Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 06.11. 2018


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Drăgănești
CLASA a III-a A
PROPUNĂTOR : Ion Georgiana
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA : Limba și literatura română
UNITATEA TEMATICĂ : Familia -Universul meu
SUBIECTUL LECȚIEI : ,, Bunica” după Barbu Ștefănescu Delavrancea
TIPUL ACTIVITĂŢII : consolidarea cunoștințelor
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE: Dezvoltare personală
Matematică și explorarea mediului;
SCOPUL LECȚIEI:
Dezvoltarea capacității de receptare și difuzare a unei varietăți de mesaje orale și scrise în
contexte de comunicare cunoscute;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1-să citească textul cursiv și expresiv, respectând semnele de punctuație;
O2-să identifice personaje și secvențe din povești cunoscute în situații diverse ;
O3- să răspundă la întrebările referitoare la conținutul textului;
O4- să aplice în contexte diferite informațiile din textul studiat;
O5-să ordoneze cuvintele pentru a obține propoziții;
O6-să identifice cuvinte cu sens opus/asemănător pentru cuvintele date;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, expunerea, exerciţiul, observaţia, jocul
Găsește și citește, metoda Cadranelor, metoda Explozia stelară
Materiale didactice: imagini, instrumente de scris, caiete, tablă, panouri, marker, cretă,
fişă de lucru.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Durata: 50 de minute
Bibliografie :
1. Programa şcolară, clasa a II a, M.E.C.S, Bucureşti, 2013
2. Manual pentru clasa a II-a Comunicare în limba română, partea întâi, autori: Iliana
Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu, ed. CD PRESS, 2014
3. Caiet de lucru pentru clasa a II-a Comunicare în limba română, partea întâi, autori:
Iliana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu, ed. CD PRESS, 2014
4..  Suport curs -2012 - ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru
formarea competențelor cheie la școlarii mici”
5. www.didactic.ro
MOMENTELE OB. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII STRATEGII DIDACTICE EVALUA
LECȚIEI OP. Metode Mijloace Forme de
organizare
1.Moment Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurării orei de Manual,
organizatoric Limba și literatura română: Conversaţia caiete, Frontal Observare
-amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii; instrumente sistematică
-pregătirea materialului demonstrativ. de scris
Elevii își pregătesc materialele necesare.

2.Verificarea Se verifică tema calitativ și cantitativ. Conversația Caiet teme Frontal Observarea
temei Individual sistematică
3.Captarea DP Se observă imaginea cu arborele genealogic și se Conversaţia Imagini Frontal Aprecieri
atenţiei poartă discuții: Exercițiul verbale
 Ce reprezintă imaginea? (familia)
 Care sunt membrii familiei? (copilul, mama,
tata, bunica și bunicul)
 Care este cel mai tânăr membru al familiei?
O7 Dar cel mai bătrân membru? (copii/bunicii)
Elevii răspund la întrebări și privesc cu atenție
imaginea.(Anexa 1)
Spun elevilor că familia se aseamănă cu un copac. Îi
întreb care sunt părțile componente ale unui copac.
Elevii răspund, apoi le spun că rădăcinile sunt bunicii,
trunchiul este reprezentat de părinți și ramurile sunt
copiii. Se observă imaginea. (Anexa 2)
4.Anunţarea Astăzi la ora de Limba și literatura română vom Expunerea Tablă, caiete Frontal Observarea
temei recapitula lecția ,,Bunica” scrisă de Barbu Ștefănescu Explicaţia focalizării
Delavrancea. menţinerii
Sunt precizate obiectivele în manieră accesibilă. atenţiei
Se notează data, titlul și autorul la tablă. Elevii
notează în caiete.
5.Dirijarea Dirijarea învățării începe prin citirea textului de către Conversaţia Manual Frontal
activității elevii (ștafetă). Observația
O1 După citirea textului se trece la un mic joc- Găsește Explicaţia
și citește!: Joc Găsește
-prima întrebare din text; și citește!
-partea în care bunica vine la nepot;
-partea în care bunica începe să povestească un basm;
-partea în care nepotul adoarme fermecat de povestea
bunicii.
O2 Interpretaţi cele două personaje (bunica și nepotul),
citind cu intonaţie dialogul.
Se observă imaginea din manual și se răspunde la
Conversația Manual, Frontal
întrebările.(metoda Explozia stelară)
Exercițiul planșă, caiete Individual
- Care sunt personajele?
- Unde se petrece acțiunea?
- Când se petrece acțiunea?
- Cine vine în vizită la nepot?
- Ce făcea bunica la umbra dudului?
- Ce făcea nepotul la umbra dudului?
Se notează răspunsurile la tablă și pe caiete.
Se fac aprecieri generale şi individuale privind
formularea răspunsurilor.

