna che (el/ea
trebuie să), occorre che (a fi necesar să), basta che (e de ajuns că), vale la pena che (merita să), puo
darsi che (e posibil să), si dice che (se zice că), dicono che (ei zic că), pare che/ sembra che (pare că),
ecc.
es.: Bisogna che Enrico si svegli presto. (Trebuie ca Enrico să se trezească devreme.)
Bastava che tu lo dicessi. (Era de ajuns s-o zici.)
Vale la pena che si discuta di questo. (Merita să se discute despre asta.)

VII. formele și expresiile impersonale; Acestea pot fi și negative („non„):


– è necessario/ importante/ opportuno/ giusto/ meglio che… (este necesar/ important/ oportun/
corect/mai bine să…);
– è stupido/ scandaloso/ divertente/ ridicolo/ pazzesco/ assurdo che… (este stupid/ scandalos/
amuzant/ ridicol/ nebunesc/ absurd să…);
– è incredibile/ strano/ logico/ illogico/ possibile/ impossibile/ naturale/ innaturale che… (este incredibil/
ciudat/ logic/ ilogic/ posibil/ imposibil/ natural/ nenatural să…);
– è probabile/ improbabile/ facile/ difficile/ preferibile/ discutibile/ plausibile che… (este probabil/
improbabil/ ușor/ dificil/ preferabil/ discutabil/ plauzibil să…);
– è ora che…/ è bene che…/ è male che… (este ora să…/ este bine că…/ e rau că…);
– è un peccato che…/ è assurdo che…/ è uno scandalo che… (este păcat că…/ este absurd că../ este
un scandal că…), ecc.
es.: E’ incredibile che ancora non sia in prigione! (Este incredibil că încă nu-i în pușcărie!)
E’ facile che Emanuele dica questo. (E ușor ca Emanuele să zică asta.)
Era impossibile che fosse cosi stupido. (Era imposibil să fi fost atât de prost.)

VIII. cu unele conjunctii:


– benche/ sebbene/ nonostante/ malgrado (chiar dacă), purche (doar dacă), affinche (ca să);
– senza che (fără să), tranne che (cu excepția), come se… (ca și cum…), prima che (înainte să/ca), per
quanto (pentru cât de mult);
– a patto che (doar dacă), a condizione che (cu condiția să), nel caso -in cui (în cazul -în care), per quel
che… (pentru ceea ce…), ecc.
es.: Benche sembri intelligente, è un ragazzo abbastanza stupido. (Chiar dacă pare inteligent, e un băiat
destul de prost.)
Ho fatto come se io non ci fossi. (Am făcut-o ca și cum n-aș fi fost acolo.)
Fai presto, prima che faccia notte! (Grabește-te, înainte să se înnopteze!)

IX. propozițiile cu pronume nedefinite: chiunque (oricine), dovunque/ ovunque (oriunde), qualsiasi/
qualunque (orice), ecc.
es.: Odiava chiunque lo salutasse con la mano. (Ura pe oricine îl saluta cu mâna.)
Marco seguiva Agata ovunque andasse. (Marco o urmărea pe Agata oriunde mergea.)
Qualunque/ qualsiasi cosa facesse a lei, non piaceva. (Orice îi facea ei, nu-i plăcea.)

X. cu expresiile: solo che… (numai că/să…), l’unico che… (singurul care…)


es.: Odiava l’unico che l’amasse veramente. (Il ura pe singurul care o iubea cu adevărat.)
Carlo è il solo che lo sappia. (Carlo e singurul care o știa.)
XI. cu expresii dependente comparative: il piu…che (cel mai…care/ pe care), il meno…che (cel mai
puțin…care/ pe care), piu di quanto (mai mult decât), meno di quanto (mai puțin decât)
es.: Era l’uomo piu brutto che potessi conoscere. (Era bărbatul/ omul cel mai urât pe care îl puteai
cunoaște.)
Ma era anche il meno stupido che potessi incontrare. (Dar era și cel mai puțin prost pe care îl puteai
întâlni.)
Allora, io l’ascoltavo piu di quanto lo guardassi. (Atunci, eu îl ascultam mai mult decât îl priveam.)

