Sunteți pe pagina 1din 10

Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

PLAN DE PREGĂRIRE ANUAL


Disciplina sportivă de specializare: ATLETISM-
Viteză

Unitatea de învăţământ: …………………………….


Anul școlar/ anul competiționa: 2010-2011 / 2011
Clasa/ grupa: clasele I–IV /născuţţi 2002 şi mai mici – copii3, 2000-2001 – copii 2
Cadrul didactic: ………………………..…………... Nivel valoric: ÎNCEPĂTORI (6 ore/săpt.)

OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ: OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ Dotări materiale utilizate:


-Calificare laUNITATEA
C.N. de C3,DEC2,ÎNVĂȚARE OBIECTIVE
etapa de zona, sală / aer liber, a 4-5 sportivi DEM/F
la C.N., INSTRUIRE - OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
Pista de atletism- sală / aer liber
-Clasarea pe locurile I-X a01. 02. M/F
1-2 sportivi la C.N. de C3, C2- etapa finala, sală /aer liber, - Stinghii colorate03. – 20 buc.
Pregătirea  Indici somato-funcționali generali - Învăţarea elementelor din şcoala - Mingideprinderilor
1.1 Imbunătăţirea medicinale 4 motrice
buc., dede oină 10
fizică  Deprinderi și priceperi motrice mersului, alergării, săriturii şi aruncării buc., de tenis
baza/utilitar-aplicative 10 buc.
necesare practicării
 Calități motrice de bază - Dezvoltare fizică generală - Corzi
disciplinei 20 buc.
sportive
 Indici somato-funcționali specifici - Dezvoltarea vitezei (reacţie, execuţie, deplasare) 1.2 Cresterea indicilor de manifestare a calitatilor
 Calități motrice specifice mobilităţii articulare, supleţii musculare motrice de baza si a celor specifice, potrivit
 Metode și mijloace de dezvoltare - Dezvoltarea capacităţilor coordinative varstei si a sexului
- Dezvoltarea forţei in regim de viteza (detenta) 3.1 Aplicarea in intreceri si concursuri sportive a
 Metode/ procedee de creștere
- Imprimarea ţinutei corporale corecte în alergare potentialului motric si tehnico-tactic dobandit
- Învăţarea şi consolidarea deprinderilor motrice
de bază / specifice
Pregătirea  Procedee tehnice de bază - Învăţarea deprinderilor motrice 2.1 Invatarea procedeelor tehnice de baza, specifice
tehnică  Procedee tehnice recomandate de bază / specifice disciplinei sportive
individual - Imprimarea stereotipurilor dinamice pozitive pe 2.3 Consolidarea procedeelor tehnice si a actiunilor
scoarţa cerebrală tactice insusite
- Învăţarea tehnicii pasului lansat 3.1 Aplicarea in intreceri si concursuri sportive a
în tempo moderat potentialului motric si tehnico-tactic dobandit
-Învăţarea secvenţială progresivă a
diferitelor elemente specifice probei: startul din
picioare; alergării cu accelerare; pasul lansat de
viteză; startul de jos şi lansarea de la start; atacul
liniei de sosire
- Învăţarea tehnicii alergării peste
1
mici obstacole (stinghii aşezate la diferite
intervale pe culoarul de alergare /podea)

01. 02. 03.


Pregătirea -initierea si dezvoltarea sentimentului de bucurie 3.2 Invingerea emotiilor negative si valorificarea
psihologică prin prcaticarea sportului in general si a optima a potentialului motric si tehnico-tactic, in
atletismului in particular intreceri si concursuri
-acomodarea, dezinhibarea si crearea starii de 4.1 Manifestraea interesului pentru prcaticarea
echilibru emotional pe baza sportiva sportului de performanta
-dezvoltarea sentimentului de incredere in 4.2 Cultivarea dorintei de afirmare in disciplina
 Trăsături psihice dominante profesor sportiva practicata
-dezvoltarea cailor de comunicare intre tinerii
sportivi, precum si intre elevi si profesor
-cultivarea dorinţei de autodepăşire, progres
- pregătirea psihologică specială în vederea
imprimării treptate a stereotipurilor dinamice
pozitive pe scoarţa cerebrală
Pregătirea  Protecție individuală -impunerea respectării programului de 4.1 Manifestarea interesului pentru prcaticarea
metodică/  Randament sportiv antrenament, disciplinei in cadrul Clubului sportului de performanta
teoretică  Prevederi regulamentare Sportiv 5.1 Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare si a
 Reguli de comportament -respectarea regulamentului de concurs sentimentului de apartenenta la un grup
 Culturalitate -organizarea unor întâlniri cu sportivi medaliaţi,
de renume şi a unor excursii tematice

