Sunteți pe pagina 1din 1

Test clasa a VII-a

SUBIECTUL I (8 X 0,25p = 2p) Completati spaṭiile punctate:

1. Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este egală cu……..………..


2. Unghiurile opuse ale unui paralelogram sunt…………………………..
3. Paralelogramul cu un unghi drept se numeṣte………………………………..
4. Intr-un pătrat diagonalele sunt………………….……pentru unghiurile sale.
5. Un dreptunghi ABCD cu latimea de 8 cm si lungimea de 10 cm are perimetrul de ….
6. Unghiul format de diagonalele unui romb are măsura egală cu…………..grade
7. Rombul are toate laturile …….………..
8. ABCD dreptunghi, AC∩BD={O}, AO=4 cm. BD=……cm M N
105
SUBIECTUL II (3p) pe foaia de test scrieṭi rezolvarile complete 64
Q
1. 0,5p.Fie patrulaterul convex MNPQ din imaginea alăturată. 75
Alegeţi răspunsul corect: m(∢ N) este: a) 64; b) 116; c) 100; d)P 105.

2. 0,5p Fie paralelogramul ABCD. Ştiind că m(∢ B) = 130, AB = 8 cm şi AD = 5 cm,


determinaţi corespondenţele corecte între cele două coloane de mai jos.
A B
BC 8 cm
m(∢ A) 5 cm D C
m(∢ D) 60
m(∢ C) 130
A B
50

3. 1p Fie ABCD un dreptunghi în care BD = 12 cm şi m(¿¿ ,

unde AC∩BD={O} , calculaţi lungimea laturii [BC].

4. 1p. Perimetrul unui romb este de 20 cm , iar lungimea diagonalei mici este de 5 cm.
Deteminaţi măsurile unghiurilor rombului.

SUBIECTUL III (4p) pe foaia de test scrieṭi rezolvarile complete

1. Se consideră paralelogramul ABCD, la care AB= 12cm, AD= 8 cm ṣi m( ∡ BAD)=1100.


Determinaṭi:
a) Perimetrul paralelogramului
b) Măsurile unghiurilor paralelogramului.
2. Fie rombul ABCD cu un ∢ A = 60˚ si diagonala BD = 7 cm. Determinati:
a) Masurile unghiurilor rombului.
b) Perimetrul triunghiului ABD.

3) În paralelogramul ABCD, AC ¿ BD=O, m(<ODC)=50o, m(<OCB)=25o, m(<COB)=85o.

Aflaţi măsurile unghiurilor paralelogramului.

4) Într-un romb cu perimetrul 20 cm, unghiul format de o diagonală cu o latură este de 30 0.


Să se determine:

i. Laturile rombului
ii. Unghiurile rombului
iii. Ce fel de triunghi este triunghiul format de diagonala mică şi de două
laturi ale rombului ?

S-ar putea să vă placă și