Se trece la rezolvarea sarcinilor de lucru. Elevii sunt Individual


împărțiți în 4 grupe/rânduri (metoda cadranelor):
O4 (Anexa 3)
 Grupa 1
Ordonează cuvintele pentru a forma propoziții
corecte:
a. mare, mare, A fost, un împărat, odată
b. îmi, O, adiere, fruntea, răcorea
Metoda Fișă de lucru, Pe grupe Observarea
 Grupa 2 cadranelor tablă, planșă, măsurii în
O5 Alintă cuvintele: cretă, marker sunt înţelese
●bunica - respectate
●poartă - regulile
●nepot -
●grădină -

O6  Grupa 3
Găsește cuvinte cu sens opus:
●deschidea -
●mare -
●începe -

Găsește cuvinte cu sens asemănător:


●a spune -
O6 ●pustie -
●odată –

 Grupa 4
Rezolvă următoarea problemă în versuri:
La bunica în grădină
Andrei desenează-n tihnă.
În desenul lui Andrei
Sunt 3 curci și 2 purcei
Dacă bine-ați socotit
Câte picioare-ați găsit?

Fiecare grupă își va rezolva sarcina de lucru, apoi un


elev desemnat va rezolva și la tablă în dreptul grupei
sale,se dau indicații acolo unde este nevoie, apoi
fiecare elev va copia și rezolvarea celorlalte grupe pe
fișa lor de lucru.
Se fac aprecieri generale şi individuale privind
formularea răspunsurilor.

O7
6.Obținerea Fiecare grupă va avea ca exercițiu ordonarea Conversația Planșă, Frontal Observarea
performanței O5 enunțurilor referitoare la textul „Bunica” în ordinea Explicația marker sistematică
desfășurării întâmplărilor. Grupa care va termina Exercițiul
prima va fi câștigătoare.
o Bunica și nepotul se duc la umbra unui dud.
O7 o Bunica începe să spună un basm nepoțelului.
o Nepotul ațipește fermecat de povestea bunicii.
o Băiatul se trezește din somn.
Se fac aprecieri verbale generale și individuale.
Fiecare grupă va primi câte o recompensă.
7.Încheierea Aprecieri verbale asupra modului de participare la Conversaţia Frontal Aprecieri
activităţii activitate. verbale
Se dă tema pentru acasă: Scrie un bilet în care să îi
mulțumești bunicii pentru ceva.
Se notează elevii care au răspuns pe parcursul
activității desfășurate.
Anexa 1

ARBORE GENEALOGIC

Anexa 2

COPIII

PĂRINȚII

BUNICII
Anexa 3
FIȘĂ DE LUCRU
 Grupa 1  Grupa 2

Ordonează cuvintele pentru a forma Alintă cuvintele:


propoziții corecte:
a. mare, mare, A fost, un împărat, ●bunica –_______________
odată
__________________________________
●poartă –_______________
__________________________________
__________________________________
●nepot –________________
b. îmi, O, adiere, fruntea, răcorea
__________________________________
__________________________________ ●grădină - _______________
__________________________________

 Grupa 3  Grupa 4

Găsește cuvinte cu sens opus: Rezolvă următoarea problemă în


versuri:
● deschidea –_________________ La bunica în grădină
Andrei desenează-n tihnă.
● mare –____________________ În desenul lui Andrei
Sunt 3 curci și 2 purcei
● începe –___________________ Dacă bine-ați socotit
Câte picioare-ați găsit?
Găsește cuvinte cu sens asemănător:

● a spune –__________________

● pustie –___________________

● odată -____________________
Anexa 4

FIȘĂ
-obținerea performanței-

 Ordonează enunțurile în ordinea desfășurării întâmplărilor:

o Bunica și nepotul se duc la umbra unui dud.

o Bunica începe să spună un basm nepoțelului.

o Nepotul ațipește fermecat de povestea bunicii.

o Băiatul se trezește din somn.

S-ar putea să vă placă și