Sunteți pe pagina 1din 8

„Abordarea procesului BREXIT din perspectiva

viziunii Pro şi Contra”

CHIŞINĂU 2019
Uniunea Europeană a fost creată pentru că 28 de state naționale să pot face față
presiunilor geopolitice ale SUA, China şi Rusia. Dovadă acestui adevăr elementar îl trăim în
aceste zile și în vest, unde Anglia, după ce a câștigat războaiele mondiale I și II, dar a pierdut
Imperiul Britanic și statutul de Mare Putere, nu reușește după doi ani de zile de Brexit să ieasă
din UE. Încercarea entuziastă a celor care au supraviețuit celui de al doilea mare război civil
european de treizeci de ani, 1914-1945, de a reface Sfântul Imperiu Român, de a integra pașnic
zeci de națiunii a eșuat. Marea Britanie părăsește marele proiect de pace, bunăstare și solidaritate
al Uniunii Europene. Ideea unei Europe unite, nu este ceva nou și, în fond, Germania, Franța,
etc.,au copiat modelul scandinav de colaborare social-economic-educațional. UE însă, în timp, a
dezvoltat un model politic bazat pe totală supunere față de interesele politice ale unei noi puteri
totalitare bazate pe o așa-zisă democrație.
Întrucât, la data de 29 martie 2017, ca urmare a rezultatului unui referendum desfășurat în
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a deciziei sale suverane de a părăsi Uniunea
Europeană, Regatul Unit și-a notificat intenția de a se retrage din Uniunea Europeană și din
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Euratom”) în conformitate cu articolul 50 din
Tratatul privind Uniunea Europeană, care se aplică Euratom-ului în temeiul articolului 106a din
Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice („Tratatul Euratom”). Dorind
să stabilească condițiile de retragere a Regatului Unit din Uniune și Euratom, ținând seama de
cadrul relațiilor lor viitoare, şi luând act de orientările din 29 aprilie și 15 decembrie 2017 și din
23 martie 2018 furnizate de Consiliul European, din perspectiva cărora Uniunea urmează să
încheie acordul de stabilire a condițiilor pentru retragerea Regatului Unit din Uniune și din
Euratom, este indispensabil a reaminti faptul că, în conformitate cu articolul 50 din TUE, redat
prin prisma articolului 106a din Tratatul Euratom și sub rezerva condițiilor prevăzute de
prezentul acord, dreptul Uniunii și al Euratom încetează în totalitate să se aplice Regatului Unit
începând cu data intrării în vigoare a prezentului acord, subliniind faptul că obiectivul
prezentului acord este de a asigura retragerea ordonată a Regatului Unit din Uniune și Euratom.
Din această perspectivă este necesar să se prevadă o protecție reciprocă pentru cetățenii
Uniunii și resortisanții Regatului Unit, precum și pentru membrii de familie ai acestora, în cazul
în care aceștia și-au exercitat drepturile la libera circulație înainte de o dată stabilită în prezentul
acord, și să se asigure că drepturile care le revin în temeiul prezentului acord sunt executorii și se
bazează pe principiul nediscriminării; recunoscând, de asemenea, că ar trebui protejate drepturile
care rezultă din perioadele în care persoanele respective au beneficiat de asigurarea de securitate
socială. Uniunea Europeană, hotăşte să asigure o retragere ordonată prin diverse dispoziții de
separare, cu scopul de a preveni perturbările și de a oferi securitate juridică cetățenilor și
operatorilor economici, precum și autorităților judiciare și administrative din Uniune și din
Regatul Unit, fără a exclude posibilitatea ca dispozițiile de separare relevante să fie înlocuite de
acordul (acordurile) privind relațiile viitoare, întrucât atât Uniunea, cât și Regatul Unit au
interesul de a stabili o perioadă de tranziție sau de punere în aplicare în decursul acesteia. În
pofida tuturor consecințelor retragerii Regatului Unit din Uniune în ceea ce privește participarea
Regatului Unit la instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii, în special a încheierii, la
data intrării în vigoare a acordului, a mandatelor tuturor membrilor instituțiilor, organismelor și
agențiilor Uniunii care au fost desemnați, numiți sau aleși ca urmare a calității Regatului Unit de
stat membru al Uniunii, inclusiv acordurile internaționale, ar trebui să se aplice Regatului Unit și
în Regatul Unit și, ca regulă generală, cu același efect în ceea ce privește statele membre, pentru
a evita perturbările în cursul perioadei în care va (vor) fi negociat (negociate) acordul
(acordurile) privind relațiile viitoare.
