Sunteți pe pagina 1din 3

Compania Naţională Poşta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, 020065, Bucureşti, sector 2


Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro
Capital social subscris şi vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerţului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

PRECIZARE

Vot corespondență

Bucureşti, 5 decembrie 2020 – Compania Națională Poșta Română, în calitate


de funizor național de servicii poștale, a realizat în parteneriat cu Autoritatea
Electorală Permanentă, serviciile de expediere a documentelor electorale către
cetățenii români din diaspora care și-au exprimat intenția de a vota prin
corespondență. De asemenea, Poșta Română, în baza angajamentului asumat în
parteneriatul cu AEP, realizeaza și serviciul de predare a plicurilor, conținând
buletinele de vot recepționate din străinătate, până în data de 3 decembrie, ora
23:59.

Activitatea de distribuire efectivă a plicurilor electorale expediate de Poșta


Română se realizează de către fiecare operator poștal național, din țara în care
românii din diaspora au rezidența. Cu toate acestea, pentru a avea suficient timp la
dispoziție și în acord cu dispozițiile legale în vigoare, Poșta Română a expediat, prin punerea la
dispoziția tuturor administrațiilor poștale străine, plicurile electorale în intervalul 2 - 13
noiembrie. Algoritmul de distribuire a plicurilor electorale a avut în vedere acoperirea cu
prioritate a țărilor mai îndepărtate și unde expedierea s-a realizat pe cale aeriană, tocmai
pentru ca cetățenii din aceste țări să aibă la dispoziție suficient timp pentru a își exercita votul.

Aceste plicuri de retur sunt transmise de către administrațiile poștale străine (în mod
gratuit) sau de operatori privați de servicii poștale (contra cost) opțiunea privind returnarea
plicurilor electorale către România aparținând exclusiv votanților.

Având în vedere contextul pandemic, Poșta Română, pentru turul de scrutin vizând
alegerile parlamentare, a venit în sprijinul votanților din diaspora și a pus la dispoziție atât
pentru procesul de expediere, cât și de recepționare al plicurilor electorale, curse rutiere
dedicate, preântâminând în acest fel eventualele perturbări ale traficului aerian internațional,
generate de suspendarea anumitor curse.

De la momentul recepționării de către administrațiile poștale străine a plicurilor electorale,


intervine procesul de distribuire în țara de destinație prin intermediul rețelei poștale din țările
respective. După recepționarea plicurilor electorale și exprimarea votului de către cetățenii
români din diaspora, aceștia au avut la dispoziție următoarele variante de transmitere a
votului:

- Expedierea sau predarea plicului cuprinzând buletinele de vot către ambasadele din
țara de rezidență;
- Expedierea plicului cuprinzând buletinele de vot, în mod gratuit prin intermediul plicului
autoadresat către România. Menționăm că acest tip de trimiteri retur au statut de
trimitere simplă, dacă expeditorul nu a plătit un serviciu suplimentar, în consecință,
aceste expediții nu pot fi monitorizate pe traseu prin sistemul track & trace.

- Expedierea plicului cuprinzând buletinele de vot, contra cost prin intermediul unui
furnizor privat de servicii poștale.

  Pagina 1 / 3
Procesul de colectare și expediere către România a plicurilor conținând buletinele de vot
se realizează de administrațile poștale din țările de rezidență.

Cu toate acestea, Poșta Română fiind parte din Uniunea Poștală Universală a menținut
un dialog constat cu toate administrațiile poștale străine pentru a trata cu prioritate toate
timiterile poștale electorale (atât în cadrul procesului de expediere cât și de returnare) astfel
încât procesul de prelucrare al trimiterilor poștale să fie accelerat.

Mai mult decât atât, pentru a elimina impredictibilitatea curselor aeriene, Poșta Română
a utilizat cursele auto proprii pentru serviciul de returnare a plicurilor electorale, predate de
administrațiile poștale străine din Marea Britanie, Germania, Italia, Moldova, Serbia, Bulgaria
și Ungaria, din celelalte țări plicurile electorale fiind expediate direct de catre autoritățile
poștale străine.

Totodată, fiind în contact permanent atât cu administrațiile poștale străine dar și cu


cetățenii români din diaspora, Poșta Română a răspuns tuturor solicitărilor particulare primite
din partea cetățenilor români care nu recepționaseră plicurile expediate de Poștă.