XII. dorințe și urări singure sau cu „magari”


es.: Magari piovesse domani al suo matrimonio. (Sper să plouă mâine la nunta dvs.)
Avesse voluto il cielo che vincesse al lotto. (Ar fi vrut ca Cerurile sa-l ajute să câștige la lotto.) –
traducere aproximativă

XIII. dubiu, introdus de „che”


es.: Che sia cosi cretino come sembra? (Să fie atât de cretin precum pare?)

XIV. întrebări indirecte


es.: Marcello mi ha chiesto se tu fossi bruna o mora. (Marcello m-a întrebat dacă erai brunetă sau
șatenă.)

XV. în unele propoziții relative (dau caracteristici subiectului)


es.: Cerco una segretaria che sappia scrivere al computer velocemente. (Caut o secretară care să scrie
la computer repede.)
Vorrei una poltrona che faccia i massaggi alla schiena, chiedo troppo? (Aș vrea un fotoliu care să facă
masaj la spate, cer prea mult?)

XVI. inversiune într-o propoziție relativă


es.: E’ sicuro che Alfredo è povero. (Este sigur că Alfredo e sărac.) => Che Alfredo sia povero è sicuro.
(Că Alfredo este sărac, e sigur.)
Modalități pentru a exprima o părere:

 credo (che) + congiuntivo


 sono del parere che + congiuntivo
 penso che + congiuntivo/ futuro (indicativo)
 per me è molto importante… + infinito
 secondo me… + presente (indicativo)/ passato prossimo (indicativo)/ condizionale

es.: Credo sia sbagliato viziare i figli. (Cred că este greșit să alinți copiii.)
Credo che Marco sia offeso con te. (Cred că Marco a fost jignit de către tine.)

Sono del parere che si debba essere corretti con gli altri. (Sunt de parere că trebuie să fie corecți cu
ceilalți.) – necunoscând decat numărul plural, putem folosi aceeași propoziție pentru a ne referi la toate
persoanele aparținând de numarul plural: noi/ voi/ loro.

Penso che questo esercizio sia sbagliato. (Cred că acest exercițiu e greșit.)
Penso che il governo cadra presto. (Cred că guvernul va cădea devreme.)

Per me è molto importante aiutare gli altri. (Pentru mine este foarte important să-i ajut pe ceilalți.)

Secondo me scrivi benissimo. (Cred că/ în opinia mea/după mine scrii foarte bine.)
Secondo me hai fatto uno sbaglio. (Cred că ai făcut o greșeală.)
Secondo me dovresti smettere. (Cred că ar trebui să încetezi.)

NU se foloseste conjunctivul în urmatoarele cazuri:

-> în propoziții care au același subiect


es.: Mi piacerebbe essere piu intelligente. (Mi-ar plăcea să fiu mai inteligent/ă.)
Non sono sicuro di essere migliore di te. (Nu sunt sigur că sunt mai bun decât tine.)
Ero felice di averti incontrata. (Eram bucuros că te-am întalnit-pe tine, o domnișoară/doamnă.)

->cu expresiile secondo me (cred că…)/ forse (poate)/ probabilmente (probabil)/ poiche (deoarece)/ dopo
che (după ce)/ anche se (chiar dacă)/ siccome (deoarece)
es.: Secondo me non era cosi furba come credeva. (Cred că nu era atât de șireată cum credea.)
Poiche era uscito con Manuela, non gli ho piu parlato. (Deoarece a ieșit cu Manuela, nu i-am mai vorbit.)
Forse lui ancora non ha capito di aver sbagliato persona. (Poate el încă n-a înțeles că a greșit
persoana.)