Este inevitabil şi trebuie de recunoscut că, deși dreptul Uniunii se va aplica Regatului
Unit și în Regatul Unit în cursul perioadei de tranziție, având în vedere particularitățile Regatului
Unit în calitate de stat care s-a retras din Uniune, va fi important ca Regatul Unit să poată lua
măsuri pentru a pregăti și a încheia noi acorduri internaționale în nume propriu, inclusiv în
domenii care țin de competența exclusivă a Uniunii, cu condiția ca astfel de acorduri să nu intre
în vigoare sau să nu se aplice în perioada respectivă, cu excepția cazului în care Uniunea
autorizează acest lucru. Uniunea Europeană și Regatul Unit au convenit să își onoreze
angajamentele reciproce asumate în perioada în care Regatul Unit a fost membru al Uniunii
printr-un decont financiar unic, întrucât este esențial, pentru a garanta interpretarea și executarea
corectă ai acordului și respectarea obligațiilor asumate în temeiul acestuia, să se stabilească
dispoziții care să asigure guvernanța generală, în special norme obligatorii de soluționare a
litigiilor și de asigurare a respectării care să respecte pe deplin autonomia ordinii juridice a
Uniunii și a celei a Regatului Unit, precum și statutul de țară terță al Regatului Unit.
Recunoscând că, în vederea unei retrageri ordonate a Regatului Unit din Uniune, este, de
asemenea, necesar să se convină, prin protocoale distincte la prezentul acord, asupra unor
aranjamente durabile care să abordeze situațiile foarte specifice legate de Irlanda de Nord și de
zonele de suveranitate în Cipru. De asemenea, că o retragere ordonată a Regatului Unit din
Uniune necesită totodată stabilirea, într-un protocol distinct la prezentul acord, a unor dispoziții
speciale privind Gibraltarul, aplicabile în special în cursul perioadei de tranziție. Este necesar de
subliniat faptul că toate acordurile se bazează pe un echilibru global între beneficiile, drepturile
și obligațiile care revin Uniunii și Regatului Unit. În baza celor enunţate anterior putem constata
că, în paralel cu prezentul acord, părțile au elaborat o Declarație politică de stabilire a cadrului
viitoarelor relații între Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,
întrucât este necesar ca atât Regatul Unit, cât și Uniunea să ia toate măsurile necesare pentru a
începe cât mai curând posibil negocierile oficiale cu privire la unul sau mai multe acorduri care
să reglementeze relațiile lor viitoare.
