Sunteți pe pagina 1din 2

S25

U.I.-Tehnologia prepararii hranei


Lectia:Factori de mediu care influienteaza transportul si depozitarea alimentelor
1. Calitatea alimentelor
2. Transportul si manipularea
3. Depozitarea alimentelor

1. Pastrarea calitatii prescrise trebuie asigurata pe întreg parcursul marfurilor alimentare, de la producator la
consumator, prin masuri speciale în ceea ce priveste ambalarea , manipularea, transportul, depozitarea ,
expunerea în vederea vînzarii etc

2. Conditiile si mijloacele de transport sunt stabilite în concordanta cu modul de ambalare, cu caracteristicile


produselor, cu destinatia si durata transportului, astfel încît sa fie evitate trepidatiile, contactul direct cu factorii
atmosferici, sa se asigure o pozitie cît mai corecta a produselor în mijloacele de transport etc.

Pentru transportul produselor alimentare se impun conditii igienice care constau în:

folosirea unor mijloace de transport specifice produsului (pentru lapte, carne, pîine etc); de exemplu,
pentru transportul de scurta durata al carnii se folosesc mijloace auto la care încaperile de depozitare
sunt captusite cu materiale metalice inoxidabile, iar pentru transportul de lunga durata se folosesc
mijloace frigorifice ; pestele întreg se transporta în lazi si în contact direct cu gheata maruntita (straturi
alternative), iar în timpul manipularii se evita ranirea acestuia, deoarece leziunile deschid cai de
infectare cu microorganisme; pestele eviscerat se transporta cu mijloace frigorifice în care temperatura
nu trebuie sa depaseasca 4 o C; laptele se transporta în cisterne speciale, bidoane de aluminiu sau alte
mijloace specifice în functie de durata transportului si cantitatea transportata;

 asigurarea curateniei încaperilor de depozitare ale mijlocului auto prin spalare si dezinfectare;
 încarcarea si descarcarea mijloacelor de transport sa fie efectuata de catre personal echipat cu
haine de protectie si instruit corespunzator pentru evitarea contaminarii marfurilor.

Deseori contaminarea produselor alimentare este facuta în timpul manipularii acestora de catre lucratorii
din productie sau comert. De aceea se impune respectarea cu rigurozitate a igienei mîinilor, a lipsei
leziunilor cutanate, a igienei echipamentului de protectie precum si verificarea starii de sanatate a
lucratorilor.

3. Depozitarea reprezinta toate activitatile tehnice si organizatorice legate de amplasarea marfurilor într-
un spatiu fix sau mobil. Din punct de vedere tehnic, aceste activitati presupun: stivuirea, ordonarea
marfurilor dupa anumite reguli de vecinatate etc.; din punct de vedere organizatoric: zonarea interioara a
marfurilor, ordinea intrarii/iesirii marfurilor, accesul la marfuri evidenta intrarii/iesirii marfurilor,
caracteristicile depozitelor.

Principalul rol al depozitarii este concentrarea marfurilor în cantitati mari în vederea dirijarii lor catre
consumatori. În raport cu acest rol pe care îl au în circulatia marfurilor, depozitele pot avea urmatoarele
functii:

 concentrarea în stocuri a produselor colectate în scopul sortarii, prelucrarii primare si pregatirii


pentru expeditie în cantitati relativ mari sau în scopul repartizarii continue a cotelor programate
în cantitati relativ reduse;
S25
U.I.-Tehnologia prepararii hranei
Lectia:Factori de mediu care influienteaza transportul si depozitarea alimentelor
 asigurarea conditiilor de mentinere a integritatii produselor si uneori de îmbunatatire a însusirilor
lor calitative;
 livrarea si expedierea marfurilor catre cumparator.

FISA DE LUCRU