CALENDARUL COMPETIȚIONAL
PERIOADA DE LOCUL DE
COMPETIȚII
DESFĂȘURARE DESFĂȘURARE
Oficiale interne Campionatul Judetean pentru C1, C2, C3 15-01-2011 Rm. Valcea (sală)
2
Campionatul National pentru C1, C2, C3 – etapa judeteana 04-06-2011 Rm. Valcea
Campionatul National pentru C1, C2, C3 – etapa de zona 11-06-2011 Rm. Valcea
Campionatul National pentru C1, C2, C3 – etapa finala 26-06-2011 Bucuresti

Cupa „Toamna Valceana” – etapa judeţeană 22-10-2010 Rm. Valcea


Cupa „Mărţişor” - etapa judeţeană 26.03.2011 Rm. Vâlcea
Amicale

STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL PREGĂTIRII PE ANUL DE PREGĂTIRE ȘI CONCURS


Număr de
Loc de Număr de zile Număr de lecții Număr de zile concursuri
Etapa Mezostructuri
desfășurare de pregătire de antrenament libere (oficiale sau
amicale)
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.
Perioada pregătitoare I – durata: 13.09.2010 – 05.03.2011
MZC 1- de acomodare-3 săpt. Rm. Vâlcea 9 9 12 0
Perioada: 13.09.-03.10.2010
MZC 2- de bază- 4 săpt. Rm. Vâlcea 12 12 16 1
Perioada: 04.10-31.10.2010
Etapa pregătirii de MZC 3- de bază (dezvoltare)-5 săpt. Rm. Vâlcea 15 15 20 0
bază Perioada: 01.11.-05.12.2010
MZC 4- de bază-5 săpt. Rm. Vâlcea 15 15 15 0
Perioada: 06.12.2010.-09.01.2011
MZC 5- pregătire și control-4 săpt. Rm. Vâlcea 12 12 12 1
Perioada: 09.01.-06.02.2011
Etapa MZC 6- precompetițional-3 săpt. Rm. Vâlcea 9 9 12 0
precompetițională Perioada: 07.-27.02.2011
Perioada competițională I – durata: 28.02 – 27.03.2011
Etapa MZC 7- competițional- 4 săpt. Rm. Vâlcea 12 12 16 1
competițională Perioada: 28.02.- 27.03.2011
Etapa MZC 8- intermediar-1 săpt. Rm. Vâlcea 0 0 7 0
de refacere Perioada: 27.03. – 03.04.2011

Perioada pregătitoare II – durata: ………………………………….


Etapa pregătirii de MZC 9- de bază-5săpt. Rm. Vâlcea 15 15 20 1
bază Perioada: 04.04. – 08.05.2011
Etapa MZC 10- precompetițional-2 săpt. Rm. Vâlcea 6 6 8 1

3
precompetițională Perioada: 09 – 22.05.2011.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.


Perioada competițională II – durata: 23.05. – 27.06.2011
Etapa MZC 11- competițional – 5 săpt. Rm. Vâlcea 15 20 4 1
competițională Perioada: 23.05. – 27.06.2011
Perioada de tranziție – durata: 28.06. – 01.09.2011
Etapa MZC 12- odihnă activă – 9 săpt. Cantonament/ 18 18 63 0
de refacere Perioada: 28.06. – 01.09.2011 litoral - munte

SOLICITĂRILE DE ANTRENAMENT
Număr ore Din care:
MEZOCICLUL de pregătire Număr ore Număr ore Număr ore Indicatori motrici care condiționează performanța
sportivă de pregătire fizică de pregătire tehnică de pregătire tactică
MZC -1 18 16 - 2
MZC -2 24 14 6 4
MZC -3 30 14 12 4
MZC -4 30 10 16 4
MZC -5 24 4 10 4
MZC -6 18 6 12 2
MZC -7 24 6 10 6
MZC -8 0 0 0 0
MZC -9 30 16 10 4
MZC -10 12 6 4 2
MZC -11 30 8 16 6
MZC -12 36 26 6 4

PROBE DE CONTROL

Copii 3 – 2002 şi mici – 20m a.S.j, 50m a.S.p., săritura în lungime, ar. mingii medicinale de 1kg, 50 a.S.p.
4
Copii 2 – 2000-2001 - 30m a.S.j., săritura în lungime, ar. mingii medicinale de 2kg, 50 m a.S.p, 60 m. S. p.

DATELE EFECTUĂRII CONTROLULUI MEDICAL


NR.
DATA LOCUL
CRT.
1 20.09.2010 Cabinet de Medicină Sportivă
2 14.03.2011 Cabinet de Medicină Sportivă

Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

5
PLAN DE PREGĂRIRE ANUAL
Disciplina sportivă de specializare: ATLETISM – alergare de viteză

Unitatea de învăţământ: …………………………….