În articolul ,,Acordul Brexit înseamnă „70 miliarde de lire sterline mai puţin în Marea
Britanie până în 2029”1, Institutului Național de Cercetări Economice și Sociale (NIESR)
sugerează ideea că Acordul Brexit al lui Boris Johnson va lăsa Marea Britanie cu 70 miliarde de
lire sterline mai puţin decât dacă ar fi rămas în UE. În pofida acestui fapt Trezoreria a spus că
planifică un acord „mai ambițios” cu UE decât „NIESR își bazează constatările”. "Ne propunem
să negociem un acord global de liber schimb cu Uniunea Europeană, care este mai ambițios
decât acordul standard de liber schimb pe care NIESR și-a bazat concluziile." S-a ajuns la
concluzia că PIB-ul va fi cu 3,5% mai mic în următorii 10 ani în cadrul acordului. În ciuda
acordului dintre UE și Regatul Unit, care înlătură incertitudinea, barierele vamale și de
reglementare ar „împiedica comerțul cu mărfuri și servicii cu continentul, lăsând toate regiunile
Regatului Unit mai rău decât ar fi dacă Regatul Unit ar rămâne în UE”, a declarat NIESR
.Raportul a constatat, de asemenea, că acordul de liber schimb propus cu UE a fost mai rău
pentru economie decât acordul lui Theresa May de anul trecut. Acordul ei ar fi redus
dimensiunea economiei cu 3% în aceeași perioadă, a declarat NIESR. Fondat în 1938, NIESR nu
are legături politice de partid și este cel mai vechi institut de cercetare economică independent
din Marea Britanie. În urmă cu un an, a realizat un studiu comandat de Votul Poporului, care
spunea că PIB-ul va fi cu 3,9% mai mic până în 2030.
La începutul acestei luni, Mark Carney, guvernatorul Băncii Angliei, a salutat noul acord
Brexit, spunând că acesta este un „pozitiv net economic”, deoarece „elimină riscul de a fi un
Brexit dezordonat”. Studiul NIESR a modelat diferite scenarii de Brexit împotriva unei linii de
bază a Regatului Unit care rămâne în UE. În cazul unui Brexit fără acord, a spus că economia s-
ar micsora cu 5,6%. Pe această bază, renegocierea lui Boris Johnson arată mai bine - pe modele
economice standard, precum cele implementate de Institut Național de Cercetări Economice și
Sociale.Acordul prim-ministrului este pus în fața electoratului față de o opțiune rămasă sau o
formă diferită, mult mai tolerată faţă de Brexit.
Recunoscând că de fiecare dată, Marea Britanie a avut un termen limită pentru părăsirea
UE, dar nu l-a respectat, prin urmare 31 octombrie 2019 a fost o dată repetată , diind raportată la
sintagma "fă sau mori" pentru Brexit, dar de Halloween, Marea Britanie este încă în Uniunea
Europeană, notează CNN2. Oamenii Marii Britanii au votat să părăsească Uniunea Europeană în
urmă cu trei ani și patru luni - iar guvernearea tergiversează acum ca şi   atunci. Deputații,

1
Articol accesat pe (https://www.bbc.com/news/business-50219036), la data de 31.10.2019
2
Articol accesat pe (https://edition.cnn.com/2019/10/31/uk/brexit-impact-so-far-intl-gbr/index.html), la data de
31.10.2019
disperați să evite un Brexit fără acord, l-au obligat pe premierul Boris Johnson să ceară
Bruxelles-ului oa treia întârziere. UE a acordat această prelungire de trei luni luni, ceea ce
înseamnă că Marea Britanie va rămâne acum parte a blocului, cu toate avantajele și obligațiile
sale, până la 31 ianuarie 2020. Înainte de aceasta, există o mică chestiune a alegerilor generale
ale țării din 12 decembrie. Din exterior, nimic nu s-a schimbat încă. Totuși, din interior, Marea
Britanie a suferit o transformare radicală și uneori urâtă. Referendumul din iunie 2016 a ajutat la
declanșarea unui lanț de evenimente care au afectat multe aspecte ale vieții din țară.
Brexitul rămâne extrem de divizibil. Sondajele de opinie arată că țara este împărțită
destul de mult la mijloc între cei care doresc să părăsească UE cât mai curând posibil și cei care
încă speră că țara ar putea rămâne cumva în bloc. Această dezbatere nu a fost întotdeauna
civilizată. Politicienii care pledează pentru o versiune mai flexibilă a Brexit-ului au fost numiți
„sabotezi” de către presă, în timp ce opoziția a acuzat guvernul de organizarea unei „lovituri de
stat”. Judecătorii au fost numiți „dușmani ai poporului” pentru a se pronunța împotriva
guvernului. Statisticile oficiale ale din Marea Britanie arată că coeficientul de ură a crescut în
timpul și imediat după referendum. Imigrația a fost cea mai importantă problemă pentru alegători
înainte de referendum, potrivit unui sondaj Ipsos Mori.
