Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lectura

Căldura mare

Titlul textului: Căldura mare


Aurtorul: I.L Caragiale
Personajele Un domn si servitorul
Rezumatul
Era o zi de vară cu căldura mare, 33°C, pe la ora trei după amiază. O
birjă opri pe strada Pacienței, la numărul 11 bis. Un domn coborî dintr-o
trăsură. Sună lung la sonerie, până când deschise feciorul sau
servitorul. Din dialogul încurcat care urmă, reieși că stăpânul casei i-a
poruncit să spună feciorului că este plecat la țară. De fapt, el era doar ieșit
în oraș.
Domnul îi ceru servitorului să îi transmită stăpânului său că l-a căutat. El nu
voi să își spună numele, afirmând că stăpânul va ști cine a fost. Îl chemă să
se întâlnească cu el, dar nu spuse unde. Transmise că o afacere nu a
reușit, dar nu spuse care afacere. Când să plece, domnul se întoarse și îi
spuse feciorului că mai bine revine el pe seară să îi spună toate acele
lucruri. Îl întrebă la ce oră revine stăpânul lui, pronunțându-i numele,
d.Costică Popescu. Feciorul spuse atunci că pe stăpânul său nu îl cheamă
Costică, ci Mitică Popescu. Întrebând ce adresă este acolo, domnul află că
este strada Pacienței. El, însă, căuta strada Sapienței, același număr, 11
bis.
Revenind la birjă, domnul, zăpăcit de asemenea caldura mare, îi ceru
birjarului să îl ducă pe strada Pacienței, în loc de Sapienței. Birjarul îi spuse
că nu știe unde este strada.
Domnul întrebă o bătrână care trecea pe acolo unde este strada Pacienței,
iar bătrâna spuse aceea este. Domnul socoti că bătrâna este ramolită.
Întrebă și pe un băiat de prăvălie care stătea la umbră în pragul unei mici
băcănii. Băiatul spuse și el că aceea este strada Pacienței. Domnul socoti
că băiatul este un prost și porunci birjarului să meargă înainte.
După ce birja merse pe stradă o vreme, domnul dădu cu ochii de un
sergent de stradă. Stătea pe o bancă și își descălțase cizmele. Voia să își
mai răcorească picioarele, că era căldura mare. Îl întrebă și pe el, dar tot
de strada Pacienței. Sergentul răspunse că aceea este strada. Domnul
adăugă atunci și numele celui pe care îl căuta, dar spuse doar d. Popescu.
Atunci sergentul îl îndrumă la numărul 11 bis. Domnul porunci să
pornească birja, socotind că servitorul fusese un prost.

S-ar putea să vă placă și