Anul școlar/ anul competițional: 2010 – 2011 / 2011
Clasa/ grupa: I-IV / în special - născuţţi 2000-2001 – C 2
Cadrul didactic: ………………………..…………... Nivel valoric: AVANSAȚI ( 2-3 ani de instruire, 8 ore/săptâmână)

OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ: OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ Dotări materiale utilizate:


-calificare şiUNITATEA DE ÎNVĂȚARE
clasare pe locurile OBIECTIVE
I-VIII la C.N. etapa zonală a 4-5 sportivi, DEliber
C2 – aer INSTRUIRE
/ sală, M/F - 2 buc.OBIECTIVE
block-starturiDE REFERINȚĂ
01. I-III la C.N. etapa finală a 1-2 sportivi, C2 – aer liber
-calificare şi clasare pe locurile 02. / sală. M/F - 20 buc. stinghii lemn03.
Pregătirea  Indici somato-funcționali generali - Învăţarea şi consolidarea elementelor din şcoala 1.1 - 20 buc. ploturi
Imbunătăţirea plastic h:20-40
deprinderilor cm de
motrice
fizică  Deprinderi și priceperi motrice alergării, săriturii şi aruncării - 4 buc. mingii medicinale de 1, 2 kg
baza/utilitar-aplicative necesare practicării
 Calități motrice de bază - Perfecţionarea unor elemente secvenţiale - 5 buc. „lădiţe”
disciplinei de înălţimi diferite (10-50 cm)
sportive
 Indici somato-funcționali specifici specifice în proba de alergare de viteză 1.2 - 20 buc.corzi
Cresterea indicilor de manifestare a calitatilor
 Calități motrice specifice - Dezvoltare fizică generală motrice de baza si a celor specifice, potrivit
- Dezvoltarea vitezei (reacţie, execuţie, deplasare) varstei si a sexului
- Dezvoltarea mobilităţii articulare, supleţii 3.1 Aplicarea in intreceri si concursuri sportive a
musculare, imprimarea ţinutei corecte de alergare potentialului motric si tehnico-tactic dobandit
- Dezvoltarea capacităţilor coordinative
- Dezvoltarea forţei in regim de viteza (detenta)
Pregătirea  Procedee tehnice de bază - Învăţarea şi consolidarea etapelor secvenţiale ale 2.1 Invatarea procedeelor tehnice de baza, specifice
tehnică  Procedee tehnice recomandate probei de alergare de viteză 30m., 50 m disciplinei sportive
individual - Învăţarea şi consolidarea tehnicii pasului lansat 2.3 Consolidarea procedeelor tehnice si a actiunilor
în tempo moderat; startul din picioare; alergării tactice insusite
cu accelerare; pasul lansat de viteză; startul de jos 3.1 Aplicarea in intreceri si concursuri sportive a
şi lansarea de la start; atacul liniei de sosire potentialului motric si tehnico-tactic dobandit
- Învăţarea şi consolidarea tehnicii alergării peste
mici obstacole (stinghii aşezate la diferite
intervale pe culoarul de alergare /podea)

Pregătirea  Trăsături psihice dominante -initierea si dezvoltarea sentimentului de bucurie 3.2 Invingerea emotiilor negative si valorificarea
psihologică prin prcaticarea sportului in general si a optima a potentialului motric si tehnico-tactic, in
atletismului in particular intreceri si concursuri
-acomodarea, dezinhibarea si crearea starii de 4.1 Manifestraea interesului pentru prcaticarea
echilibru emotional pe baza sportiva sportului de performanta
-dezvoltarea sentimentului de incredere in 4.2 Cultivarea dorintei de afirmare in disciplina
profesor sportiva practicata
6
-dezvoltarea cailor de comunicare intre tinerii
sportivi, precum si intre elevi si profesor
-cultivarea dorinţei de autodepăşire, progres
Pregătirea  Protecție individuală -impunerea respectării programului de 4.1 Manifestarea interesului pentru prcaticarea
metodică/  Randament sportiv antrenament, disciplinei in cadrul Clubului sportului de performanta
teoretică  Prevederi regulamentare Sportiv 5.1 Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare si a
 Reguli de comportament -respectarea regulamentului de concurs sentimentului de apartenenta la un grup
 Culturalitate -organizarea unor întâlniri cu sportivi medaliaţi,
de renume şi a unor excursii tematice