În baza prevederilor legale, Poșta Română a predat către AEP un număr total de 18.421
plicuri electorale, plicuri care au ajuns în România până joi, 3 decembrie ora 23:59 – data
limită de primire a voturilor prin corespondență.

După expirarea termenului limita prevăzut de legislația electorală în vigoare s-au întors
în România 1.092 de plicuri. În acest sens apreciem ca un progres laudabil faptul că AEP a
introdus sistemul de informare al cetățenilor români din diaspora ale căror plicuri nu au fost
recepționate până la data de 3 decembrie, facilitând astfel tuturor românilor posibilitatea
exercitării alternative a votului fizic în secția de votare.

Poșta Română susține întregul proces de votarare și încurajează utilizarea votului prin
corespondența ca mijloc de exercitare a drepturilor democratice fundamentale.

Cu toate acestea Poșta Română nu poate furniza informații cu privire la


exprimarea efectivă a dreptului de vot de către fiecare cetățean care și-a exprimat
această intenție, românii din diaspora având inclusiv posibilitatea ca și în ipoteza în
care au optat pentru votul prin corespondență totuși să fi ales să voteze în secțiile de
votare fizice sau sa nu își mai exprime votul.

În mod particular referitor la solicitările de informații publice vă comunicăm faptul că:

1. Poșta Română a pregătit și expediat, în perioada 2-13.11.2020, un număr total de


35.808 plicuri pentru Votul prin Corespondență conform bazei de date primită de la
Autoritatea Electotrală Permanentă. De asemenea, au părăsit România pe data de 24
noiembrie, 158 de plicuri destinate militarilor Români din Afganistan. Livrarea acestora
a fost efectuată cu o aeronavă aparținând MAPN.
2. În ceea ce privește confirmările de primire se impune diferențierea acestora între:

a. trimiteri cu formular standard de confirmare de primire (pentru trimiteri


recomandate – țări cu care România nu are relații EMS, un număr 172 de
trimiteri de acest tip) și
b. trimiteri EMS pentru care confirmarea de primire este electronică și se obține
doar în urma unei solicitări formulate în mod expres către operatorii de
destinație.
2. Numărul plicurilor sosite în România până la dat de 3 decembrie 2020 și predate către
cele 3 birouri electorale de circumscripție este – 18.421 de plicuri.
3. În data de 03 decembrie – au fost predate biroului 1 – 5.414 plicuri, biroului 2- 5.283
de plicuri respectiv 5.344 biroului numarul 3. Rezultă un total de 15.941 de plicuri
predate în data de 2 decembrie.

  Pagina 2 / 3
În data de 4 decembrie au fost predate briourilor urmatoarele cantități de plicuri –
biroul 1 – 785 de plicuri , biroul 2. 837 si biroul 3, 858 de plicuri. Rezultă un total de
2.480 de plicuri predate în data de 3 decembrie.

Menționăm și faptul că pe tot parcursul procesului electoral Poșta Română a colaborat


în permanență cu operatorii poștali din tările de destinație, astfel încât procesul de distribuire
a plicurilor cu documente să fie finalizat în cel mai scurt timp cu putință. Cea mai frecventă
solicitare primită de la partenerii noștri a fost cea legată de numerele de telefon ale
destinatarilor, în vederea contactării acestora, informație la care Poșta Română nu a avut
acces.

Am înregistrat un număr de aproximativ 250 de reclamații cu diverse subiecte. Dintre


acestea aproximativ 60 se refereau la faptul că trimiterile erau blocate din motive necunoscute
de operatorii poștali. Am avut astfel de situații în Ungaria, Franța sau Elveția. După
intervențiile Poștei Române aceste trimiteri au fost deblocate și livrate către destinatari.

Un alt aspect întâlnit a fost cel referitor la refuzul primirii plicului la poștă pe motiv că
acesta nu este plătit. Precizăm că toate administrațiile poștale din țările unde au fost trimise
pachetele de vot au fost informate despre faptul că plicurile de întoarcere sunt preplătite.
Aceste informații au fost sesizate AEP, Poșta Română contactând administrațiile poștale din
țările respective, iar problemele au fost rezolvate (în Statele Unite, unui cetățean i s-au cerut
bani pentru expedierea plicului cu buletinul de vot în România, iar după intervenția companiei
a primit banii înapoi de la poșta americană).

Compartimentul Comunicare

  Pagina 3 / 3

S-ar putea să vă placă și