->cu expresiile impersonale cu subiectul propoziției secundare nedefinit.


es.: Bisogna decidere cosa fare. (Trebuie să se decidă ce să se facă.)
Occorre considerare le cose da vari punti di vista. (Trebuie să se ia în considerare lucrurile din
diferite puncte de vedere.)
E’ necessario comprare un nuovo frigorifero. (Este necesar să se cumpăre un nou frigider.)

->expresiile care exprimă certitudine


es.: Sapevo che c’era. (Știam că era acolo.)
CONSECUTIO TEMPORUM – La concordanza dei tempi
Per “consecutio temporum” intendiamo la concordanza dei tempi verbali tra la frase principale e la
frase subordinata.
Per scegliere il giusto tempo verbale nella subordinata, bisogna conoscere 3 elementi:

 cosa regge il verbo della principale (indicativo o congiuntivo tempo e modo del verbo
della principale
 legame temporale che vogliamo attribuire (anteriorità, contemporaneità, posteriorità)

Principale Subordinata LEGAME

So che… … sei stato bravo (passato prossimo)1 ANTERIORITÀ

So che… … sei bravo (presente) CONTEMPORANEITÀ

So che… … sarai bravo (futuro semplice) POSTERIORITÀ

1) In questo caso, il verbo della principale (“sapere”) regge l’indicativo ed è al presente, dunque
il legame temporale stabilito con il verbo della subordinata sarà in relazione al presente:

 se vuoi esprimere un’azione avvenuta prima del presente, devi usare il passato
prossimo (anteriorità)
 se vuoi esprimere un’azione avvenuta sempre nel presente, devi usare
il presente (contemporaneità)
 se vuoi esprimere un’azione che deve ancora avvenire, devi usare il futuro
semplice (posteriorità)

Principale Subordinata LEGAME

Credo che… … tu sia stato bravo (passato congiuntivo)2 ANTERIORITÀ

Credo che… … tu sia bravo (presente congiuntivo) CONTEMPORANEITÀ

Credo che… … sarai bravo (futuro semplice indicativo!) POSTERIORITÀ

2) In questo caso, il verbo della principale (“credere”) regge il congiuntivo ed è al presente, dunque
il legame temporale stabilito con il verbo della subordinata sarà in relazione al presente:

 se vuoi esprimere un’azione avvenuta prima del presente, devi usare il passato
congiuntivo (anteriorità)
 se vuoi esprimere un’azione avvenuta sempre nel presente, devi usare il presente
congiuntivo (contemporaneità)
 se vuoi esprimere un’azione che deve ancora avvenire, devi usare il futuro semplice
indicativo (posteriorità), poiché il congiuntivo manca di un tempo futuro!
Principale Subordinata LEGAME

Sapevo che… … eri andato a Roma (trapassato prossimo) ANTERIORITÀ

Sapevo che… … andavi a Roma (imperfetto) CONTEMPORANEITÀ

Sapevo che… … saresti andato a Roma (condizionale passato!) POSTERIORITÀ

3) In questo caso, il verbo della principale (“sapere”) regge l’indicativo ed è all’imperfetto (= tempo
passato), dunque il legame temporale stabilito con il verbo della subordinata sarà in relazione
al passato:

 se vuoi esprimere un’azione avvenuta ancora prima nel passato rispetto al tempo
passato della principale, devi usare il trapassato prossimo (anteriorità)
 se vuoi esprimere un’azione avvenuta nello stesso tempo passato, devi
usare l’imperfetto (contemporaneità)
 se vuoi esprimere un’azione futura nel passato in cui sto parlando, devi usare
il condizionale passato (posteriorità)

Principale Subordinata LEGAME

Credevo che… … tu fossi andato a Roma (trapassato ANTERIORITÀ


congiuntivo)