CALENDARUL COMPETIȚIONAL
PERIOADA DE LOCUL DE
COMPETIȚII
DESFĂȘURARE DESFĂȘURARE
Campionat Naţional de sală copii 2 – etapa judeţ (unde există sală, unde nu, dacă 05.03.2011 Rm. Vâlcea
vremea permite, concursul se va desfăşura în aer liber)
Campionat Naţional de sală copii 2 – etapa de zonă 11-12.03.2011
Campionat Naţional de sală copii 2 – etapa finală 26-27.03.2011
Oficiale interne
Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar 28.05.2011
Campionat Naţional de copii 2 – etapa judeţ 04.06.2011 Rm. Vâlcea
Campionat Naţional de sală copii 2 – etapa de zonă 11-12.06.2011 Rm. Vâlcea
Campionat Naţional de sală copii 2 – etapa finală 26-27.06. 2011 Bucureşti
Cupa „Toamna Valceana” – etapa judeţeană 22-10-2010 Rm. Valcea
Cupa „Mărţişor” - etapa judeţeană 26.03.2011 Rm. Vâlcea
Amicale

STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL PREGĂTIRII PE ANUL DE PREGĂTIRE ȘI CONCURS


Număr de
Loc de Număr de zile Număr de lecții Număr de zile concursuri
Etapa Mezostructuri
desfășurare de pregătire de antrenament libere (oficiale sau
amicale)
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.
Perioada pregătitoare I – durata: 13.09. 2010 - 05.03.2011
7
MZC 1- de acomodare- 3 săpt. Rm. Vâlcea 12 12 9
Perioada: 13.09. – 03.10.2010.
MZC 2- de bază – 4 săpt. Rm. Vâlcea 16 16 12
Perioada: 04.10 – 31.10.2010
Etapa pregătirii de MZC 3- de bază (dezvoltare) – 5 săpt. Rm. Vâlcea 20 20 15
bază Perioada: 01.11.2010 – 05.12.2010
MZC 4- de bază – 5 săpt. Rm. Vâlcea 20 20 15
Perioada: 06.12 – 09.01.2011
MZC 5- pregătire și control – 4 săpt. Rm. Vâlcea 16 16 12
Perioada: 09.01.-06.02.2011
Etapa MZC 6- precompetițional – 3 săpt. Rm. Vâlcea 12 12 9
precompetițională Perioada: 07-27.02.2011
Perioada competițională I – durata: 28.02.-27.03.2011.
Etapa MZC 7- competițional -4 săpt. Rm. Vâlcea 16 16 12
Competițională Perioada: 28.02.-27.03.2011

Etapa MZC 8- refacere – 1 săpt. Rm. Vâlcea 0 0 7


de refacere Perioada: 27.03.-03.04.2011
Perioada pregătitoare II – durata: 03.04.-22.05.2011
Etapa pregătirii de MZC 9- de bază – 5 săpt. Rm. Vâlcea 20 20 15 1
bază Perioada: : 04.04.-08.05.2011.
Etapa MZC 10 precompetițional – 2 săpt. Rm. Vâlcea 8 8 6 1
precompetițională Perioada: 09 – 22.05.2011

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.


Perioada competițională II – durata : 23.05. – 27.06.2011
Etapa MZC 11- competițional – 5 săpt. Rm. Vâlcea 20 20 15 1
competițională Perioada: 23.05.- 27.06.2011
Perioada de tranziție – durata: 28.06. – 01.09.2011
Etapa MZC 12- odihnă activă – 9 săpt. Rm. Vâlcea / 27 27 36 0
de refacere Perioada: 28.06.-01.09.2011- 6 ore/săpt. Cantonament
litoral / munte

8
SOLICITĂRILE DE ANTRENAMENT
Număr ore Din care:
MEZOCICLUL de pregătire Număr ore Număr ore Număr ore Indicatori motrici care condiționează performanța
sportivă de pregătire fizică de pregătire tehnică de pregătire tactică
MZC -1 24 20 - 4
MZC -2 32 18 8 6
MZC -3 40 20 14 6
MZC -4 40 16 20 4
MZC -5 24 6 14 4
MZC -6 24 8 14 2
MZC -7 32 10 14 6
MZC -8 0 0 0 0
MZC -9 40 20 16 4
MZC -10 16 6 8 2
MZC -11 40 10 22 8
MZC -12 54 44 6 4

PROBE DE CONTROL

Copii 2 – 2000-2001 - 30m a.S.j., 60m a.S.p., săritura în lungime şi triplusalt de pe loc, ar. mingii medicinale de 2kg, 80m a.S.p.

DATELE EFECTUĂRII CONTROLULUI MEDICAL


NR.
DATA LOCUL
CRT.
1 20.09.2010 Cabinet de Medicină Sportivă
2 14.03.2011 Cabinet de Medicină Sportivă
9
10

S-ar putea să vă placă și