În conformitate cu normele UE, cetățenilor oricărui stat membru li se permite să lucreze
și să locuiască oriunde în interiorul blocului, fără a fi nevoie de viză. Brexitul a fost în mare
măsură plin de votanții Regatului Unit de către susținătorii săi ca o oportunitate de a recâștiga
controlul asupra politicii de imigrare a țării. Retorica ostilă, însoțită de incertitudinea juridică de
la vot, a făcut din Marea Britanie o destinație mult mai puțin populară pentru persoanele din altă
parte a UE. Mai puțini europeni sosesc în țară și mulți dintre cei stabiliți acolo pleacă. Jay
Lindop, directorul Centrului pentru migrații internaționale la Oficiul pentru Statistică Națională,
a declarat că modelele migrației s-au schimbat de la votul referendumului UE. Decizia de a
părăsi UE a avut, de asemenea, un efect profund asupra veniturilor pentru oameni . Valoarea lirei
britanice a scăzut semnificativ după vot, deoarece investitorii s-au îngrijorat de impactul
acesteia. Acest lucru a făcut ca mărfurile importate și sărbătorile străine să fie mult mai scumpe
pentru britanici. Lira slabă a împins inflația mai mare. Când prețurile cresc mai repede decât
salariile, oamenii devin mai săraci. Această tendință s-a inversat chiar pe măsură ce Marea
Britanie a alunecat în curba întârzierilor și incertitudinii, dar valoarea lirei a rămas volatilă. Și
pentru că economia Regatului Unit este alimentată în mare parte de cheltuielile consumatorilor, o
reducere a consumatorilor înseamnă o scădere a economiei. Marea Britanie a trecut de la a fi un
lider economic printre cele mai mari economii din lume la una dintre cele mai slabe.
Când primul ministru David Cameron a convocat referendumul în 2016, el îndeplinea o
promisiune pe care a făcut-o înaintea alegerilor generale din 2015. Angajamentul său de a
organiza votul asupra aderării la UE l-a ajutat pe Cameron să-și asigure o majoritate totală pentru
cel de-al doilea mandat, după ce a prezidat un cabinet de coaliție, cu democrații liberali, în
primul mandat. Partidul conservator al lui Cameron a fost împărțit în abordarea sa la Uniunea
Europeană de zeci de ani, iar o motivație-cheie pentru apelul la vot a fost reunirea
partidului. Simplu spus, Cameron spera că va câștiga referendumul și va pune problema să se
odihnească o dată pentru totdeauna. Cameron și succesoarea sa, Theresa May, și-au pierdut locul
de muncă în Brexit. Partidul conservator a devenit din ce în ce mai scindat la vot, Brexiteers și
Remainers s-au împotrivit unul cu celălalt. În încercarea de a sparge impasul politic al Regatului
Unit, țara se îndreaptă acum spre a treia alegere generală în patru ani din decembrie. Atâta timp
cât este clar, rezultatul acestui vot poate clarifica în sfârșit viitorul Brexit. Dar un lucru este
sigur: nu toată lumea va fi fericită.3
Brexitul nu se întâmplă la 31 octombrie, la mai mult de 1.200 de zile după ce Marea
Britanie a votat să părăsească UE4. Astăzi ar fi ziua în care Marea Britanie a trebuit să părăsească
Uniunea Europeană „fă sau mori” - iată câteva fapte și cifre despre locul în care se află acum:
1.226 - numărul de zile de la data de iunie 2016 în care Marea Britanie a votat părăsirea UE.
949 - zilele de la invocarea articolului 50.
219 - zile de la data inițială prevăzută pentru Brexit (29 martie 2019).