Credevo che… … tu andassi a Roma (imperfetto congiuntivo) CONTEMPORANEITÀ

Credevo che… … saresti andato a Roma (condizionale passato!) POSTERIORITÀ

4) In questo caso, il verbo della principale (“credere”) regge il congiuntivo ed è all’imperfetto (= tempo
passato), dunque il legame temporale stabilito con il verbo della subordinata sarà in relazione
al passato:

 se vuoi esprimere un’azione avvenuta ancora prima nel passato rispetto al tempo
passato della principale, devi usare il trapassato congiuntivo (anteriorità)
 se vuoi esprimere un’azione avvenuta nello stesso tempo passato, devi
usare l’imperfetto congiuntivo (contemporaneità)
 se vuoi esprimere un’azione futura nel passato in cui sto parlando, devi usare
il condizionale passato (posteriorità), proprio come per il caso 3
Cosa succede, invece, se nella principale c’è il modo condizionale?
Principale Subordinata LEGAME

Vorrei che … … tu fossi stato più buono (trapassato congiuntivo) ANTERIORITÀ

Principale Subordinata LEGAME

Vorrei che … … tu fossi più buono (imperfetto congiuntivo) CONTEMPORANEITÀ

POSTERIORITÀ
5) In questo caso, il verbo della principale (“volere”) regge il congiuntivo ed è al condizionale
presente, dunque il legame temporale stabilito con il verbo della subordinata sarà in relazione al
presente:

 se vuoi esprimere un’azione avvenuta prima del presente, devi usare il trapassato
congiuntivo (anteriorità)
 se vuoi esprimere un’azione avvenuta sempre nel presente, devi usare l’imperfetto (e
non il presente!!) congiuntivo (contemporaneità)
 se vuoi esprimere un’azione che deve ancora avvenire, devi usare ancora una
volta l’imperfetto congiuntivo (posteriorità)

Pertanto, per distinguere che si tratti di contemporaneità o posteriorità, bisogna considerare


il contesto.

Principale Subordinata LEGAME

Avrei voluto che … … tu fossi stato più ANTERIORITÀ


buono (trapassato congiuntivo)
CONTEMPORANEITÀ
POSTERIORITÀ
6) In questo caso, il verbo della principale (“volere”) regge il congiuntivo ed è al passato
condizionale, dunque il legame temporale stabilito con il verbo della subordinata sarà in relazione
al passato:

 se vuoi esprimere un’azione avvenuta ancora prima nel passato rispetto al tempo
passato della principale, devi usare il trapassato congiuntivo (anteriorità)
 se vuoi esprimere un’azione avvenuta nello stesso tempo passato, devi
usare il trapassato congiuntivo (contemporaneità)
 se vuoi esprimere un’azione futura nel passato in cui sto parlando, devi usare
il trapassato congiuntivo (posteriorità)

Insomma… sia per contemporaneità che per anteriorità e posteriorità, quando nella principale c’è un
verbo al passato condizionale, si utilizza lo stesso tempo (il trapassato congiuntivo). Pertanto per
distinguere il legame temporale devi considerare il contesto!
ATTENZIONE!!
Per esprimere ANTERIORITÀ e CONTEMPORANEITÀ (sia rispetto al presente che rispetto al
passato) tutto ciò non vale se il soggetto della principale e il soggetto della subordinata è
lo stesso!
In questo caso, si utilizza l’infinito…
Esempi:
io so che io sono bravo → So di essere bravo.
io credo che io sia bravo → Credo di essere bravo.
io sapevo che io ero bravo → Sapevo di essere bravo.
io credevo ch io fossi bravo → Credevo di essere bravo.

io so che io sono stato bravo → So di essere stato bravo.


io credo che io sia bravo → Credo di essere stato bravo.
io sapevo che io ero stato bravo → Sapevo di essere stato bravo.
io credevo che io fossi stato bravo → Credevo di essere stato bravo.

MA!!
Per esprimere POSTERIORITÀ (sia in relazione al presente che in relazione al passato)
l’infinito non va bene, anche se il soggetto è lo stesso → quindi si seguono le regole di tempi
prima considerate.
Esempi:
Io so che io sarò bravo
Io credo che io sarò bravo

Io sapevo che io sarei stato bravo


Io credevo che io sarei stato bravo