Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret

ACADEMIA DE POLIȚIE
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
COMISIA DE ALEGERI PE ACADEMIE

LISTA NOMINALĂ A CANDIDATURILOR VALIDATE PENTRU


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE - STUDENȚI

NR.
NUME PRENUME FACULTATEA ANUL OBS.
CRT.

1 Alecu Marian-Claudiu Facultatea de Arhivistică II

2 Dumitru Laura-Cristina Facultatea de Arhivistică III

Facultatea de Științe Juridice și


3 Sîngeorzan Raul-Daniel I
Administrative

4 Solotchi Mihai Facultatea de Poliție III

Facultatea de Poliție de
5 Tudosie Vlad-Valentin III
Frontieră
Facultatea de Științe Juridice și
6 Vedinaș Cătălin-Ionuț IV
Administrative
Nicoleta-
7 Vișinescu Facultatea de Poliție II
Mariana

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ALEGERI

Secretar comisie