66 miliarde de lire sterline - suma pe care Brexit a costat-o economiei britanice este mult
dezbătută. 
1.000 de lire sterline – preţul zilnic per persoană, bazat pe cifrele S&P Global.
4,2 miliarde de lire sterline - cât spune Trezoreria că a alocat pentru pregătirile pentru Brexit -
aproximativ 2 miliarde de lire sterline au fost cheltuite pentru planuri fără acorduri în cadrul
operațiunii Yellowhammer, care a fost acum suspendată.
100 milioane lire sterline - suma banilor contribuabililor rezervați campaniei publicitare
„Pregătiți-vă pentru Brexit” a guvernului, spune cabinetul. Campania este acum în așteptare.

3.000 de lire sterline - costul mediu pentru fiecare întreprindere mică în pregătirile pentru Brexit,
conform Federației pentru Întreprinderi Mici.
13% - suma lirei s-a devalorizat față de dolar de la vot. Se consideră că incertitudinea cu privire
la Brexit este unul dintre factorii din spatele acestei toamne.
11% - suma care investițiile de afaceri în Marea Britanie a scăzut în ultimii trei ani, potrivit unui
raport al Bank of England.

3
Articol accesat pe( https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/boris-johnson-news-live-brexit-delay-general-
election-corbyn-latest-polls-a9178841.html ) la data de 31.10.2019
4
Articol accesat pe (https://news.sky.com/story/brexit-so-far-the-facts-and-figures-11849175) la data de 31.10.2019
10 milioane - numărul de monede comemorative de 50 p care urmează să fie făcute, purtând data
31 octombrie și cuvintele „pace, prosperitate și prietenie cu toate națiunile”.
404,160 - numărul de funcționari publici angajați în prezent. Adică cu aproape 20.000 mai mult
decât în iunie 2016.
100 - numărul de zile de când Boris Johnson a devenit prim-ministru.
3 - număr de lideri conservatori care vor face față la Brexit, şi trei secretari ai Brexit-ului.
3 - am avut deja două alegeri în patru ani și acum urmează să avem a treia.
The Guardian5, menţionează într-un articol că Boris Johnson a pierdut un al treilea vot
parlamentar menit să declanșeze alegerile generale din decembrie și a acuzat actuala Cameră a
Comunelor că este „incapabil” să furnizeze Brexit, dar va depune un nou proiect de lege
electoral susținut de Lib Dems. Johnson avea nevoie de o majoritate de două treimi din totalul
parlamentarilor - 434 voturi - în conformitate cu Legea Parlamentului pe termen fix din
2011. Rezultatul a fost de 299 de voturi pentru și 70 împotrivă, după ce Laburiştii s-a abținut.
Jeremy Corbyn a spus că munca nu va fi de acord cu nimic până când intențiile guvernului nu
vor fi clare. El a spus că partidul va „analiza cu atenție” orice legislație care „blochează” data
alegerilor. Guvernul este dispus să colaboreze cu democrații liberali și SNP pentru a obține
alegerile într-un mod diferit. Aceștia vor propune un proiect de lege pe care partidele de opoziție
mai mici au indicat că le vor da înapoi - atâta timp cât conservatorii garantează că Brexit nu se va
întâmpla până atunci. Aceasta ar necesita o majoritate simplă, care pare a fi realizabilă pentru
guvern. Punctul de lipire este data alegerilor. Johnson insistă asupra unui sondaj din 12
decembrie, în timp ce Lib Dems vrea cu trei zile mai devreme. Corbyn a părut să sugereze în
parlament că partidul său ar putea sprijini și planul Lib Dem în anumite condiții nespecificate.
Mulți parlamentari și activiști ai Muncii se tem că partidul lor ar putea lupta la alegeri
înainte de Brexit se întâmplă, deoarece poziția partidului rămâne neclară. Cu toate acestea,
loialiștii lui Corbyn susțin că, odată ce publicul îl va vedea pe liderul Laburistului în așteptarea
campaniei, partidul va câștiga peste alegători și va sfida sondajele așa cum au făcut în alegerile
din 2017. Johnson ar putea suferi, de asemenea, sub presiune din partea partidului Brexit al lui
Nigel Farage, pentru că nu a îndeplinit promisiunea sa de a face Brexit până la 31 octombrie,
susțin ei. Deputații și miniștrii conservatori sunt îngrijorați de faptul că ar putea fi sub presiune
în cazul în care vor avea loc alegeri înainte de livrarea Brexit-ului, dar Downing Street este
hotărât să apeleze în fața unuia, stimulat de votarea internă. 
Implementați acordul se poate realize prin punerea în aplicare a acordului Brexit pe care
Boris Johnson l-a negociat cu UE, noatează BBC. 6 O nouă versiune a proiectului de lege privind

5
Articol accesat pe (https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/28/brexit-vote-december-general-election-
labour) la data de 31.10.2019
6
Articol accesat pe (https://www.bbc.com/news/uk-politics-46393399)la data de 31.10.2019
acordul de retragere ar trebui să fie introdusă în noul Parlament și să revină la începutul trecerii
sale prin Parlament, acesta este planul conservatorilor. Alte opinii susţin că ar putea exista un alt
referendum, deși ar necesita cu siguranță o nouă întârziere Brexit. Referendumul ar putea avea
același statut juridic ca cel din 2016. Ar fi consultativ, iar guvernul ar trebui să decidă cum să
răspundă odată ce rezultatul va fi cunoscut. O alternativă ar fi organizarea unui așa-numit
referendum „confirmator”. Aceasta ar fi între o anumită afacere Brexit și a rămâne - sau posibil
fără opțiune ca opțiune. Rezultatul acestui tip de referendum ar fi obligatoriu în mod legal.
Oricum ar fi, noul referendum ar necesita ca legislația să fie organizată. De asemenea, ar trebui
să fie timp pentru ca Comisia Electorală să ia în considerare formularea întrebării - mai ales dacă
este vorba despre un referendum cu mai mult de două opțiuni. Experții unității Constituției de la
University College London spun că va dura cel puțin 22 de săptămâni.
Poziția implicită va fi aceea că, dacă Parlamentul nu va aproba nicio înțelegere, Marea
Britanie va părăsi UE fără una la 31 ianuarie 2020. Renunțarea la un contract (sau la un acord de
retragere) înseamnă că Marea Britanie va ieși imediat din uniunea vamală și piața unică -
aranjamente concepute pentru a facilita comerțul. Mulți politicieni și întreprinderi spun că acest
lucru ar dăuna economiei. Alții spun că riscurile sunt exagerate. Partidul Brexit dorește ca Marea
Britanie să părăsească UE fără un acord, în ceea ce numește un „Brexit curat”. Există, de
asemenea, opțiunea legală de a anula Brexit în totalitate prin revocarea articolului 50.Dar în mod
clar, acest lucru nu are în vedere guvernul actual - așa că este posibil să ne imaginăm acest
rezultat numai după o schimbare de guvern.Democrații liberali au spus că, dacă ar câștiga
majoritatea în Camera Comunelor, vor revoca articolul 50 și ar anula Brexit-ul. Dacă nu ar primi
o majoritate, vor susține un alt referendum.

Bibliografie:
1. https://www.bbc.com/news/business-50219036
2. https://edition.cnn.com/2019/10/31/uk/brexit-impact-so-far-intl-gbr/index.html
3. https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/boris-johnson-news-live-brexit-delay-
general-election-corbyn-latest-polls-a9178841.html
4. https://news.sky.com/story/brexit-so-far-the-facts-and-figures-11849175
5. https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/28/brexit-vote-december-general-election-
labour
6. https://www.bbc.com/news/uk-politics-46393399

S-ar putea să vă placă și